Scania summer trucks

Hampuri toteuttaa ensimmäisenä dieselkieltoja

Hampuri toteuttaa ensimmäisenä saksalaisena kaupunkina dieselkieltoja 31.5.2018 alkaen. Kieltojen toteutusta edelsi monitahoinen ja pitkä juridinen käsittely monessa eri lautakunnassa kaupungin hallinnossa.

Dieselkielto astuu voimaan kahdella pääväylällä. 580 m pitkä osuus Max-Brauer-Alleella suöjetaan kaikilta dieseleiltä, jotka eivät täytä Euro6-normia.

Stresemannstrassella suljetaan 1,6 km pitkä osuus dieselkuorma-autoilta, jotka eivät täytä euro6-normia. Kielto ei kuitenkaan koske dieselhenkilöautoja, pelastus-ja jakeluautoja, taksiliikennettä eikä asukkaita ja asukkaiden vieraita.

Kiellon rikkojia uhkaa sakko, 25 euroa henkilöautoilijoille ja 75 euroa kuorma-autoilijoille.

Hampurin 264 406 dieselautosta yli 168 000 ei täytä kieltomääräyksiä. Lisäksi kieltomääräykset koskevat myös muualta Saksasta sekä ulkomailta tulevia dieselautoja.

Saksan autoteollisuusliitto VDA sekä autoliitto ADAC vastustavat kieltoja. Niiden mielestä on parempia keinoja rajoittaa vahingollisia päästöjä kuin kiellot.


Uudistetun Nissan e-NV200 -sähköpakettiauton toimitukset alkavat

Nissan on aloittanut uudistetun Nissan e-NV200 -pakettiauton maailmanlaajuiset asiakastoimitukset Barcelonan tehtailta, vastaten näin täyssähköisen pakettiauton kasvaneeseen kysyntään. Kaiken kaikkiaan peräti 4 600 tilausta on otettu vastaan myynnin alettua vuoden alussa.

Nissanin Barcelonan-tehtailla valmistettava uudistunut malli on saanut entistä pidemmän toimintamatkan uuden 40 kWh:n akun ansiosta. Nissan NV200 -pakettiauton ominaisuudet yhdistyvät e-NV200:ssa kaikkien aikojen myydyimpään täyssähköautoon, Nissan LEAF:iin.

Uuden sukupolven pakettiauto edistää pyrkimyksiä vähentää kaupunkikeskustojen päästöjä ja tarjoaa yrityksille ja ammattiautoilijoille mahdollisuuden käyttää täyssähköistä autoa lähijakeluihinsa.

- Päästötön liikenne on kaupunkikuljetusten tulevaisuutta, samoin kuin puhtaampi ja tehokkaampi lähijakelu. e-NV200 ja sen huomattavasti pidentynyt toimintamatka ovat aktiivisesti tuomassa tätä tulevaisuudennäkymää lähemmäksi todellisuutta, sanoo Gareth Dunsmore, Electric Vehicle Director, Nissan Europe.

Lue lisää: Uudistetun Nissan e-NV200 -sähköpakettiauton toimitukset alkavat


Suomalainen raidekalustovalmistaja täysin Škodan haltuun

Tsekkiläinen joukkoliikennevälineiden valmistaja Škoda Transportation Group on ostanut suomalaisen kiskokalustoon valmistaja Transtechin 100 prosenttisesti omistukseensa. Škoda osti enemmistön Transtechista jo elokuussa 2015 ja viimeiset 25 prosenttia yhtiö lunasti Transtechin alkuperäiseltä omistajalta Sinituote Oy:ltä. Kaupat lyötiin lukkoon Tsekin pääministeri Andrej Babišin Suomen vierailulla, jolla oli mukana muun muassa Škoda Transportation Groupin edustajia.

- Alle kolmen vuoden aikana olemme onnistuneet uudelleenjärjestelemään ja tasapainottamaan Transtechin toiminnan. Olemme saaneet uusia tilauksia ja toimitamme raitiovaunuja Helsinkiin ja Tampereelle. Tämän lisäksi toimitamme uusia vetureita VR:lle. Työntekijöiden määrä on kasvanut 500 henkilöstä 750 henkilöön, Škoda Transportation Groupin varapääjohtaja ja Transtechin hallituksen puheenjohtaja Zdeněk Majer toteaa.Kevyt hyötyajoneuvo kiinalais-italialaisella yhteistyöllä

Kiinalainen autovalmistaja Foton Motor ja italialainen moottoripyörävalmistaja Piaggio Group ovat sopineet kevyiden nelipyöräisten hyötyajoneuvojen valmistamisesta Italiassa. Sopimus on osa Foton Motorin strategiaa levittäytyä Euroopan markkinoille. Yhteistyössä valmistettava "viimeisen mailin" -kuljetuksiin tarkoitettu kevyt hyötyajoneuvo perustuu Foton Motorin nykyiseen kevyeen kuorma-autoon. Tulevaisuudessa yhteisyrityksen on tarkoitus valmistaa sähkökäyttöinen malli ja levittäytyä mahdollisuuksien mukaan Lähi-Idän, Kaakkois-Aasian, Väli- ja Etelä-Amerikan sekä Afrikan markkinoille.


