TIP-Trailer services

Ruotsi: Norrbotnia-radan rakentaminen alkoi

Pääministeri Stefan Löfven ja Trafikverket´n pääjohtaja Lena Erixon kaivoivat ensimmäiset lapiolliset hiekkaa viime viikon torstaina merkkinä 270 km pitkän Luulajan ja Uumajan välille sijoittuvan uuden rautatien rakentamisen aloittamisesta.

- Norrbotniaradasta tulee nykyaikainen junarata korkeille nopeuksille ja suurille painoille, Lena Erixon totesi. Kansallisen kuljetussuunnitelman mukaan Ruotsin hallitus takaa rahoituksen Norrbotniaradan Uumaja-Skellefteå välille vuosina 2018-2029.


Rengastalon omistus ja johto vaihtuu

Jussi ja Matti Lehti ostavat Rengastalo Oy:n koko osakekannan ja ryhtyvät yrittäjinä jatkamaan ja kehittämään yritystä. Matti Lehti ryhtyy Rengastalon uudeksi toimitusjohtajaksi ja Jussi Lehti hallituksen puheenjohtajaksi. Lisäksi molemmat tulevat toimimaan aktiivisesti myynnin parissa.

Yrityskauppa ei vaikuta yrityksen ja asiakkaiden, toimittajien tai muiden yhteistyökumppaneiden välisiin sopimuksiin. Rengastalon henkilökunta jatkaa entisissä tehtävissään vanhoina työntekijöinä. Mikael Franck jatkaa ennen eläkkeelle siirtymistään yrityksen palveluksessa, avustaen siirtymäkauden ajan, syyskuun loppuun ja sen jälkeen tarpeen mukaan.


Ruotsi: Huutava pula kuorma-auton kuljettajista

Pula kuorma-auton kuljettajista on uhannut vähittäiskaupan kuljetuksia kuluneen kesän aikana. Kuorma-auton kuljettajista on tullut "pula-ammatti" ja uusien kuljettajien tarve arvioidaan 7000:ksi vuoden sisällä Ruotsin kuljetusalan liittojen ammatti- ja työympäristölautakunta hälyttää.

Syynä kuljettajapulaan pidetään vähäistä kiinnostusta, vähäistä hakijamäärää töihin ja koulutuksen keskeyttäneiden suurta määrää. Monelta kuljettajalta puuttuu myös EU:n vaatima ammattipätevyystodistus.

Vallitsevan korkeasuhdanteen aikana kuljettajapula aiheuttaa hankalan tilanteen kaupalle. Muiden muassa ICA ilmoittaa tehneensä paljon töitä lievittääkseen kuljettajapulan vaikutuksia.

(Transpportnet.se)

Tilanne on täsmälleen sama Suomessa. (Toim. huom.)Pajalan malminkuljetukset rullaavat taas

Yksi 2900 tonnilla rautamalmia lastattu juna vuorokaudessa rullaa Kaunis Irons´n kaivoksesta Ruotsin Pajalassa Pitkäjärven välilastausterminaalin ja Norjan Narvikin sataman välillä.

Railcare yritys sai maaliskuussa tehtäväkseen vastata seuraavan viiden vuoden aikana Kaunis Ironin rautatiekuljetuksista 220 km matkalla Pitkäjärvestä Narvikiin. Vuoden loppuun mennessä tavoitteena on kaksi junavuoroa vuorokaudessa joka viikonpäivänä. Railcare vastaa myös välilastauksesta kuorma-autoista junavaunuihin Pitkäjärvessä sekä Narvikin satamassa.

Railcare on pestannut töihin seitsemän veturinkuljettajaa ja 5-6 kuljettajaa tullaan tarvitsemaan lisää. Kolme veturi ja vaunuyksikköä tarvitaan kuljetuksiin kun liikenne pääsee täyteen vauhtiin.


