Scania-syystalkoot

Autojen sähköistäminen vähentää työpaikkoja

Audi on ilmoittanut sijoittavansa 300 miljoonaa euroa Ingolstadtin ja Neckarsulmin tehtaiden uudistamiseen sähköautojen tuotantoa varten. Samalla ilmoitetaan 9500 työpaikan vähennyksestä 2025 mennessä. Myös liiketoiminnan johdon työpaikkoja vähennetään samassa suhteessa. Laastarina haavoille kerrotaan 2000 uudesta työpaikasta digitalisointikehityksen puitteissa.

Myös BMW kertoo rajuista säästö- ja muutostoimista automallistonsa sähköistymisen myötä. 12 miljardin euron säästötavoite vuoteen 2022 mennessä poistaa tavoite- ja palkkabonuksia kovalla kädellä.

Lue lisää...


LVM: Kaikki liikennemuodot kattava liikenneturvallisuusstrategia käynnistyy

Liikenne ja viestintäministeriö ryhtyy valmistelemaan liikenneturvallisuusstrategiaa. Työssä tullaan tarkastelemaan turvallisuutta kaikkien liikennemuotojen osalta.

”Liikenneonnettomuudet aiheuttavat inhimillisiä ja aineellisia menetyksiä. Jokainen onnettomuus ja liikennekuolema on liikaa. Odotan, että nyt käynnistyvä työ antaa meille tehokkaat ja vaikuttavat keinot liikenteen turvallisuuden parantamiseksi”, sanoo liikenneministeri Sanna Marin.

Lue lisää...


Nokian: EU:n rengasmerkintä helpottaa kuluttajien talvirengasvalintaa


Uusi EU-rengasmerkintä. Merkinnän alaosassa näkyvissä kuvio rengasmelulle, lumipitomerkinnälle ja jääpitomerkinnälle.

Rengasmerkintäuudistus palvelee erityisesti pohjoismaisia kuluttajia, sillä nyt rengastarraan lisätään jää- ja lumipitoa koskevat tiedot. Vaativissa talvikeleissä tarvittavien ominaisuuksien merkinnät ovat tähän asti loistaneet poissaolollaan. Rengasmerkinnän tavoitteena on ohjata kuluttajaa polttoainetehokkaampien, turvallisempien ja vähemmän melua aiheuttavien renkaiden käyttöön. Kuluttajien talvirengasvalintaa helpottava uudistus astuu voimaan toukokuussa 2021.

Lue lisää...AL: Opetusluvalla tulee valmiimpia kuljettajia

Kesällä 2018 voimaan astunut uusi ajokorttilaki muutti ajo- ja teoriaopetuksen minimimääriä sekä kiristi ajokoetta. Laki asettaa uusia vaatimuksia opettajien ammattitaidolle, sillä oppilaille on osattava antaa riittävä määrä laadukasta opetusta ennen tutkintoihin osallistumista. Opetuslupaopetusta saaneet pärjäävät sekä teoria- että ajokokeessa parhaiten.

Uusi ajokorttilaki astui voimaan heinäkuussa 2018. Laki vähensi byrokratiaa ja kustannuksia muun muassa poistamalla opetuslupaopettajan teoriakokeen. Ajokorttikoulutuksesta tehtiin lisäksi yksivaiheinen eli läpäistyjen teoria- ja ajotutkintojen jälkeen oppilaan ei tarvitse enää käydä lisäkursseja, ellei omalla toiminnallaan aiheuta esimerkiksi ajo-oikeuden menetystä.

Lue lisää...


50 uutta vetybussia Hollantiin

Hollannin infraministeriön ja kolmen maakunnan rahastot ovat sopineet 50 vetybussin hankinnasta ja sijoituksesta liikennöimään Groningenin, Drenthen ja South Hollannin läpi viimeistään 2021 mennessä. EU osallistuu hankintaan 7,5 miljoonalla eurolla. Hollannissa on ennestään jo 8 vetybussia liikenteessä.

Lue lisää...


Katsastuskontti valitti kieltopäätöksestä

Katsastuskontti Oy on hakenut hallinto-oikeudelta Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin päätöksen kumoamista ja päätöksen täytäntöönpanokieltoa. Hallinto-oikeus on antanut asiasta välipäätöksen, jonka mukaan katsastuskiellon toimeenpano keskeytetään hallinto-oikeuden käsittelyn ajaksi. Katsastustoiminta Katsastuskontti Oy:n Kempeleen toimipisteessä jatkui 26.11.2019.

Traficom on ajoneuvojen katsastustoiminnasta annetun lain nojalla määrännyt Katsastuskontti Oy:n Kempeleellä sijaitsevan toimipisteen määräaikaiseen katsastuskieltoon 20.11. - 26.11.2019 väliseksi ajaksi.


