SuperMax – Valmiina töihin!

Otalammen ylikulkusilta korjataan

Otalammen ylikulkusillan korjaus aiheuttaa muutoksia Vihdissä seututien 120 (Vihdintie) liikennejärjestelyihin kesä–elokuussa.

Alustavien sekä viimeistelevien töiden aikana ajoneuvoliikenteen käytössä on nykyiset ajokaistat sekä alennettu 50 km/h nopeusrajoitus. Pintarakenteiden korjaustöiden aikana viikoilla 25 - 33 ajoneuvoliikenteen käytössä on yksi ajokaista liikennevalo-ohjauksella.

Korjaustöiden kerrotaan alkavan kesäkuun alussa ja ne valmistuvat syyskuun puoliväliin mennessä.


Rahtarien ajotaidon MM-kilpailut Suomessa

Rahtarit ry järjestää 30. raskaan liikenteen ammattikuljettajien ajotaidon MM-kilpailut 26.-27.8.2016 Jyväskylässä. Kilpailupaikkana toimii Jyväskylän Paviljonki.

Ajotaidon MM-kilpailut järjestetään joka toinen vuosi kansainvälisen kuljettajajärjestö UICR:n jäsenmaissa. Edellinen kilpailu oli Puolassa syksyllä 2014. Suomi on isännöinyt kilpailua viimeksi vuosina 1979 ja 1984.

Tämän vuoden kilpailun päävastuuhenkilönä toimii Rahtarit ry:n toiminnanjohtaja Hanna Seppä.

Kilpailussa kuljettajat suorittavat tarkkuutta ja huolellisuutta vaativia tehtäviä. Menestyminen edellyttää erinomaista ajoneuvon käsittelytaitoa. Ajotaitoradalla voi olla erilaisia peruutus- tai arviointitehtäviä ja kilpailijoita testataan radan lisäksi muillakin osa-alueilla. Heidän tulee hallita myös kuljetusalaan liittyvät lait ja asetukset teoriakokeen muodossa sekä suorittaa ajoonlähtötarkastus. Kilpailuun odotetaan noin 120 kilpailijaa eri jäsenmaista. Rahtarit ry:n ja samalla Suomen virallinen edustusjoukkue on valittu SM Ajotaito 2014 ja 2015 tulosten perusteella.


Maailman pisin rautatietunneli käyttöön

Maailman pisin ja syvin rautatietunneli avattiin Sveitsissä kesäkuun alussa. Gotthardin tunneli kulkee Alppien läpi ja on 57 kilometriä pitkä. Vuoriston halkovan tunnelin on tarkoitus nopeuttaa ihmisten ja tavaran rautatieliikennettä pohjoisen ja eteläisen Euroopan välillä.

17 vuotta työn alla ollut infrahanke on tullut kustantamaan yli 12 miljardia euroa ja työntekijöitä on ollut urakoimassa 2 600 henkilöä. Pitkää tunnelia kaivoi jättimäinen porakone, jolla oli mittaa huikaisevat 410 metriä, mikä vastaa neljän jalkapallokentän pituutta.

Rahti kulkee tulevaisuudessa tunnelin läpi 250 km/h, syvimmillään 2,3 kilometriä vuoren alla.Hyötyajoneuvokauppa positiivisessa nosteessa

Autoalan tiedotuskeskuksen tilastojen mukaan toukokuussa ensirekisteröitiin yhteensä 1 071 pakettiautoa, mikä on 15,4 prosenttia enemmän kuin viime vuonna vastaavana aikana. Vuoden alusta lukien pakettiautoja on ensirekisteröity yhteensä 5 491 kappaletta ja viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna rekisteröintimäärä on kasvanut 13,6 prosenttia.

Kuorma-autoja ensirekisteröitiin toukokuussa 334 kappaletta. Viime vuoden toukokuuhun verrattuna määrä on 35,8 prosenttia suurempi. Vuoden alusta lukien uusia kuorma-autoja on rekisteröity 1 400 kappaletta, mikä on 29,0 prosenttia enemmän kuin viime vuonna vastaavana aikana. Kuorma-autojen ykkönen on Scania 404 autolla, toisena on Volvo 391 autolla ja kolmantena Mercedes-Benz 263 autolla. Loput kärkikymmenikköön sijoittuneet automerkit ovat järjestyksessä: Iveco, MAN, DAF, Renault, SISU, Ford ja Cadillac. 

