SuperMax – Valmiina töihin!

Tuotekehittäjä pärjää


Vaikka syksyllä 2018 lavajärjestelijä toimi hyvin, sitä on sittemmin kehitetty edelleen.

Ennen ei ollut kaikki paremmin, kun ajatellaan teknisiä laitteita. Kehitys etenee oivaltamisen ja tuotekehityksen kautta. Suomalaiselle metalliteollisuudelle tärkein vientimarkkina on Eurooppa. Markkinointi sanelee osaltaan, mikä kilpailevista vaihtoehdoista menestyy.

Lue lisää...


Rovaniemen lentoasema täyttää 80 vuotta

Rovaniemen lentoasema täyttää pyöreät 80 vuotta kesäkuun 21. päivänä. Vain puoli vuotta sitten uudistetulla ja laajennetulla lentoasemalla on tärkeä rooli Lapin matkailun ja Suomen saavutettavuuden mahdollistamisessa.

Rovaniemen lentoaseman rakennustyöt käynnistyivät vuonna 1939. Jo seuraavan vuoden kesäkuussa Aero Oy käynnisti säännöllisen reittiliikenteen Rovaniemelle Helsingistä. Lento kesti useita tunteja, sillä välilaskut tehtiin Tampereella, Vaasassa, Kokkolassa, Oulussa ja Kemissä ennen Rovaniemelle laskeutumista. Sieltä kone jatkoi edelleen Sodankylään ja Petsamoon.

 Lentoasema perustettiin toisen maailmansodan aikana. Sodassa tuhoutuneen kentän jälleenrakennustyöt käynnistyivät vuonna 1948, ja samana vuonna säännöllinen reittiliikenne aloitettiin uudelleen.

Lue lisää...


Tietoa liikennemäärien kehittymisestä saatavilla nyt yhdestä paikasta

Kuinka nopeasti liikenne toipuu korona-kuopasta? Tietoa liikennemäärien kehittymisestä saatavilla nyt yhdestä paikasta

Liikenteenohjausyhtiö Traffic Management Finlandin uusi palvelu kokoaa yhteen ja jakaa tietoa rautatie- ja tieliikenteen liikennemääristä. Palvelun avulla voi ensimmäistä kertaa Suomessa seurata liikennemäärien kehittymistä graafisesti. Nyt julkistettu palvelu hyödyttää niin yrityksiä, muita organisaatioita kuin päätöksentekijöitä sekä asiasta kiinnostuneita kansalaisia.

Lue lisää...Logistiikan digitalisaatiostrategia lausunnoille

Liikenne- ja viestintäministeriön hanke logistiikan digitalisaatiostrategiasta etenee lausunnoille. Hankkeen tavoitteena on tukea ja vahvistaa digitalisaatiokehitystä logistiikkasektorilla kohti tehokasta ja kestävää logistiikkaa. Strategian tueksi toteutettiin myös logistiikan digitalisaatiota koskeva ilmastoselvitys. Lausuntoja voi antaa 19.8.2020 asti.

Lue lisää...


Moduulituotantoa

Ajolinja-lehti ja Alucar-toimitusjohtaja Anssi Alasaari
Ruotsalaisen puuauton tuntee kolmeakselisuudesta, alumiinivanteista ja kiinteästä nosturista.

Alucarilla on jokainen komponentti ja sen asennus mietitty loppuun asti. Puuautovarustaja tunnetaan näyttävästä alumiinista, mutta kyllä terästäkin saa. Alucar varustaa 360 puuautoa vuodessa.

Lue lisää...


Romutuspalkkiosta hyötyä ilmastonmuutokselle, liikenneturvallisuudelle, kiertotaloudelle ja talouden elvytykselle

Koronakriisin aiheuttamat taloudelliset menetykset vavisuttavat koko autoalaa – myös autojen kierrätystä. Autojen kierrätys on osa autoklusteria, joka työllistää Suomessa lähes 50 000 henkilöä. Työpaikkojen menetykset, lomautukset ja konkurssit ovat todellisia ja osin jo toteutuneita uhkia. Työpaikkojen säilyminen on keskeinen tekijä Suomen talouden ja hyvinvoinnin pelastamiseksi. Yksityistä kulutusta ei saa tukahduttaa työttömyyden lisäämisellä tai edes sen uhkakuvien muodostumisella.

Lue lisää...


Selvitys: Toimenpiteitä tarvitaan Itä-Suomen pääväylillä

Itä-Suomen logistiikkaselvitys on valmistunut. Selvityksen tavoitteena oli tarkastella Itä-Suomen alueen elinkeinoelämää ja sen merkitystä koko Suomelle. Työssä tarkasteltiin kuljetusten tarpeita ja tarvittavia toimenpiteitä. Merkittävimmiksi kehittämiskohteiksi tunnistettiin väyläverkon korjausvelan vähentäminen ja päätieverkon palvelutason parantaminen sekä viitos- ja kuutoskäytävien kokonaisvaltainen kehittäminen. Myös vesi- ja lentoliikenteen kehittäminen osana vientiteollisuuden toimintaedellytyksiä ja kansainvälisiä kuljetusketjuja on erittäin tärkeää.

Selvitys tehtiin yhteistyössä Pohjois-Savon ELY-keskuksen, Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen, Etelä-Karjalan liiton, Etelä-Savon maakuntaliiton, Pohjois-Karjalan maakuntaliiton ja Pohjois-Savon liiton, Väyläviraston ja Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin kanssa.

Lue lisää...


