Auto, tekniikka ja kuljetus – 40 vuotta

Trukkimarkkinoilla sähkövallankumous

Vuonna 2018 suomalaisilla vastapainotrukkimarkkinoilla näyttäisi tapahtuneen vallankumous käyttövoiman suhteen, kun sähkö kiilasi polttomoottorin ohi. Viime vuonna Suomessa myytiin 717 sähköistä vastapainotrukkia ja 687 polttomoottoritrukkia. Sähkötrukkien markkina kasvoi 14 prosenttia, kun taas polttomoottorin kasvu luku oli 5 prosenttia.

Sähkötrukkeja myytiin enemmän jo vuonna 2014, mutta sen voi katsoa olleen tilastopoikkeama pienessä kokonaismarkkinassa. Toyota Material Handling Oy:n toimitusjohtaja Pasi Niemisen mukaan myyntitrendien perusteella nyt voi alkaa jo puhua säännöstä.

- Edellisinä vuosina sähköisten vastapainotrukkien markkina on kasvanut aika tasaisesti noin 20 prosentin vauhtia, kun polttomoottorimarkkina on kasvanut vain 5-10 prosentin vuosivauhtia. Uskon vuonna 2018 vallan vaihtuneen Suomen trukkimarkkinoilla, kun sähköisen käyttövoiman suhteellinen kasvu on ollut monta vuotta jo tuplat polttomoottorin myynnin kasvuun verrattuna, Nieminen toteaa.


Lahteen avautuu uusi logistiikkakeskus syksyllä 2019

Lahdessa rakennetaan modernia logistiikkakeskusta, jonka käyttökulut saadaan alhaisiksi ekologisin ratkaisuin. Ensivaiheessa avautuu 18 000 neliötä varastotilaa kokonaisvaltaisin logistiikkapalveluin. Vuokralaisia on tulossa myös ulkomailta.

- Rakenteilla on yli 26 000 kerrosneliömetrin kokonaisuus, jonka mahdollisuudet tekevät Lahdesta uudella tavalla kiinnostavan toiminta-alueen monelle yritykselle. Kujala on alueen suurin logistiikkakiinteistöhanke sitten Hartwallin vuonna 2003 valmistuneen urakan, kertoo projektijohtaja Juha Keiski Superion Oy:ltä.

Kujalan alueelta otetuista tuoreista ilmakuvista saa jo käsityksen syksyllä avautuvan logistiikkakeskuksen mittasuhteista. Lahtelainen logistiikan ulkoistusyhtiö Alfaroc Logistics tekee Kujalan projektia vahvassa lahtelaisyhteistyössä urakasta vastaavan Superionin kanssa. Tällä hetkellä tontilla tehdään maalämpökaivojen porauksia, maalämpöjärjestelmän asennuksia sekä vesikattotöitä.

Lue lisää: Lahteen avautuu uusi logistiikkakeskus syksyllä 2019


Sisu Polar -myynti jatkaa kasvuaan, ote markkinoista vahvistuu

 

Sisu Polar -tuotteiden ensirekisteröintien määrä, 122 autoa, merkitsi 13 % kasvua aiempaan vuoteen verrattuna (108 autoa). Tätäkin suurempi myynnin kasvu on johtanut ennätykselliseen Sisu Polar –tilauskantaan ja tuotantovolyymin nostamiseen, joka tuo positiiviset näkymät myös vuodelle 2019.

-Panostuksemme tuotteidemme laatuun ja ominaisuuksiin vastaa hyvin kasvaviin ajosuoritteisiin ja vahvistaa asemaamme kaikkein vaativimmissa ajotehtävissä. Sisu Polar puuautojen myynti kolminkertaistui viime vuoden aikana ja markkinaosuutemme maansiirtoautoissa vahvistui edelleen, Sisu Polar -liiketoimintajohtaja Petri Kananen sanoo. Vuoden 2018 aikana Sisu Auto toi myyntiin ja tuotantoon myös raskaat hybridikuorma-autot.

-Markkinoiden suuri kiinnostus, keskustelu hiilineutraalista Euroopasta ja hybridiautoista saadut tilaukset, sekä asiakkaiden kokemukset uusista tuotteistamme vahvistavat näkemystämme siitä että olemme valinneet oikean suunnan, Kananen kertoo.