Autokaupan alalla vain linja-autokauppa näyttää yhä edelleen negatiivisia lukuja. Uusia linja-autoja on rekisteröity kuluvana vuonna 127 kappaletta, mikä on 16,4 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden tammi–toukokuussa. 


Sähköautojen latauspisteitä lisää energiayhtiöiden yhteistyöllä

Energiateollisuus ry:n (ET) jäsenyritykset edistävät sähköistä liikennettä rakentamalla sähköautojen latausverkostoa yhä useammalle paikkakunnalle. 18 energiayhtiön perustaman Virtapisteen verkostossa latauspisteitä on 16 paikkakunnalla yhteensä yli 80, ja Fortumin verkostossa yli 20 pikalatausasemaa. Sähköisen liikenteen lisääminen ja julkisten latauspisteiden määrän kasvattaminen on osa ET:n yhteiskuntasitoumusta, johon ET kannustaa myös jäsenyhtiöitään liittymään.

Sähköinen liikenne -hankkeen ylläpitämään tietokantaan ilmoitettujen sähköautojen julkisten latauspisteiden määrä on kahdessa vuodessa noussut 545:een, kun luku vielä vuonna 2014 oli 227. Latauspisteitä on asennettu eniten Etelä-Suomeen, mutta ne yleistyvät vähitellen myös muualla Suomessa. Esimerkiksi Napapiirin Energia ja Vesi Oy on edistänyt Pohjois-Suomen sähköistä liikennettä asentamalla 14 latausasemaa Lapin teille.


Uusi silta- ja rumpurakenteiden aukkomitoitus -opas on julkaistu

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on julkaissut uuden silta- ja rumpurakenteiden aukkomitoitus -oppaan. ELY-keskuksen mukaan oppaan avulla pyritään yhtenäiseen käytäntöön silta- ja rumpuaukkojen mitoituksessa. Samalla korostetaan hyvän suunnittelun merkitystä siltojen ja rumpujen rakentamisessa.

Suomen ympäristökeskus on julkaissut oppaan alun perin vuonna 2007 nimellä "Silta- ja rumpulausunnot – Luonnos oppaaksi". Maa- ja metsätalousministeriön asettama valtakunnallinen peruskuivatus- ja ojitustoimitustehtävien toimintamalliryhmä on nyt päivittänyt oppaan ottaen huomioon vuonna 2012 voimaan tulleen vesilainsäädännön uudistuksen (587/2011) sekä aluehallinnossa ja ympäristöhallinnossa tapahtuneet rakenteelliset muutokset.

Opas löytyy kansalliskirjaston ylläpitämästä Doria-julkaisuarkistosta.


Uusi polttoainestandardi vetykäsitellylle dieselille

CEN (European Committee for Standardization) on hyväksynyt parafiinisen dieselin EN 15940 -standardin, joka määrittelee synteettisen tai uusiutuvista raaka-aineista vetykäsittelemällä tuotetun kehittyneen dieselin laadun ja ominaisuudet.

Polttoainetuottajien, autonvalmistajien ja muiden sidosryhmien yhteistyössä laatima standardi määrittelee sellaisenaan myytävän parafiinisen dieselin laadun, mikä helpottaa kyseisen tuotteen myyntiä Euroopassa. Tähän asti parafiinista dieseliä on myyty loppukäyttäjille Euroopassa lähinnä polttoaineseosten osana.

EN 15940 -standardin myötä laatu on taattu, jolloin autonvalmistajien on helpompaa antaa autolle 100-prosenttisen parafiinisen polttoaineen käyttölupa, takuu ja pakokaasuhyväksyntä.

Standardi tulee voimaan Euroopan alueella vuoden 2016 toisella puoliskolla.


Uudenmaan ELY-keskuksen liikennestrategia valmis

Uudenmaan ELY-keskuksen vastavalmistuneella liikennestrategialla ohjataan alueen liikennejärjestelmän kehittämistä ja tienpidon toimia vuoteen 2025 saakka. ELY-keskuksen mukaan edelliseen vuonna 2010 laadittuun strategiaan oli tarpeen tehdä muutoksia: Tämän päivän isot painopistealueet, kuten liikenteeseen voimakkaasti vaikuttava digitalisaatio ja hallitusohjelmassa korostuva elinkeinoelämän tukeminen myös liikenteen ja väylänpidon keinoin puuttuivat.

Uudenmaan ELY-keskuksen toimialue kattaa liikenneasioissa Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakunnat. Liikennestrategian pohjana ovat mm. kaikkien näiden maakuntien omat liikennejärjestelmäsuunnitelmat.

