Scania-Markkinajohtaja

Koiviston Auto ostamassa Helsingin Bussiliikenne Oy:n

Koiviston Auto –konserni on ostamassa Helsingin Bussiliikenne Oy:n koko linja-autoliikenteen. Helsingin Bussiliikenne Oy:llä on henkilöstöä 918, joista linja-autonkuljettajia on 820. Henkilöstö siirtyy ostajalle vanhoina työntekijöinä. Linja-autoja kaupassa siirtyy kaikkiaan 354 kappaletta. Liiketoiminta siirtyy Koiviston Autolle 31.12.2015.

Myyjän osalta päätös kaupasta edellyttää vielä Helsingin kaupunginvaltuuston ennakkosuostumusta.


Nurminen Logistics Heavy Kuljetusliike Ville Silvastin omistukseen

Nurminen Logistics Heavyn operatiiviset toiminnat siirtyvät Kuljetusliike Ville Silvastille 1.10.2015 alkaen.

Kaupan osapuolten mukaan yrityskaupalla ei ole vaikutusta asiakassopimuksiin ja toiminta jatkuu samalla tavalla, nykyisen henkilökunnan kanssa. 

Nurminen Logistics ilmoitti myynnin vahvistavan yrityksen rahoitusrakennetta sekä selkeyttävän yhtiön palvelutarjontaa ja mahdollistavan yhtiön ydinliiketoimintojen kehittämisen.


Volvo Trucksilta uusi ohjausvaihtoehto FH-sarjaan

Volvo Trucks toi Volvo Dynamic Steering(VDS)-ohjauksen saataville myös erillisjousitetun etuakseliston yhteyteen.

Valmistajan mukaan järjestelmän hammastanko-ohjaus tuottaa aiempaa suoremman ohjausvasteen, terävöittää ohjaustuntumaa ja parantaa hallittavuutta.

Erillisjousitetun etuakseliston ja VDS-ohjauksen yhdistelmä on tilattavissa Volvo FH- ja Volvo FH16 -kuorma-autoihin.Huoltopaikan valinta ei vaikuta auton takuuseen

Osalle suomalaisautoilijoista on yhä epäselvää miten auton määräaikaispaikan valinta vaikuttaa auton takuuseen.

Useat autoilijat luulevat edelleen virheellisesti, että auton määräaikaishuolto tulee suorittaa valtuutetussa merkkihuollossa. Lisäksi osa autoilijoista on saanut joko autokauppiaalta tai merkkihuollosta virheellistä informaatiota, jonka mukaan takuu säilyisi vain, jos auto huolletaan valtuutetussa merkkiliikkeessä.

Tiedot selviävät Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistyksen teettämästä verkkotutkimuksesta. Kyselyyn vastasi yhteensä 1 006 18–70-vuotiasta auton omistavaa suomalaista(kansallisesti edustava lähtöotos).

Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys ry haluaa muistuttaa että: EU:n ryhmäpoikkeusasetuksen mukaan auton omistaja saa vapaasti päättää, missä huollattaa autonsa ilman autonvalmistajan antaman takuun raukeamista. Saman asetuksen mukaan auton takuu ei raukea, vaikka varaosina ei käytetä autonvalmistajan merkkiä, kunhan varaosa täyttää valmistajan määrittämät laatukriteerit.

Tutustu tarkempiin tutkimustuloksiin täältä.


Kalmarille jatkotilaus Australiaan

Kalmar on saanut jatkotilauksen kahdeksan automaattisen konttinosturin ja niihin liittyvän automaation toimittamisesta Victoria International Container Terminal Ltd:n (VICT) uuteen terminaaliin Australian Melbourneen. Terminaali on kokonaan filippiiniläisen International Container Terminal Services, Inc:n (ICTSI) omistama. Laitetoimitukset ajoittuvat vuoden 2016 viimeiselle neljännekselle.


