Scania V8 – Koeajo

Perälauta ei petä


Truck Service Finlandille valmistui hiljattain koneenkuljetuslava. Lavan etuosan kotelossa on sähkövinssi.

Viipurissa syntynyt nurmijärveläinen Paavo Teräväinen, 78 on tehnyt metallitöitä yli 60 vuotta. Siinä ajassa on syntynyt n. 5 000 lavaa. Lavarakenne Paavo Teräväinen on edelleen voimissaan eikä laadusta tingitä.

Lue lisää...


RAKLI ry: Rekkaparkkeja kaivataan lisää pääkaupunkiseudulle

Rekkojen pysäköintipaikat käyvät vähiin pääkaupunkiseudulla. Nykyisten pysäköintipaikkojen käyttöaste on jo 99 prosenttia. Jos rekkaliikenne vielä lisääntyy, joutuvat rekat pysäköimään muun liikenteen sekaan ja asuinalueille. RAKLIn klinikassa haettiin ratkaisuehdotuksia asiaan yhdessä valtion, kuntien ja markkinatoimijoiden kesken.

Pienikin lisäys rekkaliikenteeseen ajaa raskaan liikenteen etsimään yönylipysäköintipaikkoja ja ajantasauspaikkoja muun liikenteen seasta ja pahimmillaan asuinalueiden katujen varsilta.

Lue lisää...


Tiukennuksia alusten jätteiden ja lastien käsittelyyn

Merenkulun ympäristölainsäädäntöä uudistetaan. Samalla asetukseen tehdään muutoksia, jotka liittyvät etenkin EU:n uudistetun alusten jätteiden vastaanottoa satamissa koskevan direktiivin täytäntöönpanoon. Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoja asetusluonnoksesta 25. toukokuuta mennessä.

Merenkulun ympäristönsuojelulakiin ja sitä koskevaan asetukseen tehdään muutokset, joita uudistettu alusjätedirektiivi ((EU) 2019/883) edellyttää. Direktiivin tavoitteena on parantaa jätteiden vastaanottoa ja käsittelyä satamissa, mikä vähentää merten roskaantumista ja vaarallisten aineiden, kuten öljyn päätymistä veteen. Myös alusten välisiä haitallisten ja vaarallisten lastien siirtoja ja polttoaineen toimituksia koskevaa sääntelyä täsmennetään.

Lue lisää...Viitostiellä Mikkelin pohjoispuolella tietöitä

Työtahti viitostiellä Mikkelin ja Juvan välillä kiihtyy kesää kohti. Osuus Mikkelistä Nuutilanmäelle saa lopullisen päällysteen kesän aikana. Vehmaan eritasoliittymässä tehtävät työt muuttavat kulkureittejä Juvan päässä. Nuutilanmäeltä Juvalle avataan tieosuuksia liikenteelle kesän ja syksyn mittaan. Liikenteelle avaamisista tiedotetaan tapauskohtaisesti erikseen.

Lue lisää...


Roottoripurjeen koekäyttö Viking Gracella päättyy

Suomalaisen Norsepowerin kehittämää innovatiivista roottoripurjeteknologiaa on testattu Viking Linella nyt kolmen vuoden ajan. Roottoripurje tuottaa työntövoimaa Magnus-ilmiön avulla ja pienentää laivan potkuritehon tarvetta. M/S Viking Grace oli maailman ensimmäinen matkustaja-alus, jolle roottoripurje asennettiin. Huhtikuussa roottoripurjeen koekäyttöjakso Viking Gracella päättyy. Viking Line haluaa jatkossakin kokeilla uusia ilmastoystävällisiä ratkaisuja aluksillaan. Uudelle M/S Viking Glorylle on jo rakennettu roottoripurjevalmius.

Lue lisää...


Ford alkaa valmistaa uutta hyötyautomallia Romaniassa vuonna 2023

Ford on ilmoittanut investoivansa 300 miljoonaa dollaria Romaniassa sijaitsevan Craiovan tuotantolaitoksen modernisointiin. Tuotantolaitoksessa aletaan valmistaa Fordin uutta kevyttä hyötyajoneuvoa vuonna 2023.

Vielä nimettömästä, uudesta hyötyajoneuvomallista aletaan valmistaa täyssähköversiota vuonna 2024.

Lue lisää...


Korona vilkastutti matkailuautoilua

Kotimaan matkailu elää vahvaa kasvukautta. Koronaepidemia on mullistanut mökkeilyn ja lähimatkailun lisäksi myös matkailuautoilun, jota on aiemmin pidetty pienen piirin harrastuksena. Pölyttyneet ajatukset karavaanareista on nyt syytä unohtaa, sillä viime ja kuluvan vuoden myynti kertoo, että matkailuautoilusta on tullut isomman kohderyhmän juttu. Eniten kasvua nähdään aiempaa nuoremmissa kohderyhmissä. Muutos on huomattu myös Best Caravanin tilastoissa.

