MAN - Vaihtoautot

Kaikkien aikojen viikko pakettijakelussa

Viime viikko oli Postissa kaikkien aikojen ennätysviikko pakettivolyymissä mitattuna. Postin kautta kulki lähes 1,1 miljoonaa pakettia viime viikolla. Joulun aika näkyy myös Postin pakettijakelussa, sillä alkavastakin viikosta odotetaan hyvin vilkasta, lähes miljoonan paketin viikkoa. Kaikkiaan Posti toimittaa noin 50 miljoonaa lähetystä kuluvana viikkona, tässä luvussa on mukana suomalaisten lähettämät joulutervehdykset.

Tänä vuonna Postin pakettivolyymi kasvaa miljoonalla paketilla verrattuna viime vuoteen. Volyymin kasvun syynä ovat verkkokaupan kasvun lisäksi kuluttajien toisilleen lähettämien pakettien määrän kasvu.


Neste: 100%:sti jätteistä ja tähteistä uusiutuva diesel

Neste esittelee 9.1.2017 kuluttajamarkkinoille 100-prosenttisesti tähteistä ja jätteistä tehdyn uusiutuvan dieselpolttoaineen. Tuote käy kaikille dieselmoottoreille, ja sillä voidaan saavuttaa jopa 90% pienemmät kasvihuonekaasupäästöt polttoaineen koko elinkaaren aikana perinteiseen fossiiliseen dieseliin verrattuna.


Saksa: Hampurissa ensimmäinen uiva bussi

Hampurissa uiva bussi näyttää turisteille kaupunkikierroksella myös kaupungin suursatamaa - vedestä! 3,9 m korkea bussi on rakennettu MAN-alustalle ja alaosiltaan pellitetty 4 mm:n tukevalla laivapellillä. Maan kamaralla, kaduilla sitä vauhdittaa normaaliin tapaan 290 hv:n MAN-diesel. Tiellä kulkunopeus on rajoitettu 65 km/t enimmäisnopeuteen. Lisäksi sillä on kaksi 156 hv:n Steyr-dieseliä, jotka vedessä välittävät tehonsa kahteen kääntyvään vesisuihkuun. Niiden avulla bussi kääntyy vedessä käytännössä paikallaan ja peruuttaa vesiskootterien ikään. Suurin kulkunopeus vedessä on 13-13,5 km/t.

Saksan viranomaiset ovat luokitelleet uivan bussin vesikulkuneuvoksi. Siksi kuljettajalla pitää olla merikapteenin pätevyys. Miehistöön pitää 36-paikkaisessa "vesikulkuneuvossa" kuulua myös matruusi, jonka paikka on bussissa takimmaisena. Pakollisiin varustuksiin kuuluu mm. pelastusliivit kaikille, lain edellyttämät lepuuttajat sekä lisäksi pelastusrengas bussin ulkopuolella mahdollisesti merihätään joutuneelle. Kuljettajan/kapteenin ulottuvilla oleva laivakello, kilistyskello, kuuluu nin ikään bussin pakollisiin varusteisiin vesillä.

Hampurin uivalle bussille on tekeillä kaksi seuraajaa. Tilaaja on toistaiseksi salainen.Koneala hyötyy rakentamisen vilkastumisesta

Rakennusalan hyvä vuosi näkyy rakennuskoneiden vuokrauksen kasvussa. Rakennusalan markkinainformaatiota tuottavan Foreconin ennusteessa kasvutahti on hieman vahvistunut keväästä. Ennusteen teettää Teknisen Kaupan Liiton Rakennuskonejaosto. Konekysyntää on kasvattanut myös vuokrakoneiden markkinaosuuden kasvu sekä ammattirakentamisen vauhdittuminen. Koneiden kovan kysynnän myötä myös rakennuskoneiden myynti ja maahantuonti kasvavat vauhdilla.

Rakentamisen kalustovuokrauksen volyymi kasvaaForeconin mukaan tänä vuonna viisi prosenttia ja vuokraustoiminnan arvo nousee tänä vuonna yli 670 miljoonaan euroon. Siitä rakentamisen (talojen uudis- ja korjaus- sekä infrarakentamisen) osuus on noin 74 prosenttia. Loppuosa on vuokrausta muille toimialoille, kuten teollisuudelle, palvelujen tuottajille, julkishallinnolle ja yksityishenkilöille huolto-, asennus- ynnä muihin töihin.

