Scania-juhlakiertue

Romutuspalkkiokokeilu kasvatti vähäpäästöisten autojen kysyntää

Jättimenestykseksi osoittautuneelle romutuspalkkiokokeilulle myönnettiin rahoitusta yhteensä 8 miljoonaa euroa ja sen turvin Suomen teille saatiin noin 8 000 vähäpäästöistä uutta autoa. Romutuspalkkiolla hankittujen autojen keskimääräiset hiilidioksidipäästöt olivat 107 g/km, kun samaan aikaan rekisteröidyillä muilla autoilla hiilidioksidipäästöjen määrä oli 122 g/km.

Trafin ja autoalan yhteistyössä toteuttaman seurantatutkimuksen tulosten perusteella noin 60 % kokeilussa hankituista uusista autoista olisi jäänyt ilman romutuspalkkiokokeilua hankkimatta.

Lue lisää...


Tampereen reitinopastusjärjestelmä laajenee

Pirkanmaan ELY-keskus laajentaa Tampereen ympäristön päätiestöllä olevaa reitinopastusjärjestelmää rakentamalla kaksi uutta ajoradan yläpuolista tiedotusopastetta Tampereen sisääntuloteille.

Toinen uusista opasteista sijoitetaan Lielahteen Paasikiventielle kantatie 65:lle lähelle Vaitinaron liittymää, toinen Teiskontielle Tampereen yliopistollisen sairaalan kohdalle valtatie 12:lle.

Uusien reitinopasteiden asentaminen alkanee huhtikuussa viikolla 16. Kaikilta osin työ saadaan valmiiksi elokuun loppuun mennessä. Töitä tehdään pääosin hiljaisen liikenteen aikaan ilta- ja yötyönä. Liikenteen ajonopeutta ja hiljaisen liikenteen aikaan myös kaistojen lukumäärää joudutaan rajoittamaan portaalirakenteita asennettaessa.


Mercedeksen ja Volvon tahti hyytyi EU-markkinoilla

EU-alueella, lisättynä Norjalla ja Sveitsillä, rekisteröitiin viime vuonna 267 140 raskasta kuorma-autoa. Kasvua vuoteen 2014 kertyi 17 %.  

EU-rekisteröintien selvä ykkönen oli Mercedes-Benz. Markkinaosuus putosi kuitenkin kaikkein eniten eli yli kaksi prosenttia. Toinen sukeltaja oli Volvo.

Kaikkein eniten kasvoivat Scania ja DAF, jotka ylsivät historiallisen korkeaan markkinaosuuteen. Muutkin rekkamerkit saivat varastettua markkinaosuutta Mercedes-Benziltä ja Volvolta.

Raskaiden markkinaosuudet

  2015 Muutos
1.Mercedes-Benz 20.3 % - 2.2 %
2.Scania 16.5 % + 1.4 %
3.MAN 16.2 % + 0.3 %
4.Volvo 15.9 % - 0.9 %
5.DAF 14.5 % + 0.8 %
6.Renault 8.2 % + 0.4 %
7.Iveco 7.8 % + 0.4 %


Talvirengaspakon sitominen keliin heikentäisi liikenneturvallisuutta

Tieliikennelain kokonaisuudistuksen valmistelussa lähdetään talvirenkaiden osalta siitä, että kalenteriin sidotturengas pakko poistuisi ja talvirenkaita olisi käytettävä kelin niin vaatiessa.

Autonrengasliiton sekä Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistyksen, Rengasvalmistajat ry:n (Bridgestone Finland Oy, Continental Rengas Oy, Goodyear Dunlop Tires Finland Oy, Michelin Nordic Ab) sekä Nokian Renkaiden mukaan liikenneturvallisuus vaarantuisi pahasti, jos ehdotus menisi läpi.

Lue lisää...


Itämeren alueen liikennekäytävät toimiviksi

Itämeren alueen liikennekäytäviä lähdetään kehittämään kolmen EU-hankkeen voimin. Tarkoituksena on hioa koko alueen kattavia suosituksia liikennepolitiikan päättäjille. Yhteisinä tavoitteina ovat turvalliset ja ruuhkattomat kuljetukset, sujuva matkustaminen ja päästöjen hillintä, kertoo Uudenmaan liitto tiedotteessaan.

