Truck Test 2017: Liikevoiman optimoiminti takaa taloudellisuuden

Etelä-afrikkalainen kuljetusalan lehti FOCUS ja irlantilainen TruckScience-yhtiö ovat tehneet kattavan Truck Test vertailutestin yhdestätoista Etelä-Afrikassa myytävästä raskaasta kuorma-autosta ja tulokset osoittautuivat mielenkiintoisiksi. Vakiintuneet nimet eivät pärjänneetkään niin hyvin ja yllättäjiä löytyi testattavien joukosta. Etelä-Afrikassa tehdyssä testissä oli ajoneuvoja Mercedes-Benziltä, Ivecolta, MANilta, Scanialta, Hyundailta, DAFilta ja Sinotrukilta.

Huolimatta identtisistä lavoista ja lasteista, Truck Test 2017 osoitti jälleen, että tehokkuus ja suorituskyky eivät riipu pelkästään ajoneuvon metallisista tai muovisista osista. Oma vaikutuksensa on useilla muilla asioilla, kuten ajoneuvon valmistelulla, ajoreitin tuntemuksella ja tietenkin kuljettajalla. Suurin ero taloudellisuudessa tuli liikevoiman optimoimisesta. Lue testiraportti ja tulokset uudesta Auto, tekniikka ja kuljetus -lehdestä (5/17).


Saksa: 58% autonkuljettajista pelkää reputtavansa uusintakokeissa

Vain 45% uskoo läpäisevänsä teoriaosuuden. Nuorissa kuljettajissa usko on vahvempi sekä teoria- että ajo-osuuden läpäisyyn. 18-29 vuotiaista 54% luotti kykyihinsä selviytytä hyväksytysti kummastakin osuudesta. Ennen muita vanhemman polven autoilijat epäilivät tietojensa riittävyyttä teoriaosuudessa. Vain 3% pelkäsi ajotaitojensa riittävyyttä.

Tiedot perustuvat AutoSout24:n laajaan nettikyselyyn.


Cargotec vähentää työntekijöitä Suomessa

Cargotec on saanut yhteistoimintaneuvottelut henkilöstön kanssa päätökseen Suomessa.

Neuvottelujen tuloksena Cargotec on päättänyt virtaviivaistaa yhteisiä transaktionaalisia tukitoimintoja Suomessa. Lisäksi tietyt Suomen rahoitukseen, henkilöstöhallintoon, tietohallintoon ja epäsuoriin hankintoihin liittyvät palvelut tullaan tuottamaan Cargotecin uudesta palvelukeskuksesta Bulgarian Sofiasta.

Yhteistoimintaneuvottelut alkoivat toukokuun 15. päivä. Muutokset johtavat 45 toimen pysyvään vähenemiseen Helsingissä, Kaarinassa, Tampereella ja Raisiossa. Vähennykset ja järjestelyt alkavat tänä vuonna ja ne saadaan päätökseen viimeistään vuoden 2018 kuluessa. Cargotecilla on noin 950 työntekijää Suomessa.Ceettar: Traktoreihin ei tarvita ABS-jarrupakkoa

Koneurakointijärjestöjen kokous on huolissaan EU-komission valmistelemasta traktoreiden ABS-jarrupakosta. Komission aikeena on asettaa lukkiutumattomat jarrut pakollisiksi myös traktoreihin, joiden nopeus on 40-60 km/h.

- Traktoreiden ABS-jarruvaatimukselle ei ole hyviä perusteita. ABS-jarrut aiheuttavat traktoreissa arvaamattomia riskejä ja lisäävät kustannuksia, sanoi Ceettarin puheenjohtaja Klaus Pentzlin järjestön vuosikokouksessa Hämeenlinnassa 29. kesäkuuta 2017.

Vaatimusta traktoreiden lukkiutumattomista jarruista perustellaan liikenne- ja työturvallisuuden parantamisella. Ceettarin mukaan EU-komissio ei kuitenkaan ole pystynyt esittämään sellaisia tilastotietoja, jotka osoittaisivat, että nimenomaan traktoreiden ABS-jarrut parantaisivat liikenneturvallisuutta merkittävästi. Ceettar on kerännyt kokemuksia ja näkemyksiä jäseniltään eri maista. Näiden vastausten perusteella jarrukapasiteetin puute ei ole erityisen merkitsevä syy traktorien liikenneonnettomuuksissa. Ceettar pelkää myös traktoreiden hintojen kasvavan ABS-jarruvaatimusten myötä.