Liikennestrategia laadittiin samoihin aikoihin kuin koko ELY-keskuksen strategia vuosille 2016–2019. Liikennestrategia tarkentaakin ELYn strategiaa liikenneasioiden osalta ja niillä on siten selkeä kytkös toisiinsa.


Ammattikuljettajat tyytymättömiä teiden talvikunnossapitoon

Liikenneviraston teettämän Talven 2016 tienkäyttäjätyytyväisyystutkimuksen tuloksien mukaan yksityishenkilöt ovat tyytyväisempiä teiden kunnossapitoon kuin vuosi sitten. Ammattiautoilijoiden arvio maanteiden talvihoidosta kokonaisuudessaan on pysynyt jokseenkin samana kuin vuonna 2015. Ja tuolloinhan tulokset olivat ennätysheikot, joten syytä juhlaan ei ole vieläkään.

Kyselyyn vastanneista ammattiautoilijoista 49 % oli tyytyväisiä pääteiden talvihoitoon, mutta muiden teiden talvihoitoa arvioitiin kriittisemmin, sillä vain 15 % ammattiautoilijoista oli niiden talvikuntoon tyytyväisiä. Valtaosa ammattikuljettajista kokee, että maanteiden tila ja kunto on muuttunut kokonaisuudessaan heikommaksi edellisvuoteen nähden.

Sekä yksityishenkilöt että ammattiautoilijat kokivat liikkumisen tänä talvena turvallisemmaksi kuin viime vuonna.


Suojatieselvitys: ajoratamerkinnät ja liikennemerkit eivät tee ylityskohdasta turvallista

Kaakkois-Suomen ELY-keskus on toteuttanut suojatieselvityksen, jossa on läpikäyty kaikki Kaakkois-Suomen maanteiden suojatiet nopeusrajoitusalueella 50 km/h tai sen yli. Kaakkois-Suomen maantieverkolla on lähes 450 suojatietä. Tehdyn selvityksen tavoitteena oli poistaa riskialttiimmat ja ohjeen vastaiset suojatiet. Ensisijaiseksi toimenpiteeksi on määritetty nopeusrajoituksen alentaminen (mikäli ympäristö sitä tukee ja/tai suojatiellä on merkittävä tarve), kun taas toisena vaihtoehtoisena toimenpiteenä on suojatien poistaminen. Pelkät ajoratamerkinnät ja liikennemerkit eivät tee ylityskohdasta turvallista, mikäli liikenneympäristö ei sitä tue. Tästä syystä suojateitä tulee poistumaan Kaakkois-Suomesta yhteensä 17 kpl. Näissä kohteissa suojatie johtaa esim. pientereelle ja/tai ainoastaan linja-autopysäkille, nopeusrajoitus on 50 tai 60 km/h ja suojatien käyttäjämäärä on vähäinen.

Jäljelle jäävien suojateiden kohdalla nopeusrajoituksia muutetaan ja/tai niiden havaittavuutta parannetaan mm. lisäämällä puuttuvia suojatien ennakkovaroitusmerkkejä, tekemällä tiemerkintöjä ja lisäämällä tolppiin heijastinvarsia. Vilkkaimmille suojateille on määritetty parannustoimenpiteeksi myös keskisaarekkeiden rakentaminen. Näitä tullaan toteuttamaan tulevina vuosina rahoituksen sallimissa puitteissa.

Poistettavat suojatiet ja tulevat nopeusrajoitusmuutokset suojateiden kohdilla näkyvät seuraavassa kartta-aineistossa: http://arcg.is/1WZiVdS


Siltatöistä liikennehaittaa Porvoossa

Tie 11818 eli Kaarenkyläntie katkaistaan liikenteeltä Vanhamoision sillan uusimisen ajaksi Porvoossa. Työn aikana ajoneuvoliikenne ohjataan kiertotielle Meijeritien ja Mäntsäläntien kautta.

Kaarenkyläntie (tie 11818) katkaistaan liikenteeltä Pohjakkaantien risteyksestä 100 m Porvooseen päin olevan putkisillan kohdalta tiistaina 7.6.2016 klo 9.00. Tie avataan liikenteelle viimeistään torstaina 9.6.2015 kello 9.00.

