TIP-Trailer services

Volvo Kuorma-autoilla historiansa paras Q3

Volvo Trucks on saavuttanut historiansa menestyksekkäimmän kolmannen kvarttaalin eli vuosineljänneksen tuloksen. Heinä-syyskuussa se paransi tulostaan peräti 21% verrattuna edellisvuoden vastaavaan kilpailussa Daimlerin, Scanian, MAN:n kanssa. Loistava tulos syntyi huolimatta mallimuutosten aiheuttamasta vastatuulesta Pohjois-Amerikassa.

- Vielä meillä on kuitenkin tekemistä huoltotoimintojen kasvattamisessa kannattavuuden parantamiseksi, tulokseen tyytyväinen konsernijohtaja Martin Lundstedt toteaa.

Volvo Trucks vastaa raskaiden työkoneiden, kuorma- ja linja-autojen myynnistä. Volvo Cars henkilöautojen valmistajan omisti vuodesta 2009 Ford ja vuodesta 2010 kiinalainen autokonserni Geely, joka vuodesta 2017 kuuluu myös Volvo Trucks:n suurimpiin osakkeenomistajiin.

(Vogel)


Kaasuautoille "sähköautotuet" tiemaksuja myöten Saksassa

Saksa on päättänyt poistaa yli 7,5 tonnia painavilta hyötyautoilta tiemaksun ilmansaasteosuuden. Helpotus alentaa kaikilta painorajan ylittäviltä linja- ja kuorma-autoilta tiemaksuja 9,3 - 18,3 senttiä/km painoluokasta riippuen. Maksettavaksi jäävät tiemaksun infra- ja melukorvaukset. Päätös astuu voimaan 1.1.2019 ja jatkuu alustavasti kaksi vuotta. 

Päätöksellä arvioidaan olevan laajakantoiset seuraukset autokaupalle myös Saksan ulkopuolella johtuen Saksan keskeisestä sijainnista läpiajomaana.

Saksan kaasuautoille myöntämä helpotus on sama kuin sen jo aiemmin sähköautoille myöntämä helpotus. Vastaavasti heinäkuussa 2018 Saksan parlamentti myönsi 12 000 euron tuen LNG- ja 8 000 euron tuen CNG-ajoneuvon ostolle Saksassa.


Trafi, Liikenne- sekä Viestintävirastoa yhteen uudeksi virastoksi

Liikenne- ja viestintäministeriö valmistelee hallinnonalan virastouudistusta. Ministeriö pyytää nyt lausuntoja luonnoksista valtioneuvoston asetuksiksi sekä luonnoksista valtioneuvoston ja liikenne- ja viestintäministeriön asetusten muuttamisesta. Lausuntoja voi jättää 23.11.2018 saakka.

Virastouudistuksessa Liikenteen turvallisuusvirasto, Viestintävirasto sekä Liikenneviraston tietyt toiminnot yhdistetään uudeksi Liikenne- ja viestintävirastoksi. Samalla Liikenneviraston jäljellä olevat toiminnot siirtyvät Väyläviraston tehtäväksi. Muutos edellyttää Liikenne- ja viestintäviraston ja Väyläviraston toimialoja koskevien asetusten sekä liikenne- ja viestintäministeriön asetusten muuttamista.

Lisäksi annetaan uusina seuraavat asetukset: valtioneuvoston asetus autojen polttoaineenkulutuksen ja hiilidioksidipäästöjen ilmoittamisesta sekä valtioneuvoston asetus liikennetarvikkeiden kaupasta, asennuksesta ja korjauksesta.

Lue lisää: Trafi, Liikenne- sekä Viestintävirastoa yhteen uudeksi virastoksiLiikennealan maakuntauudistuslait lausuntokierrokselle

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoja laeista, joilla pantaisiin täytäntöön maakuntauudistus liikennealalla. Lakiluonnokset liittyvät hallituksen esitykseen maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi.

Ehdotetuilla laeilla toteutettaisiin maakuntalaissa tarkoitettujen liikennettä koskevien tehtävien, henkilöstön ja omaisuuden siirto valtiolta maakunnille, sekä eräiden tehtävien ja henkilöstön siirrot ELY-keskuksista Väylävirastoon ja Liikenteenohjausyhtiöön. Lausuntojen määräaika on 14.11.2018.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset lakkaavat vuoden 2020 lopussa ja maakunnat aloittavat toimintansa vuoden 2021 alussa. Pääosa ELY-keskusten liikennevastuualueiden tehtävistä siirtyy maakuntien hoidettavaksi.

Nyt lausuntokierrokselle lähetetyt lakiluonnokset koskevat toimivallan siirtoa - erityisesti tienpitoa, liikennejärjestelmäsuunnittelua ja julkisen henkilöliikenteen järjestämistä. Esitykseen sisältyvien palveluiden ja tehtävien järjestämisvastuu siirtyisi maakunnille vuoden 2021 alusta.

