MAN - Vaihtoautot

OAK:n Green Double -yhdistelmään jatkuvatallenteiset kamerat

Oulun Autokuljetus Oy tiedotti aiemmin Trafin myöntämästä liikennöintiluvasta sen Green Double -ajoneuvoyhdistelmälle. Poikkeusluvan edellytyksenä on ajoneuvoyhdistelmän liikenteen seuraaminen jatkuvatallenteisten kameroiden avulla.

Jatkuvan tallennuksen vaatima kameravalvontadatan siirtäminen tien päältä pääkonttorin tallentimelle toteutetaan TOSIBOX -etäyhteysjärjestelmän avulla. Järjestelmällä reaaliaikainen data siirtyy yksityisessä tietoverkossa ajoneuvoyhdistelmästä valvomoon automaattisesti.


Uusia yhteyksiä Kehä III:lle

Viikolla 46 otetaan liikenteelle käyttöön Porvoonväylältä Porvoon suunnasta Länsimäentien eritasoliittymään johtava ramppi. Samalla käyttöön otetaan Kehä III:lta idästä Länsimäentien eritasoliittymään johtava ramppi ja Kehä III:lta idästä Porvoonväylälle Helsinkiin johtava ramppi.

Avattava Kehä III:lta Länsimäentien eritasoliittymään johtava ramppi erkanee Kehä III:sta huomattavasti nykyistä kiertotiejärjestelyä aiemmin.

Kartta (jpg) uusista yhteyksistä


Milotekin ratakuljetusjärjestelmä Swedish Steel Prize 2015 -finaalissa

Milotek Pty Ltd:n kehittämä modulaarinen ilmarata itseliikkuvilla junilla on päässyt Swedish Steel Prize 2015 -finaaliin. Futran System -järjestelmä on tarkoitettu korkean kapasiteetin raskaisiin kuljetuksiin ja se tarjoaa vaihtoehdon perinteisille kuljetusmenetelmille. Järjestelmässä erikoislujia teräksiä hyödynnetään rakenteen useissa eri osissa.

Tuomariston perustelujen mukaan ratakuljetusjärjestelmässä erikoislujan teräksen potentiaalia hyödynnetään täysimääräisesti, ja näin luodaan kustannustehokkaita ja kevyitä ratkaisuja. Esivalmisteiset rataosuudet on helppo koota pulttaamalla, mikä on etu erityisesti syrjäseuduilla. Järjestelmä on erittäin joustava ja se voidaan sovittaa moniin erilaisiin kuljetussovelluksiin

Swedish Steel Prize -palkinnon myöntää vuosittain SSAB. Tunnustuksena innovatiivisimmista ja luovimmista tuotteista ja ratkaisuista, joissa hyödynnetään erikoislujia teräksiä. Voittaja julkistetaan palkintojenjakotilaisuudessa Tukholmassa 19. marraskuuta.Fiat Professional Fullback

Fiat Professional esitteli Dubain kansainvälisillä automessuilla uuden Fullback pick-up:insa.

Fiat Fullback tulee tarjolle Eurooppalaisille asiakkaille taka- ja nelivetoisina vaihtoehtoina. Voimanlähteenä on ahdettu 2,4-litrainen dieseli, kahdella eri tehovaihtoehdolla: 113kW (150hv) tai 133kW (180hv). Vaihteistotarjonnassa on joko 6-portainen käsivalintavaihteisto tai 5-portainen automaattivaihteisto. Afrikassa ja lähi-idässä autoa tarjotaan myös bensiinikonevaihtoehdolla.

Kaikkien versioiden korkeudeksi ilmoitetaan 1078 mm, leveydeksi 1815 mm ja akseliväliksi 3300 mm. Auton pituusvaihtoehdot ovat: 5155 mm (Single Cab), 5275 mm (Extended Cab) ja 5285 mm (Double Cab). Lavapituusvaihtoehdot: 2265 mm (Single Cab), 1850 mm (Extended Cab) ja 1520 mm (Double Cab). Suurimmaksi kantavuudeksi ilmoitetaan 1100 kg.

