TIP-Trailer services

Ajo- ja lepoaikoihin määräaikainen poikkeus

Valtioneuvosto on 26.3.2020 päättänyt antaa linja-autojen ja tieliikenteen raskaan tavaraliikenteen ajoaikojen pidentämistä ja lepoaikojen lyhentämistä koskevan asetuksen koronavirustilanteesta johtuen. Asetuksella on tarkoitus turvata kotimaan tavarakuljetuksia ja yhteiskunnan huoltovarmuutta.

Asetuksen mukaan maantiekuljetuksissa noudatettaisiin 27.3.-25.4.2020 poikkeusta, joka sallisi kuljettajien vuorokausilevon lyhentämisen 9 tuntiin ja viikkolevon lyhentämisen 24 tuntiin. Lisäksi hallitus esittää, että vaatimusten mukaisen 45 minuutin vähimmäistauon saisi jakaa vapaammin 15 minuutin ja 30 minuutin jaksoiksi neljän ja puolen tunnin sisällä.

Lue lisää...


M/s Finlandian rahtiliikenne jatkuu

Eckerö Linen m/s Finlandia jatkaa Huoltovarmuuskeskuksen tuen avulla rahtiliikennettä Suomen ja Viron välillä. M/s Finlandia kuljettaa Suomeen pääasiassa elintarvikkeita, lääkkeitä, ja teollisuuden komponentteja. Lisäksi lääkekuljetukset priorisoidaan aluksella.

- Suomi-Viro-merireitti on erittäin merkittävä väylä merirahdille ja Suomen huoltovarmuudelle. Koronakriisin takia matkustajaliikenne on keskeytynyt ja reitiltä on poistunut merkittävä määrä rahtikapasiteettia. On koko yhteiskuntamme kannalta tärkeä asia, että pystymme jatkamaan Huoltovarmuuskeskuksen tuella liikennöintiämme ja osaltamme varmistamaan lääkkeiden, elintarvikkeiden ja tavaroiden kuljettamisen ihmisille ja elinkeinoelämälle, kertoo Eckerö Linen toimitusjohtaja Taru Keronen.

Lue lisää...


Suomi on vakavan edessä


- On harmi, ettei liikennelääketieteen professuuriin vielä ole löydetty pätevää hakijaa, Timo Tervo pahoittelee.

Timo Tervo täyttää 70. Kroppa ja liikkuminen kuin huippu-urheilijalla. Olemus kuin 40-vuotiaalla. Eläkkeelle 30.11.2017, edelleen asiantuntijatehtävissä. Ilman sidonnaisuuksia. Vapaa puhumaan mitä on nähnyt, kokenut ja oppinut.

Lue lisää...Nokian Renkaat sulkee väliaikaisesti USA:n ja Venäjän tehtaansa

Nokian Renkaat seisauttaa väliaikaisesti tuotantonsa Yhdysvaltain ja Venäjän tehtaillaan. Kyseessä on COVID-19:n leviämisen estämiseksi tehtävä toimenpide, jolla halutaan suojella yhtiön työntekijöiden terveyttä ja turvallisuutta. Daytonin tehdas suljetaan perjantaina 27.3. vähintään kahdeksi viikoksi. Vsevolozhskin tehdas suljetaan maanantaista lähtien viikoksi. Nokian Renkaat jatkaa toimituksia asiakkailleen paikallisista varastoistaan.

Yhdysvalloissa Rhean kunta julkaisi keskiviikkona oman Safer at home -ohjelmansa. Nokian Renkaiden työntekijöiden ja alueen asukkaiden hyvinvointia suojellakseen Nokian Renkaat on päättänyt väliaikaisesti sulkea Yhdysvaltain tehtaansa perjantaista lähtien. Väliaikainen sulkeminen ei vaikuta merkittävästi yhtiön ennakoituun tuotantovolyymiin tai alueelliseen kasvutavoitteeseen.

Lue lisää...


