Auto, tekniikka ja kuljetus – 40 vuotta

Kabotaasia pyritään valvomaan EU:ssa tiukemmin älykkäällä ajopiirturilla

Euroopan neuvosto hyväksyi tänään kantansa maantieliikennealan keskeiseen uudistukseen, johon kuuluvat kuljettajien työolot, kansainvälisiä kuljetuksia suorittavien kuljettajien lähettämistä koskevat erityissäännöt, tavaraliikenteen markkinoille pääsy ja parempi valvonta. Uudistuksella on tarkoitus varmistaa tasapaino niin, että kuljettajilla on asianmukaiset työolot ja liikenteenharjoittajilla vapaus tarjota palveluja rajojen yli. Se myös selkiyttää alaa ja lopettaa sääntöjen moninaiset kansalliset tulkinnat.

- Tänään saavutetun yhteisymmärryksen myötä kuljettajat ja kuljetusyritykset saavat oikeudenmukaisemmat säännöt, ja kansallisten valvontaviranomaisten toiminta tehostuu. Ammattikuljettajien työolot paranevat, ja useassa jäsenmaassa toimivat yritykset hyötyvät paremmasta oikeusvarmuudesta ja kevyemmästä byrokratiasta. Näistä ehdotuksista sopiminen oli yksi puheenjohtajamaa Itävallan tärkeimmistä tavoitteista, Norbert Hofer, Itävallan liikenne-, innovaatio- ja teknologiaministeri ja neuvoston puheenjohtaja toteaa.

Luotettava tapa rekisteröidä kuorma-autojen rajanylityspaikat ja -ajat sekä paikantaa kuormaamis- ja purkamistoimet on keskeisessä asemassa, kun valvontaa parannetaan. Älykkään ajopiirturin toinen versio tekee tämän automaattisesti. Laite on asennettava kaikkiin kansainvälisissä kuljetuksissa käytettäviin ajoneuvoihin vuoden 2024 loppuun mennessä.

Kabotaasia koskevat säännöt neuvosto pitää ennallaan. Niiden mukaan kabotaasimatkoja saa tehdä 7 päivän aikana enintään 3. Parannettujen valvontatoimien avulla määräysten noudattamista pitäisi voida valvoa tehokkaammin ja vaikuttavammin. Järjestelmällinen kabotaasi pyritään estämään ottamalla käyttöön x päivän karenssiaika. Samalla ajoneuvolla ei saa tehdä uusia kabotaasimatkoja samassa maassa ennen kuin se on kulunut.

Lue lisää: Kabotaasia pyritään valvomaan EU:ssa tiukemmin älykkäällä ajopiirturilla


Tie- ja rautatiealueiden toissijaista käyttöä selkeytetään

Liikenne- ja viestintäministeriö valmistelee liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain sekä ratalain muuttamista. Muutos vaikuttaisi tie- ja rautatiealueiden toissijaiseen käyttöön. Tavoitteena on selkeyttää menettelyitä ja vastuita, jotta tie- ja rautatiealueita ja niihin liittyviä suoja- ja näkymäalueita voidaan käyttää joustavasti myös muihin kuin tie- ja rautatietarkoituksiin.

Maantie- ja rautatiealueisiin kohdistuu niiden ensisijaisten liikennetarkoitusten lisäksi muitakin yhteiskunnallisia tarpeita, esimerkiksi sähköverkon ja viestintäverkkojen rakentamiseen liittyen. Lisäksi autonominen liikenne asettaa tulevaisuudessa paineita teillä käytettävien viestintäverkkojen kehittämiselle.  Muuta toissijaista käyttöä ovat esimerkiksi puutavaran varastointi ja tienvarsimainokset.

Lue lisää: Tie- ja rautatiealueiden toissijaista käyttöä selkeytetään


Wärtsilältä nopekäyntinen ja kompakti moottori

Teknologiakonserni Wärtsilä on esitellyt ensimmäisen Wärtsilä-merkkisen nopeakäyntisen moottorin. Wärtsilä 14 julkistettiin virallisesti New Orleansissa USA:ssa järjestetyssä International Workboat Show'ssa. Nopeakäyntinen, kompakti ja kevyt moottori on suunniteltu sopimaan pieneen tilaan, laskemaan pääomakustannuksia, täyttämään nykyiset ja tulevat päästösäädökset ja tarjoamaan asiakkaille parannettua tehokkuutta, turvallisuutta ja kestävää kehitystä ympäristöasioissa.

