MAN - Vaihtoautot

Kuljettajantutkinto uudistuu

Liikenne- ja viestintäministeriön käynnissä oleva ajokorttikoulutuksen uudistus tuo muutoksia myös kuljettajantutkinnon sisältöön. Jatkossa tutkinnossa painotetaan aikaisempaa enemmän kokonaisvaltaista osaamista ja riskitilanteiden tunnistamista.

Trafi kehittää kuljettajantutkintoa vastaamaan aikaisempaa paremmin tulevaisuuden liikennehaasteisiin. Uudistuksessa kokeiden sisältöä kehitetään siten, että ne mittaavat entistä paremmin kuljettajan valmiuksia kehittyä turvalliseksi kuljettajaksi.

Uudistuksen myötä ajamisen riskeihin ja niiden hallintaan kiinnitetään myös aikaisempaa enemmän huomiota sekä teoria- että ajokokeessa.

Tutkintojen rakenne säilyy entisellään. Suoritettavasta ajokorttiluokasta riippuen kuljettajantutkinto muodostuu teoriakokeesta, ajokokeesta ja käsittelykokeesta tai näiden yhdistelmistä.

Merkittävimpiä suunnitteilla olevia muutoksia ovat henkilöauton ajokortin ajokoeajan pidentyminen, jotta koe mittaisi aikaisempaa paremmin kokeen suorittajan selviytymistä erilaisissa liikennetilanteissa, sekä moottoripyörän käsittelykokeiden muutokset, jotta koe vastaisi moottoripyöräilijän kokemia liikennehaasteita entistä tarkemmin. Myös teoriakokeiden sisältöä uudistetaan, kuten myös raskaiden ajoneuvoluokkien käsittelykokeita.

Kuljettajantutkinnon uudistus on tarkoitus tulla voimaan yhtä aikaa ajokorttikoulutuksen uudistuksen kanssa 1.7.2018, mutta esimerkiksi moottoripyörien käsittelykokeen muutosten on suunniteltu tulevan voimaan jo ajokauden alussa 1.4.2018.

Lue lisää...


Pilottiprojektilla Suomen kattava reittiopas

Koko Suomen kattava joukkoliikenteen reaaliaikainen reittiopas on askeleen lähempänä toteutumistaan. Liikennevirasto selvitti IT-palveluyhtiö CGI:n kanssa, miten kaupunkien reaaliaikadatan tuottamis- ja tiedonvälitysprosesseja kannattaa kehittää sekä millaisilla reunaehdoilla joukkoliikenteen kilpailutukset on parasta hoitaa.

Selvitys perustui pilottiprojektiin, jossa laajennettiin Digitransit-alustaa käyttämään joukkoliikenteen reaaliaikaista dataa Oulusta, Jyväskylästä ja Lahdesta.

- Pilotin tuloksena syntyi parempi ymmärrys reaaliaikaisen reittioppaan vaatimuksista sekä joukko laadukkaan reaaliaikadatan varmistamiseen ja jakamiseen liittyviä ohjeita. Kaupungit voivat hyödyntää niitä kilpailuttaessaan liikennöitsijöitä sekä järjestelmätoimittajia, hankepäällikkö Elsi Sarjo Liikennevirastosta sanoo.

Lue lisää...


YIT ja VR Track rakentamaan Raide-Jokeria

HKL:n johtokunta ja Espoon kaupungin teknisen toimen johtaja ovat päättäneet valita YIT:n ja VR Trackin muodostaman ehdokasryhmittymän Raide-Jokerin rakennusurakoitsijaksi. Hankkeen kokonaisbudjetti on 275 miljoonaa euroa, josta rakentamiskustannusten osuus on tilaajan arvion mukaan noin 205–225 miljoonaa euroa. Tilaaja saattaa liittää urakkaan myös optioita esimerkiksi varikon rakentamisesta. Urakka kattaa Helsingin Itäkeskuksesta Espoon Keilaniemeen kulkevan pikaraitiotien rakentamisen. Sopimus on tarkoitus allekirjoittaa marraskuun loppuun mennessä.

25 kilometriä pitkän, koko osuudeltaan kaksiraiteisen radan rakennustöiden arvioidaan alkavan vuonna 2019. Hanke toteutetaan allianssimallilla. Hankkeen osapuolina toimivat Helsingin ja Espoon muodostama tilaajaorganisaatio, kesällä valittu suunnitteluryhmittymä (Ramboll, Sito ja VR Track) sekä nyt valittu urakoitsijaryhmittymä.

