JAMKin logistiikan opiskelijoita palkittiin Kuljetus 2017-messuilla

Jyväskylän ammattikorkeakoulun logistiikan koulutusohjelmasta insinööriksi valmistuneen Juho Syrjälän opinnäytetyö ”Development of Transport Operations Management : Case Kuljetus Eklöf Oy" palkittiin Autotuojat ry:n stipendillä Kuljetus 2017-messujen avajaisissa Jyväskylässä. Opinnäytetyössä selvitettiin Kuljetus Eklöf Oy:n sisäisten johtamisprosessien toimivuutta sekä Lean-johtamisen soveltuvuutta palveluita tuottavassa yrityksessä.

Myös JAMKin logistiikan opiskelijat Joona Hintikka, Jukka Miinalainen, Toni Münster ja Lassi Saarela palkittiin stipendein. He toteuttivat projektin, jossa tutkittiin elintarvikekuljetusten olosuhteita ATP-sopimuksen mukaisessa lämpötilasäädellyssä kuormatilassa.

 


Volvo testaa autonomista jäteautoa

Volvo testaa jätteiden lajitteluun erikoistuneen Renova Ab:n kanssa gps- ja Lidar-järjestelmiin perustuvaa autonomista Volvo FM jäteautoa.

Auto toimii kuljettajan ajamana määrätyn jätekeräyskierroksen katuverkossa, jollloin auton muisti tallentaa reitin. Sen jälkeen auto toistaa saman kierroksen autonomisena muistaen tarkasti jopa jäteastioiden sijainnin. Auto osaa huomioida satunnaiset muutokset reitin varrella kuten esimerkiksi väärin pysäköityjä autoja ja muita mahdollisia tilapäisiä esteitä. Testivaihe jatkuu kuluvan vuoden loppuun.


Kuljetusyrityksen vastuullisuuden ensimmäiset todistukset myönnetty

Trafin myöntämä kuljetusyrityksen vastuullisuustodistus on osoitus vastuullisesta kuljetustoiminnasta. Todistuksen voi saada kuljetusyritys, joka täyttää Trafin vastuullisuusmallin mukaiset edellytykset. Ensimmäiset kuljetusyritysten vastuullisuustodistukset on juuri myönnetty. Myös kuljetusten tilaajien kannattaa hyödyntää vastuullisuusmallia kuljetusten vastuullisuuden tarkastelussa.

”Vastuullisuusmallin tavoitteena on luoda kuljetusmarkkinoille yhtenäinen käsitys siitä, mitä vastuullisuus tiekuljetustoiminnassa tarkoittaa. Vastuullisuustodistuksen saaminen kertoo siitä, että kuljetusyritys toimii kaikin puolin vastuullisesti ja täyttää vastuullisuusmallin edellytykset”, kertoo kehityspäällikkö Mikko Västilä.

Vastuullisuuden edistäminen kuljetusmarkkinoiden kehittämisessä on merkittävässä roolissa

”Tarkoituksena on karsia tarpeetonta sääntelyä markkinoiden sujuvamman toimivuuden ja yritysten hallinnollisen taakan keventämiseksi, jolloin kuljetusyritysten ja tilaajien välisen vuoropuhelun merkitys lisääntyy myös vastuullisuuden osalta. Vastuullinen toimija ulottaa vastuullisuuden myös alihankintaketjuun ja kuljetuksiin”, jatkaa Västilä.

Vastuullisuusmallin ja kuljetusyrityksen vastuullisuustodistuksen avulla Trafi haluaa kannustaa vastuulliseen kuljetustoimintaan vapaaehtoisuuden pohjalta.

Ensimmäiset kuljetusyrityksen vastuullisuustodistukset on juuri myönnetty säiliöautoliikenteen kuljetuksia suorittavalle Truck-Oil Oy:lle sekä kuljetus- ja maanrakennusliike Sevon Oy:lle.

Kuljetusten tilaajat voivat varmistaa yrityksen vastuullisuuden vastuullisuusmallin avulla

Kuljetusyritysten lisäksi myös kuljetusten tilaajat voivat hyödyntää vastuullisuusmallia kuljetustoiminnan vastuullisuuden tarkasteluun ja kehityskohteiden tunnistamiseen.