Ruotsi: 290 MSek fossiilivapaille kuljetuksille

Ruotsin Trafikverket (liikennevirasto) sijoittaa 290 ja entistä tehokkaampiamiljoonaa Ruotsin kruunua tutkimusprojektiin, jonka tavoitteena on synnyttää fossiilivapaita ja entistä tehokkaampia tavarakuljetuksia vuoteen 2030 mennessä. Elinkeinoelämä ja muita osallistujia lisäävät pottiin 100 miljoonaa kruunua, minkä toivotaan kasvavan tutkimusohjelman edetessä. Ohjelma joka on saanut nimen"Triple F" sanoista Fossile Free Freight, perustuu Ruotsin hallituksen tehtävän antoon viime kesäkuun kansallisesta tavarankuljetusstrategiasta.

Triple F kerää tehtävän toteutukseen akatemiat, tutkimuslaitokset, teollisuuden ja viranomaiset. Ohjelmavastaava on Maria Oscott ja Lindholmen Science Park Göteborgissa. Kuljetusvälineiden fossilivapaus, energiatehokkuus sekä uusiutuvien polttoaineiden osuuden lisäys on mainittu kuuluviksi tutkimusohjelman yksityiskohtiin.


Eberspächer lähtee yhteisyrityksellä pienentämään päästöjä Kiinaan

Eberspächer ja China Yuchai ovat ilmoittaneet yhteisyrityksen perustamisesta. Yhteisyritys tulee valmistamaan ja myymään pakokaasujen kontrollointijärjestelmiä kiinalaisiin hyötyajoneuvoihin. Eberspächerin osuus yhtiöstä tulee olemaan 51 prosenttia ja China Yuchain 49 prosenttia. Tuotantoa varten tullaan rakentamaan uusi tuotantolaitos China Yuchain moottoritehtaan yhteyteen Yuliniin Kiinaan. Kiinassa siirrytään vuonna 2020 China National 6 -päästöstandardiin, johon pääsemiseksi pakokaasujärestelmiä aletaan valmistaa.


Suomen ainoa parkkipaikkanavigaattori Tampereella

Tekoälyapulainen etsii kuskille todennäköisimmin vapaana olevan pysäköintialueen.

EasyPark toi keväällä Suomeen Find & Park -parkkipaikkanavigaattorin. Palvelu aloitti Helsingistä ja laajenee nyt Tampereelle. Tampereen jälkeen myöhemmin tänä vuonna ovat vuorossa Turku ja Lahti. Palvelun saa Tampereella käyttöön lataamalla EasyParkin mobiilisovelluksen tai päivittämällä jo ladatun sovelluksen.

Tampere liittyy Find & Park -paikkakuntana muiden muassa Berliinin, Barcelonan, Rotterdamin, Veronan, Kööpenhaminan ja Tukholman joukkoon.


Rahaa Malmin kentän korvaajille

Liikenne- ja viestintäministeriö käynnistää lentokenttäavustusten kolmannen haun vuonna 2018. Eduskunta hyväksyi vuoden 2018 ensimmäisen lisätalousarvion yhteydessä kahden miljoonan euron lisärahoituksen lentokenttäavustuksia varten.

Kyseessä on harkinnanvarainen avustus. Avustusmääräraha on tarkoitettu ammatillisen yleisilmailun toimintaedellytysten tukemiseen.

Harkinnassa otetaan erityisesti huomioon eduskunnan 4.4.2018 antama lausuma, jossa edellytetään valtioneuvostoa ryhtymään toimenpiteisiin korvaavien lentokenttätoimintojen turvaamiseksi, jotta Malmin lentokentän ilmailutoiminnot voivat jatkua hyvien yhteyksien ja etäisyyksien päässä. Avustusta voidaan myöntää lentoasemien ja lentokenttien toiminta- ja investointimenoihin.

Hakemusten määräaika on 19.9.2018 klo 16.15.


Meriliikenteen tavarakuljetukset kasvoivat ja matkustaliikenne väheni

Ulkomaan meriliikenteen vienti- ja tuontikuljetukset kasvoivat tammi-kesäkuussa edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Vientikuljetukset kasvoivat 7,5 prosenttia ja tuonnissa oli kasvua 6,0 prosenttia vuoteen 2017 verrattuna. Ulkomaan meriliikenteen viennin kasvu johtui kappaletavaran, kemianteollisuuden tuotteiden, lannoitteiden, malmin ja rikasteiden kuljetusten lisääntymisestä. Tuonnin 6,0 prosentin kasvu johtui lisääntyneistä raakapuun, raakamineraalien, malmin ja rikasteiden kuljetuksista.

