Scania summer trucks

LVM: Pidempiä yhdistelmiä kannatetaan

Liikenne- ja viestintäministeriön asetusehdotus nykyistä pidempien ajoneuvoyhdistelmien käytöstä tieliikenteessä oli lausuntokierroksella 12.3 - 17.4.2018. Ehdotuksesta saatiin 45 lausuntoa.

Valtaosa lausunnonantajista kannatti ajoneuvojen pituuden kasvattamista sekä uudentyyppisten ajoneuvoyhdistelmien sallimista tiellä käytettäväksi. Esityksen todettiin parantavan kuljetustehokkuutta ja vähentävän ympäristöpäästöjä. Lisäksi todettiin, että korottamalla myös suurimpia tiellä yleisesti sallittuja massoja, voitaisiin kuljetustehokkuutta lisätä ja ympäristöpäästöjä vähentää vielä enemmän.

Lue lisää: LVM: Pidempiä yhdistelmiä kannatetaan


Omavakuutus ajoterveydestä riittää ensimmäiseen ajokorttiin

Ajokorttilain muutokset ja Trafin uudet ajoterveysohjeet tulevat voimaan 1.7.2018. Uudistus tuo mukanaan muun muassa kevennyksiä lääkärintodistuksen toimitusvelvollisuuteen.

Ensimmäistä mopon, mopoauto, mönkijä, moottoripyörän, traktorin tai henkilöauton ajokorttia hakeva voi vakuuttaa ajoterveysedellytysten täyttymisen, jolloin lääkärinlausuntoa ei tarvita. Lääkärinlausunto vaaditaan yhä tiettyjen ajoterveyden kannalta merkittävien sairauksien osalta. Nuorison terveystodistuksen käyttö ajoterveysasioissa päättyy.

Lue lisää: Omavakuutus ajoterveydestä riittää ensimmäiseen ajokorttiin


LVM pyytää lausuntoja liittymisestä EUCARIS-sopimukseen

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoa hallituksen esitysluonnoksesta, jolla saatettaisiin voimaan eurooppalaisesta ajoneuvo- ja ajokorttitietojärjestelmästä tehty sopimus, EUCARIS (European Car and Driving License Information System). Sopimus mahdollistaa ajoneuvo- ja ajo-oikeustietojen välittämisen sähköisesti EU:n rekisteriviranomaisten välillä. Tällä hetkellä näiden tietojen siirtäminen sähköisesti Suomen ja muiden EU-maiden välillä ei ole mahdollista tehokkaalla tavalla.

Lue lisää: LVM pyytää lausuntoja liittymisestä EUCARIS-sopimukseenVolvo Trucks: Uusi digi-käyttöliittymä Volvo Connect-portaaliin

Volvo Connect on Volvo Trucksin uusi asiakasportaali, joka toimii digitaalisten palveluiden ja toimintojen keskitettynä käyttöliittymänä. Portaali mahdollistaa digitalisaation ja etäyhteyksien tarjoamien etujen koko potentiaalin hyödyntämisen.

Kuorma-autojen omistajat ja kuljetusyritykset pyrkivät parantamaan tuottavuutta ja tehokkuutta telematiikkaa ja digitaalisia palveluita hyödyntämällä. Samalla kuitenkin erilaisten järjestelmien ja käyttöliittymien määrä kasvaa. Volvo Connectin myötä digitaaliset ja etäyhteyksiä hyödyntävät palvelut viedään yhden käyttäjäystävällisen portaalin alle. Volvo Connect julkistetaan syyskuussa 2018, ja sitä päivitetään ja laajennetaan säännöllisesti tulevina vuosina.

Lue lisää: Volvo Trucks: Uusi digi-käyttöliittymä Volvo Connect-portaaliin


Hyundai ja Wärtsilä yhteistyöhön hyödyntämään käytettyjä sähköautoakkuja

Globaali kumppanuus maailman viidenneksi suurimman autonvalmistajan ja teknologiakonsernin välillä mahdollistaa sähköautoakkujen hyödyntämisen kestävän kehityksen periaatteella.

