Scania-Markkinajohtaja

Hyötyajoneuvojen ensirekisteröinnit jatkavat kasvuaan Euroopassa

Uusien hyötyajoneuvojen rekisteröinnit kasvoivat EU: ssa kahdeksatta kuukautta peräkkäin. Elokuussa rekisteröitiin yhteensä 113 865 hyötyajoneuvoa. Kasvu jatkui kaikissa segmenteissä.

Euroopan suurimmista maista positiivisinta kasvuvauhtia tarjosivat Espanja (+ 43,6%) ja Italia (+ 21,2%). Kolmanneksi suotuisinta kasvua tarjosi Iso-Britannia (+ 15,8%). Ranskassa kysyntä pysytteli viime vuoden tasolla (+ 0,2%) ja Saksassa rekisteröinnit laskivat (-8,7%).

Autoalan Tiedotuskeskuksen tilastojen mukaan Suomessa kuorma-autojen rekisteröinnit kasvoivat elokuussa 5,6- ja pakettiautojen 7,3 -prosenttia. Linja-autojen rekisteröinnit puolestaan laskivat 27,6 % edellisvuodesta.

EFTA –maat(Norja, Sveitsi, Liechtenstein ja Islanti) mukaan luettuina uusien hyötyajoneuvojen rekisteröinnit lisääntyivät elokuussa 8,3 prosenttia, lähes 120 000 hyötyajoneuvoon.

Vuoden alusta elokuun loppuun Euroopassa(EU 27 + EFTA) on ensirekisteröity yhteensä 1 360 000 paketti-, kuorma- ja linja-autoa, kasvua 11,5 prosenttia.

lähteet: Eurooppalaisten autovalmistajien yhdistys ACEA, Autoalan Tiedotuskeskus


Liikenne- ja viestintäministeriölle lähes 3 miljardia euroa

Hallitus esittää liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalle 2 932 miljoonan euron määrärahoja vuodelle 2016. Summasta liikenneverkolle ehdotettava osuus on 1 708,3 milj. euroa, liikenteen viranomaispalveluihin 47,9 milj. euroa sekä liikenteen tukemiseen ja ostopalveluihin 207,7 milj. euroa. Hallitusohjelman mukaan panostetaan myös kärkihankkeisiin ja korjausvelan vähentämiseen kertaluonteisesti 1,6 mrd. euroa vuoden 2018 loppuun mennessä. Korjausvelan 600 miljoonasta eurosta 100 miljoonaa on käytettävissä vuonna 2016.

Vuonna 2016 käynnistetään uutena kehittämishankkeena Helsingin ratapihan toiminnallisuuden parantaminen. Hankkeen tavoitteena on vähentää lähi- ja kaukojunien häiriöitä Helsingin alueella ja muualla Suomessa sekä lisätä ratapihan kapasiteettia. Hankkeen kustannusarvio on 60 milj. euroa, josta vuodelle 2016 osoitetaan määrärahaa 12 milj. euroa.


Raitiovaunut ja metro lainsäädännön piiriin

Hallitus on antanut 28. syyskuuta esityksen uudeksi kaupunkiraideliikennelaiksi, jolla metro- ja raitioliikenne saadaan lainsäädännön piiriin.

Uuswn laintasoisen sääntelyn kerrotaan olevan tarpeellista, kun metroliikenne laajentuu Espoon puolelle vuonna 2016.

Lakiesityksen mukaan metro- ja raitioliikenteestä tulisi ilmoituksenvaraista toimintaa. Ilmoitus tehtäisiin Liikenteen turvallisuusvirasto Trafille, joka vastaisi myös metro- ja raitioliikenteen turvallisuusvalvonnasta. Trafi ei kuitenkaan antaisi teknisiä määräyksiä tai hyväksyisi kalustoa tai infraa käyttöön otettavaksi.

Vastuu toiminnan turvallisuudesta olisi jatkossakin toiminnanharjoittajalla itsellään. Toiminnanharjoittajalle asetettaisiin kaupunkiraideliikennelaissa samanlaiset vaatimukset kuin rautatieyrityksille on asetettu rautatielaissa. Keskeisenä vaatimuksena olisi toiminnanharjoittajalta edellytettävä turvallisuusjohtamisjärjestelmä.

Perinteisen, katuverkolla tapahtuvan raitioliikenteen lisäksi lakiesitys kattaa myös pikaraitioliikenteen, jonka käynnistämistä suunnitellaan pääkaupunkiseudun lisäksi Tampereen ja Turun alueella.

Hallitus esittää, että laki tulisi voimaan 1. maaliskuuta 2016. Raitioliikennettä laki alkaisi koskea vasta vuoden 2018 alusta lukien. Lisävapauksia autojen rakenteen muuttamiseen

Lokakuun alusta alkaen ajoneuvojen rakenteen muuttamiseen tulee lisävapauksia, kun Trafin määräys auton ja sen perävaunun rakenteen muuttamisesta tulee voimaan. Trafin määräys korvaa liikenneministeriön vuonna 1998 antaman päätöksen auton rakenteen muuttamisesta.

Vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöönotto helpottuu, kun moottorien etanolimuunnoksissa otetaan käyttöön kevennetty menettely päästöjen toteamiseen. Myös joidenkin muiden moottorimuutosten ehtoja helpotetaan. Samalla renkaat vapautetaan rengaspaineen valvonta-antureista.


Riihimäkeläisille tilaus Meksikosta

Riihimäkeläinen valojärjestelmien toimittaja SabriScan Oy on voittanut toimituskilpailussa Portugalilaiset, Kanadalaiset ja USA:laiset kilpailijansa.

Sabriscan Oy toimittaa valojärjestelmien vaativimpiin lukeutuvat autovalojen ruiskuvalumuotit. Suomalaiset vastaavat 100 prosenttisesti toimituksista ja niihin liittyvistä projektoinneista. Yhtiön mukaan kauppahinta on SabriScanille merkittävä ja toteutunut kauppa Meksikoon on tärkeä askel kansainvälistymistavoitteissa.


Finnairin laivastouudistus etenee

Finnair valmistautuu vastaanottamaan ensimmäisenä eurooppalaisena lentoyhtiönä Airbusin uuden A350-900 XWB -koneen lokakuun alussa. Finnair on solminut kahdesta ensimmäisenä toimitettavasta A350-koneesta myynti- ja takaisinvuokraussopimukset GECASin (GE Capital Aviation Services) kanssa. Sopimukset toteutuvat kunkin koneen toimituksen yhteydessä, ja niiden arvo on yhteensä noin 260 miljoonaa euroa.

Finnair on tilannut kaikkiaan 19 uutta A350-900 XWB -konetta, joista neljä toimitetaan aikataulun mukaan vuoden 2015 toisella puoliskolla, seitsemän vuosina 2016–2017 ja kahdeksan vuosina 2018–2023. Samalla Finnair luopuu kaikista seitsemästä operoimastaan A340-300-lentokoneesta vuoden 2017 loppuun mennessä.


Kuorma-autokuljetuksissa laskua

Vuoden 2015 toisella neljänneksellä kuorma-autoilla kuljetettiin tavaroita 63 miljoonaa tonnia, mikä oli 6 prosenttia vähemmän kuin edeltävän vuoden vastaavalla neljänneksellä. Maa-ainesten kuljetettu määrä väheni 17 prosenttia ja muiden kuin maa-ainesten kuljetettu määrä kasvoi 2 prosenttia verrattuna edeltävän vuoden vastaavaan neljännekseen. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen laatimasta Tieliikenteen tavarankuljetukset -tilastosta.

Vuoden 2015 toisella neljänneksellä kuorma-autojen kuljetussuorite oli 4,7 miljardia tonnikilometriä, mikä oli 14 prosenttia vähemmän kuin edeltävän vuoden vastaavalla neljänneksellä. Kuljetussuoritteista 95 prosenttia ajettiin ammattimaisessa liikenteessä ja 5 prosenttia yksityisessä liikenteessä.


Nojanmaan liittymän rakennustyöt käynnistyvät Savonlinnassa

Nojanmaan liittymän rakennustyöt valtatien 14 sekä maantien 471 liittymässä, Savonlinnassa, alkavat 28.9.2105. Hanke valmistuu lokakuussa 2016.

Hankkeessa teiden risteykseen rakennetaan neljäs haara, mutta risteävien teiden sijainnit eivät muutu. Teiden ali rakennetaan jalankulkijoita ja pyöräilijöitä varten alikulkukäytävät ja kevyen liikenteen väyliä parannetaan noin 700 metrin matkalla.

Rakennustyön takia joudutaan yleistä liikennettä ohjaamaan ja rajoittamaan työn etenemisen tahdissa. Tilapäiset liikennejärjestelyt kiertoteineen ovat käytössä koko talven, ensi kesään saakka.

Kartta (pdf)


Kuolleet kulmat kuriin

Kaha Oy:n maahantuomassa Continentalin ProViu ASL360 -kamerajärjestelmässä ajoneuvon ympäriltä muodostetaan kuva neljällä kameralla ja niiden muodostamat kuvat yhdistetään siten, että kuljettaja näkee ajoneuvonsa monitorilla lintuperspektiivistä. Kameroiden kuvaa muokataan järjestelmän keskusyksikössä niin, että kameroiden väliset katvealueet sulautuvat yhdeksi ainoaksi kuvaksi. Kun kuljettaja voi tarkastella vain yhtä kuvaa, hänen huomiokykynsä säilyy parempana kuin jaettua ruutua katsoessa.