Containershipsille uusia LNG-konttialuksia

Containershipsin uudet konttialukset M/S Containerships Nord ja M/S Containerships Strom kastettiin tällä viikolla Wenchongin telakalla Kiinassa. Uudet alukset ovat yhtiön strategian mukaan LNG-käyttöisiä. Vuoden 2018 aikana Containershipsin käyttöön tulee kaikkiaan kolme LNG-alusta ja neljäs vuoden 2019 alussa. Yhtiö on kasvattanut LNG-rekkojen määrää Isossa-Britanniassa ja tutkii mahdollisuuksia lisätä LNG-rekkojen määrää myös Alankomaissa ja Suomessa.

M/S Containerships Nord toimitetaan yhtiölle loppukesästä ja M/S Containerships Strom kuusi viikkoa tämän jälkeen.


Suomi liittyy kansainväliseen liikenteen päästövähennysallianssiin

Suomi liittyy kansainväliseen allianssiin, jonka tavoitteena on vähentää tieliikenteen hiilipäästöjä. Transport Decarbonisation Alliance (TDA) käynnistettiin virallisesti kansainvälisen liikennefoorumin ITF:n konferenssissa Leipzigissä. Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner pitää uutta yhteistyömuotoa tervetulleena.

- TDA:ssa on tarkoitus etsiä yhdessä ratkaisuja tieliikenteen päästöjen vähentämiseen. Tähän saakka kansainvälinen yhteistyö on nimenomaan tieliikenteen osalta ollut vähäistä. TDA tarjoaa hyvän alustan parhaiden käytäntöjen jakamiselle ja oppimiselle. Aiomme osallistua aktiivisesti allianssin työhön, ministeri Berner toteaa.

TDA:n perustivat Ranska, Alankomaat, Portugali ja Costa Rica Bonnin ilmastokokouksessa marraskuussa 2017. TDA:n on tarkoitus tuoda yhteen valtioita, kaupunkeja ja yrityksiä, jotka ovat edelläkävijöitä tieliikenteen päästöjen vähentämisessä. Allianssiin liittyneet tahot ovat sitoutuneet päästöttömään liikenteeseen vuoteen 2050 mennessä.

Berner muistuttaa, että Suomen kansallinen tavoite on muuttaa liikenne hiilivapaaksi vuoteen 2045 mennessä. Tavoitteen saavuttamiseksi tarvittavia toimenpiteitä selvittää parhaillaan liikenne- ja viestintäministeriön työryhmä.


Kasvihuonekaasupäästöt laskivat, päästökiintiö ylittyi

Tilastokeskuksen pikaennakon mukaan vuoden 2017 kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt ovat 56,1 miljoonaa hiilidioksiditonnia vastaava määrä (CO2-ekv.). Päästöt laskivat lähes 5 prosenttia edellisvuoteen verrattuna, ollen vuoden 2015 tasolla. Eniten päästöjen laskuun vaikuttivat tärkeimpien fossiilisten polttoaineiden kulutuksen väheneminen ja biopolttoaineiden osuuden kasvu liikenteessä. Päästökaupan ulkopuoliset päästöt laskivat 2 prosenttia vuoteen 2016 verrattuna, mutta ylittivät toistamiseen EU:n asettaman päästökiintiön.


SKAL: Hallituksen esitys kuljetusten palvelutason vaatimuksista liian yleinen

SKAL ry on esittänyt näkemyksensä maantielain muutosesitykseen eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnan pyynnöstä. SKAL:n mukaan Suomessa on kuluneina talvina ollut suuria ongelmia talvitienhoidon laadussa ja yhdistys näkee välttämättömänä, että viranomaiselle annetaan keinot valvoa tienpidon laatua ja tarpeen vaatiessa puuttua tienhoidon laiminlyönteihin.

