Scania-syystalkoot

Liikennekeskeytys Utasen patosillalla

Utasen voimalaitoksen patosilta on tänään aloitettujen huolto- ja korjaustöiden takia suljettuna liikenteeltä klo 7.00 - 17.00. välisenä aikana.

Kiertotie on Utajärven kautta. Korjaustöidn kerrotaan valmistuvan 4.9.2015 mennessä.


Iveco avaa myyntipisteen Keravalla

Risto Ahola aloittaa uutena Iveco -myyjänä toimipaikkanaan Kerava. Uusi myyntipiste sijaitsee Vistema Oy:n (ent. Pehycon Oy) tiloissa osoitteessa  Alikeravantie 83, Kerava.


Renkaat kiertävät vilkkaasti

Renkaita kierrätettiin ahkerasti alkuvuodesta. Suomen Rengaskierrätyksen keräysverkosto on vastaanottanut käytöstä poistettuja renkaita tämän vuoden tammi-kesäkuussa 23 602 tonnia eli peräti 14,9 prosenttia enemmän kuin edellisvuoden vastaavana aikana. Suomen Rengaskierrätyksen mukaan positiivinen vire on näkynyt myös uusien renkaiden myynnissä.MetroAuto aloittaa Fiatin myynnin Turussa

FCA Finland Oy ja Metroauto Oy ovat solmineet Turun talousaluetta koskevan jälleenmyyntisopimuksen.

Sopimus kattaa Alfa Romeo, Fiat, Fiat Professional ja Jeep merkkien myynnin ja huollon sekä Chrysler ja Dodge huollon Turussa.

Toiminta käynnistyy lokakuun alussa uusissa toimitiloissa osoitteessa Tammimäenkatu 2, 20320 Turku.


Ajopiirturin manipuloinnit lisääntyneet

Vaalimaan tulli on tänä vuonna löytänyt hyötyajoneuvoista entistä enemmän erilaisia ajo- ja lepoaikojen väärentämisen mahdollistavia häirintälaitteita.

Vuoden 2013 aikana väärennöslaitteita löytyi kolme kappaletta ja ajopiirturia häiritseviä magneetteja yksi. Vuonna 2014 Vaalimaalla löytyi kolme ajopiirturin väärennöslaitetta. Tämän vuoden heinäkuun loppuun mennessä on löydetty neljä ajopiirturin väärennöslaitetta ja viisi magneettia.

Manipulointilaitteista seuraa kuljettajalle sakko väärennösaineiston hallussapidosta. Ulkomainen ajoneuvo käännytetään rajalta ja kuljettajalle määrätään maahantulokielto.

Tullin mukaan väärennöslaitteita on löytynyt sekä suomalaisista että venäläisistä rekoista.


TNT avaa lentoyhteyden Helsinki-Vantaalle

TNT luo uuden lentoyhteyden Euroopan lentokeskuksen ja Suomen välillä. Jatkossa tuontilento laskeutuu Turun lisäksi myös Helsinki-Vantaan lentoasemalle.

Helsinki-Vantaalle lennettävän yhteyden ilmoitetaan nopeuttavan tuontilähetysten jakelua parhaimmillaan kolmella tunnilla. 

Uusi lentoyhteys avataan tiistaina 1.9.2015


Renault ja Dacia jälleenmyyjäketju laajenee

Arton Auto Oy aloittaa uutena Renault ja Dacia jälleenmyyjänä Vaasa/Tervajoki alueella 1.9.2015 alkaen. Merkkihuolto avataan syksyn kuluessa.


Jungheinrich laajentaa ostamalla koneenrakennusalan yrityksen

Jungheinrich AG on allekirjoittanut MIAS Groupin omistajien kanssa sopimuksen yrityksen siirtymisestä Jungheinrich-konsernin alaisuuteen. Järjestely on tarkoitus toteuttaa vuoden 2015 viimeisellä vuosineljänneksellä, ellei se jostakin vastaavissa tilanteissa tyypillisestä syystä lykkäydy. Kauppahintaa ei julkisteta. Erityisesti hyllystöhissien ja kuormankäsittelylaitteiden valmistukseen erikoistuneen

MIAS Groupin hankinnan myötä Jungheinrich pystyy hyödyntämään entistä monipuolisempaa automaattisten varastoratkaisujen teknologiaa. MIAS Group säilyy omana yksikkönään konsernissa, ja tuotteita markkinoidaan MIAS-tuotemerkillä.


MacGregor vähentää työvoimaa Saksassa

Cargoteciin kuuluva MacGregor suunnittelee vähentävänsä työvoimaa Uetersenin toimipisteessään Saksassa järjestelläkseen uudelleen toimintojaan vastaamaan markkinoiden heikkoa kysyntää. Suunniteltujen kapasiteetin sopeuttamistoimenpiteiden arvioidaan koskevan noin 100:aa työntekijää MacGregor Hatlapa GmbH & Co. KG -yhtiössä Uetersenissä ja saatettavan päätökseen vuoden 2015 loppuun mennessä. Tavoitteena on 7 miljoonan euron vuotuiset säästöt vuodesta 2016 alkaen.

