Scania-juhlakiertue

HVO haastaa dieselin Ruotsissa

Ruotsissa kuljetusyrittäjät siirtyvät kiihtyvässä tahdissa dieselistä ajamaan HVO:lla. Volvo hyväksyy HVO:n, Mercedes-Benz hyväksyy HVO:n, otskiot julistavat Ruotsin ammattilehdissä.

HVO, Hydrotreated Vegetable Oil, tarkoittaa Nesteen NEXBTL: ää, ja UPM:n Vernoa.

Nesteen 2,4 miljoonan tonnin vuosituotannosta vain 400 000 tonnia on palmuöljystä vapaata. Neste aikoo kuitenkin asteittain siirtyä Rotterdamin tuotantolaitoksessa Pfad:ia (Palmoil Fatty Acid) eli palmuöljytuotannon jäännöstä, jota EU:n  sääntöjen mukaan ei lueta palmuöljyksi.

HVO:nratkaiseva menestystekijä Ruotsissa on sikäläisen verottaja myöntämä verohelpotus, joka tekee HVO:n hinnaltaan kilpailukykyiseksi dieselöljyn kanssa. Norjan ja Tanskan vaatimukset 5,5 % ylittävästä sekoitussuhteesta ehtona verohelpotukselle eivät toistaiseksi edistä HVO:n kilpailukykyä.

Lisää asiasta ja Nesteen mahdollisuuksista Auto, tekniikka ja kuljetus 4/2016 numerossa.


Lapin tiestölle ennustetaan vaikeaa kelirikkoa

Meri-Lappia lukuun ottamatta ELY-keskus ennustaa Lappiin vaikeaa kelirikkoa. Teiden kelirikkokausi alkaa Lapin alueella yleensä huhtikuun puolivälissä ja kestää sääoloista riippuen aina kesäkuun alkupäiviin saakka. Lauha talvikausi voi vaikuttaa siihen, että kelirikkokausi alkaa Lapissa normaalia aiemmin. Lauha talvi on myös vaurioittanut teiden päällysteitä, lähinnä reikiintymistä on ilmennyt.

Koko Pohjois-Suomeen ennustetaan vaikeaa kelirikkoa, lukuun ottamatta Perämeren rannikkoa, jonne ennustetaan keskivaikeaa kelirikkoa. Eteläisempään Suomeen ennustetaan keskivaikeaa kelirikkoa länsirannikolla ja muualle helppoa kelirikkoa.

ELY-keskuksesta toivotaan, että tienkäyttäjät merkitsisivät teille syntyneet liikennettä vaarantavat reiät esimerkiksi risulla tai havulla ja ilmoittaisivat niistä Tienkäyttäjän linjalle 0200 – 2100.

Lapin ELY-keskuksen kevään 2016 painorajoitusennuste (PDF). Kevään sää ja paikalliset olosuhteet vaikuttavat kelirikon aiheuttaman painorajoitusennusteen toteutumiseen. Painorajoituksia koskeva reaaliaikainen ja kattavin tieto kulloinkin vallitsevasta painorajoitustilanteesta löytyy liikenneviraston karttapalvelusta. Lisäksi tietoa saa puhelimitse Tienkäyttäjän linjalta.


Daimler: Yhdistettävyys takaa menestyksen

Kuljetustoiminta on tietoa tulvillaan; pilvessä, netissä! Ongelmana on, ettei tarpeellinen tieto löydä oikea-aikaisesti tarvitsijaansa. Tietojen yhdistettävyys sitä tarvitseviin kohteisiin on tämän päivän suuri haaste.

3/4 kaikista tavarakuljetuksista Euroopassa kulkee kuorma- tai pakettiautoilla. Kuorma-auto on hyvinvointimme selkäranka. Ilman sitä elintarvikkeet, hyödykkeet, tarvikkeet eivät saavuttaisi kuluttajia eikä työpaikkoja. Ja maailmantalouden kasvun myötä kuljetukset lisääntyvät, verkkokaupan myötä jyrkästikin. Vuoteen 2050 mennessä ne kolminkertaistuvat.