Kartta: Vanhamoision silta, työnaikainen kiertotie pdf. (523 kt)


Liikenneverkossa muhii mahdollisuuksia

Kytkeytymällä kiinteämmin osaksi Eurooppaa ja luomalla uusia yhteyksiä kansainvälisille markkinoille saadaan Suomi nousuun. Se edellyttää liikenneinfran kaukonäköistä kehittämistä, sanoo Rakennusteollisuus RT:n hallituksen puheenjohtaja, YIT:n varatoimitusjohtaja Tero Kiviniemi.

Suomen kautta on mahdollista luoda lyhyet yhteydet Aasiaan lentoliikenteen lisäksi myös meriteitse. Ilmastonmuutoksen myötä Jäämerellä avautuvat merireitit Kaukoitään ja Pohjois-Amerikkaan.Tallinna-tunnelin kaltainen jättihanke vaatii lukuisten vuosien valmistelua ja vahvaa sitoutumista. Uusinvestoinnit rautateihin ja teihin ovat huolestuttavan matalat ja yhä laskemaan päin.

"Suomella ei ole lainkaan pitkän aikavälin suunnitelmaa liikenneinfran kehittämiseksi. Siinä missä Ruotsi on hakenut EU-rahoitusta lähes 17 miljardin euron TEN-T-hankekokonaisuudelle, Suomella on tällä hetkellä kasassa vain runsaan 200 miljoonan euron hankkeet, Kiviniemi toteaa. 


Metsähakkeen käyttö kriisissä

Luonnonvarakeskuksen mukaan metsähakkeen kokonaiskäyttö on vähentynyt toista vuotta peräkkäin ja pienentynyt 8 % vuodesta 2013. Puun energiakäyttö pieneni kokonaisuudessaan 2 % vuonna 2015 ja toisen kotimaisen polttoaineen, turpeen, vielä enemmän eli 11 % (Tilastokeskus 23.3.2016).

Puun energiakäytön osuus kaikesta uusiutuvasta energiasta on yli 80 % ja metsähakkeen rooli puun energiakäytön kasvussa on ollut keskeinen. Hakkeen käyttö kasvoi vuosina 2008‒2013 ja oli korkeimmillaan 8,7 miljoonaa kuutiometriä. Vuonna 2014 kulutus laski 8,2 miljoonaan ja vuonna 2015 8,0 miljoonaan kuutiometriin.

Alkuvuonna 2016 tuotantotuki metsähakevoimaloille nousi vuoden 2012 tasolle. Bioenergia ry:n mukaan tämä ei kuitenkaan riitä nostamaan hakkeen käyttöä kasvu-uralle. Puuta käyttävää uutta kapasiteettia ei ole valmistunut muutamaan vuoteen ja suunnitellut hankkeet lykätään tulevaisuuteen. Hakealan työpaikat ovat vähentyneet viime vuosina ja alan yritykset ovat olleet erittäin suurissa vaikeuksissa, etenkin Pohjanmaalla.


Auto käyttöön minuuteiksi

Go now! -autoina on heti alkuvaiheessa jopa 30 Toyota Yaris Hybridiä.

Narinkkatorilla lanseerattiin tänään uusi autojen yhteiskäyttöpalvelu go now!. Helsingin kantakaupungin alueella toimivan palvelun avulla on mahdollista varata auto omaan käyttöön minuuttipohjaisella veloituksella.

Auton varaaminen tehdään mobiilisovelluksella, millä näkee reaaliaikaisesti, missä vapaita autoja on tarjolla ja mikä niistä on lähinnä omaa sijaintia. Sopivan auton voi varata käyttöönsä saman tien, ja auton voi oman etapin jälkeen pysäköidä minne vain Helsingin kantakaupunkiin, jolloin veloitusjakso katkeaa.

Lisätietoja: www.gonow.fi


Volvo Construction Equipment -sovelluksesta uusi versio

Volvo Construction Equipment -sovelluksesta on julkaistu uusi versio. Mascuksen kehittämän sovelluksen hakemisto sisältää nyt kaikki EMEA alueen jälleenmyyjät. Myös käyttäjäystävällisyyden luvataan parantuneen uudessa versiossa.

Alkuperäinen sovellus julkaistiin heinäkuussa 2014 samanaikaisesti 25 kielellä. Ajatuksena oli tarjota asiakkaille helppo ja nopea yhteys Volvon koko käytetyn kaluston varastoon niin älypuhelimilla kuin tableteillakin. Sovelluksen kautta löytyvät koneiden kaikki tarpeelliset tiedot sekä myyjien yhteystiedot konekohtaisesti.

Sovellus on saatavilla App Storesta ja Play Storesta.