Tuotejulkistuksia Älykästä logistiikkaa -seminaarissa

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry tuo markkinoille kaksi uutta sähköistä ratkaisua logistiikkaan. EU-rahoituksen turvin virolais-suomalaisena yhteistyönä tuotettu MobiCarnet tarjoaa väylän sähköisen rahtikirjan (eCMR) käyttöön koko kuljetusketjulle.

Aski+ puolestaan on kuljetusyrityksille johtamisen sähköinen työkalu, jossa voi kätevästi ylläpitää yrityksen lupa-, pätevyys-, sopimus- ja muita avaintietoja ja asettaa hälytyksiä.


Auto päätyy kierrätykseen vasta 21 vuoden iässä

Viime vuonna kierrätykseen palautui ennätysmäärä vanhoja elinkaarensa päässä olevia autoja. Vuoden 2017 aikana romutustodistuksia kirjoitettiin yhteensä 72 710. Romutuksia tehtiin kaikkiaan 22 prosenttia enemmän kuin vuonna 2016.

Autojen keskimääräinen romutusikä kasvoi viime vuonna 20,7 vuoteen. Romutusikä on kasvanut selvästi vuoteen 2016 verrattuna, jolloin se oli 20,2 vuotta. Romutusikä on kasvanut yhtäjaksoisesti vuodesta 2010 alkaen lukuun ottamatta vuotta 2015, jolloin toteutettu romutuspalkkiokokeilu alensi selvästi keskimääräistä romutusikää. Euroopassa keskimääräinen romutusikä on noin 15 vuotta.

Lue lisää: Auto päätyy kierrätykseen vasta 21 vuoden iässä


Joukkoliikenteen suosio kasvoi Lahdessa

Joukkoliikenne on kasvattanut tasaisesti suosiotaan Lahden seudulla viime vuosina ja paikallisliikenteen matkustajamäärä kasvoi jälleen vuonna 2017. Busseihin noustiin 7 301 000 kertaa, mikä on 210 200 nousua enemmän kuin vuonna 2016. Matkustajia oli noin 3 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Matkustusmäärät kasvoivat pitkin vuotta ja varsinkin kuluneen syksyn viileys ja sateisuus näkyi matkustajamäärän jyrkässä nousussa lokakuussa, jolloin nousuja oli peräti 63 000 enemmän kuin vuoden 2016 lokakuussa.

Lue lisää: Joukkoliikenteen suosio kasvoi LahdessaMerionnettomuuksien määrä laski neljänneksellä

Verrattuna edelliseen vuoteen vuoden 2017 aikana merionnettomuuksien määrissä tapahtui selvää laskua. Vuoden 2017 loppuun mennessä Trafin tietoon tuli 31 Suomen vesialueilla tapahtunutta onnettomuutta. Vuonna 2016 onnettomuuksia sattui 41.

Suomalaisille aluksille Suomen vesialueilla tapahtuneita onnettomuuksia oli 22. Vuonna 2016 onnettomuuksia sattui 36. Satamakäyntien ja suomalaisten alusten määrä ovat hiukan nousseet koko vuoden 2017.

Vaikka lukumääräisesti onnettomuuksien määrässä tapahtui positiivista kehitystä, merenkulun hyvää turvallisuuden tilaa synkisti kuitenkin vuoden lopulla tapahtunut, ihmishenkiä vaatinut luotsiveneen kaatuminen ja uppoaminen joulukuussa 2017. Onnettomuustutkintakeskus on käynnistänyt onnettomuuden tutkinnan.

Lue lisää: Merionnettomuuksien määrä laski neljänneksellä


Moottoritehdas Skövdessä on Volvon ensimmäinen ilmastoneutraali tuotantolaitos

Volvon moottoritehdas Ruotsin Skövdessä on yhtiön ensimmäinen ilmastoneutraali tuotantolaitos. Se siirtyi vuoden 2018 alusta käyttämään uusiutuvaa lämmitystä.

Skövde on Volvon kansainvälisen tuotantoverkoston ensimmäinen tehdas, joka on yltänyt tähän asemaan. Kyseessä on askel kohti yhtiön tavoitetta saavuttaa maailmanlaajuisesti  ilmastoneutraali tuotanto vuoteen 2025 mennessä. Skövde on tällä hetkellä yksi harvoista ilmastoneutraaleista autotehtaista Euroopassa.