Pasin seuraajan kehitystyö testivaiheessa

Valmistajan mukaan Protolab PMPV 6x6 on uintikykyinen, rekisteröitävissä tieliikennekäyttöön ja ilmakuljetettavissa. Lisäksi sen miina-, luoti- ja sirpalesuojaus täyttävät puolustus- ja viranomaiskäytön edellyttämät nykyaikaisen kriisinhallinnan vaatimukset.

Suomalainen Protolab Oy on kehittänyt täysin uuden, suojatun miehistönkuljetusajoneuvon puolustus- ja kriisinhallintakäyttöön.

- Vuonna 2009 alkanut projekti on edennyt nyt koeajovaiheeseen, jossa ensimmäisellä prototyypillä ajetaan maantie- ja maastotestejä kertoo Protolab Oy:n hallituksen puheenjohtaja Jukka Kemppainen.

Ajoneuvon suunnittelun lähtökohtana on ollut suojauksen integrointi ajoneuvorakenteisiin ja helposti huollettava kuorma-autokomponentteihin perustuva ajoneuvotekniikka.

Protolab PMPV 6x6 ajoneuvo on tieliikennekelpoinen. Sen suurimmaksi kantavuudeksi ilmoitetaan 10 tonnia ja henkilökuljetuskapasiteetti 2+10 henkilöä.

Kokonaan etuakselin taakse sijoitettua miehistötilaa suojaa miinoilta kennorakenteeseen perustuva, kotimaisesta erikoisteräksestä valmistettu pohjaratkaisu. Ballistisessa suojauksessa hyödynnetään kotimaassa kehitettyjä Exote -materiaaleja.

Kolmiakselisessa autossa on 6,7 litran Cummins moottori, Sisu Axles akselit ja Katsa-jakovaihteisto sekä 6-vaihteinen Allison automaattivaihteisto. Akseleista ensimmäinen ja viimeinen ovat ohjaavia. Rakenteelliseksi huippunopeuksi olmoitetaan 110 km/h.

Ajoneuvon varustelussa on käytetty alan viimeisintä teknologiaa. Autossa on muun muassa kamerajärjestelmä, jossa on eteen, taakse ja sivuille suunnattujen normaalikameroiden lisäksi kaikissa olosuhteissa toimiva eteen suunnattu jalankulkijatunnistuksella varustettu lämpökamera.

Ajoneuvo on suunniteltu globaaleille markkinoille soveltuvaksi suomalaiseksi vientituotteeksi. Kemppaisen mukaan vastaavaa, valmistushinnaltaan yhtä edullista, mutta käyttöominaisuuksilta näin monipuolista ja tehokkaasti suojattua tuotetta ei ole tarjolla.


Rahtiliikenteen määrä Vuosaaressa on vilkastunut

Rahtiliikenteen määrä Vuosaaren satamassa on vilkastunut. Rahtiliikenne kasvoi tammi-elokuussa yli 3 prosenttia verrattuna vuoden 2014 vastaavaan aikaan. Pelkästään konttiliikenne on kasvanut 6 prosenttia vertailukauteen nähden.

Rahtiliikenteen kasvuun on vaikuttanut erityisesti alkuvuodesta avattu Tallink Siljan uusi Viron yhteys sekä vahvassa kasvussa ollut konttiliikenne.


Shell vetäytyy Arktiselta alueelta

Shell on tiedottanut pistävänsä jäihin Alaskan Arktisen alueen öljynporaukset. Syyksi yhtiö kertoi alueelta löydetyn öljyn riittämättömyyden. Arctia Shippingin jäänmurtajat Fennica ja Nordica olivat mukana öljynporauslaivueessa.


Hyötyajoneuvojen ensirekisteröinnit jatkavat kasvuaan Euroopassa

Uusien hyötyajoneuvojen rekisteröinnit kasvoivat EU: ssa kahdeksatta kuukautta peräkkäin. Elokuussa rekisteröitiin yhteensä 113 865 hyötyajoneuvoa. Kasvu jatkui kaikissa segmenteissä.

