Kesän ServicePartner-tarjoukset

Tulevaisuuden ratkaisut


Iveco ja amerikkalainen Nicola tekevät yhteistyötä sähköllä kulkevien kuorma-autojen kehittämisessä. Autot toimivat joko akkusähköllä tai polttokennon tuottamalla sähköllä.

Liikennesektorin kasvihuonepäästöjä pyritään vähentämään monella eri tavalla. Kuljetusten tulevaisuuden voimanlähteiksi on tarjolla eri vaihtoehtoja.

Lue lisää...


Ensimmäiset ABC-latausasemat avattu

S-ryhmän ensimmäinen ABC-latausasema avautui 27.4. Prisma Itäkeskukseen Helsinkiin. Viimeisimpänä latausaseman sai Espoon Prisma Olari. Vuoden 2021 aikana verkoston laajentumisen painopiste onkin pääkaupunkiseudulla, johon HOK-Elanto aikoo avata 23 latausasemaa vuoden loppuun mennessä.  

Muiden alueiden osalta länsirannikon osuuskaupat Keula, Satakunta ja Turun Osuuskauppa avaavat ensimmäiset latausasemansa samoin kuin idemmässä Kymen Seudun Osuuskauppa. Pohjoisempana ensimmäiset ABC-lataukset avautuvat Vaasan seudulla toimivalle Osuuskauppa KPO:lle ja Kajaanin ympäristössä toimivalle Osuuskauppa Maakunnalle ja Pohjois-Suomen Osuuskauppa Arinalle. Vuoden 2021 aikana koko S-ryhmään ollaan avaamassa noin 50 ABC-latausasemaa, joihin tulee yhteensä satoja latauspisteitä. 

Lue lisää...


Ruotsi: Norrbottenissa laiton puunkuljetus-kabotaasi,179% ylikuormaa, 2 laitonta kuljetusta, 30 liikennerikkomusta

Neljän poliisipartion raskaan liikenteen tarkastukset Itä- ja Pohjois-Norrbottenissa tuottivat synkän tuloksen. E10:llä puuauton tarkastuksessa todettiin laiton kabotaasi sekä ajo- ja lepoaikarikkomus. Laittomasta kabotaasista määrättiin 40 000 kruunun etukäteissakko, joka vaadittiin maksettavaksi ennen matkan jatkumista. Ajo- ja lepoaikarikkeistä kuljettajalle määrättiin 8750 kruunun sakko.

Lue lisää...Ruotsi: Kabostaasirikkomuksien rangaistuksia kiristettävä

EU:n liikkuvuuspaketin entisestään kiristettyjen kabotaasimääräysten tarkoituksena on poistaa kuljetusalan epäterve kilpailu, parantaa palkka- ja työehtoja kuljettajille ja vähentää mahdollisuuksia kuljetusrikollisuuteen.

Lue lisää...


IMO:ssa heikko ratkaisu merenkulun kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi

Kansainvälisen merenkulkujärjestö IMO:n meriympäristön suojelukomitean istunnossa hyväksyttiin maailmanlaajuinen lyhyen aikavälin päästövähennyskeino. Päätös ei riitä siihen, että päästöt selvästi laskisivat IMO:n tavoitteiden mukaisesti. Suomi ja muut EU:n jäsenmaat vastustivat riittämätöntä hiili-intensiteetin vähennystasoa 17. kesäkuuta päättyneessä istunnossa.

Lue lisää...


FIA ETRC ja ITOY sopivat yhteistyöstä

FIA:n European Truck Racing Championships (ETRC) ja Kansainvälisen Vuoden Kuorma-auton valitseva tuomaristo (International Truck of the YEAR jury, ITOY) ovat sopineet yhteistyöstä tavoitteena kehittää ja antaa julkisuutta kuorma-autoalan keskeisille asioille. Niihin kuuluvat kuorma-autojen nopeuskilpailujen Euroopanmestaruus-sarja, joka saa korostettua julkisuutta ITOY-jäsenistön lehdissä ja nettijulkaiuissa.

Lue lisää...


Valtioneuvosto esittää alusten bareboat-kaksoisrekisteröinnin sallimista

Valtioneuvosto esitti 17. kesäkuuta 2021, että tasavallan presidentti vahvistaisi merilain ja alusrekisterilain muutokset, joilla mahdollistetaan bareboat-kaksoisrekisteröinti.

Lakimuutokset mahdollistavat alusten määräaikaisen bareboat-kaksoisrekisteröinnin Suomessa samanaikaisesti, kun aluksen omistusoikeus on rekisteröity toiseen valtioon. Kaksoisrekisteröinti on mahdollista silloin, kun ulkomainen alus rahdataan Suomeen niin sanotulla bareboat-rahtaussopimuksella eli ilman miehistöä.

Lue lisää...


VR lisää 56 kaukoliikenteen junavuoroa liikenteeseen 28.6. mennessä

Junamatkustamisessa on nähtävissä entistä selkeämpiä piristymisen merkkejä. VR vastaa kasvaneeseen kysyntään lisäämällä yhteensä 56 kaukoliikenteen junavuoroa liikenteeseen kesäkuun loppuun mennessä. Viime kuukausien aikana vuoroja on jo palautettu liikenteeseen 58. Lisäämällä uusia lähtöjä, VR vahvistaa ja mahdollistaa omalta osaltaan kesän kotimaanmatkailua.

VR vähensi junavuoroja korona-ajasta johtuneen hiljaisemman kysynnän takia ja palautti niitä kevään aikana nopeasti myyntiin kysynnän lisääntyessä. Nyt lähes kaikki alkuvuodesta karsitut markkinaehtoiset eli kysyntään perustuvat junavuorot palautetaan liikenteeseen seuraavien viikkojen aikana.

