TIP-Trailer services

Saksa: Väittely päästöjen raja-arvoista kiihtyy

Alkujaan 100 keuhkolääkärin ja -kirurgin esille nostama epäily, että WHO:n suositukset ja EU:n hyväsymät typenoksidien ja pienhiukkasten raja-arvot ovat tuulesta temmattuja ja terveysvaikutusten osalta merkityksettömiä (vrt. KN-uutiset 6 ja 7/2019) on saanut lisää tukea noin 30 uuden erikoislääkärin liittyessä epäilijöiden joukkoon.

Lue lisää...


ADAC: 16 pakettiautorenkaasta 9:llä puutteellinen märkäpito

ADAC:n pakettiautorenkaiden suurtesti toteutettiin 215/65 R 16 C kokoluokan renkailla. C-merkintä osoittaa erityisesti pakettiautoille tarkoitettuja renkaita. Niiden ominaisuuksissa korostuvat kulutuskestävyys ja alhainen vierintävastus. Tyypillisiä C-renkaiden käyttäjiä ovat myös mm. asuntoautot.

Lue lisää...


ADAC: Uusien dieselien NOx-päästöt alittavat roimasti tulevatkin raja-arvot

Liki 19 miljoonan autoilijajäsenen ja yli 1,5 miljoonan moottoripyöräilijä-jäsenen edunvalvojayhdistys Saksassa (mm. 44 pelastushelikopterin operaattori), ADAC, on maailmankuulu myös autotestauksistaan. Nyt se on mitannut typenoksidipäästöt (NOx) 26 nykyaikaisesta henkilöautosta, 13 bensa- ja 13-dieselmoottorisesta.

Lue lisää...Scanian järeä lataushybridi Tukholman yössä

Scanian uudella järeällä lataushybridillä on vain 10 km:n toimintamatka pelkällä sähkökäytöllä. Se on nyt pantu yötyöhön Tulholman esikaupungin Tumban ja Tukholman keskustan välillä. Koekäyttö toteutetaan Scanian, McDonaldsin, Havin, Tukholman kaupungin ja KTH:n yhteistyönä. Sähkölataus tehdään Tumbassa sijaitsevan varaston ja yhden keskustassa sijaitsevan ravintolan kohdalla.

Lue lisää...


Sähkö-Volvo FL Electric asiakaskäyttöön

Volvo Trucks on luovuttanut ensimmäiset kaksi täyssähkö-Volvoa, FL Electriciä, kahden asiakkaan käyttöön. Toinen autoista, jäteauto, on luovutettu Renovalle ja toinen, jakeluauto, DB Schenkerin yhteistyökumppanille TGM:lle Coops-yhtiön ajoihin.

Lue lisää...


EU: Raskaista ajoneuvoista 30% vähemmän CO2-päästöjä 2030 mennessä

EU:n lainsäätäjät ovat pitkien ja ankarien neuvottelujen jälkeen sopineet raskaiden ajoneuvojen uusista päästörajoista. Kuorma- ja linja-autojen hiilidioksidipäästöjen tule pienentyä 15% vuoteen 2025 mennessä ja 30% vuoteen 2030 mennessä. Lähtökohtana on 2019 voimassa olevat rajat.

Lue lisää...


Ruotsi: Ilmastointiteipillä korjattu kuorma-auto pysäytettiin...

Ulkomaalainen kuorma-auto pysäytettiin viime maanantaina poliisin tienvarsitarkastuksessa lähellä Boråsia. Auton ulkopuoliset taustapeilit oli kannattimistaan korjattu ilmastointiteipillä. Lähempi tarkastus paljasti halkinaisen jarrulevyn, rikkinäiset saranat kuljettajan ovessa, kuljettajalla ei ollut ajokorttia, kuljettaja oli ajanut seitsemän vuorokautta ilman päivä- saati viikkolepoa ja rikkonut kabotaasimääräyksiä koko ruotsissaoloaikanaan. 

Lue lisää...


Venäjän tullin uusi tietoliikennejärjestelmä aiheuttaa jonoja rajalla

Rajavartiolaitoksen tiedotteen mukaan normaalista pidemmät jonotusajat rajalla johtuvat Venäjän tullin uudesta tietoliikennejärjestelmästä. Uuden järjestelmän käyttö aiheuttaa jonoutumista, koska Venäjän rajatarkastuksissa kuluu kauemmin aikaa.

Uusi järjestelmä otettiin käyttöön viime perjantain ja lauantain välisenä yönä Imatralla, ja se on käytössä myös Nuijamaalla ja Vaalimaalla. Kaikilla Kaakkois-Suomen rajavartioston rajanylityspaikoilla kannattaa varautua usean tunnin jonotusaikoihin maasta lähtevässä liikenteessä. Koska kyseessä on Venäjän tullin tietojärjestelmä, tiedotusvastuu on rajavartiolaitoksen mukaan Venäjän viranomaisilla.


