MAN - Nopeaan toimitukseen

Seinäjoen lentoasemalle uusi palvelun tarjoaja

Valtioneuvosto on nimennyt Seinäjoen Lentoasema Oy:n 10.2.2017 lähtien ilmaliikennepalvelun tarjoajaksi Seinäjoen lentoaseman lentotiedotusvyöhykkeellä. Tähän saakka ilmaliikennepalvelua on tarjonnut Rengonharju-säätiö, joka on ilmoittanut luopuvansa yksinoikeudestaan ja päättävänsä toimintansa ilmaliikennepalvelujen tarjoajana välittömästi sen jälkeen, kun tarjoajaksi on nimetty Seinäjoen Lentoasema Oy. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi on myöntänyt Seinäjoen Lentoasema Oy:lle tarvittavat luvat joulukuussa 2016.


Daimler myi lähes kolme miljoonaa ajoneuvoa

Autonvalmistaja Daimler AG ylsi viime vuonna ajoneuvojen myynnissä omaan ennätykseensä. Yhtiö myi yhteensä noin kolme miljoonaa ajoneuvoa mikä tarkoittaa viiden prosentin kasvua edellisvuoteen verrattuna.

Ajoneuvojen myynnin kasvu oli henkilö- ja pakettiautomyynnin ansiota. Yhtiön tiedotteen mukaan Mercedes-Benz-henkilöautojen myynti kasvoi 10% ja pakettiautojen 12%. Pohjois-Amerikan, Keski-idän ja Turkin markkina-alueiden taantuma johti kuorma-autojen myynnin 17 prosentin laskuun. Linja-autojen myynti väheni 7 %

Yhtiön liikevaihto kasvoi vuonna 2016 153,3 miljardiin euroon (2015: 149,5 miljardia). Vertailukelpoinen liikevoitto oli 14,2 miljardia (13,8 miljardia) ja tilikauden tulos 8,8 miljardia euroa (2015: 8,7 mrd.).


Hallituksen esitys: 25 000 julkista latauspisteitä vuonna 2030

Valtioneuvosto on hyväksynyt Suomen kansallisen ohjelman vuosille 2017-2030 liikenteen vaihtoehtoisten käyttövoimien jakeluverkosta. Ohjelmassa asetetaan kansalliset tavoitteet liikenteen eri käyttövoimien käytölle, vaihtoehtoisia käyttövoimia käyttävien autojen määrille sekä vaihtoehtoisten käyttövoimien jakeluverkolle.

Lue lisää...Kaupan automiehille kolmevuotinen työehtosopimus

Kaupan liitto, Palvelualojen työnantajat Palta sekä Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ovat päässeet sopimukseen kaupan automiesten uudesta työehtosopimuksesta. Sopimuksessa palkankorotukset on sidottu vientiliittojen palkkaratkaisuihin. Sopimus on hyväksytty myös liittojen hallituksissa.

Helmikuun alussa voimaan tullut kaupan automiesten työehtosopimus on lähtökohtaisesti nelivuotinen mutta viimeinen vuosi on irtisanottavissa. Sopimus noudattelee kaupan alan työehtosopimusta, joten kilpailukykysopimuksen mukaisesti alalle ei tule tänä vuonna yleiskorotusta. Ensimmäisen vuoden jälkeen palkankorotukset on sidottu vientiliittojen mahdollisiin palkankorotuksiin. Lisäksi työehtosopimusta on yhdenmukaistettu kaupan työehtosopimuksen kanssa paikallisen sopimisen sekä muun muassa sairauspoissaoloja ja perhevapaita koskevissa määräyksissä.


Wabcon teknologiaa venäläisiin kuorma-autoihin

Ajoneuvojen sähköjärjestelmien valmistaja Wabco on jatkanut pitkäaikaista yhteistyötään Venäjän suurimman kuorma-autovalmistaja Kamazin kanssa. Wabco toimittaa Kamazille muun muassa ABS-, EBS- ja mBSP-jarrujärjestelmiä. Wabco on sopimuksen myötä ainoa järjestelmien toimittaja Kamazin uusimmissa raskaiden ajoneuvojen alustoissa.


Baltian maat sopivat Rail Balticasta

Viro, Latvia ja Liettua ovat allekirjoittaneet sopimuksen Rail Balticasta, rautatieyhteydestä Tallinnasta Baltian maiden läpi lopputavoitteena Puolan pääkaupunki Varsova. Sopimus aikatauluttaa rakentamisen ja sopii reitistä ja teknisistä yksityiskohdista, joilla yhdistetään Baltian maat Länsi-Eurooppaan, lähinnä Varsovan kautta Berliiniin. Radan on tarkoitus valmistua kolmen Baltiasn maan läpi 2025 mennessä ja yhdistyä Varsovaan 2030 mennessä.