Volvon ja paikallisen toimittajan välinen uusi sopimus varmistaa, että kaikki Skövden tehtaalle tuotettava lämmitys on lähtöisin jätteenpoltosta, biomassasta ja kierrätetyistä biopolttoaineista. Skövden tehtaan sähkö on – yhtiön muiden eurooppalaisten tehtaiden tapaan – ollut peräisin uusiutuvista lähteistä jo vuodesta 2008 lähtien.


Volkswagen Hyötyautojen toimitukset kasvussa vuonna 2017

Volkswagen Hyötyautojen maailmanlaajuiset toimitukset vuonna 2017 olivat 497 900 kappaletta, joka oli 4,2 % enemmän kuin edellisenä vuonna. T-mallisarjan, Caddyn ja Amarokin toimitukset kasvoivat vuoteen 2016 verrattuna. Länsi-Euroopassa, sisältäen Saksan, kasvu oli 1,5 %, 332 000 auton toimituksella. Etelä-Amerikassa kasvu oli suurinta 28,1 % (41 300). Myös Pohjois-Amerikassa (Meksiko) +23 % (10 400) ja Aasian ja Tyynenmeren alueella +20,7 % (26 300) kasvu oli suurta. Epävakaasta markkinatilanteesta johtuen Afrikan (16 100) ja Lähi-idän (30 600) toimitukset laskivat.

Vuonna 2017 Volkswagen T-mallisarjaa toimitettiin asiakkaille 206 100 kappaletta (3,8 %), Caddyä 165 900 (2,2 %) ja Amarokia 78 900 (14,0 %). Viime vuonna lanseerattua uutta Crafteria toimitettiin puolestaan 47 000 (-1,8 %) kappaletta.


Cargotec määrittänyt vuoden 2018 vastuullisuustavoitteensa

Cargotecin laajennettu johtoryhmä on määrittänyt yhtiön vastuullisuustavoitteet vuodelle 2018. Tavoitteet tukevat yhtiön strategian kulmakiviä - huoltoliiketoiminta, digitalisaatio ja hyvä johtajuus - joilla yhtiö pyrkii älykkään lastinkäsittelyn markkinajohtajaksi.

Vuonna 2018 Cargotec keskittyy lisäämään turvallisuustietoisuutta, ottamaan käyttöön uudistetun toimitusketjun vastuullisuusstandardin, lisäämään uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön käyttöä sekä varmistamaan, että ihmisoikeuksiin liittyvät käytännöt ja prosessit ovat oikealla tasolla.

Lyhyesti tavoitteet kuuluvat: Tapaturmataajuus (IIFR) 4 tuotantolaitoksissa, kaikki Ruotsin ja Suomen toimipaikat käyttämään uusiutuvilla energialähteillä tuotettua sähköä, sekä Cargotecin toimien ihmisoikeusriskit tulee arvioida uudistetulla menetelmällä. Lisäksi kaikkien strategisten toimittajien vastuullisuus arvioidaan itsearviointityökalulla, ja toimittajien eettiset toimintaohjeet -prosessi on valmis niiden toimittajien osalta, jotka kattavat 80 prosenttia suorien hankintojen kuluista.


Helsingin Satama Euroopan vilkkain matkustajasatama

Helsinki nousi vuonna 2017 Euroopan ja mahdollisesti koko maailman vilkkaimmaksi matkustajasatamaksi 12,3 miljoonalla matkustajallaan. Erityisesti Tallinnan-linjalla matkustusmäärät kasvavat voimakkaasti. Linjaliikenne Tukholmaan, Pietariin ja Travemündeen on jo vuosia ollut vakaata. Kansainvälinen risteilyliikenne kasvoi voimakkaasti.

2017 Helsingin Sataman laivamatkustajien kokonaismäärä kasvoi 2,4 % verrattuna edelliseen vuoteen. Pelkästään linjaliikenteen matkustajamäärä kasvoi 1,8 %, määrä oli 11,8 miljoonaa. Tallinnan ja Helsingin välillä kulki 9 miljoonaa matkustajaa (+3,2 %), Tukholman ja Helsingin välillä 2,3 miljoonaa matkustajaa (-0,1 %). Helsingissä vieraili 266 aluksella vuoden aikana 478 000 (+ 16,8 %) kansainvälistä risteilymatkustajaa, mikä oli kaikkien aikojen ennätys.

Suomen talouden kasvu ja tavaraliikenteen keskittyminen näkyi vahvasti satamissa. Rahtiliikenteessä Helsingin Satama ylsi 2017 huippulukemiinsa ja nousi kärkeen ulkomaanliikenteen yleissatamana. Ulkomaanliikennettä oli yhteensä 14 miljoonaa tonnia (+14,3 %).

