MAN - Nopeaan toimitukseen

Liikenne ja puunpoltto aiheuttavat edelleen ilmanlaatuongelmia Suomessa

Ilmatieteenlaitoksen tiedotteen mukaan ilmansaasteiden vähentyneet päästöt ovat parantaneet Euroopan ilmanlaatua yleisesti viime vuosikymmeninä ja monien seurattavien yhdisteiden kohdalla EU:n ilmanlaatunormien ylitykset ovat  nykyään harvinaisia. Esimerkiksi hiilimonoksidi- ja bentseenipäästöt ovat vähentyneet merkittävästi Euroopassa moottoriajoneuvojen katalysaattoreiden yleistymisen ja EU:n polttoainedirektiivien myötä. Suomessa ilmansaasteiden pitoisuudet ovat vielä yleisesti ottaen muuta Eurooppaa pienempiä.

Suuri osa Euroopan väestöstä ja ekosysteemistä altistuu kuitenkin edelleen eurooppalaisten ja Maailman Terveysjärjestön WHO:n ilmanlaatunormien ylittäville ilmansaasteiden pitoisuuksille.  Euroopan ympäristöviraston arvion mukaan ilmansaasteet aiheuttavat vuosittain lähes puoli miljoonaa ennenaikaista kuolemaa Euroopassa. Näistä noin 1500 tapahtuu Suomessa.

Typen oksidit ja erityisesti typpidioksidi on tyypillisesti suurten kaupunkien ongelma. Suomessa raja-arvon ylittäviä typpidioksidi-pitoisuuksia mitattiin vuonna 2015 vain Helsingissä kahdessa mittauspisteessä, jotka sijaitsevat vilkasliikenteisissä katukuiluissa. Altistuneiden ihmisten määräksi on arvioitu 11 000 henkilöä.

Pienhiukkasten pitoisuus taas ei ole ollut Ilmatieteen laitoksen mukaan Suomessa ongelma, pitoisuudet ovat yleensä alle puolet EU:n raja-arvoista. Keväisin Suomen kaupungeissa tosin mitataan talvihiekoituksen jäljiltä lyhytaikaisesti huomattavan korkeita pienhiukkaspitoisuuksia katupölyn takia. 


Finnairille kaksi uutta vuokrakonetta

Finnair on solminut CDB Aviation Lease Financen kanssa sopimuksen kahden uuden 209-paikkaisen Airbus A321-200-kapearunkokoneen pitkäaikaisesta vuokraamisesta käyttöönsä. Lentokoneista ensimmäinen saapuu Finnairin käyttöön talvikaudelle 2017/2018 ja jälkimmäinen kesäkaudelle 2018. Vuokrasopimusten kesto on vähintään kahdeksan vuotta.

Finnair tiedotti jo talvella 2016 vuokranneensa yhteensä kuusi vastaavaa lentokonetta pitkäaikaisesti vuoden 2017 alkupuoliskosta alkaen. Järjestelyt liittyvät Finnairin laivastouudistukseen, jossa syöttöliikenteen kapasiteettia lisätään aiemmin ilmoitettua kaukoliikennekapasiteetin kasvua vastaavasti.


Toyota trukit laajentaa mallistoaan yrityskaupalla

Toyota Material Handling Europe on ostanut osake-enemmistön italialaisesta vetotrukkivalmistajasta Simaista. Toyotan lopullisena tavoitteena on ostaa täysi omistusosuus italialaisesta vetotrukkivalmistajasta. Simain tuotemalliston avulla Toyotan tarjonta laajenee myös ulkosovelluksiin, kuten lentokentille. Simai valmistaa sähkökäyttöisiä vetotrukkeja, joissa vetokyky ulottuu jopa 30 tonniin.Ulkomaiset yritykset Suomessa

Merkittävimmät maat liikevaihdon mukaan

Tilastokeskuksen tietojen mukaan Suomessa sijaitsevien ulkomaisten yritysten yhteenlaskettu liikevaihto oli 86 miljardia euroa vuonna 2015. Edellisvuoteen verrattuna liikevaihto ei juuri muuttunut. Eniten liikevaihtoa oli ruotsalaisilla, yhdysvaltalaisilla, saksalaisilla ja britannialaisilla yrityksillä. Toimialoista puolestaan eniten liikevaihtoa tuotti teollisuus, josta 29 prosenttia yhdysvaltalaisissa yrityksissä. Ulkomaisten yritysten lukumäärä Suomessa oli 4 427 kappaletta.

