TIP-Trailer services

Falck Oy hoitamaan Mercedes-Benzin liikkuvuuspalvelua

Veho Group Oy Ab on yhteistyössä Daimler AG:n kanssa muodostanut pohjoismaisen avustuskeskuksen. Tavoitteena on taata asiakkaiden liikkuvuus parhaalla mahdollisella tavalla Mobilo- palveluiden sekä Service 24h avustuspalveluiden muodossa, myös maan rajojen ylittyessä läpi koko Daimler malliston.

Yhteistyökumppanina kaikissa maissa on Falck Oy. Yhteistyö Suomessa Falck Oy:n kanssa käynnistyy 02.03.2015, jolloin henkilöautojen Mobilo- palvelunumero siirtyy AL- Palvelut Oy:ltä Falck Oy:lle

Mobilo ja Service24h Liikkuvuuspalvelut ovat voimassa lähes kaikkialla Euroopassa. Asiakasta palvellaan pääsääntöisesti oman maansa kielellä.


OnnibusCom laajentaa reitistöään

OnnibusCom on hakenut uusia reittiliikennelupia esteettömille kaksikerrosbusseille kesäkuun alusta lukien. Yhtiö hakee F6-reittiä Jyväskylän ja Kokkolan välille.

Vuoroilla on tosiasiallinen yhteys Helsinkiin, sillä aikataulu on laadittu siten, että Jyväskylässä on 15 minuutin vaihtomarginaali Helsingin suunnan vuoroihin.

Lisäksi kesäkuun alusta lukien on OmniBusCom:lla on tarkoituksena aloittaa liikennöinti Helsingistä Kouvolan kautta Lappeenrantaan. Yhden vuoroista jatkaessa edelleen Joensuuhun asti.

Kasvaneen kysynnän ja uusien reittivaihtoehtojen myötävaikutuksesta OnnibusCom on kasvattamassa linja-autokalustoaan 14 uudella Van Hool Astromegalla. Autojen on tarkoitus tulla liikenteeseen kesäkuusta alkaen.


Suomi liittymässä painolastivesiyleissopimukseen

Kansainvälisen merenkulkujärjestön IMOn painolastivesiyleissopimus tulee tämän hetken arvioiden mukaan voimaan vuoden 2016 aikana.

Painolastivesiyleissopimus hyväksyttiin IMOssa jo vuonna 2004. Sopimus tulee kansainvälisesti voimaan kuitenkin vasta 12 kuukautta sen jälkeen, kun 30 maata, jotka edustavat vähintään 35 prosenttia maailman kauppalaivaston tonnistosta, on sen ratifioinut.

Sopimuksella ehkäistään alusten painolastivesien mukana leviävien vieraiden eläin- ja kasvilajien ja taudinaiheuttajien kulkeutumista uusiin elinympäristöihin.

Lue lisää...TIR-carnet’n käyttöä jatketaan

Tullin julkaiseman tiedotteen mukaan TIR-toimenpiteitä voidaan aloittaa Suomesta normaalisti myös Venäjälle päättyvissä TIR-kuljetuksissa ainakin 30. kesäkuuta 2015 saakka. Myös Venäjältä saapuvat TIR-kuljetukset käsitellään normaalisti edellyttäen, että jonkun muun maan tulli (esim. Venäjä) on käyttänyt TIR-tullitakuuasiakirjaa (TIR-carnet) passitusasiakirjana omalla puolellaan.

TIR‐passitusmenettely on luvanvarainen menettely, jonka tarkoituksena on varmistaa tavaroiden keskeytyksetön liikkuminen kuljetusreittiä pitkin tullivalvonnan vaarantumatta. Menettelyä voidaan soveltaa vain TIR‐yleissopimukseen liittyneissä jäsenmaissa. Suomessa TIR‐carnet’n myöntää Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry. TIR‐passituksen vakuutena toimii TIR‐carnet’n myöntäneen takaajan vakuus (SKAL ry), eli erillistä vakuutta ei tarvitse luovuttaa Tullille.


Volvo testaa automatisoituja autoja julkisilla teillä vuonna 2017

Volvon tähtäimenä on testatata kuskittomia autojaan Göteborgin kaduilla vuonna 2017. Volvon tekniikka mahdollistaa automatisoidun auton ajamisen liikenteen seassa tavallinen ihminen kuljettajan paikalla. Volvon valitsemilla kaduille Göteborgissa tulee 100 itseohjautuvaa autoa. Pilottihankkeessa on mukana autovalmistajan lisäksi lainsäätäjät, liikenneviranomaiset ja Göteborgin kaupunki.