Tesla keskeyttää tuotantonsa myös Kaliforniassa

Elon Musk ilmoitti pitkään, että Tesla jatkaa autonvalmistusta, vaikka Ford, GM  ja Fiat Chrysler keskeyttävät tuotantonsa USA:ssa ja Kanadassa. Sen jälkeen paikallinen Kalifornian Fremontin sheriffi, poliiisi, puuttui asiaan paikallisten poikkeussääntöjen nojalla. Nyt on kova kädenvääntö viranomaisten kanssa pakottanut Fremontin Tesla-tehtaan keskeyttämään tuotantonsa. Keskeytys koskettaa noin 10 000 työntekijää ja juuri myyntinsä avaavaa Y-SUV:ia Tesla-tehtaalla.

Lue lisää...


Saksa: Nokian luopuu Vianorista

Saksassa toimi vuonna 2019 peräti 42 Vianor-kauppiasta. Nokian ilmoittaa nyt, että se luopuu Vianor-nimestä ja franchisekonseptista. Yhteistyö entisten Vianor-kauppiaiden kanssa jatkuu Nokian valtuuttamina jälleenmyyjinä ("Nokian Authorized Dealers", NAD).

(Vogel)


Ehdotus raideliikennelain ja liikennepalvelulain muuttamisesta lausunnoille

Liikenne- ja viestintäministeriö on lähettänyt 25. maaliskuuta 2020 raideliikennelain ja liikennepalvelulain muutosehdotukset lausuntokierrokselle. Muutosten myötä osa raideliikenteen kalusto- ja ratarekisterien ylläpitoon liittyvistä tehtävistä siirtyisi Liikenne- ja viestintävirastolta EU:n rautatievirastolle.

Muutokset johtuvat EU:n neljännen rautatiepaketin nojalla annetuista kalusto- ja rautatieinfrastruktuurirekistereitä koskevista täytäntöönpanoasetuksista.

Lue lisää...


Uusi professuuri vahvistaa Oulun yliopiston osaamista ajoneuvoalalla

Oulun yliopiston kauppakorkeakouluun on perustettu autoalan liiketoiminnan professuuri, jonka tavoitteena on kehittää autoalan liiketoimintaa, vastata tulevaisuuden haasteisiin tutkimuksen avulla sekä edistää alan yliopistollista koulutusta. Uusi tehtävä täydentää hyvin Oulun yliopiston eri tiedekunnissa olevaa ajoneuvoalan laaja-alaista osaamista. Professuurin kautta tiivistetään myös vuoropuhelua ja yhteistyötä autoalan kansallisten ja kansainvälisten verkostojen kanssa. Kahden vuoden määräaikaiseen tehtävään on valittu 1.3.2020 alkaen tekniikan tohtori, kauppatieteiden tohtori Jouni Juntunen.

Autoala on suurten muutosten kourissa muun muassa lisääntyneen ympäristötietoisuuden, teknologisen kehityksen ja nuorten autoilua kohtaan muuttuneiden asenteiden vuoksi. Alan haasteet ja muutokset koskevat laajasti niin henkilö- kuin tavaraliikennettä. Uusilla liiketoimintamalleilla, kuten alusta- ja jakamistaloudella, on oma roolinsa muutoksessa.

Lue lisää...


HSL:n bussiliikenteeseen neljä uutta runkolinjaa

HSL uudistaa Länsi-Vantaan ja Espoon bussiliikennettä perustamalla neljä uutta runkolinjaa, joiden liikennöinnin on tarkoitus alkaa vuonna 2022. Bussilinjastosta tulee entistä verkostomaisempi ja yhteydet aluekeskusten välillä tihenevät.

Uudet Helsinkiin suuntautuvat runkolinjat 300 Elielinaukio–Pähkinärinne–Myyrmäki ja 400 Elielinaukio–Martinlaakso–Vantaankoski korvaavat suurimman osan nykyisistä seutulinjoista Hämeenlinnanväylällä ja Vihdintiellä. Runkolinjoja liikennöidään pääosin 10 minuutin vuorovälillä ja niitä ajetaan varhaisesta aamusta myöhäiseen iltaan.

Lue lisää...


