SuperMax – Valmiina töihin!

Valtiolta väliaikaista koronatukea maakuntalentoyhteyksien liikennöintiin

Liikenne- ja viestintäministeriön alueiden lentoliikennettä selvittänyt työryhmä esittää, että valtio ostaisi lentoliikennettä Kokkolan, Joensuun, Kajaanin, Jyväskylän ja Kemin lentoasemille vuoden 2021 loppuun saakka.

Tuen tarkoituksena on edistää alueiden työllisyyttä ja vientiteollisuuden elpymistä sekä turvata lentoliikenteen riittävä alueellinen saavutettavuus tilanteessa, jossa lentoliikenne Suomesta maailmalle muutenkin alkaa elpyä.

Lue lisää...


Hallitus esittää kevytautolakien kumoamista

Hallitus esittää, että kevytautoja koskevat lait kumottaisiin, koska EU:n komissio ei Suomen viranomaisten aktiivisesta vaikuttamistyöstä huolimatta ole antanut Suomelle poikkeuslupaa kevytautojen käyttöönottoon. Komission mukaan Suomessa vuonna 2018 hyväksytyt lait ovat EU:n ajokorttidirektiivin vastaisia.

Vuoden 2018 laissa kevytautoista tehtiin oma ajoneuvoryhmänsä. Kevytautot olisivat T-luokan ajoneuvoiksi muutettuja henkilöautoja, joiden nopeus olisi rajoitettu 60 kilometriin tunnissa. Kevytautoja saisi kuljettaa 15-vuotiaana AM-ajokortilla. Vuonna 2019 eduskunta lykkäsi kevytautolakien voimaantuloa vuodella.

Lue lisää...


Saloon ja Lietoon älykästä liikennevaloteknologiaa

Teknologia tarjoaa uusia mahdollisuuksia turvalliselle ja tehokkaalle liikennevirtojen ohjaamiselle ja auttaa samalla kaupunkien hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä. Älykkään liikenteenohjauksen asiantuntija Dynniq on julkaissut uuden sukupolven liikennevalo-ohjauskojeen, jossa keskiössä ovat tietoturva sekä rajapintojen avoimuus. Tämä mahdollistaa datan hyödyntämisen ilmastoystävällisen ja sujuvan liikenteen varmistamiseksi aivan uudessa mittakaavassa – nyt ja tulevaisuudessa. Ensimmäisenä ohjauskojeita on otettu Suomessa käyttöön liikenteenohjausyhtiö ITM Finlandin kohteissa Salossa ja Liedossa sekä Tampereen kaupungin kohteissa.

Lue lisää...SKAL: Liikenteen verotuksen uudistamisella kiire

Valtion budjettiesitys vuodelle 2021 ei sisällä selkeää viestiä siitä, miten liikenteen verouudistus tehdään kilpailukykyä tukevalla tavalla. Tavoitteena tulee olla tehokas, viennin kilpailukykyä tukeva logistinen järjestelmä ja uusiutuvien polttoaineiden suosiminen. Tavoitteeseen nähden poliittinen päätöksenteko kulkee pahasti jälkijunassa, toteaa kuljetusyritysten edunvalvoja SKAL.

Budjettiesityksestä puuttuu ammattibiodiesel, jonka käyttöönotto alentaisi kuljetuskustannuksia ja lisäisi uusiutuvan dieselin käyttöä. Ammattibiodiesel tarvitaan, jotta Suomen vienti ja suomalaiset kuljetusyritykset pystyvät kilpailemaan eurooppalaisilla markkinoilla ympäristöä säästäen. Kyseessä on EU:n hyväksymä polttoaineveron palautusjärjestelmä (professional diesel), jonka avulla jäsenvaltiot voivat palauttaa kuljetusyrityksille polttoaineveroja. Mallin avulla parannetaan logistiikan kilpailukykyä ja turvataan kaupan ja teollisuuden toimintamahdollisuuksia.

Lue lisää...


Veroetuus sähkökäyttöisille työsuhdeautoille

Valtioneuvoston budjettiriihessään hyväksymä täyssähköautojen veroetuuden käyttöönotto vauhdittaa Autoalan Tiedotuskeskuksen mukaan sähköautojen yleistymistä. Työsuhdekäytössä olevien täyssähköautojen kuukausikohtaiseen verotusarvoon on tulossa 170 euron alennus. Lisäksi sähköautojen latausetu työpaikalla ja julkisissa latauspisteissä muutettaisiin verovapaaksi eduiksi.

