SuperMax – Valmiina töihin!

Ladattavat hybridit kasvattavat suosiotaan

Vuonna 2016 vaihtoehtoisilla käyttövoimilla (ladattavat hybridit, sähkö, kaasu, flexifuel ja vety) kulkevia henkilöautoja ensirekisteröitiin 1 610, joka on 75 % enemmän edellisvuoteen verrattuna. Bensiinikäyttöisiä henkilöautoja ensirekisteröitiin 13 % ja dieselkäyttöisiä 2 % enemmän kuin edellisvuonna. Vaihtoehtoisten käyttövoimilla kulkevien henkilöautojen ensirekisteröintien kasvu johtuu erityisesti ladattavien hybridien määrän kasvusta. Ladattavien bensiinihybridien osuus vaihtoehtoisista käyttövoimista on jo lähes 70 %, mikä kompensoi flexifuelin ja sähköautojen suosion hiipumista.

Flexifuelin suosio on tippunut yli 90 prosentin osuudesta reiluun prosenttiin 2010-luvun aikana. Myös täyssähköautojen rekisteröintimäärät laskivat hieman viime vuonna. Ensirekisteröintien perusteella sähköautojen yleistyminen ajoittui vuosille 2013–2015, jolloin yritysten oli mahdollista hyödyntää leasingautojen hankinnassa täysimääräisesti työ- ja elinkeinoministeriön sähköautoille myöntämää energiatukea. Energiatukeen oli oikeutettu, mikäli ajoneuvo hankittiin ja otettiin käyttöön vuoden 2015 loppuun mennessä.


Joukkoliikenteen reaaliaikatiedon hyödyntämistä testataan

Liikennevirasto on käynnistänyt pilotin, jossa testataan valtakunnallisen bussi- ja junaliikenteen reaaliaikatiedon vastaanottoa ja jakelua. Pilotti päättyy toukokuussa 2017, jolloin Liikenneviraston mukaan pitäisi tietää muun muassa millaisia reaaliaikajärjestelmiä kaupunkien tulisi ottaa käyttöönsä.

Pilotin tavoitteena on selvittää, mitkä ovat reaaliaikatiedolle asetettavat vaatimukset, miten tätä tietoa voidaan tuottaa ja miten se voidaan linkittää staattiseen aikataulutietoon. Lisäksi pilotissa selvitetään, mitä vaatimuksia reaaliaikatietoa tuottaville järjestelmille tulee asettaa ja millaisia reaaliaikadatan tarkistustyökaluja tarvitaan.

Pilottikaupungeiksi ovat ilmoittautuneet Jyväskylä, Lahti, Oulu, Lappeenranta ja Joensuu. Näiden kaupunkien vastuulla on reaaliaikatiedon tuottaminen joko itse tai sopimusohjauksen kautta. Markkinoilla olevat yritykset hyötyvät Liikenneviraston mukaan pilotin lopputuloksista siten, että kertyneen tiedon pohjalta ne pystyvät kehittämään ja tarjoamaan yhteensopivia ratkaisuja asiakkailleen.


Keinoäly istuu autoihin

CES-näyttelyssä Las Vegasissa keinoäly autoissa erottui ykköstrendinä. Toyotan "Consept-i" esitteli keinoälyn, joka tunnistaa autossa matkustavien tarpeet jopa matkustajia ennen. Audi puolestaan tuo IT-yritys Nvidian  kanssa jo vuonna 2020 liikenteeseen autonomisen eli robottiauton keinoälyllä.

Keinoälyllä parannetaan turvallisuutta sarjatuotantoasteelle ennen kaikkea auton autonomisina toimintoina ympäristön havainnoimiseksi ja ymmärtämiseksi.

Nvidia kehittää auto-tietokonetta yhdessä Boschin ja ZF:n kanssa. Ihmisen ohjatessa autoa, tietokoneen softa toimii eräänlaisena autopilottina varoittaen mahdollisista liikennevaaroista.