Ulkomaiset yritykset kattavat lähes 23 prosenttia Suomessa toimivien yritysten liikevaihdosta. Osuus ei ole juuri muuttunut verrattuna edelliseen vuoteen. 

Yhtiön kansallisuus tilastoidaan perimmäistä määräysvaltaa käyttävän tahon mukaan. Useimmiten tämä on ulkomailla sijaitseva yritys, joka omistaa yhtiöstä yli 50 prosenttia suoraan tai välillisesti. Suomessa sijaitsevia tytäryhtiöitä omistavat selvästi eniten ruotsalaiset yritykset. Ruotsalaiset yritykset myös työllistävät ulkomaisista yhtiöistä eniten, 73 660 henkilöä. Myös liikevaihdolla mitattuna ruotsalaiset yhtiöt ovat merkittävimpiä, 17 miljardilla eurolla.


Väärin pysäköidyt autot ja sää robottibussien ongelmia

Itseohjautuvia robottibusseja on testattu Helsingin Hernesaaren, Espoon Otaniemen ja Tampereen Hervannan kaduilla loppukesän ja syksyn aikana. SOHJOA-hankkeessa itseohjautuvat robottibussit kulkivat ensimmäistä kertaa oikeassa liikenneympäristössä. Robottibussien tarkoituksena oli pilotoida automaattista joukkoliikennettä oikeassa liikenneympäristössä ja tutkia, kuinka robottibussit voisivat täydentää nykyistä liikennejärjestelmää. Yrityksille kokeilu tarjosi mahdollisuuden testata ja kehittää omia ratkaisuja ja robottibussia osana Sohjoa-hankkeen avointa innovaatioalustaa.

Liikenneviraston mukaan robottibussikokeilu onnistui kaikissa kolmessa kaupungissa ilman suurempia ongelmia, ja bussin kokeilijoiden antama palaute oli pääasiassa positiivista. Negatiivinen palaute koski lähinnä bussin vauhtia, sillä moni koki bussin liikkuvan liian hitaasti. Kokeilun perusteella suurimmat ongelmat robottibussin kokeilussa kohdistuvat sääolosuhteisiin ja muihin ulkoisen ympäristön tekijöihin. Liikenneviraston mukaan esimerkiksi väärin pysäköidyt autot ja robottibussin liian läheltä ohittavat autot aiheuttivat ongelmia robottibussin kulkemiselle. Kokemusten perusteella itseohjautuvien bussien käyttö ympärivuotisesti muun liikenteen seassa vaatii vielä joidenkin ongelmien ratkaisua. Automaattiajoneuvojen toimintaa suomalaisissa olosuhteissa testattiin osana Liikenneviraston ja Trafin rahoittamaa NordicWay -hanketta.


Kuorma-autoilla kuljetettu tavaramäärä väheni Q3/2016

Vuoden 2016 kolmannella neljänneksellä kuorma-autoilla kuljetettiin tavaroita 68 miljoonaa tonnia, mikä oli 15 prosenttia vähemmän kuin edeltävän vuoden vastaavalla neljänneksellä. Maa-ainesten kuljetettu määrä väheni 26 prosenttia ja muiden kuin maa-ainesten kuljetettu määrä väheni 8 prosenttia verrattuna edeltävän vuoden vastaavaan neljännekseen. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen laatimasta Tieliikenteen tavarankuljetukset -tilastosta.

Vuoden 2016 kolmannella neljänneksellä kuorma-autojen kuljetussuorite oli 6,5 miljardia tonnikilometriä, mikä oli 9 prosenttia enemmän kuin edeltävän vuoden vastaavalla neljänneksellä. Kuljetussuoritteista 94 prosenttia ajettiin ammattimaisessa liikenteessä ja 6 prosenttia yksityisessä liikenteessä.


