Scania 70 vuotta Suomessa

Trafi: liikennemarkkinoiden digitalisaatiosta uutta liiketoimintaa

Trafin pääjohtaja Kari Wihlmanin mukaan ”liikenteen markkinoilla on juuri tällä hetkellä käynnissä monia muutoksia, esimerkiksi digitalisaatio tukee koko liikennesektorin kehittymistä ja innovoi uudenlaiseen tekemiseen sekä synnyttää uutta liiketoimintaa ja liikenteen palveluita”.

Trafi kertoo tiedotteessaan, että sen rooli viranomaisena on etsiä uudenlaisia liikenteen tiedon hankintatapoja ja avata tietoa entistä laajemmin avoimeen käyttöön. ”Tietoa on kyettävä hyödyntämään pääomana, jonka pohjalta innovoidaan uusia tehokkaampia prosesseja, palveluita ja liiketoimintaa”, Wihlman kertoo. ”Tiedon avaaminen ei ole vain viranomaisten ja julkisen sektorin velvollisuus, vaan myös yritysten olisi avattava tietojaan yhteiseen käyttöön”.


Älyliikenteen palveluja helsinkiläisille

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastossa on käynnistetty hanke, jonka kuluessa kehitetään älyliikenteen tilannekuvapalvelu. Älyliikenteen palvelut perustuvat liikennejärjestelmän ajantasaiseen tilannekuvaan sekä lyhyen aikavälin ennusteeseen liikennejärjestelmän tilasta. Tavoitteena on, että tulevaisuudessa Helsingin liikennejärjestelmän tilannekuva muodostuu laajasti eri datalähteistä kerättävistä liikenteen seuranta- ja havaintotiedoista.

Liikenteen tilannekuva kertoo liikennevirroista, tarjoaa liikennettä kuvaavia tunnuslukuja tai antaa lyhyen ajan ennusteen liikennemääristä, liikenteen sujuvuudesta, häiriöistä, täsmällisyydestä sekä vallitsevista olosuhteista. Tilannekuvasta voidaan välittää tietoa niin liikenteessä olevilla kaupunkilaisille, erilaisille palveluntarjoajille ja kaikille muillekin tietoa tarvitseville.

-Tavoitteenamme on saada syntymään hyviä arjen liikkumista, liikenneturvallisuutta ja kuljetusten sujumista edistäviä palveluja. Olisi hienoa, että tätä kautta saataisiin esimerkiksi erilaisia uusia mobiilisovelluksia. Laadukkaan ja ajantasaisen tilannetiedon saatavuus on erittäin tärkeässä asemassa, jos halutaan saada toimivia palveluja, toteaa Helsingin liikennesuunnittelupäällikkö Reetta Putkonen tiedotteessa.

Helsingin kaupunginhallitus myönsi kokouksessaan 14. joulukuuta innovaatiorahastosta 100 000 euroa Helsingin älyliikenteen tilannekuvapalvelun innovatiiviseen hankintaan.


Kuljetusmääräykset muuttuvat 1.1.2016

Logistiikkayritysten Liitto kertoo rajaavansa kuljetusmääräysten muutoksella 1.1.2016 alkaen mahdollisuutta antaa lisäpalvelupyyntöjä tavaraa noudettaessa. Nämä tulee tilata etukäteen sähköisesti. Muutoksella pyritään vauhdittamaan digitaalista tiedonsiirtoa tavaralinjaliikenteessä. Toimitusketjut halutaan Suomessa täysin sähköisiksi.

Liitto kertoo tiedotteessa, että on päivittänyt tavaralinjaliikenteen yleisten kuljetusmääräysten pykälään 8 seuraavan lisäyksen: ”Mikäli toimeksiantaja haluaa tilata muita palveluja, joita rahdinkuljettaja tarjoaa, tulee ne tilata etukäteen sähköisesti rahdinkuljettajan ilmoittaman aikataulun mukaisesti. Rahdinkuljettajalla ei ole velvollisuutta toteuttaa vasta tavaraa noudettaessa annettuja uusia kirjallisia tai suullisia palvelupyyntöjä.”

Linkki tavaralinjaliikenteen yleisiin kuljetusmääräyksiin.Sähköbussien megatilaus VDL Bus & Coachille

VDL Bus & Coach toimittaa lähes 40 Citea SLFA Electric -bussia Alankomaihin Kaakkois-Brabantin liikenneluvan haltijalle, jonka kuljetusliike Hermes on voittanut. Tilauksen taustalla on Pohjois-Brabantin provinssin tavoite saada julkinen liikenne päästöttömäksi 2016-2025 välisenä aikana. Bussit on tarkoitus toimittaa joulukuussa vuonna 2016.


