Aurora Rail Oy:lle toimilupa rautateiden tavarankuljetukseen

Liikenne- ja viestintäministeriö on myöntänyt Aurora Rail Oy:lle toimiluvan rautatieliikenteen tavarankuljetuksia varten. Toimilupa tulee voimaan 1. heinäkuuta. Yhtiö voi toimiluvan mukaisesti harjoittaa vaihtotyöliikennettä Suomen rataverkon ratapihoilla.

Aurora Rail Oy:n on tarkoitus ottaa haltuunsa Easmar Logistics Oy:n nykyinen rautatieliikennetoiminta ja laajentaa toimintaa Kouvolan ratapihalta Suomen rataverkon kaikille ratapihoille.

VR-Yhtymä Oy:llä on toimilupa rautateiden henkilö- ja tavarankuljetuksiin. Fennia Rail Oy:llä on toimilupa koko rataverkolla tapahtuviin tavarankuljetuksiin ja Ratarahti Oy:llä toimilupa paikallisiin tavarankuljetuksiin.


Mittavat paalutustyöt käyntiin Vt 1:llä Espoossa

Maaliskuun lopulla käynnistynyt Vt 1:n parantaminen Espoossa Kirkkojärven kohdalla etenee. Viime viikkoina työmaalla on aloiteltu mittavia paalutustöitä, jotka jatkuvat elokuulle asti.

Koko urakassa paalulaattoja tehdään kolmessa eri kohdassa yhteensä 23 500 m2. Paalutusta on yhteensä 80 000 metriä, josta tänä vuonna saadaan valmiiksi yli puolet. Paalutustyöt tehdään Suomen vilkkaimpiin kuuluvan tieosuuden kupeessa, mikä nostaa myös niiden työturvallisuuskriteerejä. Erityishuomio on työalustan vakaudessa ja oikeissa työskentelytavoissa.

Lue lisää: Mittavat paalutustyöt käyntiin Vt 1:llä Espoossa


Suomi isännöi Euroopan suurinta liikenteen TKI-konferenssia

Suomelle on myönnetty Euroopan merkittävimpiin kuuluvan Transport Research Arena (TRA) -konferenssin isännyys vuonna 2020. Tapahtuman odotetaan tuovan Helsinkiin tuhansia osallistujia.

TRA2020 -konferenssi tuo laajasti esille liikenteen ja liikkumisen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa (TKI). Vuoden 2020 konferenssin teemana on liikenteen ja liikkumisen murroksen mahdollistaminen otsikolla "Enabling the Change – Transport and mobility (r)evolution for Smart, Green and Integrated Society".

Useat Suomessa käynnissä olevat edistykselliset hankkeet ja kokeilut, kuten automaattiajaminen sekä liikkuminen palveluna, ovat päättymässä konferenssin kynnyksellä, jolloin konferenssissa on esiteltävänä täysin tuoretta tietoa.

Transport Research Arena on liikennealan merkittävimpiin lukeutuva kaikki liikennemuodot kattava tapahtuma.

Lue lisää: Suomi isännöi Euroopan suurinta liikenteen TKI-konferenssiaJunaliikenteessä totaalikatkoja juhannuksena

Ratatyöt keskeyttävät pääradan junaliikenteen kokonaan eri puolilla Suomea juhannuksena. VR korvaa osan junavuoroista linja-autokyydeillä.

Junaliikenne on poikki juhannusaatosta 23.6. klo 12.00 alkaen sunnuntaihin 25.6. noin klo 12.00 saakka seuraavilla rataosilla:

Riihimäki–Tampere, Turku–Toijala, Tampere–Seinäjoki, Tampere–Jämsä.

Lisäksi vuorokauden totaalikatkot ovat seuraavilla väleillä:

Kokkola–Oulu, Oulu–Kontiomäki.

Jämsänkoski–Jyväskylä -välin totaalikatko taas kestää kuusi viikkoa alkaen niin ikään juhannuksesta 23.06.


Helsingin dronekieltoalueet merkitään kyltein

Helsingin keskustan alueella on kolme lentokieltoaluetta. Nämä koskevat kaikkea ilmailua, myös droneja. Kieltoalueet merkitään kesän 2017 aikana erityisillä kylteillä.