Eurooppalaisten koneurakointijärjestöjen edustajat ovat koolla Ceettarin vuosikokouksessa Hämeenlinnassa. Ceettarin jäsenet ovat maa- ja metsätalouden sekä muun lähinnä maaseudun koneurakointialojen yrittäjiä 18:sta Euroopan maasta.


Taksi Helsingille uusi tilausvälitysjärjestelmä

Suomen suurin taksien tilausvälitysyhtiö Taksi Helsinki Oy uusii tilausvälitysjärjestelmänsä, joka otetaan käyttöön sen kaikissa 1340 taksissa heinäkuun aikana. Uusi järjestelmä tuo asiakkaille lisää palveluita, kuten reaaliaikaisen saapuvan taksin seurannan ja palautemahdollisuuden.

Järjestelmä kehitettiin Suomeen sopivaksi yhteistyössä yhden maailman suurimman taksivälitysjärjestelmien toimittajan, australialaisen MTDatan kanssa. Ripeästi edennyt yhteistyö aloitettiin tammikuussa ja autolaitteiden asennukset ovat jo käynnissä. Uusi järjestelmä on käytössä kaikissa Taksi Helsingin autoissa viimeistään 1.8. 

Paranneltu GPS-paikannus helpottaa erityisesti ruuhka-aikoja. Järjestelmä etsii asiakasta lähinnä olevaa vapaata autoa ja välittää tilauksen sinne. Kuljettaja voi tarvittaessa siirtää tilausosoitteen Google Maps -sovellukseen, jonka kartat ovat aina ajan tasalla ja näin taksi löytää entistä nopeammin ja tarkemmin kohdeosoitteeseen. Tämä vähentää autojen turhaa ajoa entisestään. 

Uuden järjestelmän myötä nyt myös keskukseen älypuhelimella soittava asiakas saa tilauksen jälkeen puhelimeensa linkin, jonka kautta hän pääsee seuraamaan taksin saapumista. Kyydin lopuksi asiakas voi antaa palautetta saman linkin kautta.

MTDatan järjestelmä nopeuttaa entisestään palvelukeskuksen ja autojen välistä kommunikaatiota. Autojen saatavuus nopeutuu ja ne saadaan tehokkaampaan hyötykäyttöön. Järjestelmä seuraa autojen käyttötehokkuutta, kuten kyytien kuittaamista sekä tilauksen tarkkaa ja nopeaa hoitamista, mikä tulee omalta osaltaan parantamaan palvelun laatua.

Lue lisää: Taksi Helsingille uusi tilausvälitysjärjestelmä


Suomi hakee EU:n rahoitustukea liikennehankkeille

Suomalaiset toimijat hakevat väylä- ja liikennehankkeille EU:n CEF-rahoitustukea. Kyseessä on niin sanottu Blending-haku, josta valtion kokonaan rahoittamat hankkeet eivät voi saada tukea. Blending-haku tarkoittaa, että hankkeessa on oltava yksityistä lainarahoitusta ja sille tulee saada tuottoa. Tukea haetaan yhteensä 21,32 miljoona euroa.

Suomen valtio on mukana Vuosaaren satamaväylän sekä Kouvolan rautatie- ja maantieterminaalin parantamisesta koskevissa hauissa. Valtio on mukana infrastruktuurin omistajana ja osarahoittajana. Raha-asiainvaliokunta puolsi hakemuksia 28. kesäkuuta.

Lue lisää: Suomi hakee EU:n rahoitustukea liikennehankkeille


Nobina ja Telia kehittävät älykkäämpää joukkoliikennettä

Ruotsissa Nobina ja Telia ovat ryhtyneet yhteistyöhön kehittääkseen älykkäämpiä ratkaisuja bussiliikenteeseen ja yleensä joukkoliikenteeseen.

Käyttäen apunaan anonyymiä internet dataa ja paikannustietoja joita ihmisten puhelimet lähettävät, Telia pystyy seuraamaan ihmisten reittejä ja näkemään niiden ongelmakohdat ja parannusmahdollisuudet.

Telia jakaa tiedot ihmisten liikkeistä Nobinalle, joka suunnittelee parempia yhteyksiä matkustajien tarpeiden mukaan.