Hankkeiden avausseminaariin Helsingin Kalastajatorpalla 7. huhtikuuta kokoontui noin sata hankepartnereiden edustajaa. Kolmivuotiset hankkeet ovat varmistaneet rahoituksen EU:n Itämeren alueen Interreg-ohjelmasta.

Suomalaisvetoinen hanke North Sea Baltic Connector of Regions, NSB CoRe keskittyy Pohjanmeri–Itämeri-käytävän liikenteen ja maankäytön kehittämiskysymyksiin. Hankkeen teemoja ovat tavaralogistiikan kuljetusketjut, pitkän matkan työmatkaliikenne ja itäisen Itämeren alueen yhteiseen strategiaan tähtäävä aluesuunnittelu. Tarkoituksena on myös brändätä Rail Baltica -ratayhteyttä.

Hankkeessa on mukana yhteensä kuusitoista partneria Suomesta, Virosta, Latviasta, Liettuasta, Puolasta ja Saksasta. Kolmen vuoden hankebudjetti on 3,3 miljoonaa euroa, josta EU-rahoituksen osuus on 2,6 miljoonaa euroa. Hankkeen pääpartneri toimii Uudenmaan liitto.

Helsingin avausseminaarissa mukana olleet kaksi muuta hanketta ovat Skandinaviasta Välimerelle ulottuvan liikennekäytävän kehittämishanke Scandria2Act, jossa kehitetään rahti- ja matkustajaliikennettä energiatehokkaita ratkaisuja suosien, sekä liikenteen ydinverkon ulkopuolelle jäävien alueiden yhteyksiin ja saavutettavuuteen keskittyvä hanke TENTacle.


Maantie- ja ratalainsäädäntöön kevennyksiä

Hallitus esittää tienvarsimainontaa sekä sähkö- ja telekaapeleiden tiealueelle sijoittelua koskevan sääntelyn keventämistä. Lupien sijaan tarkoituksena on siirtyä ilmoitusmenettelyyn. Lisäksi laajennetaan maanomistajien oikeuksia lunastustilanteissa ja parannetaan tasoristeysten turvallisuutta.

Lue lisää...


DSV ja UTi yhdistyvät

Tanskalainen, maailmanlaajuisesti toimiva kuljetus- ja logistiikka-alan pörssiyritys DSV osti tammikuussa 1,3 miljardilla dollarilla amerikkalaisen logistiikkajätti UTi Worlwiden. Kaupalla DSV nousee maailman viiden suurimman logistiikkayhtiön joukkoon. Yritysten intgraation valmistuttua toimintaa tullaan jatkamaan DSV:n nimellä.


Euroopan komissiolta pyydetään raskaan liikenteen ajo- ja lepoaika-asetuksen uudelleenarviointia

Europarlamentaarikko Hannu Takkula (kesk./ALDE) on jättänyt Euroopan komissiolle kirjallisen kysymyksen koskien raskaan liikenteen ajo- ja lepo-aika-asetusta.  

"Tiukka EU- lainsäädäntö on asettanut erityisesti syrjäisillä alueilla asuvat raskaan liikenteenharjoittajat tukalaan asemaan. Ajo- ja lepoaikoja säätelevän ajo- ja lepoaika-asetuksen mukaan kuljettaja saa ajaa vuorokaudessa 9 tuntia, lisäksi 4,5 tunnin jälkeen on pidettävä vähintään 45 minuutin tauko. Kysyn, onko Euroopan komissio valmis esittämään alueellisia joustoja ajo- ja lepoaika-asetuksen soveltamiseen alueilla, joissa sääolosuhteet ja etäisyydet ovat poikkeavia? Aikooko komissio selvittää ajo- ja lepoaika-asetuksen vaikutuksia liikenneturvallisuuteen ja kuljettajien jaksamiseen?" viestittää europarlamentaarikko Hannu Takkula Brysselistä. 

