MAN - Vaihtoautot

Bosch: Älypuhelimesta autonavain 2020

Älypuhelin korvaa autonavaimen. Bosch on esitellyt järjestelmän, jolla auton ovet voidaan avata ja sulkea ja jolla auto voidaan käynnistää älypuhelimella. Järjestelmä tulee markkinoille vuonna 2020, Bosch ilmoittaa.

Yrityksille, autovuokraamoille ja perheille järjestelmä antaa mahdollisuuden siirtää työntekijöiden, asiakkaiden ja perheenjäsenten ymv. älypuhelimeen "Bluetooth-avain", jolla halutun auton ovet ja käynnistys aktivoituvat.

Minkälaisiin autoihin "kännykkäavain" sopii, sitä Bosch ei vielä kerro. "Älykännykkäavain" ei kuitenkaan kokonaan poista perinteistä avainta - ihan vain jo pelastajana kännykän katoamisen varalta.


Saksa: Kuljettajapula ym: Schenkerin jälkeen DSV korottaa hintoja

Sckenkerin ilmoitettua hinnankorotuksista kapaaletavarakuljetuksissa myös DSV seuraa esimerkkiä. DSV nostaa hintoja 6% alkaen 1.10.2017.

Syinä DSV jatkuvan pulan ammattikuljettajista ja ammattitaitoisesta henkilöstöstä, 1.5. voimaanastuneet uudet viikkotyö- ja -lepoajat ja kokonneet palkkakustannukset, kuorma-autojen heikentyneet kuljetussuoritteet ja pidentyneet kuljetusajat sekä yhä vahvemmat kuljetusmäärävaihtelut erityisesti huhtikuu-heinäkuu välillä.

Suomen DSV:n mahdollisista kuljetustaksojen korotuksista ei ole ilmoitettu.

(Vogel)


Ruotsi: "Historiallinen puute kuorma-auton kuljettajista"

Otsikko on alan ruotsalaisen Transportnet.se nettiuutisista.

Vaikka yli 6000 kuljettajaa pestattiin töihin vuoden aikana, tarvitaan vielä 3450 kuljettajaa lisää. Ruotsin elinkeinoelämä on kovassa korkeasuhdanteessa. Sen myötä kuljetukset, yhteiskunnan verenkierto, toimivat täysillä. Melkein kolmanneksella uusista kuljettajista on alle vuoden kokemus kuorma-auton ratin takana.

- 41% yrityksistä tarvitsevat lisää kuorma-auton kuljettajia, kokonaistarpeeksi arvioidaan 3456 kuljettajaa.

- 2% yrityksistä haluaa irtisanoa kuljettajia, tarvearvio on 133 kuljettajaa.

- 54% yrityksistä on palkannut uusia kuljettajia 12 kuukauden aikana, yhteensä 6069 kuljettajaa.

- 12% palkkatuista uusista on naisia, yhteensä 720 kuljettajaa.

- 29%:lla uusista palkatuista on alle 1 vuoden kokemus kuljettajana.

(Transportnet.se)Meriliikennekeskus esti rahtialuksen karilleajon

Liikenneviraston meriliikennekeskus onnistui ehkäisemään rahtialuksen karilleajon itäisellä Suomenlahdella Orrengrundin eteläpuolella.

Liikenneviraston Suomenlahden meriliikennekeskus havaitsi 23.8.2017 klo 12.30 rahtialuksen, joka oli suuntaamassa kohti matalikkoa Orrengrundin eteläpuolella. Heti vaaratilanteen havaittuaan meriliikennekeskus otti yhteyttä tähän 152-metriseen alukseen ja ohjeisti sitä muuttamaan välittömästi kurssiaan. Alusliikenteenohjaajien valppaus kannatti, sillä alus muutti kurssinsa takaisin turvallisille vesille.

Meriliikenteenohjauksesta vastaavia keskuksia on Suomessa kolme ja ne sijaitsevat Helsingissä, Turussa ja Lappeenrannassa. Nämä keskukset ehkäisevät joka vuosi lukuisia vaaratilanteita. Esimerkiksi tämän vuoden tammi–kesäkuussa meriliikennekeskukset ovat estäneet yhteensä seitsemän karilleajoa.


