Pukit kaalimaassa: Sipilä, Orpo, Berner, arvopohja ja ajokortit

Pääministeri Juha Sipilä ja valtiovarainministeri Petteri Orpo tyrmäsivät halla-aholaisten valtaaman Perussuomalaiset puolueen jatkon maan hallituksessa vedoten eettiseen ja moraaliseen arvopohjaan. Niin ahkerasti toistivat arvopohjan merkitystä, että koko käsite sortui inflaatioon.

Sipilän, Orpon ja myös liikenneministeri Anne Bernerin tyly välinpitämättömyys yksistään autoilun ajokortteihin liittyviin ongelmiin ja liikennerikkosmusten järkyttäviin ajokorttiseuraamuksiin upottavat kolmikon "hyveellisyyden" lokaan. Se on häpeäksi länsimaiselle oikeustajulle.

Lue "Arvopohja ja suomalainen ajokortti", Auto, tekniikka ja kuljetus 5/17, ilmestyy 28.6.


Maavoimien autohankinnat haisevat aina vain pahalle

Tarjousvaatimuksilla varmistetaan haluttu voittaja. "Sorra suomalaista" näyttäisi olevan maavoimiemme käsittämättömän lyhytnäköinen kansantalousarvio ja valintaperuste. Se kampittaa ikävällä tavalla kotimaisen autotehtaan ja torppaa samalla sekä puolustusselonteon VNS 3/17 arvion poikkeusolojen huoltovarmuuden vaatimuksista että puolustusvoimien logistiikan kehittämisohjelman.

Tunkion ylimpänä keikkuu isänmaallisuudellaan kehuva puolustusministei Jussi Niinistö (ent. PS, nyt SiTu) maavoimien ja logistiikkalaitoksen kenraalien sekä käsikassarana toimivan, valtion hankintoja suorittavan Hanselin kaupallisen johdon seurassa.

Lue "Tässä ei ole tulevaisuus", Auto, tekniikka ja kuljetus 5/17, ilmestyy 28.6.


Norwegian lanseeraa suoran reitin Helsingin ja Marrakechin välillä

Marraskuun ensimmäisestä päivästä alkaen Norwegian lentää suoraan Helsinki-Vantaan lentoasemalta Marrakechiin. Helsingin (HEL) ja Marrakechin (RAK) välinen yhteys liikennöidään kerran viikossa lauantaisin. Norwegian tarjoaa yli 40 suoraa reittiä Helsingistä.Taksitaksoihin keskimäärin prosentin korotus

Taksiliikenteen enimmäiskuluttajahinnat nousevat 30. kesäkuuta keskimäärin yhden prosentin. Valtioneuvosto antoi asiasta asetuksen 21. kesäkuuta.

Taksiliikennelain mukaan enimmäishintoja koskeva asetus on annettava vuosittain ja näiden hintojen tulee perustua kustannustason muutoksiin. Enimmäishintasääntelystä luovutaan uuden liikennepalvelulain mukaisesti heinäkuun 2018 alussa.

Nyt annetussa valtioneuvoston asetuksessa korotuksia tulee ajomatkamaksuihin ja odotusmaksuun. Taksiliikenteen perusmaksut ja muut lisämaksut pysyvät ennallaan, eikä uusia lisämaksuja oteta käyttöön.

Lue lisää: Taksitaksoihin keskimäärin prosentin korotus


Maanteillä liikennemäärät kasvoivat ja onnettomuudet vähenivät

Vuonna 2016 maanteiden liikennesuorite kasvoi noin yhdellä prosentilla vuoteen 2015 verrattuna. Vaikka liikenne lisääntyi maanteillä, oli henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia hieman yli yhdeksän prosenttia vähemmän kuin vuonna 2015. Tiedot käyvät ilmi tuoreesta Tietilasto 2016 -julkaisusta.

Maanteiden liikennesuorite vuonna 2016 oli 37 775 miljoonaa autokilometriä. Tästä henkilöautoliikenteen osuus oli 30 416 miljoonaa autokilometriä. Kuorma-, paketti- ja linja-autoliikenteen osuudeksi jäi siis 7 359 miljoonaa autokilometriä.

