Scania-Markkinajohtaja

Suomen 50 000. Scania Mäntsälään

Maanantaina huhtikuun 25. päivänä Lahden Scania-keskuksen aluemyyntipäällikkö Tomi Iso-Kuortti luovutti 5-akselisen Scania R 730 -sorakasettiveturin mäntsäläläisen kuljetusliike Marila Transport Oy:n toimitusjohtajalle, Joni Marilalle.

Järjestyksessään 50 000:s Oy Scan-Auto Ab:n ja sittemmin Scania Suomi Oy:n Suomeen maahantuoma Scania on luovutettu mäntsäläläiselle Marila Transport Oy:lle.

Oy Scan-Auto Ab aloitti toimintansa vuonna 1949 ja on siitä asti toiminut Scania-kuorma- ja linja-autojen maahantuojana Suomessa. Vuoden 2012 alusta lähtien yhtiön nimi on ollut Scania Suomi Oy.


Hanke tartuntatautien estämiseksi liikenteen solmukohdissa

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n koordinoimassa kansainvälisessä PANDHUB-hankkeessa kehitetään pandemioiden ja muiden vaarallisten tartuntatautien leviämisen torjuntaa liikenteen solmukohdissa.

VTT:n mukaan Infektiotautien tartuntariskiin vaikuttavat useat eri tekijät kuten taudin tartuntapa, mikrobin kyky aiheuttaa tauti sekä tartunnalle altistuva matkustaja. Normaalioloissa tartuntariski joukkoliikenteessä on alhainen eikä edellytä toimenpiteitä normaalin hygienian noudattamisen lisäksi, mutta epidemioiden varalta on syytä tiedostaa kohteet ja tilanteet, joissa riski voi olla kohonnut.

Hankkeen tuloksia voidaan VTT:n mukaan hyödyntää riskianalyyseissä, varautumisissa poikkeustilanteisiin ja vastatoimien suunnitteluissa. Lopputuloksena saadaan myös ohjeita eri tartuntareittien tehokkaalle katkaisulle sekä ihmisten ja tilojen suojaus-, puhdistus- ja desinfiointiohjeet.

Hankkeen aikaansaannoksia pääsevät hyödyntämään vuoden 2017 lopulla terveydestä, valmiudesta ja turvallisuudesta vastaavat viranomaiset ja tahot kuten Euroopan tartuntatautivirasto, WHO, liikenteen solmukohtien operaattorit ja turvallisuuden parantuessa välillisesti myös matkustajat.


Muutoksia Iveco myynnissä Uudellamaalla

Ivecon uusina Uudenmaan myyjinä toimivat jatkossa Pasi Lämsä sekä Mikael Häli. Molempien myyjien toimipaikka on Kerava.Turkuun suunnitellaan uutta LNG-terminaalia

Teknologia-, suunnittelu- ja projektinjohtoyhtiö Neste Jacobs Oy ja Turun Satama Oy ovat tehneet sopimuksen, jonka puitteissa Neste Jacobs selvittää LNG-terminaalihankkeen mahdollisuuksia Turun seudulla.

Yhtiön tiedotteen mukaan tarkoituksena on luoda edellytykset LNG:n laajemmalle käytölle meriliikenteessä ja teollisuudessa. Turun Pansioon suunniteltu terminaalihanke mahdollistaisi LNG:n saatavuuden Turun alueella, ja toteutuessaan terminaali palvelisi laiva- ja autoliikennettä sekä paikallista teollisuutta.

Hankkeessa kartoitetaan myös LNG:n kysyntäpotentiaalia Turun alueella sekä meriliikenteessä ja hankkeen toteutumista edesauttavia tekijöitä.


Advenin geokaivojen poraus alkaa tällä viikolla Vaasassa

Vaasaan on rakenteilla uusi DB Schenkerin terminaali, jonka lämmitys ja viilennys toteutetaan Advenin geoenergiaratkaisulla. Uudesta terminaalista tulee täysin hiilineutraali. Alhaisten hiilidioksidipäästöjen lisäksi ratkaisulla saadaan noin 10–15 prosentin säästöt energiakustannuksissa verrattuna perinteisiin energiaratkaisuihin.

Tällä viikolla tontilla aloitetaan geokaivojen poraus. Geokaivot ovat noin 300 metriä syviä, ja ne porataan valmistuvan terminaalirakennuksen alle. Geoenergiaratkaisussa lämpö ja viilennys tuotetaan maasta lämpöpumpuilla. Lämpöpumppujen tarvitsema sähkö taas tuotetaan kotimaisella, uusiutuvalla energialla.

Terminaali valmistuu Vaasaan Nordic Logistics Centerin alueelle vuoden 2016 aikana. Terminaalin lämmitettävä pinta-ala on noin 3200 neliötä. Viilennystä tarvitaan pääasiassa toimistotiloihin.


