MAN - Vaihtoautot

Saksa: Diesel on ja pysyy!

Diesel-henkilöautojen myynti oli alimmillaan viime kuussa Saksassa. Exxon Mobilin "Saksan energiaennuste 2018-2040" puhuu samaa kieltä kuin Saksan suurimmat autonvalmistajat Daimler, BMW, MAN: Dieselien myynti vähenee useiden vaihtoehto-energioiden kiristäessä kilpailua, mutta diesel säilyttää silti asemansa henkilöautomarkkinoilla.

Energiaennusteen mukaan dieselien markkinaosuus henkilöautoissa alenee nykyisestä kolmanneksesta neljännekseen, mutta vuonna 2040 Saksan teille kulkee silti vielä yli 12 miljoonaa dieselautoa.

Dieselin elinvoima perustuu bensiinimoottoreita parempaan ympäristöystävällisyyteen ja polttoainetalouteen pitkillä ajomatkoilla. Bensamoottorilla varustettujen henkilöautojen osuuden arvioidaan 2040 olevan hiukan alle 40% ja siten kahden polttomoottorityypin osuuden noin 63% autokannasta vuonna 2040. Samalla arvioidaan koko henkilöautokannan alenevan vuoden 2030 huippulukemasta 47 miljoonaa vähin erin vuoteen 2040 mennessä 46 miljoonaan.


Puutteellinen latausverkosto rajoittaa sähköautokauppaa

Euroopan ympäristövirasto EEA:n tuoreen raportin mukaan sähköautojen latausinfrastruktuurin kehittämistä ei tueta tarpeeksi Euroopassa. Raportin mukaan vain kymmenen 28:sta EU-valtiosta tarjoaa kannustimia latausverkolle. Sähköautojen myynti on kasvanut linjassa yleisen autokaupan kasvun kanssa, mutta sen suhteellinen osuus on pieni: 1,4 % EU:ssa myydyistä autoista on sähköautoja. Euroopan autovalmistajien järjestö ACEA:n mukaan valmistajien sähköautovalikoima kasvaa, mutta läpilyöminen EU:n markkinoilla on vielä kohtalaisen heikkoa ja epätasaista.

- EEA:n uusi raportti osoittaa, että tiheä EU:n laajuinen latausverkosto on pakollinen, jos haluamme asiakkaiden todella omaksuvan sähköautot, ACEA:n pääsihteeri Erik Jonnaert toteaa.


Viranomaiset ja tutkijat ratkomaan arktisen navigoinnin ongelmia

Satelliittinavigointi on osa arkeamme. Navigoinnin lisäksi esimerkiksi sähkö- ja tietoliikenneverkot ja liikenteen palvelut tarvitsevat toimiakseen satelliittipaikannusta.  Nämä palvelut eivät kuitenkaan toimi parhaalla mahdollisella tavalla korkeilla leveysasteilla, etenkään arktisilla alueilla.

Eurooppalaiset ja arktisten maiden viranomaiset, tutkijat ja yritysten edustajat kokoontuvat ratkomaan näitä ongelmia Challenges in Arctic Navigation –työpajaan Muonioon 16 - 18.4. Tapahtuma on osa Suomen Arktisen neuvoston puheenjohtajakauden ohjelmaa. Sen järjestäjiä ovat liikenne- ja viestintäministeriö ja Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskus. Arktiset maat eivät ole aiemmin yhdessä kokoontuneet pohtimaan paikannusjärjestelmien soveltuvuutta pohjoisille leveysasteille.

Konkreettinen esimerkki satelliittinavigoinnin arktisesta ongelmasta liittyy lentokoneiden laskeutumiseen. Keski-Euroopassa se onnistuu satelliittinavigoinnin varassa, mutta arktisella alueella ei. Tämä johtuu siitä, että satelliittisignaalin tarkentamiseen tarvittavia tukiasemia ei ole riittävän tiheästi pohjoisilla alueilla. Navigointijärjestelmän tarkkuus on heikompi myös satelliittien lentoratojen vuoksi.

Satelliittipaikannus liittyy kiinteästi älyliikenteen kehitykseen.  Pohjoisten alueiden haasteena on paikannuksen epätasainen kattavuus. Se hidastaa tarpeettomasti erityisesti autonomisen liikenteen kehitystä. Muonion tapaaminen on toteutettu osana liikenne- ja viestintäministeriön ja Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksen yhteistyönä, osana ulkoministeriön rahoittamaa Arkki-hanketta.