Kuluvan vuoden aikana Sisu Auto tulee edelleen vahvistamaan asemaansa puuauto- ja maansiirtoautomarkkinoilta. Kotimaan vahva markkina-asema mahdollistaa myynnin kehittämisen painopisteen siirtämisen vientimarkkinoille, missä Sisu on tehnyt merkittäviä avauksia muun muassa Venäjän suuntaan.Jättirekat yleiseen liikenteeseen 21.1. alkaen

Tähän asti HCT-rekat ovat liikkuneet poikkeusluvilla määrätyillä reiteillä, mutta jatkossa pidemmät rekat ovat osa normaalia liikennettä koko tieverkostossa. Tavalliselle autoilijalle muutos näkyy maanteillä rekkojen määrän vähentymisenä ja niiden pituuden kasvuna yleisten rahtiyhdistelmien osalta.

Marraskuussa 2013 käynnistyi Suomessa hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen tähtäävä konttiliikenteen ekorekkakokeilu. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi myönsi tuolloin Suomen ensimmäisen kokeiluluvan Speed Oy:n yhdelle suurikapasiteettiselle moduuliyhdistelmälle. Liikennöinti käynnistyi reitillä Vuosaaren satama – Lahti – Vuosaaren satama. Jo tuolloin kokeiluvaiheessa visioitiin ja nähtiin tärkeänä, että ympäristö kuormittuu vähemmän ja kuljetustehokkuus nousee, mikä kasvattaa osaltaan myös elinkeinoelämän kilpailukykyä.

Kehitystyö lähti 2010-luvun alkupuolella liikkeelle siitä, että EU:n reuna-alueiden logistista kilpailukykyä haluttiin tehostaa ja samalla vähentää C02-päästöjä. Lahden Seudun Kehitys LADEC on ollut koordinoimassa EU-rahoitteisia hankkeita, joilla ensimmäiset kokeiluluvat ja pilotointi mahdollistettiin.

Traficomin 15.1. julkaistussa tiedotteessa todetaan, että uusissa yli 30-metrisissä yhdistelmissä on keskimäärin kolmannes enemmän hyötykuormaa, jolloin tarvitaan neljännes vähemmän rekkoja pitkän matkan rahtiin. Muutosten on arvioitu vähentävän kuorma-autoliikenteen polttoaineenkulutusta, päästöjä ja henkilöstökuluja, koska kaluston kuormatila voidaan uusilla mitoilla hyödyntää aiempaa paremmin. Mittojen kasvattamisesta uskotaan olevan merkittävää hyötyä erityisesti merikonttien kuljetuksessa, kappaletavaraliikenteessä sekä elintarvikekuljetuksissa.


Kaasu vahvisti asemaansa, kaasuautojen määrä lähes kaksinkertaistui

Kaasukäyttöisten henkilöautojen määrä kasvoi Suomessa jälleen. Vuonna 2018 kaasun käytön yleistymisen takana vaikutti useita tekijöitä, kuten tahto vähentää liikenteestä syntyviä hiilidioksidipäästöjä sekä suuren suosion saavuttanut biokaasun kiinteähintainen tankkauskampanja. Myös viime vuoden alusta käyttöön tulleet romutus- ja muuntopalkkiot ovat osaltaan edistäneet kaasukäyttöisten henkilöautojen lisääntymistä liikenteessä. Viimeisimpien arvioiden mukaan Suomen teillä kulkee noin 6 700 kaasukäyttöistä ajoneuvoa.

Lue lisää: Kaasu vahvisti asemaansa, kaasuautojen määrä lähes kaksinkertaistui


Kalmarille tilaus Pohjois-Irlannista

Cargoteciin kuuluva Kalmar on voittanut tarjouskilpailun AutoRTG-järjestelmän toimittamisesta Belfast Container Terminalille (BCT) Pohjois-Irlannissa. Järjestelmä kattaa kahdeksan automaattista mobiilipukkinosturia (automated rubber-tyred gantry cranes, AutoRTGs), Kalmarin TLS-laitehallintajärjestelmän (Terminal Logistic System) sekä uuden sukupolven etähallintapöydän. Tilaus on kirjattu Cargotecin viimeisen neljänneksen tilauskantaan, ja järjestelmän toimitus alkaa vuoden 2019 lopussa.

