MAN - Nopeaan toimitukseen

Sinustako TIR-kuntoisuusasiantuntija?

Vain Tullin rekisteröimät raskaan liikenteen katsastajat eli TIR-kuntoisuus-asiantuntijat voivat antaa lausuntoja kuljetusyksiköiden TIR-kuntoisuudesta. Tämä käytäntö on ollut käytössä vuodesta 2013 lähtien. Vuonna 2014 myönnetyt TIR-kuntoisuusasiantuntijoiden lausunto-oikeudet päättyvät 31.12.2017. Jos sinut on hyväksytty TIR-kuntoisuusasiantuntijaksi vuonna 2014, on sinun suoritettava uusintatentti vuoden 2017 aikana lausunto-oikeuden jatkamiseksi.

TIR-kuntoisuusasiantuntijaksi voit hakea, jos sinulla on todistetusti oikeus suorittaa raskaan ajoneuvokaluston rekisteröintikatsastuksia ja et ole syyllistynyt vakavaan tai toistuvaan tulli- tai verolainsäädännön rikkomiseen.

Lue lisää...


Uuden tieliikennelain valmistelu etenee

Liikenne- ja viestintäministeriö valmistelee uutta valtioneuvoston periaatepäätöstä liikenneturvallisuuden parantamisesta. Uudessa periaatepäätöksessä otetaan huomioon digitalisaation, robotiikan ja automatisaation vaikutukset tieliikenteeseen ja sen turvallisuuteen.

Ehdotus periaatepäätökseksi koostuu seitsemästä tieliikenteen turvallisuuteen vaikuttavasta asiakokonaisuudesta. Näitä ovat muun muassa liikennesääntöjen selkeyttäminen, valvonnan tehostaminen, turvallisempien ajoneuvojen lisääminen, ajo-opetusjärjestelmän uudistaminen sekä rattijuopumusten ja muiden ajokuntoon vaikuttavien tekijöiden vähentäminen.

- Sen jälkeen, kun keskeiset uudistukset on linjattu, lähetämme lausuntokierrokselle hallituksen esityksen uudeksi tieliikennelaiksi, ministeri Anne Berner toteaa.

Tekstiluonnos on parhaillaan lausuntokierroksella, joka päättyy 28.11.2016. Nyt voimassa oleva periaatepäätös on vuodelta 2012.


Viljan tuottajahinnat laskussa

Maatalouden tuottajahinnat laskivat Tilastokeskuksen mukaan 3,1 prosenttia vuoden 2016 kolmannella vuosineljänneksellä vuotta aiempaan verrattuna. Laskua oli kaikilla indeksin osa-alueilla tuoreita vihanneksia ja hedelmiä lukuunottamatta. Ennätyssuuri viljasato maailmalla ja täydet viljavarastot laskivat viljan hintaa reilun kymmeneksen. Eniten halpeni vehnä ja rehuohra. Lihan ja maidon hinnat laskivat hieman, mutta pahin alamäki näyttäisi olevan takana. Turkisnahkojen hinnoista hupeni lähes 14 prosenttia.Nelostien remontti valmis Rovaniemellä

Rovaniemen kohdan perusparannus on valmistunut. Kesällä 2014 alkaneessa urakassa valtatietä kunnostettiin 2,5 kilometrin matkalta kaupungin ydinkeskustasta etelään Oijustielle asti. Hankkeessa rakennettiin ja uusittiin katuja, kevyen liikenteen väyliä ja kiertoliittymiä sekä rakennettiin ja kunnostettiin yhteensä 11 siltaa. Myös Rovaniemen kaupunki on kunnostanut alueen katuja ja katuliittymiä. Nelostien peruskorjaus tulee lopulta arvioitua halvemmaksi. 25 miljoonan euron budjetista jää käyttämättä noin kaksi miljoonaa euroa. Rahat palautuvat valtiolle. Kesällä 2018 Lapin vilkkaimpiin lukeutuvalle valtatielle laitetaan vielä lopullinen päällyste.