Finnair Cargo laajentaa verkostoaan

Finnair Cargo on allekirjoittanut sopimuksen IAG Cargon Partner Plus –ohjelmaan liittymisestä. Partner Plus on yhteistyösopimus, jonka ansiosta IAG Cargo ja Finnair Cargo pystyvät tarjoamaan asiakkailleen laajennetut verkostoyhteydet. Yhteistyöhön kuuluu vahvistetut tilavaraukset ja parempi lastausprioriteetti yhteistyökumppanin rahdille.

Finnair Cargon asiakkaille verkostolaajennus tuo parannetut yhteydet Etelä- ja Pohjois-Amerikan markkinoille sekä Afrikkaan IAG:n jatkolennoilla Lontoon (LHR) ja Madridin (MAD) kautta. IAG Cargolle yhteistyö tuo lisäkapasiteettia erityisesti Finnairin strategisiin kohteisiin Koillis-Aasiassa. IAG:n rahtikuljetuksia koskevaan Partner Plus -ohjelmaan kuuluu nyt kuusi lentoyhtiötä, mukaan lukien Qatar Airways, Japan Airlines, Avianca ja American Airlines.


PSA-Yhtymän tulos voitolliseksi

PSA-yhtymän liikevaihto kasvoi 1 prosentin 53,6 miljardiin euroon. Autonvalmistuksen osuus tästä oli lähes 36,1 miljardia. Autonvalmistus nousi 63 miljoonaa euroa voitolliseksi, kun vuonna 2013 tappiota kertyi vielä 1,04 miljardia. Kannattavuus parani vuoden aikana siis 1,1 miljardilla eurolla. PSA toimitti viime vuonna asiakkailleen 2,94 miljoonaa henkilö- ja tavara-autoa eli 4,3 % edellisvuotta enemmän.

Vuoden 2015 aikana autojen kysyntä nousee yhtymän ennusteen mukaan Euroopassa 1 prosentin, mutta Kiinassa jo 7 %. Latinalaisen Amerikan maissa koetaan kuitenkin 10:n ja Venäjällä jopa 30 prosentin kysynnän lasku. Viime vuonna PSA Peugeot Citroën teki myyntiennätyksensä Kiinassa, jossa kysyntä kasvoi 11,5 % ja markkinaosuus 3,6:sta 4,4 prosenttiin.


Suomi hakee EU-tukea pääkaupunkiseudun rautatiehankkeisiin

Suomi hakee Euroopan unionin yleiseurooppalaisten liikenneverkkojen kehittämiseen osoitetuista TEN-T-määrärahoista yhteensä 133,7 miljoonan euron tukea rata- ja meriväyliin.

Lue lisää...


Lentokentän turvatarkastusmääräykset kiristyvät

Uuden EU-asetuksen mukaan lentokentän käsimatkatavaroiden turvatarkastuksessa pitää 1.3.2015 alkaen tableteista, kannettavista ja muista elektronisista laitteista poistaa irrotettavissa oleva suojakuori ennen kuin se laitetaan turvatarkastuksessa hihnalle ja läpivalaisuun.

Suojakuorien irrottaminen mahdollistaa elektronisten laitteiden tarkemman tarkastuksen turvatarkastuksen yhteydessä. Uusi toimintatapa koskee vain taskukokoa suurempia laitteita. Esimerkiksi perinteistä älypuhelinta ei tarvitse irrottaa suojakuorista. 


Vihreä aalto hälytysajonevoille palkittiin Oulussa

HALI – hälytysajoneuvojen liikennevaloetuusjärjestelmä sai Sata tekoa Oulusta –tunnustuksen. Järjestelmän uskotaan merkittävästi parantavan liikenneturvallisuutta

HALI ohjaa liikennevalot automaattisesti vihreäksi aina, kun hälytysajossa oleva ambulanssi, paloauto tai poliisiauto lähestyy risteystä. Toiminta perustuu satelliittipaikannukseen ja langattomaan tiedonsiirtoon. Ohjauksissa käytetään hyväksi myös tietoja hälytysajoneuvojen hallintalaitteista. Esimerkiksi suuntavilkun käytöllä ennakoidaan etuustarvetta risteävälle tielle. Liikennevalojen lisäksi ohjataan automaattisesti myös liikennekameroita seuraamaan hälytysajoa.

