SuperMax – Valmiina töihin!

Savonlinjalle myönnetty Avainlippu

Savonlinja Oy:lle on myönnetty Avainlippu-tunnus. Liiketoimintajohtaja Kai Honkasen mukaan Avainlippu on luonteva etappi läpikotaisin sinivalkoiselle yritykselle, jonka Honkasen isoisä Toivo perusti vuonna 1924.

- Olemme aina liputtaneet kotimaisuuden puolesta, joten meille tämä on erittäin luonnollinen askel, Honkanen toteaa.

Avainlippu voidaan myöntää Suomessa valmistetulle tuotteelle tai Suomessa tuotetulle palvelulle. Lisäksi tuotteen tai palvelun kotimaisuusasteen on oltava vähintään 50 prosenttia. Keskimäärin Avainlippu-tuotteiden kotimaisuusaste on yli 80 prosenttia.


Rengasasennukset ja tasapainotukset yhdellä koneella

Uudessa SteyrTek 2-IN-1:ssa on kaksi korjaamoiden tärkeää työvälinettä samassa paketissa: rengas- ja tasapainotuskone. Vannetukun maahantuomaan koneeseen on myös mahdollista saada lisävarusteena sovitin moottoripyörän renkaille. SteyrTek 2-IN-1:n hinta on 1 799 euroa.


Tutkimus: kuormaliinojen murtolujuus laskee nopeasti

Jyväskylän ammattikorkeakoulu selvitti kuinka nopeasti ja paljon sidontaliinojen murtolujuus ja venymä muuttuivat kuljetusliikkeen käytössä vuoden aikana. Sidontaliinat olivat sidontakyvyltään (LC-arvo) 1700 daN, 2000 daN ja 2500 daN.

Neljän kuukauden käytön jälkeen 1700 daN sidontaliinojen murtolujuus laski noin 30 % Myös 2000 daN sidontaliinoissa oli havaittavissa miltei saman suuruisia heikentymiä.

Vuoden käytössä olleita sidontaliinoja testattiin kahdeksan kappaletta, joista kaksi rikkoontui alle sidontakyvyn arvossa ja yksi juuri voiman ylitettyä sidontakyvyn arvon.

Tutkimus paljasti, että sidontaliinoja käytetään usein liian pitkään, vaikka sidontaliinassa olisi selkeitä vaurioita. Lisäksi tutkimuksessa selvisi, että sidontaliinat kestävät sidontakyvyn rasituksen, jos sidontavyö tai metalliosat eivät ole pahoin vaurioituneet. BET2016: Sähköbussien läpimurto

Neljä täyssähköbussia ja yksi kaasubussi valikoituivat Bus Euro Test 2016 vertailutestiin Brysselissä keskustan linjalla 69 toukokuun alussa. Testivoittaja julistetaan Kansainväliseksi Vuoden Katubussiksi 2017. Julkistaminen ja palkintojen jako tapahtuu syyskuun 22. päivänä Hannoverin IAA-näyttelyssä.

Lue lisää...


Transitokuljetusten määrä tippui viidenneksen

Ulkomaan merikuljetusten kokonaismäärä vuonna 2015 oli yhteensä 89,2 miljoonaa tonnia. Kuljetukset vähenivät edellisestä vuodesta 6,9 miljoonaa tonnia eli 7,4 %. Transito- eli kauttakulkuliikenteessä kulki yhteensä 6,4 miljoonaa tonnia tavaraa. Määrä väheni peräti 20,7 % eli 1,7 miljoonaa tonnia vuoteen 2014 verrattuna. Transitovienti Suomen satamien kautta väheni 16,7 prosenttia ja transitotuonti 40 prosenttia.

Ulkomaan matkustajaliikenne on sitä vastoin edelleen kasvusuunnassa. Ulkomaan matkustajaliikenteen kokonaismäärä vuonna 2015 oli yhteensä 18,5 miljoonaa matkustajaa eli kaksi prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Ruotsiin suuntautuvaa liikennettä on edelleen eniten, mutta Viroon suuntautuvan matkustajaliikenteen hienoinen kasvu viime vuosina on vähentänyt maiden välistä eroa. Tiedot käyvät ilmi tuoreesta Ulkomaan meriliikenteen vuoden 2015 tilastosta.