Valosäädöksiin helpotuksia

Trafin uusi määräys autojen ja niiden perävaunujen teknisistä vaatimuksista tulee voimaan 28.8.2017. Määräys yksinkertaistaa aikaisempaa sääntelyä, erityisesti helpotuksia tehtiin valojen osalta. Muutoksia tuli myös perävaunujen jarruvaatimuksiin.

Aikaisemmin autojen ja niiden perävaunujen teknisistä vaatimuksista on säädetty autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista annetussa liikenne- ja viestintäministeriön asetuksessa. Nyt norminantovaltuus autojen ja niiden perävaunujen osalta on ajoneuvolain muutoksella siirretty Trafille.

Uuden automääräyksen päätarkoituksena on yksinkertaistaa aikaisempaa sääntelyä poistamalla EU-asetusten kanssa päällekkäinen sääntely ja vanhentuneet säädökset. Määräyksellä mahdollistetaan kansalliset helpotukset ja poikkeukset EU-säädöksiin.

- Erityisesti valaisimien kohdalla teimme muutoksia aikaisempaan. Jatkossa autoon saa asentaa ylimääräisen kaukovalaisimen. Autoharrastajia kiinnostanee, että USAn ja Japanin vaatimustenmukaisten autojen valaisinten hyväksymistä helpotetaan, kertoo erityisasiantuntija Timo Kärkkäinen.

Lue lisää...


Uusi erikoiskuljetusmääräys tuo helpotuksia arkeen

Trafin mukaan erikoiskuljetuksia koskeva lainsäädäntö uudistuu. Jatkossa suuri osa erikoiskuljetuksista hoituu ilman erikoiskuljetuslupaa, muutoksia tulee niin ikään erikoiskuljetusmerkintöihin. Myös henkilö- ja pakettiautolla tehtäviin erikoiskuljetuksiin tulee muutoksia ja esim. veneiden kuljetus helpottuu. Traktoria voi myös käyttää jatkossa laajemmin erikoiskuljetuksissa.

Trafin uusi määräys erikoiskuljetuksista kattaa koko erikoiskuljetusten toimialan ajoneuvojen hyväksymisestä luvan myöntämisen ehtoihin, liikenteenohjaukseen ja itse kuljetukseen.

- Kysymyksessä on erikoiskuljetussääntelyn kokonaisuudistus. Nykyiset säädökset perustuvat 1990-luvun päätöksiin, joihin on tehty vain välttämättömiä muutoksia viime vuosien aikana. Nyt erikoiskuljetuksia koskevat asiat on koottu määräykseen yhtenäiseksi kokonaisuudeksi ja samalla virtaviivaistamme monia käytänteitä, kertoo erikoiskuljetusten parissa vuosikymmeniä toiminut Trafin erityisasiantuntija Seppo Terävä.

Uudessa määräyksessä yksinkertaistetaan erikoiskuljetusten merkintöjä.

- Otamme käyttöön EU:ssa yleisesti käytössä olevat merkinnät, mikä helpottaa rajojen yli liikkuvia erikoiskuljetuksia EU:n alueella, kertoo Terävä.

Lue lisää...


Leasing yhä useamman yrityksen valinta

Leasing kiinnostaa yhä enenevissä määrin. Esimerkiksi vuonna 2016 toimintansa aloittanut Järvileasing Oy on löytänyt hyvin paikkansa leasingmarkkinoilla. Yhtiön toiminnan ytimessä ovat yritysten henkilö- ja hyötyautot, tähän mennessä leasingsopimuksia on tehty noin 250 ja vuoden 2017 loppuun mennessä sopimusmäärän odotetaan olevan noin 350. Yrityksen vuoden 2018 tavoitteena on 750 leasingsopimusta.

Autojen hankkiminen leasingsopimuksella on useimmille yrityksille tuttu vaihtoehto ajoneuvokannan hallintaan. Yhä useammin myös muu liiketoiminnassa tarvittava kalusto ja laitteet hankitaan leasingillä, kertoo Järvileasing Oy:n toimitusjohtaja Markku Peltoniemi.

