Auto, tekniikka ja kuljetus – 40 vuotta

Jättirekat yleiseen liikenteeseen 21.1. alkaen

Tähän asti HCT-rekat ovat liikkuneet poikkeusluvilla määrätyillä reiteillä, mutta jatkossa pidemmät rekat ovat osa normaalia liikennettä koko tieverkostossa. Tavalliselle autoilijalle muutos näkyy maanteillä rekkojen määrän vähentymisenä ja niiden pituuden kasvuna yleisten rahtiyhdistelmien osalta.

Marraskuussa 2013 käynnistyi Suomessa hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen tähtäävä konttiliikenteen ekorekkakokeilu. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi myönsi tuolloin Suomen ensimmäisen kokeiluluvan Speed Oy:n yhdelle suurikapasiteettiselle moduuliyhdistelmälle. Liikennöinti käynnistyi reitillä Vuosaaren satama – Lahti – Vuosaaren satama. Jo tuolloin kokeiluvaiheessa visioitiin ja nähtiin tärkeänä, että ympäristö kuormittuu vähemmän ja kuljetustehokkuus nousee, mikä kasvattaa osaltaan myös elinkeinoelämän kilpailukykyä.

Kehitystyö lähti 2010-luvun alkupuolella liikkeelle siitä, että EU:n reuna-alueiden logistista kilpailukykyä haluttiin tehostaa ja samalla vähentää C02-päästöjä. Lahden Seudun Kehitys LADEC on ollut koordinoimassa EU-rahoitteisia hankkeita, joilla ensimmäiset kokeiluluvat ja pilotointi mahdollistettiin.

Traficomin 15.1. julkaistussa tiedotteessa todetaan, että uusissa yli 30-metrisissä yhdistelmissä on keskimäärin kolmannes enemmän hyötykuormaa, jolloin tarvitaan neljännes vähemmän rekkoja pitkän matkan rahtiin. Muutosten on arvioitu vähentävän kuorma-autoliikenteen polttoaineenkulutusta, päästöjä ja henkilöstökuluja, koska kaluston kuormatila voidaan uusilla mitoilla hyödyntää aiempaa paremmin. Mittojen kasvattamisesta uskotaan olevan merkittävää hyötyä erityisesti merikonttien kuljetuksessa, kappaletavaraliikenteessä sekä elintarvikekuljetuksissa.


Kaasu vahvisti asemaansa, kaasuautojen määrä lähes kaksinkertaistui

Kaasukäyttöisten henkilöautojen määrä kasvoi Suomessa jälleen. Vuonna 2018 kaasun käytön yleistymisen takana vaikutti useita tekijöitä, kuten tahto vähentää liikenteestä syntyviä hiilidioksidipäästöjä sekä suuren suosion saavuttanut biokaasun kiinteähintainen tankkauskampanja. Myös viime vuoden alusta käyttöön tulleet romutus- ja muuntopalkkiot ovat osaltaan edistäneet kaasukäyttöisten henkilöautojen lisääntymistä liikenteessä. Viimeisimpien arvioiden mukaan Suomen teillä kulkee noin 6 700 kaasukäyttöistä ajoneuvoa.

Lue lisää: Kaasu vahvisti asemaansa, kaasuautojen määrä lähes kaksinkertaistui


Kalmarille tilaus Pohjois-Irlannista

Cargoteciin kuuluva Kalmar on voittanut tarjouskilpailun AutoRTG-järjestelmän toimittamisesta Belfast Container Terminalille (BCT) Pohjois-Irlannissa. Järjestelmä kattaa kahdeksan automaattista mobiilipukkinosturia (automated rubber-tyred gantry cranes, AutoRTGs), Kalmarin TLS-laitehallintajärjestelmän (Terminal Logistic System) sekä uuden sukupolven etähallintapöydän. Tilaus on kirjattu Cargotecin viimeisen neljänneksen tilauskantaan, ja järjestelmän toimitus alkaa vuoden 2019 lopussa.

Belfastin satamassa sijaitseva ja sataman omistama Belfast Container Terminal (BCT) on Pohjois-Irlannin suurin konttisatama, joka toimii Irish Continental Groupin toimiluvalla. Belfastin satama on Pohjois-Irlannin pääsatama, joka käsittelee noin 70 prosenttia Pohjois-Irlannin meriliikenteestä ja 20 prosenttia koko Irlannin liikenteestä. Kalmarin AutoRTG-järjestelmä korvaa satamassa tällä hetkellä käytössä olevat manuaaliset kiskoilla liikkuvat pukkinosturit (rail-mounted gantry crane, RMG).