Maakunnat hoitaisivat jatkossa tienpidon tehtäviä enintään yhdeksällä tienpitoalueella valtion kanssa tehtävien sopimusten mukaisesti. Väylävirasto toimisi edelleen tienpitäjänä ja vastaisi maantieverkon omistajan tehtävistä. Maakunnissa hoidettavien tienpidon tehtävien rahoitus järjestettäisiin erillisrahoituksena.

Lait tukevat hallituksen säädösten sujuvoittamisen kärkihanketta, ja ne on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021.

Lue lisää: Liikennealan maakuntauudistuslait lausuntokierrokselle


Logistiikkakiinteistöjä kehittävä NREP Logicenters rakentaa Pohjoismaissa

Pohjoismainen modernien logistiikkakiinteistöjen kehittäjä ja omistaja NREP Logicenters laajentaa toimintojaan Suomessa ja Norjassa. Kesäkuussa 2017 NREP Logicentersin Rådesta Norjasta ostamallee alueelle on rakennettu logistiikkakeskus. 8 000 neliön logistiikkakeskus on nyt valmis vuokralaiselle, ruotsalaiselle vaatealan yritykselle New Wavelle. 

Suomessa NREP Logicenters rakennuttaa modernin tuotantolaitoksen Huhtamäen logistiikkakeskuksen yhteyteen Käikälän teollisuusalueelle. Kiinteistöstä ollaan kehittämässä energiatehokkaan rakentamisen taidonnäytettä. Rakentaminen aloitettiin heinäkuussa 2018 ja tuotantolaitos valmistuu vuoden 2019 aikana.


Paul Cederberg DAF-myyntipäälliköksi Nordic Truckcenteriin

Paul Cederberg (47) on nimitetty DAF-kuorma-autojen myyntipäälliköksi merkkiä edustavaan Nordic Truckcenteriin 8.10.2018 alkaen. PV:llä on 20 vuoden kokemus Veho Hyötyajoneuvojen myynnin ja maahantuonnin tehtävistä ja laaja kuorma-autoalan tuntemus niin tuote- kuin myyntitoiminnoistakin.

Lisäksi hänellä on muutaman vuoden kokemus telematiikan myymisestä sekä kuljetus ja logistiikka-alan rahoittamisesta. -Kokemuksellaan ja osaamisellaan PV tuo lisää voimaa myynnin ja markkinointimme kehittämiseen, ja myynnin esimiehenä on merkittävässä roolissa luomassa kasvuamme Suomessa, kertoo Nordic Truckcenter Oy:n maajohtaja Sampsa Rouhiainen.


Miksei Trafi toimi?

Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnat (OTI) julkisti peräti 31 suositusta raskaan liikenteen liikenneturvallisuuden parantamiseksi (Auto, tekniikka ja kuljetus 6/2018). Rahtarit ja SKAL kommentoivat ehdotuksia yksityiskohtaisesti, mutta Trafi vain pinnallisesti eikä esimerkiksi lainkaan liikenneturvallisuuden tärkeimpiin kuuluviin kysymyksiin lepo-ja taukopaikoista ja ensiapukoulutuksesta. Tulevan Väyläviraston vastaus oli aivan luokaton (Atk 7/2018).

Lehti ei antautunut vaan kysyi uudestaan Trafilta yksityiskohtaisia vastauksia mm. juuri taukopaikoista, vaihtokoreista, lääkärivalvonnasta, katsastuksista, kuormansidonnasta, jne. Tieliikennejohtaja Marko Sillanpää asettui vastaajaksi. 

Lue uusia kysymyksiä herättäneet Trafin vastaukset ja asenne seuraavassa Auto, tekniikka ja kuljetus -lehden numerossa 8/2018. Se ilmestyy 26.10.

 


Ketterä kettu

 

Goupil G4 on Goupil Industrien toiseksi suurin sähkökäyttöinen hyötyajoneuvo. Siinä on kunnioitettava 120km toimintamatka ja 1200kg hyötykuorma. Sen huippunopeus on 50km/h ja se liikkuu pienissä tiloissa ketterästi neljän metrin kääntösäteensä vuoksi.

Täyssähköisyys tarjoaa päästötöntä, hiljaista ja kätevää kuljetuspotentiaalia esimerkiksi puistonhoitoon. Lue tarkempi koeajokokemus Goupil G4:stä uudesta, 26 lokakuuta ilmestyvästä Auto, tekniikka ja kuljetus lehdestä!


Kaasu voittaa

Sähköauton valmistus ennen ensimmäistä latausta tuottaa kaksin verroin hiilidioksidipäästöjä verrattuna polttomoottorin valmistukseen ennen ensimmäistä tankkausta,  Ruotsin valtion tutkimuslaitos toteaa. Kun siihen lisätään sähköenergian tuottaminen valtaosaltaan hiilivoimalla, kaasuautojen rooli hiilidioksidin tuottajana ja ilmastonmuutoksen hillitsijänä nousee sähköautoon verrattuna uuteen valoon. Varsinkin jos kaasuautoissa käytetään biokaasuja LBG ja CBG.

