Scania-juhlakiertue

Vuosaaren satamaan kaavaillaan uutta terminaalia

Logistiikkayhtiö SA-TU Logistics ja Helsingin Satama ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen maa-alueen vuokrauksesta Vuosaaren sataman logistiikka-alueella. SA-TU Logisticsin tavoitteena on rakentaa alueelle uusi terminaali.

Hankkeen toteutuessa mahdollisuudet käsitellä teollisuuden tavaravirtoja ja projekteja Helsingin satamassa paranevat huomattavasti.

- Helsingin Satama ja SA-TU Logistics ovat tehneet tiivistä yhteistyötä Vuosaaren sataman toiminnan alusta alkaen ja nyt allekirjoitettu aiesopimus on luontainen jatkumo yhteistyölle, joka vahvistaa entisestään Vuosaaren asemaa teollisuuden kuljetuksissa, sanoo Helsingin Sataman rahtiliikennejohtaja Jukka Kallio.

Lue lisää...


Miljoona Snapskan-mittausta: Joka kymmenes ajaa huonokuntoisilla renkailla

Nokian Renkaiden kehittämä digitaalinen SnapSkan-palvelu on toiminut Suomen suurimmissa kaupungeissa jo yli vuoden. Väsymätön automatiikka mittasi miljoonannen ajoneuvonsa toukokuun lopulla. Renkailla on suuri vaikutus tieturvallisuuteen, mutta useimmat autoilijoista eivät tiedä renkaidensa kuntoa. Helppo ja nopea uransyvyydet mittaava SnapSkan-palvelu on Nokian Renkaiden ratkaisu tähän ongelmaan. Skannauspalvelu on pohjoismaalaisten kuluttajien käytössä myös Oslossa.

Lue lisää...


Suomen ja Venäjän raja sujuvammaksi digitaalisilla ratkaisuilla

Suomen ja Venäjän rajan ylityksen sujuvoittamista ja logistiikan digitalisoimista on edistetty aktiivisesti pilotoimalla uusia palveluja yritysvetoisesti. Samalla Suomen ja Venäjän organisaatioiden välistä yhteistyötä on edistetty uusien palveluinnovaatioiden muodostumiseksi. Taustalla on Sujuva ja digitaalinen Suomen ja Venäjän rajat ylittävä -hanke, joka käynnistyi vuoden 2018 lokakuussa.

Älykkäiden logistiikkapalvelujen kehittäminen yhteistyössä Suomen ja Venäjän välillä oli hankkeen lähtökohtana. Yhteistyön tarkoituksena on mahdollistaa innovaatioita ja kasvua tukemalla logistiikkasektorin yritysten yhteistyötä yli rajojen. Samalla edistettiin liikenteen automaatiota, älykästä infrastruktuuria ja tavaraliikenteen tehostamista, jotka oli asetettu Suomen ja Venäjän liikenneviranomaisten aiesopimusten painopisteiksi. Tarkoituksena oli myös mahdollistaa yrityksille palvelujen kehittäminen globaaleilla logistiikkakäytävillä, kuten Aasian ja EU:n välisellä käytävällä.

Lue lisää...Liikennejärjestelmän valtakunnallisen suunnitelman valmistelu alkaa

Suomen ensimmäisen valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelu alkaa. Suunnitelma luo lähtökohdat koko Suomen liikenneverkon ja liikenteen palveluiden suunnitteluun.

–  Nyt katse on tiukasti tulevaisuudessa ja jatkossa tiedämme liikennejärjestelmän kehityksen 12 vuoden päähän. Tähtäämme sosiaalisesti kestävään ja alueellisesti tasapainoiseen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan, joka turvaa sujuvan liikkumisen niin ihmisille kuin yrityksille kautta Suomen ja hillitsee ilmaston lämpenemistä, liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin sanoo.

Lue lisää...


EU-Direktiivi: Puhtaustavoite julkisten hankintojen ajoneuvoille

EU:ssa on hyväksytty muutosdirektiivi, jonka tarkoituksena on edistää puhtaiden ja energiatehokkaiden ajoneuvojen osuutta julkisen sektorin hankkimissa ajoneuvoissa ja kuljetuspalveluissa. Liikenne- ja viestintäministeriö ryhtyy valmistelemaan lainsäädäntöä, joilla direktiivi saatetaan voimaan Suomessa.

