MAN - Vaihtoautot

Maakaasuputken rakentaminen alkaa Porissa

Skangas rakennuttaa maakaasuputken Porin Tahkoluotoon rakenteilla olevalta LNG-terminaalilta Kaanaan teollisuusalueelle. Putken rakentamisprojekti alkaa elokuun 2015 alussa ja yhdysputki on valmis käyttöönottoa varten toukokuussa 2016.

Kaasun pääkäyttäjä Kaanaan teollisuusalueella on Huntsman Pigments and AdditivesOy. Valmistuttuaan putkesta pystytään tarjoamaan maakaasua myös muille teollisuuden asiakkaille. Putken rakentamis- ja asennustöiden pääurakoitsijaksi on valittu Destia Oy, joka tulee käyttämään apunaan paikallisia urakoitsijoita. Gasum vastaa rakennusprojektin suunnittelusta ja toteutuksesta.


VW haastaa Daimlerin hyötyautoissa

VW-konserni otti vuonna 2015 tavoitteekseen nousta "Saksan mestariksi" hyötyajoneuvojen valmistajana.  

- 10 vuoden kuluttua VW-konserni on suurempi hyötyautoissa kuin Daimler, VW-konsernin kuorma- ja linja-autojohtaja Andreas Renschler julisti VW-konsernin hallintoelimille pitämässään puheessa. Daimler on maailman suurin hyötyautojen valmistaja. Renschlerillä saattaa olla avaimet, joilla toteuttaa lupauksensa. Hän on Daimler-hyötyautojen edellinen pääjohtaja.

Renschlerillä on työkaluinaan VW-konsernin Traton-hyötyajoneuvoyhtiön kautta omistamat MAN, Scania ja Neoplan. Tavoite ennustaa kovien kilpailijoiden ostamista VW:n riveihin sekä Scanian ja MANin kohdalla Etelä-Amerikan toimintojen painopisteen siirtämistä Eurooppaan. 

Vajaat viisi vuotta edellisten sanojen sanomisesta maaliskuussa 2020 tiedetään, että VW-konsernin omistaman Tratonin liikevaihto vuonna 2018 oli 25,9 miljardia euroa. 

Daimlerin hyötyajoneuvoyksiköitä ovat Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans ja Daimler Buses. Vuoden 2019 liikevaihdot vastaavassa järjestyksessä olivat 14,8 milj. euroa (Vans), runsaat 40,2 milj. euroa (Trucks) ja hieman yli 4,7 milj. euroa (Buses). Yhteensä näistä tulee n. lähes 61 miljoonaa euroa.

Toistaiseksi VW-konsernin nousu Daimlerin ohi ei ole toteutunut. 


Suomi mukaan keskustelevien autojen pilottiprojektiin

Trafi, Liikennevirasto, ja Nokia HERE ovat 29.6.2015 allekirjoittaneet sopimuksen kolmivuotisen NordicWay, Coop -pilottiprojektin toteuttamisesta. Kokeilussa autot välittävät matkapuhelinverkkoa käyttäen toisilleen nopeasti ja oikealle tieosuudelle liikenneturvatietoa, esimerkiksi esteistä tiellä, sääolosuhteista, tien liukkaudesta ja onnettomuuksista. Vapaaehtoisesti mukaan liittyvät kuljettajat lataavat mobiilisovelluksen älypuhelimeensa, jonka avulla viestejä välitetään ajoneuvojen välillä.

Lue lisää...Scaniat HVO-valmiuteen

Scania ilmoitti että sen Euro 5- ja valikoituja Euro 6 -moottoreilla varustettuja kuorma- ja linja-autoja voidaan tulevaisuudessa käyttää HVO:lla eli hydrogenoidulla kasvisöljyllä, joka on kemiallisesti lähes identtinen fossiilisen dieselöljyn kanssa. Scanian mukaan HVO:n käyttö ei lyhennä huoltovälejä.

Ensimmäisessä vaiheessa Scania hyväksyy HVO-polttoaineen käytön Euro 5 moottorilla varustetuissa kuorma- ja linja-autoissa kaikkiin käyttötarkoituksiin ja -tapoihin. Euro 6 kaluston osalta suoritetaan ensin kenttätesti.


Cimcorpille historiansa suurin kauppa Kiinasta

Kiinalainen autonrengasvalmistaja Qingdao Sentury Tire on tilannut ulvilalaiselta Cimcorpilta mittavan automaatiojärjestelmän Thaimaahan rakennettavaan uuteen rengastehtaaseen. Lähes 30 miljoonan euron tilaus, joka sisältää automaatiojärjestelmät koko rengastehtaan materiaalivirran hallintaan, perustuu Cimcorpin Dream Factory -konseptiin. Laitteistot asennetaan ja otetaan käyttöön asteittain vuosina 2015–2016.


