Laser puolitti rekka-auton peruuttamiseen käytettävän ajan

Ajomestarit Oy on ottanut Essityn pehmopaperivaraston lastauslaiturilla käyttöön laserit, jotka helpottavat yhdistelmäajoneuvokuljettajien työtä. Laser piirtää maahan vihreän viivan, jota kuljettaja seuraa peruuttaessaan pari-kolmekymmentä metristä autoa lastauslaituriin. Terminaalityönjohto kuvaa laseria arjen innovaatioksi, jonka ansiosta on säästynyt työaikaa ja työturvallisuus parantunut.

Lue lisää...


Lähettirobotti liikkui Jätkäsaaressa pistepilvikartan mukaan


Kuva: Forum Virium Helsinki/Vesa Laitinen 

Jätkäsaaressa testattiin syksyllä 2021 lähettirobottia, jonka liikkuminen pohjautui pistepilvikarttaan. Kartan ansiosta robotti tiesi, missä kohdassa ja mihin suuntaan se reitillään liikkui. Kokeilu onnistui hyvin. Pistepilvikartat tuotavat varmuutta robottien liikkumiseen.

Lue lisää...


Kuljetus 2022 siirtyy vuodella - pidetään 25-27.5.2023

Kuljetus 2022 -näyttely siirtyy vuodella eteenpäin. Kuljetus 2023 järjestetään messu- ja tapahtumakeskus Paviljongissa Jyväskylässä 25.-27.5.2023.

Tapahtuma oli tarkoitus järjestää toukokuussa 2022.  Kuljetusmessut palaa näin alkuperäiselle aikataulurytmille parittomille vuosille.Transport Research Finland -konferenssi 7.6.2022

Nyt jo neljättä kertaa järjestettävä Transport Research Finland -konferenssi  7.6.2022on vakiinnuttanut asemansa liikenteen ja liikenneinfran alalla. Konferenssin tärkeä tehtävä on tuoda alan postdoc -tutkimusta tunnetuksi Suomessa ja maailmalla.

Lue lisää...


Chevrolet Silverado EV täyssähköisenä 2024

GM:n Chevrolet ilmoittaa hyvissä ajoin 2024 tulossaa olevasta täyssähköisestä Silverado EV pick-upista. Toimintamatkaa luvataan mahtavat 600 km ja hinsudskykyä luvataan 4,5 tonnia. Tehoa on peräti 664 hv ja vääntöä 1,057 Nm. Auto rakennetaan GM:n Ultium EV alustalle. Silveradoa tehdään kahtena perusmallina:RST First Edition ja WT:nä.

Lue lisää...


Johanna Särkijärvi liikenne- ja viestintäministeriön strategiajohtajaksi 1.2.–2.9.2022

Liikenne- ja viestintäministeriön strategiajohtaja Anna Similä on virkavapaalla 20.1.–2.9.2022. Strategiajohtajan sijaisuutta hoitamaan on määrätty liikenneneuvos Johanna Särkijärvi 1.2.2022 lukien.

Lue lisää...


LVM: Virtuaalivaijerin käyttö yleistyy losseilla – hallitus ehdottaa Liikenne- ja viestintävirastolle valtuutta määrätä teknisistä vaatimuksista

Lain muutoksella mahdollistettaisiin se, että maantielauttaliikenteen losseja ohjattaisiin tulevaisuudessa yhä useammin fyysisen ohjausköyden sijaan virtuaalivaijerin avulla. Hallitus antoi esityksensä eduskunnalle 13.1.2022.

Lossien koko on kasvanut vuosikymmenten kuluessa, minkä seurauksena fyysinen ohjausvaijeri on menettänyt merkityksensä lossia ohjaavana järjestelmänä. Fyysinen vaijeri toimii nykyisin enää lossin kuljettajan visuaalisena apuvälineenä. Maantielauttaliikenteen losseilla on nykyisin teknisesti mahdollista käyttää perinteisen ohjausköyden sijasta niin sanottua virtuaalivaijeria. Virtuaalinen ohjausjärjestelmä näyttää lossin sijainnin lauttaväylän keskilinjaan nähden ja avustaa visuaalisesti ja äänisignaalein kuljettajaa pitämään lossin lauttaväylällä.

Lue lisää...


LVM: Ajo- ja lepoaikojen väliaikaiset poikkeukset uudelleen voimaan

Valtioneuvosto on antanut asetuksen ajo- ja lepoaikojen väliaikaisista poikkeuksista. Poikkeukset olivat edellisen kerran voimassa keväällä 2020, ja ne otetaan uudelleen käyttöön pahentuneen koronatilanteen vuoksi 30 päivän ajaksi. Asetus on voimassa 17. tammikuuta ja 15. helmikuuta 2022 välisen ajan.

