Scania kevätkiertue 2108

Hyötyajoneuvojen rekisteröinnit palasivat kasvun tielle

Maaliskuun laskun jälkeen hyötyajoneuvojen myynti EU:ssa kasvoi voimakkaasti huhtikuussa. Hyötyajoneuvoja rekisteröitiin EU:n alueella lähes 200 000 kappaletta, mikä on 9,6 prosenttia enemmän vuoden takaiseen. Huhtikuun rekisteröinnit kasvoivat voimakkaimmin Espanjassa (22 %) ja Saksassa (14,5 %). Vuoden 2018 neljän ensimmäisen kuukauden aikana hyötyajoneuvojen ensirekisteröinnit ovat kasvaneet 4,3 prosenttia. Vuoden alusta on rekisteröity kaikkiaan 822 481 hyötyajoneuvoa.


Liikennefoorumi: Autonomia ei tee liikenteestä automaattisesti turvallisempaa

Autonomisten ajoneuvojen nähdään tekevän teistä turvallisempia poistamalla inhimillisiin virheisiin perustuvat onnettomuudet. Kansainvälisen liikennefoorumin raportin mukaan väite, että autonominen ajo voisi vähentää 90 prosenttia onnettomuuksista, on testaamatta. Robotin ja ihmisen jaettu vastuu ajotilanteessa saattaa itse asiassa johtaa monimutkaisempiin ajopäätöksiin. Raportin mukaan riskejä ottamattomien kuskien parissa kolarien määrä saattaa kasvaa tilanteissa, joissa ihminen ottaa ajovastuun robotilta.

Automaattisten ajoneuvojen ongalmana on myös tietoturva- ja tietoliikenneongelmat. Raportin mukaan kolarien välttäminen ei pitäisi perustua pelkästään jaettuihin ulkoisiin viestintäkanaviin, vaan autonomiset ajoneuvot tulisi suunnitella niin, että kriittiset turvallisuusjärjestelmät olisivat toiminnallisesti itsenäisiä, eivätkä voisi epäonnistua tietoliikenneongelmien takia.

International Transport Forumin raportti on luettavissa kokonaisuudessaan täällä.


ITF: Vähemmän liikennekuolemia 2017 - jatkuuko kehitys?

International Transport Forum julkisti 23.5.2018 tiedon, jonka mukaan liikennekuolemat vähenivät 20:ssä jäsenmaassa 29:stä vuonna 2017 edellisvuoteen verrattuna.

2010-2016 vähennys on vain 3,6% kun YK:n kestävän kehityksen tavoitteena oli 30 %:n vähennys.

Suurimmat vähennykset saavuttivat Portugal (-39,9%), Liettua (-35,8%) ja Norja (-35,1%). 

Kolme huonointa 2010-2016 olivat USA (+13,5%), Argentina (+9,0%) ja Chile (+5,0%).

Pienimmät kuolleisuusluvut 100 000 asukasta kohti saavuttivat Norja (2,6), Sveitsi (2,6) ja Ruotsi (2,8).Bioenergia takasi Suomen menestyksen päästöjen vähentäjänä

Suomen nettopäästöt ilmakehään pienenivät lähes 9 % vuonna 2017, vaikka talous kasvoi 2,6 %. Bioenergia oli merkittävä tekijä. Tilastokeskus julkisti 24.5.2018 pika-arvionsa Suomen kasvihuonekaasupäästöjen kehityksestä vuonna 2017.

Päästöt ilman maankäyttösektoria laskivat noin 5 % vuoteen 2016 verrattuna. Suomi vähensi hyvästä talouskasvusta (2,6 %) huolimatta päästöjään (ilman maankäyttösektoria) eniten EU:n jäsenmaista ensimmäisten tietojen mukaan.

Maankäyttösektorin hiilivarastojen kasvunopeus eli hiilinielu säilyi silti samalla vuoden 2016 tasolla, vaikka ennakkotietojen mukaan runkopuun hakkuukertymä Suomessa kasvoi. Suomen nettopäästöt eli päästöjen ja maankäyttösektorin hiilinielun erotus pienenivät 8,6 % verrattuna vuoteen 2016. Nettopäästöt ovat vuodesta 1990 lähtien vähentyneet 49 %. Euroopan unionin jäsenmaiden keskiarvo on 26 % ja kaikkien YK:n ilmastosopimuksen teollisuusmaiden keskiarvo 17 %.

