MAN - Vaihtoautot

VV-Auto Group Oy on jatkossa K Auto Oy

K-ryhmään kuuluva VV-Auto Group Oy on jatkossa K Auto Oy. Samassa yhteydessä VV-Auto Group Oy:n tytäryhtiö VV-Autotalot Oy vaihtaa nimensä K Caara Oy:ksi. Nimenmuutoksen myötä K-ryhmän autokauppa yhdistyy selkeämmin kaikille tutun K-brändin alle.

Uudet yhtiönimet otetaan käyttöön 1.6.2018 alkaen. Nimimuutoksien yhteydessä lanseerataan myös uusi visuaalinen ilme ja uudet logot. Oy AutoCarrera Ab jatkaa nykyisellä nimellä K Auto Oy:n tytäryhtiönä Porschen maahantuojana ja vähittäismyyjänä.

- Autokauppa on yksi Keskon kolmesta strategisesta toimialasta. Toimialarajat ylittävien uusien liiketoimintamahdollisuuksien tunnistaminen on entistä tärkeämpää. Hyödynnämme tulevaisuudessa yhä enemmän koko K-ryhmän laajaa liiketoimintaverkostoa ja luomme edistyksellistä ja uudenlaista liiketoimintaa muuttuvassa toimintaympäristössä, sanoo Keskon autokaupan toimialajohtaja Johan Friman.

VV-Auto aloitti autojen maahantuonnin vuonna 1950, jolloin Autola Oy:n nimellä toiminut yritys toi maahan ensimmäiset 12 Volkswagen Kuplaa. Vuonna 1977 Kesko osti liiketoiminnot Wihuri Oy:ltä. Vuosina 1978–2005 yrityksen nimenä oli VV-Auto Oy. Nykyinen VV-Auto Group Oy nimi otettiin käyttöön maaliskuussa 2006.


Uudet katsastusaikavälit voimaan 20.5.2018

Toukokuussa voimaan tulevaan uuteen katsastusaikaväliin siirrytään vähitellen ja ensimmäinen katsastus uuden lainsäädännön aikana tehdään vielä vanhan mallin mukaan. Jatkossa auton katsastusajankohtaa voi myös vaihtaa, mikä kannattaa hyödyntää esim. kesäautojen kohdalla. Seuraavan katsastusajan saa tarkistettua helpoiten Trafin sähköisistä palveluista pelkällä rekisterinumerolla.

Lue lisää...


Teiden kelirikkotilanne v. 2018 vaikein 20 vuoteen

Liikenne- ja viestintäministeriön mukaan kevään 2018 lämpöaalto on aiheuttanut kelirikkoa koko maassa. Maanteiden kelirikko on tällä hetkellä vaikein 20 vuoteen. Jo nyt on painorajoituksia noin 4 000 soratiekilometrillä ja rajoituksia on lähes koko maassa. Painorajoitusten määrä todennäköisesti vielä kasvaa.

Tienkäyttäjät voivat ilmoittaa kelirikkohaitoista ja liikennöitävyysongelmista Liikenneviraston Tienkäyttäjän linjalle ympäri vuorokauden numeroon 0200 2100. Urakoitsijat sekä ELY-keskusten aluevastaavat saavat tätä kautta tiedon haitoista. Liikenneviraston sivuilla on ajantasainen tieto voimassaolevista painorajoitetuista teistä.

- Tilanne on poikkeuksellisen hankala kaikille teiden käyttäjille. Olemme saaneet asiasta paljon palautetta sekä yksittäisiltä kansalaisilta että yrityksiltä. Kelirikkohaitoista teiden kunnossapitäjille tehtyjen ilmoitusten tulisi johtaa mahdollisimman nopeasti tehtäviin korjaustoimenpiteisiin, sanoo liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner.

Lue lisää...Neste K Munkkiniemi avautuu uudistuneena

Helsingin Munkkiniemen Neste K -liikenneaseman uudistusremontti on valmistunut ja uudistunut asema avautui torstaina 26.4. Uudistuksessa liikenneaseman ilme ja palvelut rakennettiin uuden Neste K -konseptin mukaisiksi.

