Scania kevätkiertue 2108

Uusi laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä eduskunnalle

Hallitus esittää maanteitä koskevan lainsäädännön uudistamista. Muutoksilla varmistettaisiin tienpidon laatu, parannettaisiin laadun valvontaa ja jaettaisiin vastuut tienpidon järjestämisestä. Lisäksi luotaisiin puitteet valtakunnalliselle ja maakunnalliselle, kaikki liikennemuodot kattavalle liikennejärjestelmäsuunnittelulle.

Hallitus antoi esityksen maantielain ja sen liitelakien muuttamisesta eduskunnalle torstaina 12.4.2018. Esityksillä toteutettaisiin valtaosa maakuntalain mukaisten liikennettä koskevien tehtävien siirroista valtiolta maakunnille. Maantielain soveltamisalan laajentamisen myötä lain nimi esitetään muutettavaksi laiksi liikennejärjestelmästä ja maanteistä.

Lue lisää: Uusi laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä eduskunnalle


Power Truck Show 10.-11.elokuuta Alahärmässä

Vuoden 2018 kuljetusmessuilla mukana on yli 200 kuljetusmessuosastoa ja lähes 400 näyttelyautoa. Tapahtumaan odotetaan yli 30 000 kävijää.

Lue lisää: Power Truck Show 10.-11.elokuuta Alahärmässä


Ruotsi: Näin estetään terroristeja tappamasta raskailla ajoneuvoilla

Ruotsin hallitus on saanut selvityksen ehdotuksista, joilla estetään terroristeja käyttämästä raskaita ajoneuvoja tappoaseina.

Tehokkaimpana pidetään ajoneuvokaappauksen estämistä. Yksinkertaisinta on estää kaappaajalta pääsy auton ohjaamoon ja käynnistämään se. Ajoneuvo on aina lukittava ja käynnistysavain poistettava. Eri tyyppisillä käynnistyksen estolaitteilla olisi lisäksi estettävä auton käynnistyminen.

Lue lisää: Ruotsi: Näin estetään terroristeja tappamasta raskailla ajoneuvoillaETSC vaatii EU:ta ryhdistäytymään. 500 kuolee joka viikko liikenteessä.

EU komissio on julkaissut tuoreen tilaston, jonka mukaan kuolononnettomuudet EU:n teillä lisääntyivät 1% vuonna 2015, vähenivät 2% vuonna 2016 ja vähenivät edelleen 2% 2017. Sillä perusteella EU:n asettama tavioite puolittaa kuolononnettomuudet aikavälillä 2010-20 myönnetään mahdottom aksi saavuttaa.

Kuolononnettomuudet ovat vähentyneet vuodesta 2010 vuoteen 2017 mennessä 20%, mikä on paljon vähemmän kuin samalla jaksolle aikataulutettu -38%.

- Neljä vuotta perä jälkeen EU komissio on tilittänyt huonoja tuloksia tieliikenteen turvallisuudesta. Eikä neljään vuoteen ole esitetty mitään merkittäviä ehdotuksia turvaölisuuden parantamiseksi. ETSC (European Transport Safety Council) odottaa nyt kärsimättömänä komission uutta tieliikenteen turvalliuutta parantavaa lakipakettia. Kaipaamme nykyistä turvallisempia ajoneuvo-perusrakenteita kuten kaikille pakollisia AEB-hätäjarruja, älykkäitä nopeusavustimia (ISA), parempaa infra-turvallisuusmääräyksiä, ja vankkaa autonomisen autoilun kehitysohjelmaa, ETSC:n pääjohtaja Antonio Avenoso vaatii.

Samalla Avenoso tähdentää jokaisen jäsenmaan omien turvaparannusten tärkeyttä. Viro ja Slovenia saavat häneltä kiitosta liikennekuolemien tuntuvasta vähennyksestä


Äänekosken sellu vaikuttanut Helsingin Sataman vientilukujen kasvuun

Tammi–maaliskuussa Helsingin Sataman kautta kuljetettiin rahtia yhteensä 3,7 miljoonaa tonnia (+12,4 %). Tuontia siitä on 1,8 miljoonaa tonnia (+ 6,8 %) ja vientiä 1,9 miljoonaa tonnia (+17,7 %).