Markkinatilanne on heikentynyt alhaisen öljynhinnan ja kauppalaivojen vähäisen tilausmäärän vuoksi. Suunnitelluista toimenpiteistä arvioidaan syntyvän 5 miljoonan euron uudelleenjärjestelykulut vuodelle 2015.


Rikkipesureita Finnlinesille

Finnlines, joka on osa Grimaldi Groupia, on tehnyt sopimuksen Wärtsilän kanssa kolmen aluksen rikkipesurijärjestelmien toimituksesta. Kyseessä on jo toinen samanlainen toimitus, sillä vuonna 2014 Finnlines teki samanlaisen sopimuksen kuuden aluksensa sovittamisesta Wärtsilän rikkipesurijärjestelmillä. Laitetoimitukset on ajoitettu alkuvuodelle 2016.


Taksilupahallintoa tehostetaan

Suomessa on tällä hetkellä hieman yli 8 100 taksiluvan haltijaa, joilla on yhteensä noin 10 000 taksilupaa. Taksilupahallinnon tehtäviin kuuluu muun muassa taksien enimmäislupamääristä päättäminen, lupahake-musten käsittely ja taksilupien peruutusasiat. Näistä tehtävistä vastaa tällä hetkellä yhdeksän ELY-keskuksen liikennevastuualuetta, joista kukin on oman alueensa toimivaltainen lupaviranomainen. Nyt taksilupahallintoa esitetään keskitettäväksi neljään ELY-keskukseen 1.1.2016 alkaen.

Muutos lupahallinnon organisoinnissa on tarpeen ELY-keskusten taksilupatehtävissä toimivien resurssien tasaamiseksi sekä toiminnan tehostamiseksi. Vaikka taksilupien hallinnointi keskittyy ja uudet taksiluvat myöntää jatkossa Etelä-Pohjanmaan, Lapin, Pohjois-Savon ja Uudenmaan ELY-keskukset, muutoksella ei ole taksiyrittäjän toimintaan muita vaikutuksia.


Kuljetus- ja varastointialan konkurssit tippuivat viidenneksen

Kuljetus- ja varastointialalla tehtiin tilastokeskuksen tietojen mukaan tammi–heinäkuussa 117 konkurssia, kun vastaavana aikana vuonna 2014 konkursseja tehtiin 148 kappaletta. Alkuvuoden kuljetus- ja varastointialan konkurssiin haetuissa yrityksissä oli henkilökuntaa 511 henkeä, kun vuoden 2014 ensimmäisen puoliskon konkurssiin haetuissa yrityksissä henkilökuntaa oli 715 henkilöä.


Romutuspalkkiokokeiluun haetaan lisärahoitusta

Heinäkuun alussa alkanut ajoneuvojen romutuspalkkiokokeilu on käynnistynyt hyvin vilkkaasti. Vuoden loppuun asti kestävään kokeiluun on varattu 3 miljoonaa euroa, joka tulee käytettyä jo elokuun aikana. Liikenne- ja viestintäministeriö haluaa jatkaa ajoneuvojen romutuspalkkiokokeilua alkuperäisen suunnitelman mukaisesti vuoden loppuun asti, ja on siksi tehnyt 5 miljoonan euron lisätalousarvioesityksen. Hallitus antaa lisätalousarvioesityksen eduskunnalle 17. syyskuuta.


Hiabille 1200 nosturin tilaus Intiasta

Cargoteciin kuuluva Hiab on saanut merkittävän, yli 1200 kuormausnosturin tilauksen Intian suurimmalta ajoneuvovalmistajalta, Tata Motorsilta. Kuormausnostureiden toimitukset alkavat vuoden 2015 lopussa, ja ne saadaan päätökseen vuoden 2016 aikana.

Intian armeija käynnisti vuonna 2009 tarjouskierroksen kuorma-autovalmistajille ja Tata Motors oli yksi viidestä toimitsijasta, joille tarjouskierros suunnattiin. Tata Motors valittiin toimittamaan yli 1200 kuorma-autoa, jotka varustetaan HIAB 088 -kuormausnostureilla. Nostureiden kapasiteetti on 8 tonnimetriä.


Akkumarkkinoiden nopein kasvu Aasiassa

Persistence Market Reserchin (PMR) tekemän tutkimuksen mukaan auton akkujen markkinat tulevat kasvamaan seuraavan viiden vuoden aikana nopeimmin Aasiassa ja Tyynenmeren maissa. Vuoteen 2020 ennustettua kasvua Aasiassa selittää Kiinan kasvaminen merkittäväksi tekijäksi kansainvälisessä autoteollisuudessa, sekä autoteollisuuden kasvava kysyntä eräissä Aasian maissa, kuten Intiassa, Indonesiassa, Malesiassa, Thaimaassa ja Filippiineillä.

PMR ennustaa tasaista ja kohtalaista kasvua Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa vuosille 2015-2020. Raportin mukaan akkujen tuotannossa lyijyakkuteknologiaa pyritään korvaamaan muilla teknologioilla.