Mitsubishin kanssa yhteistyössä valmistettava auto tulee Euroopan markkinoille toukokuussa 2016.


Isokin yritys voi ottaa oppia startup-maailmasta

Tieto Oyj:n toimitusjohtaja Kimmo Alkio kirjoittaa Teknologiateollisuuden Toimitusjohtajablogissa muutoksista, joihin yritysten on digitalisoituvassa maailmassa oltava valmiita.

Alkion mukaan yritysten ja yhteisöjen on uskallettava luopua vakiintuneista toimintamalleista ja ottaa vahvemmin käyttöön kokeilukulttuuri sekä ohjata yhteistä tekemistä verkostomaisesti. Tämä startupeista tuttu mentaliteetti on tuottanut hyviä tuloksia myös yritysmaailmassa. Perustimme Tietoon viime vuonna kaksi sisäistä startuppia: teollisen internetin ja digitaalisen asiakaskokemuksen startupit. Yksiköt toimivat Tiedon sisällä ketterinä erillisinä tiimeinä ja raportoivat erilliselle hallitukselle. Kokemuksemme ovat niin hyvät, että tulevaisuudessa Tiedossa kenties toimimme laajemminkin startup-henkisesti tavoitellessamme joustavuutta ja ketteryyttä.

Lue Toimitusjohtajablogi kokonaisuudessaan


OAK:n Green Double -yhdistelmät liikenteeseen

Oulun Autokuljetus Oy:n Green Double -ajoneuvoyhdistelmät saivat Trafin luvalla ensimmäiset lastit kyytiinsä maanantaina. Keskeisenä tavoitteena on pienempi hiilijalanjälki.

Tulevien viiden vuoden aikana selviää kuinka tavoitteisiin päästään, kun OAK teettää Trafin lupaehtojen mukaisen tutkimuksen ekologisuuden toteutumisesta.


Sote-uudistus työterveyshuollon näkökulmasta

Työterveyspalveluja on kahdenlaisia – lakisääteisiä ja työnantajalle vapaaehtoisia. Lakisääteiset palvelut tähtäävät työkyvyn tukemiseen ja työperäisten sairauksien ennaltaehkäisyyn työpaikalla. Vapaaehtoiset palvelut pitävät sisällään sairaanhoitoa.

Lakisääteisiin palveluihin sote-uudistuksilla tuskin on vaikutuksia, sen sijaan valinnanvapaus saattaa muuttaa työterveyshuollon tuottamien sairaanhoitopalvelujen roolia.

Työterveyslaitoksen osaamiskeskuksen johtajan Jorma Mäkitalon mukaan valinnanvapaus saattaa muuttaa työterveyshuollon yhteydessä tuotetun sairaanhoidon roolia kun työntekijä voi aiempaa laajemmin valita, miltä taholta sairaanhoitopalvelunsa hankkii. Valinnanvapaus ja sen edellyttämä monituottajamalli tullee lisäämään peruspalvelujen saatavuutta, mikä on kaikkien työikäisten terveyden ja työkyvyn kannalta hyvä asia. Samalla työterveyshuollon roolikin toivottavasti täsmentyy.

Työnantajat kustantavat nykyisin noin 400 miljoonalla eurolla työntekijöiden sairaanhoitoa suorina maksuina sekä työtulovakuutuksen kautta. Sote -uudistuksessa on vielä auki, mitä tälle rahoitukselle tapahtuu.


Pysäköintikiekkosääntelyä kevennetään

Pysäköintikiekon ulkomuodon määritelmä väljenee 1. joulukuuta. Jatkossa pysäköintikiekko määritellään laitteeksi, jolla ilmoitetaan pysäköinnin alkamisaika.

Uudessa asetuksessa ei aseteta tarkkoja vaatimuksia esimerkiksi kiekon koolle tai värille, vaan keskeistä on, että pysäköinnin alkamisaika on selvästi luettavissa.

Laite voi jatkossa olla paitsi perinteinen pysäköintikiekko myös esimerkiksi tekninen väline. Kiellettyjen listalla ovat kuitenkin paperiset tai pahviset laput, joihin pysäköinnin alkamisaika on piirretty tai kirjoitettu.