Kamerajärjestelmä on tehty helpottamaan suurten hyötyajoneuvojen ja työkoneiden käyttöä kaikissa ajotilanteissa. Onnettomuusriski laskee, kun ajoneuvon itsensä ja ympäristön esteiden muodostamille katvealueille voi nähdä jopa 360 astetta.


Verkkokauppa jatkaa potentiaalinsa toteuttamista

Kaupan liiton mukaan tavaroiden ja palveluiden verkkokauppa jatkoi edelleen kasvuaan maailmanlaajuisesti viime vuonna. Vuonna 2014 yritykset myivät verkossa kuluttajille tavaroita ja palveluita 1 943 miljardilla dollarilla, mikä on 24 prosenttia enemmän kuin vuonna 2013. Verkkokaupan kasvun odotetaan hiipuvan hieman kyseisistä luvuista, mutta tälle vuodelle ennustetaan silti noin 16 prosentin kasvua.

Verkkokauppa on kasvanut viime vuosina vauhdilla ja suurimmaksi verkkokaupan arvo on paisunut 538,1 miljardilla dollarilla Kiinassa, missä kasvua tuli vuonna 2014 huimat 63,8 prosenttia.


Suomalaiset koneet käyvät kaupaksi USA:ssa

Suomen idän kaupan yskiessä on vienti alkanut vetää lännessä. Tullin ulkomaankauppatilastojen mukaan Suomen tavaravienti Yhdysvaltoihin kasvoi vuoden 2015 ensimmäisellä puoliskolla kahdeksan prosenttia edellisvuotisesta kohoten vajaaseen 1,9 miljardiin euroon. Tuonti Yhdysvalloista suureni vain prosentin ja jäi hiukan alle miljardiin euroon.

Yhdysvaltoihin viennin reipas kasvu alkuvuonna johtui varsinkin teollisuuskoneiden viennin piristymisestä, mutta myös kaikkien muiden tärkeiden tavararyhmien vienti lisääntyi metalleja ja öljytuotteita lukuun ottamatta. Suomalaiset metsäkoneteknologian tuotteet ovat esimerkiksi käyneet hyvin kaupaksi Atlantin takana. Tuonnin muuten vahvaa kehitystä painoi erityisesti alaspäin tietotekniikan tuonnin alavire.


Valtatie 6 perusparannustyöt käynnistyvät lokakuussa

Liikennevirasto on allekirjoittanut sopimuksen Vt 6 Taavetti-Lappeenranta -allianssihankkeen toteuttamisesta Skanska Infra Oy:n, Pöyry Finland Oy:n ja Ramboll Finland Oy:n kanssa. Maaliskuussa alkanut hankkeen kehitysvaihe on päättynyt ja raamit toteutukselle sovittu. Hankkeen kokonaiskustannus on 76 M€.

Rakentamistyöt käynnistyvät lokakuun alussa. Työt alkavat työmaan kulkuyhteyksien rakentamisella. Ensimmäiset suuremmat työkohteet sijoittuvat Rantsilanmäen eritasoliittymän ja Jurvalan itäisen eritasoliittymien alueille.

Aiheesta tarkemmin Liikenneviraston sivulla


Continentalilta uusi nastarengas

Continental tuo markkinoille uuden, henkilöautoihin sekä katumaastureihin suunnitellun IceContact™ 2 -nastarenkaan.

Valmistajan mukaan uudessa renkaassa on 180 nastaa, joka on noin 50 % enemmän kuin edeltävässä rengasmallissa.

T-nopeusluokan renkaita tarjotaan 14 – 20-tuuman vannekokoihin. Renkaiden leveydet 175 – 285 ja profiilit 35 – 70.


Gasumin asemilla huoltotöitä

Gasumin tankkausasemilla tehdään kuun vaihteessa huoltotöitä, joista johtuen asemilla on käyttökatkoksia. Huoltotöitä tehdään asemilla seuraavina aikoina:

Lappeenranta     29.9.2015 klo 9:00-18:00

Vermo, Espoo     30.9.2015 klo 9:00-18:00

Riihimäki            1.10.2015 klo 9:00-18:00


Tadanolta 600 tonnia nostovoimaa

Tadano esittelee uuden sukupolven ATF 600G-8 nosturin. 8-akselisen ja 600 tonnisen nosturin toimintaa on yksinkertaistettu kolmoispuomijärjestelmällä (Triple-Boom System, TBS), minkä ansiosta siinä ei tarvista puomin harustusta.

ATF 600G-8 nosturi on varustettu kahdella erillisellä moottorilla (625 hv alavaunussa ja 354 hv ylävaunussa). Moottorit toimittaa Mercedes-Benz, ja ne täyttävät viimeisimmät Euromot 4/Tier 4f -pakokaasupäästöstandardit.