Kirjallinen kysymykseni Euroopan komissiolle 7.4.2016:

Ajo- ja lepoaika-asetuksen vaikutustenarviointi eri alueilla

Raskaan liikenteen ajo- ja lepoaikoja säätelevän ajo- ja lepoaika-asetuksen mukaan ajoaika on 24 tunnin jaksossa 9 tuntia. Lisäksi 4,5 tunnin jälkeen on pidettävä vähintään 45 minuutin tauko. Erityisesti Euroopan Unionin reuna-alueilla ja jäsenmaissa, joissa on pitkät sisäiset kuljetusetäisyydet, ajo- ja lepoajat vaikuttavat ammattikuljettajien ajankäyttöön ja vapaa-ajanvieton mahdollisuuksiin. EU:n alueella sääolosuhteet vaihtelevat suuresti, mikä aiheuttaa alueellisia haasteita ajo- ja lepoaika-asetuksen soveltamiseen. Erityisesti lumisilla alueilla kuten Pohjois-Suomessa turvallisia levähdyspaikkoja on talvisaikaan vain rajallisesti.

Nykyisen ajo- ja lepoaika-asetuksen soveltaminen on aihettanut lumisilla alueilla operoiville liikenteenharjoittajille ongelmia löytää sopivia levähdyspaikkoja, mikä on heijastunut ajo- ja lepoaikasäännösten rikkomisprosenttien nousuna. Oletettavasti myös keskinopeudet ovat nousseet. Toisaalta tiukoilla lepoaikavaatimuksilla on negatiivisia vaikutuksia syrjäisillä alueilla asuvien ihmisten perhe-elämään ja sosiaalisiin suhteisiin. Tiukoista lepoaikavaatimuksista johtuen pitkää matkaa ajavat ammattiliikenteen kuljettajat joutuvat monesti viettämään yönsä kodin ulkopuolella.

Kysyn Euroopan komissiolta, onko komissio toteuttanut tai aikooko komissio ryhtyä toteuttamaan alueellisia selvityksiä ajo- ja lepoaika-asetuksen vaikutuksista liikenneturvallisuuteen ja kuljettajien jaksamiseen? Onko Euroopan komissio valmis esittämään alueellisia joustoja ajo- ja lepoaika-asetuksen soveltamiseen alueilla, joissa sääolosuhteet ja etäisyydet ovat poikkeavia?

Hannu Takkula, europarlamentaarikko


MacGregorin laitteita konttialuksiin

MacGregor toimittaa irralliset kontinkiinnityslaitteet kahteentoista 19,200 TEU:n konttialukseen, jotka ovat rakenteilla Etelä-Koreassa eurooppalaiselle varustamolle. Laitteet toimitetaan vuoden 2016 aikana. Tilaus on kirjattu vuoden 2016 ensimmäiselle vuosineljännekselle.

Nämä ultra large -kokoluokan alukset rakennetaan kahdella telakalla, kuusi laivaa Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME) -telakalla ja toiset kuusi Samsung Heavy Industriesin (SHI) -telakalla. Irrallisten kontinkiinnityslaitteiden lisäksi MacGregor toimittaa näihin laivoihin lastiluukut ja kiinteät kontinkiinnityslaitteet.


Vuosaaren tunnelien pesusta poikkeusjärjestelyjä

Vuosaaren tietunneleiden pesu 13.-14.4. haittaa liikennettä. Tunneliputkien sulkujen ajan kiertotie Kallvikintien kautta. Vuosaari B-putki on sujjettu keskiviikkona 13.4.2016 klo 21-05. Vuosaari A-putki on suljettu torstaina 14.4.2016 klo 21-05.


Älysaattue ensimmäisen kerran rajojen yli

Maailman ensimmäiset valtion rajat ylittävät kuorma-autoletkat, jossa takana tulevat seuraavat automaattisesti johtoautoa, saavuttivat määränpäänsä. Rotterdamiin päätyneellä matkalla oli noin tusinan verran eri valmistajien älykuorma-autoja, jotka kulkivat letkoissa tehtailta eri puolilta Eurooppaa määränpäähän.

Wifillä toisiinsa yhdistetyt kuorma-autot ajavat lähempänä toisiaan, mitä ihmisen ohjaamina, ja säästävät näin ilmanvastuksen pienenemisen vuoksi polttoainekustannuksissa. EU:n puheenjohtajamaa Alankomaiden organisoima koe osoitti, että automaattisten kuorma-autosaattueiden haasteet ovat nykyään enemmän lainsäädännöllisiä kuin tekniikkaan liittyviä.


Turvallinen infratyömaa 2015 -kampanjan parhaat on valittu

INFRA ry:n Turvallinen infratyömaa 2015 -kampanjan parhaat ovat selvillä.