Helsingin seudun väestön ennustetaan kasvavan voimakkaasti tulevaisuudessa, mikä luo haasteita liikenteelle ja yhdyskuntarakenteelle. Raide-Jokeri on tärkein poikittaisista joukkoliikennehankkeista, joka lisää matkustamisen luotettavuutta ja mukavuutta. Nopea raideyhteys mahdollistaa aluerakentamisen tiivistämisen.Koneyrittäjät varoittavat nurkkakuntaisuudesta väyläkysymyksissä

Tiestön korjausvelan taittaminen vaatii Koneyrittäjien pujeenjohtaja Asko Piiraisen mukaan pitkäjänteistä väyläpolitiikkaa. Huolta Koneyrittäjissä herättää myös se, kuinka väyläverkon hallinnointi järjestetään maakuntauudistuksen yhteydessä.

- Nurkkakuntaisuuteen ei ole varaa, Piirainen sanoi Koneyrittäjien liittokokouksen avajaisissa Lappeenrannassa.

Piirainen totesi, että tiestön korjausvelan taittamiseen tälle vaalikaudelle luvatut varat tulevat todella tarpeeseen. Huolimatta valtion satsauksista huonokuntoisten sorateiden määrä ei lyhene eikä painorajoitettujen siltojen määrä laske.

- Asiaan pitää saada pidempiaikaisia linjauksia ja ratkaisuja, Piirainen sanoi.

Lue lisää...


Finnair kerää tietoa matkustajien ja käsimatkatavaroiden painoista

Finnair aloittaa Helsinki-Vantaan lentokentällä projektin, jossa kerätään tietoa matkustajien ja heidän käsimatkatavaroidensa keskimääräisestä painosta. Tiedot kerätään vapaaehtoisin punnituksin lähtöporteilla kierrätettävällä vaa’alla, ja ensimmäinen tiedonkeruuvaihe on loka-marraskuun vaihteessa vuonna 2017.

Projektin taustalla on halu saada ajantasaista, Finnairin omaan reittiverkostoon ja asiakasprofiiliin perustuvaa dataa matkustajien ja heidän käsimatkatavaroidensa painosta. Matkustajien ja käsimatkatavaran keskipainoja käytetään erilaisissa lentokoneen kuormaukseen ja tasapainoon liittyvissä laskelmissa.

-Tällä hetkellä käytämme laskelmissa muiden lentoyhtiöiden tavoin EASA:n standardipainoja vuodelta 2009. Haluamme nyt varmistaa, että meillä on paras mahdollinen data käytössämme tässäkin asiassa, ja siksi keräämme dataa omasta verkostostamme, sanoo Finnairin asiakasprosessista lentokentillä vastaava Sami Suokas.

Nyt käynnistyvässä projektissa kerätään ensin tiedot noin 150 asiakkaan ja heidän käsimatkatavaransa keskipainosta portilta toiselle kierrätettävällä vaa’alla. Sen jälkeen voidaan arvioida lopulliseen datankeruuseen loppuvuonna 2017 ja keväällä 2018 tarvittavien punnitusten määrä.

Punnitukset tehdään lähtöportilla, ja ainoastaan asiaa hoitava asiakaspalvelija näkee punnitustuloksen. Asiakkaasta kirjataan tietokantaan asiakkaan ja matkatavaran yhteispaino, asiakkaan ikä, sukupuoli, matkan tarkoitus, matkustusluokka ja ruumassa kuljetettavat matkatavat.


Ruotsi: Ennätysvuosi järeille kuorma-autoille

Uusien järeiden kuorma-autojen rekisteröintiennustetta vuodelle 2017 on nostettu 6200:een. Luku on 600 suurempi kuin alkuvuoden ennuste. Syyskuuhun mennessä luku oli 4669 kpl eli 7% enemmän kuin samana aikana 2016. Kasvua pidetään todisteena Ruotsissa vallitsevasta korkeasuhdanteesta.

Jos 6220 järeän luokan kuorma-autojen myynti toteutuu, se olisi uusi ennätys. Edellinen ennätys on 6133 uusrekisteröintiä vuonna 1989.

(Transportnet.se)


Ruotsi: Kuljettajapula kasvaa

Henkilökuntapula ja hintakilpailu pistävät esille Ruotsin "Kuljetusbarometrissä". 700 kuljetusyritystä vastasi kuljetusalan suureen kyselyyn arviosta tulevan 6 kuukauden kehityksestä.

Kuljettajapula on tuntuva. Joka viides vastaajista on työllistänyt uusia kuljettajia kuluneen puolivuotiskauden aikana. 60% ilmoittaa hakevansa uusia kuljettajia tulevan kauden aikana. Henkilöstöpula estää kuljetusyrityksiä laajentamasta toimintaansa.