Huoltovarmuuskeskus varmistaa kumipyörärahdin merikuljetukset

Huoltovarmuuskeskus käynnistää pikaisesti taloudelliset tukitoimet, joiden tarkoituksena on turvata erityisesti huoltovarmuuden kannalta tärkeät tavaravirrat Suomesta Ruotsiin sekä Baltiaan ja sitä kautta Keski-Eurooppaan. Merikuljetusten osuus Suomen tuonnista on noin 80 % ja viennistä noin 90 %, ja laivoilla kuljetetaan vuosittain noin miljoona rekkaa tuonti- tai vientitavaraa lastinaan. Matkustaja-autolautoilla on tärkeä tehtävä kumipyörärahdin kuljettajina, ja niillä kulkee paljon elintarvikkeita, lääkkeitä sekä muita kulutustavaroita. Suuri osa tästä rahdista on välttämätöntä Suomen huoltovarmuudelle ja elinkeinoelämälle.

- Koronavirusepidemian torjuntatoimet ovat nyt käytännössä lopettaneet matkustaja-autolauttojen henkilöliikenteen, jonka tuotot ovat välttämättömiä toiminnan kannattavuudelle. Sen vuoksi turvaamme rahtikuljetukset lähikuukausien ajan tekemällä toimenpiteitä, kertoo Huoltovarmuuskeskuksen toimitusjohtaja Tomi Lounema.

Lue lisää...


Uusi katalyytti vauhdittaa vetypolttoaineen valmistusta

Kaaviokuva grafeenin ja hiilinanoputken muodostamasta hybridinanomateriaalista, kun materiaalin yksittäisiä atomeja on korvattu epäpuhtausatomeilla. Materiaali katalysoi tehokkaasti tärkeitä sähkökemiallisia reaktioita veden elektrolyysilaitteissa sekä polttokennoissa. Kuva: Aalto-yliopisto

Vedyllä toimivat polttokennot ovat lupaava, puhdas vaihtoehto fossiilisille polttoaineille etenkin ajoneuvoissa. Niiden yleistyminen edellyttää paitsi edullisia ja tehokkaita polttokennoja, myös sähkökatalyyttejä, jotka tuottavat vetyä vähäpäästöisesti, sähkökemiallisessa reaktiossa.

Prosessi on sitä tehokkaampi, mitä vähemmän energiaa menetetään, kun vesi hajotetaan hapeksi ja vedyksi. Katalyytillä on prosessissa merkittävä rooli, ja siksi tehokkaiden ja edullisten katalyyttien kehittäminen on tärkeää.

Aalto-yliopiston fysiikan ja kemian tutkijat ovat yhteistyössä ranskalaisten ja itävaltalaisten tutkijoiden kanssa kehittäneet uuden katalyyttimateriaalin, joka nopeuttaa sähkökemiallisia reaktioita enemmän kuin mikään nykyisin kaupallisesti saatavilla oleva katalyyttimateriaali.

Lue lisää...


Roadscannersin diagnostiikalla teiden korjauskulut kuriin

 Roadscanners tutkii tien kuntoa tutka-autolla

Rovaniemeläisen Roadscanners Oy:n kehittämällä skannausdiagnostiikalla ja muilla sähkömagneettisilla menetelmillä pystytään tarkasti paikantamaan tieverkoston ongelmakohdat, määrittämään ongelmien syyt ja korjaamaan ne ennen vakavien vahinkojen syntymistä. Näin tiet voidaan kunnostaa kustannustehokkaasti ja kestävästi sekä parantaa samalla liikenneturvallisuutta.

– Tie- ja katuverkon kunnossapito ei ole aina rahasta kiinni, vaan enemmänkin siitä, miten asiat tehdään. Jos jatkamme tienpitoa Suomen nykyisellä pääteiden korjaukseen keskittyvällä politiikalla, jossa vähäliikenteisemmät tiet jätetään heikommalle hoidolle, on teiden korjausvelkalaskumme ainakin kaksinkertainen nykyiseen verrattuna kymmenen vuoden kuluttua. Meidän täsmädiagnostiikkaamme hyödyntäen nykyinen tieverkko saadaan korjattua ja pysymään kunnossa ilman suurempia korjauksia ainakin seuraavat 10 – 20 vuotta. Rahaa ei kymmenen vuoden aikana tarvita kokonaisuudessaan juurikaan enempää kuin nykyisessä tiepolitiikassa, Roadscannersin toimitusjohtaja Timo Saarenketo toteaa.