Työsuhdeautoilijat ovat autokannan uudistumisen kannalta tärkeä käyttäjäryhmä. Vaikka työsuhdeautoja on Suomessa suhteellisen vähän, noin 80 000, niiden merkitys autokannan uusiutumisen kannalta on olennaisen tärkeä. Noin viidennes ensirekisteröidyistä henkilöautoista hankitaan työsuhdekäyttöön. Työsuhdeautot ovat luontevin kanava uuden ajoneuvotekniikan yleistymiseen, sillä työsuhdeauton haltijan valmius kokeilla uusia teknologioita on suurempi kuin uutta autoa hankkivan kotitalouden. Työsuhdeautojen keskimääräinen käyttöaika on noin 3 vuotta, jonka jälkeen ne palautuvat kuluttajamarkkinoille edullisina käytettyinä autoina.

Lue lisää...


Ohjelmoidut bakteerit muuntavat teknisen ligniinin voitelu- ja polttoaineiksi

Kestävä polttoaineiden ja kemikaalien tuotanto vaatii uusien resurssien käyttöönottoa fossiilisten raaka-aineiden sijaan. Kasvien biomassa tarjoaa uusiutuvan energian ja raaka-aineiden lähteen, jonka solutehtaiksi suunnitellut bakteerit voivat muuntaa esimerkiksi voitelu- ja polttoaineiksi. Bakteereille kelpaavat ravinnoksi myös jätemateriaalit, jolloin tuotteiden valmistus ei kilpaile ruoan tuotannon kanssa. Milla Salmela tutkii väitöskirjassaan ligniinin ja lignoselluloosan muuntamista arvotuotteiksi bakteerien avulla.

Ligniini on biopolymeeri, joka voi muodostaa jopa noin kolmasosan kasvien kuivapainosta. Yhdessä selluloosan ja hemiselluloosan kanssa se muodostaa lignoselluloosaksi kutsutun kokonaisuuden, joka on runsain maan päällä esiintyvä uusiutuvan hiilen lähde.

Lue lisää...


Kuljettajapula uhkaa


Tampereen seudun kuljetusyrittäjien puheenjohtajan Jyrki Tamminen ja Pia Lahti.

Maantiekuljetusalalla on pula osaavista ja hyvällä asenteella varustetuista työntekijöistä. Vuosittainen tarvitaan 5 000 uutta työntekijää: 3 000 kuljettajaa tavaraliikenteeseen, 1 000 henkilöliikenteeseen ja 1 000 toimihenkilö-, terminaali- ja huoltokorjaamotehtäviin.

Lue lisää...


Mack LR Electric markkinoille 2021

Volvo Groupin amerikkalainen tytäryhtiö on ilmoittanut Mack LR Electric sähkökuorma-auton tuotannon ja myynnin alkavan ensi vuonna, 2021. Tuotanto toteutetaan Mack-tehtaalla Macungle'ssa Pennsylvanian osavaltiossa, jossa kaikki järeimmän luokan Mack kuorma-autot valmistetaan. Täyssähköisen vetolinjan lisäksi LT Electric tullaan tunnistamaan Mack-bulldogista kuparin värisenä auton nokalla.


Kuorma-autolla 132 km/t Niinisalossa

Jyväskylässä 1978 syntynyt kuorma-autonkuljettaja latasi Niinisalon varalaskupaikalla poliisin tutkaan 132 km/t nopeudella ohittaen mennessään kaksi samaan suuntaan ajavaa autoa. Kuljettaja määrättiin väliaikaiseen ajokieltoon. Häntä epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta.

Lue lisää...


VW-Traton haluaa Navistarin

VW-konsernin hyötyautoyhtiö Traton haluaa vahvistaa otettaan Pohjois-Amerikan markkinoista ja tekee uuden tarjouksen sikäläisestä Navistarista. Traton tarjosi tammikuussa Navistarin osakkeista 35 dollaria/kpl. Se ei kelvannut Navistarin omistajille. Nyt Traton on tarjonnut 43 US-dollaria/osake, yhteensä 3,6 miljardia dollaria. Navistar on ilmoitfanut harkitsevansa tarjousta.