Uuden asetuksen mukaan alkamisajaksi voidaan merkitä myös täsmälleen se kellonaika, jona ajoneuvo pysäköidään. Pysäköintiaika lasketaan, merkintätavasta riippumatta alkavaksi seuraavasta puoli- tai tasatunnista.


Range Rover Evoquesta avoversio

Range Rover Evoque Convertible on täysautomaattisella kangaskatolla varustettu avoauto. Katon luvataan laskeutuvan 18 sekunnissa ja nousevan 21 sekunnissa. Tavaratilan kooksi ilmoitetaan 251l.

Moottorivalikoimasta löytyy Si4-bensiinimoottorit ja Ingenium-dieselmoottorit. Mukaan tulee myös 10,2 tuuman kosketusnäytöllä varustettu tieto- ja viihdejärjestelmä.

Convertiblen varusteluun kuuluu lisäksi neliveto yhdessä 9-vaihteisen ZF-automaattivaihteiston, Terrain Response -järjestelmän, kahluusyvyyden tunnistusjärjestelmän ja All-Terrain Progress Control (haastavien olosuhteiden pidonhallinta) -järjestelmän kanssa.

Myynti alkaa vuoden 2016 keväällä yli 170 markkina-alueella ympäri maailmaa. Tarjolla on SE Dynamic- ja HSE Dynamic -mallit.


Liikennemarkkinoiden säätely kootaan yhtenäiseksi liikennekaareksi.

Liikennekaari on osa hallituksen kärkihanketta, jossa rakennetaan digitaalisen liiketoiminnan kasvuympäristö. Hankkeella toteutetaan myös hallituksen norminpurun kärkihanketta.

Tavoitteena on edistää uusien palvelumallien syntymistä. Edistää liikennejärjestelmän tarkastelemista kokonaisuutena sekä helpottaa markkinoille tuloa ja järjestelmän eri osien yhteen toimivuutta. Lisäksi tavoitellaan sääntelyn keventämistä.

Liikennekaarella pyritään myös edistämään uuden teknologian, digitalisaation ja uusien liiketoimintakonseptien käyttöönottoa. Avoimella datalla ja tietovarantojen paremmalla hyödyntämisellä on tarkoitus luoda edellytyksiä uusille liiketoimintaideoille.

Liikennekaari toteutetaan kolmessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa liikennekaareen kootaan ja mahdollisuuksien mukaan yhtenäistetään erillisistä substanssilaeista liikennemarkkinoita ja -palveluja koskevat säädökset. Tavoitteena on myös mahdollistaa henkilö- ja tavarakuljetusten yhdistäminen nykyistä paremmin. Valmistelussa tavoitteena on myös turvata julkisen ohjauksen keinot tilanteisiin, joissa markkinaehtoisia liikennepalveluja ei voida pitää riittävinä.

Toisessa vaiheessa uudistetaan laajemmin liikennealan ammattipätevyys- ja kuljettajankoulutussääntelyä. Yhtenäistetään sekä tarpeellisilta osin luodaan uutta sääntelyä liikennepalvelujen tiedon käytöstä ja luovuttamisesta sekä rekistereistä. Myös liikennealan virastojen tehtäviä ja toimintavaltuuksia koskevia säännöksiä kootaan tarpeellisilta osin yhteen.

Kolmannessa vaiheessa varmistetaan, että liikennejärjestelmää ja siihen liittyviä digitaalisia palveluita koskevat tavoitteet ovat kattavasti tulleet huomioiduiksi.

Tavoitteena on, että lain ensimmäinen vaihe saataisiin voimaan 1.1.2017.


Helsingin Satamassa ennätysmäärä kansainvälisiä risteilymatkustajia

Kauden viimeiset kansainväliset risteilyalukset kävivät Helsingin Satamassa lokakuussa. Vuoden 2015 risteilymatkustajien määrä kasvoi 4 % viime vuoteen verrattuna ollen ennätykselliset 436 500 matkustajaa.

Vuoden 2015 tammi-lokakuun matkustajamäärä kohoaa reiluun 9,5 miljoonaan (+2,4 %).