Samalla vain 1/3 kuorma-autoista on tien päällä kuormattuina. 2/3 ajastaan kuorma-autot seisovat, odottavat tehottomina tehtanporteilla, rajamuodollisuuksissa, odotuspaikoilla, taukopaikoilla, maaliikennekskuksissa, liikenneruuhkissa, huolloissa, korjaamoissa... Ajantasaisen tiedon puutteen vuoksi. Seisonta-aja vähentäjä, poistajakin, löytyy olemassa olevan tiedon yhdistettävyydessä tarpeeseen.

Yhdistettävyys, englanniksi Connectivity, on asia, johon jokaisen kumipyöräkuljetuksista leipänsä ansaitsevan kannattaa syventyä. Missä nyt ollaan ja millä tavalla asiassa edetään, siitä raportti Auto, tekniikka ja kuljetus 4/2016 numerossa, joka ilmestyy huhtikuussa.Daimler: Autonominen saattueajo tulossa

Daimler esitteli 1-2.3. Saksan Düsseldorfissa kolmen Mercedes-rekan autonomista saattueajoa. Kaikki kolme etenivät moottoritiellä ilman kuljettajan apua. Rekkojen väli oli vain 15 metriä. Koko letkan pituus oli 80 metriä, kun se normaalioloissa olisi 150 m.

Kun ensimmäisenä ajavan eteen heitettiin este, joka sai sen tekemään paniikkijarrutuksen, sen perässä kulkevat tekivät saman hätäjarrutuksen vain 0,1 sekunnin reaktioajalla. Siihen ei ihminen pysty. Rekkojen keskinäinen väli supistui arviolta vain parin metrin verran. 

Mitä sitten tapahtui, kun 15 m välein kulkevien rekkojen väliin tunkeutui henkilöauto? Ja millä tavalla viimeisenäkin kulkeva näki eteenpäin edellään ajavien "läpi" jopa puoli kilometriä moottoritietä ja edellä ajavaa liikennettä... ja paljonko imussa ajaneet säästivät polttoainetta... selviää autonomisesti kulkevaa rekkasaattuetta käsittelevästä raportista Auto, tekniikka ja kuljetus 4/2016 lehdessä, joka ilmestyy huhtikuussa.

 


Pohjalaismaakuntien kelirikosta odotetaan normaalia

ELY-keskuksen mukaan Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakuntien alueella kelirikon odotetaan olevan tänä keväänä keskimääräisellä tasolla. Ennuste pohjautuu alkutalven sääolosuhteisiin, jolloin pohjaveden pinta jäi korkealle muodostaen jäätä tierakenteisiin. Roudan syvyys tierakenteissa on kuitenkin normaalilla tasolla lauhan talven vaikutuksesta.

Kevään kelirikon vaikeus riippuu oleellisesti kevään säätiloista. Hitaasti etenevä viileä kevät, aurinkoisine päivineen ja mahdollisine yöpakkasineen, vähentää kelirikkoa. Nopeasti etenevä kevään tulo sateineen ja pilvisine päivineen puolestaan lisää kelirikkoa.

Lauha talvi on vaurioittanut teiden päällysteitä

Päällystetyt tiet ovat kärsineet talven lauhoista ja sateisista keleistä. Päällysteisiin on muodostunut paljon vaurioita, joiden johdosta pahimmin vaurioituneille osuuksille joudutaan mahdollisesti asettamaan nopeusrajoituksia.

Ajantasainen tieto painorajoituksista.


Ajoneuvokanta kasvoi vuonna 2015

Ajoneuvorekisterissä oli vuoden 2015 päättyessä 6 152 680 ajoneuvoa, joista liikennekäytössä oli 5 066 119 ajoneuvoa. Rekisterissä olevien ajoneuvojen kokonaismäärä kasvoi 2,3 prosenttia ja liikennekäytössä olevien ajoneuvojen määrä kasvoi 0,4 prosenttia vuoden 2014 lopun tilanteeseen verrattuna. Ahvenanmaan rekisterissä oli vuoden 2015 lopussa 45 008 ajoneuvoa.

