Raskone – nopeasti takaisin tielle

Gasum toimittaa uusiutuvaa tuulivoimaa Borealis Ab:lle

Gasum on allekirjoittanut kymmenvuotisen tuulisähkösopimuksen uusiutuvan tuulienergian toimituksista Borealis AB:n tuotantolaitokselle Ruotsissa. Tuulivoiman tuottaa Gasumin kumppani Stena Renewable AB. Kumppanuus edistää Gasumin strategiaa toimittaa puhtaampaa energiaa teollisuuteen Ruotsissa.

Gasum on allekirjoittanut Borealiksen kanssa pitkäaikaisen sopimuksen tuulivoiman toimituksista Stenungsundissa sijaitsevalle tuotantolaitokselle Ruotsin länsirannikolla. Tuulivoiman tuottaa Gasumin kumppani Stena Renewables Kronobergetissä sijaitsevassa tuulivoimapuistossa eteläisessä Ruotsissa.

Lue lisää...


Neuvottelut itäisen suunnan raidehankkeen edistämiseksi alkamassa

Liikenne- ja viestintäministeriö on 11.2.2021 lähettänyt nimeämispyynnön osallistumisesta itäisen suunnan raidehankkeen edistämistä koskeviin neuvotteluihin.

Talouspoliittinen ministerivaliokunta puolsi linjauksia itäisen suunnan raideliikenneinvestoinnin edistämiseksi 20.1.2021. Ministerivaliokunnan puoltamien linjausten mukaisesti liikenne- ja viestintäministeriö jatkaa neuvotteluja itäisen suunnan raideliikenneinvestoinnista hyötyvien kuntien ja mahdollisesti muiden julkisyhteisöjen kanssa hankeyhtiön perustamiseksi.

Lue lisää...


Hyundai kehittää miehittämätöntä rahdinkuljettajaa tiettömiin olosuhteisiin

Hyundai on esitellyt henkilökuljetuksiin tarkoitetun tulevaisuusvisionsa "Elevaten" jälkeen rahtia kuljettavan vastineensa "Tigerin".

Tiger on nelijalkainen kulkijarobotti, jonka "jalkaterinä" on pyörät. Se kulkee nelipyörävetoisena, mutta ylittää esteet työntämällä esiin korkeat jalkansa astuakseen niillä esteiden yli. Sillä on kyky kääntyä paikallaan 360 astetta ja kulkua auttaa lukuisa määrä tunnistimia etävalvontaa varten. Etenemisen aikana rahtitila pysyy vaakatasossa yhtä laillla pyörillä kuin jaloilla edetessä.

(Vogel)Epäreilu kilpailu kuriin!


- Dieselin veronkorotus nostaa kaiken kuljetettavan hintaa - ruuasta, elintarvikkeisiin, kulutustavaroihin. Korotuksen maksaa lopulta jokainen suomalainen!

Tulevaisuuden turvaaminen jäsenistölle on ykköshaaste, sanoo Suomen Kuljetus ja Logistiikka ry:n (SKAL) eli “Kuorma-autoliiton“ 26.10.2020 valittu uusi puheenjohtaja Jani Ylälehto.

Lue lisää...


Daimler jakautui kahdeksi suuryritykseksi

Daimler jakautuu kahtia. Daimler Truck keskittyy kuorma- ja linja-autojen valmistukseen ja kauppaan. Mercedes-Benz Cars keskittyy henkilö- ja pakettiautojen valmistukseen ja kauppaan. Kummallakin yhtiöllä tulee olemaan täysin itsenäiset hallitukset.

Daimler Trucks ilmoittaa samalla hakeutuvansa pörssiyhtiöksi Frankfurtin pörssiin vielä kuluvan vuoden aikana. Ilmoituksen jälkeen Daimlerin osakkeiden arvo kohosi 8%.

Lue lisää...


USA: 11 suuryritystä liittoutui kehittämään vetyenergia

USA:ssa on syntynyt 11 suuren energiayhtiön liittouma tavoitteena edistää vetykaasun hyödyntämistä energiamuotona. Liittouman muodostavat Air Liquide, Anglo American, Bloom Energy, CF Industries, Chart Industries, Cummins Inc., Hyundai, Linde, McDermott, Shell ja Toyota. Yhteistyöllä vetyenergian kehittämiseksi kaikilla mahdollisilla energia-aloilla liittoumanjäsenet uskovat parantavansa USA:n mahdollisuuksia saavuttaa asetettuja ilmastotavoitteita ja vahvistavansa USA:n taloutta uusilla hyväpalkkaisilla työpaikoilla.