Liikennesuoritteen laskentatapaa on kuitenkin viime vuonna tarkennettu katsastusten yhteydessä kerättävien matkamittarilukematietojen avulla. Laskentatavan uudistamisen vuoksi vuoden 2016 luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia edellisvuosien kanssa.

Maanteillä tapahtui yhteensä 2468 henkilövahinko-onnettomuutta vuonna 2016. Onnettomuudet vähenivät 9,2 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Loukkaantumiseen johtaneita onnettomuuksia oli 2297 eli 240 tapausta vähemmän kuin vuonna 2015. Kuolemaan johtaneita onnettomuustapauksia oli yhteensä 171 eli 9 tapausta vähemmän kuin vuonna 2015.


VSS Biopower rakentaa Säkylään biovoimalaitoksen

Uusi biovoimalaitos tulee tuottamaan biokaasua, -dieseliä ja -lannoitteita. Laitoksen on tarkoitus valmistua ensi vuoden aikana.

- Puhtaiden energiamuotojen tarve on yhteiskunnassamme kiistaton. Markkinat kasvavat jatkuvasti ja kysyntä niin biokaasulle kuin biodieselille on jatkuvassa kasvussa. Yhdistämme energian tuotannon ja pellolta pellolle -ajattelun kotimaisen teknologian avulla. Teemme sen kannattavasti, sanoo VSS Biopowerin toimitusjohtaja Jouni Virtanen.

Virtanen lisää, että Säkylässä on laaja maanviljelyn keskittymä, joten biovoimalaitokseen on raaka-ainetta tarjolla runsaasti. Myös kotitalouksien jätteet on tarkoitus hyödyntää uudessa voimalaitoksessa.

Biolaitoksella jätemassasta erotetaan raaka-aineeksi sopivat rasvat, joista valmistetaan biodieseliä. Lopputuotteesta erotetaan kuiva-aine ja nestemäinen liete, jota yritys myy lannoitteena.


Pisararadan suunnittelu valmistui

Liikenneviraston ja Helsingin kaupungin yhteisen Pisararata-hankkeen rata- ja rakentamissuunnitelmat on saatu valmiiksi. Asemakaava on hyväksytty, mutta toteutuspäätöstä rakentamisesta ei vielä ole. Hankkeen investointikustannuksen arvioidaan nyt olevan n. 1,3 miljardia euroa. Hintaan vaikuttaa kuitenkin paljon toteuttamisen ajankohta sekä se, mikä taho omistaa asemat ja millaisia ratkaisuja omistaja haluaa niissä materiaalien ja palvelujen suhteen tehdä.

Viisi vuotta sitten käynnistyneessä suunnitteluhankkeessa tehtiin muun muassa kallioperäkairauksia noin 2000 pisteessä. Näin saatiin tietoa rata-alueen kallion laadusta ja korkeudesta maanpinnan alapuolella.

Nyt valmistunut rakentamissuunnitelma sisältää suunnitelmat asemille, kulkuyhteyksille, radalle sekä huolto- ja pelastustunnelille. Teknisten ratkaisujen osalta suunnittelu jätettiin tasoon, jossa suunnitelmat eivät vanhene ympäristön ja tekniikan kehittyessä.


Kapellskärin satama kasvaa

Kapellskärin sataman kolme vuotta kestänyt laajennus on valmis: viisi uutta laituripaikkaa, uusi aallonmurtaja, entistä suuremmat logistiikkatilat ja nykyaikaisemmat satamalaitokset.

Satama on erittäin tärkeä solmukohta Suomen liikenteelle. Sataman kautta runsaat kolme miljoonaa tonnimetriä tavaraa vuosittain noin miljoonan matkustajan lisäksi. Nyt on tilaa lisäkasvulle, Tukholman Sataman johtokunnana puheenjohtaja Stefan Hansson toteaa.