Konteissa liikkui tavaraa 133 200 TEUta, mikä oli 11,8 % kasvua verrattuna edellisen vuoden vastaavaan aikaan. Tonneina määrä oli 1, 1 miljoonaa (+13,9 %). Varsinkin konteissa kuljetetun vientitavaran kasvu on ollut huikeaa (+ 26,1 %). Sitä selittänee osaltaan vuoden 2017 syksyllä alkanut Metsä Groupin Äänekosken tehtaan selluvienti Vuosaaren sataman kautta.

Kumipyöräliikenteen yksiköitä kulki tammi-maaliskuussa Helsingin sataman kautta 149 400 (+8 %). Tonneja raskas liikenne kuljetti lähes 2,0 miljoonaa (+7,1 %).

Helsingin Sataman kautta kulkee pääasiassa yksikköliikennettä, eli merikonteissa, kuorma-autoissa ja perävaunuissa kulkevaa rahtia.

Helsingin linjaliikenteen aluksilla kulki matkustajia tammi-maaliskuussa 2,2 miljoonaa. Tahti oli lähes yhtä vilkas kuin edellisen vuoden vastaavana aikana (-0,7 %).  


Tienpidon tehtäviä esitetään siirrettäväksi maakunnille

Hallitus esittää maanteitä koskevan lainsäädännön uudistamista. Muutoksilla varmistettaisiin tienpidon laatu, parannettaisiin laadun valvontaa ja jaettaisiin vastuut tienpidon järjestämisestä. Lisäksi luotaisiin puitteet valtakunnalliselle ja maakunnalliselle, kaikki liikennemuodot kattavalle liikennejärjestelmäsuunnittelulle.

- Esitys sisältää maanteiden yhtenäisen palvelutasomäärittelyn ja laatuvaatimukset koko maahan. Tällaista ei nykysäädöksissä ole. Kunnossapidon tasosta säätäminen edistäisi kansalaisten ja yritysten yhdenvertaista kohtelua maan eri osissa, kun merkitykseltään ja liikennemääriltään saman tasoisia teitä tulisi pitää yhtä hyvässä kunnossa, liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner toteaa.

Bernerin mukaan tärkeää on myös se, että kunnossapidon laatua valvottaisiin uusien säädösten myötä nykyistä tehokkaammin.

Lue lisää: Tienpidon tehtäviä esitetään siirrettäväksi maakunnille


Finnair hakee 240 uutta matkustamotyöntekijää

Finnair avaa hakuun 240 matkustamopalvelun työpaikkaa. Vuodesta 2015 Finnair on rekrytoinut jo noin 800 lentoemäntää ja stuerttia kasvunsa tueksi.

Nyt aukeavassa haussa on tarjolla sekä vakituisia että määräaikaisia työsuhteita, ja lisäksi myös osaaikatyötä. Määrä- ja osa-aikaisia työsuhteita tarvitaan täyttämään lentoliikenteen voimakkaan kysynnän jaksoja – esimerkiksi kesä on vilkkain matkustusaika. Nyt haettavat lentoemännät ja stuertit työllistyvät joko loppuvuodesta 2018 tai keväällä 2019.


Hankook julkistaa uuden kaupunkibussien renkaan SmartCity AU04+

Rengasvalmistaja Hankook laajentaa kaupunkibussien valikoimaansa uudella rengasmallilla: SmartCity AU04+. Kaupunkiliikenteeseen tarkoitetun bussin renkaan kulutuspinnan muotoilu on mukautettu käyttötarkoitukseen. Sopivat ripavälit, vakauttavat 3D-kuviopalat ja optimoidut siksak-urat varmistavat pidon vähentämättä käyttökilometrien määrää. Alituinen pysähtely kaupunkiliikenteessä kuormittaa bussien renkaita epätasaisesti.

- Siksi Hankook on mukauttanut SmartCity AU04+:n olka-alueen leveyden ja muotoilun varmistamaan kulumisen tasaisuuden. Kulutuspinnan uuden kumiseoksen parannettu rakenne lisää renkaan lämmönkestävyyttä ja vähentää siten kulumista ja pidentää käyttöikää, kertoo dipl.ins. Klaus Krause, Hankookin varatoimitusjohtaja ja Hannoverissa sijaitsevan Euroopan kehityskeskuksen johtaja.

Turvallisuusnäkökulma otetaan huomioon kaikissa Hankookin kaupunkirengasmalleissa. AU03+ -renkaan tavoin SmartCity AU04+:ssa on vahvistettu sivuseinä. Se suojaa rengasta vaurioitumiselta törmäyksissä jalkakäytävien reunakiviin. Lisäksi kaikilla kolmella kaupunkibussien renkaalla on erittäin lyhyet jarrutusmatkat, AU04+:n märän kelin ominaisuuksla on kehitetty lamellien parannetun sijoittelun ansiosta. Renkaan sivuseinässä oleva syvä kulumisen ilmaisin helpottaa renkaan kunnon määritystä ja tukee siten oikea-aikaista vaurioiden ehkäisyä.