(H2 View)


Tukes: säädöstietopalvelu uudistui

Tukesin säädöstietopalvelu päivitettiin. Palvelu kerää Tukes-toimialojen ajantasaiset lait ja asetukset yhteen paikkaan. Säädökset päivitetään viikoittain. Palvelu on maksuton. 

Uutena ominaisuutena palvelusta löytyvät nyt ajantasaiset EU-säädökset ja vanhaan tapaan hallituksen esitykset. Aktiivista käyttäjää helpottaa se, että uusimmat säädösmuutokset näkyvät jo palvelun etusivulla. 

Lue lisää...


Laiton kabotaasi Pohjolassa

Ruotsiin on laittomassa kabotaasissa aivan omassa sarjassaan. Sinne on tullut vuosikymmeniä paljon maahanmuuttajia. Paljon sinne on tullut myös laittoman kabotaasin harjoittajia.

Lue lisää...


Fossiilittoman liikenteen ohjausryhmä aloitti työnsä

Liikenne- ja viestintäministeriö perusti ministeriöiden välisen fossiilittoman liikenteen ohjausryhmän 4. helmikuuta. Ohjausryhmään kuuluvat edustajat liikenne- ja viestintäministeriöstä, työ- ja elinkeinoministeriöstä, ympäristöministeriöstä ja valtiovarainministeriöstä. Ryhmän tehtävänä on edistää valtioneuvoston periaatepäätöksen toteuttamista.

Lue lisää...


Liikenne- ja viestintäministeriön kansliapäälliköksi seitsemän hakijaa

Liikenne- ja viestintäministeriön kansliapäällikön viran hakuaika päättyi 8.2.2021 klo 12.

Virkaa hakivat seuraavat henkilöt:

Lue lisää...


VTT:n ja Nesteen johdolla sähköpolttoaineteknologian läpilyöntiin

Kestävästi tuotettua sähköä ja talteenotettua hiilidioksidia hyödyntävien polttoaineiden eli sähköpolttoaineiden valmistuksen kaupallistaminen sai tammikuussa vauhtia Business Finlandin E-fuel-tutkimushankkeelle myöntämän 3,3 miljoonan euron rahoituksen myötä. VTT:n koordinoima hanke liittyy Nesteen Veturi-ekosysteemirahoitukseen. Lisäksi kehitystyötä täydentää joukko yrityksiä, joista osalla on omia rinnakkaisia yritysprojekteja. Yhteensä kyseessä on yli 6 miljoonan euron panostus sähköpolttoaineiden tuotannon kehitykseen.

Lue lisää...


EU: Lupien, todistusten, valtuuksien pidennys lausunnolle 8.2. mennessä

Euroopan komissio antoi 18.1.2021 ehdotuksen asetukseksi erityisistä väliaikaisista toimenpiteistä Covid-19-pandemian jatkumisen johdosta. Ehdotus koskee tie-, raide- ja sisävesiliikennettä sekä merenkulun turvallisuutta ja se helpottaa liikennealan toimintaa pandemian jatkuessa.

Ehdotuksella helpotettaisiin väliaikaisesti eräiden todistusten, lupien ja valtuutuksien voimassaoloa sekä tiettyjen määräaikaisten tarkastusten ja koulutusten lykkäämistä osassa liikennealan lainsäädäntöä.

Lue lisää...


Ruotsin hallitus tuo kansallisen vetystrategian

Ruotsin hallitus antaa Energiavirastolle tehtäväksi esitellä ehdotus kansalliseksi vetykaasustrategiaksi. Tavoitteena on kehittää ja hyödyntää vetykaasua ja sähköpolttoaineita jouduttamaan luopumista fossiilisista polttoaineista.

Lue lisää...


Lanutti ostaa 1000 Volvoa

Italian suurimpiin logistiikka- ja kuljetusyrityksiin kuluva Lanutti Group on tilannut 1000 Volvo FH kuorma-autoa I-Save polttoaineen kulutusteknologialla. Lanutti uskoo näin vähentävänsä näin polttoainekustannuksiaan 10% ja vastaavasti päästöjään. Volvot toimitetaan Lanuttille vuosina 2021-22.

Lue lisää...


Polttokenno-vety halpenee 10 vuodessa 77%

Markkinatutkimuslaitos Interact Analysis on julkistanut selvityksensä "Electrified Truck and Bus Powertrain Pricing and Architecture", joka huomio hybridi-, akkusähkö- ja vetyajoneuvojen markkinoiden kehitystä Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa.

Selvityksen mukaan akkupaketti edustaa yli 50% tuotosta tarkastelukaudella (2025 54%). Osuus kasvaa 2025-30 keskiraskaiden ja raskaiden ajoneuvojen määrän kasvaessa tarkastelukauden loppupuolella. Samalla akkupakettien koko kasvaa vastaavasti.

Lue lisää...