Wärtsilä 14 -moottoria voi käyttää sekä päämoottorina että generaattoriaggregaattina, ja se sopii hyvin hybridijärjestelmiin. Moottori on saatavana 12- ja 16-sylinterisenä, ja sen teho on 755–1340 KW mekaanisessa propulsiossa sekä 675–1155 KWe apu- ja dieselsähköisissä kokoonpanoissa.

Lue lisää: Wärtsilältä nopekäyntinen ja kompakti moottoriTärkeälle poikittaistielle suunnitellaan parannuksia

Maan tärkeimpiin poikittaisteihin kuuluvalle valtatie 9:lle laaditaan parhaillaan tiesuunnitelmaa Tampereen Alasjärven ja Kangasalan Suinulan väliselle tiejaksolle. ELY-keskuksen mukaan tavoitteena on parantaa valtatietä siten, että se täyttää tulevaisuudessa uuden pääväylistä ja niiden palvelutasosta annetun asetuksen mukaiset palvelutasotavoitteet. Tavaraliikenteen lisäksi tiellä on runsaasti työmatka-, asiointi- ja vapaa-ajan liikennettä.

Suurin osa Tampereen ja Oriveden välisestä tiejaksosta on rakennettu 1970-luvun alkupuolella, eikä se enää vastaa nykyliikenteen tarpeita. Ongelmina ovat etenkin ohitusmahdollisuuksien vähäisyys, kaksikaistaisen tien ruuhkaisuus ja siten heikko liikenneturvallisuus. Myös tasoliittymät ja yksityistieliittymien suuri määrä heikentävät tien liikennöitävyyttä. Tampereen kaupunkiseudun maankäytön voimakas kasvu lisää valtatien liikennettä tulevaisuudessa.

Lue lisää: Tärkeälle poikittaistielle suunnitellaan parannuksia


Puunkuormaajamestari-kilpailu jatkuu samojen yhteistyökumppaneiden voimin

Hiab, Volvo Trucks sekä Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry ovat sopineet Puunkuormaajamestari-perinteen jatkumisesta. Puunkuormaajamestari 2019 -kiertue käynnistyy Mansen Mörinöiltä Tampereen osakilpailulla 5.- 6.4.2019. Alustava kiertuesuunnitelma kattaa lähes kaksikymmentä paikkakuntaa. Uusi osakilpailupaikka on metsäalan tapahtuma Proforest Haapavedellä.

Puunkuormaajamestari-kilpailussa etsitään puunkuormauksen Suomen parasta ammattilaista. Kilpailussa suorituksen kesto sekä tarkkuus ratkaisevat. Loppukilpailuun pääsevät viisi parasta miestä osakilpailujen suoritusten perusteella sekä viisi parasta entisten läänijakojen mukaan. Naisten loppukilpailuun pääsee osakilpailujen kuusi parasta naista.

Lue lisää: Puunkuormaajamestari-kilpailu jatkuu samojen yhteistyökumppaneiden voimin


Ensimmäinen VDL sähköbussitilaus Suomeen

Vuoden 2018 syksyllä VDL Bus & Coach täydensi sähköistä Citea- tuotevalikoimaansa Low Entry -malleilla. Helsinkiläinen joukkoliikenneoperaattori Tammelundin Liikenne Oy tilasi ensimmäisenä asiakkaana Suomeen kaksi VDL Citea SLE-129 Electric -linja-autoa. Linja-autot otetaan käyttöön Helsingin Vuosaaren linjoilla 90 ja 96 elokuussa 2019, jossa ne korvaavat suoraan osan kyseisten linjojen dieselbusseista. Ilta ja yöaikaan linjat liikennöivät Helsingin Rautatientorille.

-Julkisen liikenteen rooli on keskeisessä asemassa terveellisempään elinympäristöön siirtymisessä. Joukkoliikenneoperaattorina meille on tärkeää auttaa tekemään Helsingistä vähäpäästöisempi kaupunki. Olemme ylpeitä tuodessamme ensimmäisenä linja-autoliikennöitsijänä Suomessa sähköbusseja liikenteeseen puhtaasti kaupallisin perustein yhteistyössä VDL Bus & Coachin kanssa, sanoo Tammelundin Liikenne Oy:n toimitusjohtaja Launo Elers.