”Dronejen myynti on kasvanut valtavasti ja sen myötä myös harrastajien lukumäärät. Myös turistit käyttävät droneja pääasiassa kuvaamiseen. Harrastajat ja turistit eivät yleensä tunne ilmailun sääntelyä eivätkä siten välttämättä tiedä ilmailun kieltoalueista”, kertoo Trafin johtava asiantuntija Jukka Hannola.

Jos alueella lennättää ilman asianmukaista poikkeuslupaa, voi seurauksena olla lainmukainen rangaistus, ja dronen takavarikointi.


SKAL kehottaa raskaan liikenteen vinjettimaksun käyttöönottoa

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n järjestämä liikennelaskenta osoitti, että ulkomaisten kuorma-autojen määrä Suomen tieverkolla on yli 9 prosenttia. EU:n sisältä tulevien kuorma-autojen osuus on kasvanut 2,5 prosenttiyksikköä vuoteen 2012 nähden, mikä kertoo kabotaasiliikenteen kasvusta.

Liikennelaskennan perusteella tieverkkoamme käyttää päivittäin runsas joukko ulkomaisia kuorma-autoja, jotka eivät osallistu tienpidon kustannuksiin. Tiestön rahoituksesta vastaavat suomalaiset yritykset ja veronmaksajat. Hallitusohjelmaan kirjattu ja puoliväliriihen vahvistama tiemaksujärjestelmä eli vinjetti on tehokkain tapa kerätä rahoitusta tien käytöstä myös ulkomaisilta ajoneuvoilta. SKAL on esittänyt tiemaksumalliksi aikaperusteista vinjettiä ja samalla nk. ammattiliikenteen dieselin käyttöönottoa kuljetusyritysten kustannustaakan kohtuullistamiseksi.

Aikaperusteinen tiemaksujärjestelmä on pitkien välimatkojen Suomelle EU:n suosittamaa kilometriperusteista tiemaksumallia parempi. Suomen tulee yhteistyössä vaikuttaa siihen, että tiemaksujen keruun periaatteet säilyvät kansallisessa päätöksenteossa.

Lisäksi meidän tulee SKAL:in mukaan myös vaikuttaa liikkuvuuspaketin painotuksiin tuomalla voimakkaasti esiin tarve rajoittaa tulevaisuudessakin kuljetusten lukumäärää, sillä ulkomaisilla kuorma-autoilla suoritettava kabotaasi on tarkoitettu tilapäiseksi tavaraliikenteeksi.


Sisu toimi kranaatinheitinjärjestelmän alustana

Sisu Auto otti osaa ampumaharjoitukseen, jossa panssaroitu Sisu 8x8 vaihtolava-auto toimi alustana 120 mm kranaatinheitinjärjestelmälle. Yhdistelmä on erittäin helposti liikuteltava ja ketterä tulivoiman lähde. Harjoituksen aikana kranaatinheitin ampui onnistuneesti sekä suoraa että epäsuoraa tulta.

Testin tuloksena panssaroitu Sisu 8x8 osoittautui erinomaiseksi myös tähän tarkoitukseen, kuten moniin muihin tehtäviin joita auto luotettavasti suorittaa päivittäisessä käytössään.


Muutoksia Trafin maksuihin

Sähköisen asioinnin lisääntyminen tuo muutoksia Liikenteen turvallisuusviraston Trafin perimiin maksuihin. Merkittävimmät muutokset koskevat ajokortteja ja tutkintoja.

Liikenne- ja viestintäministeriö muutti asetusta Trafin maksullisista suoritteista 15. kesäkuuta. Hinnat ovat voimassa asetuksen voimassaoloajan eli 31.12.2017 saakka.

Sähköinen ajokorttilupahakemus on uusi suorite, josta peritään 30 euroa. Maksu tulee voimaan 17.8.2017. Ensimmäisessä vaiheessa palvelua voivat käyttää alle 45-vuotiaat C- ja D-korttien uusijat ja A- tai B-ajokorttiluokan korottamista hakevat yli 18-vuotiaat.