Foreconin mukaan myös rakennuskoneiden maahantuonnin kasvunäkymä on vahvistunut. Vuosi sitten yritykset odottivat yli viiden, toukokuussa yli kymmenen ja nyt 20 prosentin kasvua vuonna 2016. Myös ensi vuosi näyttää positiiviselta, ja tuonnin arvioidaan kasvavan 5-10 prosenttia. Hyvä kysyntätilanne edesauttaa kalustojen uusimista.


GM käynnistää autonomisten autojen kokeilun ja valmistuksen

General Motors ilmoittaa aloittavansa autonomisten autojen testauksen ja käynnistävänsä toimet uuden, autonomisten autojen valmistukseen keskittyvän tuotantoyksikön perustamiseksi Michiganin osavaltiossa(USA). 

Autonomisten autojen kokeilut tavallisen liikenteen seassa käynnistetään heti ensi vuoden alussa, kun kokeilut mahdollistava SAVE act. -lakiehdotus astuu voimaan. 


Liikenne ja puunpoltto aiheuttavat edelleen ilmanlaatuongelmia Suomessa

Ilmatieteenlaitoksen tiedotteen mukaan ilmansaasteiden vähentyneet päästöt ovat parantaneet Euroopan ilmanlaatua yleisesti viime vuosikymmeninä ja monien seurattavien yhdisteiden kohdalla EU:n ilmanlaatunormien ylitykset ovat  nykyään harvinaisia. Esimerkiksi hiilimonoksidi- ja bentseenipäästöt ovat vähentyneet merkittävästi Euroopassa moottoriajoneuvojen katalysaattoreiden yleistymisen ja EU:n polttoainedirektiivien myötä. Suomessa ilmansaasteiden pitoisuudet ovat vielä yleisesti ottaen muuta Eurooppaa pienempiä.

Suuri osa Euroopan väestöstä ja ekosysteemistä altistuu kuitenkin edelleen eurooppalaisten ja Maailman Terveysjärjestön WHO:n ilmanlaatunormien ylittäville ilmansaasteiden pitoisuuksille.  Euroopan ympäristöviraston arvion mukaan ilmansaasteet aiheuttavat vuosittain lähes puoli miljoonaa ennenaikaista kuolemaa Euroopassa. Näistä noin 1500 tapahtuu Suomessa.

Typen oksidit ja erityisesti typpidioksidi on tyypillisesti suurten kaupunkien ongelma. Suomessa raja-arvon ylittäviä typpidioksidi-pitoisuuksia mitattiin vuonna 2015 vain Helsingissä kahdessa mittauspisteessä, jotka sijaitsevat vilkasliikenteisissä katukuiluissa. Altistuneiden ihmisten määräksi on arvioitu 11 000 henkilöä.

Pienhiukkasten pitoisuus taas ei ole ollut Ilmatieteen laitoksen mukaan Suomessa ongelma, pitoisuudet ovat yleensä alle puolet EU:n raja-arvoista. Keväisin Suomen kaupungeissa tosin mitataan talvihiekoituksen jäljiltä lyhytaikaisesti huomattavan korkeita pienhiukkaspitoisuuksia katupölyn takia. 


Finnairille kaksi uutta vuokrakonetta

Finnair on solminut CDB Aviation Lease Financen kanssa sopimuksen kahden uuden 209-paikkaisen Airbus A321-200-kapearunkokoneen pitkäaikaisesta vuokraamisesta käyttöönsä. Lentokoneista ensimmäinen saapuu Finnairin käyttöön talvikaudelle 2017/2018 ja jälkimmäinen kesäkaudelle 2018. Vuokrasopimusten kesto on vähintään kahdeksan vuotta.

Finnair tiedotti jo talvella 2016 vuokranneensa yhteensä kuusi vastaavaa lentokonetta pitkäaikaisesti vuoden 2017 alkupuoliskosta alkaen. Järjestelyt liittyvät Finnairin laivastouudistukseen, jossa syöttöliikenteen kapasiteettia lisätään aiemmin ilmoitettua kaukoliikennekapasiteetin kasvua vastaavasti.