Lue lisää...


Topi Talvitiestä Vuoden tiepalvelumies 2019

Tamperelainen Topi Talvitie valittiin tänään Vuoden tiepalvelumieheksi valtakunnallisilla tiepalvelupäivillä Jämsän Himoksella.

Autoliiton Vuoden tiepalvelumieheksi valitaan vuosittain henkilö, joka on toiminut aktiivisesti ja esimerkillisesti tiepalveluharrastuksen parissa. Tuore Vuoden tiepalvelumies Topi Talvitie on ammatiltaan vanhempi mekaniikkasuunnittelija, joten tekninen osaaminen on jo työnkin puolesta hallussa.

Lue lisää...


Tampereen Ratikan harjapesukone Tammermaticilta

Tamperelainen Tammermatic on valittu Tampereen raitiovaunujen harjapesukoneen toimittajaksi. Hankinnasta vastaa Tampereen Raitiotie Oy.

Tammermaticilla on usean vuosikymmenen kokemus raidekaluston pesusta. Yrityksen Tampereen Raitiotie Oy:lle toimittama pesukone on läpiajettava pesulinja, jossa raitiovaunun keula, sivut ja kattopaarteet sekä perä pestään harjoilla.

Lue lisää...


Vesiliikennelaki uudistuu

Uusi vesiliikennelaki ajanmukaistaa ja kokoaa yhteen vesiliikenteen liikennesäännöt ja liikennemerkit. Uudistuksen tavoitteena on lisätä vesiliikenteen turvallisuutta ja vastuullista veneilyä sekä mahdollistaa vesiliikenteen automaatio.

Uudistuksella myös selkeytetään vesiliikenteen viranomaisten rooleja ja tehtäviä sekä vesiliikennelain ja merilain suhdetta. Vesiliikenteen säännöt koskevat lähtökohtaisesti sekä kauppamerenkulkua että huviveneilyä, kun taas merilaissa säännellään pääosin kauppamerenkulkua.

Koska vesillä liikkujia ja heidän käyttäytymistään säännellään hyvin yksityiskohtaisesti myös kansainvälisesti, on uuden lain lähtökohdaksi otettu kansainvälinen sääntely. Lisäksi uudistuksessa on kiinnitetty erityistä huomiota kanavaliikenteen edellyttämiin säännöksiin mukaan lukien liikenne Saimaan kanavalla.

Uusi vesiliikennelaki tulee voimaan 1.6.2020.

Lue lisää...


Kivimäen eritasoliittymä suljetaan pysyvästi

Valtatien 4 Kivimäen eritasoliittymän rampit suljetaan pysyvästi liikenteeltä 26.6.2019 alkaen. Kivimäkeen pääsee jatkossa Huutomäen ja Hirvaskankaan eritasoliittymien kautta.  

Ramppien sulkemisen jälkeen aloitetaan Nelostien leventäminen ja Kivimäentien risteyssillan korjaus. Korjaustöiden aikana liikenne kulkee Nelostien itäreunaa. Työalueen nopeusrajoitus on 50 km tunnissa. Nelostien alittavan sillan alikulkukorkeus on normaalia matalampi eli 3,8 metriä ja leveys 4,8 metriä. Yhteys Rannankyläntieltä Kivimäentielle tulee säilymään. Siltatyöt valmistuvat 31.10.2019.

Kivimäen risteyksessä sijaitsevat linja-autopysäkit jäävät lopullisesti pois käytöstä 26.6.2019. Rannankyläntielle rakennetaan uudet pysäkit ennen koulujen alkua Kivimäen risteyssillan kohdille. Lähimmät Nelostien pysäkit ovat Huutomäen risteyksessä ja Mustikkamäen päällä.


Muovipullot saavat Fordilla uuden elämän

Ford on lisännyt kierrätetyn materiaalin määrää valmistamissaan autoissa jo yli 20 vuoden ajan. Ford hyötykäyttää vuosittain 1,2 miljardia kertakäyttöistä muovipulloa. Esimerkiksi jokaisessa Ford EcoSport SUV -mallissa on matot, jotka on tehty sadoista muovipulloista. Jos Ford EcoSportin mattojen valmistuksessa kuuden vuoden aikana käytetyistä pulloista tehtäisiin ketju, se kiertäisi maapallon ympäri yli kaksi kertaa. 