Tien liukkaus yllätti - Valtatie 4:llä kokeillaan keliolosuhteiden keruuta

Väylällä sekä Keski-Suomen, Pohjois-Pohjanmaan ja Uudenmaan ELY-keskuksilla on käynnissä yhteinen kokeilu, jonka tavoitteena on kerätä reaaliaikaista tietoa keliolosuhteista valtatie 4:llä sekä selvittää, miten kerättyä tietoa voidaan hyödyntää talvihoidon parantamisessa. Ajokeliä mittaavia laitteita on asennettu kahdeksaan Helsingin ja Oulun väliä ajavaan kuorma- ja linja-autoon. Kokeilun alustavien tulosten pohjalta järjestelmää jatko kehitetään ja talvihoidon toimenpiteiden kohdennusta parannetaan.

Valtatie 4 on valtakunnallisesti merkittävä päätie, jolla kulkee runsaasti muun muassa elinkeinoelämälle tärkeitä raskaita kuljetuksia. Ilmastonmuutos ja nopeat sään vaihtelut ovat vaikeuttaneet teiden talvihoitoa. Tulevaksi talveksi teiden talvihoitoon onkin osoitettu parannuksia muun muassa lisärahoituksella.

Lue lisää...


Pikkujoululiikenteen ratsioissa 255 rattijuopumusta

Poliisin tehostetussa pikkujoululiikenteen valtakunnallisessa valvonnassa jäi kahden viikonlopun aikana kiinni yhteensä 255 rattijuopumuksesta epäiltyä kuljettajaa. Näistä 94 kuljettajaa epäillään törkeästä rattijuopumuksesta. Huumetapauksia oli 63. Vuonna 2018 vastaavissa ratsioissa jäi kiinni 252 kuljettajaa.

Poliisi puhallutti yhteensä 55 312 kuljettajaa. Keskimäärin joka 217 ratsioissa tarkastettu kuljettaja osoittautui epäillyksi rattijuopoksi. Puhalluskokeiden määrään suhteutettuna rattijuoppojen määrä oli suurempi kuin edellisenä vuotena. Etsintäkuulutettuja henkilöitä tavattiin 76.

Lue lisää...


VAK Huoltopalvelut Lumikon sopimushuoltopisteeksi

Lumikko Technologies Oy on laajentanut yhteistyötä VAK Huoltopalvelut Oy:n kanssa. VAK Huoltopalvelut Oy on hyväksytty Lumikon sopimushuoltopisteeksi, jolloin myös Lumikon takuu- ja huoltosopimustyöt voidaan suorittaa VAK Huoltopalvelut Oy:n toimesta.

- Strategiassamme on laajentaa kylmätyötä, joten sopimus Lumikon kanssa on merkittävä välietappi. Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin, iloitsee VAK Huoltopalvelut Oy:n toimitusjohtaja Juha-Matti Ruuskanen.

VAK Huoltopalvelut Oy:llä on sopimus myös Mitsubishin kanssa.


Ajossa latautuvia Iveco Crealis busseja Limoges´iin

Kolme uutta, akkunsa ajon aikana lataavaa Iveco Crealis sähkö-nivelbussia Skoda Electric voimansiirrolla aloittavat linjaliikenteen Limogesin kaupungissa Ranskassa 30 muun sähköbussin joukossa. Limogesin sähköbussit kuljettavat vuodessa 7,7 miljoonaa matkustajaa 1,35 miljoonalla kilometrillä.

Iveco Crealis-bussieissa on uusin In-Motion-Charging teknologia, kaksi johdinvartta ja tehokas energiavarastointi akkupaketissaan. Niiden turvin bussit voivat liikennöidä ilman yläpuolisia sähköjohtoja 25-40% linjojensa matkasta tarvitsematta erillisiä latausasemia koko päivittäisen toimintansa aikana.

(Sustainable Bus)


LPPY: Ajokorttiuudistuksen tavoitteet eivät toteudu

Vuoden 2018 ajokorttilain uudistus on heikentänyt ajokokeeseen tulevien kuljettajien taitotasoa huolestuttavasti. Samalla se on heikentänyt ajotutkinnon vastaanottajien työturvallisuutta merkittävästi. Ajokokeissa on ilmennyt opetuslupaan liittyviä väärinkäytöksiä ja myös teknisiä virheitä. Uudistuksen tavoittet ovat jäämässä pahasti asetetuista tavoitteista.