Maanalainen rakentaminen -sarjan voitti Lemminkäisen kalliorakentamistyömaa Espoon Blominmäen jätevedenpuhdistamon urakassa. Toisen ja kolmannen sijan vei Skanska Infra louhintatyömaillaan Blominmäessä ja Länsimetro-hankkeessa.

Maanpäällinen rakentaminen -sarjassa palkittiin kunkin aluehallintoviraston alueelta kolme parasta työmaata. Lisäksi myönnettiin kunniamaininta työmaille, joiden MVR-mittaustulos oli 95 % tai yli.

Lue lisää...


TTG China Travel Awards: Finnair paras eurooppalainen lentoyhtiö

Finnair on valittu parhaaksi eurooppalaiseksi lentoyhtiöksi TTG China Travel Awards -palkintojenjakotilaisuudessa. TTG China Travel Awards on palkinnut Kiinan parhaita matkailuyrityksiä vuosittaisessa Travel Awards -tilaisuudessaan yhdeksän vuoden ajan. Valinnan tekevät TTG:n julkaisujen lukijat.

"Tämä palkinto on hieno tunnustus työstä, jota Finnair on tehnyt meille tärkeällä Kiinan markkinalla", sanoo Finnairin kaupallinen johtaja Juha Järvinen.

Finnair lentää ympäri vuoden Chongqingiin, Hongkongiin, Pekingiin ja Shanghaihin, ja kesäkaudella Xi'aniin. Toukokuussa 2016 Finnair avaa uuden reitin Guangzhouhun, jonne lennetään kesäkaudella 2016 neljällä viikkovuorolla.


Tutkaohjatut lentoestevalot käyttöön Suomessa

Trafi on hyväksynyt menetelmän lentoestevalojen ohjaamiseksi tutkaohjauksella. Järjestelmän tarkoitus on vähentää lentoestevalojen ympäristön asutukselle aiheuttamaa valohäiriötä lentoturvallisuuden vaarantumatta.

Vestas Wind Systems A/S:n valmistama OCAS (Obstacle Collision Avoidance System) -laitteisto on asennettu Svalskullan tuulipuistoon Närpiössä. Arvioitu käyttöönottoaika on huhtikuu 2016. Ennen luvan myöntämistä edellytettiin laitteiston testaamista sekä siviili- että sotilasilma-aluksilla. Järjestelmälle on myönnetty lupa määräajaksi, jonka aikana dokumentoidaan järjestelmän luotettavuus ja arvioidaan toteutunut vaikutus lentoturvallisuuteen.


Helsingin Sataman konttiliikenne huimassa nousussa

Helsingin Sataman yksiköidyn tavaraliikenteen määrä maaliskuussa oli yhteensä 936 000 tonnia (+1,7 %), josta tuonnin osuus noin 454 000 tonnia (+3,3 %) ja viennin osuus 483 000 tonnia (+0,2 %). Hyvä kehitys perustuu erityisesti konttiliikenteen kasvuun, joka oli noin 17 % kasvussa maaliskuussa TEU -määrissä mitattuna.

Yksiköidyn tavaraliikenteen määrä tammi-maaliskuussa oli 2,58 miljoonaa tonnia, mikä on yli kaksi prosenttia enemmän viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon nähden. Tuonnin osuus oli 1,23 miljoonaa tonnia ja viennin 1,35 miljoonaa tonnia. Tuonnin määrä ylitti viime vuoden vastaavan ajankohdan yli viidellä prosenttiyksiköllä, viennin määrän ollessa niukasti viime vuoden tason yläpuolella (+0,2 %).

Kokonaistavaraliikenteen määrä maaliskuussa oli 1,06 miljoonaa tonnia (+2,5%.) ja tammi-maaliskuussa 2,84 miljoonaa tonnia (+1,4 %).

Laivamatkustajien määrä maaliskuussa oli 888 500, joka aikaisesta pääsiäisestä johtuen on yli 14 prosenttiyksikköä viime vuoden maaliskuuta suurempi. Tammi-maaliskuun yhteenlaskettu matkustajamäärä oli 2,25 miljoonaa matkustajaa, joka on sekin 5,7 % enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana. Matkustajamäärän hyvää kehitystä selittää osaltaan myös Itämerelle Helsinki-Tallinna reitille maaliskuussa palannut M/S Silja Europa.