Bioenergia oli vuonna 2017 jo yli 29 % Suomen energiankulutuksesta. Suurin osa (26,7 % Suomen energiankulutuksesta) tästä oli erilaisia puupolttoaineita, biopolttonesteitä oli 1,2 %, kierrätyspolttoainetta oli 1 %, ja muuta bioenergiaa 0,5 %. Fossiilisten polttoaineiden osuus oli vielä 36 % vuonna 2017 (Lähde: Tilastokeskus 2018).

Bioenergian käyttö Suomessa perustuu pääosin erilaisiin metsäteollisuuden ja -talouden sivuvirtoihin. Kotimaisen bioenergian käyttö parantaa Suomen kauppatasetta ja lisää työllisyyttä. Kansainvälisen uusiutuvan energian järjestön IRENA:n uusimpien tietojen mukaan yli 50 % uusiutuvan energian työpaikoista Euroopassa liittyy bioenergian käyttöön. EU:n uusiutuvasta energiasta noin kaksi kolmannesta oli bioenergiaa 2016.

Puun energiakäytöstä 2017 Suomessa kerrotaan tarkemmin Luonnonvarakeskuksen 24.5. julkistamassa tiedotteessa.


Venäjän 53. It-ohjusyksikkö pudotti M17 matkustajakoneen

Venäjän Kurskiin sijoitettu 53. ilmatorjunta-ohjusprikaatin Buk SA-11 "Gadfly" laukaisu- ja TELAR tutka-ajoneuvosta ammuttu it-ohjus pudotti MH17 Boeing 777-200ER matkustajakoneen Itä-Ukrainassa heinäkuussa 2014. Matkustajakone oli matkalla Amstedamista Kuala Lumpuriin. Kaikki koneessa olleet 298 matkustajaa ja miehistön jäsentä saivat surmansa. Suurin osa oli Hollannin kansalaisia.

Hollantilaisten johtama kansainvälinen tutkimuskomissio Joint Investigation Team (JIT) julkaisi tutkimustuloksensa virallisesti 24. toukokuuta 2018. Itsenäisistä tutkivista erikoistoimittajista koostuva Bellingcat-ryhmä tuli samaan tulokseen loppuraportissaan helmikuussa 2016. Se nimesi jo ampujaksi Venäjän 53. It-ohjusyksikön.

JIT onnistui jäljittämään 53. It-ohjusyksikön reitin Kurskista rajan yli ukrainalaiseen pikkukaupunkiin ennen tuhoisaa alasampumista, sekä sen jälkeisen paluureitin takaisin rajan yli Kurskiin.

JIT:n todistusaineistona esittelemään kuului muun muassa kaksi onnettomuuspaikan alueelta Itä-Ukrainasta löytynyttä Buk-ohjuksen osaa: rakettimoottorin pakojärjestelmään kuuluneen osa sekä osa ohjuksen kuorta, joissa molemmissa tunnisteita ja ohjukseen kuuluvaa tekstiä.

Fred Westerbeke, Hollannin yleinen syyttäjä, kertoi tutkimusten jatkuvan syyllisten paljastamiseksi. Tutkinnan alla olevista noin 100 henkilöstä "suuren osan vastuullisuus on muita selvempi", Westerbeke totesi lisäten, että tutkimusten jatkuessa syyllisyyden selvittely voi vaikeutua täsmällisempien tietojen julkistamisesta tässä vaiheessa.

Oikeudenkäynti syyllisiä vastaan käydään Hollannissa, koska valtaosa onnettomuudessa kuolleista matkustajista ja miehistöstä oli Hollannin kansalaisia. 

Venäjän viranomaiset eivät tähän mennessä ole antaneet mitään tietoa ampumiseen syyllistyneestä BUK TELAR joukko-osastosta saati sen liikkeistä ja vastaavasta henkilöstöstä. Venäjä ei ole vastannut yhteen ainoaan JIT-tutkijoiden esittämään kysymykseen. Venäjän valtio kiistää Venäjän osuuden matkustajakoneen alasampumisesta.