Kauttakulkuliikenne Suomen satamien kautta kasvoi 24,1 prosenttia (910 000 tonnia) vuoteen 2017 verrattuna. Transitokuljetukset kasvoivat HaminaKotkan satamassa 438 000 tonnia ja Kokkolan satamassa 193 000 tonnia. Myös Porissa oli tänä vuonna kauttakulkuliikennettä 260 000 tonnia.

Ulkomaan meriliikenteen matkustajaliikenteessä matkustajamäärä väheni 1,8 prosenttia edellisen vuoteen verrattuna. Viron osuus ulkomaan meriliikenteen matkustajien kokonaismäärästä oli 47,9 prosenttia ja Ruotsin osuus oli 45,6 prosenttia. Matkustajien kokonaismäärä ulkomaan meriliikenteessä oli 8,5 miljoonaa. Ulkomaisten risteilyalusten matkustajamäärä oli kesäkuun lopussa yhteensä 394 000 matkustajaa. Määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 30 000 matkustajalla (15,6 %).

Kaikkiaan ulkomailta Suomen satamiin saapuneita aluksia oli kesäkuun loppuun mennessä 14 755 kappaletta. Alusten määrä väheni 2,3 prosenttia viime vuoteen verrattuna.


TIP on toimittanut RL-TRANS:lle säiliöperävaunuja

TIP on rekisteröinyt viisi uutta Feldbinderin valmistamaa 63 m³:sta kippaavaa säiliöperävaunua bulkkilogistiikkaan erikoistuneen RL-TRANS:n vuokrakäyttöön. RL-TRANS:lla on jo ennestään yli 20 TIP:n toimittamaa säiliöperävaunua käytössään. TIP ja RL-TRANS lisäävät yhteistyötään jatkossa niin vuokrapuolella, korjaamopalveluiden osalta kuin tienvarsipalveluidenkin saralla. RL-TRANS pitää hyvin tärkeänä sitä, että heidän yhteistyökumppaninsa operoi maantieteellisesti samoilla alueilla kuin he ja siksi TIP pystyy vastaamaan hyvin heidän tarpeisiinsa.


Trafi ja Tilaajavastuu pilotoivat uutta palvelua ammattikuljettajille

Trafi ja Tilaajavastuu pilotoivat palvelua, jossa ammattikuljettajat voivat hyödyntää MyDataa työmailla tarvittavien ajo-oikeustietojen esittämisessä. Kokeilussa mukana oleva kuljettaja voi itse osoittaa sähköisesti työtehtävissään vaaditut pätevyydet. Nykyisen korttipinon sijaan kuljettaja vahvistaa Tilaajavastuun myöntämällä Valttikortilla, että hänellä on oikeus käsitellä vaativia kuljetuksia turvallisesti sekä liikenteessä että tehdas- ja työmaa-alueilla.

Tulevaisuuden palvelukehitys sekä asiakaskokemus nojaavat vahvasti erilaisten henkilötietojen hyödyntämiseen ja jakamiseen. Asiakaslähtöiset palvelut vaativat yhä enemmän tietojen jakamista ja hyödyntämistä. MyDatan periaatteena on, että jokaisella on mahdollisuus hallita, hyödyntää ja luovuttaa eteenpäin omia henkilötietojaan.

Kokeilussa on mukana Trafin ja Tilaajavastuun lisäksi Tilaajavastuun partnereita ja asiakasyrityksiä. Tavoitteena on saada mukaan noin 200 kuljettajaa ja työmaakokeilu on tarkoitus käynnistää vuoden 2018 loppuun mennessä. Kokeilu on esillä MyData-konferenssissa 29.–31.8.2018 Helsingissä.


Fortumin sähköautojen suurteholatausverkoston rakentaminen etenee

Fortum Charge & Drive avasi tänään Kristinehamniin Ruotsin ensimmäisen sähköautojen suurteholatauspisteen. Latauspiste on osa Fortumin rakentamaa sähköautojen suurteholatausverkostoa Oslon, Tukholman ja Helsingin välillä.