Asemalla avattiin Subway-ravintola ja liikenneaseman oma kahvila uudistettiin Neste K -konseptin mukaiseksi, jonka ruokatuotekonseptin on suunnitellut muiden Neste K -asemien tavoin Food Camp Finlandin keittiömestari Pekka Terävä.

- Quick Wash -autopesu uudistettiin pesukonetta ja hallia myöten remontin yhteydessä. Itsepalvelupesussa tehtiin samoin, eli halli ja koneet uusittiin. Nyt auton peseminen joko itse tai pikapesun avulla on erittäin miellyttävää, sanoo Neste K Munkkiniemen kauppias Petri Lehti.

Neste K -ketju on uudistunut nopeasti ja hakee nyt uusia Neste K -kauppiasyrittäjiä riveihinsä. Kaikki Neste K -asemat on uudistettu vuoden 2018 loppuun mennessä.


Rauman sataman laajennus

Rauman satama, kuva ylhäältä

Rauman Satama Oy aloittaa työt Petäjäksen vaiheiden 2 ja 3 toteuttamiseksi. Työt aloitetaan toukokuussa 2018 ja valmista tulee vuoden 2019 syksyksi. Investoinnin valmistuttua uutta kenttätilaa varastointikäyttöön saadaan 9 hehtaaria.

Uudet valmistuvat kenttäalueet mahdollistavat helmikuussa 2018 käyttöönotetun konttiterminaalin laiturikapasiteetin täyden hyödyntämisen. Lisätila mahdollistaa myös keskustelut uusista hankkeista ja asiakkuuksista.

Nyt toteutettavan kenttäinvestoinnin kustannusarvio on noin 12,5 miljoonaa euroa, johon sisältyy varsinaisen rakennusurakan lisäksi pilaantuneiden maa-ainesten käsittely sekä alueen sähköistys-, valaistus-, meluntorjunta- ja maisemointityöt.

Nyt käynnistyvä investointi on johdonmukainen jatke hiljattain valmistuneille väylän syvennystöille ja konttiterminaalin laajennukselle, toteaa Rauman Satama Oy:n toimitusjohtaja Hannu Asumalahti.


Rauman Satama osaksi EcoPorts-satamaverkostoa (2018-01-16)

Rauman Satama kuuluu EcoPorts-satamiin

Työ ympäristöystävällisen satamatoiminnan hyväksi on tuonut Rauman Sataman osaksi eurooppalaista EcoPorts-yhteisöä. Aiemmin Suomesta verkostoon on hyväksytty Turun ja Helsingin satamat. Verkosto perustuu toimijoiden avoimeen keskusteluun ja yhteistyöhön ympäristönsuojelun edistämiseksi.

EcoPortsin itsetutkimusmenetelmän (SDM) avulla satamat voivat itse arvioida sataman ympäristöasioiden hallintaa ja suhteuttaa sen muiden toimijoiden tuloksiin, kehittäen sataman ympäristönsuojelullista toimintaa edelleen. Itsetutkimusmenetelmässä tarkastellaan kattavasti ympäristöön vaikuttavia tekijöitä, kuten jätehuoltoa ja energiatehokkuutta, ja pyritään kehittämään niitä ympäristöystävällisempään suuntaan.

– EcoPorts -verkostoon liittyminen on meille tärkeä saavutus, sillä saamme sitä kautta tärkeää näkyvyyttä ja tunnettuutta ympäristöystävällisenä satamana, sekä paljon hyödyllistä tietoa ympäristöasioiden hoitamisesta muissa Euroopan satamissa, kertoo Rauman Sataman laatu- ja ympäristöpäällikkö Heikki Hietavirta.