Nosturit testataan etukäteen tehtaalla, ja ne toimitetaan BCT:lle kokonaan kasattuina. BCT:lle toimitettavat nosturit kulkevat täysin automatisoituina konttipinojen välissä. Kalmar TLS-laitehallintajärjestelmä suunnittelee, reitittää ja toteuttaa terminaalin ohjausjärjestelmästä (Terminal Operating System, TOS) tulevat käskyt. Operaattori valvoo automaattisia nosturiliikkeitä tarkkaamosta käsin. Konttien lastaus rekkoihin on kauko-ohjattua, ja paikannusjärjestelmä varmistaa, että rekat ovat tarkasti linjassa nostureiden kanssa. Kalmar vastaa projektissa myös integraatiosta laitehallintajärjestelmän (TLS), toiminnanohjausjärjestelmän (TOS) ja muiden olennaisten järjestelmien välillä.Nokian Hakkapeliitoilla jäätikön yli

Seitsemän miestä, kolme autoa ja 5 000 kilometriä jäänpintaa. Kun islantilais-amerikkalainen retkiryhmä ajoi Grönlannin etelärannikolta maan pohjoisimpaan kolkkaan ja takaisin 20 päivässä, varustettiin yksi retkellä olleista Arctic Trucksin erityisajoneuvoista todelliseen talveen räätälöidyillä Nokian Hakkapeliitta 44 -renkailla. Vaiherikas seikkailu arktisen luonnon keskellä koetteli niin miehistön kuin kalustonkin etenemiskykyä.

Expeditions7 –nimeä kantanut tutkimusretki starttasi etelä-Grönlannin Isortoqista ja suuntasi maan keskiosan halki kohti pohjoisen Wulff Landia. Suurin osa ajomatkasta taittui maata halkovan, tuhansien kilometrien pituisen ja paikoin jopa kolme kilometriä paksun mannerjäätikön päällä.

Ajomatkan aikana retkeläiset kirjasivat säätietoja ja ottivat lumi- ja jäänäytteitä, jotka annettiin myöhemmin yliopistoille tutkimuskäyttöön. Lähes kolmen viikon reissu päättyi Grönlannin länsirannikolle Sisimiutin kylään. Kaikkiaan ajomatkaa kertyi 5 169 kilometriä.

Lue lisää: Nokian Hakkapeliitoilla jäätikön yli


Etäluotsaus mahdolliseksi

Luvanvarainen etäluotsaus sallitaan jatkossa Suomen vesialueella ja Saimaan kanavan vuokra-alueella olevilla luotsattaviksi väyliksi määrätyillä yleisillä kulkuväylillä. Luotsauslakia muutetaan siten, että luotsi voi hoitaa tehtäviään myös aluksen ulkopuolelta. Hallitus esitti luotsauslain vahvistamista 17. tammikuuta 2019.

Luotsausyhtiön tulee hakea lupa Liikenne- ja viestintävirastosta. Luvan myöntäminen edellyttää, että etäluotsaus ei yksinään tai yhdessä muiden toimintojen kanssa aiheuta vaaraa alusliikenteen turvallisuudelle eikä haittaa muulle alusliikenteelle tai ympäristölle.

Lue lisää: Etäluotsaus mahdolliseksi


Kevytautot nuorten liikkumiseen

Suomessa otetaan käyttöön uusi ajoneuvoryhmä, kevytauto, jonka nopeus on rajoitettu 60 kilometriin tunnissa. Kevytautojen käyttöönoton tavoitteena on tarjota nuorille uusi turvallisempi liikkumisen muoto.

Kevytauton kuljettaminen edellyttää 15-vuoden ikää ja vähintään mopoautokorttia (AM/121). Myös ajokortin suorittamista koskevat teoria- ja ajokoevaatimukset ovat samat kuin mopoautoille.