Norjan ensimmäinen suurteholatauspiste avattiin Oslon ulkopuolelle kuluvan vuoden huhtikuussa, ja rakennusprojekti saadaan päätökseen vielä myöhemmin tänä syksynä, kun Suomen ensimmäinen suurteholatauspiste avataan Lohjan ABC-huoltoasemalle yhteistyössä Suur-Seudun Osuuskaupan kanssa. Suurteholatausverkoston avulla uusimmilla sähköautomalleilla, joiden toimintasäde on yli 300 km, voidaan ajaa Helsingistä Osloon yhtä nopeasti kuin polttomoottoriautoilla. Yhteistyöhön kuuluu jo pikalatausmahdollisuus 35 ABC-asemalla ympäri maan. Verkosto mahdollistaa nollapäästöisen sähköautoilun myös pidemmillä matkoilla ja lataukset nopeasti lounas- tai kahvitauon yhteydessä. Suomen ensimmäinen pikalatauspiste avattiin ABC-asemalle Espoon Nihtisillassa jo vuonna 2012.

Pohjoismaiseen Fortum Charge & Drive -verkostoon kuuluu jo yli 2 000 laturia eli noin 4 000 latauspistettä. Pikalatureita verkostossa on noin 700. Suomessa sähköautoilijoiden käytössä on jo yli 500 latauspistettä.  


Linglong rengastehdas Eurooppaan

Rengasvalmistaja Linglong Tire perustaa ensimmäisen Euroopan tehtaansa Serbiaan Belgradin lähelle. Tehtaan rakentaminen aloitetaan vuoden 2019 aikana. Tehtaan tuotantokapasiteetti on 13,62 miljoonaa rengasta vuodessa. Investointi maksaa yhteensä 994,39 miljoonaa dollaria.

Suunnitelma on osa Linglong Tiren "5+3" -strategiaa, jonka tarkoituksena on perustaa Kiinan ulkopuolelle kolme tehdasta. Linglongin Thaimaan tehdas otettiin käyttöön vuonna 2014.

Serbian tehtaat rakennetaan kolmessa vaiheessa siten, että viimeisen tuotantolaitoksen on määrä valmistua maaliskuussa 2025. Tehdas valmistaa tuolloin yhteensä 12 miljoonaa henkilöauton rengasta ja 1,6 miljoonaa kuorma-auton rengasta sekä lisäksi 20 000 maansiirtokoneiden rengasta.

"Euroopassa myydään noin 200 miljoonaa henkilöauton rengasta ja noin 10 miljoonaa kuorma-auton rengasta vuosittain. Linglongin uusi tehdas on massiivinen investointi Euroopassa - niin hinnaltaan kuin markkinoiden kokoon nähden. Mutta Linglongin kansainvälistymishalu on voimakasta, sen renkaat käyvät hyvin kaupaksi maailman laajuisesti. Suomessa Linglong-renkaat ovat eniten myytyjä kohtuullisessa hintaluokassa. Tämä näkyy muun muassa siinä, että palaute asiakkailta on ollut erittäin positiivista. Vannetukku on maahantuonut Linglongeja jo vuosia, eikä rengasta ole tarvinnut paljoakaan mainostaa, kun sana hyvästä laadusta, erinomaisista testituloksista ja kohtuullisesta hinnasta on alkanut kiertää suusta suuhun. Ja sehän on parasta markkinointia jos mikä.", sanoo Linglong-renkaiden maahantuojan edustaja Jukka Heiskanen Vannetukusta.

Linglongin uusi jättitehdas Euroopassa on yksi vahva askel vannetukku.fi Oy:n pyrkimyksessä nostaa nykyinen noin 10 prosentin markkinaosuus henkilöauton renkaissa 20 prosenttiin Suomessa.

Linglongin Serbian tehdas mahdollistaa sen, että yritys välttää kiinalaisille kuorma-auton renkaille asetetut tuontitullit ja pystyy lisäksi palvelemaan paremmin asiakkaitaan, kuten Volkswagen Groupia, jolle Linglong valmistaa henkilöautoihin alkuperäisrenkaita.