 

 


Ruotsi: Kuljettajille 1,5 miljoonan tuomio verovilpistä

Viisi puolalaista ammattikuljettajaa tuomittiin hallinto-oikeudessa verovilpistä 1,5 miljoonan kruunun korvauksiin verottajalle.

Kuljettajat toimivat Laholmissa Luke Transportilla miehitysyhtiön vuokraamina kuorma-autojen kuljettajina. Miehet olivat ansainneet 5,4 miljoonaa kruunua vuosina 2012-2014 maksamatta ansioistaan veroja.

Luke Transportin mielestä kuljettajat olivat ulkomaalaisia yksinyrittäjiä. Verottajan mielestä kuljettajien tuli maksaa tuloveroa kuten ruotsalaisetkin työntekijät.

Hallinto-oikeuden päätöksen mukaan kuljettajat olivat verovelvollisia Ruotsissa. Elinkustannusten ja Puolaan suuntautuneiden kotimatkojen verovähennysten jälkeen viisi kuljettajaa tuomittiin yli miljoonan kruunun tuloveroihin ja noin puolen miljoonan kruunun verosakkoihin.


Ruotsi: Tiukennettu tilaajavastuulaki hyväksyttiin. Milloin Suomessa?

Ruotsin eduskunta hyväksyi 23.5.2018 hallituksen ja liikennevaliokunnan esittämän tiukennetun tilaajavastuulain. Laki langettaa kuljetuksen tilaajalle valvontavastuun.

"Tilaaja joka tekee sopimuksen kuljetuksen suorittajan kanssa kantaa myös tarkastusvastuun että kuljetus toteutuu määräysten mukaisilla luvilla. Jos kuljetus tapahtuu ilman vaadittavia lupia, voidaan kaikkia kuljetuksen tilaajia pitää vastuullisina, siis kaikkia tilaajia sopimusketjussa", laissa määrätään.

Myös pakkoseisonta-aikaa kasvatettiin 24 tunnista 36 tuntiin.

(Vastaavan tapaista tilaajavastuulakia, joka on muun muassa tärkein ja vahvin tekijä torjumaan laitonta kabotaasia, on Suomessa turhaan yritetty saada aikaan. Valtioneuvosto ei ole ottanut kuuleviin korviin kuljetusalan etujärjestöjen toivomuksia asian suhteen.  Syynä pidetään metsäteollisuuden ja EK:n lobbausta ja vaatimuksia saada mahdollisimman halpoja kuljetuksia koko maassa raaka-aineista alkaen vientituotteilleen. Toim.huom.)


Vuoden Kaupunkibussi 2019 valitaan Zagrebissa

21 Euroopan maan bussitoimittajista koostuva kansainvälinen tuomaristo valitsee 21-24.5.2018 testiajojen perusteella Kroatian pääkaupungissa Zagrebissa Vuoden Kaupunkibussin 2018. Voittaja julistetaan ja palkitaan syksyllä Hannoverin IAA hyötyautonäyttelyssä.

Auto, tekniikka ja kuljetus edustaa Suomea Juhani Intosalmen asiantuntemuksella kansainvälisessä tuomaristossa.

Karsinnan jälkeen vertailutestiin asettuvat Heuliez GX Elec täyssähköbussi, Irizar ie-Tram ja Mercedes-Benz Citaro Light Hybrid.

Neliipäiväiset vertailutestit alkavat kiihdytys- ja jarrutustesteillä, kääntyvyysmittauksilla ja teknisten perustietojen vertailulla. Seuraavina päivinä toimittajat ajavat busseja Zagrebin liikennelaitoksen erilaisilla katulinjoilla. Samalla bussien sisätilat analysoidaan monipuolisesti kaupunkiliikenteen erilaisten tarpeiden ja vaatimusten mukaan.


VW T-6 Transporterista Apple Jetstream

Apple on muuntamassa parikymmentä VW Transporteria VW-konserniin kuuluvalla Italdesign'llä autonomiseen ajoon sopiviksi. Muun muassa ohjaamoa ja istuimia muutetaan Applen piirrustusten mukaan.