Ruotsi: Sähkökisko-maantie vihittiin käyttöön

Viime keskiviikkona vihittiin ensimmäinen maantie sähkökiskolla, eRoad Arland käyttöön Ruotsissa. eRoad Arlandalla sekä sähkökuorma- että sähköhenkilöautot latautuvat ajon aikana. Ratkaisu mahdollistaa yleisten teiden sähköistämisen sekä ympäristö- että kustannustehokkaasti.

eRoad Arlanda on tehty yleiselle tielle 893 Arlandan lentokentän rahtiterminaalin ja kahden kilometrin päässä olevan Rosenbergin logistiikka-alueen välille lähellä Tukholmaa. Tienpinnan alle, pinnan tuntumaan, on upotettu sähkökisko. Sähköenergia siirtyy päällä kulkevan auton pohjalevyyn asennettuun liikuteltavaan varrelliseen tunnistimeen. Tunnistin hipoo tien pintaa latausvaiheen aikana.

 


Laivaliikenteen miehitystä koskevaan lakiin ehdotetaan muutoksia

Hallitus esittää muutoksia laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annettuun lakiin. Lakimuutosten myötä aluksen vähimmäismiehitysvaatimuksista ja vahdinpidosta voitaisiin jatkossa poiketa määräaikaisesti uusien teknisten innovaatioiden kokeilujen mahdollistamiseksi.

Kokeilut olisivat mahdollisia erikseen määritellyillä alueilla tai reiteillä. Kokeilulupa myönnettäisiin jokaiseen kokeiluun erikseen enintään kahdeksi vuodeksi. Luvan myöntäisi Liikenteen turvallisuusvirasto. Lakimuutos mahdollistaisi kokeilut esimerkiksi niin kutsutun Jaakonmeren alueella Suomen länsirannikolla.

Liikenne- ja viestintäministeriön mukaan lakimuutos parantaisi Suomen meriteollisuuden mahdollisuuksia olla edelläkävijänä meriliikenteen digitalisaatiossa alusten automatiikan osalta.

Lue lisää: Laivaliikenteen miehitystä koskevaan lakiin ehdotetaan muutoksia


Saksa: Miljoona sähköautoa vuoteen 2020 mennessä

Saksan hallitus vahvistaa kirjallisesti vastauksessaan Vihreiden Oliver Krischer´lle: "Liittovaltion hallituksen asettama tavoite saattaa mahdollisimman paljon sähköautoja tieliikenteerseen on edelleen voimassa. Tätä taustaa vasten on vuodelle 2020 asetettu tavoite yhä voimassa."

Asettaessaan pari vuotta sitten tavoitteensa, Saksdan hallitus lähti varsin tuntuvaan rahalliseen tukeen sähköautojen ostajille. Myynti ei kuitenkaan ottanut tulta.

Hallituksen tuoretta lausuntoa ihmetellään sitäkin enemmän sen jälkeen, kun useat huippupoliitikot Saksassa ovat julkisesti tuominneet hallituksen sähköautotavoitteet mahdottomiksi. Jopa liittokansleri Angela Merkel sanoi julkisesti toukokuussa 2017: "Siltä kuin nyt näyttää, me emme tule saavuttamaan asetettua tavoitetta."


Scania Citywide sähköbussit kenttäkokeissa

Kolme Scania Citywide sähköbussia on 2018 alusta olleet linjaliikenteessä Pohjois-Ruotsin Östersundissa. Vuoden 2019 alusta 14 km pitkälle suositulle bussilinjalle tulee kolme sähkö-Citywidea lisää. Kuuden Citywiden toiminnan varmistamiseksi linjan päätepiteisiin tulee kaksi uutta latausasemaa.

Latausajaksi arvioidaan keskimäärin 10 minuuttia. On huomattava, että Östersundissa talvet ovat usein hyvin lumisia ja pakkanen paukkuu helposti -20 asteen kylmemmällä puolella. Bussit kulkevat 15 minuutin välein noin 100 matkaa päivittäin.