Ruotsi: Huolitsijalta vaaditaan 100 000 SEK tilaajavastuuttomuudesta

Tilaajavastuun täsmentämistä lakitekstissä on Ruotsisa vatvottu vuosikausia. Mielenkiintoinen oikeustapaus Ruotsissa on mutkan kautta nostanut tilaajavastuun oikeuden käsiteltäväksi Ruotsin Uppsalassa. Syytettynä on huolintaliike, joka on käyttänyt Ruotsissa liikennettä harjoittanutta bulgarialaista kuljetusliikettä.

Bulgariassa rekisteröity makedonialaisen kuljettajan ajama kuorma-auto pysäytettiin lokakuussa 2016 valtatiellä 76 matkalla Göteborgin satamaan. Kuormana oli paperirullia matkalla Ranskaan. Kuljettaja ei pystynyt näyttämään rahtikirjoja, jotka olisivat osoittaneet kuljetuksen olevan kansainvälisen. Kuljettaja oli tullut Ruotsiin heinäkuusss 2016 minkä jälkeen hän oli suorittanut kuljetuksia Göteborgin satamasta ulos, ja satamaan takaisin saman bulgarialaisen kuljetusyhtiön nimiin.

Kuljetusliikkeen toimitusjohtaja ja ostopäällikkö kertoivat, että sopimus kuljetuksista oli tehty bulgarialaisen kuljetusliikkeen kanssa vuonna 2015 ja ehdolla, että kuljetuksissa oli noudatettava Ruotsin lakeja ja määräyksiä.

Tilaajavastuuta kiristettiin Ruotsissa 1. päivästä heinäkuuta 2018. Tilaajalle asetettiin entistä tarkempia vaatimuksia, että käytetty kuljetusliike täyttää ammattimaisen kuljetusliikenteen muodolliset vaatimukset Ruotsissa. Edelleenkään ei vaadita, että tilaaja valvoo ulkomaisen kuljetusliikkeen noudattavan kabotaasimääräyksiä kuljetuksissa Ruotsin maaperällä.

Uppsalan käräjäoikeus tulee nyt ottamaan kantaa tapaukseen tilaajavastuun kannalta. 100 000 Ruotsin kruunun rangaistusvaatimusta pidetään mitättömän verrattuna kansainvälisen huolintaliikkeen satojen miljoonien kruunujen liikevaihtoon kuljetuksissa Ruotsin maaperällä. Tapausta pidetää merkittävänä ennen kaikkea ennakkotapauksena.


Ruotsi: 150 000 SEK sakko ajopiirturin manipuloinnista

Ruotsin koko kuljetusala on raivoisasti vaatimassa lisää poliiseja ja lisää kuorma- ja pakettiautojen tarkastuksia tien päällä. Ajopiirturi- ja adblue-manipuloinneista on tulossa jokapäiväistä rikollisuutta Ruotsissa. Tarkastuksissa kiinni jääneistä ulkomaiden rekisterissä kulkevat autot ovat yliedustettuina.

Helsingborgin käräjäoikeus on tuoreeltaan langettanut 150 000 Ruotsin kruunun sakkorangaistuksen tsekkiläiselle kuljetusyritykselle ajopiirturin manipuloinnista. Tsekki-rekisterissä kulkeva vetoauto pysäytettiin Helsingborgin poliisin tooimesta marraskuussa 2017. "Kotitarkastuksessa" löytyi oikeanpuoleisesta A-tolpasta piirikortti kytkettynä ajopiirturiin meneviin johtoihin. Kortin manipulointi aktivoitiin muovitaskuun sijoitetusta kytkimestä lähellä ohjauspyörää. Nopeussignaalin keskeyttäminen antoi kuljettajalle mahdollisuuden ajaa piirturi poiskytkettynä.

Ruotsiin verrattuna Suomi on tienvarsitarkastusten osalta "tyhjä maa". Harvat rikkeistä kiinni otetut selviytyvät hyvin pienillä, lähinnä muodollisilla sakoilla. Kotimainen kuljetuselinkeino kärsii poliisin ja tullin passivisuudesta kohtuuttomasti ulkomaisen rikollisen kilpailun kourissa. (Toim.huom.)