- Aloitimme toimintamme viime vuonna ja alkuun leasingkohteina olivat pelkästään autot. Nyt kauttamme hankitaan yritysten käyttöön mitä erilaisempaa kalustoa rakennustelineistä maansiirtokoneisiin. Vastikään eräs asiakkaamme teki leasingsopimuksen 250 tuhannen euron maansiirtokoneesta. Syynä leasingin käyttöön on useimmiten se, että se on kustannustehokas ja huoleton ratkaisu ja useimmiten keventää yrityksen tasetta sekä vapauttaa pääomaa yrityksen ydinliiketoimintaan. Meidän kauttamme yritys voi hankkia leasingilla käyttöönsä käytännöllisesti katsoen aivan mitä tahansa toiminnassaan tarvittavia investointihyödykkeitä, Peltoniemi sanoo.

Lue lisää...


Vahva kasvu jatkuu teknisessä kaupassa

Teknisen Kaupan jäsenyritysten myynti jatkoi kasvuaan toisella vuosineljänneksellä. Työpäivien vähäisyydestä huolimatta myynti nousi lähes viisi prosenttia. Alkuvuonna myynti lisääntyi kuusi prosenttia.

Kevään aikana kasvu kiihtyi teollisuuden tuotteiden ja palveluissa (+9 %). Ensimmäisellä vuosipuoliskolla alan myynti lisääntyi kahdeksan prosenttia. Myös raaka-aineiden myynti jatkoi selvässä nousussa. Toimialan myynti kohosi toisella neljänneksellä kahdeksan ja koko alkuvuoden aikana 12 prosenttia edellisestä vuodesta.

Lue lisää...


Suomi heittopussina päästörajoja koskevassa edunvalvonnassa

Suomi hyväksyi vuosi sitten lähes kritiikittä EU:n sille asettamat hurjat päästövähennystavoitteet. Nyt keinojen selvittäminen on osoittautunut vaikeaksi, kun on alkanut selvitä tavoitteiden haastavuus ja kalleus.

Parlamentaarisen liikenneverkon rahoitusta arvioivan työryhmän työ liikenteen päästövähennyskeinojen löytämiseksi on osoittautunut odotetun haastavaksi. Ongelman juuret ovat EU:n Suomelle vuonna 2016 asettamissa päästövähennystavoitteissa, jotka yllättivät virkamiehet ja hallituksen. Euroopan komissio asetti tavoitteet siitä kuinka paljon kunkin EU-maan tulisi vähentää päästökaupan ulkopuolisia kasvihuonepäästöjään vuoteen 2030 mennessä. Päästöjen vähennystarve vaihteli 0-40 % välillä. Siinä missä Suomelle asetettiin 39 %:n vähennystavoite, esimerkiksi Puolan ja Kroatian vähennystarpeeksi komissio asetti seitsemän prosenttia. Suomessa suurin päästökaupan ulkopuolisten päästöjen aiheuttaja on liikenne (39 %).

”Vaikuttaa siltä, että Suomen kansalaisten puolesta päästövähennyksiä valmistelleet viranomaiset ja poliitikot eivät ole olleet asioista riittävästi perillä ja he hyväksyivät EU:n antamat tavoitteet liian helposti. Nyt tämä maksaa kansantaloudelle kohtuuttoman paljon ja tuntuu jokaisen elämässä ja kukkarossa. Suomalaisten edunvalvonta petti pahan kerran, kuten kävi aikaisemmin meriliikenteen rikkidirektiiviin kohdalla”, Autoliiton toimitusjohtaja Pasi Nieminen toteaa.

Suomen kansalliset erityispiirteet eli ohuet liikennevirrat, harvaan asuttu pitkien etäisyyksien maa, ankarat sääolosuhteet ja lähtötilanteena vanha autokanta jäivät huomiotta. Perinteiset suuret autoteollisuusmaat jyräsivät päästöpolitiikassa Suomen mennen tullen, vaikka juuri meidän olosuhteissa koko EU:n aluetta ajatellen oman henkilöauton käyttö on kaikkein perustelluinta. Meillä myös korvaavan liikenteen sekä uusien käyttövoimien käyttöönotto on kalleinta ja hankalinta.

