MAN - Vaihtoautot

 

Euroopan tieliikenteen työmarkkinaosapuolet IRU ja Euroopan kuljetustyöntekijöiden liitto (ETF) allekirjoittivat ja luovuttivat yhteisen julistuksensa eurooppalaisen kehyksen luomisesta EU:ssa sijaitsevissa yrityksissä työskentelevien kolmansien maiden kuljettajien työolojen parantamiseksi EU:n työllisyyden ja sosiaalisten oikeuksien komissaari Nicolas Schmitille.

Molemmat järjestöt ilmaisivat sitoumuksensa tehdä kuljettajan ammatista houkuttelevampaa korostaen EU:n nuorten ja naisten osallistamista sekä kolmansien maiden kuljettajien työolojen parantamista. Tämä sisältää heidän pätevyytensä ja lisenssinsä tunnustamisen täysin EU:n ja kansallisten säännösten mukaisesti.

Yhteisessä julkilausumassa tunnustetaan tieliikenteen ratkaiseva panos kestävyyteen, liikkuvuusverkkoihin ja toimitusketjuihin, ja siinä korostetaan alan korvaamatonta roolia taloudessa ja keskeisenä työpaikkojen luojana. Se vastaa myös ammattikuljettajien puutteen kasvavaan haasteeseen.

EU:n työllisyydestä ja sosiaalisista oikeuksista vastaava komissaari Nicolas Schmit sanoi: "ETF:n ja IRU:n yhteinen julkilausuma on tärkeä askel käsiteltäessä työvoima- ja ammattitaitopulaa tieliikennealalla. Se on osoitus Euroopan alakohtaisten työmarkkinaosapuolten sitoutumisesta toimiin parantaakseen EU:n ulkopuolisten kuljettajien työoloja.

”Väärinkäytöksillä ja huonoilla työoloilla ei ole sijaa EU:ssa. Olen erittäin tyytyväinen tämänpäiväiseen lausuntoon, jonka pitäisi olla inspiraationa muille sektoreille", hän lisäsi.

ETF:n pääsihteeri Livia Spera sanoi: "Tämä julkilausuma on tärkeä ensimmäinen askel kohti sekä työmarkkinaosapuolten että EU:n toimielinten sitoutumista tieliikennesektorin taustalla olevien ongelmien ratkaisemiseen. Lausunnossa korostetut keskeiset tekijät, mukaan lukien palkanlaskenta, sosiaaliturvarikkomukset ja parempi täytäntöönpano, ovat keskeisiä alan standardien nostamisessa työolojen heikkenemisen yhteydessä.

"Toivomme, että uusi työryhmä edistää konkreettisempien ja kohdennettujen ehdotusten kehittämistä työmarkkinaosapuolilta", hän lisäsi.

IRU:n EU:n edunvalvontajohtaja Raluca Marian sanoi: "Tämä Euroopan tieliikenteen työmarkkinaosapuolten yhteinen julkilausuma on virstanpylväs yhteisissä pyrkimyksissämme vastata tieliikenteen haasteisiin, mukaan lukien kuljettajapula, ja samalla painottaa ammatin tekemistä avoimeksi ja houkuttelevaksi kaikille."

”Painopisteemme on ennen kaikkea houkutella kuljettajan ammattiin lisää paikallisia osaajia, mukaan lukien nuoria ja naisia. Koska pula on kuitenkin laaja, tarvitaan kolmansien maiden kuljettajia. Olemme erittäin tyytyväisiä komission jäsen Schmitin tukeen positiivisen kuljettajakokemuksen varmistamisessa ja ratkaisujen löytämisessä EU:n liikennesääntöjen harmonisen soveltamisen tukemiseksi", hän lisäsi.

"Kaikkien maantieliikenteen harjoittajien on noudatettava oikeusvaltioperiaatetta. Asianomaisten täytäntöönpanoviranomaisten on määrättävä seuraamukset kaikista rikkomuksista tai laittomasta toiminnasta. IRU tuomitsee tapaukset ja käytännöt kolmansien maiden kuljettajien huonosta kohtelusta ja syrjinnästä, kuten ne, joita nähtiin Gräfenhausen-Westin pysäköintialueella Saksassa vuonna 2023, ja vastaavat viimeaikaiset tapaukset", Raluca Marian totesi.

IRU ja ETF ovat perustaneet yhteisen työryhmän käsittelemään yhteistä etua koskevia kysymyksiä, kuten edistämään sektorinlaajuista sitoutumista lakien noudattamiseen erityisesti työolojen ja kuljettajien palkkojen osalta. He korostivat EU:n liikkuvuuspaketin 1 täytäntöönpanon, väärinkäytösten torjumisen ja kohdennettujen tarkastusten edistämisen tärkeyttä tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi kaikkialla.

Yhteisessä julkilausumassa käsitellään myös mahdollisia sosiaalisen kestävyyden standardeja ja puitteita sekä kuljettajien hyvinvointia koskevaa due diligence -toimintaa, jotta voidaan ehkäistä ihmis- ja työoikeuksien loukkauksia alalla.

Lisäksi työmarkkinaosapuolet kehottavat Euroopan komissiota ja jäsenvaltioita tukemaan heidän aloitettaan muun muassa kehittämällä työkaluja kuljettajien palkkioiden laskemiseen, sitoutumalla sääntöjen kohdennettuun täytäntöönpanoon ja parantamalla kuljettajien pysäköinti- ja lepomahdollisuuksia.

Yhteisessä julkilausumassa kehotetaan kaikkia julkisia ja yksityisiä toimijoita tunnustamaan ammattikuljettajat välttämättömiksi työntekijöiksi ja varmistamaan heidän kunnioituksensa ja tukensa koko alalla.

Se korostaa heidän yhteistä vastuutaan yritysten kestävän kehityksen due diligence -direktiivin täytäntöönpanosta ja kestävän, osallistavan ja oikeudenmukaisen tieliikenteen edistämisestä.