Kuljetuksia vapautetaan kilpailulle

Liikenne- ja viestintävaliokunta hyväksyi torstaina 9. kesäkuuta mietinnön lakiesitykseen, joka koskee kaupallisia tavarankuljetuksia Euroopan unionin alueella eli ns. kabotaasia. Valiokunta linjaa, että esityksen mukainen lainsäädännöllinen ratkaisu on käytännössä ainoa ja väistämätön vaihtoehto tämän hetkisessä tilanteessa.

Ulkomaisen rekkaliikenteen vapauttaminen herätti keskustelua eduskunnan kyselytunnilla torstaina. Puheenvuoroissa ihmeteltiin hallituksen halua vapauttaa ulkomaalaiset halparekat toimimaan ilman velvoitteita Suomen teillä.


Valopilkku laajenee Tallinnaan

Näin tilaat Valopilkulla taksin

Suomalainen taksin tilaussovellus Valopilkku laajenee Tallinnaan. Hanke toteutetaan Taksiliiton Yrityspalvelu Oy:n ja Tulika Takson yhteishankkeena. Valopilkulla tilattujen taksimatkojen hinta noudattaa Tallinnassa Tulika Takson hinnoittelua: lähtömaksu 3,65 euroa ja kilometrihinta päivällä 0,69 euroa.

Sovellus toimii iPhonella, Androidilla ja Windows Phonella (versio 8 tai uudempi).


Bipaver: Halpatuontirenkaat uhkana rengasteollisuudelle

Kaukoidässä valmistetut halpatuontirenkaat uhkaavat Bipaverin mukaan Euroopan ja samalla myös Suomen rengasteollisuutta. Erityisesti Kiinassa valmistettujen renkaiden hinnat ovat edullisia, mutta samalla niiden laadussa ja ominaisuuksissa on suurta vaihtelua. Pahimmillaan huonolaatuiset renkaat ovat vaaraksi ympäristölle ja ihmisten terveydelle, sillä niissä käytetään jopa syöpää aiheuttavia aineita.

Euroopan pinnoitusteollisuuden kattojärjestö Bipaver on kiinnittänyt huomiota Kaukoidässä valmistettujen renkaiden halpatuontiin ja niiden kilpailuasetelmaan suhteessa eurooppalaisiin pinnoitettuihin renkaisiin. – Yhdysvallat on jo asettanut kiinalaisille henkilöautonrenkaille kovan tuontitullin ja kuorma-autojen renkaat ovat vuorossa seuraavana. Tästä syystä renkaita myydään nyt Eurooppaan polkuhinnalla, kertoo Bipaverin varapuheenjohtaja Jukka Lankolainen.

Lue lisää...


Perusväylänpitoon 364 miljoonan euron lisärahoitus

Vuosille 2017-2019 on osoitettu perusväylänpitoon 364 miljoonan euron lisärahoitus. Rahoitus on siirretty väylien nimeämättömistä kehittämishankkeista ja sillä on tarkoitus vähentää liikenneverkon korjausvelkaa.

Rahoitus kohdistuu maanteiden, rautateiden ja yksityisteiden parantamiseen sekä kaupunkiseutujen liikennehankkeiden tukemiseen. Lisärahoitus täydentää helmikuussa 2016 julkaistua hallituksen 600 milj. euron korjausvelkaohjelmaa.

Lue lisää...


Tiemerkintätyöt ovat alkaneet Itä-Suomessa

Tiemerkintätyöt ovat alkaneet Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon alueilla. Alemman tieverkon osalta tiemerkintöjen ylläpito aloitettiin toukokuun lopulla ja uusien päällysteiden tiemerkintätyöt käynnistyivät kuluvalla viikolla. Tiemerkintöjen ylläpitoon ja uusiin tiemerkintöihin käytetään tänä vuonna Pohjois-Savon ELY-keskuksen alueella noin 2,9 milj. euroa.

Tiemerkintätyöstä voi aiheutua häiriötä yleiselle liikenteelle. Pituussuuntaisten tiemerkintöjen kunnostaminen tehdään liikkuvilla koneilla ja pienmerkintätyöt tehdään lähes aina käsityönä. Tiemerkintätyöstä varoitetaan tiemerkintäkoneisiin kiinnitetyillä liikennemerkeillä ja varoitusvaloilla. Alemmalle tieverkolla maalilla tehtävistä tiemerkinnöistä varoitetaan lisäksi vaahtohattaroilla. Vaahto kertoo, että tiemerkintä on vielä märkä, eikä sen päälle kannata ajaa. Märän maaliviivan ylittäminen sotkee tien viivaston sekä ajoneuvon. Päätieverkolla tiemerkinnät ylläpidetään massalla ja uusi merkintä on yliajettavissa noin minuutin kuluttua.

