Scania V8 – Koeajo

Sähkökäyttöisten paketti- ja kuorma-autojen hankintatuet

Liikenne- ja viestintäministeriössä käynnistetään lakihanke, jossa valmistellaan sähkö- ja kaasukäyttöisten ajoneuvojen hankintatukia. Tavoitteena on uudistaa ajoneuvokantaa, mikä pienentää liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä. Uusia tukia olisivat sähkö- ja kaasukäyttöisten pakettiautojen hankintatuki ja sähkökäyttöisten kuorma-autojen hankintatuki.

Uudet tuet sekä nykyisten hankinta- ja konversiotukien jatkaminen ja tukisumman korottaminen ovat osa fossiilittoman liikenteen tiekarttaa, josta valtioneuvosto antoi periaatepäätöksen 6.5.2021. Fossiilittoman liikenteen tiekartan tavoitteena on puolittaa liikenteen päästöt vuoteen 2030 mennessä vuoden 2005 tasosta. Tukien rahoituksesta ei ole vielä päätetty. Tukien määrärahat käsiteltäisiin vuoden 2022 talousarvion sekä vuosien 2023-26 julkisen talouden suunnitelman yhteydessä.

Tavoitteena on nopeuttaa teknologista siirtymää, jotta nolla- ja vähäpäästöisten autojen osuus uusista myytävistä henkilöautoista kasvaa nykyisestä noin 20 prosentista mahdollisimman lähelle sataa prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi tarkoituksena on edistää nolla- ja vähäpäästöisten pakettiautojen ja kuorma-autojen osuutta liikenteessä. Pakettiautoista ja kuorma-autoista vielä valtaosa kulkee dieselillä tai bensiinillä. Kuorma-autojen osuus liikenteen kasvihuonekaasupäästöistä on suuri ja hankintatuen avulla voitaisiin helpottaa myös yritysten siirtymistä pois fossiilisesta dieselistä. Kotimaan liikenteen päästöistä henkilöautojen osuus on noin 54 prosenttia ja paketti- ja kuorma-autojen noin 41 prosenttia.

Autojen energiatehokkuudella ja käyttövoimilla on keskeinen rooli liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä. Ajoneuvojen käyttövoimat ovat globaalissa murroksessa ja polttomoottoriautoista luovutaan vaiheittain.

Lakihankkeessa valmistellaan neljää tukea

1) uusi hankintatuki sähkö- ja kaasukäyttöisille pakettiautoille vuosina 2022-2025

2) uusi hankintatuki sähkökäyttöisille kuorma-autoille ja nykyisen kaasukäyttöisten kuorma-autojen hankintatuen jatkaminen ja korottaminen 2022-2030

3) nykyisen täyssähköautojen hankintatuen jatkaminen vuosina 2022-2025 ja tukisumman korottaminen

4) nykyisten konversiotukien jatkaminen bensiiniauton muuttamiseksi etanoli- tai kaasukäyttöiseksi 2022-2030

Mitä seuraavaksi?

Lakia valmistellaan liikenne- ja viestintäministeriössä yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Valmistelun aikana järjestetään lausuntokierros loppukesästä 2021. Tukien määrärahat käsiteltäisiin vuoden 2022 talousarvion sekä vuosien 2023-26 julkisen talouden suunnitelman yhteydessä.

Tuet on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2022.

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Maria Hyvönen, 295 342 090, maria.hyvonen(at)lvm.fi
yksikön johtaja Päivi Antikainen, p. 050 382 7101, paivi.antikainen(at)lvm.fi, Twitter @PaiviAntikainen


Merikuljetusten tukemiseen suunnitellaan jatkoa

Liikenne- ja viestintäministeriö on lähettänyt lausuntokierrokselle asetusluonnoksen, jolla mahdollistettaisiin meriliikenteen tukeminen 31.12.2021 asti.

Esityksen tavoitteena on varmistaa ja edistää merikuljetusten riittävyyttä koronavirustilanteen jatkuessa. Määräaikainen valtioneuvoston asetus meriliikenteen tukemisesta on nyt voimassa 30.6.2021 asti.