HCT-yhdistelmien ajokäyttäytyminen tarkkailuun

Orpe Kuljetuksen kantavuudeltaan 94 tonninen HCT (High Capasity Transport) -yhdistelmä

Oulun Yliopiston Koneensuunnittelun tutkimusryhmä on aloittanut HCT- Puutavarayhdistelmien eli yli 76 tonnin kokonaismassan omaavien ajoneuvoyhdistelmien ajoseuranta- ja stabiliteettitutkimushankkeen.

Hankkeessa tutkitaan HCT-yhdistelmien ajokäytöstä tietokonesimulointien ja käytännön kenttämittausten avulla. Oleellisena osana ovat raskaan kaluston renkaisiin ja tieverkkoon liittyvät tutkimukset, joissa pyritään selvittämään tierungon ja -pinnoitteen muodonmuutoksia sekä kestävyyttä.

Hankkeen tuloksilla pyritään edistämään vähähiilisyyttä tukevaa kuljetusteknologiaa, saavuttamaan entistä parempaa puutavarankuljetustehokkuutta ja luomaan Yliopistotasoisen tutkimuksen kautta uutta tietoa raskaan kaluston tuotekehityksen ja lainsäädännön tueksi.

Hankkeen arvo on 350 000 euroa, josta EU tuen osuus on 70 %. Muita rahoittajia ovat Metsäteho Oy sekä Nokian Raskaat Renkaat Oy. 


Kustannustehokas konttiyhteys Kiinasta Suomeen

DHL Global Forwardingilla on viikottainen suora kappaletavarakonttiyhteys Helsinkiin neljästä eri Kiinan satamasta – Shanghaista, Hong Kongista, Shenzhenistä ja Ningbosta – sekä lisäksi Taiwanista.

DHL:n mukaan suoran konttiyhteyden erityisetuna on nopeuden lisäksi lähetysten terminaalikäsittelykertojen väheneminen tavallisesti Euroopan terminaalin kautta kiertäviin kappaletavaralähetyksiin. Kontit kulkevat DHL Global Forwardingin omassa liikenteessä, joten lähetysten vahingoittumisriski on pienempi ja seuranta helpompaa.

DHL tarjoaman lisähintaisen ns. Buyer’s Consolidation –palvelun puitteissa eri tavarantoimittajilta tulevat lähetykset voidaan yhdistää yhteen konttiin jo lähtömaassa.


Volvo Trucks hyväksyy HVO:n käytön Euro5 -moottoreissaan

Volvo Trucks ilmoitti että kaikissa sen valmistamissa Euro5-moottoreissa voidaan jatkossa käyttää HVO-dieselpolttoainetta*. Volvon mukaan HVO toimii normaalin dieselpolttoaineen tavoin ja vähentää CO2-päästöjä 30-90 prosenttia.

Lue lisää...


Äänekosken liikenneyhteyksien parantaminen toteutetaan allianssimallilla

Äänekosken liikenneyhteyksien parantamiseen kuuluva Tampere–Jyväskylä–Äänekoski -ratahanke toteutetaan allianssimallilla. Allianssin osapuolet ovat Liikennevirasto ja valittavat palveluntuottajat. Ratahanke on suuruudeltaan 80 miljoonaa euroa ja rakentaminen aloitetaan ensi vuonna. Hankkeen taustalla vaikuttavat Äänekosken tulevan biotuotetehtaan logistiikkatarpeet.

Äänekosken liikenneyhteyksien parantamiseen kuuluvalle ratahankkeelle on kysyntää, sillä rautatiekuljetusten määrä kasvaa merkittävästi biotuotetehtaan käynnistymisen myötä. Tehtaan kuljetukset tulevat suuntautumaan Vuosaaren satamaan. Hankkeen valmistelut ovat käynnissä jo tänä vuonna, mutta suurin osa rakentamistöistä tehdään vuosien 2016–2017 aikana. Hankkeen on tarkoitus valmistua uuden tehtaan kanssa samanaikaisesti vuonna 2017.

Hanke sisältää muun muassa Jyväskylän Äänekosken välisen rataosuuden perusparantamisen ja sähköistämisen sekä Tampereen ja Jyväskylän välillä kohdennetumpia korjauksia, kuten tunneliosuuksia sekä turvalaitteita.


Automaattinen hätäpuhelujärjestelmä pakolliseksi 2018 alkaen

Trafin tiedotteen mukaan uudet tyyppihyväksytyt henkilö- ja pakettiautot on oltava varustettu eCall-laitteella 31.3.2018 lähtien. Onnettomuudessa ajoneuvoon asennettu eCall-laite ottaa joko automaattisesti tai käyttäjän pyynnöstä yhteyden hätäkeskukseen. Hälytyksen yhteydessä avautuu auton ja Hätäkeskuslaitoksen välillä puhe- ja viestiyhteys ja eCall-laite välittää hätäkeskukselle tiedon onnettomuuspaikasta ja auton suunnasta.