Tulli: Varaudu brexitiin

Jos Yhdistynyt kuningaskunta eroaa unionista ilman erosopimusta, se katsotaan tullitarkoituksissa EU:n ulkopuoliseksi maaksi 30. maaliskuuta 2019 alkaen. EU:n yritysten on kiireellisesti varauduttava Yhdistyneen kuningaskunnan eroon EU:sta. Tulli kehottaakin suomalaisia yrityksiä varautumaan brexitiin, jos yritys kuljettaa tavaroita Yhdistyneen kuningaskunnan kautta, myy tavaroita tai palveluita Yhdistyneeseen kuningaskuntaan tai ostaa niitä sieltä.

Kaikkien yritysten, joita asia koskee, on tehtävä tarvittavat päätökset ja hallinnolliset valmistelut ennen 30. maaliskuuta 2019, jotta vältetään liiketoiminnan häiriytyminen.

Tulli kehottaa toteuttamaan tarvittavat käytännön toimet mahdollisimman pian. Apua Britannian EU-eroon varautumiseen saa tutustumalla Komission tarkistuslistan ja Tullin brexit –sivuston kautta löytyviin ohjeisiin.


Yritysten varastojen arvo kasvoi vuoden viimeisellä neljänneksellä

Tilastokeskuksen mukaan teollisuuden, kaivostoiminnan, sähköntuotannon ja kaupan alan yhteenlasketut varastojen arvot kasvoivat edellisvuodesta 8,5 prosenttia vuoden 2018 neljännellä neljänneksellä. Teollisuudessa varastojen arvo kasvoi 12,4 prosenttia vuoden 2017 neljänteen vuosineljännekseen verrattuna. Kaupan toimialalla varastojen arvo kasvoi 3,6 prosenttia vuodentakaisesta.

Vuoden 2017 neljänteen neljännekseen verrattuna varastojen arvo kasvoi kaikilla teollisuuden alatoimialoilla. Vuoden 2018 neljännellä neljänneksellä varastojen arvo kasvoi metsäteollisuudessa 20,5 prosenttia, metalliteollisuudessa 14,0 prosenttia, elintarviketeollisuudessa 13,3 prosenttia, kaivostoiminnassa 12,1 prosenttia, muun teollisuuden toimialalla 3,2 prosenttia, kemianteollisuudessa 2,3 prosenttia, tekstiiliteollisuudessa 1,9 ja sähköntuotannossa 0,5 prosenttia.

Kaupan alalla varastojen arvo kasvoi vuoden 2017 neljänteen neljännekseen verrattuna tukkukaupassa 11,1 prosenttia ja vähittäiskaupassa 2,3 prosenttia. Autokaupassa varastojen arvo laski 8,8 prosenttia edellisvuodesta.


Tieliikenteessä viime vuonna yli 12 000 riistaonnettomuutta

Tilastokeskuksen mukaan Manner-Suomen tieliikenteessä tapahtui vuonna 2018 yli 12 000 riistaonnettomuutta. Vaarallisinta aikaa oli marraskuu, jolloin sattui yli kuudesosa kaikista tapauksista. Onnettomuuksissa on ollut mukana valkohäntäpeuroja, metsäkauriita, hirviä, metsäpeuroja, villisikoja ja kuusipeuroja. Tiedot pohjautuvat Suomen riistakeskuksen Suurriistavirka-apuaineistoon.

Suurin osa riistaonnettomuuksista tapahtui Varsinais-Suomessa, Uudellamaalla ja Pirkanmaalla. Näissä maakunnissa sattui yli puolet kaikista riistaonnettomuuksista. Myös Satakunnassa ja Kanta-Hämeessä tapahtui paljon onnettomuuksia, lähes 20 prosenttia koko maan vahingoista.

Lue lisää...


Merenkulun hiilidioksidipäästöjen tiedonkeruuta yhtenäistetään

Euroopan komissio on antanut ehdotuksen asetukseksi, joka yhtenäistää EU:n tietojen keruuta merenkulun hiilidioksidipäästöistä maailmanlaajuisen järjestelmän kanssa. Valtioneuvosto toimitti asetusta koskevan kirjelmän eduskunnalle 21. helmikuuta 2019.

Kyse on EU:n hiilidioksidipäästöjen tarkkailua, raportointia ja todentamista koskevan asetuksen eli niin sanotun MRV-asetuksen (monitoring, reporting and verification) muuttamisesta. Euroopan komission 4.2.2019 antaman asetusehdotuksen tavoitteena on yhdenmukaistaa voimassa olevaa EU-asetusta kansainvälisen merenkulkujärjestön (International Maritime Organization, IMO) uuden alusten polttoaineen kulutusta koskevan tiedonkeruujärjestelmän kanssa. Yhtenäistäminen vähentää varustamoiden hallinnollista taakkaa ja kahdesta järjestelmästä aiheutuvia kustannuksia. Asetusta sovelletaan aluksiin, joiden bruttovetoisuus on vähintään 5000 ja jotka kuljettavat lastia. Suomen lipun alla on noin 60 alusta, joita asetus koskee.

