Opel Movano Van testissä

Koeajoimme uuden Opel Movano Van 2.3 CDTI BiTurbo Euro 6:n. Tämä malli oli varustettu navigaattori infotainment systeemillä ja automaattilaatikolla. Mistä pidimme, entä mikä vaihdelaatikossa mätti?

Lue tarkemmat tunnelmat Auto tekniikka ja kuljetus lehden uusimmasta numerosta 5/17, joka ilmestyy 28.6!


PMC Hydraulics keskittää tuotantonsa Tampereelle

Hydrauliikan kansainvälinen palvelutarjoaja PMC Hydraulics keskittää globaalisti letkuasennelmatuotantonsa Tampereen yksikköön ja investoi samalla tuotannon automatisointiin.

Keskittämisen avulla pyritään tehostamaan tuotantoa ja vastaamaan tuotannon kasvutavoitteisiin. Letkuasennelmatuotanto valmistaa hydrauliikkaletkuja liikkuvan kaluston, kuten metsäkoneiden sekä teollisuus- ja marine-sovellusten käyttöön.

Keskittäminen ja investoinnit ovat osa PMC Hydraulicsin uudelleenjärjestelyä. PMC Hydraulicsin Suomen tuotantolaitokset ja varastot ovat tähän saakka sijainneet Vantaalla, Tampereella ja Lempäälässä. Nyt yksiköt yhdistetään ja ne siirtyvät uusiin tiloihin Tampereella, jonne investoinnitkin tehdään.

PMC Hydraulics haluaa taata toimitusvarmuuden paikallisesti ja globaalisti. Investoinnit ja toimintojen järjestelyt ovat osa tätä strategiaa.


Tienkäyttömaksun käyttöönotosta: Alatalo kysyi, Orpo vastasi

Kirjallinen kysymys raskaan liikenteen tienkäyttömaksun käyttöönottamisesta

Eduskunnan puhemiehelle
Nykyinen hallitus on tehnyt merkittäviä panostuksia tiestön korjausvelan kuriin saamiseksi. Kahden vuoden aikana teiden korjaukseen laitetaan yhteensä miljardi euroa. Tämän suuren summan maksavat suomalaiset veronmaksajat, vaikka teillämme jyrää entistä enemmän raskaita ulkomaisia rekkoja kabotaasin vapauduttua. Suomessa tulisikin ottaa käyttöön raskaan liikenteen tienkäyttömaksu, jota joutuisivat maksamaan myös ulkomaiset rekat, venäläisetkin. Tienkäyttömaksut kompensoitaisiin kotimaiselle ammattiliikenteelle.

Lue lisää: Tienkäyttömaksun käyttöönotosta: Alatalo kysyi, Orpo vastasiYksityistieliittymien kunnosta: Alatalo kysyi, Berner vastasi

Kirjallinen kysymys KK 221/2017 vp  pääteiden liittymien kunnosta huolehtimisesta

Eduskunnan puhemiehelle
Valtion teitä on noin 78 000 kilometriä, ja metsä- ja yksityisteitä on Suomessa jopa 350 000 kilometriä. Pahimmat painaumat ja sortumat pääteillä sijoittuvat liittymiin, joissa on metsä- tai yksityistie. Suuressa osassa liittymiä ei ole tierumpuja. Pääteiden ojissa vesi pakkautuu liittymiin ja niistä päätien runkorakenteisiin, jotka lopulta pettävät. Liikenneviraston tulisi ottaa ja saada määräysvaltaansa nämä metsä-ja yksityisteiden liittymien rakenteet. Sillä säästyttäisiin kymmenien miljoonien eurojen toistuvista painaumakorjauksista vuosittain. Tähän tulisi reagoida nopeasti eikä kasvattaa korjausvelkaa. Tieverkoston rakentaminen ja ylläpito ovat ELY-keskusten harteilla. ELY:t kuitenkin kärsivät jatkuvasta resurssipulasta rahan ja henkilöstön osalta. Teiden korjaukset sekä urakka- ja jälkivalvonnat kärsivät. Korjaukset joudutaan tekemään vuodesta toiseen uusiksi. 

Lue lisää: Yksityistieliittymien kunnosta: Alatalo kysyi, Berner vastasi


Ensimmäinen Iveco Daily Forveda Jyväskylän bussinäyttelyssä

Vilnan pohjoispuolella Liettuassa toimiva pienoisbussien valmistaja Forveda on toimittanut esillä olleen bussin maahamme ja se oli näytteillä Ivecon maahantuojan Vehicon osastolla.

Lue lisää: Ensimmäinen Iveco Daily Forveda Jyväskylän bussinäyttelyssä


Hybridi-Sisulla rahkeissa varaa 1140 hevosvoimaa!

Hybridi-Sisu on digitalisoinnin innovaatiohelmi, joka hakee paikkaansa kansainvälisen autotekniikan korkeimmalla tasolla. Se on Karjaan kotimaisen kuorma-autotehtaan, lappeenrantalaisen sähkötekniikan start-up yrityksen, Visedon, seinäjokelaisen ohjelmointiyrityksen, Exerus'n, sekä Oulun yliopiston konetekniikan osaston yhteistön tulos, kuorma-autotekniikan huipputuote.

