TIP-Trailer services

Uusi Kamux-myymälä Ouluun

Kamux laajentaa toimintaansa avaamalla uuden myymälän Ouluun tammikuussa 2019.

"Kamuxilla on ennestään Oulussa kaksi myymälää, yksi Oulunlahdessa ja toinen Ruskossa. Tämä tammikuussa Limingantullissa avautuva myymälä on noin 2 000 neliömetriä eli kooltaan Oulun myymälöistä isoin. Oulu on iso keskus, kun otetaan huomioon myös ympäröivien kuntien asukasmäärä, joten uuden myymälän myötä pystymme palvelemaan alueen asiakkaita entistäkin paremmin", maajohtaja Tommi Iiskonmäki kertoo.

Lue lisää: Uusi Kamux-myymälä Ouluun


Merkittävä trukki-investointi Uudenkaupungin autotehtaalle

Toyota Material Handling Finland Oy ja Valmet Automotive Oy ovat tehneet sopimuksen sähkötrukkien toimittamisesta Uudenkaupungin autotehtaan sisälogistiikan käyttöön. Sopimuksen arvo lasketaan useissa miljoonissa euroissa ja se on kertainvestointina Toyota Material Handling Finland Oy:n mukaan Suomen kautta-aikojen suurin trukki-investointi. Kaupan myötä autotehdas luopuu polttomoottoritekniikkaan perustavasta trukkikalustosta ja käytössä tulee olemaan vain sähkötoimisia trukkeja.

Myös tehtaalla jo ennestään käytössä olevien sähkötrukkien akkutekniikka muuttuu. Märkälyijyakkutekniikalla toimivia trukkeja vaihdetaan Toyotan litiumioni-akuilla toimiviin trukkeihin. Perinteisillä akuilla ajettaessa käyttöaika on noin yhden työvoron pituinen eli kahdeksan tuntia. Sen jälkeen akku pitää vaihtaa työvuorojen välissä täyteen ladattuun akkuun vanhan akun siirtyessä uudelleen lataukseen. Li-ion -akkutekniikalla voidaan sen sijaan operoida 24/7 lyhyillä taukolatauksilla ruoka- ja kahvitaukojen aikana.

Lue lisää: Merkittävä trukki-investointi Uudenkaupungin autotehtaalle


Ruotsi: Ympäristövyöhykkeitä 1.1.2020 alkaen

Ruotsin hallitus päätti 30.8.2018, että kunnille annetaan oikeus päättää ympäristövyöhykkeistä 1.1.2020 alkaen.

Ympäristövyöhyke luokka 1: (nyt voimassa: Ajo sallittu kaikille kevyille ajoneuvoille. Raskaita ajoneuvoja koskevat erikseen annetut määräykset.

Ympäristövyöhyke luokka 2: Sekä bensa- että dieselajoneuvojen on täytettävä vähintään Euro5 vaatimukset. 1.7.2022 alkaen dieselautojen on täytettävä vähintään Euro6 vaatimukset.

Ympäristövyöhyke luokka 3: Vain sähkö-, vety- ja kaasuautot raskaimpia myöten hyväksytään, jolloin kaasuautojen on täytettävä vähintään Euro6 päästövaatimukset.

Ympäristövyöhykemääräykset myöntävät poikkeuksia ajoneuvoille, joita käytetään tiettyihin tarkoin määriteltyihin tehtäviin kuten liikuntavammaisten tarpeisiin, kuljetustukeen ja kuljetuspalveluihin.Lidl rakentaa lisää varastotilaa uuteen Järvenpään jakelukeskukseen

Järvenpäähän syksyllä 2018 valmistuvaan Lidlin kolmanteen jakelukeskukseen aletaan rakentaa lisää varastotilaa. Laajennuksella halutaan varautua tulevaan myymälämäärän kasvuun.

Rakennustyöt alkavat arviolta vuodenvaihteessa 2019 ja kestävät noin vuoden. Lisävarasto on kooltaan 12 500 neliötä ja se sulautuu huomaamattomasti nyt olemassa olevaan rakennukseen. Laajennusosa tulee sijoittumaan jakelukeskuksen itäpäätyyn, Lahdentien varteen.

- Järvenpään jakelukeskus tulee palvelemaan eteläisen Suomen myymälöitä ja lisäkapasiteetin tarve on olemassa myymälämäärän kasvun kautta, Lidl Suomen kiinteistö- ja kehitysjohtaja Virpi Kaikkonen sanoo.