Lue lisää...


Sekajätteen joukkoon päätyvä biohajoava jäte biokaasuksi

Oulun Energia ja Energiayhtiö Gasum valmistelevat yhteistyössä paikallista investointia, joka mahdollistaisi biokaasun tuotannon kasvattamisen ja jalostamisen liikennebiokaasuksi. Suunniteltu biokaasulaitos sijoittuisi Oulun Energian Laanilan ekovoimalaitoksen yhteyteen ja olisi toteutuessaan ensimmäinen biokaasulaitos, jossa käytetään raaka-aineena yhdyskuntien sekajätteen joukossa olevaa biohajoavaa materiaalia.

Laanilan ekovoimalaitoksella tuotetaan prosessihöyryä, sähköä ja lämpöä koko Pohjois-Suomesta toimitettavista yhdyskunta- ja teollisuusjätteistä. Oulun Energia valmistelee yhteishankkeessa investointia jätteen käsittelylaitteistoon, jolla 130 000 tonnin vuotuisesta kotitalouksien sekajätemäärästä erotellaan noin 45 000 tonnia biohajoavaa materiaalia. Gasum vastaisi biohajoavan jätteen prosessoinnista biokaasuksi ja jalostamisesta liikennepolttoaineeksi.

- Erityisesti kotitalouksien sekajätteen joukkoon päätyy huomattava määrä biohajoavaa jätettä. Käsittelyprosessissa varaudutaan mahdollisuuteen ottaa talteen myös muita materiaaleja ennen polttoa. Tämä mahdollistaa kierrätysmateriaalien hyödyntämisen ja edistää kiertotaloutta, kertoo Oulun Energian liiketoimintajohtaja Pertti Vanhala.

Lue lisää...


Jonas Fodstad Suomen ja Norjan maajohtajaksi

Bridgestone laajentaa Keski-Euroopan aluettaan 1.7.2019 alkaen. Tanska, Suomi, Norja ja Ruotsi, jotka ovat aikaisemmin muodostaneet Pohjoismaiden alueen, raportoivat jatkossa Keski-Euroopan alueelle, johon tällä hetkellä kuuluvat Saksa, Itävalta ja Sveitsi.

Lue lisää...


Nokian Renkaat Oyj: HO vahvisti yrityssalaisuuksia vieneiden tuomiot

Turun hovioikeus on tänään langettanut rikostuomiot yhdeksälle Nokian Renkaiden entiselle ja Black Donuts Engineering -yritysryppääseen siirtyneelle työntekijälle Nokian Renkaiden yrityssalaisuuksien rikkomisesta ja väärinkäyttämisestä. Aiemmin lainvoimaisen tuomion asiassa on saanut kaksi henkilöä. Hovioikeus tuomitsi kaikki vastaajat rangaistuksiin.

Lue lisää...


6677 vanhaa autoa vaihdettiin pienempipäästöisiin romutuspalkkiolla

Romutuspalkkiota käytettiin 6677 uuden auton hankintaan 1.1. - 31.8.2018. Kampanjan tavoitteena oli edistää autokannan uudistumista, vähentää liikenteestä aiheutuvia päästöjä sekä parantaa liikenneturvallisuutta.

Vuoden 2018 romutuspalkkiokampanjassa romutetut autot olivat keskimääräistä vanhempia ja suurempipäästöisempiä verrattaessa kaikkiin 31.12.2017 liikennekäytössä olleisiin henkilöautoihin.

Lue lisää...


Vehon pääkonttori Aviapolikseen

Veho on solminut kiinteistösijoitusyhtiö Antiloopin kanssa pitkäaikaisen vuokrasopimuksen pääkonttoritoimintojen keskittämisestä osoitteeseen Vantaan Tietotie 9.

Kiinteistö on valmistunut 2013 ja sillä on Leed Platinium -ympäristöluokitus*. Kiinteistö sijaitsee loistavalla paikalla lentokentän kupeessa ja uusi juna-asema on kävelyetäisyydellä. Alueen vetovoima lisääntyy tulevina vuosina merkittävästi Aviapolikseen rakentuvan uuden kaupunkikeskuksen myötä.

Lue lisää...