Uudelleenpäällystyskohteella nopeusrajoitus on enintään 80 km/h ja kaksiajorataisella osuudella 100 km/h, kunnes tiemerkinnät on tehty.


Martti Korhonen Molike´n puheenjohtajaksi

Moottoriliikenteen Keskusjärjestö ry valitsi kokouksessaan yhdistyksen uudeksi puheenjohtajaksi Martti Korhosen Oulusta, joka on pitkäaikainen liikenteen vaikuttaja. Hän on toiminut mm. eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnan puheenjohtajana ja Liikenneturvan hallituksen puheenjohtajana. Hän on koulutukseltaan autonasentaja ja toiminut mm. taksinkuljettajana. Hänet tunnetaan autourheilun ja moottoripyöräilyn harrastajana.

Moottoriliikenteen Keskusjärjestö ry on kahdeksan johtavan tieliikennejärjestön yhteistyöelin. Jäseninä ovat Autoalan Keskusliitto ry, Autoliitto ry, Autotuojat ry, Linja-autoliitto ry, Suomen Autokoululiitto ry, Suomen Autoteknillinen Liitto ry, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry ja Suomen Taksiliitto ry.

Järjestön keskeinen yhteinen huolenaihe on maantieliikenteemme tila. Tieverkostomme kunto on valitettavasti edelleen rapistumassa huolimatta mm. parlamentaarisen korjausvelkatyöryhmän yhteisistä näkemyksistä korjausinvestointien tason korottamisesta. Liikenne- ja viestintäministeriön ajatus siitä, että tulevaisuudessa liikenteestä kerätyt varat käytettäisiin suoremmin väylien ylläpitoon ja rakentamiseen sitä varten perustetun yhtiön kautta, on järjestön mielestä selvittämisen arvoinen ehdotus. Selvityksessä olisi tärkeä huomioida, että tie- ja väyläinfrastruktuuria kuluttavat muutkin kuin autoilijat ja näin ollen kustannusten tulisi jakautua tulevaisuudessa nykyistä tasaisemmin.

Valmistelussa oleva liikennekaari lakihanke on liikenteeseen varsin laajasti vaikuttava hanke. Järjestön mielestä valmistelussa on syytä nykyistä huomattavasti laajemmin ja syvällisemmin tehdä vaikutusarvioita muutoksista. Liikenteen ja liikkumisen lainsäädännön tulee turvata tasapuoliset liikkumisen ja yrittämisen mahdollisuudet koko maan alueella kaikille kansalaisille. Ministeriö on puhunut avoimesta lainvalmistelusta. Toivottavasti tämä tulee jatkossa näkymään myös käytännön valmistelutyössä.

Liikenneturvallisuus ja sen edistäminen ovat osa järjestön työtä. Puheenjohtaja Martti Korhosen myötä myös tältä osin järjestön osaaminen laajenee. Liikenneturvallisuuden merkittävin tekijä on yksittäisten liikkujien tapa toimia. Moottoriliikenteen Keskusjärjestön mielestä liikenteen sakkorangaistusten kohtuuttomat ja jatkuvat korotussuunnitelmat eivät kuitenkaan johda liikenneturvallisuuden kohenemiseen. Liikenne ei voi olla jatkuva rahastuksen kohde, sakkorangaistuksilla ei valtiontalouden alijäämää korjata.


GAZ:lta kolme uutta bussia länsimarkkinoille

GAZ-teollisuusryhmä on esitellyt kolme uutuusbussia vientiin: Cruise CNG matkabussin, Vector Next pikkubussin ja LIAZ kaupunkibussin.

Likino bussitehtaan Cruise on 47-paikkainen varustettuna Scanian Euro6-mootttorilla CNG-kelpoisena. Kahdeksan kaasupulloa katolla á 150 l antaa 600 km:n toimintamatkan. Pehmeä ilmajousitus ja kallistuksenvakaajat etu- ja takaakselissa, elektroninen maavaran korkeussäätö, ilmastointi, tietokone, vakionopeussäätö, ESP, kierrähtämissuoja (ROPS), ylä- ja alamäkijarrut, TV/videolaitteet, Wi-Fi, sisä- ja ulkokamerajärjestelmä, peruutuskamera, navi- ja viestintäpääte, kuljettajan makuutila, pentteri, bio-WC, lämpö- ja savuilmaisimet, automaattinen palohälytys, automaattinen sammutusjärjestelmä, ymv.