Kevytauton saa muuttaa henkilöautosta, joka on otettu käyttöön vuoden 2014 jälkeen ja on korkeintaan 10 vuoden ikäinen. Tällä varmistetaan, että kevytautoina on käytössä uudehkoja ja mahdollisimman turvallisia ajoneuvoja. Perusteena on muun muassa se, että vuoden 2014 jälkeen henkilöautoihin on tullut pakolliseksi useita turvallisuusominaisuuksia joita ei ole mahdollista jälkiasentaa asianmukaisesti vanhempiin autoihin.

Lue lisää: Kevytautot nuorten liikkumiseen


Volvo sijoittaa langattomaan lataukseen

Volvo Groupin tytäryhtiö Volvo Group Venture Capital on sijoittanut sähköautojen korkean tehon langattomaan lataamiseen. Pennsylvaniassa sijaitseva Momentum Dynamics kehittää ja markkinoi suuritehoista induktiivista latausta autoteollisuudelle ja kuljetusalalle.

-Momentum Dynamicsin teknologia ja osaaminen sähköenergian induktiivisessa kaksisuuntaisessa siirrossa turvallisesti ilman, veden ja jään välillä sopii asiakkaidemme ankariin olosuhteisiin. Suurikapasiteettinen lataus jopa 300 kW:n kuorma-autoille, linja-autoille, rakennustarvikkeille, teollisuus- ja merenkulun sovelluksille tukee sähköistettyä siirtymää, sanoi Volvo Group Venture Capitalin varapuheenjohtaja Per Adamsson.

Langaton sähkölataus mahdollistaa minkä tahansa tyyppisen ajoneuvon automaattisen kytkemisen sähköverkkoon ilman johtoja, kaapeleita ja valvontaa. Sähkön syöttöä voi näin esiintyä usein ja tilanteen sen salliessa, mikä laajentaa toimintamatkaa ja parantaa käyttöaikaa. Momentum Dynamics testaa teknologiaansa Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa.


Poliisille uutta kalustoa

Poliisihallitus hankkii poliisin työturvallisuuden ja omasuojan parantamiseksi poliisiyksiköiden käyttöön 15 kappaletta Mercedes-Benz G280 CDI LAPV 5.4 -ajoneuvoja. Ajoneuvoja tullaan sijoittamaan Suomen kaikkiin yhteentoista poliisilaitokseen. Kyseiset uudet ajoneuvot ovat kuorma-autoiksi rekisteröitäviä panssaroituja poliisiautoja. Autoissa on Suomen poliisille riittävä suojaustaso. Autot ovat väritykseltään tummansinisiä ja niissä on poliisin hälytysajoneuvojen normaali tekninen varustus.

Uusilla autoilla tullaan suorittamaan näkyvää partiointia katukuvassa säännöllisesti vuoden 2019 alkukeväästä alkaen. Autoja käytetään partioinnin lisäksi muun muassa valtiovierailuiden, yleisötapahtumien ja muiden tilaisuuksien turvaamistehtävissä, poliisin hälytystehtävillä sekä tietyissä erityistehtävissä.

”Mercedes-Benz G-sarjan viranomaismallisto antaa vahvan pohjan näin laaja-alaisen erikoisajoneuvotoimituksen toteuttamiselle. Hanke edellyttää meiltä laajaa asiantuntemusta sekä vankkaa osaamista ja vahvistaa Vehon asemaa vaativien ajoneuvohankkeiden luotettavana toimittajana Suomessa”, toteaa Vehon erikoisajoneuvojen myyntipäällikkö Mikko Nurmi.


Euroopan automyynti sakkaa

Euroopan automyynti väheni 8,7% joulukuussa 2018. Koko toinen vuosipuolisko osoitti taantumisen merkkejä. Kaikkiaan vuonna 2018 myytiin 15 624 486 uutta autoa eli -0,04% edellisvuoteen verrattuna.

Suurimmat menetykset mitattiin Isobritannian ja Ruotsin automarkkinoilla, -6,8%. Eniten automyynti kasvoi Liettuassa (+25,4%) ja Romaniassa (+23,1%).

Yksittäisistä autonvalmistajista PSA kasvatti myyntiään +32,5%. Luvussa huomioitavaa on Opelin liittyminen 2018 PSA:n tulokseen. Volvo kasvatti myyntiään +6,1%. Nissan oli suurin tappion kärsijä, -12,8%. VW noteerasi +0,4%, Daimler -2,3% ja BMW -1,0%.


