Scania kevätkiertue 2108

Kasvihuonekaasupäästöt laskivat, päästökiintiö ylittyi

Tilastokeskuksen pikaennakon mukaan vuoden 2017 kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt ovat 56,1 miljoonaa hiilidioksiditonnia vastaava määrä (CO2-ekv.). Päästöt laskivat lähes 5 prosenttia edellisvuoteen verrattuna, ollen vuoden 2015 tasolla. Eniten päästöjen laskuun vaikuttivat tärkeimpien fossiilisten polttoaineiden kulutuksen väheneminen ja biopolttoaineiden osuuden kasvu liikenteessä. Päästökaupan ulkopuoliset päästöt laskivat 2 prosenttia vuoteen 2016 verrattuna, mutta ylittivät toistamiseen EU:n asettaman päästökiintiön.


SKAL: Hallituksen esitys kuljetusten palvelutason vaatimuksista liian yleinen

SKAL ry on esittänyt näkemyksensä maantielain muutosesitykseen eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnan pyynnöstä. SKAL:n mukaan Suomessa on kuluneina talvina ollut suuria ongelmia talvitienhoidon laadussa ja yhdistys näkee välttämättömänä, että viranomaiselle annetaan keinot valvoa tienpidon laatua ja tarpeen vaatiessa puuttua tienhoidon laiminlyönteihin.

SKAL näkee hallituksen esityksen matkojen ja kuljetusten palvelutason vaatimuksista liian yleisinä. SKAL ehdottaa runkoverkon teknisiksi ominaisuuksiksi esimerkiksi seuraavia:
- Kaikkien yleisesti sallittujen HCT-yhdistelmien tulee voida liikennöidä rajoituksetta runkoverkolla.
- Runkoverkolla ei saa olla sellaisia liittymiä, joista liikenne kääntyy päätieltä pois vasemmalle vastaantulevan liikenteen kaistan yli ilman ryhmittymiskaistaa.
- Vuoteen 2030 mennessä runkoverkolla ajosuunnat ovat erotettu toisistaan vähintään keskikaiteella.
- Vuoteen 2030 mennessä runkoverkolla tulee olla turvallinen ohituspaikka vähintään 10 kilometrin välein.

SKAL:n lausunnon voi kokonaisuudessa lukea tästä.


Yritysten autokannan odotetaan kasvavan

Secto Automotiven keväällä 2018 teettämän tutkimuksen perusteella suomalaisyritysten autokanta on nousussa. Yritysautopäättäjistä 45 % arvioi autokantansa kasvavan seuraavan vuoden aikana, vain 6 % ilmoitti autokantansa koon pienenevän. Verrattuna edellisvuoteen kasvu on aavistuksen hiipunut: vuoden 2017 tutkimuksessa kasvua ennakoi 49 % vastaajista.

Ensi vuoden alusta voimaan tuleva IFRS-kirjapitostandardi muuttaa yritysten tavan kirjata liikkuvan käyttöomaisuuden rahoitusta. Muutoksen myötä IFRS-kirjanpitotavan alaisten yritysten on pääsääntöisesti aktivoitava kaikki yli 12 kuukauden leasingsopimukset taseeseen. Jatkossa omistaminen ja leasaaminen ovat kirjanpitomielessä  lähempänä toisiaan.

Secto Automotiven kyselyyn vastanneista yritysautopäättäjistä 5 % uskoi IFRS-muutoksen vaikuttavan yrityksensä tapaan rahoittaa liikkuvaa käyttöomaisuutta. 57 % piti IFRS-muutoksen vaikutuksia rahoitustapaan epätodennäköisinä.

Lue lisää: Yritysten autokannan odotetaan kasvavanKiihdytysohjelmalla pyritään vahvistamaan meriteollisuuden kilpailukykyä

Suomalaista meriteollisuutta yritetään kehittää yhteistyöllä, jota lähdetään rakentamaan meritoimialan kiihdytysohjelmalla. Turussa SHIFT-businessfestivaaleilla julkistettu Maritime Accelerator yhdistää globaalisti toimivat kärkiyritykset ja tuoretta osaamista ja innovaatioita synnyttävät kasvuyritykset.

- Meillä on vahva usko siihen, että muilta toimialoilta on löydettävissä myös merialan kehittämiseen soveltuvia innovaatioita, joita alalla itsellään ei ole resursseja kehittää – etenkin kun työkuorma on tällä hetkellä muutenkin suuri. Haluamme tuoda yhteen etabloituneita eturivin yrityksiä eri alojen alkuvaiheen ja kasvuhaluisten yritysten kanssa. Kyse voi olla esimerkiksi it-sovelluksista, uusista teknologioista tai energia- ja kierrätysinnovaatioista, kertoo Maritime Accelerator -kiihdyttämöä Turku Science Park Oy:ssä valmistellut Senior Advisor, DI Jukka Laiterä.