Arkki-hankkeen kansainväliseen verkostoon kuuluvat muun muassa EU:n komissio, Euroopan satelliittipaikannusvirasto GSA ja Euroopan avaruusjärjestö ESA. Yhteistyökumppaneina on viranomaisia, yrityksiä ja yliopistoja.

Lue lisää...Monipuolisempi Mansen Mörinät

Mansen Mörinät ovat käynnistyneet tänään, ja ne jatkuvat lauantaihin 14.4. perinteisellä kaavalla Pirkanmaalla. Tapahtuma on tällä kertaa monipuolisempi kuin ennen. Mukana on 53 tapahtumajärjestäjää. 

Ensimmäistä kertaa mukana ovat nyt AGCO Suomi Oy, Taratest Oy, Konevuokraamo Rentti, Kobelco Center, Ramudden Oy, Aisapojat Oy/ Trailerman Oy, RealLift Oy, RinoMachine Oy, RST-Steel Oy ja Grutech Oy/Slagkraft. Aikaisempaa laajemman tarjonnan luulisi lisäävän kiinnostavuutta ja kävijöitä.

Tapahtumassa pysähtyvät seuraavat kuljetuskalusto kiertueet: Scania kevätkiertue, Puunkuormaajamestari 2018, Volvo Raskaat kiertue, Renault Trucks Road Show 2018 ja Mercedes-Benz Kuorma-autokiertue.


Liikenteen päästöjen poistamiseksi 2045 mennessä haetaan ratkaisuja

Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut asiantuntijatyöryhmän selvittämään ja arvioimaan keinoja, joilla liikenne voidaan muuttaa hiilivapaaksi vuoteen 2045 mennessä. Liikenteen ilmastopolitiikan työryhmän on esitettävä tavoitteen saavuttamiseksi tarvittavat toimenpiteet sekä vaikutusarviot. Työryhmän toimikausi päättyy 12. joulukuuta 2018.

Työryhmän on arvioitava laajasti liikenteen päästöjen poistamiseksi tarvittavia keinoja. Arvioitavana ovat muun muassa muissa maissa käytetyt keinot, liikenteen käyttövoimien teknologisen kehityksen vaikutukset, ja kuluttajakäyttäytymisen muutos. Lisäksi työryhmän tulee käsitellä millaisia vaikutuksia olisi liikenteen ottamisella päästökaupan piiriin sekä arvioida ehdotettujen toimien taloudellisia ja alueellisia vaikutuksia.

Lue lisää...


Uusi laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä eduskunnalle

Hallitus esittää maanteitä koskevan lainsäädännön uudistamista. Muutoksilla varmistettaisiin tienpidon laatu, parannettaisiin laadun valvontaa ja jaettaisiin vastuut tienpidon järjestämisestä. Lisäksi luotaisiin puitteet valtakunnalliselle ja maakunnalliselle, kaikki liikennemuodot kattavalle liikennejärjestelmäsuunnittelulle.

Hallitus antoi esityksen maantielain ja sen liitelakien muuttamisesta eduskunnalle torstaina 12.4.2018. Esityksillä toteutettaisiin valtaosa maakuntalain mukaisten liikennettä koskevien tehtävien siirroista valtiolta maakunnille. Maantielain soveltamisalan laajentamisen myötä lain nimi esitetään muutettavaksi laiksi liikennejärjestelmästä ja maanteistä.

Lue lisää...


Power Truck Show 10.-11.elokuuta Alahärmässä

Vuoden 2018 kuljetusmessuilla mukana on yli 200 kuljetusmessuosastoa ja lähes 400 näyttelyautoa. Tapahtumaan odotetaan yli 30 000 kävijää.

Lue lisää...


Ruotsi: Näin estetään terroristeja tappamasta raskailla ajoneuvoilla

Ruotsin hallitus on saanut selvityksen ehdotuksista, joilla estetään terroristeja käyttämästä raskaita ajoneuvoja tappoaseina.

Tehokkaimpana pidetään ajoneuvokaappauksen estämistä. Yksinkertaisinta on estää kaappaajalta pääsy auton ohjaamoon ja käynnistämään se. Ajoneuvo on aina lukittava ja käynnistysavain poistettava. Eri tyyppisillä käynnistyksen estolaitteilla olisi lisäksi estettävä auton käynnistyminen.

Lue lisää...


ETSC vaatii EU:ta ryhdistäytymään. 500 kuolee joka viikko liikenteessä.