Toyota esitteli digitalisen avustajan, "Yui:n", joka korvaa merkittävässä määrin kojelaudan kytkimien ja kosketusnäytön käyttöä ajon aikana. Auton keulassa toimiva näyttö kertoo ulos eteen ja taakse jalankulkijoille ja muulle liikenteelle, milloin auto toimii kuljettajan ohjaamana, milloin autonomisesti keinoälyn ohjaamana.

Keinoälyn tehostumiselle ja yleistymiselle ei nähdä rajoja autoteollisuudessa.LähiTapiola: Vakavimmat liikennevahingot maaseudulla

Korvausten euromäärillä katsottuna vakavimmat liikennevahingot sattuvat pääsääntöisesti maaseudulla. Kaupungeissa sattuu paljon peltikolareita ja esimerkiksi parkkipaikkavahinkoja. Maaseudulla välimatkat ovat pidempiä ja autoa käytetään pidempään maantieajoon. Nopeudet ovat suurempia, kolarit usein sattuessaan tuhoisampia ja johtavat useammin henkilövahinkoon.

Kuljettajan ikä vaikuttaa. LähiTapiolan vahinkotilastojen mukaan 18-vuotiailla vahinkojen todennäköisyys on jopa 5-kertainen keski-ikäisiin kuljettajiin nähden.


Saimaan kanava talvitauolle normaalia aiemmin

Saimaan kanava suljetaan liikenteeltä sunnuntaina 15.1.2017 kello 23 Suomen aikaa. Yleensä Saimaan kanava suljetaan vasta tammikuun lopussa, mutta tänä vuonna sulkeminen tehdään kanavalla aloitettavasta historiallisesta remontista johtuen etuajassa. Saimaan kanavan alaportit uusitaan korjausvelkapaketista saadulla lisärahoituksella. Urakka aloitetaan tänä talvena ja viimeiset portit asennetaan keväällä 2019. Ensimmäisenä uusitaan Saimaan kanavan suurimman sulun, eli Mälkiän sulun alaportit. Tämä tapahtuu nyt talvella Saimaan kanavan liikennekatkon aikana. Liikenne Saimaan kanavalla on tarkoitus aloittaa uudestaan huhtikuun loppupuolella.

Saimaan kanavalla kulki viime vuonna tavaraa 1 197 000 tonnia. Tällainen tavaramäärä vastaisi tieliikenteessä noin 15 750 täyteen lastattua rekkaa. Saimaan kanavan tavaraliikenne väheni vuonna 2016 noin 9 %, kun sitä verrataan vuoden 2015 lukuihin. Vähennystä oli sekä tuonnissa (- 7 %) että viennissä (- 11 %).


Neste lanseerasi jätteistä valmistetun dieselin

Neste on tuonut markkinoille täysin jätteistä ja tähteistä valmistetun Neste MY uusiutuvan dieselin valituilla asemilla pääkaupunkiseudulla tänään 9.1.2017. Nesteen mukaan tuotteella voidaan saavuttaa jopa 90 prosenttia pienemmät kasvihuonekaasupäästöt polttoaineen koko elinkaaren aikana perinteiseen fossiiliseen dieseliin verrattuna.

Neste MY uusiutuvan dieselin myynti alkaa Nesteen asemilla, joita ovat Espoo Piispanmäki, Vantaa Ilmakehä, Helsinki Konala, Espoo Otaniemi, Espoo Olari ja Vantaa Varisto. Hinnaltaan tuote on hieman kalliimpaa kuin Neste Pro Diesel, jossa on vähintään 15 prosenttia uusiutuvaa dieseliä. Tammikuun aikana myynti laajenee myös valituille raskaan liikenteen Neste Truck -asemille.

Nesteen kehittämään NEXBTL-teknologiaan perustuvan Neste MY uusiutuvan dieselin käyttö ei vaadi mitään muutoksia ajoneuvoihin ja se on yhteensopiva muiden diesel-laatujen kanssa.


Vuosi 2016 hyvä hyötyajoneuvomyynnille

Paketti- ja kuorma-autojen kysyntä kasvoi vuonna 2016 keskimääräistä enemmän. Pakettiautoja ensirekisteröitiin viime vuonna 13 523, mikä on 18,3 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Vuosina 2000–2008 rekisteröitiin keskimäärin 14 300 uutta pakettiautoa vuodessa. Vuosina 2009–2016 keskimääräinen pakettiautojen ensirekisteröintimäärä on ollut 11 500. Pakettiautojen kysyntä on siis saavuttamassa vähitellen 2000-luvun alkuvuosien normaalin tason.