Työryhmän työstä on valunut vähitellen tietoa julkisuuteen. Helsingin Sanomat kirjoitti 19.8, että yksi työryhmän pohtima vaihtoehto olisi autonomistajien kannustaminen autojen moottorien vaihtamiseen vähäpäästöisempiin ajoneuvoveroporkkanalla. Ajatus kuulostaa teknistaloudellisesti järjettömältä. Tämän lisäksi, mikäli auto on kerran hyväksytty liikenteeseen, sen käyttöön puuttuminen rikkoo perustuslaillista omaisuudensuojaa. Näin ollen verotuksella painostaminen tai pakottaminen ei ole hyväksytty keino. Jos puolestaan tavoitteena on ulkomaisen autoteollisuuden mahdollisten huijausten korjaaminen, niin vielä vähemmän on järkeä lähteä tekemään korjauksia verotuksellisin keinoin. Autonomistajat ovat täysin osattomia syntyneeseen tilanteeseen, jossa eurooppalaisten viranomaisten tuotevalvonta on pettänyt. Suomessa näitä viranomaisia ovat Trafi ja liikenne- ja viestintäministeriö.

Erityisen vaikeaksi asian näyttävää tekevän poliittisessa päätöksenteossa se, että ilmeisesti vasta nyt on ymmärretty miten kalliiksi EU:n vaatimusten täyttäminen kaikkine heijastusvaikutuksineen tulee suomalaisille.


Hollanti: Calais´n väkivaltaisuudet lopetettava. EU:n varmistettava kuorma-autoliikenteen turvallisuus!

Hollannin kuorma-autonkuljettajat ja kuljetusyrittäjät vaativat Ranskan viranomaisilta tiukempia otteita Ranskan Calais´iin majoittuneiden, Englantiin pyrkivien pakolaisten kuorma-autoihin ja kuljettajiin kohdistamien väkivaltaisuuksien suitsemiseksi.

Hollannin EU-meppi Dennis de Jong on ottanut asian esille EU-parlamentissa ja vaatii EU:lta voimakkaita toimenpiteitä koko EU:n kuorma-autoliikenteen turvallisuuden parantamiseksi.

- Koemme laittomien siirtolaisten ja rikollisjoukkojen kasvavaa väkivaltaa Euroopan moottoriteillä tavaraliikennettä kohtaan. Kuljettajat jätetään häpeällisellä tavalla oman onnensa nojaan. Väkivaltaisuudet ovat jo johtaneet kuolemantapauksiin ja loukkaantumisiin. Tällaisen menon on loputtava, de Jong vaatii.

- Tilanteen korjaaminen vaatii lisää turvallisia pysäköintialueita ja tehostettua poliisivalvontaa, de Jong toteaa.

Hollantilaisten vetoomus on lyhyessä ajassa keränny tyli 6200 allekirjoitusta netissä.


Ruotsi: Kohtaamisvapaat tiet turvallisia - kuluvat nopeammin

Ruotsin tie- ja kuljetusinstituutti VTI on verrannut sellaisia teitä, joilla ei ole kohtaavaa liikennettä, sellaisiin joilla on  kohtaavaa liikennettä.

- Osoittautuu että pyöräurien syvyys kasvaa jopa 60% enemmän kohtaamisvapailla teillä verrattuna ajoteillä joilla on kohtaavaa liikennettä. Syynä pidämme kuormituksen keskittymistä samoille pyöräurille kohtaamisvapailla tieosuuksilla, VTI:n tutkijainsinööri Terence McGarvey sanoo.

- Kulumisen estäminen edellyttää parempaa tierakennetta, leveämpää tietä joka sallii sivuliikettä ajoradalla, ja vahvempaa päällystemateriaalia, McGarvey sanoo.