Belfastin satamassa sijaitseva ja sataman omistama Belfast Container Terminal (BCT) on Pohjois-Irlannin suurin konttisatama, joka toimii Irish Continental Groupin toimiluvalla. Belfastin satama on Pohjois-Irlannin pääsatama, joka käsittelee noin 70 prosenttia Pohjois-Irlannin meriliikenteestä ja 20 prosenttia koko Irlannin liikenteestä. Kalmarin AutoRTG-järjestelmä korvaa satamassa tällä hetkellä käytössä olevat manuaaliset kiskoilla liikkuvat pukkinosturit (rail-mounted gantry crane, RMG).

Nosturit testataan etukäteen tehtaalla, ja ne toimitetaan BCT:lle kokonaan kasattuina. BCT:lle toimitettavat nosturit kulkevat täysin automatisoituina konttipinojen välissä. Kalmar TLS-laitehallintajärjestelmä suunnittelee, reitittää ja toteuttaa terminaalin ohjausjärjestelmästä (Terminal Operating System, TOS) tulevat käskyt. Operaattori valvoo automaattisia nosturiliikkeitä tarkkaamosta käsin. Konttien lastaus rekkoihin on kauko-ohjattua, ja paikannusjärjestelmä varmistaa, että rekat ovat tarkasti linjassa nostureiden kanssa. Kalmar vastaa projektissa myös integraatiosta laitehallintajärjestelmän (TLS), toiminnanohjausjärjestelmän (TOS) ja muiden olennaisten järjestelmien välillä.


Nokian Hakkapeliitoilla jäätikön yli

Seitsemän miestä, kolme autoa ja 5 000 kilometriä jäänpintaa. Kun islantilais-amerikkalainen retkiryhmä ajoi Grönlannin etelärannikolta maan pohjoisimpaan kolkkaan ja takaisin 20 päivässä, varustettiin yksi retkellä olleista Arctic Trucksin erityisajoneuvoista todelliseen talveen räätälöidyillä Nokian Hakkapeliitta 44 -renkailla. Vaiherikas seikkailu arktisen luonnon keskellä koetteli niin miehistön kuin kalustonkin etenemiskykyä.

Expeditions7 –nimeä kantanut tutkimusretki starttasi etelä-Grönlannin Isortoqista ja suuntasi maan keskiosan halki kohti pohjoisen Wulff Landia. Suurin osa ajomatkasta taittui maata halkovan, tuhansien kilometrien pituisen ja paikoin jopa kolme kilometriä paksun mannerjäätikön päällä.

Ajomatkan aikana retkeläiset kirjasivat säätietoja ja ottivat lumi- ja jäänäytteitä, jotka annettiin myöhemmin yliopistoille tutkimuskäyttöön. Lähes kolmen viikon reissu päättyi Grönlannin länsirannikolle Sisimiutin kylään. Kaikkiaan ajomatkaa kertyi 5 169 kilometriä.

Lue lisää: Nokian Hakkapeliitoilla jäätikön yli


Etäluotsaus mahdolliseksi

Luvanvarainen etäluotsaus sallitaan jatkossa Suomen vesialueella ja Saimaan kanavan vuokra-alueella olevilla luotsattaviksi väyliksi määrätyillä yleisillä kulkuväylillä. Luotsauslakia muutetaan siten, että luotsi voi hoitaa tehtäviään myös aluksen ulkopuolelta. Hallitus esitti luotsauslain vahvistamista 17. tammikuuta 2019.

Luotsausyhtiön tulee hakea lupa Liikenne- ja viestintävirastosta. Luvan myöntäminen edellyttää, että etäluotsaus ei yksinään tai yhdessä muiden toimintojen kanssa aiheuta vaaraa alusliikenteen turvallisuudelle eikä haittaa muulle alusliikenteelle tai ympäristölle.