- Matkailuautoilu on ollut kasvussa jo ennen koronaa, mutta selkeä kasvu nuoremmissa kohderyhmissä on nähty kevään 2020 jälkeen. Uusien asiakkaiden kasvu on noin kaksinkertainen edellisvuoteen nähden, ja haasteeksi tuleekin jo kysyntään vastaaminen. Retkeily- ja matkailuautot viedään käsistä, Best Caravanin markkinointi- ja ajoneuvoliiketoiminnan johtaja Tuomas Salminen kertoo.

Lue lisää...


Hirvieläinkolareissa piikki toukokuussa

Syksy on hirvieläinonnettomuuksien pääaikaa, mutta niitä sattuu yllättävän paljon myös touko-kesäkuussa. Eläinkolareissa loukkaantuu vuosittain lukuisia autoilijoita mutta myös kymmeniä moottoripyöräilijöitä ja toisinaan myös mopoilijoita. Viime vuosina törmäyksessä eläimen kanssa on menehtynyt useampi moottoripyörällä kuin autolla liikkunut. Ajokauden alussa kannattaa seurata tarkoin tienpientareita, sillä ilmojen lämmetessä liikkeelle lähtevät myös eläimet.

Kevään lämpö sulattaa tiet ja maastot ja saa niin ihmiset kuin hirvieläimet liikkeelle. Yleinen aktivoituminen tarkoittaa myös lisää kohtaamisia tien päällä. Tilastokeskuksen riistaonnettomuustilaston mukaan törmäysten määrä on viime vuosina kasvanut roimasti toukokuussa alkukevään rauhallisemman jakson jälkeen. Vuoden 2020 toukokuussa Manner-Suomessa sattui kaikkiaan 1 372 riistaonnettomuutta eli noin joka kymmenes viime vuoden kaikista riistaonnettomuuksista.

Lue lisää...


Tutkimus: Sähköpotkulautojen parkkipaikat kannustavat pysäköimään oikein

Norjalaisen liikennetalouden instituutin ja Oslon kaupunki- ja ympäristöviraston toteuttaman sähköpotkulautojen pysäköintitutkimuksen tulokset kannustavat luomaan sähköpotkulaudoille pysäköintipaikkoja alueille, joihin moni käyttäjä päättää matkansa. Tutkimuksen mukaan pysäköintipaikkojen ei tarvitse kuitenkaan välttämättä olla telineitä, vaan myös katuun maalatut pysäköintiruudut toimivat. Tutkimus tehtiin yhteistyössä sähköpotkulautayhtiö Voin kanssa. Oslon lisäksi tutkimusta toteutettiin myös Trondheimissa.

Lue lisää...


Pirkkalan lentokentälle sotilasrahtialue

Puolustusvoimien kiinteistöistä vastaava Puolustuskiinteistöt rakennuttaa Pirkkalan lentokenttäalueelle uuden rahtialueen Puolustusvoimien tarpeisiin. Projektissa Pirkkalaan luodaan turvalliset ja nykymääräysten mukaiset edellytykset lentorahdin käsittelylle niin, että toiminta ei häiritse lentoaseman siviili-ilmailua.

Lentokenttäalueen sisäpuolelle, Satakunnan lennoston hallinnoimalle alueelle, toteutetaan asfalttipäällystetty rahtialue, kunnostetaan siihen liittyvät rullaustiet valoineen sekä hulevesijärjestelmä, jossa on huomioitu ympäristöturvallisuuden vaatimukset. Rakennustöihin liittyvät louhintatyöt ovat alkaneet 22.4.2021 ja projektin on määrä valmistua vuoden 2021 lopussa. Kokonaisuudessaan pinnoitettavan alueen laajuus on noin viisi hehtaaria. Investoinnin arvo on noin seitsemän miljoonaa euroa.

Lue lisää...


Tieliikenteen automaatio voi olla keskeinen tekijä liikenneturvallisuuden parantamisessa

Uusissa autoissa yleistyvät kuljettajaa avustavat järjestelmät ja kehitysvaiheessa olevat automaattiautot, toiselta nimeltään robottiautot, voivat tulevaisuudessa vähentää liikenneonnettomuuksien määrää huomattavasti. Roni Utriainen arvioi väitöskirjassaan henkilöautoissa yleistyvien kuljettajaa avustavien järjestelmien ja ilman kuljettajaa ajamaan kykenevien automaattiautojen mahdollisuuksia parantaa turvallisuutta onnettomuuksien määrää vähentämällä. Useat ihmisten käyttäytymiseen ja teknologian kehittymiseen liittyvät tekijät kuitenkin vaikeuttavat täsmällisten turvallisuusarvioiden tekemistä.

