TIP-Trailer services

LVM: Mopo- ja moottoripyörästrategian valmistelu käynnissä

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoja valmisteilla olevasta mopo- ja moottoripyörästrategiasta. Strategian tarkoituksena on muodostaa kokonaiskuva mopojen ja moottoripyörien asemasta liikennejärjestelmän murroksessa ja luoda näkemys tavoiteltavasta tulevaisuuden visiosta. Lisäksi strategiassa pyritään nostamaan esiin keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet vision toteuttamiseksi. Lausuntojen määräaika on 30. syyskuuta 2018.

Strategian tarkastelukokonaisuudet koskevat mopojen ja moottoripyörien käyttöä ja sääntelyä sekä automaation vaikutuksia ja tiedon hyödyntämistä palvelujen kehittämisessä. Keskeisessä roolissa työssä ovat myös liikenneturvallisuuteen ja ympäristövaikutuksiin liittyvät kysymykset. Molempia koskevat haastavat kansalliset tavoitteet, joiden saavuttaminen edellyttää tehokkaita kehittämistoimia myös moottoroitujen kaksipyörien osalta.

Pitkän aikavälin tavoitteena on se, että vuonna 2030 Suomessa on erinomaiset edellytykset mopoilulle ja moottoripyöräilylle niin harrastus- ja liikkumismuotona kuin liiketoimintanakin. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että ajoneuvojen rakentamiseen ja muuttamiseen liittyvää hallinnollista taakkaa pyritään keventämään.

Lue lisää: LVM: Mopo- ja moottoripyörästrategian valmistelu käynnissä


Tieyhdistys: Investointi väyläverkkoon parantaa kilpailukykyä ja hyvinvointia

Elinkeinoministeri Mika Lintilä korosti Väylät&Liikenne-päivien avajaisissa Tampere-talossa 5.-6.9.2018 toimivan ja riittävän väyläverkoston, elinkeinoelämän menestyksen ja kansalaisten hyvinvoinnin välistä yhteyttä. Toimivat yhteydet luovat Lintilän mukaan kasvua ja työpaikkoja.

- Väyläverkkoa ei pidä kehittää tyhjiössä, vaan yhteiskunnan tarpeita vastaavaksi. Meidän on entistä ennakoivammin kyettävä tukemaan elinkeinoelämän ja kansalaisten hyvinvointia tarjoamalla oikea-aikaisesti yhteyksiä sinne, missä niille on tarvetta. Liikenne- ja viestintäverkot ovat yhteiskunnan verisuonisto. Saavutettavuudella, väyläverkon kunnolla sekä turvallisella ja kustannustehokkaalla ihmisten ja tiedon liikkumisella on suuri merkitys erityisesti elinkeinoelämän kilpailukyvylle. Kasvua ja uusia työpaikkoja syntyy sinne missä yhteydet lähelle ja kauas toimivat ongelmitta, Lintilä toteaa.

Liikenneviraston pääjohtaja Kari Wihlman oli omassa puheenvuorossaan vahvasti samoilla linjoilla.

- Liikenneverkkoa tulee kunnossapitää ja kehittää pitkäjänteisesti vastaamaan elinkeinoelämän ja kansalaisten muuttuviin tarpeisiin. Väyliin investoiminen edistää koko maan kilpailukykyä ja ihmisten hyvinvointia, Wihlman sanoo.

Lue lisää: Tieyhdistys: Investointi väyläverkkoon parantaa kilpailukykyä ja hyvinvointia


PostNord ja Zalando jatkavat yhteistyötä

PostNord ja saksalainen verkkokauppajätti Zalando ovat solmineet kolmen vuoden jakelusopimuksen. Sopimus kattaa kaikki PostNordin neljä markkina-aluetta Pohjoismaissa, joissa PostNord toimii Zalandon ainoana logistiikkakumppanina. Sopimus kattaa linjaliikenteen eli kuljetuksen Zalandon varastoilta PostNordin terminaaleihin ja jakelun terminaaleista loppuasiakkaille.