Arktisille alueille Cruise CNG tarjoaa erikoiseristeitä ympäriinsä, jäädyttimen ja lämmityslaitteen suojaa sekä lisälämmittimiä kuljettajan ja matkustajien tiloihin.

Pikkubussi Vector Next on Pavlovo-tehtaan uutuus, joka rakentuu GAZon Next alustalle. Moottorina on YMZ Euro5. Matkustajapaikkoja on 43-53. Turvallisuusrakenteet, matkustusmukavuus, helppo käsiteltävyys, luotettavuus ja edullinen TCO ovat olleet toteutuksen päätavoitteita. Modulirakenteinen Next-perhe tarjoaa tulevaisuudessa 7-9 metrisiä koreja.

Uusi Liaz-529265 on 12-metrinen matalattia-kaupunkibussi 114 matkustajalle. Moottorina YMZ Euro5. Kuljettajan työpaikka täyttää mukavuuden ja ergonomian kansainväliset standardit. Niiaus kallistaa lattiaa 7 astetta pysäkkikorotukselle. Pyörätuoliluiska ja avarat tilat seisoville matkustajille, savuilmaisin, sammutusjärjestelmä, ilmastointi ja digitalinen reittitaulu kuuluvat varustukseen.


ALSO:n uusi logistiikkakeskus käyttöön Pirkkalassa

ALSO Finland on ottanut käyttöön uuden logistiikkakeskuksensa Pirkkalassa. Uudessa logistiikkakeskuksessa on panostettu logistiikkaprosessin joustavuuden, nopeuden ja skaalautuvuuden kehittämiseen sekä energiatehokkuuden saavuttamiseen.

Logistiikkakeskuksen rakentaminen Pirkkalassa aloitettiin tammikuussa 2015 ja sen rakentaminen työllisti projektin ajan 50 henkilöä. Pirkkalassa työskentelee tänä päivänä 60 henkilöä tuotanto- ja esimiestehtävissä. Logistiikkakeskuksen virallisia avajaisia juhlittiin 6. kesäkuuta 2016.


Paperinen rekisteriote mukaan ulkomaille

Autossa ei välttämättä tarvitse enää pitää rekisteriotetta, sillä viranomaiset saavat ajoneuvojen rekisteröintitiedot nykyään sähköisesti.

Vahinkovakuutusyhtiö IF:n mukaan moni ei kuitenkaan tiedä, että ulkomailla paperinen rekisteriote on edelleen välttämätön. 

Ohjeet ulkomaille suuntautuvan automatkan varalle:

- Tilaa rekisteröintitodistuksen tekninen osa Trafin nettisivujen kautta. Huomioi postin kulkuun menevä aika!

- Jos rekisteriotteella on kiire, hae se katsastusasemalta, josta saat sen välittömästi mukaasi.

- Jos nimesi ei näy rekisteriotteessa omistajana tai ajoneuvon haltijana, tarvitset lisäksi valtakirjan auton omistajalta. Valtakirjapohjan saat vaikkapa Autoliitosta.

- Tilaa Vihreä kortti eli todistus liikennevakuutuksen voimassaolosta vakuutusyhtiöltäsi, jos suuntaat autolla EU-maiden ulkopuolelle.

- Hanki ajoneuvollesi kaskovakuutus ja itsellesi matkustajavakuutus.

- Tarkista vakuutuskirjasta ja -ehdoista ajoneuvosi vakuutusten omavastuu, turvat ja voimassaoloalue.

- Useissa Euroopan maissa sammutin, heijastinliivi ja ensiapulaukku kuuluvat autojen pakollisiin varusteisiin.


Nissan mukaan Fast-E-projektiin

Autovalmistaja Nissan lähtee mukaan Euroopan Unionin tukemaan Fast-E-projektiin, jonka tarkoituksena on parantaa sähköautojen latausinfrastruktuuria Euroopassa.

Fast-E-projektin tavoitteena on asentaa Saksan ja Belgian tärkeimmille moottoriteille 278 latauspistettä 80 kilometrin välein. Latauspisteistä 241 tulee Saksaan ja 37 Belgiaan. Asennettavissa latauspisteissä on vaihto- ja tasavirtaliitännät, joiden avulla sähköauton akku voidaan ladata jopa 80 prosenttiin täydestä kapasiteetista puolessa tunnissa.

Tšekin tasavallassa ja Slovakiassa toteutettavan sisarprojektin myötä Eurooppaan saadaan yhteensä vielä 30 uutta latauspistettä.