Valinnan myötä Rauman Sataman valmiudet ympäristöohjeiden ja -ohjelmien parantamiseksi kehittyvät merkittävästi, sillä EcoPorts -yhteistyö mahdollistaa hyväksi havaittujen käytäntöjen jakamisen satamaverkoston sisällä. Myös uusien ympäristönsuojelua koskevien lakien täytäntöönpano on paremmin optimoitavissa yhteistyössä useampien satamien välillä.

Itsetutkimusmenetelmän ja seurantaohjeiden avulla satamat voivat itse tarkkailla sijoittumistaan EcoPorts-satamien listauksessa ja omaksua muualla hyväksi havaittuja menetelmiä soveltaen niitä omiin käytäntöihin sopiviksi. Rauman Satama on mukana myös Rauman kaupungin Cleantech-katalogissa, jossa esitellään raumalaista ympäristöalan osaamista.


Rauman satamaliikenne hienoisessa laskussa vuonna 2016 (2017-01-13)

 Alus kiinnitetään satamaan

Vuonna 2016 Rauman satamassa käsiteltiin yhteensä 5,60 milj. tonnia tavaraa ja 256 000 konttiyksikköä (TEU), mikä oli molemmissa ryhmissä 2,5 % vähemmän kuin vuonna 2015. Satamaliikenteestä vientiä oli 3,84 milj. tonnia (-3,6 %), tuontia 1,73 milj. tonnia (+2,1 %) ja kotimaan liikennettä ainoastaan 0,03 milj. tonnia. Laivakäyntejä oli 1086 kappaletta, joka oli 35 vähemmän kuin vuonna 2015. Metsäteollisuus on hyödyntänyt niin Rauman kuin Oulun satamaa

Positiivisia kasvulukemia oli nesteiden, sellun ja sahatavaran viennissä. Sellun viennin ja tuonnin määrät kasvoivat jo toista vuotta peräkkäin. Hyvän kehityksen ansiosta Rauma on ollut jo muutaman vuoden Suomen toiseksi suurin sahatavarasatama. Tuontiliikenteessä merkittävintä kasvua oli öljytuotteissa ja metalleissa. Suurimmat pudotukset olivat paperin, kappaletavaran ja viljan viennissä sekä kaoliinin ja kappaletavaran tuonnissa.

Vuonna 2016 Rauman satamassa käynnistettiin 60 M€ suurinvestoinnit, joissa syvennetään Rauman syväväylää 12 metrin kulkusyvyyteen sekä laajennetaan nykyistä konttiterminaalia.


Rauman satamaan investoidaan 60 miljoonaa euroa (2016-04-05)

Rauman Satama Oy:n konttiterminaali

Rauman sataman konttiterminaali laajenee vuosien 2016-17 aikana n. 1,5 hehtaarilla. Kuva: Rauman Satama.

Rauman satamassa alkaa huhtikuussa meriväylän syvennys- ja konttiterminaalin laajennustyöt. Töiden yhteiskustannus on runsaat 60 miljoonaa euroa ja työt valmistuvat vuoden 2017 loppuun mennessä. Rauman Satama Oy:n osuus kustannuksista on noin 34 miljoonaa euroa ja Liikenneviraston osuus noin 28 miljoonaa euroa.

Liikennevirasto ja Rauman Satama Oy toteuttavat yhteistyössä Rauman meriväylän kulkusyvyyden syventämisen 10 metristä 12 metriin. Urakka käsittää Rihtniemen väyläalueiden ruoppaus- ja läjitystyöt sekä väylän merkintää koskevat turvalaitetyöt. Väyläsyvennyshankkeen pääurakoitsijana toimii Wasa Dredging Oy Ltd.

Rauman Satama Oy:n toimesta laajennetaan samanaikaisesti myös nykyistä konttiterminaalia rakentamalla lisää laituritilaa konttilaivoille sekä uutta satamakenttää konttien varastointiin. Konttiterminaalin laajennushankkeen pääurakoitsijana toimii Destia Oy.

Rauman Satama Oy:n toimitusjohtaja Hannu Asumalahden mukaan rakennusurakan myötä satama voi vastaanottaa entistä suurempia laivoja ja konttiterminaalin kapasiteetti lähes kaksinkertaistuu.


