TIP-Trailer services

Malmin lentoasema: ELY-keskus vesittää RKY-merkinnän

Uudenmaan ELY-keskus toisti 26.06.2019 aiemman päätöksensä ja jätti Malmin lentoaseman suojelematta. Alue on esitetty suojeltavaksi rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain nojalla, mutta ELY-keskus vetoaa päätöksessään maankäyttö- ja rakennuslakiin

Ympäristöministeriö palautti suojeluesityksen uuteen valmisteluun 5.4.2019, sillä ministeriön lakimiesten näkemyksen mukaan asiaa oli ELY-keskuksessa valmisteltu väärän lain perusteella. Uudessa päätöksessä ei ole edelleenkään sovellettu rakennusperintölakia.

Lue lisää...


Norja taas Euroopan turvallisin

Norja, Sveitsi, Isobritannia ovat Euroopan liikenneturvallisimmat maat. Norjassa kuoli 20 henkilöä liikenneonnettomuuksissa suhteutettuna miljoonaan asukkaaseen, eli yhteensä 108 kuollutta kaikkiaan.

Sveitsissä kuoli vastavasti 27 henkilöä/miljoona asukasta, Isobritanniassa 28, Irlannissa ja Tanskassa 30 kuollutta/miljoona asukasta.

Lue lisää...


VR Groupia koskenut tutkinta raukesi

Kilpailu- ja kuluttajavirasto on antanut päätöksen tutkinnasta, joka koski Nurminen Logistics Oyj:n tekemää tutkintapyyntöä VR Groupin menettelystä Suomen ja Venäjän välisissä rautateiden rahtikuljetuksissa. KKV:n 28.6.2019 päivätty päätös osoittaa, ettei VR Group ole toiminut asiassa kilpailulain vastaisella tavalla.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto ei löytänyt näyttöä siitä, että VR Groupin menettely hinnoittelussa olisi johtanut kilpailun rajoittumiseen. KKV toteaakin päätöksessään, että asiassa ei ole tarpeen ryhtyä jatkotoimenpiteisiin ja poistaa asian käsittelystä.

Lue lisää...Mikko Saariahosta TMFG:n vaikuttavuusjohtaja

Mikko Saariaho on nimitetty Traffic Management Finland Groupin (TMFG) vaikuttavuusjohtajaksi (Chief Impact Officer) 1.9.2019 alkaen. Hänen tehtävänään on kasvattaa yhtiön vaikuttavuutta ja tukea liikennemarkkinoiden murrosta. Vaikuttavuusjohtaja vastaa myös yhtiön viestinnästä, sidosryhmäyhteistyöstä sekä strategiaprosessista. Vaikuttavuusjohtaja toimii TMFG:n johtoryhmän jäsenenä ja raportoi toimitusjohtaja Juko Hakalalle.

Mikko Saariaho siirtyy TMFG:n palvelukseen elintarvikesektorilta HKScanista, jossa hän on toiminut viestinnän ja kestävän kehityksen johtajana. Hän on työskennellyt aiemmin mm. Finavian viestintäjohtajana, minkä lisäksi hänellä on myös mediataustaa.


Ruotsi: Yli 12 000 ajokorttia alkolukkoehdolla

Vuonna 2012 Ruotsissa tuli voimaan alkolukko-ehdollinen ajokortti. Rattijuoppoudesta tuomitulle annettiin mahdollisuus säilyttää ajokorttinsa ehdolla, että autoon oli asennettu alkolukko ja että ko. henkilö käy säännöllisesti terveystarkastuksessa.

Lain astuttua voimaan Ruotsissa on myönnetty yli 12 000 ajokorttia alkolukko-ehdolla. Se on suurin määrä maakohtaisesti koko Euroopassa.

Lue lisää...


Saksa: Dieselille ei vielä vaihtoehtoja, vaikka vetysähköllä valtavia etuja

Saksan insinööriliitto VDI ja sähköteknillinen liitto VDE ovat yhdessä julkistaneet vertailevan selvityksensä polttokennotekniikan ja akkutekniikan välillä autojen energialähteinä.