Tukholmassa kokeillaan parhaillaan Zalandolle kehitettyä palvelua, johon kuuluu maksuton palautusten nouto tunnin sisällä loppuasiakkaan valitsemasta toimituspaikasta. Zalando on ollut PostNordin asiakas siitä lähtien, kun yrityksen toiminta laajeni pohjoismaisille markkinoille vuonna 2010. Jatketun sopimuksen päättymispäivä on 31. heinäkuuta 2021.Veikkaus keskitti varastointipalvelut DB Schenkerille

Veikkaus on keskittänyt sopimuslogistiikan jakelukeskuspalvelut DB Schenkerille. Veikkaus haki ratkaisua, jolla yhdistetään kahdessa toimipisteessä sijainneet varastointitoiminnot yhdeksi keskusvarastoksi, josta tuotetaan varastointi-, huolto- ja kuljetuspalvelut. DB Schenker tuottaa nämä palvelut Veikkaukselle uudessa Vantaan Avia DC -varastossaan (Distribution Centre, jakelukeskus).

DB Schenker tuottaa Veikkaukselle vuosittain noin 230 000 kollin varastoinnin ja jakelun, mikä vastaa kuljetuksissa noin 160 000 lähetystä Veikkauksen 7 000 palvelupisteeseen. Avia DC:ssä tuotetaan myös varastoinnin lisäarvopalveluita, kuten tarroitusta, lavoitusta ja kampanjalähetysten koostamista.

Helsinki-Vantaan lentokentän lounaispuolella sijaitsevan Avia DC -varaston kokonaispinta-ala on 20 000 neliömetriä ja varastointikapasiteetti 31 000 lavapaikkaa. Avia DC sijaitsee DB Schenkerin Suomen-pääkonttorin välittömässä läheisyydessä Kehä III:n ja Tikkurilantien välissä.


Cargotec mukaan merenkulun Rainmaking- kiihdyttämöohjelmaan

Cargotec mukaan merenkulun kansainväliseen Rainmaking startup-kiihdyttämöohjelmaan, joka tuo yhteen maailman johtavia merenkulku-, kuljetus- ja logistiikka-alan yhtiöitä ja startup-yrityksiä. Tavoitteena on löytää ratkaisuja alan suurimpiin haasteisiin. Ohjelma on laajuutensa ja maantieteellisen kattavuutensa puolesta ensimmäinen laatuaan, ja sen alullepanija on Rainmaking Ltd. Ohjelman suunniteltu kesto on kolme vuotta, päätoimipisteenä on Hampuri.

Cargotec on yksi ohjelman keskeisistä toimijoista. Sen Kalmar- ja MacGregor -liiketoiminta-alueiden erinomainen tuntemus kuljetusketjun eri vaiheista hyödyttää mukaan tulevia startup-yrityksiä esimerkiksi näkemyksen, tietovirtojen ja markkinanäkyvyyden muodossa. -Maailma muuttuu nopeasti, ja digitaalinen murros vaikuttaa myös merenkulku- ja logistiikka-aloihin. Pysyäksemme mukana vauhdissa haluamme tehdä yhteistyötä innovatiivisten, ketterien ja nopealiikkeisten toimijoiden kanssa. Startup-yritykset ovat erinomaisia yhteistyökumppaneita, kun haluamme puuttua arvoketjun tehottomuuteen nykyaikaisten ratkaisujen, tekniikoiden ja liiketoimintamallien kautta, Cargotecin kehittyvän digitaalisen liiketoiminnan johtaja Tero Hottinen toteaa.

- Olemme vuosien saatossa kehittäneet hyväksi todettuja malleja ja keränneet kokemusta muilta aloilta, sanoo startup-kiihdyttämö Rainmakingin perustaja ja osakas Alex Farcet. -Nyt hyödynnämme osaamistamme merenkulun, kuljetuksen ja logistiikan saroilla. On ilo päästä tekemään yhteistyötä Cargotecin kanssa. Sillä on ainutlaatuinen asema maailmanlaajuisissa tavaravirtaketjuissa, ja se haluaa aidosti osallistua alan kehitykseen yhdessä muiden toimijoiden kanssa.