Lue lisää: Lidl rakentaa lisää varastotilaa uuteen Järvenpään jakelukeskukseen


TTS panostaa metsäalan yrittäjien koulutukseen

Vuodesta 2015 alkaen TTS on tehnyt vahvaa yhteistyötä eri metsäalan toimijoiden kanssa metsäalan mikro- ja pk-yritysten kehittämisessä. Erityisesti Työtehoseura on keskittynyt yrittäjien ja yritysjohdon liiketoiminta- ja johtamisosaamisen kehittämiseen.

Vuonna 2017 TTS:n järjestämiin koulutuksiin osallistui yli 200 metsäalan yrittäjää, joista suurin osa suoritti yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon. Keväällä 2018 TTS koulutti noin 250 puunkorjuu- ja puunkuljetustehtävissä työskentelevää henkilöä korjuun, metsänhoidon ja metsänparannuksen suunnittelu- ja ohjausjärjestelmän käyttöön, joka tehostaa metsäalan toimitusketjua.

- Metsäala kasvaa ja investoi vahvasti tulevaisuuteen. Puunkorjuu-, puunkuljetus- ja metsänhoitopalveluja tarjoavien yritysten yrityskoot kasvavat ja alalla on positiiviset kasvuodotukset toteaa toimitusjohtaja Juha Ojala Työtehoseurasta.

Lue lisää: TTS panostaa metsäalan yrittäjien koulutukseen


Renault Trucksilta toisen sukupolven sähkökuorma-automallisto

Renault Trucks tuo markkinoille täysin sähköisten ajoneuvojen toisen sukupolven, johon kuuluvat Renault Trucks D Z.E. ja Renault Trucks D Wide Z.E sekä Renault Master Z.E. Uusi 3,5-26 tonnin mallisto sopii erityisesti kaupunkikäyttöön. Toisen sukupolven tuotesarja on seurausta yli kymmenen vuoden kehitysyhteistyöstä asiakkaiden kanssa, todellisissa käyttöolosuhteissa. Renault Trucks D sekä Renault Trucks D Wide Z.E. tulevat myyntiin Suomessa vuoden 2019 lopulla. Master Z.E. malliston lanseerausaikataulua ei ole vielä Pohjoismaiden osalta julkistettu.

Lue lisää: Renault Trucksilta toisen sukupolven sähkökuorma-automallisto


Ruotsi: Talvirenkaat kaikkiin pyöriin 1.6.2019

Ruotsin hallitus on päättänyt talvirengaspakosta kaikkiin pyöriin myös raskaille kuorma- ja linja-autoille. Vaatimus koskee sekä ruotsalaisia että ulkomaalaisia ajoneuvoja. Aiemmin talvirengaspakko koski vain vetävien akselien pyöriä. Uusi määräys astuu voimaan 1.6.2019 ja on voimassa aina 1.12.-31.3. välisenä aikana.

Ruotsin kuljetusyritykset tervehtivät ilolla uutta päätöstä. Toivomuksena on, ettö Ruotsin Tulli ja Rannikkovartiosto saisivat tehtäväkseen valvoa päätöksen toteutumista satamissa ja raja-asemilla.

- En haluaa enää nähdä toista talvea, jolloin Ruotsin tiet menevät tukkoon liikenneturvallisuutta vaarantavien ja mäissä luistelevien ajoneuvojen toimesta. Nyt loppuu raskaiden ajoneuvojen ajo ilman talvirenkaita, liikenneministeri Tomas Eneroth painottaa.


LVM: Mopo- ja moottoripyörästrategian valmistelu käynnissä

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoja valmisteilla olevasta mopo- ja moottoripyörästrategiasta. Strategian tarkoituksena on muodostaa kokonaiskuva mopojen ja moottoripyörien asemasta liikennejärjestelmän murroksessa ja luoda näkemys tavoiteltavasta tulevaisuuden visiosta. Lisäksi strategiassa pyritään nostamaan esiin keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet vision toteuttamiseksi. Lausuntojen määräaika on 30. syyskuuta 2018.

Strategian tarkastelukokonaisuudet koskevat mopojen ja moottoripyörien käyttöä ja sääntelyä sekä automaation vaikutuksia ja tiedon hyödyntämistä palvelujen kehittämisessä. Keskeisessä roolissa työssä ovat myös liikenneturvallisuuteen ja ympäristövaikutuksiin liittyvät kysymykset. Molempia koskevat haastavat kansalliset tavoitteet, joiden saavuttaminen edellyttää tehokkaita kehittämistoimia myös moottoroitujen kaksipyörien osalta.