Rail Baltica olisi suurnopeusrata Tallinnan, Riikan ja Kaunasin kautta Puolan rajalle. Raakentamiskustannukset on arvioitu noin 3,7 miljardiksi euroksi.


Valmet Automotive kasvattaa toimintaansa

Valmet Automotive on allekirjoittanut sopimuksen, jolla se ostaa Semconin, Tukholman pörssissä noteeratun kansainvälisen teknologiayrityksen, suunnittelupalvelutoiminnat Saksassa. Kauppa lisää Valmet Automotive ‑konsernin henkilöstöä noin 800:lla sekä liikevaihtoa noin 90 miljoonalla eurolla. Kauppa sisältää Semconin autoteollisuudelle suunnatut suunnittelupalvelut Saksassa sekä testaustoiminnan Espanjassa.

Nyt allekirjoitettu sopimus sekä aiemmin ilmoitettu strateginen kumppanuus CATL:n kanssa liittyvät Valmet Automotiven tavoitteeseen laajentaa toimintaansa sopimusvalmistuksesta ja avoautojen kattojärjestelmistä. Yhtiön tavoitteena on kehittyä näiden lisäksi keskeiseksi autoteollisuuden suunnittelupalvelujen tarjoajaksi Euroopassa ja rakentaa vahva asema erityisesti nopeasti kasvavilla sähköautomarkkinoilla.

Lue lisää...


Panu Ihamuotilasta Renault Trucksin kaupallinen päällikkö

Renault Trucks kuorma- ja pakettiautojen kaupalliseksi päälliköksi on nimitetty BBA Panu Ihamuotila (46). Hän aloitti tehtävässään 1.2.2017 ja vastaa Renault Trucks kuorma- ja pakettiautojen myynnistä maahantuontiorganisaatio Volvo Finland Ab:ssa. Hän raportoi Volvo Finland Ab:n myyntijohtaja Arto Taipolalle. 

 

 


Amazon: Ilmakuljetuskeskus USA:han

Verkkokauppajättiläinen Amazon suunnittelee ensimmäistä 1,49 miljardin dollarin (n. 1,38 miljardia euroa) arvoista lentokuljetuskeskustaan Pohjois-Kentuckyn Cincinnatiin. Se "ruokkisi" Amazonin viime vuonna liisaamaa 16 rahtikoneen Prime Air konekantaa. Amazonin lentorahtikeskus työllistäisi noin 2000 henkilöä.

Amazon perustelee linjaustaa halulla vähentää välikäsiä  ja kuluja, ja ottaa omaan hallintaan rahtikuljetuksensa. Sitä varten Amazon on liisannut kahdelta lentoyhtiöltä yhteensä 40 rahtikonetta, joista 16 jo suorittaa lentokuljetuksia USA:ssa.

Omilla lentokuljetuksillaan Amazon nousee USA:ssa ennen kaikkea UPS:n ja FedExin haastajaksi.

(Vogel)


9 EU:ssa: Alas sosiaalisorto kuljetusalalla!

Tanska, Norja, Ruotsi, Saksa, Ranska, Itävalta, Belgia, Luxemburg, Italia ovat tehneet sopimuksen kuljetusalalla vallitsevan sosiaalisen sorron vastustamisesta. "Tavoitteena on siihen liittyvien turvallisuusongelmien ja epäreilun kilpailun poistaminen", Saksan liikenneministeri Alexander Dobrindt perustelee.

Sopimuksen tehneet valtiot haluavat yhtenäistää eurooppalaisten sosiaalilakien tulkintaa ja noudattamista sekä torjua väärinkäytöksiä.

Siihen liittyen Saksassa valmistellaan kuljetuksiin liittyvää henkilöstöä koskevaa lakimuutosta, joka Belgian ja Ranskan esimerkkiä noudattaen kieltää kuorma-auton ohjaamon käytön viikkolepoon.

Dobrindt torjuu väitteen, että yhdeksän EU-jäsenmaan tekemä sopimus kohdistuisi Itäeuroopan maihin. "Haluamme selkeyttää käytäntöjä Euroopassa, haluamme kiristää valvontaa ja haluamme lisätä tiedon kulkua ja tietojen vaihtoa maittemme välillä", Dobrindt toteaa.

(Vogel)

Entä Suomi?! (toim.huom.)


VW: "Hopeoitu" tuulilasi lämmittää ja jäähdyttää

Läpinäkyvän ohut sähkölämmitteinen hopeakalvo tuulilasissa parantaa tulevaisuudessa näkyvyyttä tuulilasin läpi sekä kesä- että talviolosuhteissa. Näin lämmitetty tuulilasi poistaa tehokaasti huurteen, lumen ja jään. VW tarjoaa heti tuulilasia lisävarusteena autoissaan.

