TIP-Trailer services

Neuvottelut suurten raideliikennehankkeiden edistämiseksi käyntiin

Talouspoliittinen ministerivaliokunta puolsi liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marinin esittämiä linjauksia suurten raideliikenneinvestointien edistämiseksi 10.9.2019.

Talouspoliittisen ministerivaliokunnan päätöksen mukaisesti liikenne- ja viestintäministeriö käynnistää neuvottelut Turun tunnin juna -hankeyhtiön sekä Suomi-rata-hankeyhtiön perustamiseksi. Neuvotteluja käydään raideliikenneinvestoinneista hyötyvien kuntien ja muiden julkisomisteisten yhteisöjen kanssa. Valtiovarainministeriö osallistuu neuvotteluryhmiin.

Lue lisää...


Muutoksia Finnlinesin johdossa

Merja Kallio-Mannila on nimitetty Deputy Head of Group Sales, Marketing & Customer Service 1.9.2019 alkaen. Tässä tehtävässä hän raportoi Staffan Herlinille. Torkel Saarnio on nimitetty Deputy Line Manager of HansaLink, Hanko–Rostock & Helsinki–Rostock 1.9.2019 alkaen. Tässä tehtävässä hän raportoi Kielo Vesikolle.

Lue lisää...


Scania järjestää ilmastopäivän 20.9.

Osoituksena sitoutumisestaan ilmastonmuutoksen vastaiseen taisteluun ja Pariisin sopimuksen tavoitteiden saavuttamiseen Scania järjestää ilmastopäivän. Pääpainopisteenä on kestävän kehityksen lisäkoulutuksen antaminen Scanian työntekijöille.

Lue lisää...Nokian: Urasyvyys ja kuljettajan ajotapa merkitsevät renkaan märkäpitoluokkaa enemmän

Vesiliirtoriski kasvaa syksyn sateisilla teillä – renkaan urasyvyys ja kuljettajan ajotapa merkitsevät renkaan märkäpitoluokkaa enemmän.

Syksyn sateet asettavat lisävaatimuksia autonrenkaille. Nokian Renkaiden asiantuntijan mukaan renkaan korkea märkäpitoluokka ei yksistään riitä vesiliirtoriskin välttämiseen.

Lue lisää...


Urakkasopimus Vt 5 Nuutilanmäki–Juva Kreate Oy:n kanssa

Väylä on allekirjoittanut urakkasopimuksen Kreate Oy:n kanssa Vt 5 Mikkeli–Juva -hankkeeseen kuuluvan Nuutilanmäki–Juva-osuuden rakentamisesta. Urakka toteutetaan kokonaisurakkana, jonka työt aloitetaan 16. syyskuuta alkavalla viikolla. Vt 5 Mikkeli–Juva otetaan liikenteelle vaiheittain vuosina 2020–2021 ja lopullisesti tie on valmis kesällä 2022. Urakkahinta on noin 41,4 miljoonaa euroa.

Lue lisää...


Ministeri Marin ilmailukonferenssiin Brysseliin

Liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin avaa torstaina 12. syyskuuta 2019 ilmatilan hallintaa käsittelevän korkean tason konferenssin Brysselissä. Konferenssin järjestää Suomen liikenne- ja viestintäministeriö yhdessä komission kanssa. Se on yksi Suomen puheenjohtajakauden päätapahtumista liikennesektorilla.

Konferenssin aiheena on Euroopan yhtenäisen ilmatilan (Single European Sky, SES) tulevaisuus. Konferenssin taustalla ovat lentoliikenteen ruuhkat, joiden syynä on riittämätön lennonvarmistuskapasiteetti erityisesti Keski-Euroopassa.

Lue lisää...


Lentopaikka-avustukset Lappeenrantaan, Sodankylään ja Pyhtäälle

Liikenne- ja viestintäministeriö on myöntänyt valtionavustusta Lappeenrannan lentoasemalle, Sodankylän lentopaikalle ja Redstone Aerolle Pyhtäällä. Tukea myönnettiin yhteensä 1 miljoona euroa.

Lappeenrannan lentoasema saa 820 000 euroa avustuksen. Lappeenrannan lentoaseman liikennemäärät ovat vahvassa kasvussa.

Lue lisää...


Tieliikenteen päästöt kuriin kestävillä polttoaineilla

Kestävät polttoaineet voivat vähentää tieliikenteen hiilidioksidipäästöjä merkittävästi samalla kun sähköajoneuvojen hinnat halpenevat, todetaan uudessa VTT:n ja Cambridgen yliopiston tutkimuksessa.