Vuoden 2015 lopussa rekisterissä oli 3 257 581 henkilöautoa, joista liikennekäytössä oli 2 635 643. Rekisterissä olevien henkilöautojen määrä kasvoi 2,0 prosenttia ja liikennekäytössä olevien henkilöautojen määrä kasvoi 0,7 prosenttia. Rekisterissä olevien henkilöautojen määrän kasvu oli suurinta Pohjois-Pohjanmaalla ja pienintä Satakunnassa.

(Lähde: Ajoneuvokantatilastot 2015, Tilastokeskus, Trafi, Ålands Motorfordonsbyrå)


Kansainvälinen tieliikennesopimus automaation asialle

Liikenne ja viestintäministeriön mukaan kansainvälistä tieliikennesopimusta on muutettu siten, että se sallii ajoneuvojen automaattiset kuljettajaa avustavat järjestelmät. Tavoitteena on edistää ajoneuvojen automatisaatiota ja teknistä kehitystä.

Sopimusmuutos ei vaikuta kuljettajavastuun perusteisiin. Teknisistä järjestelmistä riippumatta ajoneuvon on edelleen oltava koko ajan ihmiskuljettajan hallinnassa. Muutoksilla ei ole vaikutuksia suomalaiseen tieliikennelainsäädäntöön.

Muutoksen jälkeen ajoneuvoissa sallitaan teknisten vaatimusten mukaiset kuljettajaa avustavat järjestelmät, joiden toimintaan kuljettaja ei voi vaikuttaa. Sopimus sallii myös sellaiset järjestelmät, jotka ovat kytkettävissä pois päältä, kuten kaistavahti tai adaptiivinen vakionopeudensäädin.

Hallitus päätti kansainvälisen tieliikennesopimuksen muutosten voimaasaattamisesta Suomen osalta 17. maaliskuuta 2016. Sopimus tulee kansainvälisesti voimaan 23. maaliskuuta 2016.


Ruuhkamaksut eivät ole helpottaneet Tukholman ruuhkia

TomTom on julkaissut uuden TomTom Traffic Index 2016 -ruuhkaraportin. Viidettä kertaa julkaistava raportti kattaa 295 kaupunkia 38 maasta ja sen mukaan kansainvälinen ruuhkatilanne on pahentunut.

Maailmanlaajuisesti liikenne on kahdeksan vuoden aikana ruuhkautunut 13 prosenttia. Kaupunkien ja maanosien välillä on kuitenkin suuria eroja. Pohjois-Amerikassa liikenne on 17 prosenttia tukkoisempaa, kun taas Euroopassa ruuhkat ovat pahentuneet vain kaksi prosenttia ajanjakson aikana.

Maailman pahimmat ruuhkat löytyvät Mexico Citystä, Bangkokista ja Istanbulista. Näissä kaikissa ruuhkat pidentävät ajoaikoja jopa yli 50 prosenttia.

Tukholma on yhä, ruuhkamaksuista huolimatta, Pohjoismaiden selvästi ruuhkaisin kaupunki. Toisella sijalla on niin ikään ruuhkamaksuja käyttävä Oslo.

Lue lisää...


Kesäaikaan siirrytään ensi viikonloppuna

Kellot siirretään jälleen kesäaikaan ensi viikonloppuna lauantain ja sunnuntain välisenä yönä. Kelloja siirretään tunti eteenpäin aamuyöllä kello 3.00.

Normaaliaikaan palataan sunnuntaina 30. lokakuuta, jolloin kellon viisareita käännetään tunti taaksepäin klo 4.00.