Hybridi-Sisusta lähtee tulevaisuudessa monta erikoissovellusta. Vain mielikuvitus on rajana.

Lue "Sisun hybridi luo tulevaisuutta", Auto, tekniikka ja kuljetus 5/17, ilmestyy 28.6.


Pukit kaalimaassa: Sipilä, Orpo, Berner, arvopohja ja ajokortit

Pääministeri Juha Sipilä ja valtiovarainministeri Petteri Orpo tyrmäsivät halla-aholaisten valtaaman Perussuomalaiset puolueen jatkon maan hallituksessa vedoten eettiseen ja moraaliseen arvopohjaan. Niin ahkerasti toistivat arvopohjan merkitystä, että koko käsite sortui inflaatioon.

Sipilän, Orpon ja myös liikenneministeri Anne Bernerin tyly välinpitämättömyys yksistään autoilun ajokortteihin liittyviin ongelmiin ja liikennerikkosmusten järkyttäviin ajokorttiseuraamuksiin upottavat kolmikon "hyveellisyyden" lokaan. Se on häpeäksi länsimaiselle oikeustajulle.

Lue "Arvopohja ja suomalainen ajokortti", Auto, tekniikka ja kuljetus 5/17, ilmestyy 28.6.


Maavoimien autohankinnat haisevat aina vain pahalle

Tarjousvaatimuksilla varmistetaan haluttu voittaja. "Sorra suomalaista" näyttäisi olevan maavoimiemme käsittämättömän lyhytnäköinen kansantalousarvio ja valintaperuste. Se kampittaa ikävällä tavalla kotimaisen autotehtaan ja torppaa samalla sekä puolustusselonteon VNS 3/17 arvion poikkeusolojen huoltovarmuuden vaatimuksista että puolustusvoimien logistiikan kehittämisohjelman.

Tunkion ylimpänä keikkuu isänmaallisuudellaan kehuva puolustusministei Jussi Niinistö (ent. PS, nyt SiTu) maavoimien ja logistiikkalaitoksen kenraalien sekä käsikassarana toimivan, valtion hankintoja suorittavan Hanselin kaupallisen johdon seurassa.

Lue "Tässä ei ole tulevaisuus", Auto, tekniikka ja kuljetus 5/17, ilmestyy 28.6.


Norwegian lanseeraa suoran reitin Helsingin ja Marrakechin välillä

Marraskuun ensimmäisestä päivästä alkaen Norwegian lentää suoraan Helsinki-Vantaan lentoasemalta Marrakechiin. Helsingin (HEL) ja Marrakechin (RAK) välinen yhteys liikennöidään kerran viikossa lauantaisin. Norwegian tarjoaa yli 40 suoraa reittiä Helsingistä.


Taksitaksoihin keskimäärin prosentin korotus

Taksiliikenteen enimmäiskuluttajahinnat nousevat 30. kesäkuuta keskimäärin yhden prosentin. Valtioneuvosto antoi asiasta asetuksen 21. kesäkuuta.

Taksiliikennelain mukaan enimmäishintoja koskeva asetus on annettava vuosittain ja näiden hintojen tulee perustua kustannustason muutoksiin. Enimmäishintasääntelystä luovutaan uuden liikennepalvelulain mukaisesti heinäkuun 2018 alussa.

Nyt annetussa valtioneuvoston asetuksessa korotuksia tulee ajomatkamaksuihin ja odotusmaksuun. Taksiliikenteen perusmaksut ja muut lisämaksut pysyvät ennallaan, eikä uusia lisämaksuja oteta käyttöön.

Lue lisää: Taksitaksoihin keskimäärin prosentin korotus


Maanteillä liikennemäärät kasvoivat ja onnettomuudet vähenivät

Vuonna 2016 maanteiden liikennesuorite kasvoi noin yhdellä prosentilla vuoteen 2015 verrattuna. Vaikka liikenne lisääntyi maanteillä, oli henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia hieman yli yhdeksän prosenttia vähemmän kuin vuonna 2015. Tiedot käyvät ilmi tuoreesta Tietilasto 2016 -julkaisusta.

Maanteiden liikennesuorite vuonna 2016 oli 37 775 miljoonaa autokilometriä. Tästä henkilöautoliikenteen osuus oli 30 416 miljoonaa autokilometriä. Kuorma-, paketti- ja linja-autoliikenteen osuudeksi jäi siis 7 359 miljoonaa autokilometriä.

Liikennesuoritteen laskentatapaa on kuitenkin viime vuonna tarkennettu katsastusten yhteydessä kerättävien matkamittarilukematietojen avulla. Laskentatavan uudistamisen vuoksi vuoden 2016 luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia edellisvuosien kanssa.