Pekka Vauramo aloittaa Metson toimitusjohtajana

Metso Oyj:n uusi toimitusjohtaja Pekka Vauramo aloittaa tehtävässään 1.11.2018. Hän siirtyy Metsolle Finnairilta, jossa hän on toiminut toimitusjohtajana vuodesta 2013. Nimitys julkistettiin 21.5.2018.


Finnairin uusi toimitusjohtaja Nordeasta

Finnair on nimittänyt yhtiön toimitusjohtajaksi KTM Topi Mannerin, 44. Hän aloittaa tehtävässään 1.1.2019. Manner on tehnyt pitkän uran Pohjois-Euroopan suurimman finanssipalvelukonsernin Nordean johtotehtävissä, ja vuodesta 2016 hän on ollut Nordean johtoryhmän jäsen sekä henkilöasiakkaista vastaavan Personal Banking -liiketoiminta-alueen johtaja.

- Topi Mannerilla on vankka kokemus yksityis- ja yritysasiakkaita koskevasta liiketoiminnasta. Sen lisäksi hän on osallistunut vahvasti pankkinsa digitaaliseen transformaatioon ja asiakaspalvelun kehittämiseen, toteaa Finnairin hallituksen puheenjohtaja Jouko Karvinen.

Finnairin nykyinen toimitusjohtaja Pekka Vauramo, joka siirtyy Metson toimitusjohtajaksi, päättää nyt työnsä yhtiössä. Toimitusjohtajan sijaisena toimii 4.9.- 31.12. 2018 Finnairin talousjohtaja Pekka Vähähyyppä.


Drone-lennokki apuna moottoritehtaalla

Fordin Dagenhamin moottoritehtaalla Englannissa otettiin drone-lennokit käyttöön nopeuttamaan tehtaan laitteiden tarkastuksia. Tehtaalla ei enää näykään katonrajassa kiipeileviä työntekijöitä, vaan he ovat tukevasti lattialla ja tekevät tarkastukset sieltä käsin dronella. Työ, johon aiemmin saattoi kulua 12 tuntia, hoituu nyt Fordin mukaan 12 minuutissa. Tämä lisää työntekijöiden turvallisuutta, mutta tehostaa myös tuotantoa, sillä joidenkin tarkastusten ajaksi tuotanto piti aiemmin pysäyttää.


Ajokorttilain muutosehdotukset lausuntokierrokselle

Liikenne- ja viestintäministeriö on lähettänyt lausuntokierrokselle esityksen ajokorttilain muuttamisesta. Esitysluonnoksessa ehdotetaan, että sähköinen ajokorttisovellus otettaisiin käyttöön ajo-oikeuden osoittamisessa perinteisen ajokortin rinnalle.

Sähköinen ajokorttisovellus olisi lisäpalvelu, jonka ajokortinhaltija voisi halutessaan ladata mobiilisovelluksena. Mobiiliajokortin käyttöönoton selvittäminen oli yksi hallituksen kevään kehysriihessä sopimista uusista norminpurkuhankkeista. Mobiiliajokortti on osa Liikenteen turvallisuusviraston laajempaa Autoilija-sovellusta.

Lisäksi ehdotetaan Färsaarilla ja Grönlannissa myönnettyjen ajokorttien hyväksymistä Manner-Suomessa ajamiseen enintään yhden vuoden ajan maahantulosta. Hyväksytyt ajokortit olisivat auton B-luokan ajokortti ja moottoripyörän ajokortit. Ajokortin vaihtaminen suomalaiseen edellyttäisi vastaavan kuljettajantutkinnon suorittamista.