Lue nelisivuinen raportti seuraavassa Auto, tekniikka ja kuljetus -lehdessä 8/2018, niin tiedät. Lehti ilmestyy 26.10.


Automyynti Euroopassa syvään taantumaan syyskuussa

Uusien autojen myynti 30 maassa Euroopassa putosi 23,4% 1,12 miljoonaan henkilöautoon syyskuussa 2018 verrattuna edellisvuoden vastaavaan. Eniten Romaniassa mutta myös Saksassa -30,5 %, Espanjassa -17,0% ja Ranskassa -12,8%. Syynä pidetään EU:n uuden pakokaasumittausnormin WLTP:n käyttöönottoa 1.10.2018.

Ajanjaksolla 1-9/2018 automyynti kuitenkin kasvoi 2,3 %.  Vahvinta kasvu oli entisissä itäblokin maissa, 12%.  Kolmessa maassa myynti kuitenkin laski sinäkin aikana -3,6% eli Islannissa, Norjassa ja Sveitsissä.

VW-konsernin pudotus syyskuussa oli noin -48%. Daimlerin -12,0%. PSA Opel ja Vauxhall noteerasi -11, 6%, BMW -8,8%.

Sähköautojssa viiden suurimman valmistajan myynti kasvoi 1-6/2018 noin 33%, mutta laantui 3. vuosineljänneksellä 21%:iin ja syyskuussa enää 12%:iin.

(Vogel)


Volvo Buses tutkii akkupakettien uusiokäyttöä

Sähköautojen akkupaketilla on toinen elämä auton jälkeen. Uusiokäyttö on sähköautoilussa avaintekijöitä. Volvo Buses on tutkimassa mahdollisuuksia käyttää sähköbussiensa loppuun kulutettuja akkupaketteja uusiokäytössä muun muassa aurinkopanelien keräämän aurinkoenergian varastoimiseen ja käyttöön asuintaloissa.

Tutkimuksia suoritetaan BrfViva nimisessä 132 asunnon vuonna 2018 valmistuneessa rakennuksessa. Tutkimuksessa osapuolina ovat  autoteollisuuden (Volvo) lisäksi energiateollisuus (Göteborg Energi), rakennusteollisuus ((Riksbygget) sekä tiedeyhteisö Johanneberg Science Park.

Tutkimuksissa käytetään Göteborgissa linjalla 55 kulkevien Volvo sähköbussien litium-ioniakkuja.


Ruotsi: Miehet yliedustettuina liikenneonnettomuuksissa

Syyskuussa jälleen kaksi kuorma-autonkuljettajaa kuoli liikenneonnettomuuksissa. Kuorma-autonkuljettaja on tilastollisesti Ruotsin vaarallisin ammatti.

Syyskuussa kaikkiaan liikenteessä kuolleista kaksi oli naisia ja 19 miehiä, joista viisi 65-vuotiaita tai vanhempia. Liikenteessä kuoli yhteensä syyskuussa 21 henkilöä ja 1452 vammautui (189 vaikeasti, 1263 lievästi), kuusi kuollutta vähemmän kuin syyskuussa 2017.

 (Trailer.se)


Suomi hakee EU:n rahoitustukea liikennehankkeille

Suomalaiset toimijat hakevat väylä- ja liikennehankkeille EU:n CEF-rahoitustukea yhteensä 13,9 miljoonaa euroa. Tästä valtion osuus on 3,8 miljoonaa euroa. Muut suomalaiset toimijat hakevat tukea yhteensä 10,1 miljoonaa euroa.

Lue lisää: Suomi hakee EU:n rahoitustukea liikennehankkeille


SISU:n asema puu- ja bioenergiakuljetuksissa vahvistuu

Metsäteollisuuden positiivinen kehitys on parantanut kuljetussektorin tulevaisuudennäkymiä ja johtanut investointien kasvuun. Metsäteollisuuden kuljetustehokkuutta parantaneet, vuonna 2013 toteutetut mitta- ja massauudistukset nostivat ajoneuvoyhdistelmämassat 60 tonnista 76 tonniin. Sisu Polar -malliston suurten sallittujen teknisten massojen ansiosta ajoneuvot olivat valmiita uudistukseen ilman merkittäviä tuotemuutoksia.

Lue lisää: SISU:n asema puu- ja bioenergiakuljetuksissa vahvistuu


Atoy Autohuolto laajeni Raisioon

Monimerkkiketju Atoy Autohuolto laajeni Raisioon nopeasti Turun Orikedon avaamisen jälkeen. Atoy Autohuollon 15. korjaamo vietti avajaisia 5.10. Raisiossa osoitteessa Kuninkaanväylä 17. Tänä vuonna Atoy Autohuolto on avannut uudet korjaamot Turun Orikedolle ja Raisioon. Raision Atoy Autohuolto huoltaa ja korjaa kaiken merkkiset henkilöautot ja pakettiautot joka arkipäivä. Kokonaisuuteen kuuluu myös rengashotellipalvelut.