Vienti Venäjälle heikkeni vajaan kolmanneksen

Suomen tavaravienti Venäjälle laski viime vuonna 32% vuoteen 2014 verrattuna. Koko vuoden vienti oli arvoltaan lähes 3,2 miljardia euroa. Edellisen kerran vuotuinen Venäjän-viennin arvo oli alle neljä miljardia euroa vuonna 2003. Tuonti puolestaan vajosi viime vuonna 31% ja oli arvoltaan noin kuusi miljardia euroa.

Lue lisää...


Konttipunnitusten tarkentuneet määräykset voimaan 1.7.2016

Tarkennetut kansainväliset SOLAS-määräykset astuvat voimaan 1.7.2016 samaan aikaan kaikkialla maailmassa. Kontit, jotka kuljetetaan pyörien päällä ro-ro-liikenteessä lyhyillä kansainvälisillä merimatkoilla, eivät tule kuulumaan SOLAS-yleissopimuksen 4-6 määräyksien piiriin.

Lisätietoja Trafin verkkosivuilta.


Huumeissa ajaminen lisääntyi yli 19% vuonna 2015

Tilastokeskuksen mukaan törkeät rattijuopumukset vähenivät vuonna 2015 5,9 prosenttia ja muut rattijuopumukset lisääntyivät 5,6 prosenttia vuoteen 2014 verrattuna. Kaikkiaan rattijuopumusrikoksia tuli ilmi 17 600, mikä oli 30 tapausta eli 0,2 prosenttia edellisvuotta enemmän. Tietoon tulleiden rattijuopumusrikosten määrä on ollut pääosin laskussa viimeiset kymmenen vuotta. Vuoden 1990 ennätyslukemista ne ovat vähentyneet yli kolmanneksen.

Rattijuopumustapauksista 69,0 prosentissa päihdeaineena oli alkoholi ja 26,8 prosentissa jokin muu huumaava aine. Loput 4,2 prosenttia oli käyttänyt molempia. Alkoholin aiheuttamat rattijuopumukset vähenivät 6,4 prosenttia, huumausaineiden aiheuttamat lisääntyivät 19,7 prosenttia ja alkoholin ja huumaavan aineen sekakäyttö lisääntyi 12,4 prosenttia.


Tullihuutokauppa Helsingin tullissa 21.4.2016

Tulli järjestää tavara-  ja ajoneuvohuutokaupan torstaina 21.4.2016 kello 12.00, osoitteessa Vanha Porvoontie 231 A-talo, Vantaa. Myytäviin tavaroihin ja ajoneuvoihin voi tutustua samana päivänä kello 10.00 - 12.00.

Tietoja myytävistä tavaroista ja ajoneuvoista annetaan noin viikkoa ennen huutokauppaa puhelinnumerosta 040 332 1102. Huutokauppaluettelo julkaistaan Tullin verkkosivulla noin viikkoa ennen huutokauppaa.


Kilpailuviranomaiset hyväksyivät Europartin kaupat

Kilpailuviranomaiset ovat hyväksyneet Europartin LVD Lastvagnsdelar ja Trailereffekter -ostot. Europart ja Axel Johnson International AB allekirjoittivat ostosopimuksen 29.1.2016. Molemmat osapuolet ovat sopineet olla julkistamatta kauppahintaa.

LVD ja Trailereffekter säilyttävät kaupassa omat perinteiset tuotemerkkinsä.


Puolustusvoimien kuljettajakoulutuksen palveluhankinta käynnistyy

Puolustusvoimien logistiikkalaitos aloittaa tarjouspyyntöjen vastaanottamisen hankinnassa ”Puolustusvoimien kuljettajakoulutuksen ja -opetuksen antaminen 1.1.2017 alkaen joukko-osastoissa”.

Palveluhankinta toteutetaan avoimena kansallisena hankintamenettelynä. Tarjouspyyntökatselmus pidetään 19.4.2016 Tampereella. Koulutus- ja opetuspalvelujen toimittajia pyydetään jättämään tarjoukset 9.5.2016 mennessä. Hankintapäätös tehdään kesäkuussa 2016.

Lisätietoa ja tarkemmat ohjeet hankintamenettelyyn osallistumisesta: http://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2016-006408/