Vastuullisuusmalli perustuu kuljetusyritysten järjestelmälliseen johtamiseen. Malli huomioi yritysvastuun taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristöulottuvuudet ja sisältää tunnettujen turvallisuus-, ympäristö- ja laatujärjestelmien keskeiset osa-alueet.

Vastuullisuusmalli on kehitetty Trafin johdolla yhteistyössä kuljetusyritysten ja muiden alan toimijoiden kanssa. Vastuullisuusmalli on yksi osa Trafin laajempaa tavoitetta kehittää koko liikennejärjestelmän vastuullisuutta siten, että liikenteen toimijat toimisivat itse mahdollisimman vastuullisesti viranomaisten määrittäessä vain laajemmat puitteet toiminnalle.

Vastuullisuusmalliin voi liittyä Trafin verkkosivuilla www.trafi.fi/liityvastuullisuusmalliin. Liittyneet kuljetusyritykset ovat nähtävillä vastuullisuusmallin nettisivuilla www.trafi.fi/vastuullisuusmalli.

Vastuullisuusmallilla on myös oma uutiskirje, jonka voi tilata Trafin nettisivuilta.

 Nesteen pienmoottoribensiinin mittarimyynti laajenee

Neste laajentaa nelitahtisen pienmoottoribensiinin mittarimyyntiverkostoa Poriin ja Pohjanmaalle viidelle uudelle myyntipisteelle toukokuun aikana. Verkosto kattaa tämän jälkeen yhteensä 19 asemaa.

Neste-pienmoottoribensiini on puhtaasti palavaa erikoisbensiiniä, joka on kehitetty täyttämään erityisesti pienten polttomoottorien vaatimukset. Se pidentää moottorin käyttöikää ja vähentää tutkitusti haitallisia pakokaasupäästöjä sekä hajuja autobensiiniin verrattuna.

Pienmoottoribensiinin käyttökohteita ovat muun muassa ruohonleikkurit, moottori- ja raivaussahat, perämoottorit, mopot ja aggregaatit sekä talvisin moottorikelkat ja lumilingot.


Konkurssit vähenivät alkuvuodesta

Tilastokeskuksen mukaan tammi–huhtikuussa 2017 pantiin vireille poikkeuksellisen vähän konkursseja. Konkursseja pantiin vireille vähemmän myös kuljetuksen ja varastoinnin toimialalla, jossa alkuvuodesta tehtiin 41 konkurssia, kun vuosi sitten vastaava konkurssien määrä oli 64. Konkurssiin haettujen yritysten henkilökunnan määrä oli tammi-huhtikuussa 2017 174 työntekijää, kun vuonna 2016 henkilökunnan määrä oli 356.


Joka kolmas boikotoi yritystä liikennekäyttäytymisen takia

Liikennekäyttäytyminen vaikuttaa ihmisten mielikuvaan yrityksestä ja yrityksen maineeseen. Liikenneturvan koulutusohjaaja Tomi Rossin opinnäytetyössä kerrotaan, että noin joka kolmas on boikotoinut tai harkinnut boikotoivansa yritystä sen ajoneuvojen kuljettajien liikennekäyttäytymisen johdosta.

Yritysten ajoneuvoilla ajavien kuljettajien negatiivinen toiminta liikenteessä vaikuttaa enemmän kuin myönteinen käytös, kuten huomaavaisuus, tilan antaminen suojatiellä tai nopeusrajoitusten noudattaminen taajamassa. Suhtautumisessa eri rikkeisiin on myös eroja, esimerkiksi ylinopeus koetaan vähemmän merkitykselliseksi kuin väärin pysäköiminen, röyhkeä ohittaminen tai punaisia päin ajaminen.

Lue lisää: Joka kolmas boikotoi yritystä liikennekäyttäytymisen takia


Ruotsi: Sähköautojen onnettomuudet tutkinnassa

Ruotsin valtion tie- ja kuljetustutkimuslaitos VTI (Väg- och transportforskningsinstitut) on ottanut tutkittavakseen sähköautolle sattuvien onnettomuuksien erikoispiirteitä. Niihin liittyy uusia tekijöitä huomioitaviksi pelastustoimissa, mm. miten vältytään jopa tappavista sähköiskuista ja turhista tulipaloista pelastustoimien yhteydessä.