Lue lisää: Etäluotsaus mahdolliseksi


Kevytautot nuorten liikkumiseen

Suomessa otetaan käyttöön uusi ajoneuvoryhmä, kevytauto, jonka nopeus on rajoitettu 60 kilometriin tunnissa. Kevytautojen käyttöönoton tavoitteena on tarjota nuorille uusi turvallisempi liikkumisen muoto.

Kevytauton kuljettaminen edellyttää 15-vuoden ikää ja vähintään mopoautokorttia (AM/121). Myös ajokortin suorittamista koskevat teoria- ja ajokoevaatimukset ovat samat kuin mopoautoille.

Kevytauton saa muuttaa henkilöautosta, joka on otettu käyttöön vuoden 2014 jälkeen ja on korkeintaan 10 vuoden ikäinen. Tällä varmistetaan, että kevytautoina on käytössä uudehkoja ja mahdollisimman turvallisia ajoneuvoja. Perusteena on muun muassa se, että vuoden 2014 jälkeen henkilöautoihin on tullut pakolliseksi useita turvallisuusominaisuuksia joita ei ole mahdollista jälkiasentaa asianmukaisesti vanhempiin autoihin.

Lue lisää: Kevytautot nuorten liikkumiseen


Volvo sijoittaa langattomaan lataukseen

Volvo Groupin tytäryhtiö Volvo Group Venture Capital on sijoittanut sähköautojen korkean tehon langattomaan lataamiseen. Pennsylvaniassa sijaitseva Momentum Dynamics kehittää ja markkinoi suuritehoista induktiivista latausta autoteollisuudelle ja kuljetusalalle.

-Momentum Dynamicsin teknologia ja osaaminen sähköenergian induktiivisessa kaksisuuntaisessa siirrossa turvallisesti ilman, veden ja jään välillä sopii asiakkaidemme ankariin olosuhteisiin. Suurikapasiteettinen lataus jopa 300 kW:n kuorma-autoille, linja-autoille, rakennustarvikkeille, teollisuus- ja merenkulun sovelluksille tukee sähköistettyä siirtymää, sanoi Volvo Group Venture Capitalin varapuheenjohtaja Per Adamsson.

Langaton sähkölataus mahdollistaa minkä tahansa tyyppisen ajoneuvon automaattisen kytkemisen sähköverkkoon ilman johtoja, kaapeleita ja valvontaa. Sähkön syöttöä voi näin esiintyä usein ja tilanteen sen salliessa, mikä laajentaa toimintamatkaa ja parantaa käyttöaikaa. Momentum Dynamics testaa teknologiaansa Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa.


Poliisille uutta kalustoa

Poliisihallitus hankkii poliisin työturvallisuuden ja omasuojan parantamiseksi poliisiyksiköiden käyttöön 15 kappaletta Mercedes-Benz G280 CDI LAPV 5.4 -ajoneuvoja. Ajoneuvoja tullaan sijoittamaan Suomen kaikkiin yhteentoista poliisilaitokseen. Kyseiset uudet ajoneuvot ovat kuorma-autoiksi rekisteröitäviä panssaroituja poliisiautoja. Autoissa on Suomen poliisille riittävä suojaustaso. Autot ovat väritykseltään tummansinisiä ja niissä on poliisin hälytysajoneuvojen normaali tekninen varustus.

Uusilla autoilla tullaan suorittamaan näkyvää partiointia katukuvassa säännöllisesti vuoden 2019 alkukeväästä alkaen. Autoja käytetään partioinnin lisäksi muun muassa valtiovierailuiden, yleisötapahtumien ja muiden tilaisuuksien turvaamistehtävissä, poliisin hälytystehtävillä sekä tietyissä erityistehtävissä.

”Mercedes-Benz G-sarjan viranomaismallisto antaa vahvan pohjan näin laaja-alaisen erikoisajoneuvotoimituksen toteuttamiselle. Hanke edellyttää meiltä laajaa asiantuntemusta sekä vankkaa osaamista ja vahvistaa Vehon asemaa vaativien ajoneuvohankkeiden luotettavana toimittajana Suomessa”, toteaa Vehon erikoisajoneuvojen myyntipäällikkö Mikko Nurmi.