Rauman satama nostaa konttikapasiteettia huimasti (2015-05-27)

Viime vuosina voimakkaasti kasvanut konttiliikenne on innostanut Rauman Satamaa tekemään noin 15 miljoonan euron investoinnin tehostaakseen toimintaa ja mahdollistaakseen lisätilan uudelle liikenteelle.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto myönsi 26.5.2015 Rauman Satama Oy:lle rakennusluvan, joka mahdollistaa nykyisen konttilaiturin laajentamisen yli kolminkertaiseksi. Samalla laajennetaan konttikenttää. Laajennuksen jälkeen konttilaiturin kokonaispituus on runsaat 500 metriä ja konttikenttää on noin 15 hehtaaria. Satamassa käsiteltiin vuonna 2014 noin 280 000 konttiyksikköä ja laajennuksen jälkeen kapasiteetti nousee noin 500 000 konttiyksikköön.

 

 

 

 


Koko liikennejärjestelmä mukaan liikennepalvelulakiin

Liikennepalvelulaki kokoaa yhteen liikennemarkkinoiden lainsäädännön. Uudistuksen tavoitteena on tarjota käyttäjille parempia liikennepalveluita ja lisätä valinnanvapautta liikennemarkkinoilla. Liikennepalvelulaki mahdollistaa uudenlaisten, eri liikennevälineistä koottujen, sujuvien matkaketjujen tarjoamisen kuluttajille.

Liikennepalvelulaki valmistellaan kolmessa vaiheessa. Hallitus esitti liikennepalvelulain toisen vaiheen muutosten vahvistamista 26.4.2018. Ne tulevat voimaan 1.7.2018.

- Tämän lakikokonaisuuden lähtökohtana on ollut mahdollistaa se, että erilaisia liikkumispalveluita voidaan liikennevälineestä riippumatta tarjota joustavasti ja erittäin kuluttajaystävällisesti. Siihen tarvitaan edistyksellistä lainsäädäntöä, mutta myös eri toimijoiden yhteistyötä sekä tiedon avaamista ja hyödyntämistä. Uudenlaisten liiketoimintamallien rakentaminen on nyt heinäkuusta alkaen mahdollista, toteaa liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner.

Ensimmäisessä vaiheessa liikennepalvelulakiin koottiin tieliikennettä koskevat säädökset. Toisessa vaiheessa mukaan on liitetty lento-, meri- ja raideliikenteen markkinoita ja kuljetushenkilöstön pätevyyksiä koskevat säädökset. Tiedon avaamista on jatkettu.

Lue lisää...


Toyotalta uusi raskaansarjan Traigo80 - sähkötrukki

Toyota Material Handling esitteli täysin uuden Toyota Traigo80-sähkötrukin CeMAT-messuilla Hannoverissa Saksassa 23 huhtikuuta. Tämä 80 voltin raskaansarjan vastapainotrukkimallisto kattaa 6-8 tonnin nostokykyluokat. Uusi Traigo80 erottuu markkinoiden muista samantyyppisistä trukeista suorituskyvyllään, ohjattavuudellaan ja tehokkuudellaan. Se on joka paikan trukki, joka on rakennettu työskentelemään hiljaisesti ja päästöttömästi.

Tehokkaat moottorit tarjoavat vahvan ajovoimansiirron ja korkean ajonopeuden, mikä takaa Toyotan mukaan vähintään saman suorituskyvyn kuin polttomoottorikäyttöisellä trukilla. Trukin ohjautuu hyvin myös ahtaissa tiloissa kuten tuotanto- tai varastoalueilla johtuen pienestä takapyörien kääntösäteestä. Visuaalinen ja selkeä kojelauta sekä ergonomisesti suunnitellut hallintalaitteet parantavat kuljettajan ajokokemusta. Kelluvarakenteinen ohjaamo hyvällä äänieristyksellä eliminoi tehokkaasti värinät ja melun. Kuljettajan ja työympäristön turvallisuutta on parannettu 360-näkyvyydellä ja Toyota SAS -ajonvakautusjärjestelmällä, joka myös sujuvoittaa työskentelyä.