Kiihdyttämöön valikoituville yrityksille rakennetaan kehitysohjelma, jossa tavoitteena on luoda uusia ja konkreettisia tuotteita kumppaniyritysten tarpeisiin. Kumppaniyrityksinä mukaan lähtevät heti alusta Royal Caribbean International ja Meyer Turku.

- Pyrimme löytämään kullekin kumppanille 5–10 yhteistyöehdokasta, joista kolmen työpajan kautta karsitaan lopullisiksi kumppaneiksi 1–3 yritystä. Valikoituneet yritykset sekä vastaavat ratkaisut ja tuotteet julkistetaan joulukuussa Helsingin Slush-tapahtumassa, Laiterä sanoo.


Hankaankadun uusi risteyssilta otetaan osittain käyttöön Lahdessa

Vt12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeeseen sisältyy kehätien rakentamisen lisäksi myös maantien 167 eli Lahden Uudenmaankadun parantaminen. Tällä viikolla torstain 24.5. ja perjantain 25.5. välisenä yönä otetaan Hankaankadun risteyssillalla käyttöön Lahden suuntaan vievät ajokaistat. Silta sijaitsee Renkomäen ABC:n kohdalla.

Moottoritieltä ja Orimattilan suunnasta Uudenmaankadulle tuleva, Lahden suuntaan menevä liikenne ohjataan jatkossa uudelle sillalle. Kaistamäärä säilyy ennallaan.

Moottoritielle ja Orimattilaan Lahdesta päin suuntaava liikenne jatkaa Hankaankadun risteyssillan kohdalla kiertotiellä vielä lähiviikkojen ajan.

Lue lisää: Hankaankadun uusi risteyssilta otetaan osittain käyttöön Lahdessa


Standard and Poor’s arvioi VR-Yhtymän tasolle A+

Luottoluokittaja Standard and Poor’s on arvioinut VR-Yhtymän taloudellisen suorituskyvyn hyvälle A+ -tasolle. VR-Yhtymälle myönnetty luottoluokitus A+ tarkoittaa, että yhtiö on vakavarainen ja sen tulevaisuudennäkymä on vakaa. Luottoluokituksen määritteleminen liittyy VR:n valmistautumiseen Helsingin seudun lähiliikenteen kilpailutukseen, jossa yhtenä vaatimuksena kilpailuun osallistuville operaattoreille on erinomaisen taloudellisen suorituskyvyn ja vakavaraisuuden osoittaminen kansainvälisellä luottoluokituksella. Standard and Poor’s toteaa tiedotteessaan, että VR pystyy säilyttämään vakaan asemansa matkustajaliikenteen kilpailun avauduttuakin.


Puun energiakäyttö uuteen ennätykseen 2017

Puupolttoaineita kulutettiin Suomessa vuonna 2017 enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan puupolttoaineiden kokonaiskulutus ylitti viime vuonna ensimmäistä kertaa sadan terawattitunnin rajan. Ne olivat Suomen merkittävin energialähde ja kattoivat energian kokonaiskulutuksesta 27 prosenttia. Luonnonvarakeskuksen (Luke) tilaston mukaan kiinteiden puupolttoaineiden lämpö- ja voimalaitoskäytössä saavutettiin uusi ennätys, mikä perustui metsäteollisuuden sivu- ja jätetuotteiden polton lisääntymiseen. Metsähakkeen kulutus sen sijaan väheni.

Puupolttoaineiden kokonaiskulutuksesta lämpö- ja voimalaitosten kiinteät puupolttoaineet kattoivat 38, mustalipeän poltto 43, puun pienkäyttö 17 ja muut puupolttoaineet 2 terawattituntia.


Kaikki jäänmurtajat parhaimmillaan töissä viime talvena

Liikenneviraston mukaan jäänmurtokausi 2017-2018 on päättynyt avustusrajoitusten poistuttua viimeisimmästäkin Perämeren satamasta. Leutona alkanut talvi muuttui helmikuussa ankarammaksi, jolloin kaikki Suomen jäänmurtajat oli otettava käyttöön, jotta laivaliikenne saatiin toimimaan.

Kuluneella kaudella Liikenneviraston käytössä oli Arctian kuusi perinteistä ja kaksi monitoimijäänmurtajaa sekä Alfons Håkansin kaksi alusta. Kaikki jäänmurtajat olivat liikenteessä 28.2. – 29.3. välisen ajan, jonka jälkeen lukumäärää alettiin asteittain vähentämään. Edellisen kerran kaikki murtajat ovat olleet samaan aikaan töissä talvella 2010-2011.