Ajokorttiuudistus johti pakollisten ajo-opetuskertojen vähenemiseen ja simulaattoriopetuksen lisääntymiseen. Uudistuksen seurauksena auton ajokokeeseen saapuu päivittäin kuljettajia, joiden ainoana tavoitteena on läpäistä ajokoe mahdollisimman vähällä. Ajotaito on toistuvasti osoittautunut niin heikoksi, että se on vaarantanut tutkinnon vastaanottajan ja muiden tienkäyttäjien turvallisuutta. Hylätyn ajokokeen jälkeen tullaan useinkin uuteen ajokokeeseen ilman yhdenkään tunnin lisäopetusta. Päätöksen lisäopetuksen tarpeesta tekee ajo-oppilas itse – usein selvästikin välttäen lisäharjoittelun 80 euroa/ajotunti maksua.

Lue lisää...


OP Vakuutus Oy:lle huomautus lainvastaisesta menettelystä liikennevahinkoasian käsittelyssä

Suomen Potilasvahinkoapu Oy  teki Eduskunnan oikeusasiamiehelle asiakkaan puolesta tammikuussa 2019 kantelun OP Vakuutus Oy:n (nyk. Pohjola Vakuutus Oy, jälj. "OP-Pohjola") erittäin vakavasta viivyttelystä liikennevahinkoasian käsittelemisessä. Kyse oli asiakkaalle liikennevahingosta aiheutuneen ansionmenetyksen korvaamisesta. OP-Pohjola ei antanut asiasta päätöstä 1,5 vuoteen eikä vastannut lukuisiinsekä Potilasvahinkoapu Oy:n että asiakkaansa esittämiin tiedusteluihin asian etenemisestä. 

Lue lisää...


Mercedes: Jatkoon vedyllä!

Yhä useammat autonvalmistajat ovat viime aikoina kiinnittyneet polttokennotekniikkaan. Niihin kuuluu myös Mercedes. Melko pienissä kappalemäärissä valmistetun GLC F-Cell´n rinnalla Stuttgartin autonrakentaja tulee 2022 lähtien varustamaan ÖPNV E-Citaro bussinsa myös polttokennolla.

Tuotekehitykseen osallistuu nyt myös Liittovaltion liikenne- ja digitali-infraministeriö kansallisen vety- ja polttokennoteknologian innovaatio-ohjelman puitteissa (NOV) 3,3 miljoonalla eurolla.

Lue lisää...


Mercedeksen kommunikaatioteknologiaa kokeillaan teiden talvihoidossa

Mercedes-Benz aloittaa tammikuussa 2020 käytännön ajoneuvotestit teiden talvihoidon kehittämiseksi. Testit toteutetaan Saksan Baijerissa yhdessä Zollernalbin alueen liikenneinfrastruktuurista vastaavien kunnossapitoviranomaisten kanssa. Kokeilussa hyödynnetään Mercedes-Benzien vakiovarustukseen kuuluvaa Car-to-X-kommunikaatioteknologiaa, joka mahdollistaa reaaliaikaisen tiedon ja informaation välittämisen ajoneuvon ja liikenneinfran välillä.

Kun Mercedes-Benzin ESP- ja ABS-sensorit havaitsevat tiellä liukkaan paikan, tieto tästä lähetetään välittömästi auton navigoinnista saatujen GPS-koordinaattien muodossa Daimler Vehicle Backend -tietokantaan. Anonyymisti kerätty informaatio välitetään Zollernalbin alueen kahteen kunnossapitotukikohtaan. Jatkossa näin kerätty tieto mahdollistaa talvikunnossapidon nopeamman kohdentamisen sekä tiesuolan tehokkaamman käytön. Seuraavassa vaiheessa kokeiluun voidaan ottaa mukaan myös viranomaisajoneuvot kuten poliisiautot sekä yritysten ajoneuvokalustot.

Lue lisää...


Puoli miljoonaa tilausta Vannetukusta

Renkaiden ja vanteiden maahantuoja Vannetukun 500 000. tilaus tehtiin 18.11.2019 klo 14:50:13. Tänä vuonna myyntiä siivitti erityisesti uuden Lappi Jää-Ahma -nastarenkaan edustus. Vannetukun markkinaosuus Suomen henkilöauton renkaissa on nyt selvästi yli 10 prosenttia.

- Kun aloitimme vuonna 2006 Suomen ensimmäisenä renkaiden ja vanteiden nettikauppana, muutamat epäilivät, ettemme saa vuodessa edes sataa tilausta. Toisin kävi. Nyt Vannetukulla on Suomen suurin rengasvarasto ja toiminta laajenee voimakkaasti ulkomaille. Kasvua on ollut joka vuosi, vaikka olemme jopa alentaneet hintojamme tasaisesti vuosi vuodelta, sanoo Vannetukun toimitusjohtaja Jukka Heiskanen.

Lue lisää...