Uusilla venttiilimateriaaleilla pyritään säästöihin

Federal-Mogul Powertrain laajentaa tuotevalikoimaansa korkean suorituskyvyn metalliseoksilla. Yhtiö ottaa tulo- ja pakoventtiileissään käyttöön uusia metalliseoksia, joiden tarkoituksena on vastata kasvaviin kuormiin ja intergranular-hapetuksen lisäämään korroosioriskiin. Tämä lisäksi uudet metalliseosratkaisut pyrkivät vastaamaan yritysten kustannussäästöpaineisiin. Materiaalit syntyivät kaksiosaisen lähestymistavan tuloksena, jonka pyrkimyksenä oli siirtyä austeniittisten teräksien käyttöön ja samalla parantaa kustannustehokkuutta vähentämällä korkean nikkelipitoisuuden omaavien ”superseoksien” käyttöä.


20 miljoonaa Valmet Automotiven tuotekehitykseen

Euroopan Unioni tukee Valmet Automotiven tuotekehitystyötä Euroopan investointipankilta saadun 20 miljoonan euron lainan muodossa. Lainalla rahoitetaan Valmet Automotiven uusien tuotteiden kehittelyohjelmia ja tuotantoprosesseja sekä päivitetään yhtiön tieto- ja toimitusketjujärjestelmät. Avoautojen katot on yksi uusista tuotteista, joita yhtiö aikoo kehittää. Kehitystyössä Valmet Automotive tähtää raaka-aineiden käytön vähentämiseen sekä energian, jätteiden ja päästöjen vähentämiseen. Rahoitusoperaatio toteutetaan loppututkimusta ja innovaatioita tukevan InnovFin rahoitusinstrumentin avulla.


Kuminhoitoaine estää ovitiivisteiden jäätymisen

Auton ovet jäätyvät herkästi kiinni, jos tiivisteiden väliin jää vähääkään kosteutta pakkaskeleillä. Uusi SONAX kuminhoitoaine ehkäisee tiivisteiden jäätymistä ja helpottaa ovien avautumista myös pakkasella. Valmistajan mukaan aineen levitys tiivisteisiin käy helposti kuminhoitoainepullon suuttimessa olevalla sienellä. Käsittely on hyvä tehdä muutaman kerran talvikauden aikana ja aina pesun jälkeen. Pesun jälkeen on tärkeä ensin kuivata tiivisteet ja sen jälkeen levittää kuminhoitoaine tiivisteen pintaan.


Hyötyautokaupan hyvä vuosi jatkuu

Lokakuussa ensirekisteröitiin pakettiautoja 1 041 kappaletta, joka on viime vuoden lokakuuhun verrattuna 8,4 % enemmän. Tammi-lokakuussa uusia pakettiautoja on rekisteröity 10 989 kappaletta, mikä on 16,3 % enemmän kuin viime vuonna vastaavana aikana.

Kuorma-autoja rekisteröitiin lokakuussa 304 kappaletta ja viime vuoden lokakuuhun verrattuna määrä kasvoi 15,6 %. Kuluvana vuonna on rekisteröity 2 794 uutta kuorma-autoa, mikä on 22,1 % enemmän kuin viime vuonna kolmen neljänneksen aikana.

Linja-autoja on ensirekisteröity tammi-lokakuussa 495 kappaletta ja viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna määrä on 7,1 % suurempi.


Tuulilasien vaihdoissa puutteita

Kesä-elokuun aikana tehdyssä tuulilasien vaihtotutkimuksessa huomattiin puutteita korjaamojen toiminnassa. Ongelmaksi muodostui tarvikeosien ja erityisesti lasien kiinnityksessä käytettyjen liimojen laatu, jota tullaan jatkossa tutkimaan tarkemmin. Merkkikorjaamoissa noudatettiin kyseisen merkin valmistajan ohjeita, mutta sielläkin huomautettavaa löytyi. Yleiskorjaamoissa vaihdetuista laseista peräti yli 40 % hylättiin tarkistuksessa. Joissain tapauksissa yleiskorjaamoissa oli myös käytetty ohjeistettua ohuempaa tuulilasia.