Kuorma- ja linja-autonkuljettajien ammattipätevyyskokeet voi suorittaa sähköisesti 1.7.2017 alkaen. Samalla perustason ammattipätevyyskokeesta aletaan periä nykyistä alempaa 50 euron maksua. Aiempi hinta oli 80 euroa. Suullisesta kokeesta perittävä maksu alenee 100 euroon aiemmasta 150 eurosta.

Myös ADR-ajolupakokeen voi suorittaa sähköisesti heinäkuun alusta lähtien. Sähköisesti suoritettavasta kokeesta peritään 50 euroa. Nykyinen koemaksu paperilla suoritetusta kokeesta säilyy 90 eurona, suullisen kokeen maksu on 100 euroa (ennen 200 euroa). Muutos tulee voimaan 1.7.2017.

Puolustusvoimissa suoritetun kokeen kirjaaminen Trafin järjestelmään maksaa jatkossa 10 euroa.

Lisätietoja

ylitarkastaja Pirjo Karttunen, 0295 34 2605

 


Gällivare Arctic Truck Show 30.6.-1.7.

Pohjoisen Ruotsin Gällivare Truckmeet on kasvanut ja vaihtanut nimeä tälle vuodelle. Suomalaistenkin truckerien suosima keskiyön auringon näyttely ja tapaaminen keräsi viime vuonna yli 3000 kävijää sateesta huolimatta Suomesta, Ruotsista ja Norjaasta.


2000 VW-dieseliä GAZ:lle

Volkswagenin Saltzgitterin moottoritehdas ja venäläinen GAZ ovat sopineet suuresta dieselmoottorikaupasta. Vuodesta 2019 lähtien VW toimittaa 2000 kpl VW 2,0 TDI dieselmoottoria asennettaviksi GAZin keveisiin hyötyautoihin. Kyseeseen tulevat aivan ilmeisesti umpipakettiauto GAZ Gazelle sekä sen avolava- ja pikkubussimallit.

VW:n moottoritehdas Saksan Saltzgitterissä tuottaa jopa 7000 kpl 200 erityyppistä bensa- ja dieselmoottoria 3-sylinterisestä aina 16-sylinteriseen. Tuotannon alusta 1970 tehdas on valmistanut yli 57 miljoonaa moottoria.


Liikenteenohjaustoiminnot valtion osakeyhtiöksi

Liikennevirastossa nykyisin hoidettavat tie-, meri- ja rautatieliikenteen liikenteenohjaustoiminnot yhtiöitetään valtion osakeyhtiöksi 1.1.2019 alkaen. Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta päätti 13. kesäkuuta Liikenneviraston liikenteenohjaustoimintojen yhtiöittämisestä. Valtion kokonaan omistaman erityistehtäväyhtiön omistajaohjaus tulee liikenne- ja viestintäministeriön vastuulle.

Jatkossa Liikennevirasto ostaa liikenteenohjauspalvelut perustettavalta liikenteenohjausyhtiöltä. Samalla selkiytetään Liikenneviraston ja rautateiden liikenteenohjauksesta jo nykyään vastaavan Finrail Oy:n väliset suhteet.

Liikenteenohjaustoimintojen yhtiöittämisellä valmistaudutaan liikenteen digitalisaation, palveluistumisen, automaation sekä tiedon merkityksen lisääntymisen tuomiin muutoksiin. Samalla luodaan edellytykset asiakaslähtöisyyden parantamiselle.


Karjaalta kajahtaa: Uusi Sisu Super-Polar Mining 10x6 Tridem

Sisu täräytti maailmalle insinööritaitonsa uusimman tuotteen: Sisu Super-Polar Mining 10x6 Tridem.

10x6 vetorakenteessa on kolme ohjaavaa eli ykkös-kakkos-viides akseli eli kääntyy pennin lantilla. Lisäksi se on "oikea" Tridem eli myös 5. akselin singelipyörät vetävä ja ohjaava.

Moottorina on Mersun vahvin, 625 hv Voithin turbo retarderi kytkimellä ja PowerShift vaihteistolla. Alusta on Sisun oma Super Heavy Duty, puu/soranajossa kehitetty kaikkein rankimpiin olosuhteisiin runkorakennetta, akseleita ja jousitusta myöten.