Kuorma-autoja ensirekisteröitiin viime vuonna 3 330 kappaletta ja vuoteen 2015 verrattuna rekisteröintimäärä kasvoi 23 prosenttia. Raskaiden, yli 16-tonnisten kuorma-autojen rekisteröintimäärä kasvoi 22,2 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Niitä rekisteröitiin kaikkiaan 2 599. Kuorma-autojen ensirekisteröintien määrä on edelleen verrattain pieni, vaikka kasvu onkin ollut viime vuosina nopeaa. Vuosina 2000–2008 kuorma-autoja ensirekisteröitiin vuosittain keskimäärin 5 200, kun vuosina 2009–2016 määrä on ollut keskimäärin 3 100 vuodessa.

Myös linja-autojen ensirekisteröintien määrä on kasvanut. Uusia linja-autoja rekisteröitiin viime vuonna 586 kappaletta, joka on 11,4 prosenttia enemmän kuin vuonna 2015.


Lähes 9 miljoonaa rajanylitystä

Rajavartiolaitoksen vuosikatsauksen mukaan vuonna 2016 itärajan yli matkusti noin 8 771 000 rajanylittäjää. Rajanylitysten määrä väheni viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden 5 %.

Venäläisten matkustajien osuus itärajan kokonaisliikenteestä oli noin 64 %, kun se viime vuonna oli noin 65 %. Suomalaisten osuus itärajan kokonaisliikenteestä oli noin 32 %, kun se vuotta aiemmin oli noin 31 %. Suomalaisten rajanylitysten määrä väheni 2 892 000:sta 2 802 000:een (-3 %), kun taas venäläisten määrä väheni 5 990 000:sta 5 619 000:een (-6 %).

Itäliikenteen kokonaismäärän laskusta huolimatta kansainvälisistä rajanylityspaikoista liikenne kasvoi Vainikkalassa (+6 %), Kuusamossa (+4 %) sekä Vartiuksessa (+1 %). Matkustajaliikenne väheni eniten Sallassa (-14 %) sekä Raja-Joosepissa (-12 %) ja Imatralla (-12 %). Itärajaliikenteen kehitys ilmenee alta.


KAHA: Calix Slim Line entistä helpommalla

Calix Slim Line -sisätilanlämmittimen voi asentaa ilman porattavia reikiä uudenlaisen kiinnitystelineen tai tukijalan avulla. Lämmittimen kulmaa voi säätää jopa 30 °. Oikealla puhalluskulmalla sisätilat lämpenevät ja ikkunat sulavat entistä nopeammin.

Lohkolämmitin ja sisätilanlämmitin kytketään verkkovirtaan LED-valolla varustettulla liitäntäjohdolla. Valo helpottaa kiinnittämistä pimeällä. Kun johdossa on virtaa, loistaa johdon pää kirkkaan vihreänä koko lämmityksen ajan. 

Lohkolämmittimen johdolle ei enää tarvitse porata reikää puskuriin tai maskiin. Calix-asennuskiinnike minipistorasioineen asennetaan näppärästi rekisterikilven alle kiinnikkeisiin.


Renault kuorma-autojen myynti kaksinkertaistui Suomessa 2016

Renault Trucks T- ja D-sarjan kuorma-autoja sekä Master pakettiautoja myytiin 2016 yhteensä 185 kpl,
kun edellisvuoden vastaava luku oli 95 kpl. Myynti on lähes nelinkertaistunut vuodesta 2014.

Vuonna 2016 T-sarjalasia myytiin Suomessa 50kpl. Kasvua on tapahtunut myös D-malliston jakeluautojen sekä Master pakettiautojen osalta.

Renault Trucks mallisto laajeni vuoden alusta 2017 kattamaan myös maansiirron C-sarjan, sekä raskaan maansiirron K-sarjan kuorma-autot.