Tuulilasien vaihtotutkimuksen toteutti A-Test & Consulting Oy yhteistyössä Autoalan Keskusliiton, Autotuojat ry:n ja Saint Gobain Autoverin kanssa. Tutkimuksella selvitettiin tuulilasien vaihdon teknistä laatua mm. liiman, lasi paksuuden, materiaalin, lasin asennon, siinä olevien anturien ja niiden kalibroinnin osalta. Tutkimus suoritettiin noin 50 eri yrityksessä pääkaupunkiseudulla, Tampereella, Turussa ja Oulussa. Tutkimukseen osallistuminen oli vapaaehtoista. Kaksi kolmasosaa tutkimuksista tehtiin valtuutetuissa merkkikorjaamoissa ja yksi kolmasosa yleiskorjaamoissa ja tuulilasinvaihtoliikkeissä. Merkkikorjaamoissa käytettiin lähinnä alkuperäisiä varaosia ja yleiskorjaamoissa tarvikeosia.


Yhteistyö tiivistyy pohjoisessa ilmatilassa

Finavia ja Norjassa lennonvarmistuspalveluita tuottava Avinor tiivistävät yhteistyötään. Finavian ja Avinorin tekemän sopimuksen mukaisesti ns. Kirkkoniemen lähestymisaluetta laajennetaan Suomen ilmatilaan. Samalla Avinor voi antaa koko lähestymisalueella lennonvarmistuspalveluita.

Yhteistyön tiivistämisen taustalla oleva EU:n Single European Sky –hanke on velvoittanut valtioita muodostamaan toiminnallisia ilmatilalohkoja, joiden sisällä palveluntuottajien on tiivistettävä yhteistyötään laadun ja kustannustehokkuuden parantamiseksi. Suomen lohkoon, NEFABiin, kuuluvat Viron lisäksi Norja ja Latvia. NEFAB perustuu valtioiden tekemään sopimukseen.


Kouvolaan Ratatekninen oppimiskeskus

Liikennevirasto rakennuttaa Kouvolaan ratateknisen koulutusympäristön, jossa opitaan rataverkon työtehtävissä tarvittaavaa osaamista. Erityisesti vaihde- ja turvalaiteosaamisen varmistamiseen tarvitaan harjoitustilat ja -laitteet sekä päivitetyt koulutusohjelmat. Liikennevirasto vuokraa tiloja koulutuslaitosten käyttöön ja käyttää aluetta asettamiensa työpätevyyksien koulutuksien koulutustoimintaan. Toisena tavoitteena virastolla on, että oppimisympäristö mahdollistaa rautatiealan muun koulutustoiminnan.

Ratateknisen oppimiskeskuksen rakentaminen on jo aloitettu ja tavoitteena on, että ensimmäiset työpätevyyskoulutukset alkavat loka- marraskuussa 2017. Oppimiskeskuksen rakentaminen maksaa 13 miljoonaa euroa. Alueelle nousee kaksi uutta hallia sekä ulkorata-alue tarvittavine laitteineen sekä korjatut toimistotilat ja varastot toimintaa varten. Liikennevirasto vuokraa aluetta kaikille toimijoille tasapuolisesti eikä itse toimi kouluttajana. 


