MAN - Vaihtoautot

Lähes puolet Toyotan Euroopassa myydyistä autoista hybridejä

Toyota Motor Europen vuoden ensimmäisen neljänneksen myydyistä ajoneuvoista 45 prosenttia oli hybridejä. Toyotan hybridien myynti Euroopassa kasvoi 18 prosenttia viime vuoden vastaavasta, ollen 125 400 autoa. Yhteensä Euroopassa myytiin 280 300 (4%) Toyotaa ja Lexusta vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Toyotan hybridien myyntiin vaikutti vahvasti osaltaan uusi Toyota C-HR.

Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Toyota myi Euroopassa 10 596 Hiluxia ja 7 067 Proacea. Suomalaisille hyvin tuttua Hiaceakin myytiin 16 kappaletta.


Huomattavia poikkeuksia tulossa Helsingin lähijunaliikenteeseen

Helsingin ratapihan toimivuuteen ja tehokkuuteen liittyvät ratatyöt vaikuttavat HSL-lähijunaliikenteeseen kesä–elokuussa 2018. Aikana 24.6.–5.8. : osa junista ei liikennöi Helsingin ja Pasilan välillä ratapihan laitimmaisten raideparien ollessa vuorotellen poissa käytöstä. Työt aiheuttavat poikkeuksia Pasilan lähtöraiteilla. Tarkemmat tiedot aikataulumuutoksista voi tarkistaa myöhemmin HSL reittioppaasta (www.reittiopas.fi) ja VR:n matkahausta (www.vr.fi).

Lue lisää...


Suomessa uudenlainen sähköautopalvelu aloittaa Lappeenrannassa

Lappeenrannan kaupunki on tehnyt sopimuksen sähköautoja koskevasta ajoneuvopalvelusta AR-Rent Oy:n (Hertz Car Sharing) kanssa. Kyseessä on neljän sähkökäyttöisen henkilöajoneuvon palvelu kolmevuotiselle sopimuskaudelle.

Palvelussa autot ovat ensisijaisesti kaupunkikonsernin käytössä virka-aikana, jolloin kaupungin yksiköt varaavat ajoneuvoja tarpeen mukaan. Mikäli kaupunki ei ole varannut ajoneuvoja käyttöönsä, autot toimivat niin sanottuina yhteiskäyttöautoina eli ne ovat muun muassa alueen yritysten, asukkaiden ja matkailijoiden vuokrattavissa. Iltaisin ja viikonloppuisin autot ovat ensisijaisesti juuri muiden kuin kaupungin henkilöstön työkäytössä. 

Kaupungin kolmen vuoden sopimuksen hinta on enimmillään 77 630 euroa. Hinta tulee käytännössä muokkautumaan autojen käyttömäärän mukaan. Lappeenrannan kaupungin tekemä sopimus on Suomessa ainutlaatuinen ja niin sanotusti pilottimalli vastaavanlaisiin palvelumuotoihin, jossa omaa kalustoa on mahdollisimman vähän.

-Tarkoitus on, että kaupunki ei itse omista enää autoja, vaan ne ovat yhteiskäytössä olevia vuokra-autoja. Autot kulkevat uusiutuvalla energialla, mikä edistää myös tavoitteitamme päästöjen vähentämisessä, sanoo kaupungininsinööri Olli Hirvonen

Autot tulevat käyttöön 15.5.2018 ja ovat vuokrattavissa heti kaikille. Varauksia voi tehdä jo etukäteen. Autot sijaitsevat kaupungintalon paikoitusalueella, katutason kerroksessa, missä ovat myös niiden latauspisteet. Ajoneuvojen varaus ja käyttöönotto tapahtuvat mobiilisovelluksen tai nettisivuston kautta rekisteröitymällä Hertzin palveluun. Tarkemmat ohjeet ja rekisteröintisivut löytyvät osoitteesta www.hertzcarsharing.fi. LVM: Lisää puurakentamista teille

Puun käyttöä liikenneinfrastruktuurin rakentamisessa halutaan lisätä. Puuta käytetään muun muassa siltojen, kaiteiden ja meluesteiden, valaisinpylväiden sekä erilaisten katosten ja kansien rakentamisaineena.