Citea Electric on 12,9 metriä pitkä Low Entry -linja-auto, jossa on 40+3-istumapaikkaa ja suuri, noin 80 matkustajan kokonaiskapasiteetti, joten se sopii hyvin Suomen markkinoille. Tammelundin Liikenteen Citea SLE-129 Electric -linja-autoissa on uusi 216 kWh:n akusto. Päiväsaikaan linja-autoja käytetään lyhyillä noin kahden ja viiden kilometrin mittaisilla linjoilla ja ne ladataan Vuosaaren metroasemalla. Illalla ja yöllä linja-autot liikennöivät noin 17 ja 19 kilometrin reittejä ja niitä ladataan myös Helsingin Rautatientorilla. Linja-autoja ladataan käytön aikana katolle asennetulla virroittimella 300 kW teholla. Yöaikaan niitä hidasladataan CCS-liittimen välityksellä 50 kW:n varikkolatureilla Tammelundin Liikenteen varikolla. Tammelundin Liikenteen kaksi VDL Citea SLE-129 Electric -linja-autoa liikennöivät jopa 22 tuntia vuorokaudessa yhtäjaksoisesti.


Kuskiton lautta Helsingin edustalla

Suomenlinna II -lautan etäohjaustesti toteutettiin onnistuneesti testialueella Helsingin sataman edustalla. ABB:n ja Helsingin seudun liikenteen suorittama testi on merkittävä askel autonomisessa merenkulussa. Kyseessä on lyhyen ajan sisällä toinen autonominen lauttaprojekti Suomen vesillä, sillä aiemmin tällä viikolla Finferriesin lautta-alus kulki autonomisesti Turun saaristossa.

Etäohjaustestissä ABB testasi menestyksellisesti alusten toimintaa tehostavia teknologioita, jotka ovat jo asennettavissa lähes kaikentyyppisiin aluksiin.

- Olemme innoissamme testin potentiaalisista vaikutuksista tulevaisuuden meriliikenteeseen. ABB:n edistyneet automaatioratkaisut tekevät aiemmin mahdottomasta mahdollista monille toimialoille mukaanlukien meriliikenne, jossa aktiivisesti haetaan tehokkuutta ja turvallisuutta parantavia teknologioita, ABB:n Industrial Automation -divisioonan johtaja Peter Terwiesch sanoo.

Lue lisää: Kuskiton lautta Helsingin edustalla


Uusilla pakkausratkaisuilla vähemmän jätettä

Vuosittain Euroopassa syntyy yli 25 miljoonaa tonnia muovijätettä, josta noin 60 prosenttia on pakkauksia. Siitä jopa 95 prosenttia hävitetään lyhyen käytön jälkeen. Nyt käynnistyvässä Suomen Akatemian rahoittamassa hankkeessa etsitään innovatiivisia ja kestäviä pakkauspalveluratkaisuja. Ne kohdistuvat kahteen globaaliin haasteeseen: muovipakkauksista syntyvään jätteeseen sekä elintarvikkeiden kuljetuksen aikaiseen pilaantumiseen.

Uudet biopohjaiset materiaalit, kierrätysmateriaalit ja niiden kokonaiskestävyyden osoittaminen ovat kehitystyön keskiössä. Tutkimustyössä huomioidaan Euroopan muovistrategia ja tuore kansallinen muovitiekartta. Muutos edellyttää tulevaisuuden kestävien raaka-aineratkaisujen tutkimusta ja kehitystä, ratkaisujen kaupallistamista sekä sosiaalista hyväksyttävyyttä ja sääntelyn kehittämistä.

Tutkimusprofessori Ali Harlin VTT:stä johtaa Luonnonvarakeskuksen, VTT:n, LUT-yliopiston ja Åbo Akademin muodostamaa "Uudet pakkausratkaisut ihmisen, maapallon ja liiketoiminnan hyväksi" -konsortiota. Kumppanit tekevät mielellään yhteistyötä aiheesta kiinnostuneiden organisaatioiden kanssa.