Lue lisää: Helsingin Satama Euroopan vilkkain matkustajasatama


UTA:lla Kroatian tiemaksut hoitoon

UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG:n (UTA:n) asiakkaat voivat hoitaa Kroatian tiemaksut OBU-laitteen kautta. Kertyneet maksut suoritetaan Post-Pay-menetelmällä laskutuksena UTA:n kautta. OBU mahdollistaa noin 90 prosentin peiton Kroatian tiemaksullisesta tieverkosta. Näin säästyy aikaa ja rahaa.

Kroatia on kansainväliselle tavaraliikenteelle tärkeä läpikulkumaa. Tämän syy: Kansainvälisesti liikkuvien kuljetusliikkeiden täytyy kulkea maan läpi, kun he ajavat esimerkiksi Kaakkois-Euroopasta Keski- tai Pohjois-Eurooppaan.
Siksi UTA tarjoaa nyt yrityksille, joiden kalustoon kuuluu 3,5 tonnin sallitun kokonaispainon ylittäviä ajoneuvoja, tiemaksulaskutuksen myös Kroatiassa. Siihen tarvittava ENC-OBU -laite luokkien III ja IV ajoneuvoille on saatavana nopean ja helpon rekisteröinnin jälkeen UTA-kortilla Kroatian tiemaksuyhtiön HAC myyntipisteistä. Sitä voidaan käyttää yhteisesti moottoriteiden hallintayhtiöiden HAC ja ARZ tiemaksuverkoissa. Tiemaksut lasketaan ajokilometrien mukaan. Tällöin kuljettajat saavat automaattisesti jopa 35 prosenttia hallintayhtiöalennusta ja voivat lisäksi käyttää aikaa säästäviä ENC-kaistoja, joilla ei tarvitse pysähtyä tiemaksuasemalla.

Yhteyshenkilö tiedusteluja varten: Stefan Horst +49 6027 509-106


Ford F-150 pickup myös sähköautoksi, 11 miljardia dollaria sähköautoihin

Ford tarjoaa toistaiseksi vain yhtä sähkö-Focusta ostettavaksi. USA:n toiseksi suurin autovalmistaja on kuitenkin päättänyt sijoittaa 11 miljardia US-dollaria vuoteen 2022 mennessä hybridi- ja täyssähkö-Fordeihin. Näin Ford lisää tuntuvasti sijoitussuunnitelmiaan aiemmin päätetystä 4,5 miljardista vuoteen 2020 mennessä.

Suunnitelmissa on nyt tarjota jopa maailman toiseksi eniten myytyä autoa, Ford F-150 PickUpia sähköhybridinä.

Kilpailija GM on ilmoittanut tuovansa markkinoille vähintään 20 sähköautomallia vuoteen 2023 mennessä.

 


Lada parantaa, painaa päälle vientiä

2013 alkaneen mustan lamakauden jälkeen Venäjän automarkkinat ovat löytäneet noususuhdanteen viime vuoden puolivälistä. Samalla Venäjän suurin henkilöautovalmistaja Avtovaz on saanut uutta vauhtia myös vientiponnisteluihin. 2017 joka 5. myyty henkilöauto Venäjällä oli Lada, kokonaismyynti 311 000 kpl ja kasvua 17% vuodesta 2016 .

Vienti on kohdistunut Lähi-Itään, Keski-Aasiaan ja Latinalaiseen Amerikkaan. Kuuba on 2017 avautunut Ladalle monen vuoden poissaolon jälkeen. Saksa on ollut Euroopassa Ladalle tärkeä. 24 000 Ladan vienti puhuu pienistä luvuista.

Lada Avtovaz kuuluu ranskalaisen Renaultin hallintaan. Ranskalaiset havittelevat Ladasta Dacian tapaista menestyjää myös Euroopassa.

- Toistaiseksi automyynnin kustannukset ovat Euroopassa niin korkeat, että vientiponnistelut on vielä keskitettävä Euroopan ulkopuolelle, konsernijohtaja Nicolas Maure sanoo.


Renault Trucks panostaa vuoteen 2018

Helmikuun toisella viikolla Volvo Truck Center Vantaalla järjestettävillä jakeluautopäivillä. 6.-7.2.2018 Renault Trucks käynnistää 2018-kautensa Suomessa. Jakeluautopäivillä ovat pääosassa monipuolisesti Renault Trucks Master pakettiautot ja D-sarjan kuorma-autot. Myöhemmin keväällä käynnistyy raskaiden kuorma-autojen laaja koeajokiertue.