Ivecon myynti- ja huoltoverkosto laajenee uudella pisteellä

JR Rekkahuolto Oy aloittaa valtuutettuna Iveco huoltopisteenä huhtikuun lopussa Joensuussa. JR Rekkahuollon palveluihin kuuluvat huoltojen, korjausten ja pesupalveluiden lisäksi myös raskaan kaluston rengasmyynti, rengastyöt ja pinnoitukset. Lisäksi uutta on akselistojen ja pyörien suuntaukset, nykyaikaisilla laitteilla.


Suomi teki viime vuonna 52 ilmoitusta vaarallisista tuotteista

Suomi ilmoitti viime vuonna Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) mukaan yhteensä 52 tuotetta eurooppalaiseen vaarallisten tuotteiden hälytysjärjestelmään (RAPEX). Tukesin mukaan eniten ilmoituksia tehtiin leluista ja erilaisista sähkölaitteista. Lisäksi ilmoituksia tehtiin muun muassa koruista ja lastenhoitotarvikkeista.

Muiden maiden tekemien ilmoitusten johdosta Suomi teki 193 tuotteelle jatkotoimenpiteitä. Eniten jatkotoimenpiteitä tehtiin moottoriajoneuvoista, mikä Tukesin mukaan johtuu osaltaan niiden hyvistä jäljitettävyystiedoista. Jatkotoimenpiteitä tehtiin myös mm. koruista, leluista ja harrastusvälineistä. Suomen ilmoittamiin tuotteisiin tehtiin muissa jäsenmaissa yhteensä 19 jatkotoimenpidettä.

Vuosittain Rapex-järjestelmään ilmoitetaan Tukesin mukaan yli 2 000 vaaraa aiheuttanutta tuotetta. RAPEX-järjestelmän piiriin kuuluu yhteensä 31 maata.


Volvon 13-litraiseen common rail

Common rail polttoaineensyöttöjärjestelmän osat(mallikuva)

Volvon 13-litrainen rivikone päivittyy. Suurin muutos tapahtuu ruiskutuslaitteistossa, joka muuttuu ajan henkeen paremmin sopivaksi yhteispaineruiskutusjärjestelmäksi eli common railiksi.

Moottori saa uuden nokka- ja kampiakselin. Myös lohkoon on tehty muutoksia. Kaikilla näillä on saatu painoa alas kymmeniä kiloja. Uudistetut moottoriosat käyvät myös vanhaan koneeseen.

Kulutuksen kerrotaan pudonneen 2 – 2,5 %.

13-litrainen common rail -kone tulee tuotantoon kesäkuussa. Se tulee Volvon FM- ja FH-malliston lisäksi T-sarjan Renaultiin.

Volvo julkaisee tarkempia tietoja lähitulevaisuudessa.


Lossit puunkuljetusten tulppana

Raskaan tieliikenteen 76 tonnin enimmäispainot ovat olleet käytössä 2,5 vuotta. 
Järvi-Suomen puukuljetusyrittäjät eivät kuitenkaan voi hyödyntää uusia painoja, koska useimpien lauttapaikkojen lossit voivat kuljettaa vain 60 tonnisia yhdistelmiä.
Juuri kun vanhoja 44 tonnin losseja kiireellä telakoitiin 60 tonnisiksi, ne jäivät samantien alamittaisiksi.
Poikkeuksellisen nopeasti lainvoiman saanut enimmäispainorajojen korotus yllätti myös tienpitäjien hallinnon.

Tuore Auto, tekniikka ja kuljetus -lehti avaa puunkuljetusyrittäjiä kalvavaa ongemaa tuoreessa 22.4. ilmestyneessä numerossaan (Atk 4/2016)

tilaa lehti tästä

Digiversion voit ostaa tästä


Nurminen Logisticsin vaunukauppa toteutuu

Nurminen Logistics tiedottaa, että yhtiön 17.2.2016 allekirjoittama kauppakirja 380 katetun vaunun myynnistä toteutuu alkuperäisen sopimuksen mukaisesti. Yhtiö tiedotti aiemmin, että ostajan rahoitusneuvottelut viivästyivät, mutta ne on nyt saatettu päätökseen ja ostajan rahoitus on varmistunut.

Vaunukaupoilla ei yhtiön mukaan ole tulosvaikutusta vuodelle 2016, sillä vaunut on arvostettu vuoden 2015 tilinpäätöksessä ruplamääräiseen myyntihintaansa. Lisäksi yhtiö kertoo sopineensa rahoittajapankkien kanssa 3 miljoonan euron lyhytaikaisesta rahoituksesta 31.5.2016 asti, jolla taataan yhtiön rahoitusasema vaunukauppojen toteuttamisen ajaksi. Vaunukaupasta saaduilla varoilla yhtiö kertoo maksavansa lyhytaikaisen pankkilainan pois ja vahvistavansa käyttöpääomansa.