Suomen Akatemia on myöntänyt rahoituksen konsortiolle kahdessa jaksossa: budjetti kolmelle ensimmäiselle vuodelle noin 3,9 miljoonaa euroa ja evaluoinnin jälkeen kahdelle jatkovuodelle noin 2 miljoonaa euroa. Hanketta tukevat useat elintarvikkeiden pakkausarvoketjun yritykset ja järjestöt sekä ministeriöiden ja kansalaisjärjestöjen edustajat.

Lue lisää: Uusilla pakkausratkaisuilla vähemmän jätettä


Ensimmäiset vety-GLC:t luovutettu asiakkaalle

Ensimmäiset Mercedes-Benz GLC F-Cell-mallit on luovutettu koekäyttöön Saksassa maan rautatieyhtiö Deutsche Bahnille. Jatkossa käyttäjien joukkoon liittyvät vielä Air Liquide, Shell, Linde AG sekä Stuttgartin ja Hampurin kaupungit. Mercedes-Benz Rent -palvelun kautta auton voi vuokrata myös yksityiskäyttöön keväästä 2019 alkaen. GLC F-Cell-malli ei toistaiseksi ole tulossa Suomeen, koska meiltä puuttuu vedyn latausinfrastruktuuri.

Mercedes-Benz GLC F-Cell on ladattava vetyhybridiauto, jonka kulutuslukemat mairittelevat: yhdistetty kulutus 0.34 kg vetyä/100 km, CO2-päästöt 0 g/km ja sähkönkulutus 13,7 kWh/100 km. Auto toimii sekä vedyllä että lataussähköllä. Vedyllä toimintamatka on noin 430 kilometriä, ja lataussähköllä 51 kilometriä.


Transit-hybriditesti laajenee Kölniin

Ford laajentaa hybridipakettiautonsa testejä. Ensi keväästä lähtien kymmenen Ford Transit Custom hybridiä näkyy Kölnin katukuvassa vuoden ajan täydentäen Lontoossa ja Valenciassa samaan aikaan käynnissä olevia testejä. Ympäristövaikutusten osalta tarkkaillaan erityisesti hybridiautojen vaikutusta ilmanlaatuun. Testi toteutetaan yhteistyössä Kölnin kaupungin kanssa.

Ford Transit Custom hybridissä on 50 kW:n sähkömoottori, jolle 14 kWh:n litiumioniakkupaketti antaa kaikkiaan 50 kilometrin toimintamatkan. Ford Ecoboost 1.0 litran bensamoottorilla ajoneuvo saa 500 kilometriä lisää pelivaraa. Polttomoottori lataa akkuja tarvittaessa.


Uusi ruuhkamaksulisä Helsingin satamissa

DB Schenker tiedottaa uudesta ruuhkamaksulisästä, jonka Helsingin Satama ottaa käyttöön 1.1.2019 alkaen Länsisatamassa, Katajanokalla ja Eteläsatamassa. 

Ruuhkalisä koskee kappaletavara-, osa- ja kokokuormakuljetuksia tuonnissa ja viennissä Suomen ja Baltian välillä. Kappaletavaraliikenteessä maksun piiriin kuuluvat lisäksi seuraavat Itä-Euroopan maat: Puola, Tsekki, Slovakia, Kreikka, Turkki, Bulgaria, Albania, Kroatia, Bosnia ja Hertsegovina, Makedonia, Valko-Venäjä, Ukraina, Kazakstan, Azerbaidzan, Moldova, Montenegro, Serbia, Slovenia ja Kosovo.

Ruuhkamaksulisä lisätään sopimusasiakkaiden eSchenker-verkkopalveluun  joulukuun aikana.


Veho käyttämään uusiutuvaa energiaa

 

Vehon Vantaan toimipisteessä, Veho Airportissa on käynnistynyt aurinkoenergian hyödyntäminen. Tavoitteena on tulevaisuudessa ladata sähköautoja aurinkoenergialla. Kiinteistön katolle on asennettu 128 aurinkopaneelia käsittävä järjestelmä, jonka nimellisteho on 35 kWp ja vuosituotto noin 28-31 MWh. Aurinkopaneelit on toimittanut ja asentanut NAPS Solar Systems Oy. Hanke on saanut myös Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandilta energiatukea.