Muutoksia määräaikaiskatsastuksiin

Yksityiskäytössä olevien, alle 3,5-tonnisten henkilö-, paketti- ja erikoisautojen sekä raskaiden nelipyörien määräaikaiskatsastusten väli harvenee. Jatkossa nämä ajoneuvot on katsastettava ensimmäisen kerran viimeistään neljä vuotta käyttöönottopäivästä, ja sen jälkeen kahden vuoden välein. Yli 10-vuotiaat ajoneuvot olisi katsastettava kuitenkin vuosittain. Kevyiden nelipyörien katsastusvälit säilyvät nykyisinä.

Valtioneuvosto antoi asiaa koskevan asetuksen 28. kesäkuuta 2017. Asetus tulee voimaan 20. toukokuuta 2018. Asetuksen voimaantulon jälkeinen seuraava katsastus tulee kuitenkin suorittaa nykyisin voimassa olevien katsastusvälien mukaisesti.

Lue lisää: Muutoksia määräaikaiskatsastuksiin


Automaattibusseja käytännön testeihin

Itseohjautuvia minibusseja on alettu testata käytännön liikenteessä enenevissä määrin ympäri maailmaa. Suosituiksi testialueiksi ovat osoittautuneet kohtalaisen pienet ja vähäliikenteiset reitit, kuten kampukset ja tapahtumat. Yhdysvalloissa on alkamassa kaksi autonomisten autojen testiprojektia: Michiganissa ja Minnesotassa.

Michiganin yliopisto on tehnyt tutkimusta ja kehittelytyötä itseohjautuvaan ajamiseen liittyen. Yliopiston aihetta tutkiva laitos, Mcity, ottaa tutkimustyön tulokset käytäntöön lanseeramalla yliopiston kampukselle ilman kuljettajaa operoivia minibussilinjoja. Ranskalaisvalmisteiset ensimmäisen ja viimeisen mailin ajoon suunnitellut Nayva Arma -bussit kulkevat yliopiston ja kampuksen välistä 3,2 kilometrin reittiä.

Suomalaisittain mielenkiintoinen autonomisen ajon kokeilu suunnitellaan tehtäväksi Minnesotassa. Minnesotan liikennevirasto aikoo testata itseohjautuvien bussien toimivuutta kylmissä olosuhteissa. Testit tehdään aluksi MnROAD-testialueella, jonka jälkeen käytännön kokeita on tarkoitus tehdä Minnesotan järjestämän Super Bowlin aikaan vuonna 2018.

Suomessa automaattibusseja on testatut muun muassa Tampereen teknillisen yliopiston kampuksella ja Vantaan Asuntomessuilla.


UPS sitoutuu kasvattamaan vaihtoehtoisten ajoneuvojensa määrää

UPS on julkaissut uudet kestävän kehityksen tavoitteensa lisätä vaihtoehtoisten, uusiutuvien polttoaineiden ja teknologisesti edistyksellisen ajoneuvokaluston määrää.

Tavoitteena on vähentää absoluuttista kasvuhuonekaasujen määrää maantiekuljetuksissa 12 prosenttia vuoteen 2025 mennessä.

Lisäksi UPS suunnittelee, että 25 prosenttia yhtiön kuluttamasta sähköstä tullaan saamaan uusiutuvasta energiasta.

Vuoteen 2020 mennessä tavoitteena on, että vuosittain joka neljäs hankituista uusista ajoneuvoista tulee olemaan vaihtoehtoisia polttoaineita käyttäviä, teknologisesti edistyksellisiä ajoneuvoja.

Yhtiö tähtää myös siihen, että vuoteen 2025 mennessä 40 prosenttia kaikista maantieajoneuvoista käyttää muita polttoaineita kuin perinteistä bensaa tai dieseliä.


USA: BMW sijoittaa sähköbussivalmistaja Proterraan

Proterra on sähkötoimisiin raskaan  sektorin kuljetusvälineisiin keskittyvä innovaatioyhtiö. Sillä on 60% markkinaosuus Pohjois-Amerikan sähkötoimisissa kuljetusvälineissä. Se aikoo hyödyntää BMW:n 55 miljoonan dollarin sijoitusta lisäämään tuotantoa Etelä-Carolinan ja Los Angelesin tehtaissaan. Samalla se vauhdittaa tutkimus- ja kehitystoimintaa pääkonttorissaan Silicon Valleyssä.

Proterra on myynyt yli 400 ajoneuvoa mm. Seattleen, Dallasiin, Nashvilleen, San Jose´hen, Philadelphiaan ja Renoon. Se osallistuu myös USA:n ensimmäisen autonomisen bussin kehittämiseen Renossa toimivassa Nevadan yliopistossa.


