SuperMax – Valmiina töihin!


Peltipoliisi hallitsee.

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV), sen tuloksellisuusosasto, on tehnyt selvityksen liikenneturvallisuuden kehityksestä ja poliisin liikennevalvonnasta. Sen raportti 5/2019 on surullista luettavaa sekä liikenneturvallisuuden kehityksestä että poliisin toiminnasta.

Liikennekuolemien torjunnassa Suomi sijoittuu 25. sijalle EU:n 28 jäsenmaan joukossa. Vuonna 2014 sattuneiden 229 liikennekuoleman jälkeen on mennyt vain huonompaan päin. Sisäministeriöltä, poliisihallitukselta ja Liikenneministeriöltä pallo on pudonnut käsistä kokonaan. Moneen kertaan eri suunnilta vaaditut ulkopuliset seuranta- ja tilanneselvitykset on järjestäin jätetty tekemättä. Laiminlyönneistä syytettyjen listalla on useampia ministeriöitä, neljä sisäministeriä, kolme  liikennemimnisteriä, kaksi poliisijohtajaa ja kaksi kansliapäällikköä. Myös Valtioneuvoston toimia ihmetellään.

Samalla valtiovarain tarkastusviraston raporttia on vesitetty syyllisten toimesta tavalla, joka voidaan pitää jopa lainvastaisena ja joka asettaa tarkastusviraston koskemattomuuden ikävään valoon kansainvälisestikin.

Lue "Poliisimme on vakavasti sairas (1)" 19. kesäkuuta ilmestyvässä Auto, tekniikka ja kuljetus 5/2019 numerossa, niin tiedät.