Lue lisää...


Pankinjohtajan neuvot kuljetusyrittäjälle


Kuljetuskalusto on kallistunut viime vuosina selvästi. Tässä Haikan Scania- hankinnassa rahaa on säästynyt, kun toinen akseli on tehtaalta. Varjopuolena on, ettei akselia saa ylös.

Kalusto kallistuu, mutta silti sitä on uusittava. Rahoituksessa on miinoja ja niiden räjähtämisen välttämiseen pankinjohtaja antaa vinkkejä.

Lue lisää...


Moskova otti käyttöön 1000. e-bussinsa

Järjestyksessä 1000. sähköbussi Moskovassa on samalla 400. Vihreällä Joukkovelkakirjalla rahoitettu bussihankinta. Tavoitteena on tehdä Moskovasta "Vihreä kaupunki".

Lue lisää...


Työeläkeyhtiö Elo liittyy Niemi40haasteeseen

Työeläkeyhtiö Elo osallistuu Niemi Palvelut Oy:n ilmastohaasteeseen. Elo suuntaa kohti ympäristötavoitteitaan ilmastostrategiansa avulla.

”Eläkevaroja hoidetaan tuottavasti, turvaavasti ja vastuullisesti. Ilmastostrategiamme kulmakivinä ovat kestävä sijoitussalkku, vaikuttaminen yhdessä muiden kanssa ja hiilineutraaliuden tavoittelu”, Elon vastuullisen sijoittamisen johtaja Anna Varpula linjaa.

Lue lisää...


Fristadsin Green-laskuri laskee työvaatteiden ympäristöjalanjäljen läpinäkyvästi

Fristadsin Green-laskurin avulla tietoisuus työvaatteiden ympäristöjalanjäljestä kasvaa. Laskuri perustuu aitoon dataan ja se kertoo kuinka paljon työvaatevalinnoilla voi säästää luonnonvaroja ja hiilidioksidipäästöjä.  

Fristads toi markkinoille vuonna 2019 ympäristövastuullisen työvaatemalliston, Fristads Greenin. Tämän jälkeen Green-mallisto on laajentunut useilla uusilla tuotteilla. Malliston jokaisella tuotteella on EPD-ympäristöseloste (Environmental Product Declaration), joka kertoo tuotteen kokonaisympäristövaikutukset aina tuotteen rakenteesta ja materiaalin valinnasta jätteen määrään ja kuljettamiseen saakka.

Lue lisää...


Merja Kallio-Mannila ja Torkel Saarnio Finnlines-konsernin johtoryhmän jäseniksi

Merja Kallio-Mannila on nimitetty Finnlines-konsernin johtoryhmän jäseneksi 1.1.2022 alkaen. Hän jatkaa nykyisessä tehtävässään konsernin johdossa: Deputy Head of Group Sales, Marketing & Customer Service ja Head of Sales & Customer Service Finland.

Lue lisää...


Logistiikka-alalle tullaan syystä


Tyypillisesti opiskelija on alasta innostunut nuori, jolla on lähipiirissä joku kuljetusalalla työskentelevä, Tapani Rouhiainen summaa.

Juvalainen Tapani Rouhiainen työskenteleeMikkelissä Etelä-Savon ammattiopisto Esedussa. Nelisen vuotta logistiikka-alan ammatteihin opiskelijoita ohjastanut Tapani on kuljetusalan raudanluja ammattilainen.

Lue lisää...


Suomen Elämysjunat Oy käynnistää joukkorahoituksen kaluston hankkimiseksi

Suomalainen junayhtiö laajentaa mittavasti matkustajaliiketoimintaansa keskiviikkona 12. tammikuuta käynnistyvän joukkorahoituskampanjan myötä. Suomen Elämysjunat Oy -niminen yhtiö toteuttaa monenlaisia teemallisia junamatkoja eri kohderyhmille sekä matkoja muun muassa urheilu- ja kulttuuritapahtumiin.

Suomen Elämysjunien tavoitteena on saada alkuvaiheessa noin 300 000 euron pääoma, jolla yhtiö pääsee laajentamaan toimintaansa ja järjestämään kymmeniä matkoja ympäri Suomen. Tähän voimakkaasti kasvuhakuiseen yhtiöön ovat jo lupautuneet sijoittajiksi mm. Helsinki–Tallinna-rautatietunnelia konsultoiva Peter Vesterbacka sekä Onnibussin perustanut Pekka Möttö.

Lue lisää...