Eduskunta myönsi vuoden 2021 ensimmäisessä lisätalousarviossa 23,15 miljoonaa euroa lisämäärärahaa meriliikenteen tukemiseen.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom voi myöntää lasti- ja matkustaja-alusvarustamoille tukea liikennöintiin koronapandemian aiheuttamassa tilanteessa. Avustuksen myöntämisen ehtona on, että tätä hakeneelle varustamolle asetetaan julkisen palvelun velvoite tuetun reitin, aluksen ja vuorotiheyden suhteen. Liikenne- ja viestintävirasto voi asettaa julkisen palveluvelvoitteen yhteysväleittäin meriliikenteeseen, jos se on välttämätöntä riittävien liikenneyhteyksien, huoltovarmuuden ja Suomen ulkomaankaupan kuljetusten kannalta.

Eduskunta myönsi kesäkuussa 2020 24,8 miljoonan euron määrärahan laivaliikenteen tukemiseksi. Liikenne- ja viestintävirasto on syyskuusta 2020 alkaen avannut useita tuetun laivaliikenteen hakuja ja tehnyt päätöksiä liikennöintivelvoitteista.

Mitä seuraavaksi?

Lausuntokierros päättyy 25.5.2021. Lausuntokierroksen jälkeen lain valmistelu jatkuu virkamiestyönä. Valtioneuvoston asetus tulisi antaa viimeistään kesäkuun aikana, jotta se voisi tulla voimaan 1.7.2021.

Lisätietoja:

neuvotteleva virkamies Emmi Nykänen, p. 050 311 2394


EU:n liikkuvuuspaketin täytäntöönpanoa koskeva hallituksen esitys lausuntokierrokselle

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoja EU:n tieliikenteen liikkuvuuspaketin kansallista täytäntöönpanoa ja kuljetuksen tilaajan vastuita koskevasta lakiluonnoksesta. Esityksillä on tarkoitus muuttaa liikennepalvelulakia, työntekijöiden lähettämisestä annettua lakia ja ylikuormamaksulakia.

Lausunnoille lähetetty luonnos liittyy tieliikenteen sosiaali- ja markkinalainsäädännön muutoksiin, joita liikkuvuuspaketin EU-säädökset tuovat mukanaan Suomen lainsäädäntöön.

Liikkuvuuspaketin täytäntöönpanon lisäksi esityksellä toteutettaisiin hallitusohjelman kirjauksia harmaan talouden torjunnasta laajentamalla tilaajan vastuita ylikuormilla ajamiseen sekä ajo- ja lepoaikojen rikkomiseen.

Samalla on tarkoitus myös vahvistaa tavaraliikennettä alle 3,5-tonnisilla kevyillä hyötyajoneuvoilla harjoittavan palveluntarjoajan rekisteröitymisvelvollisuutta sekä palveluntarjoajan ja henkilö- ja tavaraliikenneluvan haltijan ammattimaisessa liikenteessä käyttämän ajoneuvon rekisteröintivelvollisuutta.

Esityksen tavoitteena on yhdenmukaistaa EU:n sisämarkkinoiden tieliikenteen sosiaali- ja markkinalainsäädäntöä ja sen soveltamista jäsenmaissa, edistää reilua ja tasapuolista kilpailua sekä parantaa valvontaviranomaisten toimintaedellytyksiä ja liikenneturvallisuutta.

Mitä seuraavaksi?

Lausuntoaika päättyy 23.6.2021. Lakiluonnoksesta voi antaa lausuntoja osoitteessa www.lausuntopalvelu.fi. Lausuntoja voivat antaa kaikki organisaatiot ja yksityishenkilöt.

Tarkoitus on, että lakimuutokset tulevat voimaan 1.2.2022.

Lisätietoja:

liikenneneuvos Veli-Matti Syrjänen, p. 050 470 7708
erityisasiantuntija Elisa Vornanen, p. 050 511 6405
erityisasiantuntija Mari Starck, p. 050 478 1164LVM:n hallinnonalan määrärahat julkisen talouden suunnitelmassa

Valtioneuvosto päätti 12. toukokuuta vuosien 2022–2025 julkisen talouden suunnitelmasta, joka sisältää myös valtiontalouden kehyspäätöksen.

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan määrärahat ovat kehyskaudella keskimäärin 3,25 mrd. euroa vuodessa.

Perusväylänpidon vuotuinen määräraha on kehyskaudella keskimäärin 1,3 mrd. euroa. Tavoitteena on korjausvelan kasvun pysäyttäminen ja sen vähentäminen. Perusväylänpidon määrärahojen mitoituksessa on huomioitu vuoden 2021 kolmannessa lisätalousarviossa esitettävä 50 milj. euron aikaistus vuodesta 2022 vuodelle 2021.