Oulussa kehitetty HALI kattaa tällä hetkellä kaikki Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun 201 liikennevaloristeystä sekä 57 ambulanssia, 44 paloautoa ja 13 poliisiautoa. Parhaillaan neuvotellaan järjestelmän laajentamisesta neljään muuhun maakuntaan ja käynnisteillä on jatkohanke järjestelmän kehittämisestä kansalliseksi.


Hiabilta uusi iso nosturi

Hiab, joka on osa Cargotec-yhtiötä, ilmoittaa tuovansa markkinoille uuden suurella nostokapasiteetilla varustetun nosturin, HIAB X-HiPro 858:n. Malli 858 on uusin lisäys Hiabin isojen nostureiden valikoimaan.

HIAB X-HiPro 858:n nostokapasiteetti on 80 tonnimetriä ja ulottuvuus vaakasuunnassa 34,5 metriä (pystysuunnassa 38 metriä). HIAB X-HiPro:ssa on näytöllä varustettu kauko-ohjain sekä ulkoinen lisänäyttö, joka on asennettu nosturin jalustaan. Näytöstä kuljettaja voi tarkastella nosturin kapasiteettitietoja, jotka muuttuvat jibin eri kulmissa ajoneuvon vakauden mukaan.


Venäläisille kuljettajille sakkoja ajopiirturin käyttövirheistä

Vaalimaan tulli järjesti tiistaina 17.2.2015 ajopiirturien tarkastusiskun. Tulli tarkasti tehoiskun aikana 36 ajoneuvon ajopiirturit. Piirturien käytössä ilmeni useita ongelmia.

Huomautuksen piirturin keskiötietojen puutteellisesta täyttämisestä sai 19 kuljettajaa.  Yhtä kuljettajaa sakotettiin kiekon keskiötietojen puuttumisesta.

Ajo- ja lepoajoista sai huomautuksen kaksi kuljettajaa ja kolmea sakotettiin.  Sakotetut olivat joko ylittäneet sallitun vuorokautisen ajoajan tai eivät olleet pitäneet vaadittua vuorokautista lepoaikaa.

Edellisen piirturilevyn puuttuminen toi sakon neljälle kuljettajalle.

Tulli teki tarkastusiskun yhteydessä myös raskaan liikenteen kuntoisuustarkastuksia. Tarkastetuista ajoneuvoista yksi osoittautui niin huonokuntoiseksi, että se oli palautettava takaisin Venäjälle. Rekan ensimmäisen akselin jarrut puolsivat yli 50 prosenttia, mm. pakoputki oli rikki sekä moottori vuosi öljyä.  Lisäksi ajopiirturi oli katsastamatta, piirturin keskiötiedot olivat puutteelliset ja piirturi myös piirsi väärin.


Solarikselle 25 miljoonan euron tilaus

Tšekin kolmanneksi suurimman kaupungin Ostravan liikennelaitos on tehnyt linja-autovalmistaja Solarikselle 25 miljoonan euron tilauksen. Tilaukseen kuuluu 105 Urbino CNG linja-auton toimittaminen. 90 Urbino 12:sta ja 15 Urbino 18:sta luovutetaan tämän vuoden aikana. Kaikki tilauksen linja-autot varustetaan CNG (luonnonkaasu) -moottoreilla.


SOK rakentaa uuden alueterminaalin Kuopioon

SOK:n tytäryhtiön Inex Partners Oy:n uusi logistiikkaterminaalipalvelee S-ryhmän Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan alueen toimipaikkoja. SOK:n mukaan uusi terminaali tehostaa merkittävästi alueen myymälöiden jakelulogistiikkaa.

Logistiikkaterminaali sijoittuu Pienen Neulamäen alueelle, joka sijaitsee Valtatie 5:n tuntumassa Etelä-Kuopiossa. Tilaa terminaaliin tulee noin 7 000 neliötä. Sen on määrä valmistua vuoden 2016 syksyllä.


Konkurssien määrä väheni kuljetusalalla tammikuussa

Tilastokeskuksen tietojen mukaan kuljetuksen ja varastoinnin toimialoilla tehtiin tammikuussa 2015 yhteensä 20 konkurssia, kun luku tammikuussa 2014 oli 29. Konkurssiin haettujen kuljetus- ja varastointialan yritysten henkilöstömäärä tammikuussa 2015 oli 78, kun vuosi takaperin konkurssiin haettujen yritysten henkilökunnan lukumäärä oli 142.