Liikenne- ja viestintäministeriö on valmistellut yhteistyössä ympäristöministeriön ja Liikenneviraston kanssa luonnoksen liikenneinfran puurakentamisohjelmasta. Ohjelman tavoitteena on puun käytön turvaaminen ja edistäminen väyläinfrarakentamisessa. Lisäksi ohjelmalla halutaan nostaa puusiltojen osuutta valtion rakennuttamista silloista. Ohjelmaluonnoksesta pyydetään lausuntoja 4. toukokuuta mennessä.

Tällä hetkellä valtion ajoneuvo- ja kevyen liikenteen väylillä on yhteensä 637 puusiltaa, joista yli 400 on tarkoitettu ajoneuvoliikenteelle. Suomessa rakennetaan maatieverkolle vuosittain noin 100-120 siltaa. Puusiltojen rakentamista puoltaa puusiltojen käytöstä aiheutuvat alemmat hiilidioksidisäästöt sekä erityisesti kevyen liikenteen silloissa miellyttäväksi koettu materiaali. Maantiesiltojen käyttöiäksi määritellään materiaalista riippumatta 100 vuotta.

Lue lisää...


Ruotsi: Schenker panee itseajavan sähkökuorma-auton yleiselle tielle

Jos Ruotsin kuljetusvirasto (Transportstyrelsen) suo, Schenker ja yhteistyökumppani Einride käynnistävät ensi syksynä itseajavan raskaan sähkökuorma-auton kulkemaan Jönköpingissä Schenkerin kahden rahtiterminaalin välillä. Osa matkasta kulkee yleisellä tiellä. 

- Sähköllä kulkevat ja itseajavat kuorma-autot edustavat kahta tärkeää tulevaisuusteknologiaa, joilla on käänteen tekevä vaikutus maailmanlaajuisesti kuljetus- ja logistiikkamarkkinoilla, DB Schenkerin hallituksen jäsen Ewald Kaiser toteaa. 


Saksa: 25,25 m Gigalinerit saavat lisää tietä

Berliinin hallinto-oikeus on päättänyt, että 25,25 m pitkät rekat, nk. Gigalinerit, saavat jatkaa niille myönnetyillä teillä. Näin "Allianssi ratojen puolesta"  (Allianz pro Schiene) koki uuden karvaan tappion taistelussaan rautatiekuljetusten puolesta Gigalinereita vastaan. Samalla 25,25 m pitkät rekat saavat Saksassa uusia hyväksyttyjä rakenneratkaisuja.

Saksassa on avattu 11 600 km valtateitä 25,25 m pitkille rekoille. "Allianssi ratojen puolesta" vastustaa jokaista uutta kilometriä, joka myönnetään Gigalinereille. Samalla Saksan liikenneministeriö kiittää Berliinin hallinto-oikeuden päätöstä kasvavan rahtiliikenteen energian ja vahingollisten päästöjen säästäjänä.


EU: Kovia sakkoja päästöylityksistä tien päällä

EU-Parlamentti on tehnyt esityksen, jonka mukaan tien päällä tavoitettu uusi auto, jonka päästöt ovat tyyppitpdistuksen lukemia korkeampia, voidaan sakottaa jopa 30 000 eurolla.

2015 havaittiin, että tietyt automallit ylittivät tien päällä huomattavasti niille tyypityksessä ilmoitetut päästöarvot peukaloidun softan seurauksena. Nyt EU-Parlamentti esittää, että uusia autoja tarkistetaan liikenteessä vähintään pistokokella 40 000 autoa kohti jäsenmaiden viranomaisten toimesta.

Määräys astuisi voimaan vuonna 2020 jäsenmaiden muodollisen hyväksynnän jälkeen.


Biltema panostaa rautatiekuljetuksiin

Niin sanottu Biltema-juna alkaa kulkea päivittäin klo 21:30. Toukokuun loppupuolelta lähtien täyteen pakattu juna lähtee Bilteman Halmstadin varastolta joka ilta, ja se ottaa suunnan kohti Norjaa. Sen myötä yli puolet Norjan tavarantoimituksista siirtyy rautateille, ja tämä vastaa n. 80:aa kuorma-autoa viikoittain. Hiilijalanjäljen on laskettu pienenevän lähes 90 prosenttia, mikä puolestaan tekee 5 100 tonnia hiilidioksidia vuodessa.