Saksa: Terveystarkastus 5 vuoden välein ehdoksi C1- ja C1E-ajokorteille

Saksan liittovaltion liikenneministeriö on muuttanut C1- ja C1E-ajokorttien voimassaoloa viisivuotiseksi. Uuden viisivuotiskauden ehdoksi on määrätty terveystarkastus viimeistään kuusi viikkoa ennen ajokorttien voimassaolon umpeutumista. Määräys astuu voimaan taannehtivana vuoden 2013 alkuun. EU:ssa on tekeillä vastaava esitys.

Pakollisessa lääkärintarkastuksessa silmien kunnon ja näkökyvyn selvitys on keskeisessä asemassa. Myös fyysinen ja psyykkinen terveys ovat tärkeitä tarkastettavia.


Trump arvosteli, Ford peruutti

Ford on pysäyttänyt suunnitelmansa sijoittaa 1,6 miljardia dollaria uuteen autotehtaaseen San Luis Potosissa Meksikossa sen jälkeen kun USAn tuleva presidentti Donald Trump oli arvostellut ankarasti Fordia ja muita teollisuuskonserneja USAssa suunnitelmista siirtää tuotantoa matalapalkka-naapurimaahan Meksikoon.

Ford aikoo silti valmistaa uuden sukupolven Focus-mallejaan jo olemassa olevassa tehtaassaan Hermosillossa Meksikossa oman kannattavuutensa vahvistamiseksi.

Trump on arvostellut ankarasti myös General Motorsia autotuonnistaan Meksikosta. "GM lähettää Meksikossa valmistettuja Chevy Cruze mallejaan verovapaasti myyjilleen USAssa", Trump kirjoittaa Twitterissä.


Nissan LEAF myydyin sähköauto Suomessa 2016

Maailman myydyin täysin sähkökäyttöinen auto, Nissan LEAF, nousi Suomessa sähköautojen myyntitilaston ykköseksi 86 autolla. Nissan e-NV200-pakettiautoja myytiin viime vuonna 44 kappaletta, jotka nostavat Nissanin merkkinä koko sähköautojen myyntitilaston kärkeen.

Sähkökäyttöisten henkilö- ja pakettiautojen ensirekisteröinnit 1.1.-31.12.2016

Merkki ja malli, kpl,  %-osuus

NISSAN LEAF, 86, 30.5 %

TESLA  MODEL S, 85, 30.1 %

NISSAN E-NV200, 44, 15.6 %

TESLA  MODEL X, 36, 12.8 %

BMW I3-SARJA, 15, 5.3 %

VOLKSWAGEN UP!, 6, 2.1 %

VOLKSWAGEN GOLF, 5, 1.8 %

YHTEENSÄ, 282, 100.0 % 


Ruotsi: Ratin takana 1,3 miljoonaa heikkonäköistä

Synbesiktningen, Ruotsin suurin autoilijoiden näkötestaaja, hälyttää: näkökyvyltään liikennevaarallisten autoilijoiden määrä on viimeksi kuluneiden vuosien aikana kasvanut tasaisesti ja on nyt ennätyskorkealla. 1,3 miljoonaa kuljettajaa ohjaa auto liikenteessä näkökyvyllä, joka vaarantaa liikenneturvallisuutta. 750 000 näkee niin huonosti, että eivät saisi ajokorttia lainkaan.

Entä Suomessa? (toim. huom.)


Norja: 256 miljoonaa kruunua sakkoja ulkomaalaisilta maksamatta

35 000 sakkoa yhteismäärältään 256 miljoonaa Norjan kruunua on ulkomaalaisilta kuljettajilta maksamatta. Kasvua on 28% kolmen vuoden osalta. Suuriin osa ulkomaalaisille kuljettajille määrätyistä sakoista jää maksamatta. Norjan valtiolla ei ole mahdollisuuksia periä sakkomaksuja Pohjoismaiden ulkopuolelta. 

Norjassa harkitaan tiukennettuja maksuvaatimuksia ulkomaalaisille. Keinovalikoimassa nähdään käteisalennuksia, ajoneuvon seisauttamista, maastapoistumiskieltoa, ym.