Pitkän aikavälin tavoitteena on se, että vuonna 2030 Suomessa on erinomaiset edellytykset mopoilulle ja moottoripyöräilylle niin harrastus- ja liikkumismuotona kuin liiketoimintanakin. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että ajoneuvojen rakentamiseen ja muuttamiseen liittyvää hallinnollista taakkaa pyritään keventämään.

Lue lisää: LVM: Mopo- ja moottoripyörästrategian valmistelu käynnissä


Tieyhdistys: Investointi väyläverkkoon parantaa kilpailukykyä ja hyvinvointia

Elinkeinoministeri Mika Lintilä korosti Väylät&Liikenne-päivien avajaisissa Tampere-talossa 5.-6.9.2018 toimivan ja riittävän väyläverkoston, elinkeinoelämän menestyksen ja kansalaisten hyvinvoinnin välistä yhteyttä. Toimivat yhteydet luovat Lintilän mukaan kasvua ja työpaikkoja.

- Väyläverkkoa ei pidä kehittää tyhjiössä, vaan yhteiskunnan tarpeita vastaavaksi. Meidän on entistä ennakoivammin kyettävä tukemaan elinkeinoelämän ja kansalaisten hyvinvointia tarjoamalla oikea-aikaisesti yhteyksiä sinne, missä niille on tarvetta. Liikenne- ja viestintäverkot ovat yhteiskunnan verisuonisto. Saavutettavuudella, väyläverkon kunnolla sekä turvallisella ja kustannustehokkaalla ihmisten ja tiedon liikkumisella on suuri merkitys erityisesti elinkeinoelämän kilpailukyvylle. Kasvua ja uusia työpaikkoja syntyy sinne missä yhteydet lähelle ja kauas toimivat ongelmitta, Lintilä toteaa.

Liikenneviraston pääjohtaja Kari Wihlman oli omassa puheenvuorossaan vahvasti samoilla linjoilla.

- Liikenneverkkoa tulee kunnossapitää ja kehittää pitkäjänteisesti vastaamaan elinkeinoelämän ja kansalaisten muuttuviin tarpeisiin. Väyliin investoiminen edistää koko maan kilpailukykyä ja ihmisten hyvinvointia, Wihlman sanoo.

Lue lisää: Tieyhdistys: Investointi väyläverkkoon parantaa kilpailukykyä ja hyvinvointia


PostNord ja Zalando jatkavat yhteistyötä

PostNord ja saksalainen verkkokauppajätti Zalando ovat solmineet kolmen vuoden jakelusopimuksen. Sopimus kattaa kaikki PostNordin neljä markkina-aluetta Pohjoismaissa, joissa PostNord toimii Zalandon ainoana logistiikkakumppanina. Sopimus kattaa linjaliikenteen eli kuljetuksen Zalandon varastoilta PostNordin terminaaleihin ja jakelun terminaaleista loppuasiakkaille.

Tukholmassa kokeillaan parhaillaan Zalandolle kehitettyä palvelua, johon kuuluu maksuton palautusten nouto tunnin sisällä loppuasiakkaan valitsemasta toimituspaikasta. Zalando on ollut PostNordin asiakas siitä lähtien, kun yrityksen toiminta laajeni pohjoismaisille markkinoille vuonna 2010. Jatketun sopimuksen päättymispäivä on 31. heinäkuuta 2021.


Veikkaus keskitti varastointipalvelut DB Schenkerille

Veikkaus on keskittänyt sopimuslogistiikan jakelukeskuspalvelut DB Schenkerille. Veikkaus haki ratkaisua, jolla yhdistetään kahdessa toimipisteessä sijainneet varastointitoiminnot yhdeksi keskusvarastoksi, josta tuotetaan varastointi-, huolto- ja kuljetuspalvelut. DB Schenker tuottaa nämä palvelut Veikkaukselle uudessa Vantaan Avia DC -varastossaan (Distribution Centre, jakelukeskus).

DB Schenker tuottaa Veikkaukselle vuosittain noin 230 000 kollin varastoinnin ja jakelun, mikä vastaa kuljetuksissa noin 160 000 lähetystä Veikkauksen 7 000 palvelupisteeseen. Avia DC:ssä tuotetaan myös varastoinnin lisäarvopalveluita, kuten tarroitusta, lavoitusta ja kampanjalähetysten koostamista.

Helsinki-Vantaan lentokentän lounaispuolella sijaitsevan Avia DC -varaston kokonaispinta-ala on 20 000 neliömetriä ja varastointikapasiteetti 31 000 lavapaikkaa. Avia DC sijaitsee DB Schenkerin Suomen-pääkonttorin välittömässä läheisyydessä Kehä III:n ja Tikkurilantien välissä.