Tämän vuoden alusta lukien Volvo Trucks ja Renault Trucks myöntää kahden vuoden täystakuun asentamilleen alkuperäisille varaosille ja lisävarusteille. Täystakuu on voimassa ilman kilometrirajoituksia ja kattaa varaosien ja työn lisäksi seurannaisvauriot. Tämä tarkoittaa sitä, että jos Renault Trucksin huollossa asennettu osa, esimerkiksi venttiili, rikkoo männän tai sylinterin kannen, asiakas saa myös muut vaurioituneet osat vaihdettua takuun korvaamina. Osien ja asennustöiden lisäksi myös mahdolliset hinaukset kuuluvat takuun piiriin.

Renault Trucks koeajoautoja 2018:

Renault Trucks C520.32 8x4 (2+2) 35 t maansiirtoauto, Elg-lavavarustus Renault Trucks K520.32 8x4 (2+2) 35 t maansiirtoauto Renault Trucks C520.42 10X4 42 t. maansiirtoauto, yhdistelmämassa 76 t Renault Trucks C520.32 8x4 35 t vaihtolava-auto Hiab koukkulaitteella.Renault Trucks T440 4x2 27 t Optifuel E6 rekanvetäjä Renault Trucks T-sarja 4x2, 6x2 useina eri kokoonpanoina Renault Trucks Master etuveto- ja 4x4 -mallit, useita Renault Trucks D Wide 6x2 28 t


Uusi Jetta ensin Meksikoon ja USA:han

Huolimatta ankarista rangaistuksista ja suurista sakoista ja vahingonkorvauksista VW-konserni sijoittaa yhä enemmän Amerikkojen markkinoille. Uusin "ase" on 17,5 miljoonan valmistetun yksilön jälkeen täysin uudistettu keskikokoluokan "Amerikan-Jetta", joka on tuoreeltaan ensiesitelty Detroitin autonäyttelyssä 14 - 28.1.

1,4 litran bensamoottorilla 150 hv:n uusi Jetta on varustettu 6-vaihteisella käsivalintaisella tai uudella 8-vaihteisella automaattivaihteistolla.Varusteisiin kuuluu Front Assist ja Blind spot näytöt, digitaliset mittarit ja edistyksellinen näyttöruutujärjestelmä.

Amerikan-Jetta tuodaan markkinoille ensiksi Meksikossa ja toisella vuosineljänneksellä USA:ssa. Tässä vaiheessa VW ilmoittaa, ettei Amerikan-Jettaa myydä Euroopassa.

 


KAHA: SONAX SX90 PLUS -monitoimiöljy myös ylösalaisin

SONAX SX90 PLUS -öljy on varustettu kätevällä Easy Spray -suuttimella, joka mahdollistaa aineen tarkan suihkuttamisen myös hankalampiin kohteisiin ilman erillistä, vaihdettavaa suutinta. Käyttö on mahdollista myös pullon ollessa ylösalaisin, mikä on i avuksi esimerkiksi kun öljyä tarvitsee suihkauttaa auton alla sijaitseviin kohteisiin.

SONAX SX90 PLUS -monitoimiöljy puhdistaa ja voitelee jumittuneita muttereita, natisevia ovia ja kiinniruostuneita osia, ovien saranoita korjaamolla, autotallissa kuin kotikäytössäkin.

Lisätiedot: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. 09 615 68254

 


Taksi Helsinki yhteistyöhön kommunikaatioteknologiayhtiö Benemenin kanssa

Taksi Helsingin ja Benemenin yhteistyön avulla taksin tilaus nopeutuu ja asiakas saa parempaa palvelua. Benemenin älykäs kommunikaatioteknologia mahdollistaa asiakkaille täysin uusia tilauspalveluja, esimerkiksi vakiotilaajan tunnistamisen puhelinnumeron perusteella sekä jopa Suomen rajojen ulkopuoliset palvelut.

- Puhelin on edelleen yleisin kanava taksia tilattaessa ja nyt saamme taksipalveluihin täysin uusia ulottuvuuksia, toteaa Taksi Helsinki Oy:n toimitusjohtaja Jari Kantonen.

Vakiotilaaja tunnistetaan puhelinnumeron perusteella ja välittäjä saa ruudulleen automaattisesti asiakkaan tiedot. Vakioasiakkaasta järjestelmä tietää hakuosoitteen ja mahdollisen erityistarpeen, esimerkiksi suuremman auton tai vaikkapa suosikkikuljettajan.

Lue lisää: Taksi Helsinki yhteistyöhön kommunikaatioteknologiayhtiö Benemenin kanssa