Helsingin kaupunkipyörien toiminta-alueen ja -ajan laajennus suunitelmissa

HKL ryhtyy valmistelemaan kaupunkipyöräpalvelun laajennusta. Tavoitteena on, että palvelu kattaisi mahdollisimman suuren osan Helsingistä. HKL:n johtokunta sai 16.6. selvityksen kaupunkipyöräpalvelun kehittämismahdollisuuksista ja hyväksyi palvelun kehittämissuunnaksi ensi vaiheessa palvelun alueellisen laajentamisen. Lisäksi johtokunta näkee, että kaupunkipyöräkauden pidentäminen on seuraava tavoite järjestelmän laajennuttua koko kaupunkiin sopimusteknisten reunaehtojen salliessa.

Päätös koski tässä vaiheessa vain suunnittelun jatkamista. Laajennuksen toteutuminen edellyttää sitä, että hankkeelle myönnetään lisärahoitus kaupungin talousarviossa syksyllä.

Lue lisää...


PostNord NREP Logicentersin lajittelukeskukseen Pirkkalassa

NREP Logicenters on allekirjoittanut vuokrasopimuksen PostNord Oy:n kanssa Suomessa. Vuokrasopimukseen kuuluu 4 600 neliömetrin postin lajittelukeskus Kurikantiellä Pirkkalassa. Keskuksen on määrä valmistua vuoden 2021 toisella neljänneksellä ja siihen sisältyy 2 000 neliömetrin laajennusmahdollisuus. Lajittelukeskuksen lisäksi NREP Logicenters tulee kehittämään kiinteistölle myös erillisen 7 000 neliömetrin varastorakennuksen.

Lue lisää...


Raimo Haavikko MAN-myynnin johtoon 15.6.

Raimo Haavikko, MAN-myyntipäällikkö

Raimo Haavikko on siirtynyt 15.6. K Auto Oy:n palvelukseen MAN kuorma-, linja- ja pakettiautojen myyntipäälliköksi vastuualueenaan koko Suomi sekä yhteydet valmistajaan Traton Group'iin.

Traton Group, entinen VW Truck & Bus AG, on VW-konsernin hyötyautoista vastaava tytäryhtiö, johon kuuluvat MAN:n lisäksi Scania, Volkswagen Caminhoes e Onibus ja RIO.

Lue lisää...


Helsinki selvittää sähköpotkulautojen käyttöä

Helsinki tutkii sähköpotkulautojen käyttöä datakokeilun avulla. Tavoitteena on ymmärtää, miten sähköpotkulautoja, yhteiskäyttöisiä pyöriä ja muita niin sanottuja micromobility-palveluja käytetään kaupungissa. Samalla kokeillaan miten uudenlaiset liikkumisen datat voivat tukea turvallisen ja kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelua. 

Helsinki käynnisti maaliskuussa kokeilun, jossa sähköpotkulautojen ja muiden micromobility-palvelujen käyttöä tutkitaan uudenlaisen liikkumisdatan avulla. Kokeilu toteutetaan ranskalaisen Vianova-yrityksen, liikkumispalvelujen tarjoajien, Helsingin kaupungin sekä kaupungin innovaatioyhtiö Forum Virium Helsingin yhteistyönä.

Lue lisää...


PostNord rakentaa uuden terminaalin Pirkkalaan

PostNord-terminaali, Tampere, PirkkalaPostNordin uudet Tampereen Pirkkalaan nousevat tilat koostuvat 4 000 neliömetrin kokoisesta terminaalista sekä 400 neliömetrin kokoisista toimistotiloista. 4,2 hehtaarin kokoiselle tontille tullaan rakentamaan myös 7 000 neliömetrin kokoinen varastorakennus, johon PostNordilla on etuvuokraoikeus. Toiminnan on tarkoitus käynnistyä uusissa tiloissa ensi kesänä.

Uusi Tampereen terminaali on osa PostNordin verkostostrategiaa, jonka keskiössä ovat omat terminaalit kotimaan liikenteen, tuontiliikenteen ja vientiliikenteen kannalta strategisissa kaupungeissa: Vantaalla, Turussa ja Tampereella.

Lue lisää...


MAN voitti Milanon jättitilauksen

MAN on voittanut Milanon kaupungin tarjouskilpailun 150 kevythybridi-kaupunkibussista. Uutisen on julkaissut italialainen AUTOBUS -lehti. Uutisen mukaan ensimmäiset 60 bussia tomitetaan vuonna 2021.

Lue lisää...


Volvon sähkö-nivelbussit "kova sana" myös Pohjolassa

Pieni 93 000 asukkaan Jönköping Ruotsissa saa kesällä 2021 peräti 49 Volvo 7900 Electric Articulated sähkö-nivelbussia kaipunkilinjoilleen. Bussissa on tilaa 120 matkustajalle. Uudessa vetolinjassa on tehoa 300 kW. Akkupaketin kapasiteetti on 400 kWh. Sitä ladataan varikolla ja pikalatauksella reitin varrella. Busseihin on tulossa myös automaattinen nopeusrajoitin koulujen, sairaaloiden ja muiden liikenteellisiin riskipaikkoihin. Bussien tilaaja on joukkoliikenneyhtiö Vy Buss Ab. Myös Nobinalta on tilauksessa 60 sähkö-nivelbussia.

Lue lisää...


Vt 5 Mikkeli-Juva: Tienrakennuksen kiireisin aika vaikuttaa lomakauden liikenteeseen Mikkelin ja Juvan välillä

Valtatie 5:n parannustyöt Mikkelin ja Juvan Vehmaan välillä aiheuttavat juhannuksen ja lomakauden liikenteelle jonkin verran matka-aikojen hidastumista. Kesä-heinäkuussa liikennettä siirretään rinnakkaistielle Nuutilanmäen ja Juvan välillä.

Tietyöt Mikkelin kaupungin alueella ja Juvalla Kilpolan/Pöllän alueella hidastavat jonkin verran juhannusliikennettä.

Lue lisää...