Toyota trukit laajentaa mallistoaan yrityskaupalla

Toyota Material Handling Europe on ostanut osake-enemmistön italialaisesta vetotrukkivalmistajasta Simaista. Toyotan lopullisena tavoitteena on ostaa täysi omistusosuus italialaisesta vetotrukkivalmistajasta. Simain tuotemalliston avulla Toyotan tarjonta laajenee myös ulkosovelluksiin, kuten lentokentille. Simai valmistaa sähkökäyttöisiä vetotrukkeja, joissa vetokyky ulottuu jopa 30 tonniin.


Ulkomaiset yritykset Suomessa

Merkittävimmät maat liikevaihdon mukaan

Tilastokeskuksen tietojen mukaan Suomessa sijaitsevien ulkomaisten yritysten yhteenlaskettu liikevaihto oli 86 miljardia euroa vuonna 2015. Edellisvuoteen verrattuna liikevaihto ei juuri muuttunut. Eniten liikevaihtoa oli ruotsalaisilla, yhdysvaltalaisilla, saksalaisilla ja britannialaisilla yrityksillä. Toimialoista puolestaan eniten liikevaihtoa tuotti teollisuus, josta 29 prosenttia yhdysvaltalaisissa yrityksissä. Ulkomaisten yritysten lukumäärä Suomessa oli 4 427 kappaletta.

Ulkomaiset yritykset kattavat lähes 23 prosenttia Suomessa toimivien yritysten liikevaihdosta. Osuus ei ole juuri muuttunut verrattuna edelliseen vuoteen. 

Yhtiön kansallisuus tilastoidaan perimmäistä määräysvaltaa käyttävän tahon mukaan. Useimmiten tämä on ulkomailla sijaitseva yritys, joka omistaa yhtiöstä yli 50 prosenttia suoraan tai välillisesti. Suomessa sijaitsevia tytäryhtiöitä omistavat selvästi eniten ruotsalaiset yritykset. Ruotsalaiset yritykset myös työllistävät ulkomaisista yhtiöistä eniten, 73 660 henkilöä. Myös liikevaihdolla mitattuna ruotsalaiset yhtiöt ovat merkittävimpiä, 17 miljardilla eurolla.


Väärin pysäköidyt autot ja sää robottibussien ongelmia

Itseohjautuvia robottibusseja on testattu Helsingin Hernesaaren, Espoon Otaniemen ja Tampereen Hervannan kaduilla loppukesän ja syksyn aikana. SOHJOA-hankkeessa itseohjautuvat robottibussit kulkivat ensimmäistä kertaa oikeassa liikenneympäristössä. Robottibussien tarkoituksena oli pilotoida automaattista joukkoliikennettä oikeassa liikenneympäristössä ja tutkia, kuinka robottibussit voisivat täydentää nykyistä liikennejärjestelmää. Yrityksille kokeilu tarjosi mahdollisuuden testata ja kehittää omia ratkaisuja ja robottibussia osana Sohjoa-hankkeen avointa innovaatioalustaa.

Liikenneviraston mukaan robottibussikokeilu onnistui kaikissa kolmessa kaupungissa ilman suurempia ongelmia, ja bussin kokeilijoiden antama palaute oli pääasiassa positiivista. Negatiivinen palaute koski lähinnä bussin vauhtia, sillä moni koki bussin liikkuvan liian hitaasti. Kokeilun perusteella suurimmat ongelmat robottibussin kokeilussa kohdistuvat sääolosuhteisiin ja muihin ulkoisen ympäristön tekijöihin. Liikenneviraston mukaan esimerkiksi väärin pysäköidyt autot ja robottibussin liian läheltä ohittavat autot aiheuttivat ongelmia robottibussin kulkemiselle. Kokemusten perusteella itseohjautuvien bussien käyttö ympärivuotisesti muun liikenteen seassa vaatii vielä joidenkin ongelmien ratkaisua. Automaattiajoneuvojen toimintaa suomalaisissa olosuhteissa testattiin osana Liikenneviraston ja Trafin rahoittamaa NordicWay -hanketta.


Kuorma-autoilla kuljetettu tavaramäärä väheni Q3/2016

Vuoden 2016 kolmannella neljänneksellä kuorma-autoilla kuljetettiin tavaroita 68 miljoonaa tonnia, mikä oli 15 prosenttia vähemmän kuin edeltävän vuoden vastaavalla neljänneksellä. Maa-ainesten kuljetettu määrä väheni 26 prosenttia ja muiden kuin maa-ainesten kuljetettu määrä väheni 8 prosenttia verrattuna edeltävän vuoden vastaavaan neljännekseen. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen laatimasta Tieliikenteen tavarankuljetukset -tilastosta.