Tutkimuksessa vertailtiin sähköautojen ja erilaisten kestävien polttoaineiden päästövähennyskustannuksia tieliikenteessä. Polttoaineiden osalta vertailtiin synteettisiä biopolttoaineita ja hiilidioksidista sähköenergian avulla valmistettuja niin sanottuja sähköpolttoaineita.

Kestävillä polttoaineilla voidaan tukea tieliikenteen päästövähennyksiä käyttämällä niitä varsinkin pitkän kantaman ajoneuvoissa, todetaan kestävään energiaan erikoistuneen Joule-tiedejulkaisun 9.9.2019 julkaisemassa tutkimuksessa.

Lue lisää...


Yhteiskäyttöisiä tavarasähköpyöriä kokeiluun

Sähköiset ajoneuvot, yhteiskäyttöisyys ja älyratkaisut muuttavat liikennettä. Nämä liikenteen megatrendit ovat mukana HSY:n Ilmastoinfon kokeilussa, jossa kerrostalojen asukkaat testaavat sähköavusteisen tavarapyörän yhteiskäyttöä. Ympäristöministeriö myönsi kokeilulle jatkorahoitusta ja se toteutetaan yhteistyössä vuokra-asuntoyhtiö SATOn kanssa, joka myös rahoittaa sitä. Kokeilun sparraajana toimii Kokeilun Paikka.

- Tarkoituksena on osoittaa asukkaille, että sähköavusteisella tavarapyörällä voi kattaa kaupungissa pitkälti samat liikkumis- ja kuljetustarpeet, kuin henkilöautolla. Yhteiskäyttöisyys ratkaisee tavarapyörissä samoja haasteita, kuin henkilöautoissa: moni asukas kokee tavarapyörän ostamisen itselleen liian kalliiksi ja huoltamisen vaivalloiseksi. Lisäksi kerrostalojen säilytystilat riittävät paremmin yhteiskäyttöiselle tavarapyörälle, HSY:n Ilmastoinfon liikkumisen asiantuntija Petteri Nisula perustelee.

Lue lisää...


Pohjoismainen kaasutankkausasemaverkko laajenee Jönköpingiin

Gasum avasi 12.9. Ruotsiin neljännen kaasutankkausasemansa. Jönköpingin eteläpuolella Torsvikissa sijaitseva asema tarjoaa nesteytettyä maakaasua (LNG) ja nesteytettyä biokaasua (LBG) raskaille ajoneuvoille. Raskaan tieliikenteen määrä kasvaa kaikkialla EU:n alueella, ja samaan aikaan päästöjä on pystyttävä vähentämään nopeasti. Energiayhtiö Gasum investoi voimakkaasti pohjoismaisen kaasuinfrastruktuurin laajentamiseen ja kehittämiseen sekä puhtaampien polttoaineratkaisujen tarjoamiseen raskaille ajoneuvoille. 

Euroopan unioni esitteli tämän vuoden helmikuussa uudet raskaiden ajoneuvojen päästövähennyksiä koskevat vaatimuksensa. Uusien päästömääräysten mukaan raskaiden ajoneuvojen hiilidioksidipäästöjä on vähennettävä 30 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. Uudet määräykset ovat lisänneet raskaan liikenteen kustannustehokkaiden vähäpäästöisten polttoaineiden kysyntää Pohjoismaissa, ja LNG:n ja LBG:n kaltaisista vaihtoehtoisista polttoaineista on nopeasti tulossa valtavirtaa. Lisäksi vähäpäästöisten kuljetusratkaisujen tarve kasvaa nopeasti eri teollisuudenaloilla.

Lue lisää...


Bosch esittelee IAA:ssa liikkumisen tulevaisuutta

Bosch on vuoden 2018 alun jälkeen kerännyt noin 13 miljardin edestä henkilöautojen ja kevyiden hyötyajoneuvojen akkuvoimansiirtoon liittyviä tilauksia. Uusien tilausten ja huolellisen kehitystyön ansiosta yhtiö on menestynyt vaikeassa markkinatilanteessa: vuonna 2019 Mobility Solutions -liiketoiminta-alue on jälleen kehittynyt globaalia autonvalmistusta nopeammin.

Markkinoiden voimakkaasta laskusuhdanteesta huolimatta sektorin myynti yltänee lähes edellisvuoden tasolle.

- Liikkuvuuden muutokseen liittyy haasteita, mutta ehdottomasti myös mahdollisuuksia, joihin haluamme tarttua, Boschin pääjohtaja Volkmar Denner kertoo.