Hyundai Motor Group on valinnut Wärtsilän teknologiseksi ja kaupalliseksi kumppanikseen hyödyntämään sähköautokäytöstä poistettuja akkuja energian varastoinnissa. Globaali kumppanuus yhdistää Hyundain laajenevan panostuksen sähkökäyttöisiin ajoneuvoihin ja Wärtsilän kasvavan energialiiketoiminnan, johon kuuluu jo 67 gigawatin verran asennettua voimalatehoa sekä Greensmith Energyn hankinnan mahdollistamat edistykselliset energian varastointiin käytettävät teknologiat.

Lue lisää: Hyundai ja Wärtsilä yhteistyöhön hyödyntämään käytettyjä sähköautoakkuja


VTT: 3D-näkymät ajoneuvojen väliseen tiedonvaihtoon

Tielläliikkujien turvallisuutta lisätään 5G-teknologiaan perustuvien uusien ratkaisujen ja palvelujen avulla. VTT:n ja yritysten yhteistyössä kehittämät uudet ratkaisut liittyvät tiesääpalveluihin, teiden kunnossapitoon, automaattiajamiseen ja ajoneuvojen väliseen nopeaan 3D-näkymien välittämiseen.

Lue lisää: VTT: 3D-näkymät ajoneuvojen väliseen tiedonvaihtoon


Veho: MB PRO –palvelut uuteen MB Sprinteriin

Mercedes-Benz Sprinterin kolmas sukupolvi on isojen pakettiautojen segmentin ehdoton edelläkävijä – myös digitalisoinnissa ja yhdistettävyydessä. Yritysten ajoneuvokalustoille räätälöidyt uudet Mercedes PRO ratkaisut tulevat saataville yhtä aikaa Sprinterin lanseerauksen kanssa ja ovat tarjolla kaikille Sprinter-asiakkaille.

Lue lisää: Veho: MB PRO –palvelut uuteen MB Sprinteriin


Pohjoismaat: Infran rahoitus vain budjettivaroin ei ole kestävää

Pohjoismaiset ministerit keskustelivat infran rahoituksesta. Infran rahoitus on murroksessa ja tukeutuminen pelkästään julkiseen budjettirahoitukseen ei ole kestävää. On tärkeää, että löydetään uusia rahoituskeinoja ja toimintatapoja infrastruktuurin pitkäjänteiseen kehittämiseen.

Näitä uusia keinoja on etsitty Helsingissä järjestetyssä pohjoismaisessa infran rahoitusta käsittelevässä seminaarissa ”Rethinking Infrastructure Financing in the Nordics”.

Lue lisää: Pohjoismaat: Infran rahoitus vain budjettivaroin ei ole kestävää


EU: Liikkuvuuspaketilla parempaa liikenneturvallisuutta

Komissio julkaisi vuonna 2017 ensimmäisen ja toisen osan maantieliikennettä koskevasta liikkuvuuspaketista. Ne pitivät sisällään mm. maantieliikenteen markkinoillepääsyä ja sosiaalisia kysymyksiä, liikenteen hinnoittelua sekä raskaiden ajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen seurantaa ja raportointia koskevat säädösehdotukset.

Kolmas osa liikkuvuuspaketista julkaistiin 17.5.2018. Sen tarkoituksena on saattaa loppuun liikennejärjestelmien uudenaikaistaminen. Tavoitteena on, että tulevaisuuden liikennejärjestelmät ovat turvallisia, puhtaita ja tehokkaita kaikille Euroopan unionin kansalaisille.

Lue lisää: EU: Liikkuvuuspaketilla parempaa liikenneturvallisuutta


EU: Sähköiset kuljetusasiapaperit hyväksyttäviksi

Euroopan komissio ehdottaa asetusta sähköisistä kuljetustiedoista (COM (2018) 279). Asetus velvoittaisi viranomaiset kaikissa EU-maissa hyväksymään kaikkien liikennemuotojen osalta sähköiset kuljetusdokumentit rajat ylittävässä liikenteessä. Yrityksiä ei kuitenkaan velvoitettaisi toimittamaan tietoja sähköisessä muodossa. Tärkeää on myös se, että ehdotuksessa on huomioitu henkilötietojen ja liikesalaisuuksien suoja ja tietoturva.