Lue lisää: Ajokorttilain muutosehdotukset lausuntokierrokselle


Postille yli 200 Transporter-pakettiautoa

Volkswagen Hyötyautot toimittaa tämän vuoden aikana Postille yhteensä yli 200 Transporter-pakettiautoa. Toimitettavat Volkswagen Transporterit ovat oikealta ohjattavia umpipakettiautoja, jotka on suunniteltu erityisesti postinjakelun tarpeisiin. Kaikki Transporterit on varustettu 2,0 TDI 110 kW (150 hv) -dieselmoottorilla ja automaattivaihteistolla.

Autojen varustelusta on vastannut SE-Mäkinen ja ne on toteutettu Postin standardien mukaan. Myös ajoturvallisuuteen on kiinnitetty huomiota. Autojen vakiovarusteisiin kuuluvat mm. DSG-automaattivaihteisto, peruutustutkat eteen ja taakse, peruutuskamera, liukuovet, tavaratilan lämmitys ja takalasien pesimet.

Tämän lisäksi Posti on tilannut kappaletavaraliikenteeseen useita normaalilla ohjauksella varustettuja Volkswagen Transporter -umpipakettiautoja, jotka ovat varustettu myös 2,0 TDI 110 kW (150 hv) -dieselmoottorilla ja automaattivaihteistolla. Myös nämä autot toimitetaan Postille tämän vuoden aikana.

Posti saa kalustoonsa niin ikään kahdeksan Volkswagen Crafter 2,0 TDI 130 kW (177 hv) -alustakuorma-autoa. Crafterit on varustettu Fokor Oy:n kappaletavara korilla ja Zepron ZU 750 takalaitanostimella.

Postin autokanta Suomessa on erittäin merkittävä ja se sisältää mm. yli 2 200 Volkswagen-pakettiautoa. Lähes puolet näistä on Volkswagenin huolenpitosopimuksen piirissä.


Kiitosimeon ostaa Trans Vilanderin ja Ruotsin Shell Aviationin

Kiitosimeon Oy on hankkinut Trans Vilander Oy:n osakekannan 3.9.2018 ja Shell Aviation -liiketoiminnan HOYER Svenska Petrolog AB:lta Ruotsissa.

Trans Vilander Oy on nestemäisten polttoaineiden maantiekuljettaja Pohjois-Suomessa. Yhtiön liikevaihto on 4 miljoonaa euroa, ja sen palveluksessa on 35 henkilöä. Yhtiön kuljetuskalusto käsittää 14 ajoneuvoyhdistelmää.

Trans Vilanderin osto toteuttaa Kiitosimoen Oy:n strategista keskittymistä ja laajentumista nestemäisten polttoaineiden kuljetus- ja logistiikkapalvelujen tuottajana.

- Uskomme Trans Vilanderin hyvän kehitykseen jatkuvan Kiitosimeonin omistuksessa, sanoo Kuljetusliike O Vilanderin toimitusjohtaja Jarmo Vilander.

Toteutettujen järjestelyjen jälkeen Kiitosimeonin liikevaihto nousee yli 65 miljoonan euron ja henkilöstömäärä yli 500 henkilöön joista 360 työskentelee Suomessa. Autojen määräksi tulee 220 ajoneuvoyhdistelmää.

Lue lisää: Kiitosimeon ostaa Trans Vilanderin ja Ruotsin Shell Aviationin


Romutuspalkkiota käytettiin lähes 7000 autoon

Vuoden alussa voimaan tullut romutuspalkkio päättyi elokuun lopussa. Kahdeksan kuukauden aikana autoliikkeet ovat kirjanneet 6 723 romutuspalkkiota. Romutuspalkkioihin varatusta valtion 8 miljoonan euron määrärahasta käytettiin 89,1 %.  Romutuspalkkiolla varatuista autoista lähes 6000 on jo luovutettu ostajille ja loput noin 12 % odottavat vielä luovutustaan.

Hankituista autoista 75 % on bensa- ja 2,9 % dieselkäyttöisiä. Sähkö- ja kaasuautojen osuus kasvoi viimeisten viikkojen aikana 6,1 prosenttiin. Pääasiassa autot olivat enintään keskikokoisia.