Transicsilta kalustonhallintaratkaisu

Transics International on tuonut markkinoille kalustonhallintaratkaisun: TX-TRAILERGUARD. Järjestelmä mahdollistaa perävaunun reaaliaikaisen valvonnan ja näyttää kuorma-autoon sekä kuljettajaan liittyvää tietoa. Kaikki kuorma-auton perävaunuun liittyvä tieto siirtyy asiakkaan konttorille TC-CONNECT-ohjelmistoon. Tietoa voidaan siirtää muun muassa akselikuormasta, rengaspaineista, kylmäkuljetus perävaunun lämpötilasta ja ovien tilasta. Kaikki saatu tieto pystytään niputtamaan yhteen ja näyttämään reaaliajassa yhdellä näytöllä.


Spin8 ja Hubject esittelivät pikalatausaseman

Hubject GmbH ja italialainen Spin8 ottivat käyttöön yhteistyönsä tuloksena syntyneen sähköautojen pikalatausaseman Milanossa. Latausasema on ensimmäinen 75-asemasta, joita suunnitellaan Italiaan. Yhteistyö merkitsee samalla, että Spin8-latausasemat tulevat osaksi intercharge-latausverkostoa. Tulevaisuudessa sähköautoilijat voivat hyödyntää intercharge-reitin latausasemia aina Pohjoismaista Välimerelle saakka, riippumatta maasta tai palveluntarjoajasta.


PSA:n ja Toyotan uudet pakettiautot Euro NCAP testissä

Toyota Proace, Peugeot Traveller ja Citroën Spacetourer menestyivät kaikki viiden tähden arvoisesti Euro NCAP testissä. Euro NCAP testasi pakettiautojen ”Business and Family Van” -versiot.


Wabcolle sopimus kiinalaisjätin kanssa

Wabco ilmoitti 16.12 tehneensä uuden pitkäaikaisen toimitussopimuksen Dongfeng Liuzhou Motor Companyn (DFLQ) kanssa. Dongfeng on yksi Kiinan suurimmista kuorma-autonvalmistajista. Sopimus kattaa muun muassa jarruratkaisuja, elektronisesti ohjattuja ilmajousituksia ja muuta turvallisuuteen ja suorituskykyyn liittyvää teknologiaa. Wabco aloittaa toimitukset DFLQ:lle välittömästi.


Uusia keinoja porokolareiden vähentämiseksi

Ajantasaista porovaroitusjärjestelmää testattiin noin 1,5 vuoden ajan Pohjois-Suomessa. Kokeilussa mukana olleet raskaan liikenteen kuljettajat lähettivät ja vastaanottivat varoituksia poroista älypuhelinsovelluksella. Lisäksi alueiden poronhoitajat lähettivät varoituksia tien lähellä liikkuvista poroista. Trafin tiedotteen mukaan porovaroituspalvelun laajalla käyttöönotolla porokolareita voitaisiin vähentää 10-18 prosenttia.

Trafin tiedotteen mukaan porovaroituspalvelulla todettiin olevan myös välillisiä vaikutuksia liikenneturvallisuuteen. ”Kuljettajat olivat varoituksen saatuaan valppaampia ja hidastavat ajonopeuttaan, joten palvelu vaikuttaa paitsi porokolareihin myös yleiseen liikenneturvallisuuteen. Koska yleinen liikenneturvallisuus paranee, voidaan arvioida, että henkilövahinko-onnettomuudet poronhoitoalueella vähenevät 2–4 vuodessa” kertoo Trafin johtava asiantuntija Anna Schirokoff.

Katso video palvelun toiminnasta:


Uberin uusin innovaatio: bussi

Uberin uusi innovaatio on nimeltään UberHOP. Palvelun kerrotaan sekoittava perinteistä odota-ja-matkusta bussipalvelua ja Uberin on-demand mukavuutta. Ideana on yhdistää käyttäjä kuljettajaan ja muihin työmatkalaisiin, jotka ovat matkustamassa samaan suuntaan sekä ohjata heidät noutopaikoille. Kuljettaja ottaa työmatkalaiset kyytiin ja jättää heidät ennalta määrätyille pysäkeille.

Autot kulkevat ensivaiheessa työmatkaliikenteen aikana Seattlessa osana pilottijärjestelmää. Uber kertoo, että järjestelmän tarkoituksena ei ole korvata joukkoliikennettä vaan täydentää sitä ilman lisäkustannuksia.

(Busworld)


TTS:n tuloksellisuus - ammatillisen koulutuksen huippua

Opetushallitus mittaa vuosittain ammatillisten oppilaitosten tuloksellisuutta. TTS Työtehoseura kertoo tiedotteessaan päihittäneensä tulosindeksillään (1082) kaikki muut Uudenmaan suuret, monialaiset koulutuksenjärjestäjät kuten Helsingin Stadian, Keski-Uudenmaan Keudan, Vantaan Varian ja Espoon Omnian.

Tuloksellisuuden mittauksen pohjana on mm. opiskelijoiden valmistuminen, työllistyminen ja jatko-opintoihin sijoittuminen sekä henkilökunnan pätevöitymisaste ja kehittäminen.