Halmstadin ja Norjan välisten rautatiekuljetusten testaus aloitettiin viime vuonna, ja aluksi viisi tavarataloa sai toimituksensa junalla kahdesti viikossa. Kokeilu on osoittautunut toimivaksi, ja tulevana kesänä jo 31 Biltema-tavarataloa Norjassa tulee saamaan toimituksensa junalla. Myös Suomea koskevia pidemmän tähtäimen rautatiekuljetussuunnitelmia on jo tehty, joskin merikuljetukset on tarkoitus ottaa käyttöön nopeammin.

Halmstadin varasto on Bilteman logistiikan sydän. Suuret rahtialukset tuovat sinne tuotteita eri puolita maailmaa, ja sieltä ne lähetetään eteenpäin kaikkiin 139 tavarataloon neljässä Pohjoismaassa. Halmstadin varastossa on neljä suurta, 200 000 neliömetrin varastotilaa, ja niissä työskentelee yhteensä 440 henkilöä.


Avant Rent -konevuokrausverkosto aloitti toimintansa

Avant Rent vuokraa pienkuormaajia ja henkilönostimiaAvant-pienkuormaajien ja -työlaitteiden sekä Leguan-henkilönostimien konevuokrausverkosto, Avant Rent, aloitti toimintansa huhtikuussa 2018. Vuokrausverkostossa on mukana useita eri yrittäjiä, jotka kaikki tarjoavat asiakkailleen koko verkoston laajan pienkuormaaja-, henkilönostin- ja työvälinevalikoiman. 

Vuokrausverkoston jäsenyritykset käyttävät suomalaisen Avant Tecno Oy:n luvalla tämän tuotenimiä ja tunnusomaisia värejä. Avant Tecno Oy ei itse vuokraa koneita Avant Rentin kautta. 

Vuokrauspisteitä sijaitsee noin viidellätoista paikkakunnalla Suomessa. Lähimmän vuokraamon voi etsiä verkkosivulta. Koneet voidaan vuokrata missä päin Suomea tahansa.


Uuteenkaupunkiin rekrytoidaan 500 autonrankentajaa

Autotehdas Valmet Automotive, UusikaupunkiValmet Automotive on aloittanut rekrytointikampanjan, jolla haetaan 500 uutta autonrakentajaa. Henkilöstöä tarvitaan sekä Mercedes-Benzin GLC-katumaasturin että uuden A-sarjan tuotantoon Uudenkaupungin autotehtaalle. Hakijoiden haastattelut ja valinnat aloitetaan välittömästi.

Kampanja on osa Valmet Automotiven tämän vuoden rekrytointeja, joilla haetaan autotehtaan eri tehtäviin kaikkiaan 1 000 henkilöä. Nyt käynnistyneellä kampanjalla haetaan autonrakentajia hitsaamon, maalaamon, kokoonpanon sekä sisäisen logistiikan tehtäviin. Valmet Automotive kouluttaa itse henkilöstönsä kaikkiin tehtäviin.

Valmet Automotiven autotehdas Uudessakaupungissa on kasvanut viime vuosien aikana yli 4 000 työntekijän tehtaaksi. Alkuvuoden aikana käynnistyneet esimiesten ja asiantuntijoiden rekrytoinnit jatkuvat edelleen autonrakentajakampanjan aikana.


Finnrail Oy saavutti tuloksellisen tavoitteensa vuonna 2017

Finrail Oy saavutti vuonna 2017 tuloksellisen tavoitteensa liikevaihdon ollessa 36,0 miljoonaa euroa (2016: 36,6 M€) ja liikevoiton 2,35 miljoonaa euroa (2016: 1,93 M€).