Tampereen yliopiston Liikenteen tutkimuskeskus Vernessä edistetään kestävän liikennejärjestelmän ja logistiikan kehittämistä. Liikkumisen tulevaisuuden näkökulmasta Vernessä on tehty tutkimusta esimerkiksi liikenteen automaatiosta ja liikenneturvallisuudesta. 

Lue lisää...


Kevitsan kaivoskuljetuksia tehostetaan uudella konttikalustolla

VR Transpoint ja Boliden Kevitsa Mining Oy ovat sopineet yhteistyön jatkumisesta. Uusi toimintamalli parantaa merkittävästi Kevitsan kaivoksen kuljetusten kustannustehokkuutta. Sopimus sisältää Kevitsan kaivoksen kuljetukset Sodankylästä aina Harjavaltaan saakka. Yhteistyössä kehitetyn konttikaluston avulla rautatiekuljetusten kuormaa voidaan kasvattaa noin 25 prosentilla. Kevitsan kaivokselta kulkee vuosittain lähes 300 000 tonnia rikasteita. Rikastekuljetuksiin tehoa ja joustavuutta tuo rautatie- ja maantiekuljetusten yhdistäminen.

- Sopimus on jatkoa vuonna 2017 alkaneelle hyvälle yhteistyöllemme ja tuo merkittävää lisävolyymiä Bolidenin kuljetuksiin. Yhdistämällä rautatie- ja maantiekuljetukset samaan kuljetusketjuun voimme tarjota Kevitsan kaivoksen logistiikkaan lisää tehoa ja joustavuutta, VR Transpointin johtaja Martti Koskinen kertoo.

Lue lisää...


Finnairin lentäjille uusi 3,5-vuotinen työehtosopimus

Suomen Liikennelentäjäliitto SLL ry ja Palvelualojen työnantajat Palta ry ovat päässeet sopimukseen Finnairin lentäjien työehtosopimuksesta.  

Uusi työehtosopimus on voimassa 30.9.2024 asti ja se pitää sisällään monia tärkeitä rakenteellisia uudistuksia, jotka tukevat Finnairin kilpailukykyä pandemian jälkeisellä voimakkaasti kilpaillulla markkinalla. Näihin kuuluvat mm. siirtyminen palvelusvuosipohjaisesta palkkauksesta tehtäväkohtaiseen palkkaukseen, sekä liikenteen kausivaihteluiden tasaamisen tehokkaampi mahdollistaminen.   

Lue lisää...


Kotka-Kouvola-Hamina -radalle merkittävä testausjärjestelmä

Väylävirasto ja teknologiayhtiö Thales ovat solmineet sopimuksen rautatieliikenteen turvalaitejärjestelmän suunnittelusta, toimituksesta, asennuksesta ja testauksesta Kouvola-Kotka-Hamina-rataosuudelle. Samanaikaisesti rataosalla testataan eurooppalaista junakulunvalvontajärjestelmää ETCS L2 -tasolla.

Kouvola-Kotka-Haminan -rautatie yhdistää Suomelle tärkeät Haminan ja Kotkan satamat. Rautatieverkon ohjausjärjestelmän kehittäminen parantaa radan kapasiteettia ja sitä kautta Suomen vientiteollisuuden kilpailukykyä. Kehittämishanke on tärkeä askel myös siksi, että se valmistelee rautatieliikenteen digitalisointia ja automatisointia sekä parantaa rautateiden turvallisuutta, luotettavuutta ja täsmällisyyttä.

Lue lisää...


Malminkenttä: Ministerin vaihtuminen muutti Ympäristöministeriön päätöksen päinvastaiseksi

Ympäristöministeriön maaliskuussa tekemästä päätöksestä hylätä esitys Malmin lentoaseman suojelusta rakennusperintölain perusteella on valitettu Helsingin hallinto-oikeuteen. Malmin lentoaseman ystävät ry lähetti valituksen käsiteltäväksi maanantaina 26.4.2021.

Valituksen mukaan hylkääminen on lainvastainen ja perusteluissa on sovellettu väärää lakia. Ympäristöministeriö antoi toista kertaa käsittelyssään olevassa asiassa täysin erilaisen päätöksen kuin edellisellä kerralla, mikä on omiaan aiheuttamaan kansalaisille hämmennystä oikeuskäytännössä.

Lue lisää...