EU komissio on julkaissut tuoreen tilaston, jonka mukaan kuolononnettomuudet EU:n teillä lisääntyivät 1% vuonna 2015, vähenivät 2% vuonna 2016 ja vähenivät edelleen 2% 2017. Sillä perusteella EU:n asettama tavioite puolittaa kuolononnettomuudet aikavälillä 2010-20 myönnetään mahdottom aksi saavuttaa.

Kuolononnettomuudet ovat vähentyneet vuodesta 2010 vuoteen 2017 mennessä 20%, mikä on paljon vähemmän kuin samalla jaksolle aikataulutettu -38%.

- Neljä vuotta perä jälkeen EU komissio on tilittänyt huonoja tuloksia tieliikenteen turvallisuudesta. Eikä neljään vuoteen ole esitetty mitään merkittäviä ehdotuksia turvaölisuuden parantamiseksi. ETSC (European Transport Safety Council) odottaa nyt kärsimättömänä komission uutta tieliikenteen turvalliuutta parantavaa lakipakettia. Kaipaamme nykyistä turvallisempia ajoneuvo-perusrakenteita kuten kaikille pakollisia AEB-hätäjarruja, älykkäitä nopeusavustimia (ISA), parempaa infra-turvallisuusmääräyksiä, ja vankkaa autonomisen autoilun kehitysohjelmaa, ETSC:n pääjohtaja Antonio Avenoso vaatii.

Samalla Avenoso tähdentää jokaisen jäsenmaan omien turvaparannusten tärkeyttä. Viro ja Slovenia saavat häneltä kiitosta liikennekuolemien tuntuvasta vähennyksestä


Äänekosken sellu vaikuttanut Helsingin Sataman vientilukujen kasvuun

Tammi–maaliskuussa Helsingin Sataman kautta kuljetettiin rahtia yhteensä 3,7 miljoonaa tonnia (+12,4 %). Tuontia siitä on 1,8 miljoonaa tonnia (+ 6,8 %) ja vientiä 1,9 miljoonaa tonnia (+17,7 %).

Konteissa liikkui tavaraa 133 200 TEUta, mikä oli 11,8 % kasvua verrattuna edellisen vuoden vastaavaan aikaan. Tonneina määrä oli 1, 1 miljoonaa (+13,9 %). Varsinkin konteissa kuljetetun vientitavaran kasvu on ollut huikeaa (+ 26,1 %). Sitä selittänee osaltaan vuoden 2017 syksyllä alkanut Metsä Groupin Äänekosken tehtaan selluvienti Vuosaaren sataman kautta.

Kumipyöräliikenteen yksiköitä kulki tammi-maaliskuussa Helsingin sataman kautta 149 400 (+8 %). Tonneja raskas liikenne kuljetti lähes 2,0 miljoonaa (+7,1 %).

Helsingin Sataman kautta kulkee pääasiassa yksikköliikennettä, eli merikonteissa, kuorma-autoissa ja perävaunuissa kulkevaa rahtia.

Helsingin linjaliikenteen aluksilla kulki matkustajia tammi-maaliskuussa 2,2 miljoonaa. Tahti oli lähes yhtä vilkas kuin edellisen vuoden vastaavana aikana (-0,7 %).  


Tienpidon tehtäviä esitetään siirrettäväksi maakunnille

Hallitus esittää maanteitä koskevan lainsäädännön uudistamista. Muutoksilla varmistettaisiin tienpidon laatu, parannettaisiin laadun valvontaa ja jaettaisiin vastuut tienpidon järjestämisestä. Lisäksi luotaisiin puitteet valtakunnalliselle ja maakunnalliselle, kaikki liikennemuodot kattavalle liikennejärjestelmäsuunnittelulle.

- Esitys sisältää maanteiden yhtenäisen palvelutasomäärittelyn ja laatuvaatimukset koko maahan. Tällaista ei nykysäädöksissä ole. Kunnossapidon tasosta säätäminen edistäisi kansalaisten ja yritysten yhdenvertaista kohtelua maan eri osissa, kun merkitykseltään ja liikennemääriltään saman tasoisia teitä tulisi pitää yhtä hyvässä kunnossa, liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner toteaa.

Bernerin mukaan tärkeää on myös se, että kunnossapidon laatua valvottaisiin uusien säädösten myötä nykyistä tehokkaammin.

Lue lisää...


Finnair hakee 240 uutta matkustamotyöntekijää

Finnair avaa hakuun 240 matkustamopalvelun työpaikkaa. Vuodesta 2015 Finnair on rekrytoinut jo noin 800 lentoemäntää ja stuerttia kasvunsa tueksi.