- Finrailin vuosi 2017 oli kokonaisuudessaan onnistunut. Hyvän taloudellisen tuloksen lisäksi asetetut kasvutavoitteet toteutuivat, kärkenä ratapihojen ohjauksien siirto yhtiöön, mikä lisää samalla alan kilpailuneutraliteettia. Esimerkiksi koko rautatiejärjestelmän toimivuuden kannalta kriittinen piste eli Ilmalan liikenteenohjaus siirtyi kokonaisuudessaan onnistuneesti Finrailin hoidettavaksi, toteaa toimitusjohtaja Pertti Saarela.

Vuonna 2017 liikenteenohjauksen laatu ja turvallisuus säilyivät hyvällä tasolla, sillä valtion rataverkolla ei viime vuonna tapahtunut yhtään Finrailin liikenteenohjauksesta johtuvaa vakavaa onnettomuutta.

Lue lisää...


Taksin voi tulevaisuudessa valita tolpalta vapaasti - hinta tulee olla selkeästi ilmoitettu

Taksin käyttö muuttuu heinäkuun alussa, kun liikennepalvelulaki astuu voimaan. Suurin muutos taksimatkustajan näkökulmasta on hinnoittelun vapautuminen. Trafi ja Kilpailu- ja kuluttajavirasto painottavat, että jatkossa matkustajalle pitää kertoa selkeästi taksimatkan hinta tai hinnan määräytymisperuste jo ennen matkaa.

- Uudessa tilanteessa on  tärkeää, että asiaa tarkastellaan myös harvemmin tai vieraalla paikkakunnalla taksia käyttävien asiakkaiden näkökulmasta. Olemmekin antaneet määräyksen taksimatkan kokonaishinnasta eli jos matkan hinta ylittää 100 euroa, niin kuljettajan pitää sopia selkeästi hinnasta etukäteen asiakkaan kanssa. Tarkoituksena on, että kalliimmat matkat eivät tule yllätyksenä asiakkaalle, sanoo tieliikennejohtaja Marko Sillanpää Trafista.

Liikennepalvelulain mukaan taksin tai taksin välityspalvelun tarjoajan on kerrottava matkustajalle selkeästi tieto matkan hinnasta tai hinnan määräytymisperuste ennen matkan vahvistamista tai sen alkamista. Laki myös edellyttää, että hintatiedot ovat selkeästi nähtävillä esimerkiksi silloin, kun taksi otetaan tolpalta tai muulta taksiasemalta.

Nykyään taksitolpilla tai muilla taksiasemilla on vallitsevana käytäntönä, että asiakkaan tulee valita ensimmäinen taksi, ellei taksin vaihtamiselle ole perusteltua syytä, kuten esimerkiksi auton koko. Jatkossa taksien erilaiset hinnoitteluperusteet vaikuttavat myös tähän käytäntöön ja asiakas saa vapaasti valita, minkä taksin haluaa ottaa.


VW: Itsenäinen pysäköinti itse ohjaavan auton seuraava kehitysaskel

Kestää paljon kauemmin kuin luulotellaan, ennen kuin itse ohjaava, nk. autonominen auto pärjää liikenteessä ilman ihmisen apua. Seuraava kehitysaskel on kuitenkin itsenäinen pysäköinti, joka voi tulla autoihin vakiovarusteeksi jo 2020-luvun alussa.

VW testaa sitä jo nyt kehitysprojektissa Hampurin lentoasemalla. VW:t, Audit ja Porschet hakeutuvat itsenäisesti vapaalle pysäköintipaikalle pysäköintitalon kartan ja elektronisen ohjauksen avulla.

Auton haltija tilaa esimerkiksi tietokonesovelluksella kännykällä pysäköintipaikan pysäköintitalosta. Pysäköintitalon portilla kuljettaja astuu autosta ulos ja auto jatkaa matkaa vapaaseen pysäköintipaikkaan. Alkuun tämä toimii pysäköintitalossa, johon ei ihmisillä, auton haltijalla, matkustajilla, ulkopuolisilla ole pääsyä.