Emanuele Grimaldi: Finnlines kilpailijoitaan vahvempi

Toimitusjohtaja Emanuele Grimaldi iloitsee Finnlines'n tuloskatsauksen yhetydessä:
Finnlines-konsernin tammi-syyskuun raportointikauden tulos, 60,9 miljoonaa euroa, oli noin 20 miljoonaa euroa parempi kuin edellisvuoden vastaavan kauden tulos. Alhaisempi polttoaineen kulutus sekä myös alhaisemmat operatiiviset kustannukset ovat myötävaikuttaneet positiivisesti tulokseen, kun asennettujen pakokaasupesureiden johdosta edullisemman HFO-polttoaineen osuus Finnlinesin liikenteessä on suurempi kuin vuonna 2015. Kuitenkin öljyn hinnan nousu tarkoittaa sitä, että polttoaineen kulutuksen ja hankintahintojen tarkka seuranta on entistä tärkeämpää varmistaaksemme jatkuvan kustannustehokkuuden. Euroopan hitaasta kasvusta huolimatta, yhtiö ylitti viime vuoden ennätyksellisen tuloksen 48,1 prosentilla. 

Finnlines on sekä operatiivisesti että taloudellisesti paremmassa asemassa verrattuna kilpailijoihinsa. Siksi näemme tulevaisuuden hyvin positiivisena ja meillä on hyvät mahdollisuudet edelleen parantaa Finnlines-konsernin suorituskykyä.


Fårholmsbrolle asetettiin painorajoitus

Maantiellä 749 Luodossa, Pohjanmaalla, on Fårholmsbrolle asetettu painorajoitus sillan huonon kunnon vuoksi. Sillalla rajoitetaan kaksi-akselisen telin painoksi 18 tonnia ja kolmiakselisen telin painoksi 24 tonnia. Ajoneuvoyhdistelmän suurin sallittu kokonaispaino on 65 tonnia.  

Painorajoitukset ylittävät kuljetukset voivat käyttää mm. kantatien 68 (Kolpintie - Pohjantie) ja maantien 7494 (Furuholmsvägen) kautta kulkevaa reittiä.

ELY-keskus uusii sillan kun suunnitelmat valmistuvat ja rahoitus hankkeelle saadaan. ELY-keskus arvioi, että sillan uusiminen alkaa vuoden 2017 loppupuoliskolla.


GTÜ: Renkaat ympärivuotiseen käyttöön (all season) halparenkaita paremmat

GTÜ, yksi Saksan suurista ajoneuvotekniikan valvontajärjestöistä (Dekra, TÜV, KÜS), on tehnyt rengastestejä saksalaisella "ympärivuoden" rengasmerkillä, yhdellä kiinalaisella ja yhdellä taivanilaisella kesä- ja talvirengasmerkillä.

GTÜ ilmoittaa suurimpien erojen syntyneen märkäpidossa saksalaisen ympärivuotiseen käyttöön suositellun renkaan hyväksi. Täysjarrutuksessa 80 km/t nopeudesta halparenkaille mitatut jarrutusmatkat venyivät yli 10 m pidemmiksi kuin "ympärivuotis"-renkaan. Halparenkaat ohittivat yleisrenkaan pysähtymiskohdan vajaat 40 km/t nopeudella.

Vaikka GTÜ:n rengastestin puolueettomuutta sopii epäillä, testi kuitenkin todistaa rengasalan kehityssuuntaa. Markkinoille on tulossa yhä enemmän renkaitaan ympärivuotiseen käyttöön markkinoivia rengasvalmistajia. Valinta houkuttelee keskivertoautoilijoita pois hankalan tuntuisesta kesä- ja talvirengasvalinnasta. Toisaalta se asettaa entistä suurempia vaatimuksia autoilijoiden rengas- ja kumiseostietämykselle ja taidolle valita omille ajo-olosuhteille sopivimmat renkaat mahdolliseen ympärivuotiseen käyttöön.


Ensimmäinen e-Skoda 2019

- Skodan tulevaisuus on sähköinen, digitalinen ja verkoatoitunut, Bernhard Maier, Skodan hallituksen puheenjohtaja ilmoitti taannoisessa Saksan Skoda-kauppiaiden kokouksessa. 2019 mennessä markkinolle tuodaan ensimmäinen Skoda Superb Plug-In hybridinä. Pian perään tulee ensimmäinen täyssähkö-Skoda. Vuoteen 2025 mennessä esitellään viisi uutta sähkö-Skodaa.