Maanteillä tapahtui yhteensä 2468 henkilövahinko-onnettomuutta vuonna 2016. Onnettomuudet vähenivät 9,2 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Loukkaantumiseen johtaneita onnettomuuksia oli 2297 eli 240 tapausta vähemmän kuin vuonna 2015. Kuolemaan johtaneita onnettomuustapauksia oli yhteensä 171 eli 9 tapausta vähemmän kuin vuonna 2015.


VSS Biopower rakentaa Säkylään biovoimalaitoksen

Uusi biovoimalaitos tulee tuottamaan biokaasua, -dieseliä ja -lannoitteita. Laitoksen on tarkoitus valmistua ensi vuoden aikana.

- Puhtaiden energiamuotojen tarve on yhteiskunnassamme kiistaton. Markkinat kasvavat jatkuvasti ja kysyntä niin biokaasulle kuin biodieselille on jatkuvassa kasvussa. Yhdistämme energian tuotannon ja pellolta pellolle -ajattelun kotimaisen teknologian avulla. Teemme sen kannattavasti, sanoo VSS Biopowerin toimitusjohtaja Jouni Virtanen.

Virtanen lisää, että Säkylässä on laaja maanviljelyn keskittymä, joten biovoimalaitokseen on raaka-ainetta tarjolla runsaasti. Myös kotitalouksien jätteet on tarkoitus hyödyntää uudessa voimalaitoksessa.

Biolaitoksella jätemassasta erotetaan raaka-aineeksi sopivat rasvat, joista valmistetaan biodieseliä. Lopputuotteesta erotetaan kuiva-aine ja nestemäinen liete, jota yritys myy lannoitteena.


Pisararadan suunnittelu valmistui

Liikenneviraston ja Helsingin kaupungin yhteisen Pisararata-hankkeen rata- ja rakentamissuunnitelmat on saatu valmiiksi. Asemakaava on hyväksytty, mutta toteutuspäätöstä rakentamisesta ei vielä ole. Hankkeen investointikustannuksen arvioidaan nyt olevan n. 1,3 miljardia euroa. Hintaan vaikuttaa kuitenkin paljon toteuttamisen ajankohta sekä se, mikä taho omistaa asemat ja millaisia ratkaisuja omistaja haluaa niissä materiaalien ja palvelujen suhteen tehdä.

Viisi vuotta sitten käynnistyneessä suunnitteluhankkeessa tehtiin muun muassa kallioperäkairauksia noin 2000 pisteessä. Näin saatiin tietoa rata-alueen kallion laadusta ja korkeudesta maanpinnan alapuolella.

Nyt valmistunut rakentamissuunnitelma sisältää suunnitelmat asemille, kulkuyhteyksille, radalle sekä huolto- ja pelastustunnelille. Teknisten ratkaisujen osalta suunnittelu jätettiin tasoon, jossa suunnitelmat eivät vanhene ympäristön ja tekniikan kehittyessä.


Kapellskärin satama kasvaa

Kapellskärin sataman kolme vuotta kestänyt laajennus on valmis: viisi uutta laituripaikkaa, uusi aallonmurtaja, entistä suuremmat logistiikkatilat ja nykyaikaisemmat satamalaitokset.

Satama on erittäin tärkeä solmukohta Suomen liikenteelle. Sataman kautta runsaat kolme miljoonaa tonnimetriä tavaraa vuosittain noin miljoonan matkustajan lisäksi. Nyt on tilaa lisäkasvulle, Tukholman Sataman johtokunnana puheenjohtaja Stefan Hansson toteaa.

(Transportnet.se)


Huoltoasema valitaan polttoaineen hinnan perusteella

Suomalaisen Energiaosuuskunnan (SEO) teettämästä tutkimuksesta selviää, että 85 prosenttia suomalaisista pitää polttoaineen hintaa odotetusti tärkeimpänä tekijänä huoltoasemaa valittaessa. Toiselle sijalle nousi huoltoaseman kotimaisuus: 59 prosenttia suomalaisista pitää asiaa merkittävänä.

Kotimaisuus nousi erityisen tärkeäksi eläkeläisten (70 %), yrittäjien ja johtavassa asemassa olevien (60 %), mutta myös opiskelijoiden ja koululaisten (57 %) sekä toimihenkilöiden keskuudessa (57 %). Naisille kotimaisuus oli hieman tärkeämpi kriteeri huoltoaseman valinnalle (62 %) kuin miehille (55 %). 

Taloustutkimuksella maaliskuussa 2017 teetetyn tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää suomalaisten käsityksiä autoilusta ja mielikuvia huoltamoista. Tutkimuksen kohderyhmän muodostavat suomalaiset kuluttajat. Internetpaneelilla toteutettuun tutkimukseen vastasi yhteensä 1029 suomalaista maaliskuun 2017 aikana.


KuljetusNET avattu

Uusi uutisportaali, Kuljetusnet.fi on avattu! Auto, Tekniikka ja Kuljetus -lehden ja Ajolinjan yhdessä toimittamasta portaalista löydät tuoreimmat ja mielenkiintoisimmat logistiikkaan ja liikenteeseen liittyvät uutiset kätevästi samalta sivustolta.