(Transportnet.se)


Continental keksimään pyörää uudestaan

Conti esitteleen tulevassa Frankfurtin IAA autonäyttelyssä uuden pyörän sähköautoille. Pyörä koostuu vanneosasta, siihen kiinnitettävästä aluminista valmistetusta keskiöstä, alumini-jarrulevystä ja kytkennästä vetoakseliin.

Alu-keskiöllä ja isolla jarrulevyllä saadaan massaltaan poikkeuksellisen kevyt pyörä moottorin väännettäväksi. Jarrulevyn erikoisuus on sen sisäpuolelta levyyn tarttuvat jarrtupalat, jotka mahdollistavat mahtavan suurien jarrulevyjen käytön. Conti kehuu jarruja huipputehokkaiksi ja levyjä kulumattomiksi.

Ovatko jarrut vihdoin kokonaan sähkötoimiset - ilman jarrunestejärjestelmän vaatimia nesteitä ja putkistoja - sitä Conti ei ole paljastanut.

 


Saksa: Hälytyskapelli karkoittamaan varkaita

Andreas Giessler Bremerhafenissa on kehittänyt kapelliperävaunuihin erikoispressupeitteen, joka laukaisee kovaäänisen hälytyksen jos pressupeitteen kimppuun käydään teräaseella. Giessler on perustanut yrityksen hälytyspressujen valmistusta varten.

Kuorma-autokuljetuksille Saksassa syntyy vuosittain 300 mjiljoonan euron lasku rahtivarkaista. Giessler on nopeassa tahdissa saanut parikymmentä asiakasta Dubaita ja Itävaltaa myöten.

Teknisesti on mahdollista varustaa hälytinratkaisu myös lähettimellä, joka ilmoittaa pressukatteen vahingoittamisesta omistajalle ja vaikkapa poliisille netin välityksellä


Norjassa haaveillaan lentämisestä metsän voimalla

Norjan lentokenttiä hallinnoiva Avinor on selvittänyt tapoja vähentää ilmailun tuottamia kasvihuonepäästöjä. Uusien teknologioiden käyttöönotto on yksi keinoista, mutta kasvihuonekaasujen vähentämisessä norjalaiset katsovat myös mahdollisuutta korvata fossiilista polttoainetta vähemmän ympäristöä kuormittavilla biopolttoaineilla. Konsulttiyhtiö Rambollin raportin mukaan vuoteen 2030 mennessä 30 prosenttia Avinorin lentokentillä käytettävästä lentopolttoaineesta voisi olla biopolttoainetta, joka tehdään norjalaisesta metsäjätteestä.

Biopolttoaineiden valmistuksen volyymit ovat tällä hetkellä maailmanlaajuisesti pieniä, mikä näkyy niiden korkeassa hinnassa. Raportin mukaan 30 prosentin tavoitteeseen pääsemiseksi tarvittaisiinkin tukea julkisilta tahoilta.


Saksa: Johdinkuorma-autoja moottoritielle

Moottoritie 5:llä Hessenin liittovaltiossa aletaan vuoden 2018 loppupuolella liikennöidä johdinkuorma-autoilla koeluontoisesti. Osia moottoritiestä varustetaan silloin johdinlangoilla.Siemens rakentaa sähkölangat 10 km:n mittaiselle moottoritieosuudelle Frankfurtin lentokentän ja Darmstadtin välillä.

Akkusähköstä poiketen johdinsähkö tarjoaa mahdollisuuden liikennöidä pitkiä matkoja. Johdinsähköosuuksien välejä kuorma-auto voi kulkea hybridimoottorilla. Tavoitteena on hallita kasvavaa liikennettä raskaskuorma-autoilla kasvattamatta ympäristörasitusta. Siemensin mukaan energiatehokkuus johdinjärjestelmällä on kaksinkertainen polttomoottrilla ajoon verrattuna. Se tarkoittaa energiatarpeen puolittumista ja vahingollisten päästöjen merkittävää vähennystä.

Johdinkuorma-autoille on koeosuuksia pääteillä jo sekä Ruotsissa että USA:n Kaliforniassa. Scania on johdinkuorma-autokehityksen johtava tekijä.