Hiab toimittaa 250 kuormausnosturia Intiaan

Cargoteciin kuuluva Hiab kertoo saaneensa tilauksen 250 HIAB-kuormausnosturin toimittamisesta Ashok Leylandille, joka on yksi Intian suurimmista kuorma-autovalmistajista. Tilaus on kirjattu Cargotecin vuoden 2016 ensimmäisen neljänneksen saatuihin tilauksiin.

Ashok Leyland toimittaa kuorma-autot Intian armeijan käyttöön logistiikka-ajoneuvoiksi. Tilatut HIAB 088 -kuormausnosturit asennetaan Ashok Leylandin Super Stallion 8x8 High Mobility Vehicles (HMV) -kuorma-autoihin, jotka on suunniteltu liikkumaan tehokkaasti vaativissa aavikko-olosuhteissa. Kuorma-autot ovat osa Intian armeijan logistiikka-ajoneuvokaluston uusimista.

Kuormausnostureiden toimitukset käynnistyvät toukokuussa 2016 ja ne saadaan päätökseen lokakuuhun 2017 mennessä.


Maarakennusalan kustannukset laskivat vuodentakaisesta

Tilastokeskuksen mukaan maarakennusalan kustannukset laskivat 2,9% vuoden 2015 maaliskuusta vuoden 2016 maaliskuuhun. Kustannusten vuosimuutos vaihteli osaindekseittäin päällysteiden -14,6 prosentista pohjarakenteiden 1,1 prosenttiin.

Kokonaisindeksin laskuun vaikutti Tilastokeskuksen mukaan erityisesti bitumin sekä polttoaineiden ja energian halpeneminen edellisen vuoden maaliskuusta. Kustannusten laskua hillitsi työvoimakustannusten nousu.

Lähde: Maarakennuskustannusindeksi. Tilastokeskus


Pellon ja Ylitornion liikenneturvallisuutta kartoitetaan

Pellon ja Ylitornion kunnat sekä Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ovat käynnistäneet Pellon ja Ylitornion liikenneturvallisuussuunnitelman laatimisen.

Tärkeitä lähtötietoja kerätään asukkaille suunnatulla kyselyllä, jolla selvitetään asukkaiden mielipiteitä ja kokemuksia kotialueidensa liikenneturvallisuusongelmista. Kyselyyn voi vastata internetissä kuntien kotisivujen kautta tai täyttämällä paperilomakkeen Pellon ja Ylitornion kirjastoissa. Koululaisille välitetään oma kyselynsä koulujen kautta. Kyselyyn voi vastata 2.5.- 23.5.2016 välisenä aikana.

Liikenneturvallisuussuunnitelmien tavoitteena on selvittää alueen liikenneturvallisuusongelmat ja suunnitella toimenpiteet niiden parantamiseksi. Aiheesta järjestetään yleisötilaisuudet molemmissa kunnissa syksyllä 2016. Suunnitelma valmistuu joulukuussa 2016.


Radionkuuntelijoiden liikenneraportit auto-navigaattoreihin

Bauer Media kertoo tiedotteessaan, että sen radiokanavien liikennepuhelujen todennettu liikennetieto leviää jatkossa noin puoleen miljoonaan autonavigointilaitteeseen ympäri Suomen. Levittämisestä vastaa yhtiön kanaville reaaliaikaisen liikennetiedon välittävä V-Traffic.

-Yhteistyö V-Trafficin kanssa mahdollistaa sen, että kuulijoillamme on jatkossa yhä parempi mahdollisuus varautua ja reagoida mahdollisiin liikennehäiriöihin. Kerromme FM-taajuudella sekä nettisivulla oleellisimmat tiedot eli mitä tapahtuu ja missä, kertoo Bauer Median sisältöjohtaja Hermanni Seppälä.

V-Trafficin palvelut kattavat Bauer Median kanavista Radio Novan, Iskelmän ja Radio Cityn.

-Kuuntelijoiden liikennepuhelut nousevat jatkossa yhä suurempaan rooliin, sillä V-Traffic levittää kuuntelijoiden puheluista todennetun liikennetiedon muun muassa noin puoleen miljoonaan autonavigointilaitteeseen ympäri Suomen, Seppälä jatkaa.


Risteilijöiden jätevesien laskeminen Itämereen kielletään

Kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO on tehnyt päätöksen panna voimaan kielto, joka estää risteilyaluksia laskemasta jätevesiään Itämereen. Maailman luonnonsäätiö WWF:n mukaan enemmistö matkustajalauttayhtiöistä on toiminut vastuullisesti jo kauan. Sen sijaan kansainväliset luksusristeilijät eivät ole WWF:n mukaan suostuneet lopettamaan saastuttamista vapaaehtoisesti.

Kielto astuu voimaan asteittain. Jätevesien laskeminen kielletään uusilta aluksilta vuonna 2019 ja jo liikenteessä olevilta aluksilta vuonna 2021. Kielto on voimassa koko Itämerellä. Poikkeuksen tekevät osa Venäjän merialueista, jotka astuvat kiellon piiriin vasta vuonna 2023.