Väyläverkon kehittämisen vuotuinen määräraha on keskimäärin 344 milj. euroa. Määrärahassa on huomioitu hallinnonalalle kohdennettu 110 milj. euron säästö vuodesta 2023 eteenpäin. Säästön lopullinen kohdennus ratkaistaan ensi kevään kehysriihessä. Liikenne- ja viestintäministeriö valmistelee kohdennuksen huomioiden hallinnonalan kehittämistarpeet.

Julkisen henkilöliikenteen tuesta osoitetaan 20 milj. euron vuodessa ilmastoperusteisiin toimenpiteisiin.

Lisätietoja:

yksikön johtaja Sanna Ruuskanen, p. 050 376 2377


Uudelle MAN-kuorma-automallistolle kaksi iF DESIGN AWARD -muotoilupalkintoa

Uusi MAN-kuorma-automallisto vakuuttaa asiantuntijat ja asiakkaat erinomaisella muotoilullaan. Uusi MAN TGX voitti halutun iF DESIGN AWARD -muotoilupalkinnon erityisen hyvästä muotoilun toimivuudesta. Koko MAN-kuorma-automallisto puolestaan vakuutti tuomariston materiaalien ja värien valikoimalla.

Vuoden 2021 iF-muotoilupalkinnoista (iF DESIGN AWARD) kilpaili erityisen suuri joukko hakijoita: melkein 10 000 hakijaa 52 maasta. Huolimatta kovasta kilpailusta uusi MAN-kuorma-automallisto vakuutti 98 jäsenisen, itsenäisen ja kansainvälisen tuomariston – palkinto myönnettiin koko malliston materiaalien ja värien tasapainoisuudesta, ja lisäksi MAN TGX palkittiin erityisen toimivasta muotoilusta.

Lue lisää...


Testaaminen on käynnistynyt Nokian Renkaiden Espanjan-testikeskuksessa

Nokian Renkaat on aloittanut rengastestaamisen Espanjan Santa Cruz de la Zarzassa sijaitsevassa uudessa testikeskuksessa. Kaikkia kymmentä rataa käytetään renkaiden testaamiseen ääriolosuhteissa, ja testikeskuksen kruununjalokivi on aluetta kiertävä seitsemän kilometrin mittainen ovaalirata.

”Kaikki testikeskuksemme ovat investointeja innovaatioihin, ja testaustoiminnan laajentaminen on meille merkittävä edistysaskel. Espanjan-testikeskuksen monipuoliset radat ja moderni varustelu mahdollistavat renkaiden testaamisen märällä ja kuivalla kelillä, jolloin rankkasateet tai paahtava kuumuus eivät tuo yllätyksiä. Yhdessä Ivalossa sijaitsevan talvitestikeskuksemme kanssa Espanjan-testikeskus vie testauskykymme korkeimmalle mahdolliselle tasolle,” sanoo tuotekehitysjohtaja Olli Seppälä.

Lue lisää...


Irizar on esitellyt sähköbussin raitiovaunun ulkonäöllä ja bussin monipuolisuudella

Irizar ie tram on 100 % sähkötoiminen nollapäästöinen bussi, joka näytytää suurtilavuus-raitiovaunulta johon yhdistyy helppo sisäänmeno ja poistuminen sekä bussille leimallinen monipuolisuus. Mallistoon kuuluu 12-metrinen sekä 18-metrinen 155 matkustajan nivelbussi.

Lue lisää...


Moottoriöljyllä voit oikeasti vaikuttaa dieselpartikkelisuodattimen käyttöikään – Texaco Delo 600 ADF

Mainos

Tuhkapitoisuuden vaikutukset DPF:n käyttöikään

Dieselhiukkassuodatinten keräämät hiukkasaineet muodostuvat tuhkasta ja noesta: noki palaa regenerointiprosessin aikana, mutta tuhka, joka on 90%:sti moottoriöljyn lisäaineistuksesta peräisin olevaa palamatonta ainesta, ei häviä dieselhiukkassuodattimen regeneroinnin yhteydessä. Tuhkaa kertyy vähitellen dieselhiukkassuodattimen sisälle, mikä lisää moottorin sekä turboahdinten vastapainetta ja heikentää samalla dieselhiukkassuodattimen hyötysuhdetta. Tämä puolestaan johtaa entistä tiuhempiin dieselhiukkassuodattimen regenerointisykleihin.