Katse vuoteen 2017

(Ilmoitus) Vuosi 2016 on ollut hurjan kasvun aikaa Suvanto Trucksilla – myyntimme on kasvanut 40 prosenttia viime vuoteen verrattuna. Ensi vuonna emme aio myöskään jarrutella vaan kaasutamme täysillä eteenpäin ja avaamme uuden toimipisteen pääkaupunkiseudulle. Tästä lisää alkuvuoden uutiskirjeessämme.

Lue lisää...


Ruotsi: Uusi sovellus siivoamaan kuljetussuota

- Kuljetusyritykset jotka noudattavat työlakeja, verosääntöjä ja ympäristömääräyksiä taistelevat eloonjäämisestä laittomasti toimivien kuljetusyritysten kanssa. Uusi nettisivusto, joka läpivalaisee koko kuljetusketjun, parantaisi rehellisten yrittäjien kilpailutilannetta, Henrik Sternberg, pakkauslogistiikan professori Lund'n yliopistossa sanoo.

Sterberg on kehittänyt "Transparent transport" sovelluksen yhdessä tutkimuslaitos Viktoria Swedish ICT'n kanssa. Sillä tilaajalla on mahdollista seurata tavaran kulkua toimittajalta kuljetusyritykseen, huolintaliikkeeseen ja loppukuluttajalle saakka. Tekniikka on sama kuin digitalisella Bitcoin-valuutalla rakentuen toimitusketjuihin, jotka jättävät digitalisen jäljen jokaisella pysähdyksellä matkalla lopulliselle vastaanottajalle.

- Sivusto vahvistaa sekä kuljetusyrityksille että kuljetusten ostajille, että kuljetusketjussa noudatetaan lakeja ja määräyksiä kestävällä tavalla, Stenberg sanoo.

(Trailer)


Ruotsi: Hirveää veropakoilua ulkomaisilla kuljettajilla, valtiovarainministeri puuttuu asiaan

Ruotsin verovirastojen tarkastuksissa on paljastunut, että 49 kuljetusyrityksestä 39:lle tuli jakaa veromätkyjä yhteensä 44 miljoonan kruunun edestä. Yleinen syy oli vuokrakuljettajien käyttö. "Erilaisia "sävellyksiä" ja kiertoreitä käyttäen on kyetty tekemään hyvin halpoja kuljetustarjouksia", selvityksen tehnyt Ullrika Karlsson sanoo.

Ruotsin hallitus haluaa nyt, että Verohallitus saa lisää valtuuksia paljastaa veropetoksia kuljetusalalla. Ensimmäisinä toimenpiteinä hallitus esittää parempia mahdollisuuksia hallita ja tarkistaa työnantajamaksuja. 

- On tärkeää että kuljettajat eivät tee pimeää työtä ja että myös ulkomaiset kuljetusyritykset maksavat veroja Ruotsissa, valtiovarainministeri Magdalena Andersson sanoo.

(Trailer)


KAHA: Liuotinpesu ja vahaus yhdellä kertaa

Vaikea talvilika kuten tiesuola ja piki, pinttyvät talvella jämäkästi kiinni auton maalipintaan. Maalipinnalle jämähtänyt suola ja muu lika vaurioittaa pahimmillaan maalipintaa. Siksi auton pesu kannattaa ehdottomasti muistaa myös talviaikaan.

Vaikea talvilika vaatii yleensä tehokkaan liuotinpesuaineen joka irrottaa pinttyneenkin lian. SONAX XTREME liuotinvahashampoossa on yhdistettynä liuotin, pesuaine ja aito Carnaubavaha joka suojaa maalipinnan. Kun shampoo sisältää aitoa Carnaubavahaa, maalipintaa ei tarvitse suojata pesun jälkeen, kuten liuotinpesuaineiden kanssa yleensä. Tehokas puhdistus ja suojaus hoituu kätevästi yhdellä käsittelyllä.