Rakennusteollisuuden korkeasuhdanne vaikuttaa kuljetusyrityksiin. Samalla markkinoita hallitsee ankara hintakilpailu laatukilpailun sijaan.

(Transportnet.se)


Koneyritysten taloustilanne on parantunut hieman

Koneyrittäjien markkinakyselyn ja kannattavuusselvityksen mukaan konetyöalojen kannattavuus on keskimäärin yhä heikko, vaikka se onkin hieman parantunut.
Kannattavuus vaihtelee paljon yrityksittäin. Kannattavuusselvityksen mukaan koneyritysten palkkakorjattu liiketulostaso oli vuonna 2016 päättyneillä tilikausilla toimialasta riippuen -4 prosentista +3 prosenttiin. Omavaraisuusaste on parantunut kautta linjan ja maksujärjestelyt ovat lievästi vähentyneet. Yleisestä linjasta poikkeaa turpeen tuotanto, sen kannattavuus romahti viime vuonna. Turvetuotanto kokee poliittisten päätösten, kysynnän laskun ja huonojen nostosäiden vaikutukset samanaikaisesti.

- Turpeen kysyntä on vähentynyt noin puoleen viimeksi kuluneiden kymmenen vuoden keskimääräisestä tasosta ja tuotantoa on vähennetty. Kun tähän yhdistetään viimeksi kuluneiden kolmen vuoden kehnot säät, lopputulos on karua luettavaa. Turvetuotantoalan koneyritysten tulostaso romahti viime vuonna reilusti pakkaselle. Kulunut kesä ei tilannetta helpottanut, Koneyrittäjien liiton puheenjohtaja Asko Piirainen sanoo.


Uusi EU-direktiivi: koti- ja ulkomaisille kuljettajille sama palkka

Tavoitteessa lopettaa palkka-alennusmyyntiä työmarkkinoilla EU:n työmarkkinaministerit ovat sopineet uudesta ulkoistusdirektiivistä, joka antaa ulkomaiselle työvoimalle samaa palkkaa kuin kotimaiselle. Se tarkoittaisi, että nk. matalapalkkamaiden kuljettajat eivät enää saisi ajaa toisessa EU-maassa kotimaassaaan maksettavalla palkalla. Alkuvaiheessa direktiivi ei koske kuljetusalaa kunnes erityisratkaisusta alallla on sovittu.

Direktiiviehdotus käsitellään seuraavaksi EU-parlamentissa ja Eurooppaneuvostossa ennen kuin se voi toteutua. Käytännössä direktiivi tarkoittaa, että 1) ulkomaiselle työvoimalle kuuluu kotiman palkkataso, 2) koskee työntekijää joka on sijoitettu toiseen maahan yli 12 kuukautta, 3) uudet säännöt astuvat voimaan neljän vuoden siirtymäkaudella, 4) kuljetusala muodostaa poikkeuksen kunnes erityisratkaisusta on päästy sopimukseen.

 


TAVO Seinäjoki siirtyy uusiin tiloihin 2018

Tamperelainen raskaan kaluston varaosien ja tarvikkeiden maahantuonti- ja myyntiyritys TAVO Oy avasi myymälän Seinäjoelle keväällä 2013. Toiminnan kasvun myötä nykyiset vuokratilat Puurtajantiellä eivät vastaa enää tämänhetkisiä tarpeita. Rekkaväylän varrelta hankitulle tontille valmistuu kesäkuussa 2018 oma toimipaikka, joka on sijainniltaan erinomainen raskaan liikenteen varaosa- ja tarvikepalveluun.

Toimitilojen rakentamistyöt on jo käynnistetty. Varaosamyymälän ja varaston käyttöön tulee tilaa kaikkiaan noin 1200 neliötä. Aivan uutena asiakaspalvelumuotona kiinteistöön tehdään moderni kuorma-autojen ja bussien pesupalvelulinja. 


Yksi kuljettaja ajaa neljää aura-autoa

Mersu testaa parhaillaan lentokentällä lumen aurausta neljällä aura-autolla vain yhdellä kuljettajalla. Tämä on mahdollista autonomisella järjestelmällä nimeltään Remote Truck Interface. Siinä yksi kuorma-auto johtaa ja kolme muuta seuraavat sitä. Kaikki neljä on varustettu samalla tavalla ja voivat vaihdella saattueen johtamista ja sen seuraamista.