Testiliikenteen toteutukseen osallistuvat Scanian tukena Östersundin kaupunki, Jämtland-Härjedalen kunta sekä paikallinen sähköyhtiö Jämtlandkraft. Liikennöinnistä vastaa Norjan valtionrautateiden tytäryhtiö Nettbus.


VDL sähköbussit suurin Euroopassa

Huhtikuun 1. päivästä 100 VDL Citea sähkö-nivelbussia kulkee noin 30 000 km vuorokaudessa Schipholin lentokentällä sekä linjaliikenteessä kuudella linjalla Hollannin Amstelland-Meerlandissa.

Kaikki bussit ladataan pikalatausjärjestelmällä, joka takaa bussien ympärivuorokautisen toiminnan. Bussien akkupaketin teho on 169 kWh ja ovat ladattavissa 420 kW teholla. Latauksesta vastaa 23 Heliox-pikalatauslaitetta toiminta-alueella sekä 84 Heliox-varikkolatauslaitetta bussivarikolla. Näiden lisäksi käytössä on kaksi liikkuvaa Heliox-laturia.


Atlanta maailman vilkkain lentoasema 104 miljoonalla matkustajalla

Vuonna 2017 lentomatkustajien kokonaismäärä maailmassa kasvoi 6,6 prosenttia ja kansainvälisten matkustajien kokonaismäärä kasvoi 8,4 prosenttia 1,202 lentokentällä. Maailman 20 vilkkaimman lentoaseman matkustajaliikenne kasvoi 5,2 prosenttia mikä vastaa 17 prosenttia koko matkustajaliikenteestä ja niiden terminaalien läpi kulki jopa 1,5 miljardia matkustajaa.

Rahtilentojen kokonaismäärä (posti mukaan luettuna) kasvoi 7,9 prosenttia ja kansainvälinen rahti 9,9 prosenttia. Atlanta-Hartsfield-Jackson (ATL) voitti tungos kruunun, prosessoiden lähes 104 miljoonaa matkustajaa, noin 285 000 matkustajaa päivässä. ATL sijaitsee strategisesti paikalla, johon 80 prosentilla Yhdysvaltain väestöstä on vain kahden tunnin lento. Toiseksi vilkkain lentokenttä oli Peking (PEK) ja kolmanneksi Dubai (DXB).


Volvo julkistaa ensimmäisen täysin sähkökäyttöisen kuorma-auton

Volvo Trucks julkistaa nyt yhtiön ensimmäisen kaupalliseen käyttöön tarkoitetun täysin sähkökäyttöisen kuorma-auton. Volvo FL Electric on tarkoitettu kaupunkikuljetuksiin, jätehuoltoon ja muihin käyttötehtäviin kaupunkiolosuhteissa. Uuden mallin myynti ja sarjatuotanto alkaa Euroopassa ensi vuonna.

Mallin kokonaispaino on 16 tonnia. Auton voimansiirtolinja koostuu 185 kW:n sähkömoottorista 130 kWn jatkuvalla nimellisteholla, kaksinopeuksinen vaihteistosta, kardaaniakselista ja taka-akselista. Sähkömoottorin vääntömomentti on enintään 425 Nm. Taka-akselin vääntömomentti enintään 16 kNm.

Energiavarastoinnin järjestelmä: 2-6 litiumioniakkua, yht. 100–300 kWh. Toimintasäteeksi luvataan jopa 300 km. Lataus tapahtuu AC-lataus sähköverkosta (22 kW) tai DC-pikalataus CCS/Combo2-järjestelmän välityksellä (enint. 150 kW). Latausaika on tyhjästä akusta täyteen varaukseen pikalatausksella 1–2 tuntia (DC-lataus) ja yölatauksella enint. 10 tuntia (AC-lataus) akun enimmäiskapasiteettiin 300 kWh.

Ensimmäisiä Volvo FL Electric  malliston kuorma-autoja otetaan parhaillaan vakituiseen käyttöön Volvo Trucksin kotikaupungissa Göteborgissa. Yritykset, jotka ottavat kaksi ensimmäistä Volvo FL Electric ‑kuorma-autoa käyttöön, ovat jätehuoltoyhtiö Renova ja kuljetusyritys TGM.

Off Peak City Distribution ‑projektissa tutkittiin yöaikaan tapahtuvien tavarakuljetusten vaikutuksia Tukholman keskustassa. Koska ruuhka-aikojen liikenteeltä vältyttiin, kuljetustehtäviin kuluva aika pieneni kolmannekseen päiväkuljetuksiin verrattuna.