Uusissa 80-V:n malleissa on sähköinen ohjaustehostin ja optimoitu energiatehokkuus, jotka pienentävät virrankulutusta. Tämä antaa asiakkaille mahdollisuuden valita akkuteknologia tarpeidensa mukaan. Helppoa akunvaihtoa varten trukissa on avoin runko, jolloin akun asennus ja vaihto ovat helppoja tehdä. Trukin kaikki osat ovat suojattuja märkiä ja pölyisiä olosuhteita ajatellen. Pääkomponentit ovat kuitenkin helposti saavutettavissa erillisen huoltoluukun kautta. Ergonominen hytti mahdollistaa kuljettajan sujuvan työskentelyn kaikissa työympäristöissä ja sääolosuhteissa. Lisäksi Traigo80-malliston käyttö- ja huoltokustannukset ovat merkittävästi alemmat kuin vastaavilla polttomoottoritrukeilla.


Norja: Nastarenkailla haittamaksu kolmen kaupungin keskusta-alueilla

Norjassa pääkaupunki Oslo sekä seuraavaksi suurimmat kaupungit Trondheim ja Bergen ovat määränneet haittamaksun autoilusta nastarenkailla keskusta-alueillaan.

Haittamaksua perustellaan nastojen katuja kuluttavalla vaikutuksella sekä sekä niiden aiheuttamalla terveydelle haitallisella katupölyllä.

Henkilö- ja pakettiautoille sekä muille ajoneuvoille kokonaispainoltaan alle 3,5 tonnia päivämaksu on 35 NOK (3,64 €), kuukausimaksu 450 NOK (46,75 €) ja vuosimaksu 1400 NOK (145,44 €). 

Kokonaispainoltaan 35 tonnia ylittävät eli käytännössä kuorma- ja linja-autot joutuvat maksamaan kaksinkertaisen hinnan vastaavasti eli euroissa 7,28 €/päivä, 93,50 €/kuukausi ja 290,88 €/vuosi.

Vuosimaksulla tarkoitetaan kuutta talvikuukautta eli 1.11. - 28.4.


Norja: Liettualainen "Tesla"-kuljetusliike syytettynä useista rikkeistä

Norjan poliisi on tarttunut liettualaiseen kuljetusliikkeeseen, jonka tehtävänä on Tesla-sähköautojen kuljettaminen Ruotsin Göteborgin satamasta Norjaan. 

- Liettualaisten kuljetusrekat ovat kulkeneet ylikuormattuina. Niillä on todettu olevan teknisiä vikoja, huonokuntoisia jarruja ja laittomia renkaita, Norjan itärajan Svinesundin ja Taralrudin tarkastuspisteiden johtaja Erik Wolff sanoo.

Norjan poliisi pitää "mielenkiintoisena", että liettualaisten Tesla-kuljetukset ovat kulkeneet Ruotsin läpi huomautuksitta. Teslan edustaja on ottanut asian vakavasti, ja pyytänyt Norjan poliisin tarkastajia Ruotsiin Göteborgin satamaan tarkastamaan ja ohjeistamaan kuljetusten suorittajia. Näin on myös tapahtunut.


Ruotsin "AKT" jätti kolme rikosilmoitusta slovakialaisesta kuljetusliikkeestä

Ruotsin kuljetustyöntekijäliitto Transport on jättänyt rikosilmoituksen slovakialaisesta kuljetusliikkeestä Bring Trucking'stä Veroviranomaisille, Työviranomaisille ja poliisille. Ammattiyhdistyksen mielestä 100 autolla Ruotsissa kuljetuksia suorittava Bring jättää järjestelmällisesti verot ja sosiaalikulut maksamatta.