Seuraavassa kehitysvaiheessa pysäköintitalossa voi liikkua myös ihmisiä - kuitenkin turvallisesti erillään itsenäisesti liikkuvista autoista. Kehityksen myötä pysäköityyn autoon voisi ohjata automaattisesti ostoksia, paketteja, pesulasta vaatteita, jne. niin, että kun haltija lopulta kutsuu autoa pysäköintitalon portilla, auto tulee itse ohjaten pakattuine tavaroineen katutasolle avaten haltijalle kyydin uuteen määränpäähän.

Myös Bosch kehittää itsenäistä pysäköintiä. Sillä on Aachenin kaupungissa pysäköintitalossa tunnistimia ja ohjauselektroniikkaa, jolla ohjataan E-Go start-upyrityksen 12 itse-ohjaavaa pikkuautoa erilaisiin pysäköintipalveluihin.

E-Go aikoo tuoda tänä vuonna pienen sähköautonsa 16 000 euron hinnalla avoimille markkinoille. Automaattinen pysäköintitoiminto on tarjolla lisävarusteena "pikkuhunnalla". VW:n tapaan auton jättäminen itse ohjaavaan pysäköintiin ja palautukseen toteutuu älysovelluksella kännykän tai vastaavan avulla.

Boschille Aachenin projekti on jo toinen laatuaan. Jo aiemmin Bosch on yhdessä Daimlerin kanssa toteuttanut autonomisen pysäköinnin Mercedes-Museossa Stuttgartissa. Myös BMW on jo ehtinyt esitellä vastaavan autonomisen pysäköintiratkaisun.

(Vogel)

 

 


Asiakkaat tyytyväisiä Dachserin toimintaan

Asiakastutkimuksen mukaan 94 prosenttia vastaajista pitää Dachser Finland Air & Sea Logistics Oy:n logistiikkapalveluja asiakaslähtöisinä ja lähes jokainen (99 prosenttia) on valmis suosittelemaan niitä myös muille. Palvelun laadun yleisarvosanaksi muodostui 8,9/10.

Uusimmassa asiakastutkimuksessa yrityksen vahvuuksiksi nousivat asiakastarpeiden ymmärtäminen, palvelujen saatavuus ja joustavuus. Erityisesti Dachserin merikuljetukset sekä huolinta- ja myyntipalvelu saivat hyvät arviot asiakaspalvelun laadusta. Hyvä tulos ei kuitenkaan tarkoita, että työ olisi nyt tehty. Dachser Finland Air & Sea Logistics Oy:n toimitusjohtaja Juha Isohannin mukaan asiakastyytyväisyyden säilyttäminen korkealla tasolla edellyttää, että palvelukonsepteja tarkastellaan ja parannetaan jatkuvasti. -Logistiikka-ala kehittyy nopeasti ja tätä kautta myös asiakkaiden odotukset kasvavat. Esimerkiksi erilaiset älykkäät ratkaisut ovat keskeinen osa nykyaikaisia, toimivia ja sujuvia logistiikkapalveluja, Isohanni jatkaa.

Asiakaskysely tehtiin verkkokyselynä maaliskuussa 2018 ja sen toteutti Digitalist Group.


Taksi Helsingiltä kiinteähintaiset taksimatkat

Enää ei tarvitse arvuutella taksimatkan hintaa, sillä Taksi Helsinki -sovelluksesta pystyy tilaamaan kiinteähintaisen matkan lähtö- ja kohdetiedoilla. Hintaan ei vaikuta autossa matkustavien henkilöiden määrä.

Kiinteähintaiset matkat otettiin käyttöön Taksi Helsinki -sovelluksessa 4.4. Kiinteähintaiset matkat on otettu innolla vastaan ja niitä on tilattu sovelluksen kautta jo yli tuhat kertaa.  

Kiinteähinta sisältää suoratilauksessa viiden minuutin odotuksen tilausosoitteessa. Ylimääräinen odotusaika veloitetaan voimassa olevan taksahinnaston mukaisesti. Kiinteähinta on voimassa ainoastaan ajettaessa suoraan nouto-osoitteesta kohdeosoitteeseen. Mikäli asiakas haluaa tehdä matkan varrella ylimääräisen lenkin, se onnistuu kyllä, mutta lenkin osuus laskutetaan mittarin mukaisesti.