Biltema kasvaa, kasvattaa varastotilojaan

Bilteman logistiikkayhtiö Retlog vaihtaa nimeä. Uusi nimi on Biltema Logistics. Samalla se kasvattaa 450+100 työtekijän keskusvarastoaan nykyisestä 220 000 m2:sta. Tarkoituksena on lisätä 120 000 m2, joka antaisi 750 000 lavapaikkaa lisää.

Biltema 140 pohjoismaisella tavaratalollaan on vahvassa kasvuvaiheessa. "Samalla meidän on jatkusvasti kehitettävä logistiikkatoimintoja entistä joustavampaan ja ympärisdtöystävällisempään suuntaan", Biltema Logisticsin toimitusjohtaja Bjarna Sandberg sanoo.


Viafin Service ostaa Gasum Tekniikan

Gasum myy tytäryhtiönsä Gasum Tekniikka Oy:n teollisuuden kunnossapitokumppanille Viafin Service Oyj:lle. Yrityskauppa on osa Gasumin strategiaa keskittyä pohjoismaisten kaasumarkkinoiden ja energiainfrastruktuurin kehittämiseen. Kaupan odotetaan toteutuvan helmikuun loppuun 2019 mennessä. Yrityskaupassa Gasum Tekniikasta tulee osa Viafin Service-konsernia.

- On hienoa toteuttaa yrityskauppa kokeneen kunnossapitopalveluihin erikoistuneen Viafin Servicen kanssa, jonka strategian keskiössä on kunnossapitoon ja siihen liittyvien palveluiden laajentamiseen keskittyminen. Yrityskaupalla varmistamme palveluiden laadun ja tulemme ostamaan palveluita yhtiöltä jatkossakin. Meillä molemmilla on yhteisenä tavoitteena ylläpitää ja kehittää kaasualan teknistä osaamista, korkeaa työn laatua ja kustannustehokasta toimintaa, kertoo Gasumin toimitusjohtaja Johanna Lamminen.

Gasum Tekniikka on erikoistunut maakaasuun, biokaasuun ja LNG:n käyttöratkaisujen kunnossapito- ja huoltotoimenpiteisiin. Yhtiö tarjoaa palveluita kaasujärjestelmien koko elinkaaren ajalle alkukartoituksesta tarkempaan määrittelyyn ja suunnitteluun, rakentamiseen ja asennukseen sekä käyttöönottoon ja huoltotöihin.

Lue lisää: Viafin Service ostaa Gasum Tekniikan


DSV haluaa Panalpinan

DSV on tarjonnut 35 miljardia kruunua sveitsiläisestä kilpailijastaan Panalpinasta. DSV ja Panalpina muodostaisivat johtavan maailmanlaajuisen kuljetus ja logistiikkayhtiön, jolla olisi merkittäviä kasvumahdollisuuksia, DSV perustelee.

Panalpinalla on 14 000 työntekijää 70 maassa. DSV yritti viime vuonna ostaa kilpailijansa Ceva Logisticsin onnistumatta. 2015 DSV osti US UTI´n 12 miljardilla kruunulla. Fuusio oli toteutettu kokonaan 2018, minkä jälkeen kasvuhakuinen DSV sanoo olevansa valmis seuraavaan suureen hankintaan toimialallaan.

(Transportnet.se)


Sähköautot keskittyvät suuriin kaupunkeihin

Sähköautojen määrä ylitti vuoden 2018 lopussa 15 000 auton rajan, kun lasketaan täyssähköautot ja ladattavat hybridiautot. Sähköautojen määrän odotetaan kaksinkertaistuvan tänä vuonna. Sähköautot keskittyvät Suomessa pääkaupunkiseudulle, eteläisen Suomen kuntiin ja muutamaan muuhun suurimpaan kaupunkiin.

Liikennekäyttöön rekisteröityjen täyssähköautojen määrä Suomessa oli vuoden 2018 lopussa 2 273 autoa. Ladattavia hybridiautoja oli rekisteröity liikenteeseen 12 744. Lisäksi ei-ladattavia hybrideja oli rekisteröity liikenteeseen 36 770. Sähköautojen määrä on karkeasti kaksinkertaistunut Suomessa viime vuosina. Nopeasta kasvusta huolimatta sähköautojen määrä on kuitenkin pieni verrattuna liikennekäytössä olevaan yhteensä noin 3 miljoonaan autoon.