Euroopan suurimmista maista positiivisinta kasvuvauhtia tarjosivat Espanja (+ 43,6%) ja Italia (+ 21,2%). Kolmanneksi suotuisinta kasvua tarjosi Iso-Britannia (+ 15,8%). Ranskassa kysyntä pysytteli viime vuoden tasolla (+ 0,2%) ja Saksassa rekisteröinnit laskivat (-8,7%).

Autoalan Tiedotuskeskuksen tilastojen mukaan Suomessa kuorma-autojen rekisteröinnit kasvoivat elokuussa 5,6- ja pakettiautojen 7,3 -prosenttia. Linja-autojen rekisteröinnit puolestaan laskivat 27,6 % edellisvuodesta.

EFTA –maat(Norja, Sveitsi, Liechtenstein ja Islanti) mukaan luettuina uusien hyötyajoneuvojen rekisteröinnit lisääntyivät elokuussa 8,3 prosenttia, lähes 120 000 hyötyajoneuvoon.

Vuoden alusta elokuun loppuun Euroopassa(EU 27 + EFTA) on ensirekisteröity yhteensä 1 360 000 paketti-, kuorma- ja linja-autoa, kasvua 11,5 prosenttia.

lähteet: Eurooppalaisten autovalmistajien yhdistys ACEA, Autoalan Tiedotuskeskus


Liikenne- ja viestintäministeriölle lähes 3 miljardia euroa

Hallitus esittää liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalle 2 932 miljoonan euron määrärahoja vuodelle 2016. Summasta liikenneverkolle ehdotettava osuus on 1 708,3 milj. euroa, liikenteen viranomaispalveluihin 47,9 milj. euroa sekä liikenteen tukemiseen ja ostopalveluihin 207,7 milj. euroa. Hallitusohjelman mukaan panostetaan myös kärkihankkeisiin ja korjausvelan vähentämiseen kertaluonteisesti 1,6 mrd. euroa vuoden 2018 loppuun mennessä. Korjausvelan 600 miljoonasta eurosta 100 miljoonaa on käytettävissä vuonna 2016.

Vuonna 2016 käynnistetään uutena kehittämishankkeena Helsingin ratapihan toiminnallisuuden parantaminen. Hankkeen tavoitteena on vähentää lähi- ja kaukojunien häiriöitä Helsingin alueella ja muualla Suomessa sekä lisätä ratapihan kapasiteettia. Hankkeen kustannusarvio on 60 milj. euroa, josta vuodelle 2016 osoitetaan määrärahaa 12 milj. euroa.


Raitiovaunut ja metro lainsäädännön piiriin

Hallitus on antanut 28. syyskuuta esityksen uudeksi kaupunkiraideliikennelaiksi, jolla metro- ja raitioliikenne saadaan lainsäädännön piiriin.

Uuswn laintasoisen sääntelyn kerrotaan olevan tarpeellista, kun metroliikenne laajentuu Espoon puolelle vuonna 2016.

Lakiesityksen mukaan metro- ja raitioliikenteestä tulisi ilmoituksenvaraista toimintaa. Ilmoitus tehtäisiin Liikenteen turvallisuusvirasto Trafille, joka vastaisi myös metro- ja raitioliikenteen turvallisuusvalvonnasta. Trafi ei kuitenkaan antaisi teknisiä määräyksiä tai hyväksyisi kalustoa tai infraa käyttöön otettavaksi.

Vastuu toiminnan turvallisuudesta olisi jatkossakin toiminnanharjoittajalla itsellään. Toiminnanharjoittajalle asetettaisiin kaupunkiraideliikennelaissa samanlaiset vaatimukset kuin rautatieyrityksille on asetettu rautatielaissa. Keskeisenä vaatimuksena olisi toiminnanharjoittajalta edellytettävä turvallisuusjohtamisjärjestelmä.