Selvityksessä todetaan, että julkisuudessä käytäviä poliittisia, mediaperusteisia ja julkisia keskusteluja tulevaisuuden sähköautoratkaisuista ja niihin liittyvistä kasvihuonekaasuista leimaa suuria puutteita, tietämättömyyttä, vääriä tietoja ja uskomuksia.

Lue lisää...


MacGregor yhteistyöhön MSC:n kanssa päästöjen vähentämiseksi

Cargotecin MacGregor, MSC Mediterranean Shipping Company ja Guangzhou Wenchong -telakka ovat sopineet kuuden MSC:n omistaman ja operoiman 16 000 TEU:n (twenty foot equivalent unit) konttilaivan toiminnan tehostamisesta MacGregorin Cargo Boost -ratkaisulla. Nämä tilaukset kirjataan MacGregorin vuoden 2019 toisen vuosineljänneksen tilauskantaan ja päivitykset tehdään alusten kuivatelakoinnin aikana vuonna 2020. Osapuolet ovat sopineet, etteivät julkista sopimuksen muita yksityiskohtia.

MSC on sitoutunut edistämään kestävää liiketoimintamallia, joka edistää kestävän kehityksen teemoja vahvemmin kuin tavanomainen liiketoiminta, pysyen näin uskollisena juurilleen ja toimintansa ytimessä oleville perhearvoille. "MacGregorin Cargo Boost -ratkaisu on hyvä esimerkki siitä, miten voimme vähentää yksittäisen kontin kuljettamiseen tarvittavaa energiaa ja pienentää päästöjä kuljetettua TEU:ta kohden", sanoo Giuseppe Gargiulo, Head of Department, New Building, Dry Dock and Conversions, MSC Mediterranean Shipping Company.


Daimler: Kuorma-autojen tulee kulkea autonomisesti 2029

Daimler ilmoittaa perustavansa Autonomisen Teknologiaryhmän. Sen tehtävänä on toteuttaa Taso 4:n autonomisesti toimivia sarjatuotantovalmiita kuorma-autoja 10 vuoden sisällä. Taso 4 on täysin itseohjaavan, autonomisen kuorma-auton toiseksi korkein taso.

Lue lisää...


Sveitsistä EF18SZM sähkötoiminen yhdistelmävetäjä

"The Smarter E Europe" messut näki uuden sveitsiläisen järeän sähkötoimisen yhdestelmäveturin EF18SZM:n ensiesittelyn. !8-tonninen vetäjä on rakennettu modulaariperiaatteella, mikä mahdollistaa suuriakin sovituksia tilaajan erityistarpeiden mukaan.

Lue lisää...


EU-asetus: Hiilidioksidipäästöt ja polttoaineenkulutus määritettävä uusille raskaille hyötyajoneuvoille

Heinäkuun alusta lähtien raskaille ajoneuvoille on ilmoitettava hiilidioksidipäästöt ja polttoaineenkulutus osana päästöjen tyyppihyväksyntää. Muutoksella pyritään auttamaan liikennöitsijöitä ajoneuvojen vertailussa ja valitsemaan pienempipäästöisiä ja vähemmän kuluttavia ajoneuvoja. VECTO-simuloinnilla voidaan todentaa tyyppihyväksynnässä ilmoitetut päästöt.

Raskaiden ajoneuvoyhdistelmien polttoaineenkulutukseen ja hiilidioksidipäästöihin vaikuttavat ajosuorite, sen vaatimat päällirakenteet ja varusteet, ajo-olosuhteet, ajoneuvon tekniset ominaisuudet sekä ajotapa. Euroopan komission asetuksen (EU) 2017/2400 mukaisesti uusille raskaille hyötyajoneuvoille on määritettävä hiilidioksidipäästöt ja polttoaineenkulutus osana päästöjen tyyppihyväksyntää.

Lue lisää...


Finbo Cargo aloitti liikennöinnin Vuosaaresta

Eckerö Linen uusi rahtialus Finbo Cargo aloitti liikennöinnin 25.6.2019 reitillä Vuosaari-Muuga. Lähtöjä on arkipäivinä kaksi.