- Odotamme sähköautojen määrän kaksinkertaistuvan edelleen tänä vuonna. Kysyntään vaikuttavat merkittävästi autojen hinta ja latausverkoston kattavuus. Sähköautoilun yleistymisen kannalta tällä hetkellä isoin kysymysmerkki on tuleva hallitusohjelma, koska verotuksella ja kannustimilla on merkittävä vaikutus sähköautojen kauppaan, kuten Norjan esimerkki osoittaa, kertoo LähiTapiolan autoilun palveluista vastaava johtaja Tapani Alaviiri.

Lue lisää: Sähköautot keskittyvät suuriin kaupunkeihin


Ruotsi: Castellum osti Göteborgin Säve´n lentokentän

Castellum on ostanut Göteborgin kakkoslentoaseman, Säve´n, kaikkine kiinteistöineen. Tarkoituksena on kasvattaa ja jalostaa Säven kenttäaluetta suureksi logistiikkakeskukseksi samalla kun lentotoiminta jatkuu entisellään. Vuokrattava kiinteistöpinta-ala on nyt 58 500 m2, josta 79% on vuokrakäytössä.

Castellum-konserni on Ruotsin "pienin iso kiinteistöyhtiö", pörssiyhtiö joka toimii 17 paikkakunnalla ja jonka kiinteistömassan arvo on noin 71 miljardia kruunua.

Säve, 14 km Göteborgin keskustasta, on ollut Göteborgin kansainvälinen lentoasema, jonka merkitys on kuitenkin vähentynyt uuden Landvetterin kentän kasvaessa Göteborgin ykköskentäksi. Parhaimmillaan Säven kautta on kulkenut liki 900 000 matkustajaa vuodessa. Golden Air/Gotlandsflyg, Ryanair, Wizz Air ja Sparrow Aviation sekä poliisi, puolustusvoimat ja pelastuspalvelu ovat olleet viime vuosina sen suurimmat käyttäjät. 


Eckerö Line täyttää 25 vuotta

 

Eckerö Linen m/s Finlandia on liikennöinyt Helsinki–Tallinna-välillä jo 25 vuotta. Neljännesvuosisadan aikana laivan matkustajamäärät ovat kasvaneet noin 70 000 matkustajasta reiluun 1,8 miljoonaan matkustajaan. Telakalla tammikuun alun viettänyt laiva on saanut muun muassa toisen sisäänkäynnin, uudet pelastuslautat ja uudistuneen ilmeen. Juhlavuotta vietetään merellä hyvän ruoan ja viihteen ääressä.

Suomalaisen laivayhtiö Eckerö Linen m/s Finlandian tammikuun telakoinnissa lisättiin laivan matkustusmukavuutta ja tehtiin määräaikaisia teknisiä huoltotöitä. Laivaan lisättiin toinen sisäänkäynti matkustajavirtojen liikkuvuuden parantamiseksi, ja muita uudistuksia tehtiin muun muassa hytteihin, Bar Naissaareen ja Cafeteria Satamaan, jonka toiseen kerrokseen rakennettiin viihtyisä matkustustila. Uusittu sisustus on arkkitehti Bettina Ingvesin käsialaa. M/s Finlandia on Ingvesille entuudestaan tuttu, sillä tämä vastasi laivan sisustuksesta myös sen aloittaessa liikennöinnin vuonna 2013.

Tänä vuonna 25 vuotta liikennöinyt laivayhtiö teki vuonna 2018 huipputuloksen ja kasvatti matkustajamääräänsä 24 prosenttia. Asiakasmäärät kasvoivat Suomen ja Viron lisäksi kansainvälisellä markkinalla, vaikka kokonaismarkkina laski.

- Kahdessakymmenessäviidessä vuodessa olemme onnistuneet kasvattamaan liiketoimintaamme, ja olimme viime syys- ja marraskuussa Itämeren suosituin matkustajalaiva Helsinki–Tallinna-reitillä. Olemme iloisia, että voimme nyt juhlavuonna tarjota asiakkaillemme uudistetun laivan ja sujuvat aikataulut. Lähdemme luottavaisin mielin seuraavalle neljännesvuosisadalle, kertoo Eckerö Linen toimitusjohtaja Taru Keronen.