 


USA: Kalifornia pysäyttää Uberin robottitaksitestit

Uberin robottitaksitestit ilman erityslupaa ovat lisääntyneet nopeasti San Franciscossa. Kalifornian liikenneviranomaiset ovat vaati eet Uberia lopettamaan testit välittömästi oikeutoimien uhalla.

Uberin robottitaksi-ohjelman johtaja Anthony Levandowski sanoo, ettei erityistä lupaa tarvita, koska autoissa istuu ratin takana ihminen, joka voi milloin tahansa tarttua auton ohjauslaitteisiin. Viranomaiset toteavat noin 20 robottitaksitestejä suorittavien yritysten hakeneen lupaa toiminnalleen yleisessä liikenteessä. Lupaehtoihin kuuluu mm. määräyksiä toiminnasta mahdollisissa onnettomuustapauksissa.


Kamasa Tools K 25017 testivoittoon

Ruotsin suurin autolehti Vi Bilägare testasi numerossa 18/2016 suuret työkalusarjat. Testissä oli mukana kuusi työkalusarjaa eri valmistajilta. Sarjat olivat päivittäisessä korjaamokäytössä ja arvioitiin arvosana-asteikolla 1-5 (5 = erinomainen, 4 = hyvä, 3 = keskitasoa, 2 = vähemmän hyvä ja 1 = huono). Testivoittajaksi valikoitui Kamasa Tools K 25017 -työkalusarja parhaalla mahdollisella arvosanalla 5.

Asentajansarja Kamasa Tools K 25017 pitää sisällään 139 osaa sekä tuuma- että millimetrikoossa.

K 25017 -työkalusarja sisältää 3 hylsyavainsarjaa (1/4", 3/8" ja 1/2"), runsaan valikoiman hylsyjä, kiintosilmukka-avaimia, nivelhylsyavaimia, jatkovarsia, niveliä ja teräpaloja. Sarja sisältää myös kolme erittäin tiheähampaista räikkäväännintä, joissa 2-komponenttikahvat. Salkun mitat: 480 x 480 x 110 mm.

Kaha-verkkokauppa kiinni

Päivitys 26.10.2020: Aiemmin Kamasa-työkaluja myynyt Kaha-verkkokauppa on suljettu jo vuonna 2019. 

Kamasa Tools -tuotteet löytyvät verkko-osoitteesta www.kamasatools.com

Työkaluja Suomessa myyvät seuraavat yritykset:

Kosken Varaosapojat Oy
Hämeentie 7
44100 Äänekoski

Saarijärven Autopalvelu Oy
Jyväskyläntie 34
43100 Saarijärvi

Keuruun Ykkösvaraosa Oy
Jyväskyläntie 3
42700 Keuruu

Auto Apaja OY
Hakkarilantie 2
44500 Viitasaari

AT-Osa Ky
Joroistentie 2
79600 Joroinen

Savon Diesel Oy
Kaivotie 38
70700 Kuopio

Pitkäjärven Auto-Osat Oy
Pesulankatu 4
50100 Mikkeli

Paven Auto Oy
Aihtiantie 9 A
35300 Orivesi

Varaosaexpert, Heinola
Vuohkalliontie 14
18200 Heinola

Kymppi-osat Ky
Alajärventie 158 A
62900 Alajärvi

Kiuruveden Autotarvike
Nivankatu 11
74700 Kiuruvesi

Savonlinnan laakeri ja varaosa Oy
Automiehenkatu 5
57100 Savonlinna

V.Helmisen Autoliike
Vehnämyllynkatu 8 F-G
33540 Tampere

Polar Autovaruste
Laukontori 4
33200 Tampere

Tammer Diesel Oy
Asentajankatu 5
33840 Tampere

Lahden Varaosaexpert Oy
Aukeankatu 6
15680 Lahti

Masan Autotarvike Oy
Valtakatu 26
37600 Valkeakoski

Kausalan Autotarvike Oy
Rautatienkatu 17
47400 Kausala

V. Pihlajamäki Ky
Kankaantaankatu 23
37100 Nokia

Kivisaaren Mini-Mani
Nurmontie 113
60510 Seinäjoki

Hämeenkyrön Tarvikepiste Oy
Jaakontie 1
39200 Kyröskoski

Kaustisen Varaosat Oy
Kokkolantie 3
69600 Kaustinen

Akaan Autotarvike Oy
Levytie 3B
37800 Toijala

Elimäen Varaosa Oy
Loviisantie 15
47200 Elimäki

Inkeroisten Laatuosa Oy
Päätie 22
46900 Inkeroinen

Vuoksen Autotarvike Oy
Torikatu 6
55800 Imatra

Tarvike ja Varaosa Ky
Peltorinteentie
31760 Urjala

Haka-Traktori Oy
Kiskotie 3
84100 Ylivieska

Suupohjan Varaosa ja Huolto Oy
Topeeka 71
61800 Kauhajoki

Kiteen Varaosa Ky
Kiteentie 17
82500 Kitee

HeMi Varaosat Oy
Muuralankuja 4
48600 Kotka

Häkkilän Autotarvike Oy
Takojankatu 1 A/Koskelankatu 2
86300 Oulainen

Rally Systems
Sällintie 1 B
04500 Kellokoski

Tohmajärven Autotarvike Oy
Kauppakatu 5
82600 Tohmajärvi

Auto-Center Järn & Strömbäck Oy Ab
Asematie 3
68600 Pietarsaari

Auto-Ring Oy
Työpajatie 21 B
06150 Porvoo

Kiviniityn Auto- ja Maatalouskoneh. Oy
Ostoskatu 1
32700 Huittinen

Rautio tools Oy
Kalajoentie 21
85100 Kalajoki

Kristiinan Auto - Bonus Oy
Kristiinankatu 28
64120 Kristiinankaupunki

Närpes Biltillbehör
Algotsvägen 1
64200 Närpiö

Alkuperäistuonti Oy
Sammontie 20
28360 Pori

Motormarket Porin Laatuvaraosa Oy
Puinnintie 22
28130 Pori

Soundplace Inn
Itäväylä 49
00950 Helsinki

Auto-Muovi Oy
Hankasuontie 7
00390 Helsinki

Euran Autohuolto Oy
Filppulantie 16
27510 Eura

Rautakauppa Lehto
Kainuuntie 74
88900 Kuhmo

Suomen Varaosakeskus Oy
Antinkankaantie 35
92150 Raahe

Virkkalan Auto-Start Ky
Virkkalantie 20
08700 Lohja

Virtasen Moottori Oy / Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37
24100 Salo

KA Tarvike Oy
Kärsämäentie 6 A
20300 Turku

Osahankinta Oy
Nuppulantie 31
20320 Turku

Vakka-Suomen Varaosakeskus Oy
Ketunkalliontie 3
23500 Uusikaupunki

Holmbergs Ab
Gamla Godbyvägen
22100 Maarianhamina


Kehätiet ulkolaisten kilparatoina

Valvonnan puutteen vuoksi ulkomaalaisten kuljettajien liikennekäyttäytyminen on riistäytynyt pahasti käsistä pääkaupunkiseudun kehäteillä sekä satamiin johtavilla pääteillä. Havainto ei koske pelkästään raskasta liikennettä vaan myös henkilöautoliikennettä. 

Pahimmiksi "kilparadoiksi" ovat muodostuneet Kehä I ja Länsiväylän sataman puoleinen osio, joilla kuljettajat ottavat satamasta poistuessaan ja myös sinne siirtyessään mittaa toisistaan turvaväleistä piittaamatta ja paikoin vaarallisen suurin ylinopeuksin. 

Useimmat ulkolaiset kuljettajat tietävät liikennekameroiden paikat ja ovat selvillä muun valvonnan lähes täydellisestä puuttumisesta. Valvonnan puuttuminen saattaa kaikki tiellä liikkujat todelliseen vaaraan.

Liikkuvan Poliisin lakkautuksen jälkeen yleinen liikennekuri on höltynyt kaikilla tieosuuksilla. Eivätkä ulkolaisten tuliaisina maahantuomat ajotapakulttuurin erikoisuudet ole oikeanlaista polttoainetta liikennekurin säilyttämiseksi. 