Perinteisen, katuverkolla tapahtuvan raitioliikenteen lisäksi lakiesitys kattaa myös pikaraitioliikenteen, jonka käynnistämistä suunnitellaan pääkaupunkiseudun lisäksi Tampereen ja Turun alueella.

Hallitus esittää, että laki tulisi voimaan 1. maaliskuuta 2016. Raitioliikennettä laki alkaisi koskea vasta vuoden 2018 alusta lukien. 


Lisävapauksia autojen rakenteen muuttamiseen

Lokakuun alusta alkaen ajoneuvojen rakenteen muuttamiseen tulee lisävapauksia, kun Trafin määräys auton ja sen perävaunun rakenteen muuttamisesta tulee voimaan. Trafin määräys korvaa liikenneministeriön vuonna 1998 antaman päätöksen auton rakenteen muuttamisesta.

Vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöönotto helpottuu, kun moottorien etanolimuunnoksissa otetaan käyttöön kevennetty menettely päästöjen toteamiseen. Myös joidenkin muiden moottorimuutosten ehtoja helpotetaan. Samalla renkaat vapautetaan rengaspaineen valvonta-antureista.


Riihimäkeläisille tilaus Meksikosta

Riihimäkeläinen valojärjestelmien toimittaja SabriScan Oy on voittanut toimituskilpailussa Portugalilaiset, Kanadalaiset ja USA:laiset kilpailijansa.

Sabriscan Oy toimittaa valojärjestelmien vaativimpiin lukeutuvat autovalojen ruiskuvalumuotit. Suomalaiset vastaavat 100 prosenttisesti toimituksista ja niihin liittyvistä projektoinneista. Yhtiön mukaan kauppahinta on SabriScanille merkittävä ja toteutunut kauppa Meksikoon on tärkeä askel kansainvälistymistavoitteissa.


Finnairin laivastouudistus etenee

Finnair valmistautuu vastaanottamaan ensimmäisenä eurooppalaisena lentoyhtiönä Airbusin uuden A350-900 XWB -koneen lokakuun alussa. Finnair on solminut kahdesta ensimmäisenä toimitettavasta A350-koneesta myynti- ja takaisinvuokraussopimukset GECASin (GE Capital Aviation Services) kanssa. Sopimukset toteutuvat kunkin koneen toimituksen yhteydessä, ja niiden arvo on yhteensä noin 260 miljoonaa euroa.

Finnair on tilannut kaikkiaan 19 uutta A350-900 XWB -konetta, joista neljä toimitetaan aikataulun mukaan vuoden 2015 toisella puoliskolla, seitsemän vuosina 2016–2017 ja kahdeksan vuosina 2018–2023. Samalla Finnair luopuu kaikista seitsemästä operoimastaan A340-300-lentokoneesta vuoden 2017 loppuun mennessä.


Kuorma-autokuljetuksissa laskua

Vuoden 2015 toisella neljänneksellä kuorma-autoilla kuljetettiin tavaroita 63 miljoonaa tonnia, mikä oli 6 prosenttia vähemmän kuin edeltävän vuoden vastaavalla neljänneksellä. Maa-ainesten kuljetettu määrä väheni 17 prosenttia ja muiden kuin maa-ainesten kuljetettu määrä kasvoi 2 prosenttia verrattuna edeltävän vuoden vastaavaan neljännekseen. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen laatimasta Tieliikenteen tavarankuljetukset -tilastosta.

Vuoden 2015 toisella neljänneksellä kuorma-autojen kuljetussuorite oli 4,7 miljardia tonnikilometriä, mikä oli 14 prosenttia vähemmän kuin edeltävän vuoden vastaavalla neljänneksellä. Kuljetussuoritteista 95 prosenttia ajettiin ammattimaisessa liikenteessä ja 5 prosenttia yksityisessä liikenteessä.