- Annamme selvityksemme Työvoimaviranomaisille käteen. Jos viranomaisemme eivät ryhdy toimenpiteisiin, poliitikkojemme  meillä ja EU:ssa on aika toimia, Transportin Tommy Jonsson sanoo Transportarbetaren lehdelle.

- Ja jos viranomaisemme nyt ryhtyvät edellyttämiimme toimenpiteisiin, tulemme antamaan uusia tapauksia selvitettäviksi, Jonsson jatkaa.


Shell ja AirFlow Truck loivat aerodynaamisen kuorma-auton

 AirFlow Truck Company Starhip

Shell Lubricants ja AirFlow Truck Company ovat paljastaneet uuden polttoainetehokkaan kuorma-auton. Starship nimisellä kuorma-autolla on tarkoitus osoittaa, kuinka paljon mahdollisuuksia rahtiliikenteen energiankulutuksen vähentämisessä on. Autossa käytetään tällä hetkellä saatavilla olevia tekniikoita lastin siirtämiseen mahdollisimman vähäisellä energialla.

Shell on toiminut teknisenä neuvojana moottorin ja voimansiirto-osista suhteen sekä tehnyt suositukset voiteluaine tarpeisiin Starship Project -kuorma-autossa. Auto käyttää Shellin alhaisen viskositeetin täysin synteettistä raskaan kaluston moottoriöljyä. Alempi viskositeetti tuottaa paremman polttoainetalouden verrattuna perinteiseen SAE 15W-40:een.

Ennen ensimmäistä julkista esittelyään Shell Make the Future -tapahtumassa Kalifornian Sonomassa, yritykset ovat jatkaneet auton hienosäätöä. Toukokuussa 2018 Shell ja AirFlow Truck Company suunnittelevat näyttävänsä Starshipin suorituskyvyn ajamalla USA:n rannikolta rannikolle: Kaliforniasta Floridaan. Lastia tulee olemaan suurin sallittu määrä, 36 287 kg.

Painon vähentämiseksi sivupaneelit, konepelti ja keula on tehty hiilikuidusta. Moottorina toimii 6-sylinterinen Cummins X1 diesel, jonka teho on 400 hevosvoimaa ja vääntömomentti 2508 Newtonmetriä. Moottori on säädetty toimimaan voimansiirron kanssa siten, että kierrokset pysyvät alhaisina jopa 800 rpm. Autoon on tulossa tulevaisuudessa moottoroitu akselijärjestelmä, jossa takimmainen akseli korvataan vetävillä sähkömoottoreilla.


Ruotsi: Autoille "pallo jalkaan" 36 tunniksi

Ruotsin hallitus esittää ajoneuvon maadotuksen betonipuntilla tai vastaavalla pidennettäväksi 24 tunnista 36 tuntiin. Esitys lähetetään lähiaikoina eduskunnan käsittelyyn.

- Pidennetty pakkopysäytys sääntörikkomuksista on tehokas tapa ehkäistä rikkomuksia. Jokainen seisokkitunti kuljetuksissa maksaa. Pidennetty pakkopysäytys antaa myös tutkijoille lisäaikaa selvittää yksityiskohtia samalla kun voidaan paremmin varmistaa, että langetettu rangaistusmaksu tulee maksetuksi. Erityisesti laittoman kabotaasin selvittämisessä pidennyksellä on merkitystä, liikenneminister Tomas Eneroth perustelee.

Jos ajoneuvon epäillään kunnoltaan vaarantavan liikenneturvallisuutta, maadotuksella ei ole aikarajaa.


Ruotsi: Kolme kuukautta vankeutta 2,79 promillesta

Ruotsin Billerudissa helmikuussa pysäytetty kuorma-auton kuljettaja puhalsi 4,32 promillea. Kuljettaja puolustautui kertomalla, että hänet oli myrkytetty eikä siten voinut olla vastuussa korkeasta alkoholilukemasta veressä. Oikeus antoi kuitenkin "alennusta" pidätetyn promillemäärään ja tuomitsi kuljettajan 2,79 promillen alholin vaikutuksen alaisena ajamisesta kolmen kuukauden ehdottomaan vankeuteen.