Lue lisää...


Volvo 9700 DD voitti kansainvälisen ympäristökestävyyspalkinnon

Volvo 9700 DD kaksikerrosbussille on myönnetty Inrenational Busplaner Sustainabily Award innovatiivisesta aerodynaamisesta muotoilusta, joka alentaa merkittävästi bussin polttoaineenkulutusta. Volvon 11-litran moottori käy yhtä hyvin dieselillä kuin synteettisellä HVO:lla ja biologisella RME polttoaineella vähentäen CO2-päästöjä 40-80%, palkintolautakunta perustelee.

(fleet Bus & Coach)


Lakiluonnos sähköisten tietullijärjestelmien yhteentoimivuudesta lausunnoille

Liikenne- ja viestintäministeriö on lähettänyt lakiluonnoksen sähköisten tietullijärjestelmien yhteentoimivuudesta lausuntokierrokselle. Lakiluonnos koskee muutoksia eurooppalaiseen tietullijärjestelmään eikä se velvoita tai johda tietullien käyttöönottoon Suomessa.

Lailla pantaisiin Suomessa täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston uusi direktiivi sähköisten tietullijärjestelmien yhteentoimivuudesta ja laiminlyötyjä tiemaksuja koskevasta tiedonvaihdosta. Suomen vuonna 2014 voimaan saattamat EU-säädökset kumottiin vuonna 2019.

Lue lisää...


Hallitus esittää lakimuutosta rajaliikenteen ennakkovarauspalvelun jatkamiseksi

Hallitus antoi eduskunnalle 12.5.2021 esityksen liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta.

Muutoksen tarkoituksena on mahdollistaa rajaliikenteen ennakkovarauspalvelun jatkaminen Vaalimaalla ja laajentaminen muille Suomen ja Venäjän välisille maantieraja-asemille.

Lue lisää...


Ruotsi: Perävaunuissa 5 suomalaista 10 eniten myyneen joukossa

Krone myy ylivoimaisesti eniten perävaunuja ruotsalaisille kuljetusyrityksille, 478 kpl vuonna 2020 (1049 kpl vuonna 2019). Schmitz on kakkosena ulkomaalaisista valmistajista, 264 kpl 2020 (489 kpl 2019). Seuraavina ulkomaalaisten listalla 2020 oli Ekeri 220 kpl, Närko 161, NTM 135, CMT 118, VAK 68, Knapen 68, Fliegl 67 ja Jyki 53. Yhteensä ulkomaalaisia 2484 kpl (3586 vuonna 2019).

Lue lisää...


Volvo ja SSAB: Volvo fossiilivapaasta teräksestä jo tänä vuonna

- Olemme päättäneet tiukasti, että haluamme olla fossiilivapaa yritys 2050 mennessä, Volvon konsernijohtaja Martin Lundstedt sanoo. Volvon ja SSAB:n sopimus vetykaasulla valmistetusta fossiilivapaasta teräksestä tuo jo tänä vuonna tien päälle Volvon ensimmäisen konseptikuormurin. Lisäksi myös komponentteja fossiilivapaasta teräksestä tulee tarjontaan jo tänä vuonna.


Mantorpin Trucking Festival on - Power Truck tullee, ja Isosyötteen Trucker's

Trucker's festareissa on ollut pitkä tauko. Nyt Trailer -lehden Trucking Festival Ruotsin Mantorp Parkissa pidetään 27-28. elokuuta 2021, ja se on saletti, sanovat Trailerin toimittajat.

Samalla Power Truck Alahärmän Powerparissa on täydessä valmisteluvaiheessa. Jollei ihan hurja esteitä nouse eteen, Power Truck pidetään 13-14. elokuuta.

Lue lisää...


Solaris tuo 9-metrisen e-midibussin - latausainfran vaatimuksista ohessa

Solarsi esittelee muutaman kuukauden sisällä e-midibussin, 9-metrisen 3-akselisen kaupunkikulkijan etu- ja keskiovella. Näin lupaa Solaris'n E-Mobility Development osaston johtaja Mateutz Figaszewski.

Vaihtoehtoisilla polttoaoineilla kulkevien bussien osuus Solaris'n koko bussituotannosta oli 2020 jo 44%. Osuus on jatkuvassa kasvussa. Vastaava osuus oli 29% vuonna 2018 ja 40% vuonna 2019.

Lue lisää...