Lue lisää...


Hyötyajoneuvojen rekisteröinnit: -8,9% vuoden 2020 alussa

Hyötyajoneuvojen rekisteröinnit laskivat 8,9 prosenttia vuoden 2020 kahtena ensimmäisenä kuukautena. Helmikuussa 2020 hyötyajoneuvojen rekisteröinnit laskivat 6,2% koko Euroopan unionissa. Kysyntä laski kaikissa ajoneuvosegmenteissä linja-autoja lukuun ottamatta. Lukuun ottamatta Ranskaa (+ 1,6%), kaikki suuret markkinat supistuivat viime kuussa: Saksa (-7,6%), Espanja (-5,9%) ja Italia (-4,0%).Tammikuusta helmikuuhun EU: n hyötyajoneuvojen markkinat laskivat 8,9% ja olivat 308 350 yksikköä. Espanjassa (-12,8%), Saksassa (-7,6%), Ranskassa (-3,6%) ja Italiassa (-3,5%) kaikkien hyötyajoneuvojen kysyntä on toistaiseksi vähentynyt tänä vuonna.

Uudet kevyet hyötyajoneuvot (LCV) 3,5 tonniin saakka.

Helmikuun luvut osoittavat kevyiden hyötyajoneuvojen rekisteröintien vähentyneen toista kuukautta peräkkäin (-4,0%), tosin hitaammin kuin tammikuussa. Kolme EU:n neljästä suurimmasta markkinasta kasvoi viime kuussa negatiivisesti: Italia (-6,2%), Espanja (-5,9%) ja Saksa (-3,8%). Sen sijaan Ranskan menestys oli parempi kuin helmikuussa 2019 (+ 3,0%). Vuoden 2020 kahden ensimmäisen kuukauden aikana pakettiautojen kysyntä laski EU:ssa 7,1%. Jokaisen EU:n päämarkkinan menestys oli heikompi kuin vuotta aiemmin. Suurin lasku tapahtui Espanjassa (-13,2%), seuraavana olivat Italia (-4,4%), Saksa (-3,4%) ja Ranska (-2,9%).

Lue lisää...


Kuorma-autoilla kuljetettu tavaramäärä kasvoi vuoden 2019 viimeisellä neljänneksellä

Vuoden 2019 neljännellä neljänneksellä kuorma-autoilla kuljetettiin tavaroita 76 miljoonaa tonnia, mikä oli 15 prosenttia enemmän kuin edeltävän vuoden vastaavalla neljänneksellä. Maa-ainesten kuljetettu määrä väheni 7 prosenttia ja muiden kuin maa-ainesten kuljetettu määrä kasvoi 27 prosenttia verrattuna edeltävän vuoden vastaavaan neljännekseen. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen laatimasta Tieliikenteen tavarankuljetukset -tilastosta.

Lue lisää...


Skanskalle asfalttiurakka Lapista

Skanska ja Lapin ELY-keskus ovat allekirjoittaneet sopimuksen asfaltointiurakasta, jossa kohteet sijoittuvat Rovaniemen alueen tiestölle. Urakka käynnistyy kesäkuussa 2020 ja saadaan päätökseen syyskuussa. Siihen kuuluu teiden päällystämistä ja rakenteiden parantamista. Suurimmat työkohteet ovat Vt 4 osuudella Rovaniemi–Muurola ja Mt 934 Saarenkylä–Tapionkylä.

Pienempiä urakkaan kuuluvia työkohteita ovat Mt 926 Mattinen-Heikkilänranta, Kt 79 Sinetta–Tapionkylä sekä Vt 4 Vikajärvi–Ylinampa. Hirvaan kylän, Rautiosaaren ja Paavalniemen kohdalla korjataan päällysteitä myös kevyen liikenteen väylällä. Lisäksi urakkaan kuuluu viiden sillankannen päällystys. Kaikkiaan työkohteita on 15, joista kertyy 68 tiekilometriä ja 10 kilometriä kevyenliikenteen väylää. Kaiken kaikkiaan urakassa käytetään päällysteitä noin 74 000 tonnia ja kantavaa kiviainesta 30 000 tonnia. Urakkaan sisältyy myös teräsverkkojen asennusta.