Nyt aukeavassa haussa on tarjolla sekä vakituisia että määräaikaisia työsuhteita, ja lisäksi myös osaaikatyötä. Määrä- ja osa-aikaisia työsuhteita tarvitaan täyttämään lentoliikenteen voimakkaan kysynnän jaksoja – esimerkiksi kesä on vilkkain matkustusaika. Nyt haettavat lentoemännät ja stuertit työllistyvät joko loppuvuodesta 2018 tai keväällä 2019.


Hankook julkistaa uuden kaupunkibussien renkaan SmartCity AU04+

Rengasvalmistaja Hankook laajentaa kaupunkibussien valikoimaansa uudella rengasmallilla: SmartCity AU04+. Kaupunkiliikenteeseen tarkoitetun bussin renkaan kulutuspinnan muotoilu on mukautettu käyttötarkoitukseen. Sopivat ripavälit, vakauttavat 3D-kuviopalat ja optimoidut siksak-urat varmistavat pidon vähentämättä käyttökilometrien määrää. Alituinen pysähtely kaupunkiliikenteessä kuormittaa bussien renkaita epätasaisesti.

- Siksi Hankook on mukauttanut SmartCity AU04+:n olka-alueen leveyden ja muotoilun varmistamaan kulumisen tasaisuuden. Kulutuspinnan uuden kumiseoksen parannettu rakenne lisää renkaan lämmönkestävyyttä ja vähentää siten kulumista ja pidentää käyttöikää, kertoo dipl.ins. Klaus Krause, Hankookin varatoimitusjohtaja ja Hannoverissa sijaitsevan Euroopan kehityskeskuksen johtaja.

Turvallisuusnäkökulma otetaan huomioon kaikissa Hankookin kaupunkirengasmalleissa. AU03+ -renkaan tavoin SmartCity AU04+:ssa on vahvistettu sivuseinä. Se suojaa rengasta vaurioitumiselta törmäyksissä jalkakäytävien reunakiviin. Lisäksi kaikilla kolmella kaupunkibussien renkaalla on erittäin lyhyet jarrutusmatkat, AU04+:n märän kelin ominaisuuksla on kehitetty lamellien parannetun sijoittelun ansiosta. Renkaan sivuseinässä oleva syvä kulumisen ilmaisin helpottaa renkaan kunnon määritystä ja tukee siten oikea-aikaista vaurioiden ehkäisyä.


Ruotsi: Sähkökisko-maantie vihittiin käyttöön

Viime keskiviikkona vihittiin ensimmäinen maantie sähkökiskolla, eRoad Arland käyttöön Ruotsissa. eRoad Arlandalla sekä sähkökuorma- että sähköhenkilöautot latautuvat ajon aikana. Ratkaisu mahdollistaa yleisten teiden sähköistämisen sekä ympäristö- että kustannustehokkaasti.

eRoad Arlanda on tehty yleiselle tielle 893 Arlandan lentokentän rahtiterminaalin ja kahden kilometrin päässä olevan Rosenbergin logistiikka-alueen välille lähellä Tukholmaa. Tienpinnan alle, pinnan tuntumaan, on upotettu sähkökisko. Sähköenergia siirtyy päällä kulkevan auton pohjalevyyn asennettuun liikuteltavaan varrelliseen tunnistimeen. Tunnistin hipoo tien pintaa latausvaiheen aikana.

 


Laivaliikenteen miehitystä koskevaan lakiin ehdotetaan muutoksia

Hallitus esittää muutoksia laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annettuun lakiin. Lakimuutosten myötä aluksen vähimmäismiehitysvaatimuksista ja vahdinpidosta voitaisiin jatkossa poiketa määräaikaisesti uusien teknisten innovaatioiden kokeilujen mahdollistamiseksi.

Kokeilut olisivat mahdollisia erikseen määritellyillä alueilla tai reiteillä. Kokeilulupa myönnettäisiin jokaiseen kokeiluun erikseen enintään kahdeksi vuodeksi. Luvan myöntäisi Liikenteen turvallisuusvirasto. Lakimuutos mahdollistaisi kokeilut esimerkiksi niin kutsutun Jaakonmeren alueella Suomen länsirannikolla.

Liikenne- ja viestintäministeriön mukaan lakimuutos parantaisi Suomen meriteollisuuden mahdollisuuksia olla edelläkävijänä meriliikenteen digitalisaatiossa alusten automatiikan osalta.

Lue lisää...