Vuoden 2016 kolmannella neljänneksellä kuorma-autojen kuljetussuorite oli 6,5 miljardia tonnikilometriä, mikä oli 9 prosenttia enemmän kuin edeltävän vuoden vastaavalla neljänneksellä. Kuljetussuoritteista 94 prosenttia ajettiin ammattimaisessa liikenteessä ja 6 prosenttia yksityisessä liikenteessä.


Katse vuoteen 2017

(Ilmoitus) Vuosi 2016 on ollut hurjan kasvun aikaa Suvanto Trucksilla – myyntimme on kasvanut 40 prosenttia viime vuoteen verrattuna. Ensi vuonna emme aio myöskään jarrutella vaan kaasutamme täysillä eteenpäin ja avaamme uuden toimipisteen pääkaupunkiseudulle. Tästä lisää alkuvuoden uutiskirjeessämme.

Lue lisää...


Ruotsi: Uusi sovellus siivoamaan kuljetussuota

- Kuljetusyritykset jotka noudattavat työlakeja, verosääntöjä ja ympäristömääräyksiä taistelevat eloonjäämisestä laittomasti toimivien kuljetusyritysten kanssa. Uusi nettisivusto, joka läpivalaisee koko kuljetusketjun, parantaisi rehellisten yrittäjien kilpailutilannetta, Henrik Sternberg, pakkauslogistiikan professori Lund'n yliopistossa sanoo.

Sterberg on kehittänyt "Transparent transport" sovelluksen yhdessä tutkimuslaitos Viktoria Swedish ICT'n kanssa. Sillä tilaajalla on mahdollista seurata tavaran kulkua toimittajalta kuljetusyritykseen, huolintaliikkeeseen ja loppukuluttajalle saakka. Tekniikka on sama kuin digitalisella Bitcoin-valuutalla rakentuen toimitusketjuihin, jotka jättävät digitalisen jäljen jokaisella pysähdyksellä matkalla lopulliselle vastaanottajalle.

- Sivusto vahvistaa sekä kuljetusyrityksille että kuljetusten ostajille, että kuljetusketjussa noudatetaan lakeja ja määräyksiä kestävällä tavalla, Stenberg sanoo.

(Trailer)


Ruotsi: Hirveää veropakoilua ulkomaisilla kuljettajilla, valtiovarainministeri puuttuu asiaan

Ruotsin verovirastojen tarkastuksissa on paljastunut, että 49 kuljetusyrityksestä 39:lle tuli jakaa veromätkyjä yhteensä 44 miljoonan kruunun edestä. Yleinen syy oli vuokrakuljettajien käyttö. "Erilaisia "sävellyksiä" ja kiertoreitä käyttäen on kyetty tekemään hyvin halpoja kuljetustarjouksia", selvityksen tehnyt Ullrika Karlsson sanoo.

Ruotsin hallitus haluaa nyt, että Verohallitus saa lisää valtuuksia paljastaa veropetoksia kuljetusalalla. Ensimmäisinä toimenpiteinä hallitus esittää parempia mahdollisuuksia hallita ja tarkistaa työnantajamaksuja. 

- On tärkeää että kuljettajat eivät tee pimeää työtä ja että myös ulkomaiset kuljetusyritykset maksavat veroja Ruotsissa, valtiovarainministeri Magdalena Andersson sanoo.

(Trailer)


KAHA: Liuotinpesu ja vahaus yhdellä kertaa

Vaikea talvilika kuten tiesuola ja piki, pinttyvät talvella jämäkästi kiinni auton maalipintaan. Maalipinnalle jämähtänyt suola ja muu lika vaurioittaa pahimmillaan maalipintaa. Siksi auton pesu kannattaa ehdottomasti muistaa myös talviaikaan.

Vaikea talvilika vaatii yleensä tehokkaan liuotinpesuaineen joka irrottaa pinttyneenkin lian. SONAX XTREME liuotinvahashampoossa on yhdistettynä liuotin, pesuaine ja aito Carnaubavaha joka suojaa maalipinnan. Kun shampoo sisältää aitoa Carnaubavahaa, maalipintaa ei tarvitse suojata pesun jälkeen, kuten liuotinpesuaineiden kanssa yleensä. Tehokas puhdistus ja suojaus hoituu kätevästi yhdellä käsittelyllä.