Finbo Cargo kuljettaa rahdin lisäksi myös automatkustajia. Alukseen mahtuu kerralla 366 matkustajaa. Uuden reitin etuna on, että alukseen ja aluksesta pois pääsee suoraan ilman kaupunkien keskustaan ajoa. Lisäksi Via Baltica alkaa Muugasta, joten karavaanarit pääsevät nyt suoraan ajamaan kohti Keski-Eurooppaa.


Taksiliikenteen valvonnassa ilmeni puutteita lupa-asioissa Turussa

Taksiliikenteen valvonta paljasti puutteita asiakkaalle ilmoitettavissa tiedoissa ja lupa-asioissa Turussa.

Valvontaa johtanut ylikonstaapeli Vesa Roima oli valvonnan tuloksista positiivisesti yllättynyt. Turun alueella toimii noin 400 taksia, joista pystyttiin nyt tarkastamaan noin neljäsosa. Vakavia puutteita tavattiin yllättävän vähän verrattuna vastaavaan valvontaan aikaisemmin muualla Suomessa.

Monessa taksissa havaittiin kuitenkin, että luvanhaltijan nimi ja yhteystiedot tai kuljettajan nimi eivät olleet matkustajan nähtävillä. Näistä puutteista annettiin ylivoimaisesti eniten suullisia huomautuksia.

Valvonnassa tarkastettiin 108 ajoneuvoa, joista 81:ssä oli kaikki kunnossa. Havaittuihin rikkeisiin ja puutteisiin puututtiin sekä poliisin että Traficomin toimivaltuuksin.

Lue lisää...


Ylikulkusillan purkutyö katkaisee Makarlantien liikenteen 6.7. vuorokauden ajaksi Kaarinassa

Kaarinan Piikkiössä kantatiellä 40 sijaitsevan Makarlan ylikulkusillan juhannuksen jälkeen alkaneet purkutyöt jatkuvat 6.7.2019 sillan Naantalin puoleiseen päähän. Purkutyön takia sillan alittava Makarlantie joudutaan katkaisemaan liikenteeltä 6.7.2019 klo 18.00 - 7.7.2019 klo 20.00 väliseksi ajaksi. Liikenne ohjataan kiertotielle Piikkiön keskustan kautta.


Volvo Trucks: Turvavyöt pelastaneet ihmishenkiä jo 60 vuotta

Volvon insinööri Nils Bohlin kehitti modernin kolmipisteturvavyön vuonna 1959 eli 60 vuotta sitten. Turvavyötä pidetään edelleen maailman tärkeimpänä liikenneturvallisuusinnovaationa. Turvavyön käytön arvioidaan säästäneen jo yli miljoona ihmishenkeä. Myös raskaan liikenteen kuljettajille turvavyön käyttö on tärkeää. Volvon tutkimusten mukaan puolet kaikista kuorma-auton kuljettajan kuolemaan johtaneista liikenneonnettomuuksista olisi voitu välttää, mikäli turvavyö olisi ollut käytössä.

Volvon kolmipisteturvavyö patentoitiin, mutta Volvo jätti patentin avoimeksi, jotta innovaatio olisi kaikkien ajoneuvovalmistajien käytettävissä ja jotta kaikilla ajoneuvoilla liikkuminen olisi turvallisempaa, merkistä riippumatta.

Lue lisää...


EU:n sisäisiä pakettilähetyksiä koskevaan sääntelyyn muutoksia

Postilakia muutetaan kansainvälisten pakettipalvelujen osalta. Muutos liittyy jo hyväksyttyyn EU:n asetukseen, joka velvoittaa isompia pakettipalveluja tarjoavia yrityksiä avaamaan rajatylittäviin palveluihin liittyviä tietoja, kuten hintatietoja.

Lakimuutoksella pannaan toimeen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus rajatylittävistä pakettipalveluista. EU-asetus on jäsenmaita suoraan velvoittavaa oikeutta.

Lue lisää...