BYD laajentaa myös Ecuadoriin

Maailman suurin sähköbussien valmistaja, kiinalainen BYD on ilmoittanut rakentavansa bussitehtaan Ecuadoriin. 60 miljoonalla dollarilla syntyy 300 työpaikkaa tehtaassa, joka tulee valmistamaan 300 täyssähköbussia vuodessa.

BYD:llä on ennestään erittäin vahva asema Etelä-Amerikan ja samalla myös Ecuadorin bussimarkkinoilla. Toukokuussa BYD paljasti suunnitelmansa rakentaa bussitehdas myös Ranskaan. Sillä on ennestään vahva asema sähköbussien valmistajana myös Iso-Britanniassa yhdessä sikäläisen bussivalmistaja Dennis´n kanssa.


AL: Ajokorttilakiin tervetulleita muutoksia

Liikenne- ja viestintäministeriö esittää ajokorttilakiin useita muutoksia, jotka alentavat ajokortin hintaa sekä mahdollistavat monipuolisemman ja pitkäaikaisemman ajoharjoittelun ennen varsinaisen ajokortin saamista. Autoliitto pitää hallituksen esityksen luonnosta pääasiassa hyvänä.

Kynnys opetuslupaopettamiseen madaltuu muun muassa opettajan jarrupoljinpakon poistuessa.

- Suomi on ainoa maa maailmassa, jossa on pakollinen opettajan jarrupoljin. Sen hankinta, asennus ja ajoneuvon muutoskatsastus lisää kustannuksia sadoilla euroilla. Lisäksi se aiheuttaa sen, että opetuslupaopetusta voidaan antaa vain tietyllä ajoneuvolla, Autoliiton toimitusjohtaja Pasi Nieminen toteaa. Ajokokemusta on puolestaan mahdollista saada valvotussa olosuhteissa aiempaa enemmän, koska ajo-opetuksen voi esitysluonnoksen mukaan aloittaa jo 16-vuotiaana.

Lue lisää: AL: Ajokorttilakiin tervetulleita muutoksia


Jarno Saarisen patsas paljastetaan 2.7. Turussa

Moottoripyöräilylegenda Jarno Saarinen saa näköispatsaan Turkuun. Italiassa toimivan Motoclub Jarno Saarisen Turkuun lahjoittama patsas pystytetään Aurajokirantaan Barkerinpuistoon ja se paljastetaan sunnuntaina 2.7. klo 12 alkavassa tilaisuudessa.

Turussa syntynyt Jarno Saarinen on ainoa suomalainen, joka on voittanut ratamoottoripyöräilyn maailmanmestaruuden. Se tapahtui vuonna 1972. Kilpailuonnettomuudessa Monzan radalla vuonna 1973 menehtynyt Saarinen on maailmalla edelleen erittäin arvostettu. Vielä vuonna 2009 hänet valittiin 13. jäsenenä koko maailmassa Moto GP -ajajien Hall of Fameen eli Kunniagalleriaan sekä Suomen urheilijoiden Kunniagalleriaan. Saarisen muistoa vaaliva Motoclub Jarno Saarinen perustettiin vuonna 1977 Italian Petrignano di Assisissa.

Lue lisää: Jarno Saarisen patsas paljastetaan 2.7. Turussa


Auto- ja liikenneala näkyvästi SuomiAreenalla

Liikenne on näkyvästi esillä kesäisellä SuomiAreenalla 10.–14.7. Porissa. Liikenteen ajankohtaiset teemat näkyvät Kansalaistorilla koko viikon ajan. Viikko huipentuu liikenteen superpäivään perjantaina 14.7., jolloin kolme laajaa keskustelutilaisuutta luotaa liikenteen ja autoilun tulevaisuutta.

Autoalan Keskusliitto, Autoliitto, Autotuojat ja -teollisuus, Liikenneturva, Liikennevakuutuskeskus ja Suomen Autokoululiitto esittäytyvät yhteisesti Kansalaistorilla ja keskustelutilaisuuksissa.

Lue lisää: Auto- ja liikenneala näkyvästi SuomiAreenalla


KuljetusNET avattu

Uusi uutisportaali, Kuljetusnet.fi on avattu! Auto, Tekniikka ja Kuljetus -lehden ja Ajolinjan yhdessä toimittamasta portaalista löydät tuoreimmat ja mielenkiintoisimmat logistiikkaan ja liikenteeseen liittyvät uutiset kätevästi samalta sivustolta.