Lue lisää...


Mercedes-Benz GenH2 ja eActros LongHaul käyttötestit alkavat 2023

Kuorma-autovalmistaja Daimler Trucks avasi tänään strategiansa ajoneuvomallistonsa sähköistämiseksi, aina kaupunkien jakeluliikenteestä kansainvälisiin pitkän matkan kuljetuksiin saakka.

Samalla Daimler alleviivaa sitoutumistaan Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden noudattamiseen ja toteuttamiseen. Strategian julkistamisen yhteydessä Daimler Trucks esittelee Mercedes-Benz GenH2 -konseptimallin, joka merkitsee vetypolttokennoajan käynnistymistä pitkän matkan maantiekuljetuksissa. Vetykuorma-auton käytännön testit käynnistyvät vuonna 2023.

Lue lisää...


Ministeri Harakka: Valtakunnallisella liikennejärjestelmäsuunnitelmalla kehitetään koko Suomea


Suomeen laaditaan parhaillaan ensimmäistä valtakunnallista 12-vuotista liikennejärjestelmäsuunnitelmaa. Sen tavoitteena on lisätä pitkäjänteisyyttä liikennejärjestelmän kehittämiseen Suomessa.

Liikennejärjestelmä koostuu kaikista liikennemuodoista, henkilö- ja tavaraliikenteestä, liikenneverkoista, henkilö- ja tavaraliikenteen palveluista sekä niitä tukevista toimista, kuten viestintäyhteyksistä ja tiedosta. Kaikkia näitä käsitellään kokonaisuutena valtakunnallisessa liikennejärjestelmäsuunnitelmassa. Toimenpiteisiin kuuluvat valtion rahoituksen suuntaamisen ohella mm. lainsäädäntö ja linjaukset toiminnan kehittämisestä. Suunnitelma ohjaa sitä, miten valtio kehittää Suomen liikennejärjestelmää.

Lue lisää...


Ministeri Harakka: Työmatkaetujen uudistamisessa ensi askel

Hallitus esittää vähäpäästöisen liikenteen tukemista vuoden 2021 alusta voimaan tulevalla työsuhde-etujen verouudistuksella. Täyssähköautojen veroetua parannetaan, työpaikkalataus määritetään verovapaaksi, työsuhdematkalipun ja työsuhdepyörien vähennysoikeutta kasvatetaan tuntuvasti.

Hallitusohjelmassa sitouduttiin autoilun työsuhde-edun uudistukseen, joka suosii ”huomattavasti vähäpäästöisen auton valintaa”.

Lue lisää...


Budjettiriihi: Investoinnit tie-, raide- ja vesiliikennehankkeisiin

Hallitus on sopinut vuoden 2021 budjettiesityksestä. Budjettiriihessä sovittiin mm. kolmen uuden väylähankkeen rahoituksesta.

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalle ehdotetaan 3,5 miljardin euron määrärahoja vuodelle 2021. Liikenne- ja viestintäverkkoihin ehdotetaan 2,0 miljardia euroa, liikenteen ja viestinnän palveluihin 783 miljoonaa euroa sekä hallintoon ja toimialan yhteisiin menoihin 680 miljoonaa euroa.

Lue lisää...


Kaksi MAN-täyssähkökuorma-autoa jakelukäyttöön Suomessa

K-ryhmä on ottanut käyttöönsä kaksi täyssähkökuorma-autoa, jotka ovat ensimmäiset Suomeen rekisteröidyt MAN:n piensarjavalmistamat sähkökuorma-autot. Uudet sähkökuorma-autot kuljettavat rakennustarvikkeita työmaille ja elintarvikkeita K-ruokakauppoihin pääkaupunkiseudulla. Sähkökuorma-autot ovat osa K-ryhmän tavoitetta vähentää päästöjään ja olla hiilineutraali vuoteen 2025 mennessä

Toinen uusista täyssähkökuorma-autoista on päivittäistavarakaupan käytössä ja toinen rakentamisen ja talotekniikan ketjujen K-Raudan ja teknisen tukkukaupan Onnisen käytössä. Molemmat liikennöivät pääkaupunkiseudulla.

Lue lisää...