Avustuskausi oli 154 vuorokauden pituinen Perämerellä ja 66 vuorokauden pituinen Suomenlahdella. Saimaalla kausi jäi lyhyeksi (13.-31.12.2017) johtuen Saimaan kanavan kolmen sulun alaporttien vaihtotöistä.

Lue lisää: Kaikki jäänmurtajat parhaimmillaan töissä viime talvena


Huoltoasemien määrä väheni

Huolto- ja automaattiasemia oli Öljy- ja biopolttoaineala ry:n tilastossa vuoden 2017 lopussa kaikkiaan 1 848. Vuoden aikana huoltoasemien määrä pieneni jonkin verran ja automaattisemien määrä puolestaan kasvoi.

Asemien kokonaismäärässä ei tapahtunut suurta muutosta: huolto- ja automaattiasemien kokonaislukumäärä väheni vuodessa yhdeksällä.

Tilaston kokonaismäärästä 744 oli huoltoasemia, joilla toimii henkilökuntaa. Huoltoasemien lukumäärä pieneni vuoden aikana 48 asemalla. Automaattiasemien osuus oli viime vuoden lopussa 1 104. Automaattiasemia oli 39 enemmän kuin vuotta aiemmin.

Lue lisää: Huoltoasemien määrä väheni


Neste uudistaa Futura-bensiinit

Neste on uudistanut Futura-bensiininsä. Uusi Futura vähentää tavanomaiseen bensiiniin verrattuna kasvihuonekaasupäästöjä pienemmän kulutuksen, puhtaamman moottorin sekä tuotteen sisältämän bioetanolin avulla.

- Uuden Futuran toiminta perustuu osaltaan moottorissa syntyvän kitkan vähenemiseen uuden lisäaineistuksen avulla. Bensiinin koostumus vähentää moottorin sisäistä kitkaa muodostamalla ohuen kalvon männän ja sylinteriseinämän välille. Polttoaineen kulutus pienenee, kun moottori pystyy käyttämään polttoaineen sisältämän energian paremmin hyväkseen. Lisäksi uusi lisäaineistus suojaa ja puhdistaa moottoria jatkuvasti sekä pidentää sen käyttöikää, Nesteen Marketing & Services -liiketoiminta-alueen johtaja Panu Kopra kertoo.

Neste myy Futura-bensiinejä Suomen lisäksi kaikissa Baltian maissa ja Venäjällä Pietarin alueella.


Moskova sähköistää julkista liikennettään

Moskovassa sähköistetään julkista liikennettä ottamalla käyttöön sähkökäyttöisiä linja-autoja. Kamaz on voittanut kilpailutuksen 100 sähköbussin ja latauslaitteiden toimittamisesta valtio-omisteiselle Mosgotransille.

Moskovan apulaiskaupunginjohtaja Maksim Liksutovin mukaan ensimmäiset sähköbussit tulevat pääkaupungin teille tänä syksynä. Sähköisen liikenteen reitit sijoitetaan Moskovan koillis- ja pohjoisosiin. Vuoden 2019 loppuun mennessä pääkaupungissa on tarkoitus olla noin 600 sähköbussia. Vuodesta 2021 alkaen kaupungin viranomaiset taas aikovat lopettaa dieselautojen ostamisen henkilöliikenteeseen ja keskittyä sähköajoneuvoihin.

Vaatimuksia tilatuille matalalattiasähköbusseille oli muun muassa monipuolinen varustelu, 85 ihmisen kuljetuskyky, vähintään 30 istumapaikkaa ja akkujen lataus alhaisissa lämpötiloissa. KAMAZ-6282 sähköbusseja on testattu Moskovassa viimeisen kahden vuoden aikana.

Uusi tarjouskilpailu 100 sähköbussille Moskovaan avataan joulukuussa.


Vt 4 Oulu-Kemi: Moottoritien kiertotielle Hintantien kohdalla muutoksia

Valtatie 4:n parannushanke etenee kesän aikana monissa eri kohteissa. Oulussa moottoritien kiertotiehen tulee muutoksia Hintantien risteyssillan kohdalla, kun kiertotie siirtyy uudelle rakennetulle siltapuoliskolle torstain ja perjantain (24.-25.5) välisenä yönä. Kokonaan silta on valmis loppukesällä tänä vuonna.

Vanhan siltapuoliskon purkutyöt alkavat tulevana viikonloppuna. Niiden takia Hintantie on suljettuna 26.5. klo 16.00 – 28.5. klo 6.00 välisen ajan. Kiertotieyhteys on maanantai-aamuun saakka vt 20 (Kuusamontie) kautta.