(Transportnet.se)


Huoltoasema valitaan polttoaineen hinnan perusteella

Suomalaisen Energiaosuuskunnan (SEO) teettämästä tutkimuksesta selviää, että 85 prosenttia suomalaisista pitää polttoaineen hintaa odotetusti tärkeimpänä tekijänä huoltoasemaa valittaessa. Toiselle sijalle nousi huoltoaseman kotimaisuus: 59 prosenttia suomalaisista pitää asiaa merkittävänä.

Kotimaisuus nousi erityisen tärkeäksi eläkeläisten (70 %), yrittäjien ja johtavassa asemassa olevien (60 %), mutta myös opiskelijoiden ja koululaisten (57 %) sekä toimihenkilöiden keskuudessa (57 %). Naisille kotimaisuus oli hieman tärkeämpi kriteeri huoltoaseman valinnalle (62 %) kuin miehille (55 %). 

Taloustutkimuksella maaliskuussa 2017 teetetyn tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää suomalaisten käsityksiä autoilusta ja mielikuvia huoltamoista. Tutkimuksen kohderyhmän muodostavat suomalaiset kuluttajat. Internetpaneelilla toteutettuun tutkimukseen vastasi yhteensä 1029 suomalaista maaliskuun 2017 aikana.


Entistä tehokkaampi moottori Volvo FE:lle

Volvo FE on nyt saatavana 350 hv:n / 1 400 Nm:n moottorilla ja uudella etuakselilla jopa yhdeksän tonnin akselipainolla. Uudistus tekee Volvo FE:stä yhden Volvo Trucksin monipuolisimmista malleista ja vahvan vaihtoehdon vaativampiin jakelukuljetuksiin, jätekuljetuksiin ja kevyeen maansiirtoon. Volvo FE 350 on suunniteltu 44 tonnin kokonaisyhdistelmämassoille.

D8K 350 Euro 6 -moottori on saatavana kaikkiin ohjaamoihin, myös matalalattiaohjaamoon. Moottori voidaan yhdistää Volvon I-Shift -vaihteistoon tai täysautomaattiseen vaihteistoon.

Volvo FE 350 tulee saataville kaikilla Euro 6 -markkina-alueilla. Myynti aloitetaan kesäkuun lopussa, ja tuotanto alkaa syyskuussa. Lisäuutisia FE-mallistosta julkaistaan vaiheittain syksyn 2017 aikana.

Dieselillä toimivan Volvo FE 350:n esittelyn yhteydessä Volvo Trucks laajentaa myös kaasumoottoria suosivien asiakkaiden valinnanmahdollisuuksia. CNG-käyttöinen Volvo FE 320 on nyt saatavilla päiväohjaamolla, lepo-ohjaamolla, makuuohjaamolla tai matalalattiaohjaamolla.


Saksa: Daimler rakentaa uusia tehtaita Puolassa ja Venäjällä

Puolan uudessa tehaassa Daimler valmistaa nelisylinterisiä moottoreita.Venäjän tehtaassa valmistetaaan SUV´eja ja E-luokan henkilöautoja. Valmistuksen on määrä alkaa kummassakin tehtaassa 2019.

Venäjän tehdas rakennetaan Moskovan läheisyyteen. 2016 Mercedes on myynyt 37 000 uutta autoa. Määrä on 15% pienempi kuin vastaava myynti 2015. Daimler uskoo autokaupan kasvuun Venäjällä. Kuorma-autopuolella Daimler rakentaa jo nyt yhdessä Kamaz´n kanssa ajoneuvoja Venäjällä.

Puolan Jawor´ssa rakennettava moottoritehdas tulee vastaamaan maailmanlaajuisesti kasvavaan Mercedes-autojen kysyntään. Tuotanto koskee perinteisiä hybridi- ja polttomoottoriautoja. Tehdas valmistautuu myös tulevaisuudessa sähköautojen kasvavaan kysyntään.

 


Saksa: Eettinen komitea ei osaa ratkaista autonomisen liikenteen ongelmia

Saksan liikenneministeri Alexander Dobrindt´n asettama autonomisen liikenteen eettinen työryhmä on antanut ensimmäisen lausuntonsa. Työryhmä toteaa, ettei se osaa antaa suosituksia nk. kriittisten tilanteiden varalta. Sellaiseksi on nähty mm. tilanne, jossa autonomisen auton on tehtävä sekunnin murto-osassa valinta väistääkö ihmisen/ihmisjoukon vai vastaantulevan ajoneuvon päälle. Syylliseksi ei yksioikoisesti voida nähdä ajoneuvon kuljettajaa.