SKAL näkee hallituksen esityksen matkojen ja kuljetusten palvelutason vaatimuksista liian yleisinä. SKAL ehdottaa runkoverkon teknisiksi ominaisuuksiksi esimerkiksi seuraavia:
- Kaikkien yleisesti sallittujen HCT-yhdistelmien tulee voida liikennöidä rajoituksetta runkoverkolla.
- Runkoverkolla ei saa olla sellaisia liittymiä, joista liikenne kääntyy päätieltä pois vasemmalle vastaantulevan liikenteen kaistan yli ilman ryhmittymiskaistaa.
- Vuoteen 2030 mennessä runkoverkolla ajosuunnat ovat erotettu toisistaan vähintään keskikaiteella.
- Vuoteen 2030 mennessä runkoverkolla tulee olla turvallinen ohituspaikka vähintään 10 kilometrin välein.

SKAL:n lausunnon voi kokonaisuudessa lukea tästä.


Yritysten autokannan odotetaan kasvavan

Secto Automotiven keväällä 2018 teettämän tutkimuksen perusteella suomalaisyritysten autokanta on nousussa. Yritysautopäättäjistä 45 % arvioi autokantansa kasvavan seuraavan vuoden aikana, vain 6 % ilmoitti autokantansa koon pienenevän. Verrattuna edellisvuoteen kasvu on aavistuksen hiipunut: vuoden 2017 tutkimuksessa kasvua ennakoi 49 % vastaajista.

Ensi vuoden alusta voimaan tuleva IFRS-kirjapitostandardi muuttaa yritysten tavan kirjata liikkuvan käyttöomaisuuden rahoitusta. Muutoksen myötä IFRS-kirjanpitotavan alaisten yritysten on pääsääntöisesti aktivoitava kaikki yli 12 kuukauden leasingsopimukset taseeseen. Jatkossa omistaminen ja leasaaminen ovat kirjanpitomielessä  lähempänä toisiaan.

Secto Automotiven kyselyyn vastanneista yritysautopäättäjistä 5 % uskoi IFRS-muutoksen vaikuttavan yrityksensä tapaan rahoittaa liikkuvaa käyttöomaisuutta. 57 % piti IFRS-muutoksen vaikutuksia rahoitustapaan epätodennäköisinä.

Lue lisää: Yritysten autokannan odotetaan kasvavan


Kiihdytysohjelmalla pyritään vahvistamaan meriteollisuuden kilpailukykyä

Suomalaista meriteollisuutta yritetään kehittää yhteistyöllä, jota lähdetään rakentamaan meritoimialan kiihdytysohjelmalla. Turussa SHIFT-businessfestivaaleilla julkistettu Maritime Accelerator yhdistää globaalisti toimivat kärkiyritykset ja tuoretta osaamista ja innovaatioita synnyttävät kasvuyritykset.

- Meillä on vahva usko siihen, että muilta toimialoilta on löydettävissä myös merialan kehittämiseen soveltuvia innovaatioita, joita alalla itsellään ei ole resursseja kehittää – etenkin kun työkuorma on tällä hetkellä muutenkin suuri. Haluamme tuoda yhteen etabloituneita eturivin yrityksiä eri alojen alkuvaiheen ja kasvuhaluisten yritysten kanssa. Kyse voi olla esimerkiksi it-sovelluksista, uusista teknologioista tai energia- ja kierrätysinnovaatioista, kertoo Maritime Accelerator -kiihdyttämöä Turku Science Park Oy:ssä valmistellut Senior Advisor, DI Jukka Laiterä.

Kiihdyttämöön valikoituville yrityksille rakennetaan kehitysohjelma, jossa tavoitteena on luoda uusia ja konkreettisia tuotteita kumppaniyritysten tarpeisiin. Kumppaniyrityksinä mukaan lähtevät heti alusta Royal Caribbean International ja Meyer Turku.

- Pyrimme löytämään kullekin kumppanille 5–10 yhteistyöehdokasta, joista kolmen työpajan kautta karsitaan lopullisiksi kumppaneiksi 1–3 yritystä. Valikoituneet yritykset sekä vastaavat ratkaisut ja tuotteet julkistetaan joulukuussa Helsingin Slush-tapahtumassa, Laiterä sanoo.


Hankaankadun uusi risteyssilta otetaan osittain käyttöön Lahdessa

Vt12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeeseen sisältyy kehätien rakentamisen lisäksi myös maantien 167 eli Lahden Uudenmaankadun parantaminen. Tällä viikolla torstain 24.5. ja perjantain 25.5. välisenä yönä otetaan Hankaankadun risteyssillalla käyttöön Lahden suuntaan vievät ajokaistat. Silta sijaitsee Renkomäen ABC:n kohdalla.