Vastaava kuljettaja valitsee saattueesta yhden puoliperävaunuyhdistelmän, joka  määrittyy johtoautoksi. Kuljettaja käyttää sen jälkeen hallintapanelia määrittämään muiden saattuessa kulkevien yhteistoimintaa. Kuljettaja ohjaa autojen aurateriä ja muuta varustusta samalla kun autot ohjaavat toisiaan ja GPS:n avulla.

Kuorma-autot liittyvät Daimlerin johtamaan "Automated Airfield Ground Maintenance" (AAGM) yhdessä parikymmentä lentokenttää ympäri maailmaa hallinnoiman Fraport:n kanssa. Lentoasemat tiukan valvonnan alaisine aidattuina alueineen ja  selkeine "ajoteineen" muodostavat ihanteellisia ympäristöjä autonomisille ajoneuvoille. Yksi henkilö riittää käynnistämään esimerkiksi lumenpoiston hetkessä, mikä on tärkeää toimivilla lentoasemilla, Mersu perustelee tiedotteessaan. Samaa menetelmää voidaan käyttää myös liukkaudentorjuntaan, lakaisuun, ruohonleikkuuseen ja moneen muuhun huoltotyöhön lentoasemilla.

(Trailer.se)


VDL voitti Busworldin ympäristöpalkinnon

VDL Citea SLF-120 Electric on voittanut Busworld Ecology Label -palkinnon Kortrijkin Busworld-tapahtumassa. VDL:n sähköbussin edistyksellisiä puolia on sen pienemmät akut ja erilaiset ratkaisut niin hitaaseen kuin nopeaan lataukseen. Modulaarisen rakenteen ansiosta Citeaan löytyy erilaisia ratkaisuja latausjärjestelmän lisäksi muun muassa voimalinjaan ja ulkomuotoon.


Saksa: NOx-katalysaattori korvaamaan AdBluen

Tutkimuskeskus Juelich taustavoimineen mm. Ford, Deutz, Sasol, RWTH Aachen on kehittänyt Denox-katalysaattorin, joka korvaa AdBluen typenoksidien (NOx) poistajana pakokaasuista. Lisäksi se poistaa myös ammoniakin NOx:ien poistamisen yhteydessä.

- Olemme nyt vasta kehitystyön alkuvaiheessa. Jos kaikki käy suunnitelmien mukaan, voimme kolmen vuoden sisällä saada aikaan prototyypin, joka voidaan siirtää suoraan uusien automallien käyttöön, tutkimuskeskus Juelichin Juergen Dornseiffer sanoo.

(Vogel)


Toyotalta japanilainen taksi

Toyota on esitellyt alustavasti Japanin markkinoille suunnatun JPN Taxi -nimellä kulkevan taksiauton. Ajoneuvo on suunniteltu "ihmisystävälliseksi" muun muassa matalalla olevalla, tasaisella lattialla ja isoilla takaliukuovilla. Matkustajamukavuuden ja asiakkaiden ajoneuvoon nousemisen helppouden lisäksi JPN Taxi on suunniteltu erityisesti näyttämään taksilta. Taksin moottorina on nestekaasu-hybridi. Ajoneuvot ovat tulleet asiakkaiden saataville Japanissa, mutta JPN Taxeja aiotaan saada Tokion kaduille erityisesti vuoden 2020 olympialaisiin.


Nissan testaa itseohjautuvaa teknologiaa Tokiossa

Nissan esitteli tänään Tokion kaduilla edistyksellisintä itseohjautuvan ajoteknologian prototyyppiään, jonka on suunniteltu tulevan käyttöön vuodesta 2020 alkaen. Yhtiö testasi seuraavan sukupolven ProPILOT-teknologiaa käyttäen modifioitua Infiniti Q50 -mallia. Teknologian ansiosta auto toimii itseohjautuvasti kaupunkiajossa ja moottoriteillä kuljettajan valittua navigointijärjestelmästä kohdeosoitteen. Itseohjautuva ajo jatkuu perille asti.

Prototyypin keinoäly (AI, Artificial Intelligence) käyttää hyväkseen 12 kaikuluotainta, 12 kameraa, yhdeksää millimetriaalto-tutkajärjestelmää, kuutta laserskanneria ja teräväpiirtokarttaa. Järjestelmien avulla keinoäly analysoi reaaliajassa monimutkaisia skenaariota navigoidakseen sujuvasti haastavissa kaupunkiolosuhteissa kuten vilkkaissa risteyksissä. Laitteisto- ja ohjelmistopäivitysten ansiosta auto suoriutuu tiellä olevista esteistä sujuvasti, mikä tuo matkustajille mielenrauhan ja tunteen luonnollisesta ajokokemuksesta.