Ohjelmointi joka valitsee pienimmän vahingon, on käytännössä mahdotonta. Jokainen valinta onnettomuustilanteissa, joka lähtee onnettomuusuhrien henkilökohtaisista ominaisuuksista (ikä, sukupuoli, ruumiillinen tai henkinen tila), on ehdottomasti kiellettävä. Samoin uhrien lukumäärän vaikutus.

Lausunnossaan työryhmä esittelee joukon periaatteita, joihin ei löydy vastauksia tällä hetkellä. Tietokoneet tulevat ohjaamaan yhä useampia toimintoja autoissa ja liikenteessä, mutta kuljettajan tulee aina voida puuttua tapahtumien kulkuun, on keskeinen päätelmä.


Uusi MB Tourismo myyntiin syksyllä

Uusi Tourismo tulee kolmella eri kokonaispituudella kaksi- tai kolmiakselisena. Matkustajapaikkoja on aina 59 paikkaan. Moottoritehot ovat valittavissa 260 kW:n tehosta aina 335 kW:iin. Yli 95 km/h nopudesta auton kori laskeutuu 20 mm ilmavastuksen pienentämiseksi. Paino on 200 kg entistä pienempi. Erilaisin varustein Tourismo soveltuu sekä reitti- että vaativaan tilausliikenteeseen. Autoon on saatavissa koko joukko erilaisia turvallisuutta, ajon hallintaa ja ajomukavuutta parantavia varusteita. Tuotanto alkaa lomakauden jälkeen syksyllä.


Saksa: Lumihiutalemerkintä pakolliseksi talvirenkaissa

Saksassa 1.6.2017 annetun määräyksen mukaan tulee kaikkien 1.1.2018 jälkeen valmistettujen talvirenkaiden täyttää 3PMSF-talvikelpoisuusvaatimukset ja kantaa nk. lumihiutale-merkintää. Ennen 31.12.2017 valmistetuille talvirenkaille myönnetään ylimenokausi 30.9.2024 saakka.

1.6.2017 ajamisesta jäisellä tienpinnalla, lumen tai loskan liukastamalla tai jään tai paannejään peittämällä tienpinnalla rangaistaan 60 euron sakolla, minkä lisäksi ajoneuvon omistajaa rangaistaan 70 euron sakolla.

Ajoneuvoissa joissa on kuljettajan lisäksi enemmän kuin kahdeksan matkustajapaikkaa sekä yli 3,5 tonnia painavilla ajoneuvoilla tulee olla vetopyörien lisäksi myös ohjaavissa pyörissä hyväksytyt talvirenkaat. Tämä vaatimus astuu voimaan viimeistään 1.7.2020.


VW vahvistaa yhteistyötä GAZin kanssa

Tavoitteissaan vahvistaa ja laajentaa hyötyautojensa markkinointia Volkswagen Truck & Bus on julkistanut laajan yhteistyösopimuksen venäläisen GAZ-Group´n kanssa. Kysessä on osien, komponenttien kauppa sekä kokoonpanon ja yhteisten tuotantokonseptien kehittäminen.

Tähän mennessä GAZ on jo tuottanut noin 200 000 Volkswagen ja Skoda autoa, ja yli 7000 GAZ-bussia on varustettu Scania- ja MAN-komponenteilla. GAZ on Venäjän suurin pakettiauo-, bussi-, kuorma- ja henkilöautovalmistaja.


KuljetusNET avattu

Uusi uutisportaali, Kuljetusnet.fi on avattu! Auto, Tekniikka ja Kuljetus -lehden ja Ajolinjan yhdessä toimittamasta portaalista löydät tuoreimmat ja mielenkiintoisimmat logistiikkaan ja liikenteeseen liittyvät uutiset kätevästi samalta sivustolta.