Kehitteillä on lisäksi tärkeän ajotiedon nostaminen luettavaksi tuulilasista, lämpöä hylkivä polymeerikatto ja elekronisesti tummuvat ikkunat. Applen Jetstream-projektiin kuuluvat VW:t liittyvät Applen autonomisten autojen liikennetesteihin 2018 loppuun mennessä. Tosin jo nyt kuiskitaan yhtiön sisällä myöhästymisistä.

Applella on Kalifornian viranomaisten tuoreimpien lukujen mukaan yli 50 autonomisiksi muunnettua Toyota Lexusta testeissä ylesillä liikenneväylillä. iPhone-konserni keskittyy nyt autonomisten autojen teknologian kehittämiseen. Julkisuuteen tulleiden tietojen mukaan se olisi luopumassa oman autonomisen auton valmistuksesta.


Hampuri toteuttaa ensimmäisenä dieselkieltoja

Hampuri toteuttaa ensimmäisenä saksalaisena kaupunkina dieselkieltoja 31.5.2018 alkaen. Kieltojen toteutusta edelsi monitahoinen ja pitkä juridinen käsittely monessa eri lautakunnassa kaupungin hallinnossa.

Dieselkielto astuu voimaan kahdella pääväylällä. 580 m pitkä osuus Max-Brauer-Alleella suöjetaan kaikilta dieseleiltä, jotka eivät täytä Euro6-normia.

Stresemannstrassella suljetaan 1,6 km pitkä osuus dieselkuorma-autoilta, jotka eivät täytä euro6-normia. Kielto ei kuitenkaan koske dieselhenkilöautoja, pelastus-ja jakeluautoja, taksiliikennettä eikä asukkaita ja asukkaiden vieraita.

Kiellon rikkojia uhkaa sakko, 25 euroa henkilöautoilijoille ja 75 euroa kuorma-autoilijoille.

Hampurin 264 406 dieselautosta yli 168 000 ei täytä kieltomääräyksiä. Lisäksi kieltomääräykset koskevat myös muualta Saksasta sekä ulkomailta tulevia dieselautoja.

Saksan autoteollisuusliitto VDA sekä autoliitto ADAC vastustavat kieltoja. Niiden mielestä on parempia keinoja rajoittaa vahingollisia päästöjä kuin kiellot.


Uudistetun Nissan e-NV200 -sähköpakettiauton toimitukset alkavat

Nissan on aloittanut uudistetun Nissan e-NV200 -pakettiauton maailmanlaajuiset asiakastoimitukset Barcelonan tehtailta, vastaten näin täyssähköisen pakettiauton kasvaneeseen kysyntään. Kaiken kaikkiaan peräti 4 600 tilausta on otettu vastaan myynnin alettua vuoden alussa.

Nissanin Barcelonan-tehtailla valmistettava uudistunut malli on saanut entistä pidemmän toimintamatkan uuden 40 kWh:n akun ansiosta. Nissan NV200 -pakettiauton ominaisuudet yhdistyvät e-NV200:ssa kaikkien aikojen myydyimpään täyssähköautoon, Nissan LEAF:iin.

Uuden sukupolven pakettiauto edistää pyrkimyksiä vähentää kaupunkikeskustojen päästöjä ja tarjoaa yrityksille ja ammattiautoilijoille mahdollisuuden käyttää täyssähköistä autoa lähijakeluihinsa.

- Päästötön liikenne on kaupunkikuljetusten tulevaisuutta, samoin kuin puhtaampi ja tehokkaampi lähijakelu. e-NV200 ja sen huomattavasti pidentynyt toimintamatka ovat aktiivisesti tuomassa tätä tulevaisuudennäkymää lähemmäksi todellisuutta, sanoo Gareth Dunsmore, Electric Vehicle Director, Nissan Europe.

Lue lisää: Uudistetun Nissan e-NV200 -sähköpakettiauton toimitukset alkavat


Suomalainen raidekalustovalmistaja täysin Škodan haltuun

Tsekkiläinen joukkoliikennevälineiden valmistaja Škoda Transportation Group on ostanut suomalaisen kiskokalustoon valmistaja Transtechin 100 prosenttisesti omistukseensa. Škoda osti enemmistön Transtechista jo elokuussa 2015 ja viimeiset 25 prosenttia yhtiö lunasti Transtechin alkuperäiseltä omistajalta Sinituote Oy:ltä. Kaupat lyötiin lukkoon Tsekin pääministeri Andrej Babišin Suomen vierailulla, jolla oli mukana muun muassa Škoda Transportation Groupin edustajia.