Euroopan automyynti sakkaa

Euroopan automyynti väheni 8,7% joulukuussa 2018. Koko toinen vuosipuolisko osoitti taantumisen merkkejä. Kaikkiaan vuonna 2018 myytiin 15 624 486 uutta autoa eli -0,04% edellisvuoteen verrattuna.

Suurimmat menetykset mitattiin Isobritannian ja Ruotsin automarkkinoilla, -6,8%. Eniten automyynti kasvoi Liettuassa (+25,4%) ja Romaniassa (+23,1%).

Yksittäisistä autonvalmistajista PSA kasvatti myyntiään +32,5%. Luvussa huomioitavaa on Opelin liittyminen 2018 PSA:n tulokseen. Volvo kasvatti myyntiään +6,1%. Nissan oli suurin tappion kärsijä, -12,8%. VW noteerasi +0,4%, Daimler -2,3% ja BMW -1,0%.


Biltema kasvaa, kasvattaa varastotilojaan

Bilteman logistiikkayhtiö Retlog vaihtaa nimeä. Uusi nimi on Biltema Logistics. Samalla se kasvattaa 450+100 työtekijän keskusvarastoaan nykyisestä 220 000 m2:sta. Tarkoituksena on lisätä 120 000 m2, joka antaisi 750 000 lavapaikkaa lisää.

Biltema 140 pohjoismaisella tavaratalollaan on vahvassa kasvuvaiheessa. "Samalla meidän on jatkusvasti kehitettävä logistiikkatoimintoja entistä joustavampaan ja ympärisdtöystävällisempään suuntaan", Biltema Logisticsin toimitusjohtaja Bjarna Sandberg sanoo.


Viafin Service ostaa Gasum Tekniikan

Gasum myy tytäryhtiönsä Gasum Tekniikka Oy:n teollisuuden kunnossapitokumppanille Viafin Service Oyj:lle. Yrityskauppa on osa Gasumin strategiaa keskittyä pohjoismaisten kaasumarkkinoiden ja energiainfrastruktuurin kehittämiseen. Kaupan odotetaan toteutuvan helmikuun loppuun 2019 mennessä. Yrityskaupassa Gasum Tekniikasta tulee osa Viafin Service-konsernia.

- On hienoa toteuttaa yrityskauppa kokeneen kunnossapitopalveluihin erikoistuneen Viafin Servicen kanssa, jonka strategian keskiössä on kunnossapitoon ja siihen liittyvien palveluiden laajentamiseen keskittyminen. Yrityskaupalla varmistamme palveluiden laadun ja tulemme ostamaan palveluita yhtiöltä jatkossakin. Meillä molemmilla on yhteisenä tavoitteena ylläpitää ja kehittää kaasualan teknistä osaamista, korkeaa työn laatua ja kustannustehokasta toimintaa, kertoo Gasumin toimitusjohtaja Johanna Lamminen.

Gasum Tekniikka on erikoistunut maakaasuun, biokaasuun ja LNG:n käyttöratkaisujen kunnossapito- ja huoltotoimenpiteisiin. Yhtiö tarjoaa palveluita kaasujärjestelmien koko elinkaaren ajalle alkukartoituksesta tarkempaan määrittelyyn ja suunnitteluun, rakentamiseen ja asennukseen sekä käyttöönottoon ja huoltotöihin.

Lue lisää: Viafin Service ostaa Gasum Tekniikan


DSV haluaa Panalpinan

DSV on tarjonnut 35 miljardia kruunua sveitsiläisestä kilpailijastaan Panalpinasta. DSV ja Panalpina muodostaisivat johtavan maailmanlaajuisen kuljetus ja logistiikkayhtiön, jolla olisi merkittäviä kasvumahdollisuuksia, DSV perustelee.

Panalpinalla on 14 000 työntekijää 70 maassa. DSV yritti viime vuonna ostaa kilpailijansa Ceva Logisticsin onnistumatta. 2015 DSV osti US UTI´n 12 miljardilla kruunulla. Fuusio oli toteutettu kokonaan 2018, minkä jälkeen kasvuhakuinen DSV sanoo olevansa valmis seuraavaan suureen hankintaan toimialallaan.

(Transportnet.se)