Hopea-tuulilasi kuluttaa enintään 400-500 Wattia tehoa. Lasissa on lisäksi ulkoa näkymättön tuulilasin pyyhkijöiden lämmitys, joka estää pyyhkijäkumien jäätymisen lasiin .

Kesällä hopea-lasilla on päinvastainen vaikutus. VW:n mukaan se heijastaa takaisin jopa 60% aurinkolämmöstä. Perinteisiiin tuulilaseihin verrattuna lämmön pudotus sisätiloissa on jopa 15 astetta, mikä vuorostaan myös nopeuttaa ilmastoinnin tehoa.


Ruotsi: Kuorma-autoille kova tiemaksu

Vägslitagekommittèn eli Ruotsin "Tiekulumiskomitea" esittää 100-120 SEK/100 km tiemaksua riippuen kuorma-auton koosta ja ympäristöluokituksesta varauksella, että tiemaksu voi toteutua sitäkin korkeampana. Tässä kohdassa selvitys on törmännyt vaikeuteen, joka johtuu etenkin suomalaisten kuljetusyritysten kuljetuksista Ruotsin teillä.

Korkeimpien tiemaksujen arvellaan kohdistuvan ennen kaikkea puun- ja elintarvikekuljetuksiin.

Pelätään että korkea tiemaksu voi johtaa epäreiluun kilpailuun mm. suomalaisten kanssa, jotka kulkevat halvempien tiemaaksujen teillä.

Kuorma-autokuljetuksia on tarkoitus seurata elektronisesti ja tarkastaa 400 kameralla, mikä yhdessä poliisivoimien lisäyksen kanssa tulee maksamaan noin 1,5 miljardia kruunua. Tiemaksujen arvioidaan tuottavan 3-4 miljardia kruunua vuodessa.


Belgia: Kuljettajat ja kuljetusyritykset vetäytyvät Itäeuroopasta

Viranomaistarkkailun ja -tarkastusten kiristyminen panee belgialaiset kuljetusyritykset ja kuorma-autonkuljettajat vetäytymään Itäeuroopasta.

EU:n laaajeneminen Itäeurooppaan 2004-07 pani belgialaiset kuljetusyritykset perustamaan tytäryhtiöitä Itäeuroopan matalapalkkamaihin.

Tiukennettu työsopimusvalvonta on nyt johtanut siihen, että belgialaiset kuljetusyritykset vähentävät itäeurooppalaisia kuljettajia, vähentävät ja lopettavat tytäryhtiöidensä toimintaa Itäeuroopassa ja palauttavat toimintansa Belgiaan.

Belgian verottaja on langettanut belgialaisille kuljetusyrityksille 20 miljoonan euron edestä sakkoja palkanmaksukikkailusta 2016. Summa kasvoi viidellä miljoonalla eurolla vuodesta 2015.


Ranska ja Espanja testaavat elektronista CMR-rahtikirjaa

Ranska ja Espanja ovat  tammikuussa sopineet kuuden kuukauden mittaisesta kokeilusta elektronisella rahtikirjalla (e-CMR) valtioiden rajat ylittävässä liikenteessä. Alan kansainväliset järjestöt IRU, FNTR ja ASTIC ovat sopineet kokeilusta.

Tavoitteena on laajentaa kokeilua vuoden 2017 loppuun mennessä Benelux-maihin ja eräisiin muihin EU-jäsenmaihin. Alan hollantilainen pääjärjestö TLN arvioi, että paperisten rahtikirjojen vaihtuminen elektronisiksi säästäisi maassa kustannuksia jopa 180 miljoonaa euroa vuodessa.


Saksa: Itäeurooppalaiset kaappaavat markkinaosuuksia

Vuonna 2016 putosi saksalaisten kuljetusliikkeiden osuus tiemaksun alaisten teiden liikenteessä 59,1%:iin edellisen vuoden 59,9%:sta. Vastaavasti kasvoi ulkomaisten kuljetusliikkeiden osuus 40,1%:sta 40,9%:iin.

Tämän vuoden puolella saksalaiset kuljetusyritykset ovat kasvattaneet liikennettään 7,8% edellisvuoteen verrattuna, kun ulkomaalaiset ovat kasvattaneet vielä enemmän eli 11,3%.

Vuonna 2016 suurimpia markkinaosuuksiensa kasvattajia Saksan tiemaksun alaisilla teillä olivat liettualaiset (+20,5%), romanialaiset (+20,4%) ja puolalaiset (+18,7%).