- Pelastushenkilöstöllä on hyvin vähän kokemuksia sähköautojen onnettomuuksista, toteaa VTI:n tutkija Christina Stave. Kantapään kautta saadut kokemukset voivat osoittautua hyvin kalliiksi. Tarvitaan tietoa, miten katkaistaan sähkö, miten toimitaan jos ajoneuvo on vedessä, kolarissa tai jos se palaa.

 

 


DFDS: 22 M€ uusiin perävaunuihin ja kontteihin

Tanskalainen 1866 perustettu merikuljetuskonserni DFDS ostaa 860 uutta perävaunua ja 200 uutta merikonttia. Investoinnin arvo on 22 miljoonaa euroa. Tavoitteena on varmistaa kuljetus- ja logistiikkatoimintojen laatu, huolto ja kasvava kysyntä. DFDS-konserni työllistää 4400 henkilöä ja sillä on 60 alusta.

DFDS Logistics Oy:n toimipiste Suomessa on Kotkassa.

 


Uusia renkaita: Goodyear, Fulda, Falken

Goodyearilla on uusi High-Load muunnos Fuelmax T perävaunurenkaastaan A-polttoainekulutusluokituksella: Fuelmax T HL koossa 385/65 R 22.5 10 t akselipainolle. Myös KMax  T on tarjolla High-Load muunnoksena em. koossa. Fuel-Max sarja on periaatteessa tarkoitettu kaukoliikenteeseen, mutta nyt KMax-sarjan myötä sovitettuna myös paikallis- ja jakeluliikenteeseen.

Fuldan Ecotonn 2 HL on niin ikään saanut myös High-Load muunnoksen 385/65 R 22.5 koossa 5 tonnin kantavuudella per rengas eli 10 tonnin akselipainolle.

Falken Linam Van01 paketti- ja mikrobussirengas on saanut uudistetun kumiseoksen ja pintakuvion, joiden ilmoitetaan pidentäneen renkaan elinikää ja parantaneen sen turvallisuutta erityisesti märällä ja epätasaisella tienpäällysteellä.


SAF Tire Pilot myös perävaunun ohjaaville pyörille

SAF-Holland on laajentanut automaatisen rengaspainevahtinsa Tire Pilot mallistoa toimimaan myös perävaunujen ohjaavissa pyörissä. Tire Piloit valvoo rengaspaineita jatkuvasti  ja automaattisesti. Jos rengaspaine laskee, kojetaulussa syttyy punainen valo, minkä jälkeen järjestelmä lisää ilmaa renkaaseen ennalta määrättyyn paineeseen saakka. Rengasvauriossakin järjestelmä pyrkii pitämään vähintään 9,1  barin paineen renkaassa.

SAF Tire Pilot järjestelmän asennusmahdollisuus akselistoihin on huomioitava jo perävaunun ostovaiheessa. 40 tonnin yhdistelmässä renkaiden vierintävastus verottaa noin 16% polttoaineen kulutuksesta. Siitä noin 50% johtuu perävaunun renkaista.


Merkel: "Sähköautotavoitetta ei saavuteta!" SDP-ministerit raivostuivat.

Saksan liittokansleri Angela Merkel ei usko Saksan saavuttavan maan tavoitetta sähköautojen määrän suhteen. Liittohallitus on asettanut viralliseksi tavoitteeksi miljoona sähköautoa liikenteessä vuoteen 2020 mennessä.

Vahvojen tukiaisten myötä Saksassa myydään noin 4000 sähköautoa vuodessa. Liikenteessä on tällä hetkellä noin 65 000 hybridi- ja täyssähköautoa.

- Miltä tällä hetkellä näyttää, emme saavuta miljoonan sähköauton rajaa 2020 mennessä, Angela Merkel toisti autoteollisuuden työntekijäliittojen kongressissa viime maanantaina.

"Liittokansleri on oikeassa siinä, että miljoonan rajaa on tavoiittamattomissa", Saksan autoteollisuusliitto VDA toteaa.

Angela Merkel näyttäisi  olevan yksin mielipiteineen liittohallituksessa. Talous- ja ympäristöministerit, SDP:n Brigitte Zypries ja Barbara Hendricks ovat ärtyneet Merkelin arviosta. "Sähköautoliikenne on maamme teollisuudelle ja ympäristölle ratkaisevan tärkeää", molemmat kiirehtivättiistaina ilmoittamaan maan ykkösmedialle.