Nykyisin myynnissä olevien ladattavien Mercedes-Benz-hybridihenkilöautojen akkukapasiteetti on 6,8 – 8,6 kWh eli autoja voidaan ladata vuodessa aurinkosähköllä 3 250 – 4 550 kertaa. Lokakuun alussa 2018 Pariisin autonäyttelyssä esitelty ja ensi vuonna myyntiin tulevan Mercedes-Benz EQC täyssähköauton akkukapasiteetti on noin 70 kWh, jolloin sitä voidaan vastaavasti ladata vuodessa 400 - 440 kertaa. Laskelma on esimerkinomainen, sillä aurinkosähkön tuottoon vaikuttaa usea eri tekijä.


Opelin maahantuontitoiminnot 40 vuotta täyttävälle LänsiAutolle

LänsiAuto Oy on ostanut Opelin Suomen ja Baltian maahantuontitoiminnot saksalaiselta Opel Automobile GmbH:lta. Perjantaina 30.11. toteutuneen yrityskaupan myötä Opelin maahantuonti Suomessa ja Baltiassa on nyt siirtynyt LänsiAuto-konsernille. Samalla maahantuontiyrityksen nimeksi tulee LänsiAuto Drive Oy.

Lähes neljänkymmenen vuoden ajan Opelin jälleenmyyjänä toiminut LänsiAuto Oy on perjantaina 30. marraskuuta ostanut Opelia Suomeen ja Baltiaan maahantuovan Opel Finland Oy:n, jonka nimi muuttuu samalla LänsiAuto Drive Oy:ksi.

- LänsiAuto on toiminut jo pitkään Opelin jälleenmyyjänä Suomessa, ja heidän osuutensa Suomessa myydyistä Opeleista on ollut merkittävä. Olemme varmoja siitä, että paikallisen omistajan avulla Opelista tulee entistä vahvempi toimija niin Suomen kuin Baltiankin automarkkinoilla, kommentoi LänsiAuto Driven toimitusjohtaja Rami Kittilä.

Lue lisää: Opelin maahantuontitoiminnot 40 vuotta täyttävälle LänsiAutolle


Autonominen lautta-alus liikenteessä ensimmäistä kertaa maailmassa

Paraisten ja Nauvon välillä operoitiin 3.12.2018 autonomisesti ohjailtua lautta-alusta ensimmäisenä maailmassa. Kokeilun suorittivat Rolls-Royce ja valtio-omisteinen Suomen Lauttaliikenne -konserni Finferries. Lautta-alus Falco navigoi autonomisesti Turun saaristossa hyödyntäen Rolls-Roycen Ship Intelligence -teknologiaa ja järjestelmiä. Paluumatka suoritettiin etäoperoidusti.

Alus suoritti demonstraation aikana 80 kutsuvieraan todistaessa täysin autonomisen merimatkan. Matkan aikana sensori fuusion ja tekoälyn avulla alus havainnoi ja tunnisti ympärillä olevia kohteita sekä suoritti näiden väistämistä. Lisäksi aiemmin kehitetyn autonomisen navigointijärjestelmän avulla alus suoritti autonomisen rantautumisen ilman ihmisen puuttumista operointiin.

Lue lisää: Autonominen lautta-alus liikenteessä ensimmäistä kertaa maailmassa


Pakettiautojen rekisteröinnit laskivat marraskuussa

Autoalan tiedotuskeskuksen mukaan pakettiautoja ensirekisteröitiin marraskuussa 1 260, joka on 9,3 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden marraskuussa. Pakettiautoja on ensirekisteröity tänä vuonna 14 411, joka on 0,1 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden tammi-marraskuussa.

Kuorma-autoja ensirekisteröitiin marraskuussa 329, joka on 11,9 prosenttia viime marraskuuta enemmän. Kuorma-autoja on ensirekisteröity tänä vuonna 3 578, eli 11,7 prosenttia enemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna.

Uusia linja-autoja rekisteröitiin marraskuussa 23. Linja-autoja on tänä vuonna ensirekisteröity 450, joka on 4,1 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden tammi-marraskuussa.

Lue lisää: Pakettiautojen rekisteröinnit laskivat marraskuussa