- Alle kolmen vuoden aikana olemme onnistuneet uudelleenjärjestelemään ja tasapainottamaan Transtechin toiminnan. Olemme saaneet uusia tilauksia ja toimitamme raitiovaunuja Helsinkiin ja Tampereelle. Tämän lisäksi toimitamme uusia vetureita VR:lle. Työntekijöiden määrä on kasvanut 500 henkilöstä 750 henkilöön, Škoda Transportation Groupin varapääjohtaja ja Transtechin hallituksen puheenjohtaja Zdeněk Majer toteaa.


Kevyt hyötyajoneuvo kiinalais-italialaisella yhteistyöllä

Kiinalainen autovalmistaja Foton Motor ja italialainen moottoripyörävalmistaja Piaggio Group ovat sopineet kevyiden nelipyöräisten hyötyajoneuvojen valmistamisesta Italiassa. Sopimus on osa Foton Motorin strategiaa levittäytyä Euroopan markkinoille. Yhteistyössä valmistettava "viimeisen mailin" -kuljetuksiin tarkoitettu kevyt hyötyajoneuvo perustuu Foton Motorin nykyiseen kevyeen kuorma-autoon. Tulevaisuudessa yhteisyrityksen on tarkoitus valmistaa sähkökäyttöinen malli ja levittäytyä mahdollisuuksien mukaan Lähi-Idän, Kaakkois-Aasian, Väli- ja Etelä-Amerikan sekä Afrikan markkinoille.


Containershipsille uusia LNG-konttialuksia

Containershipsin uudet konttialukset M/S Containerships Nord ja M/S Containerships Strom kastettiin tällä viikolla Wenchongin telakalla Kiinassa. Uudet alukset ovat yhtiön strategian mukaan LNG-käyttöisiä. Vuoden 2018 aikana Containershipsin käyttöön tulee kaikkiaan kolme LNG-alusta ja neljäs vuoden 2019 alussa. Yhtiö on kasvattanut LNG-rekkojen määrää Isossa-Britanniassa ja tutkii mahdollisuuksia lisätä LNG-rekkojen määrää myös Alankomaissa ja Suomessa. M/S Containerships Nord aloittaa toimintansa pian kastamisen jälkeen ja M/S Containerships Strom seilaa vesillä myöhemmin kesällä.


Suomi liittyy kansainväliseen liikenteen päästövähennysallianssiin

Suomi liittyy kansainväliseen allianssiin, jonka tavoitteena on vähentää tieliikenteen hiilipäästöjä. Transport Decarbonisation Alliance (TDA) käynnistettiin virallisesti kansainvälisen liikennefoorumin ITF:n konferenssissa Leipzigissä. Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner pitää uutta yhteistyömuotoa tervetulleena.

- TDA:ssa on tarkoitus etsiä yhdessä ratkaisuja tieliikenteen päästöjen vähentämiseen. Tähän saakka kansainvälinen yhteistyö on nimenomaan tieliikenteen osalta ollut vähäistä. TDA tarjoaa hyvän alustan parhaiden käytäntöjen jakamiselle ja oppimiselle. Aiomme osallistua aktiivisesti allianssin työhön, ministeri Berner toteaa.

TDA:n perustivat Ranska, Alankomaat, Portugali ja Costa Rica Bonnin ilmastokokouksessa marraskuussa 2017. TDA:n on tarkoitus tuoda yhteen valtioita, kaupunkeja ja yrityksiä, jotka ovat edelläkävijöitä tieliikenteen päästöjen vähentämisessä. Allianssiin liittyneet tahot ovat sitoutuneet päästöttömään liikenteeseen vuoteen 2050 mennessä.

Berner muistuttaa, että Suomen kansallinen tavoite on muuttaa liikenne hiilivapaaksi vuoteen 2045 mennessä. Tavoitteen saavuttamiseksi tarvittavia toimenpiteitä selvittää parhaillaan liikenne- ja viestintäministeriön työryhmä.