TTS:n toimitusjohtaja Juha Ojala kertoo tiedotteessa pitävänsä tulosta erinomaisena osoituksena yksityisten koulutuksenjärjestäjien kyvystä tuottaa huippulaadukasta koulutusta. Hänen mukaansa ammatillisessa koulutuksessakin tarvitaan oppilaitosten välistä kilpailua, jotta varmistetaan koulutuksen laatu ja vaikuttavuus.


Rajavartioston BALANCE-hanke suosittaa yhteistyön vahvistamista

Rajavartiolaitoksen johtama Baltic Law Enforcement Analysis Cooperation (BALANCE) -lippulaivahanke suosittaa Itämeren maiden poliisi-, tulli- ja rajavalvontaviranomaisille kansallisen yhteistyön tiivistämistä analyysityössä ja tulosten hyödyntämistä kansallisessa ja rajat ylittävässä operatiivisessa yhteistyössä.

BALANCE-hanke selvitti analyysitiedon vaihdon nykytilaa ja poliisi-, tulli- ja rajavalvontaviranomaisten (PTR) näkemyksiä sen kehittämisestä. Hankkeeseen osallistuneet viranomaiset ovat Itämeren Baltic Sea Border Control Cooperation (BSRBCC) -rajavalvontayhteistyöfoorumin ja Itämeren rikoksentorjuntayhteistyöfoorumin Baltic Sea Task Forcen (BSTF) jäsenorganisaatioita.

BSRBCC:n jäsenorganisaatioiden päällikkökokous ja BSTF:n vuotuinen strateginen kokous hyväksyivät BALANCE-hankkeen loppuraportin ja suositukset marraskuussa. Hanke päättyy kuluvan vuoden lopussa.

Hankkeen englanninkielinen loppuraportti on nähtävissä tästä linkistä (pdf).


MAN-kuorma-autojen maahantuonti VV-Autolle

VV-Auto Group Oy ja MAN Truck & Bus AG ovat solmineet sopimuksen MAN-kuorma-autojen, MAN- ja Neoplan-linja-autojen sekä näiden varaosien maahantuonnista ja jälkimarkkinointipalvelujen tuottamisesta Suomessa 1. tammikuuta 2016 alkaen.

Nykyisen MAN Truck & Bus Centereiden toiminnot ja 28 työntekijää siirtyvät VV-Auton palvelukseen vanhoina työntekijöinä. MAN:lla on myyntipisteet Espoossa, Kouvolassa, Kuopiossa, Seinäjoella, Kokkolassa, Oulussa ja Rovaniemellä. Turun ja Porin sekä Tampereen markkina-alueilla MAN-jälleenmyyjänä toimii Suvanto Trucks Oy. Jälkimarkkinointipalveluista vastaa jatkossakin olemassa oleva MAN-merkkihuoltoverkosto.

Aiemmin MAN-kuorma-autojen maahantuonti on ollut Konekesko Oy:llä. Kesko-konserni on toiminut MAN-kuorma- ja linja-autojen maahantuojana vuodesta 1979.


VR:n pääkonttori Isoon Pajaan

(Kuva © VR Group)

VR Group siirtää Helsingin päärautatieaseman yhteydessä sijaitsevan pääkonttorinsa Länsi-Pasilaan vuoden 2017 alkupuolella. VR Group vuokraa tilat Yleisradion omistamasta Isosta Pajasta. Asematoiminta päärautatieasemalla jatkuu edelleen. Yle puolestaan jatkaa toimintaa osassa Isoa Pajaa. Joitakin osia rakennuksesta kehitetään VR:n ja Ylen yhteiskäyttötiloiksi. Suunnitelmasta uuden pääkonttorirakennuksen rakentamiseksi on luovuttu. Ratkaisulla VR Group kertoo pääsevänsä miljoonaluokan säästöihin.

VR jää Rautatientorin laidalla sijaitsevan nykyisen pääkonttorirakennuksen omistajaksi, mutta sitä kehitetään yhdessä myöhemmin valittavien kumppaneiden kanssa. Hallintorakennuksen sisäpihalle suunnitellaan kokonaisuutta täydentävää uudisrakennusta.


ACEA:n konferenssin aiheena CO2-päästöt

Euroopan autonvalmistajien yhdistys (ACEA) järjestää 16.2.2016 vuosittaisen konferenssinsa Brysselissä. Tämän vuoden ” Reducing CO2 from Road Transport Together” -konferenssin aiheena on maantieliikenteen hiilidioksidipäästöjen vähentäminen raskaiden ajoneuvojen osalta. Konferenssi kiinnittää huomiota mm. kuorma-autoihin, päällirakenteisiin ja perävaunuihin. Kuljetus- ja logistiikka-alaa koskevan tapahtuman lähestymistapaa pidetään sen omin sanoin kaikenkattavana.