EU on hyväksynyt eCall-säädöspaketin huhtikuussa 2015 ja Hätäkeskuslaitoksilla on oltava valmius ottaa vastaan eCall-hätäviesti 1.10.2017 lähtien. Suomessa eCall-valmius toteutetaan uuden hätäkeskustietojärjestelmän, ERICA:n, käyttöönoton myötä.


Saksasta suurin vienti- että tuontimaamme

Suomen tavaraviennin arvo Saksaan nousi Tullin ulkomaankauppatilaston mukaan 24 prosenttia vuonna 2014, ja oli melkein 6,7 miljardia euroa. Vuotuinen viennin arvo oli edellisen kerran yli kuusi miljardia euroa vuonna 2008. Vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä vienti Saksaan kasvoi edelleen 11 prosenttia verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon.

Tuonti Saksasta oli viime vuonna arvoltaan lähes 7,8 miljardia euroa, kasvua kuusi prosenttia edellisvuodesta. Myös tuonnin osalta viime vuosi oli arvoltaan suurin sitten vuoden 2008. Kuluvan vuoden tammi-maaliskuussa tuonti on kohonnut prosentin vuoden 2014 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna. Saksa nousi tuonnin osalta kuluvan vuoden tammi-maaliskuussa Venäjän ohi yli 14 prosentin osuudella. Saksa on siis nyt sekä suurin vienti- että tuontimaamme.


Tutkimus tukee panostamista liikenteen kotimaisiin biopolttoaineisiin

Teknologian tutkimuskeskus VTT ja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT ovat julkaisseet arvion tieliikenteen vaihtoehtoisten energiamuotojen ilmasto- ja kustannusvaikutuksista pyrittäessä kohti EU:n vuodelle 2030 asettamia ilmastotavoitteita. Selvityksen mukaan päästövähennysten kannalta merkittävin ja kansantaloudellisesti edullisin liikenteen vaihtoehtoinen energialähde kohti vuotta 2030 on kotimainen biopolttoaine. Tutkimus viittaa selkeästi siihen, että Suomen nykyinen, kunnianhimoinen biopolttoaineiden edistämispolitiikka on oikeilla linjoilla. 

Raportti kokonaisuudessaan löytyy linkin takaa.


Liikennekuolemien määrä väheni viime vuonna

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuonna 2014 tapahtui 5 294 henkilövahinkoon johtanutta tieliikenneonnettomuutta.

Onnettomuuksissa menehtyi 224 ja loukkaantui 6 677 ihmistä. Kuolleita oli 34 henkilöä edellisvuotta vähemmän, kun taas loukkaantuneiden määrä pysyi vuoden 2013 tasolla.


European Coach of the Year 2016 valitaan Plovdiv:ssä

Vuoden Turistibussi, Coach of the Year 2016, valitaan 16-19.6. 2105 Bulgariassa pääkaupunki Sofian naapurissa olevan Plovdiv-nimisen pikkukaupungin ympäristössä.Valinta suoritetaan kuuden loppukilpailuun kelpuutetun bussivalmistajan huipputuotteilla. Vertailutestiin valikoituivat Iveco, MAN, VDL, Setra, Sunsundegui ja Temsa. Valinnan suorittavat 21 Euroopan maata edustavat ammattilehtien testikuljettajat. Suomea testeissä edustaa Auto, tekniikka ja kuljetus -lehden päätoimittaja Klaus Bremer.


Lahti OmniExpress huippuluokassa

Lahden Autokoritehtaan 12,4 m pitkä, 3,70 m korkea uusi OmniExpress LK 410 IB4x2NB varustettuna kaikilla herkuilla on kova sana kilpailussa Euroopan isoimpien bussivalmistajien "huippu-Coachien" kanssa. Scanian 13 litran 410 hv:n E6 nokalla tekee ihmejälkeä kulutuksessa yhdistettynä Scanian GRS895R automaattivaihteiston kolmeen välitysohjelmaan: Eco-, Normaali- ja Power-moodiin. 49-1-1 matkustajapaikkaa, 1-0-1 oviratkaisu, WC, kahvikeitin ja jääkaappi, istuinrivikohtaiset latauspistokkeet tableteille ja kännyköille, tietokonepistoke ja WiFi-valmius, sisätiloissa vain 66 dbA:n "kuiskaustasoisella" sisätilaäänellä, kulki Auto, tekniikka ja kuljetus -lehden testissä ennätyspihisti vain 20 l/100 km kanttiin.

Tulossa Auto, tekniikka ja kuljetus -lehden sivuille vertailussa Euroopan huippu-Coachiin!