Moottoritieltä ja Orimattilan suunnasta Uudenmaankadulle tuleva, Lahden suuntaan menevä liikenne ohjataan jatkossa uudelle sillalle. Kaistamäärä säilyy ennallaan.

Moottoritielle ja Orimattilaan Lahdesta päin suuntaava liikenne jatkaa Hankaankadun risteyssillan kohdalla kiertotiellä vielä lähiviikkojen ajan.

Lue lisää: Hankaankadun uusi risteyssilta otetaan osittain käyttöön Lahdessa


Standard and Poor’s arvioi VR-Yhtymän tasolle A+

Luottoluokittaja Standard and Poor’s on arvioinut VR-Yhtymän taloudellisen suorituskyvyn hyvälle A+ -tasolle. VR-Yhtymälle myönnetty luottoluokitus A+ tarkoittaa, että yhtiö on vakavarainen ja sen tulevaisuudennäkymä on vakaa. Luottoluokituksen määritteleminen liittyy VR:n valmistautumiseen Helsingin seudun lähiliikenteen kilpailutukseen, jossa yhtenä vaatimuksena kilpailuun osallistuville operaattoreille on erinomaisen taloudellisen suorituskyvyn ja vakavaraisuuden osoittaminen kansainvälisellä luottoluokituksella. Standard and Poor’s toteaa tiedotteessaan, että VR pystyy säilyttämään vakaan asemansa matkustajaliikenteen kilpailun avauduttuakin.


Puun energiakäyttö uuteen ennätykseen 2017

Puupolttoaineita kulutettiin Suomessa vuonna 2017 enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan puupolttoaineiden kokonaiskulutus ylitti viime vuonna ensimmäistä kertaa sadan terawattitunnin rajan. Ne olivat Suomen merkittävin energialähde ja kattoivat energian kokonaiskulutuksesta 27 prosenttia. Luonnonvarakeskuksen (Luke) tilaston mukaan kiinteiden puupolttoaineiden lämpö- ja voimalaitoskäytössä saavutettiin uusi ennätys, mikä perustui metsäteollisuuden sivu- ja jätetuotteiden polton lisääntymiseen. Metsähakkeen kulutus sen sijaan väheni.

Puupolttoaineiden kokonaiskulutuksesta lämpö- ja voimalaitosten kiinteät puupolttoaineet kattoivat 38, mustalipeän poltto 43, puun pienkäyttö 17 ja muut puupolttoaineet 2 terawattituntia.


Kaikki jäänmurtajat parhaimmillaan töissä viime talvena

Liikenneviraston mukaan jäänmurtokausi 2017-2018 on päättynyt avustusrajoitusten poistuttua viimeisimmästäkin Perämeren satamasta. Leutona alkanut talvi muuttui helmikuussa ankarammaksi, jolloin kaikki Suomen jäänmurtajat oli otettava käyttöön, jotta laivaliikenne saatiin toimimaan.

Kuluneella kaudella Liikenneviraston käytössä oli Arctian kuusi perinteistä ja kaksi monitoimijäänmurtajaa sekä Alfons Håkansin kaksi alusta. Kaikki jäänmurtajat olivat liikenteessä 28.2. – 29.3. välisen ajan, jonka jälkeen lukumäärää alettiin asteittain vähentämään. Edellisen kerran kaikki murtajat ovat olleet samaan aikaan töissä talvella 2010-2011.

Avustuskausi oli 154 vuorokauden pituinen Perämerellä ja 66 vuorokauden pituinen Suomenlahdella. Saimaalla kausi jäi lyhyeksi (13.-31.12.2017) johtuen Saimaan kanavan kolmen sulun alaporttien vaihtotöistä.

Lue lisää: Kaikki jäänmurtajat parhaimmillaan töissä viime talvena


Huoltoasemien määrä väheni

Huolto- ja automaattiasemia oli Öljy- ja biopolttoaineala ry:n tilastossa vuoden 2017 lopussa kaikkiaan 1 848. Vuoden aikana huoltoasemien määrä pieneni jonkin verran ja automaattisemien määrä puolestaan kasvoi.

Asemien kokonaismäärässä ei tapahtunut suurta muutosta: huolto- ja automaattiasemien kokonaislukumäärä väheni vuodessa yhdeksällä.

Tilaston kokonaismäärästä 744 oli huoltoasemia, joilla toimii henkilökuntaa. Huoltoasemien lukumäärä pieneni vuoden aikana 48 asemalla. Automaattiasemien osuus oli viime vuoden lopussa 1 104. Automaattiasemia oli 39 enemmän kuin vuotta aiemmin.

Lue lisää: Huoltoasemien määrä väheni