 


Bosch: Kaksi CES 2017 tunnustusta innovaatioista moottoripyörille

Mittariston tiedot yhdelle näytölle:

Perinteisen mittariston näytöllä korvaava kuljettajan tietojärjestelmä voitti In-Vehicle Audio/Video -kategorian ja sai kunniamaininnan Vehicle Intelligence -kategoriassa. Sisäänrakennettu moduuli kokoaa kaikki tiedot yhdelle näytölle ja mukauttaa näkymää reaaliajassa; esimerkiksi suurilla nopeuksilla ajettaessa kuljettaja näkee ainoastaan nopeusmittarin ja varoitukset. Kun kuljettaja näkee kulloinkin vain tarvitsemansa tiedot, häiriötekijät vähenevät ja turvallisuus lisääntyy. Järjestelmä mahdollistaa myös älypuhelimen käytön ajon aikana. Kaikkia älypuhelimen toimintoja voi käyttää ajon aikana ohjaustangon säätimien avulla, halusi kuljettaja sitten kuunnella musiikkia tai vastata puhelimeen.

Vesitiivistä näyttöä on helppo lukea kaikissa sääolosuhteissa. Värit erottuvat toisistaan jopa suorassa auringonvalossa, ja näytön kontrasti on erittäin korkea. Näyttö ei myöskään häikäise kuljettajaa pimeässä ajettaessa. Kun laitteet on kerran yhdistetty keskenään, järjestelmä kytkee itsensä välittömästi älypuhelimeen ja kypärän kuulokemikrofoniin Bluetoothin kautta.

 

Turvallisuusratkaisu soittaa hätäpuhelun:

Pienille moottoripyörille ja skoottereille kehitetty turvallisuusratkaisu sai kunniamainonnan Vehicle Intelligence -kategoriassa. Älypuhelin yhdistetään ajoneuvoon Bluetoothin avulla. Mikäli kuljettaja kaatuu, sovellus lähettää ennalta määrätylle hätäkontaktille onnettomuuden koordinaatit sisältävän tekstiviestin. Järjestelmän avulla kuljettaja voi myös soittaa hätäpuhelun ohjaustangon kaukosäätimellä, mikäli hän tuntee olonsa uhatuksi. Kun hätäpuhelu on soitettu, järjestelmä lähettää tiedon ajoneuvon sijainnista säännöllisin väliajoin. Myös tässä tapauksessa järjestelmä lähettää tekstiviestin aiemmin määritellylle yhteyshenkilölle.

Järjestelmä mahdollistaa myös ajoneuvon käynnistämiseen käytettävän ”avaimen” jakamisen älypuhelimesta. Näin esimerkiksi ajoneuvon antaminen muiden perheenjäsenten käyttöön on helppoa.


Saksa: Raskaan liikenteen valoille tehtävä jotain!

Raskaan liikenteen valotarkastuksissa Saksassa 2016 vikojen määrä oli peräti 41,5%, kasvua edellisvuodesta 5,2%. Tarkastuksia oli yhteensä 7300. Valotesti-ohjelma on toteutettu jo 10 vuotta linja- ja kuorma-autoille Saksassa raskaan liikenteen korjaamoilla.

Yhteenvedossa vuodelta 2016 ajovalojen virheiden osuus oli korkein, 28,5%. Tapauksista 13,2% oli liian ylös suunnattuja, liian alas 11%. Osittain tai kokonaan "yksisilmäisiä" oli 6%. Takavaloissa virheprosentti oli 12%. Ilman jarruvaloja oli 4,3%. 

(Vogel)

Saksan tapaista tilastointia raskaan liikenteen valovirheistä Suomessa ei ole. Suomen huomattavasti vaikeammat ajo-olosuhteet pimeässä ja vaikeissa ajo-olosuhteissa korostavat ajoneuvojen valojen merkitystä. LED-ajovalojen yleistyminen ja takavalojen muurautuminen umpeen talvikeleillä ja rapaisissa olosuhteissa peräänkuuluttavat uusia ratkaisuja Suomen liikenneturvallisuusviranomaisilta.

(Toimitus)