Bosch kehittää tavanomaisia voimansiirtoratkaisuja mutta panostaa samalla sähköistykseen. Sen tavoitteena on myös varmistaa liikkuvuuden automaatio, verkottuminen ja personointi. Elektroniikka ja ohjelmistot ovat keskeisiä tekijöitä tässä kehityksessä: ohjelmistoalan osaamiseen sijoitetaan vuosittain kolme miljardia euroa. Tavoitteena on varmistaa liikkumisen ekologisuus ja liikkuvuusratkaisujen saatavuus.

Lue lisää...


Uusi Actros ja Arocs kiertueella

Mercedes-Benzin raskas kalusto kiertää Suomea syys-lokakuussa. Mercedes-Benz Trucks Innovation Tour 2019 -kiertue alkaa Rovaniemeltä 18.9. ja päättyy Vantaalle 11.10. Kiertueella ovat koeajettavissa uusi Actros ja Arocs sekä mahdollisuus tutustua Mercedes-Benz Uptime ja FleetBoard -kalustonhallintaratkaisuihin.

Lue lisää...


Euromasterille uusi palvelupiste Lietoon alkuvuodesta 2020

Euromaster täydentää palveluverkostoaan avaamalla uuden palvelupisteen Liedon Avantiin kevättalvella 2020. Avanti on nopeasti kehittyvä yritys-, logistiikka- ja teollisuuskeskittymä lähellä Turkua erinomaisten liikenneyhteyksien varrella; muun muassa Turun satamaan suuntaava raskas liikenne kulkee pääasiassa aluetta sivuavan E18-tien kautta.

- Palvelustrategiamme lähtee siitä, että asiakas on toimintamme keskiössä. Saamamme palautteen perusteella etenkin raskaan kaluston asiakkaidemme tarve palveluille on voimakkaassa kasvussa tällä alueella. Tähän kysyntään haluamme vastata isosti ja tarjota valtakunnallisille avainasiakkaillemme ja toki myös paikallisille asiakkaillemme entistä parempaa palvelua, sanoo Euromasterin toimitusjohtaja Carl Segercrantz.

Lue lisää...


Esitysluonnos kevytautolain voimaantulon lykkäämisestä lausunnoille

Liikenne- ja viestintäministeriö lähetti luonnoksen hallituksen esitykseksi kevytautolakien voimaantulon lykkäämisestä lausuntokierrokselle 6.9.2019. Esityksen mukaan lakien voimaantuloa lykättäisiin vuodella 1.11.2020 saakka.

Mikäli kevytautoja koskevien lakien voimaantuloa ei muuteta, tulee kevytautolainsäädäntö voimaan 1.11.2019. Kevytautolakien voimaantulon siirtäminen liittyy Euroopan unionin komission tiukentuneeseen kantaan unionin lainsäädännön vaatimusten soveltamisesta. Voimaantulon siirtämisen tavoitteena on selvittää, onko Suomen lainsäädäntöä mahdollista muuttaa unionin lainsäädännön mukaiseksi. Lakien voimaantuloon nykyisessä muodossa liittyy riski siitä, että Euroopan unionin komissio käynnistää rikkomusmenettelyn Suomea vastaan.

Lue lisää...


Hankook Tire palkittu konseptirenkaidensa ansiosta

 

Rengasvalmistaja Hankook on palkittu yhdeksi finalisteista auto- ja kuljetusluokassa konseptirenkaidensa Hexonic ja HLS-23 ansiosta saaden palkintosijan 1 600 lähetetyn luovan muotoiluidean joukosta. Hankook on nyt saanut kolme maailman huippumuotoilupalkintoa tänä vuonna: iF Design Award 2019, Red Dot Design Award 2019 ja viimeisimmän IDEA Awards 2019 -kilpailussa. Hankook palkittiin Hexonic- ja HLS-23-konseptirenkaistaan.

Hexonic on täysin itsenäisille car-sharing-ajoneuvoille tarkoitettu rengas, joka takaa paremman ajomukavuuden. Sisäänrakennetut lukulaitteet analysoivat tietä reaaliaikaisesti käyttämällä seitsemää erillistä anturia rengasprofiilissa. Olosuhteet, kuten pito, lämpötila ja tienpinta selvitetään ja renkaan kulutuspinnat mukautetaan vastaavasti. HLS-23 kehitettiin automatisoituja logistiikkajärjestelmiä varten ja renkaissa käytetään antureita valvomaan niiden sijaintia ajoneuvojen välillä ja ylläpitämään tasaisen välimatkan. Lisäksi rengas takaa luotettavan ajosuorituksen ja siten edistää ongelmatonta automaattista tavarantoimitusta.

Lue lisää...