Lue lisää...


Kiinteä litiumakku säästää arvokkaita raaka-aineita ja ympäristöä

Sähköautoilu ja teollisuuden tarpeet lisäävät akkujen tarvetta moninkertaiseksi jo lähivuosina. Tampereen yliopiston tutkijat kehittävät uusia materiaaleja tulevaisuuden kiinteisiin litiumakkuihin tutkimuslaitosten ja yritysten yhteisessä hankkeessa. Uudet materiaalit tekevät akuista kevyempiä, tehokkaampia ja turvallisempia ja samalla pienentävät valmistuksen hiilijalanjälkeä.

Sähkön varastointi on tulevaisuuden avaintekniikoita. Litiumakkujen kysyntä kasvaa vuosittain jopa 25 %, kun niitä tarvitaan yhä enemmän sähköisen liikenteen, teollisuuden ja kuluttajaelektroniikan tarpeisiin.

Lue lisää...


Marko Halla on Enontekiön lentoaseman uusi toimitusjohtaja ja lentoasemapäällikkö

Marko Halla 49, on valittu lukuisten hakijoiden joukosta Staffpointin avustuksella Enontekiön lentoaseman uudeksi toimitusjohtajaksi.

Halla on työskennellyt useissa kansainvälisissä ilmailualan johtotehtävissä ja ilmailuviranomaisen tehtävään hyväksymänä vastuuhenkilönä Tanskassa, Iso-Britanniassa, Sveitsissä, Latviassa, Liettuassa ja Maltalla, työskennellen lentoyhtiöorganisaatioissa, sekä lentokoneiden huoltokorjaamoiden johdossa. Hänellä on laaja kokemus kansainvälisistä projektijohtamisesta edellisten maiden lisäksi Nigeriasta, Etelä-Afrikasta, Israelista, Ranskasta, Koreasta, Japanista, Venäjältä, Virosta, USAsta ja Kanadasta. 

Lue lisää...


Volvo tutkii SSAB:n kanssa fossiilivapaan teräksen mahdollisuuksia

Volvo Cars aloittaa yhteistyön ruotsalaisen teräsvalmistajan SSAB:n kanssa perehtyäkseen fossiilivapaan korkealaatuisen teräksen kehitysmahdollisuuksiin autoteollisuuden tarpeita varten.

Kumppanuus tekee Volvosta ensimmäisen autonvalmistajan, joka työskentelee SSAB:n ja sen HYBRIT-aloitteen kanssa terästeollisuuden kunnianhimoisessa fossiilivapaan teräksen kehitysprojekteissa.

Lue lisää...


Kahden asentajan voimin

Kun Raskone lopetti Kotkassa, JR Tarvekuljetuksen Juho Räsänen vuokrasi kaksi läpiajettavaa hallipaikkaa ja aloitti korjaamotoiminnan.

Lue lisää...


Kehä III:n ja Askistontien liittymä suljetaan 21.6. alkaen

Kehä III:n ja Askistontien liittymä suljetaan liikenteeltä 21. kesäkuuta alkaen. Liittymä on poissa käytöstä syksyyn 2021 saakka. Kiertoreitit Askistoon kulkevat Vihdintien kautta sekä Juvanmalmin suunnasta reittiä Vanha kylätie–Uudenkyläntie–Askistontie.

Liittymä joudutaan sulkemaan uuden Askistontien sekä Uudenkyläntielle johtavien Kehä III:n ramppien rakentamisen ajaksi. Työt ovat osa keväällä käynnistynyttä Kehä III:n parannushanketta.


VR Transpoint digitalisoi maantielogistiikan toimintoja

VR Transpoint ottaa uuden pilvipohjaisen toiminnanohjausjärjestelmän myötä kotimaan maantiekuljetusten digiloikan. Järjestelmän avulla VR Transpoint pystyy suoraviivaistamaan ja nopeuttamaan maantielogistiikan palvelujaan, tarjoamaan asiakkailleen entistä kohdennetumpaa ja monipuolisempaa ajantasaista tietoa kuljetuksista ja rahdin liikkumisesta sekä mittaamaan kuljetusten ekologisuutta. Pilvipohjaisuuden ansiosta järjestelmän kehittyminen tulee jatkumaan aktiivisena myös tulevaisuudessa.

Lue lisää...


Vesiliikennelain muutokset voimaan 1. heinäkuuta

Valtioneuvosto esitti 17. kesäkuuta 2021, että tasavallan presidentti vahvistaisi eduskunnan hyväksymät muutokset vesiliikennelakiin. Muutoksilla pyritään tarkentamaan lakia ja helpottamaan sen käytännön valvontaa.

Vesiliikennelain kokonaisuudistus tuli voimaan 1. kesäkuuta 2020. Tarpeita lain täsmentämiseksi on ilmennyt muun muassa käytännön valvonnan yhteydessä sekä täysin uudentyyppisten vesikulkuneuvojen tultua markkinoille.

Muutosten myötä lakiin lisätään nyt mahdollisuus rajoittaa tai kieltää turvallisuussyistä tiettyjen vesikulkuneuvojen pääsyä sulkukanaville. Rajoitus voisi koska esimerkiksi vesiskoottereilla liikkumista sellaisilla vanhemmilla sulkukanavilla, joilla virtaus on voimakasta. Lakiin tarkennetaan myös vesiväylien merkitsemistä koskevia säännöksiä ja mahdollistetaan virtuaalisten turvalaitteiden tilapäinen käyttö silloin, kun esimerkiksi sääolot niin vaativat.

Lue lisää...