Lue lisää...


Tehokkuutta raakapuukuljetuksiin

Raakapuun kysyntä on ollut kotimaassa historiallisen kovalla tasolla ja metsäteollisuuden uudet investoinnit ovat myös osaltaan lisänneet raakapuun kysyntää. Vectron-sähköveturin monipuoliset ominaisuudet mahdollistavat uudenlaiset ja kilpailukykyiset logistiikan ratkaisut myös pohjoisen raakapuukuljetuksissa. Vectronin parempi vetokyky mahdollistaa noin 23 prosenttia suuremmat raakapuukuljetukset samalla junamäärällä kuin aiemmin.

Lisätehokkuutta raakapuukuljetuksiin tuo myös suoraviivainen kuljetusketju ilman välikäsittelyjä. Lapin raakapuuliikenne on niin sanottua pendeliliikennettä, jossa vaunurunko liikkuu edestakaisin raakapuuterminaalin ja tehtaan välillä. Tämä näkyy asiakkaalle logistisena tehokkuutena, sillä lyhyiden välimatkojen ja tehokkaan suunnittelun ansiosta vaunukierto on nopeaa. Kuljetusketju voidaan hoitaa yhdellä veturilla alusta loppuun ja erillisiä dieselvetureita ei tarvita. Aikaa säästyy, kun välivaiheita jää pois.

Vectronit on otettu käyttöön pohjoisen raakapuuliikenteessä 18. helmikuuta alkaen Patokangas–Kemi-rataosuudella. Vectron vetää perässään 27 raakapuuvaunua, joka on 5 vaunua enemmän kuin aiemmin kyseisen rataosan raakapuukuljetuksissa. 

Lue lisää...


BorgWarnerilta sähkömoottoreita hybridikuorma-autoihin

BorgWarnerin mainetta hybridiajoneuvojärjestelmien toimittajana on vahvistanut uutinen siitä, että merkittävä eurooppalainen hyötyajoneuvovalmistaja on valinnut yhtiön niin kutsutun "High Voltage Hairpin" (HVH) 410 sähkömoottorin vuonna 2019 julkistettavaan hybridikuorma-autoonsa. Sähkömoottoria tullaan käyttämään esimerkiksi kaupungissa, ja yöllä kuljetuksia hoitavissa kuorma-autoissa ja roska-autoissa.

130 kW:n (174 hv) tehon ja 1 050 Nm:n vääntömomentin tuottava HVH-moottori toimii rinnakkain viisisylinterisen rivimoottorin kanssa, joka toimii kasviöljypitoisella HVO:lla tai dieselillä. HVH-moottori on suunniteltu lataamaan akkuja jarrutusten ja rullauksen aikana.

BorgWarnerin HVH410-sähkömoottorit ovat saatavana täysin asennetuina moottoreina tai roottori-/staattorikokoonpanoina. Perinteisten pyöreiden lankakäämien sijasta ne käyttävät tarkasti muotoiltuja suorakulmaisia ​​johtoja ja useita kerroksia lomitettuja "hiusneuloja". Patentoitu korkeajännitteinen (650 voltin) HVH-tekniikka mahdollistaa monipuolisten ja tehokkaiden sähkömoottoreiden 2000 Nm maksimi vääntömomentin ja jopa 300 kW (402 hv) tehon hyötysuhteenkin ollessa yli 95 prosenttia.


Työvaatteisssa oleva teknologia ehkäisee työtapaturmia

IBM, Garmin Health, Guardhat, Mitsufuji ja SmartCone tähtäävät yhdessä parantamaan erityisesti vaarallisissa työympäristöissä työskentelevien työntekijöiden turvallisuutta. Tekoälyyn ja IoT-teknologiaan pohjautuvat puettavat ratkaisut ovat yhteydessä IBM Maximo Worker Insights -palveluun.

IBM Maximo Worker Insightsin avulla yritysten on mahdollista seurata työntekijöidensä biometriikkaa sekä työympäristöstä saatavaa dataa, ja näin tunnistaa mikäli työntekijät ovat vaarassa tai altistuvat työturvallisuusriskeille. Tiedot kerätään työntekijöiden mukana olevista puettavista sensoreista, älylaitteista ja ympäristöön sijoitetuista antureista, jolloin nopea reagointi tarvittaessa on mahdollista.

Työntekijät saattavat joutua tekemään työtä ympäristöissä, joissa työolosuhteet voivat muuttua hyvinkin nopeasti, kuten esimerkiksi rakennustyömailla ja kaivosteollisuudessa. IoT-ratkaisut auttavat yritystä näkemään, mitä työympäristössä tapahtuu vaikkapa lämpötilojen, sääolosuhteiden tai hengitysilman koostumuksen suhteen.