Lava on Fliegl Corporation räätälöimä matalan painopisteen työntötyhjennyslava.

Suomen puolustusvoimien ja maanpuolustuksen hylkäämän Sisun omistaja ja toimitusjohtaja Timo Korhonen on juuri palannut 24. työmatkaltaan Kiinassa, jonne Sisu myy erikoisosaamistaan, kuorma-autojen extreme-maastokelpoisuutta, joka ei kelpaa Suomen valtiolle, ei maavoimillemme, ei maanpuolustuksellemme eikä isänmaallisuutta mielellään korostavalle puolustusministerillemme Jussi Niinistölle.


HSL ja Stara siirtyvät kokonaan uusiutuviin polttoaineisiin

Helsingin kaupungin hyötyajoneuvot ja HSL:n tilaama bussiliikenne siirtyvät käyttämään vain uusiutuvia polttoaineita vuoteen 2020 mennessä. Pääkaupunkiseudun bussit ja valtaosa Helsingin kaupungin työkoneista ja kuorma-autoista vaihtavat jäte- ja tähdepohjaisiin biopolttoaineisiin.

Keskeisten toimijoiden mukanaolo BioSata-hankkeessa mahdollistaa nopean siirtymisen biopolttoaineisiin. HSL, Stara, UPM, Neste, Teboil, St1, Työ- ja elinkeinoministeriö, Öljy- ja biopolttoaineala ry ja VTT pyrkivät yhdessä mahdollisimman laajaan biopolttoaineiden käyttöön. Hanke on osa pääkaupunkiseudun Smart & Clean -projektia, jonka tavoitteena on maailman houkuttelevin päästötön liikkuminen.

HSL:n pääkaupunkiseudun liikenteessä on noin 1 400 bussia, jotka kuluttavat noin 40 000 tonnia polttoainetta vuosittain. Staran omassa kalustossaan käyttämä polttoainemäärä on noin 2 000 tonnia. Suomessa tuotetaan kaikkiaan noin 500 000 tonnia biopolttoaineita vuodessa.


Suomelle ja Iranille lentoliikennesopimus

Trafin mukaan Suomi ja Iran neuvottelivat lentoliikennesopimuksen 12.-14.6.2017. Sopimus mahdollistaa suorat lennot Helsingin ja Teheranin välillä sekä code share –markkinointiyhteistyön.


Suomalaisilla koneilla ja laitteilla edelleen kysyntää Venäjällä

Suomalaisyritysten kasvava kiinnostus Venäjän markkinoita kohtaan näkyy lisääntyneinä kyselyinä Finnveran Pietarin-edustustossa. Venäjän talous on kääntynyt hienoiseen nousuun, mikä avaa haasteista huolimatta mahdollisuuksia suomalaisyrityksille. Finnveran arvion mukaan rahoituksen kysyntä Venäjän-kauppaan tulee vilkastumaan tänä vuonna.

–Venäjän oman tuotannon kehittäminen tarvitsee investointeja, joihin tarvitaan ulkomaista teknologiaa. Silloin tarvitaan koneita ja laitteita, joita Suomesta viedään eniten, sanoo tiimipäällikkö Anu-Leena Koskelainen Finnverasta.

Suomalaisyritysten näkymät Venäjästä ovat aiempaa positiivisemmat. Vaikka Venäjä on kääntynyt protektionistiseen suuntaan ja suosii kotimaista tuotantoa tuonnin korvaus -ohjelmallaan, se voi avata mahdollisuuksia suomalaisille vientiyrityksille. Muun muassa EU:n Venäjän-kaupalle asettamat sanktiot ovat edelleen voimassa, mutta ne huomioiden kaupankäynti on mahdollista.


KuljetusNET avattu

Uusi uutisportaali, Kuljetusnet.fi on avattu! Auto, Tekniikka ja Kuljetus -lehden ja Ajolinjan yhdessä toimittamasta portaalista löydät tuoreimmat ja mielenkiintoisimmat logistiikkaan ja liikenteeseen liittyvät uutiset kätevästi samalta sivustolta.