Parannustyöt etenevät myös Zatelliitin eritasoliittymässä, joka valmistuu ja avataan liikenteelle näillä näkymin syyskuun loppupuolella. Zatelliitin alueen uuteen eritasoliittymään tulee neljä siltaa, kiertoliittymät Zatelliitintien ja Kokkokankaantien liittymiin, joukkoliikennepysäkit sekä poikittainen katuyhteys Pohjantien alitse Kempeleen kuntakeskukseen.

Oulussa välillä Kaakkuri-Pateniemi töitä on käynnissä monessa eri kohteessa. Linnanmaa-Pateniemi -välille on tulossa kaksi lyhyttä kiertoteitä siltatyömaiden kohdalle. Kajaanintielle Välkkylän kohdalle on tulossa työnaikainen kiertoliittymä uuden kevyen liikenteen alikulkukäytävän rakentamisen vuoksi. Väliaikainen kiertoliittymä otetaan käyttöön lähiviikkoina.

Töitä käynnistellään loppukesästä myös Oulun pohjoispuolella. Kello-Räinänperä -osuuden urakoitsijaksi on valittu Destia Oy. Nykyinen ohituskaistatie parannetaan moottoritieksi ja ohituskaistatieksi.


DHL laajentaa pyöräjakelua

Puoli vuotta jatkuneen onnistuneen polkupyöräjakelun jälkeen Tukholmassa DHL on valmis laajentamaan pyöräjakelua nelipyöräisillä rahtipyörillä Malmössä.

DHL on kerännyt kokemuksia nelipyöräisillä Cubicycle rahtipyörillä Manner-Euroopassa. Kolme viikkoa sitten DHL ryhtyi käyttämään kahta Cubicycleä Malmössä. Rahtipyörät tulevat toimimaan Bulltoftan lentoaseman ja Malmön keskustan välillä. Välimatka on pyörällä taitettuna 10-15 minuuttia.

Nelipyöräisten käyttö on seurausta DHL:n jo puoli vuotta kestäneestä ja tehokkaaksi osoittautuneesta pakettijakelusta kaksipyöräisillä polkupyörillä Tukholman keskustassa. Keskimäärin kaksipyöräisillä on tehty 75-80 jakelua päivässä verrattuna jakeluautojen keskimäärin 50 jakelun tulokseen.

Asiakkaiden ja suuren yleisön palaute on ollut yksinomaan positiivista, DHL:stä kerrotaan. Suunnitelmissa on laajentaa polkupyörillä suoritettavaa pikkupakettijakelua myös Göteborgiin.

(Transportnet.se)


Ekeri muotoili perävaunuvarusteet polttoainetta säästäviksi

Ilmanvastuksen huomioiva perävaunujen ja puoliperävaunujen muotoilu ei ole yhtä yleistä kuin virtaviivaisissa urheiluautoissa, mutta Ekeri haluaa tähän muutoksen lanseeraamalla Aeroline-sarjan. Aeroline-sarjan varusteet asennetaan umpikoreihin, perävaunuihin ja puoliperävaunuihin ja niiden muotoilu vähentää ilmanvastusta.

- Suunnittelimme useita uusia tuotteita tehostamaan ajoneuvoa ympäröivää ilmavirtausta ja parantamaan vakautta. Niiden asentaminen perävaunuun, puoliperävaunuun tai umpikoriin vähentää ilmanvastusta, joka puolestaan vähentää polttoainekustannuksia, kertoo myyntipäällikkö Stefan Ketola Ekeriltä.  

Lue lisää: Ekeri muotoili perävaunuvarusteet polttoainetta säästäviksi


Kaasuautojen suosio kasvanut tänä vuonna

Kaasuautojen määrä kasvaa nopeasti. Ensirekisteröityjä kaasuautoja oli vuoden ensimmäisen neljän kuukauden aikana 445, kun viime vuonna vastaava luku oli 64. Viime vuoden kaasuautojen hankinta kiihtyi loppuvuonna, mutta tällä vauhdilla kaasuautojen määrä kasvaa nopeasti viime vuotta selvästi suuremmaksi.

Kaasuautokannan kasvunopeutta lisää käytettyjen kaasuautojen yleistynyt tuonti.  Käytettyjä autoja tuotiin ensimmäisen kolmanneksen aikana 381, eli lähes saman verran kuin ensirekisteröityjä autoja. Lisäksi on alkuvuonna tehty ainakin kymmeniä konversiota bensa-autoista kaasuautoiksi.

Myönteisen kehityksen myötä on odotettavissa, että autovalikoima laajenee ja maahantuojat ovat kertoneet lukuisista uusista kaasuautomalleista. Kaasuautojen määrällinen tavoite vuonna 2030 on 50 000, mikä on nykyvauhdilla uskottava.

Lue lisää: Kaasuautojen suosio kasvanut tänä vuonna