Lue lisää: EU: Sähköiset kuljetusasiapaperit hyväksyttäviksi


EU: Raskaalle kalustolle päästörajoja

Euroopan komissio ehdottaa hiilidioksidin päästörajojen asettamista uusille raskaan kaluston hyötyajoneuvoille. Raskaalle kalustolle ei ole aikaisemmin asetettu raja-arvoja EU-tasolla.

Päästörajat asetettaisiin niin, että niiden laskemisen perustana olisi vuoden 2019 taso. Vuonna 2025 uusien raskaan kaluston ajoneuvojen päästöjen pitäisi olla 15 prosenttia pienemmät. Vuonna 2030 päästöjen pitäisi olla 30 prosenttia pienemmät.

Lue lisää: EU: Raskaalle kalustolle päästörajoja


Posti, Vaisala: Keinoälyllä teiden ja liikenneturvallisuuden parantamiseen

Posti ja Vaisala ovat tehneet sopimuksen Vaisalan RoadAI -tilannekuvapalvelun (Artificial Intelligence Assisted Road Infrastructure Management) kaupallistamisesta Suomessa. Sopimuksen myötä Posti tuottaa Suomen tiestöstä ja ympäristöstä ajantasaista tilannekuvapalvelua jakelutyön yhteydessä. Tietoa kerätään ajo- ja kevyenliikenteen väyliltä sekä niiden varrella olevista kohteista Vaisalan sensoreilla ja ohjelmistolla.

Lue lisää: Posti, Vaisala: Keinoälyllä teiden ja liikenneturvallisuuden parantamiseen


TIP:n ja FREJAn yhteistyö vahvistuu

Molemminpuolinen arvostus ja ammattitaito ovat TIP:n ja FREJAn yhteistyön tukipilareita. Vuodesta 2015 TIP on toimittanut FREJA Suomelle joka vuosi uusia yksiköitä. Yhteistyö jatkuu vahvana myös tänä vuonna, kun TIP toimitti 220 liukukapelliyksikköä ja 80 Mega-liukukapelliyksikköä FREJAlle. Yksiköt ovat Schmitzin valmistamia ja ne on varustettu Schmitz Cargobull -telematiikalla.

Sekä FREJAn että TIP:n tunnistaa hyvistä kasvuluvuista ja molemmilla yrityksillä on usean kymmenen vuoden kokemus alalta. Tämän kokemuksen ansiosta on syntynyt erikoisosaamista sekä ymmärrystä asiakkaiden tarpeista.


Skanska rakentaa Kivenlahden metroaseman

Skanska ja Länsimetro Oy ovat allekirjoittaneet sopimuksen Kivenlahden metroaseman rakentamisesta. Sopimuksen arvo on noin 51 miljoonaa euroa.

Hanke sisältää maanalaisen metroaseman rakentamisen, huolto- ja ajotunnelin sekä Kivenlahdentien ja Kivenlahdentorin sisäänkäynnit. Hanke on osa Länsimetron jatkoa, johon kuuluu kaikkiaan viisi asemaa. Kivenlahden asema on Länsiväylän kupeeseen tuleva metrolinjan pääteasema.

Lue lisää: Skanska rakentaa Kivenlahden metroaseman


Webasto panostaa sähköautojen lataustoimintaan

Webasto Group on laajentanut toimintaansa ostamalla AeroVironmentin Efficient Energy Systems (EES) -segmentin 35 miljoonalla dollarilla. EES:n toiminta keskittyy sähköautojen lataukseen ja testaukseen, joten hankinta on merkittävä panostus Webaston pitkän tähtäimen sähköisen liikkumisen strategiaan.

Lue lisää: Webasto panostaa sähköautojen lataustoimintaan