Kokonaistavaraliikenteen määrä oli Helsingin Satamassa tammi-lokakuussa reilu 9,5 miljoonaa tonnia (+4,4 %).

Yksiköityä tavaraliikennettä oli yhteensä 8,74 miljoonaa tonnia (+2,9 %). Tuonti on ollut alkuvuonna edellisvuoden tasoa lähes 4,07 miljoonaa tonnia. Vienti sen sijaan on 5,5 % kasvulla lähes 4,67 miljoonaa tonnia.


MAN tuo markkinoille pakettiauton

MAN TGE -nimeä kantava uusi MAN-hyötyajoneuvo on kehitetty yhteistyössä Volkswagenin kanssa ja se tullaan valmistamaan yhdessä VW Crafterin kanssa Wrzesniassa, Puolassa.

VW konserissa odotetaan yhteistyön luovan strategisia hyötyjä molemmille brändeille uusien asiakasryhmien saavuttamisessa. Uusi MAN TGE esitellään kansainvälisessä IAA 2016 autonäyttelyssä Frankfurtissa ja tulee markkinoille 2017.


Romutuspalkkiokokeilun varat pian käytetty

Romutuspalkkiokokeilulle myönnetty valtion viiden miljoonan euron lisärahoitus näyttäisi loppuvan ensi viikolla. Aiemmin varattu 3 miljoonaa euroa loppui jo aiemmin. Valtion myöntämän 1 000 euron romutuspalkkio-osuuden voi saada niin kauan kuin rahaa riittää.

Ennuste ja kokeiluun liittyvät odotukset ovatkin ylittyneet selkeästi. Autoala arvioi ennen kampanjan alkua, että romutuspalkkio lisäisi tänä vuonna uusien autojen kauppaa 3 000 - 5 000 kpl.


Nissan ja Cummins yrittävät maanopeusennätystä

Nissan ja Cummins tekevät yhteistyötä saavuttaakseen uuden maanopeusennätyksen erikoisvarustetulla 2016 TITAN XD:llä, jossa on Cumminsin 5.0L V8 turbodieselmoottori. Ennätystä yritetään D/DT- ja FIA A-III-9-luokissa. Aiempi ennätys D/DT-luokassa on 307 km/h ja FIA A-III-9-luokassa 185 km/h.


Rekisteröintitodistukset sähköiseen muotoon

Ajoneuvon rekisteröintitapahtumien yhteydessä luovutaan rekisteröintitodistuksien tulostamisesta 16.11.2015 alkaen. Rekisteröintitodistuksen ilmoitusosa korvataan sähköisellä varmenteella. Lisäksi teknisen osan tiedot on saatavilla Trafin sähköisistä palveluista ilmaiseksi. Tämän jälkeen rekisteröintitodistuksen teknistä osaa ei myöskään tarvitse pitää ajoneuvossa mukana kotimaan liikenteessä.

Määräaikaiskatsastuksesta asiakkaalle annetaan rekisteröintitodistuksen tekninen osa vielä vuoden 2016 ajan. Määräaikaiskatsastuksessa asiakkaalle luovutetaan katsastuksen tarkastuskortti, joka tulee pitää määräaikaiskatsastuksen piiriin kuuluvissa ajoneuvoissa ajossa mukana.

Raskaissa ajoneuvoissa ja perävaunuissa tekninen osa pitää olla ajossa mukana vielä vuoden 2017 alkuun asti. Nämä ajoneuvot saavat paperisen rekisteröintitodistuksen yhä entiseen malliin rekisteröinnin ja katsastuksen yhteydessä. Vuoden 2017 alusta alkaen päättyy kaikkien ajoneuvojen osalta myös teknisen osan antaminen.

Paperisen rekisteröintitodistuksen ilmoitusosan ja teknisen osan saa edelleen tilattua joko Trafin sähköisistä palveluista 4 € tai sen voi noutaa rekisteröivältä katsastustoimipaikalta rekisteröintimaksua vastaan 10 €. Pelkkä tekninen osa ei maksa mitään. Todistus on voimassa, kunnes rekisteritietoihin ilmoitetaan muutoksia.