Cargotec mukaan merenkulun Rainmaking- kiihdyttämöohjelmaan

Cargotec mukaan merenkulun kansainväliseen Rainmaking startup-kiihdyttämöohjelmaan, joka tuo yhteen maailman johtavia merenkulku-, kuljetus- ja logistiikka-alan yhtiöitä ja startup-yrityksiä. Tavoitteena on löytää ratkaisuja alan suurimpiin haasteisiin. Ohjelma on laajuutensa ja maantieteellisen kattavuutensa puolesta ensimmäinen laatuaan, ja sen alullepanija on Rainmaking Ltd. Ohjelman suunniteltu kesto on kolme vuotta, päätoimipisteenä on Hampuri.

Cargotec on yksi ohjelman keskeisistä toimijoista. Sen Kalmar- ja MacGregor -liiketoiminta-alueiden erinomainen tuntemus kuljetusketjun eri vaiheista hyödyttää mukaan tulevia startup-yrityksiä esimerkiksi näkemyksen, tietovirtojen ja markkinanäkyvyyden muodossa. -Maailma muuttuu nopeasti, ja digitaalinen murros vaikuttaa myös merenkulku- ja logistiikka-aloihin. Pysyäksemme mukana vauhdissa haluamme tehdä yhteistyötä innovatiivisten, ketterien ja nopealiikkeisten toimijoiden kanssa. Startup-yritykset ovat erinomaisia yhteistyökumppaneita, kun haluamme puuttua arvoketjun tehottomuuteen nykyaikaisten ratkaisujen, tekniikoiden ja liiketoimintamallien kautta, Cargotecin kehittyvän digitaalisen liiketoiminnan johtaja Tero Hottinen toteaa.

- Olemme vuosien saatossa kehittäneet hyväksi todettuja malleja ja keränneet kokemusta muilta aloilta, sanoo startup-kiihdyttämö Rainmakingin perustaja ja osakas Alex Farcet. -Nyt hyödynnämme osaamistamme merenkulun, kuljetuksen ja logistiikan saroilla. On ilo päästä tekemään yhteistyötä Cargotecin kanssa. Sillä on ainutlaatuinen asema maailmanlaajuisissa tavaravirtaketjuissa, ja se haluaa aidosti osallistua alan kehitykseen yhdessä muiden toimijoiden kanssa.


Pekka Vauramo aloittaa Metson toimitusjohtajana

Metso Oyj:n uusi toimitusjohtaja Pekka Vauramo aloittaa tehtävässään 1.11.2018. Hän siirtyy Metsolle Finnairilta, jossa hän on toiminut toimitusjohtajana vuodesta 2013. Nimitys julkistettiin 21.5.2018.


Finnairin uusi toimitusjohtaja Nordeasta

Finnair on nimittänyt yhtiön toimitusjohtajaksi KTM Topi Mannerin, 44. Hän aloittaa tehtävässään 1.1.2019. Manner on tehnyt pitkän uran Pohjois-Euroopan suurimman finanssipalvelukonsernin Nordean johtotehtävissä, ja vuodesta 2016 hän on ollut Nordean johtoryhmän jäsen sekä henkilöasiakkaista vastaavan Personal Banking -liiketoiminta-alueen johtaja.

- Topi Mannerilla on vankka kokemus yksityis- ja yritysasiakkaita koskevasta liiketoiminnasta. Sen lisäksi hän on osallistunut vahvasti pankkinsa digitaaliseen transformaatioon ja asiakaspalvelun kehittämiseen, toteaa Finnairin hallituksen puheenjohtaja Jouko Karvinen.

Finnairin nykyinen toimitusjohtaja Pekka Vauramo, joka siirtyy Metson toimitusjohtajaksi, päättää nyt työnsä yhtiössä. Toimitusjohtajan sijaisena toimii 4.9.- 31.12. 2018 Finnairin talousjohtaja Pekka Vähähyyppä.


Drone-lennokki apuna moottoritehtaalla

Fordin Dagenhamin moottoritehtaalla Englannissa otettiin drone-lennokit käyttöön nopeuttamaan tehtaan laitteiden tarkastuksia. Tehtaalla ei enää näykään katonrajassa kiipeileviä työntekijöitä, vaan he ovat tukevasti lattialla ja tekevät tarkastukset sieltä käsin dronella. Työ, johon aiemmin saattoi kulua 12 tuntia, hoituu nyt Fordin mukaan 12 minuutissa. Tämä lisää työntekijöiden turvallisuutta, mutta tehostaa myös tuotantoa, sillä joidenkin tarkastusten ajaksi tuotanto piti aiemmin pysäyttää.