Tavarakuljetusten kasvu jatkuu kotimaan vesiliikenteessä

Kotimaan vesiliikenteessä kuljetettiin vuonna 2016 tavaraa lähes 5,5 miljoonaa tonnia. Tämä tarkoittaa, että tavarakuljetukset kasvoivat 90 000 tonnilla vuoteen 2015 verrattuna. Vauhdikkainta kasvu oli kivihiilikuljetuksissa, ne lisääntyivät 28 prosentilla. Muiden tavaralajien kuljetukset pysyivät likimain samalla tasolla kuin vuonna 2015.

Kyseessä on jo kolmas perättäinen kasvuvuosi. Tiedot käyvät ilmi tuoreesta vuoden 2016 Kotimaan vesiliikenteen tilastosta.

Lisäksi Manner-Suomen ja Ahvenanmaan välisen alusliikenteen tavarakuljetukset kasvoivat noin 7000 tonnilla. Yhteensä kyseisellä välillä kuljetettiin tavaraa 173 000 tonnia, josta kappaletavaran osuus oli suurin eli 125 000 tonnia.


Kiina: BYD tekee bussitehtaan Ranskaan

Maailman suurin bussien, sähköbussien ja alustojen valmistaja, kiinalainen BYD, sijoittaa 10 miljoonaa euroa omaan uuteen tehtaaseen Ranskassa. Beauvauis´n (Hauts-de-France) liepeille kohoava tehdas tuottaa 32 000 m2 tehdaslattialla 200 BYD-bussia vuodessa 100 työntekijän voimin 2018 alkaen. Myöhemmin alueelle syntyy logistiikkakeskus varaosille ja komponenteille sekä ajan myötä myös akkuteknologian testikeskus.

BYD:llä on Kiinan markkinoiden johtoaseman lisäksi merkittävää vientiä sähköbussien "sähkövalmiille" alustoille mm. Etelä-Amerikkaan ja myös Englantiin, jossa Dennis korittaa kaksikerrosbusseiksi. BYD valmistaa liki 7000 bussia vuodessa ja harjoittaa vientiä kaikkiin maanosiin, myös esimerkiksi USA:han ja Kanadaan. Ranska houkuttelee BYD:tä Euroopan  suurimpana bussimarkkinana.


Huoltoasemien määrä laski

Huoltoasemien kokonaismäärä Suomessa väheni muutamilla kymmenillä viime vuoden aikana. Huolto- ja automaattiasemia oli Öljy- ja biopolttoaineala ry:n tilastossa vuoden 2016 lopussa kaikkiaan 1 857. Tämä kokonaismäärä oli 32 pienempi kuin vuotta aiemmin.

Kokonaismäärästä 792 oli huoltoasemia, joilla toimii henkilökuntaa. Tämä on 13 asemaa vähemmän kuin vuotta aiemmin. Automaattiasemien osuus viime vuoden lopussa oli 1 065, mikä on 19 vähemmän kuin vuoden 2015 lopussa.  

Lue lisää: Huoltoasemien määrä laski


Valtatie 1:llä erikoisjärjestelyjä Espoossa

Maaliskuun lopulla käynnistynyt Vt 1:n parantaminen Espoossa Kirkkojärven kohdalla muuttaa liikennejärjestelyjä Turun suuntaan. Torstaina otetaan käyttöön uusi, noin 600 metrin pituinen kiertotie, jonka nopeusrajoitus on 60 km/h.

Liikenneviraston mukaan kiertotie ja alemmat nopeudet ruuhkauttavat jonkin verran aamun ja iltapäivän työmatkaliikennettä Kirkkojärven ja Lommilan kohdilla. Kyseinen tieosuus on yksi Suomen vilkkaimmista, joten matkantekoon kannattaa varata ensimmäisinä päivinä hieman enemmän aikaa.


KuljetusNET avattu

Uusi uutisportaali, Kuljetusnet.fi on avattu! Auto, Tekniikka ja Kuljetus -lehden ja Ajolinjan yhdessä toimittamasta portaalista löydät tuoreimmat ja mielenkiintoisimmat logistiikkaan ja liikenteeseen liittyvät uutiset kätevästi samalta sivustolta.