Lue lisää: Romutuspalkkiota käytettiin lähes 7000 autoon


Juha Ruotsalainen Vehon toimitusjohtajaksi 1.9.2018 alkaen

Juha Ruotsalainen on toiminut Vehossa vuodesta 1989, jolloin hän aloitti Hämeenlinnan liikkeessä kuorma-automyyjänä. Ura jatkui kuorma-autojen myyntipäälliköksi Tampereella ja sieltä Espooseen ensin Mercedes-Benz kuorma-autojen maahantuontiin ja edelleen Veho Hyötyajoneuvojen verkostosta vastaavaksi johtajaksi. Vuoden 2010 alusta Ruotsalainen on vastannut Veho Hyötyajoneuvojen liiketoiminnasta.

-On innostavaa ottaa vastaan jälleen uusi haaste tutussa talossa. Yhtiön tulevaisuus näyttää valoisalta ja jatkamme strategiamme toteuttamista. Päivittäisen työmme johtoajatuksena on Liikuttaa kestävästi, jonka keskiössä on alan paras asiakaskokemus. Vehon ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilöstö tekee tämän todeksi arjessa joka päivä, Ruotsalainen toteaa.


Turun keskusta-alueen läpiajokiellot astuivat voimaan

Maanantaina 3.9.2018 klo 6.00 Turun keskustan alueella tuli voimaan läpiajokieltoja. Uudet liikennejärjestelyt liittyvät Kauppatorin uudistamiseen, ja niiden tarkoituksena on varmistaa joukkoliikenteen toimivuus rakentamisen aikana.

Joukkoliikenne poistuu kokonaan Kauppatorin ympäriltä 24.9, kun Föli siirtyy talviaikatauluun. Joukkoliikenteen terminaali siirtyy Kauppatorin rakentamisen ajaksi Linnankadulle sekä Aurakadulle. Tästä syystä läpiajokieltoja tulee Eerikinkadulle, Aurakadulle, Linnankadulle sekä Brahenkadulle.

Läpiajolla tarkoitetaan ajoa alueen läpi niin, että ajoneuvosta ei poistuta välillä eikä siihen noustaan kyytiin eikä sen kuormaa lastata tai pureta.

Sallittua ajo on kirjaston ja Kauppahallin pysäköintiin, Julian pysäköintitaloon sekä kadun varsien pysäköintiin. Alueen sisälle tapahtuva tonteille ajo ja huoltoajo sekä jakeluliikenne ovat myös sallittuja.


Metsäkoneenkäytön ja maarakennuskonekuljettajien SM:t FinnMetkossa

Metsäkoneenkäytön SM-kilpailussa puolustava mestari Teemu Honkalatva Mynämäeltä piti pintansa ja uusi mestaruutensa. Toiseksi tuli Ville-Veikko Määttä Ruokolahdelta ja kolmanneksi Ville Jalkala Kuopiosta. Kilpailun järjestelyistä vastasi tänä vuonna Länsirannikon koulutus Oy WinNova.

FinnMETKO 2018 -näyttelyn päätöspäivänä kisattiin maarakennuskoneenkuljettajien Suomen mestaruudesta. Kilpailussa mitattiin kuljettajien taitoja kahdella maarakennuskoneella: pyöräkuormaajalla ja kaivukoneella. Kokonaiskilpailun voitti Juhani Niemiaho, toiseksi tuli Mikko Jokinen ja kolmanneksi Jani Raja.

FinnMETKO 2018 -messuilla Jämsässä yli 400 näytteilleasettajan tarjontaan tutustui kolmen päivän aikana yhteensä 34 700 kävijää. Uutuuksien esittely herätti myös kansainvälistä kiinnostusta, mikä toi messuille paitsi ulkomaisia kävijöitä myös aiempaa enemmän ulkomaisia toimittajia.

FinnMETKO 2020 -näyttely pidetään Jämsässä 3.–5.9.2020.