Toyota Material Handling aloittaa Litium Ioni -akkujen valmistuksen

Toyota Material Handling lanseerasi Li-ion –akkuihin perustuvan varastotrukkimalliston jo vuonna 2013. Akkuteknologia perustui silloin yhteistyöhön akkutoimittajien kanssa. Stuttgartin Logimat-messuilla 13.-15. maaliskuuta yhtiö kuitenkin esitteli täysin uuden, itse suunnittelemansa ja valmistamansa litium-ioni-akkuratkaisun, joka varmistaa Li-ion –teknologian lopullisen läpilyönnin trukkimarkkinoilla. Sen takaa mm. aikaisempaa huomattavasti alhaisempi hinta.

Vuoden 2013 lanseerauksensa jälkeen Li-Ion –trukkeja on toimitettu mm. kuljetusterminaaleihin ja logistiikkakeskuksiin sekä erityisesti elintarviketeollisuuteen johtuen akun hygieenisemmasta rakenteesta. Litiumioni-akkuteknologia on mullistanut trukkien käytettävyyden. Aikaa vievää akunvaihtoa ei enää tarvita vuorotyössä, sillä akkua voi ladata lyhyitä aikoja vaikkapa lounas- ja kahvitauoilla toisin kuin perinteisellä akkuteknologialla. Taukolataukset kattavat työvuoronaikaisen energiatarpeen ja mahdollistavat 24/7 –käytön ilman akunvaihtoa. Täten Li-Ion -tekniikka on myös turvallisuus- ja ergonomiakysymys - raskaita akkuja ei enää tarvitse vaihtaa ja työtapaturmien riski ja lihasvoiman tarve vähenee.

Li-Ion –teknologia muuttaa myös logistiikkakeskuksien ja varastojen rakennustapaa. Erillisten ilmastoitujen ns. akunlataus- ja akunvaihtohuoneiden tarve poistuu. Li-Ion –akku on täysin suljettu rakenne eikä siitä poistu myrkyllisiä höyryjä tai nesteitä. Täten Li-Ion trukkia voidaan ladata normaaleissa tuotantotiloissa. Suomeen on jo rakenteilla suuri 80 000 lavapaikan logistiikkakeskus ilman erillistä ja kallista akunlataushuonetta.

Uusien modulaarirakenteisten litiumioniakkujen kennoston rakenne mahdollistaa korkean energiatiheyden ja hyötysuhteen sekä pidemmän käyttöiän. Rakenteen ansiosta asiakkaat saavat aina oikein mitoitetun akun, joka on yhteensopiva heidän toimintovaatimusten kanssa. Akuilla on seitsemän vuoden takuu. Oman valmistuksen ja uuden rakenteen ansiosta Li-Ion akkujen hinta laskee merkittävästi lähes perinteisen akkuteknologian tasolle. 


Tanska: Vankeutta ja 6 vuoden maahantulokielto rahtikirjaväärennöksestä

47-vuotias turkkilainen kuljettaja tuomittiin 18.huhtikuuta Tanskan Koldingissa 30 vuorokauden ehdottomaan vankeuteen ja 6 vuoden maahantulokieltoon rahtikirjojen väärennyksestä. Tuomio tuli Tanskan mallin mukaan viivyttelemättä.

Tanskan liikennevalvonnan erikoisjoukko Tungvogncenter Syd pysäytti turkkilaisen kuorma-auton Skaerup Vejlen taukopaikalla 16. huhtikuuta 2018. Kuljettaja näytti ajolupaa ja rahtikirjan, jonka mukaan hän oli ajamassa rahtia Turkista Tanskaan. Tarkastajlle selvisi nopeasti, että rahtikirjat oli väärennetty. Tuomio tuli yhtä nopeasti. 30 vuorokauden vankeuden jälkeen kuljettaja häädetään Tanskasta.