MAN - Vaihtoautot

Ammattikuljettajat tyytymättömiä teiden talvikunnossapitoon

Liikenneviraston teettämän Talven 2016 tienkäyttäjätyytyväisyystutkimuksen tuloksien mukaan yksityishenkilöt ovat tyytyväisempiä teiden kunnossapitoon kuin vuosi sitten. Ammattiautoilijoiden arvio maanteiden talvihoidosta kokonaisuudessaan on pysynyt jokseenkin samana kuin vuonna 2015. Ja tuolloinhan tulokset olivat ennätysheikot, joten syytä juhlaan ei ole vieläkään.

Kyselyyn vastanneista ammattiautoilijoista 49 % oli tyytyväisiä pääteiden talvihoitoon, mutta muiden teiden talvihoitoa arvioitiin kriittisemmin, sillä vain 15 % ammattiautoilijoista oli niiden talvikuntoon tyytyväisiä. Valtaosa ammattikuljettajista kokee, että maanteiden tila ja kunto on muuttunut kokonaisuudessaan heikommaksi edellisvuoteen nähden.

Sekä yksityishenkilöt että ammattiautoilijat kokivat liikkumisen tänä talvena turvallisemmaksi kuin viime vuonna.


Suojatieselvitys: ajoratamerkinnät ja liikennemerkit eivät tee ylityskohdasta turvallista

Kaakkois-Suomen ELY-keskus on toteuttanut suojatieselvityksen, jossa on läpikäyty kaikki Kaakkois-Suomen maanteiden suojatiet nopeusrajoitusalueella 50 km/h tai sen yli. Kaakkois-Suomen maantieverkolla on lähes 450 suojatietä. Tehdyn selvityksen tavoitteena oli poistaa riskialttiimmat ja ohjeen vastaiset suojatiet. Ensisijaiseksi toimenpiteeksi on määritetty nopeusrajoituksen alentaminen (mikäli ympäristö sitä tukee ja/tai suojatiellä on merkittävä tarve), kun taas toisena vaihtoehtoisena toimenpiteenä on suojatien poistaminen. Pelkät ajoratamerkinnät ja liikennemerkit eivät tee ylityskohdasta turvallista, mikäli liikenneympäristö ei sitä tue. Tästä syystä suojateitä tulee poistumaan Kaakkois-Suomesta yhteensä 17 kpl. Näissä kohteissa suojatie johtaa esim. pientereelle ja/tai ainoastaan linja-autopysäkille, nopeusrajoitus on 50 tai 60 km/h ja suojatien käyttäjämäärä on vähäinen.

Jäljelle jäävien suojateiden kohdalla nopeusrajoituksia muutetaan ja/tai niiden havaittavuutta parannetaan mm. lisäämällä puuttuvia suojatien ennakkovaroitusmerkkejä, tekemällä tiemerkintöjä ja lisäämällä tolppiin heijastinvarsia. Vilkkaimmille suojateille on määritetty parannustoimenpiteeksi myös keskisaarekkeiden rakentaminen. Näitä tullaan toteuttamaan tulevina vuosina rahoituksen sallimissa puitteissa.

Poistettavat suojatiet ja tulevat nopeusrajoitusmuutokset suojateiden kohdilla näkyvät seuraavassa kartta-aineistossa: http://arcg.is/1WZiVdS


Siltatöistä liikennehaittaa Porvoossa

Tie 11818 eli Kaarenkyläntie katkaistaan liikenteeltä Vanhamoision sillan uusimisen ajaksi Porvoossa. Työn aikana ajoneuvoliikenne ohjataan kiertotielle Meijeritien ja Mäntsäläntien kautta.

Kaarenkyläntie (tie 11818) katkaistaan liikenteeltä Pohjakkaantien risteyksestä 100 m Porvooseen päin olevan putkisillan kohdalta tiistaina 7.6.2016 klo 9.00. Tie avataan liikenteelle viimeistään torstaina 9.6.2015 kello 9.00.

Kartta: Vanhamoision silta, työnaikainen kiertotie pdf. (523 kt)Metsähakkeen käyttö kriisissä

Luonnonvarakeskuksen mukaan metsähakkeen kokonaiskäyttö on vähentynyt toista vuotta peräkkäin ja pienentynyt 8 % vuodesta 2013. Puun energiakäyttö pieneni kokonaisuudessaan 2 % vuonna 2015 ja toisen kotimaisen polttoaineen, turpeen, vielä enemmän eli 11 % (Tilastokeskus 23.3.2016).

Puun energiakäytön osuus kaikesta uusiutuvasta energiasta on yli 80 % ja metsähakkeen rooli puun energiakäytön kasvussa on ollut keskeinen. Hakkeen käyttö kasvoi vuosina 2008‒2013 ja oli korkeimmillaan 8,7 miljoonaa kuutiometriä. Vuonna 2014 kulutus laski 8,2 miljoonaan ja vuonna 2015 8,0 miljoonaan kuutiometriin.

Alkuvuonna 2016 tuotantotuki metsähakevoimaloille nousi vuoden 2012 tasolle. Bioenergia ry:n mukaan tämä ei kuitenkaan riitä nostamaan hakkeen käyttöä kasvu-uralle. Puuta käyttävää uutta kapasiteettia ei ole valmistunut muutamaan vuoteen ja suunnitellut hankkeet lykätään tulevaisuuteen. Hakealan työpaikat ovat vähentyneet viime vuosina ja alan yritykset ovat olleet erittäin suurissa vaikeuksissa, etenkin Pohjanmaalla.


Auto käyttöön minuuteiksi

Go now! -autoina on heti alkuvaiheessa jopa 30 Toyota Yaris Hybridiä.

Narinkkatorilla lanseerattiin tänään uusi autojen yhteiskäyttöpalvelu go now!. Helsingin kantakaupungin alueella toimivan palvelun avulla on mahdollista varata auto omaan käyttöön minuuttipohjaisella veloituksella.

Auton varaaminen tehdään mobiilisovelluksella, millä näkee reaaliaikaisesti, missä vapaita autoja on tarjolla ja mikä niistä on lähinnä omaa sijaintia. Sopivan auton voi varata käyttöönsä saman tien, ja auton voi oman etapin jälkeen pysäköidä minne vain Helsingin kantakaupunkiin, jolloin veloitusjakso katkeaa.

Lisätietoja: www.gonow.fi


Volvo Construction Equipment -sovelluksesta uusi versio

Volvo Construction Equipment -sovelluksesta on julkaistu uusi versio. Mascuksen kehittämän sovelluksen hakemisto sisältää nyt kaikki EMEA alueen jälleenmyyjät. Myös käyttäjäystävällisyyden luvataan parantuneen uudessa versiossa.

Alkuperäinen sovellus julkaistiin heinäkuussa 2014 samanaikaisesti 25 kielellä. Ajatuksena oli tarjota asiakkaille helppo ja nopea yhteys Volvon koko käytetyn kaluston varastoon niin älypuhelimilla kuin tableteillakin. Sovelluksen kautta löytyvät koneiden kaikki tarpeelliset tiedot sekä myyjien yhteystiedot konekohtaisesti.

Sovellus on saatavilla App Storesta ja Play Storesta.


Silmälasivahvuuksilla varustetut suojalasit

 

 

Honeywell-suojalasit vahvuuksilla

Honeywell laajentaa Pohjoismaissa saatavilla olevaa suojalasivalikoimaansa silmälasivahvuuksilla varustetuilla suojalaseilla.

Valikoiman päätuotteita ovat SW12- ja SW09R-suojalasit, ja niitä on saatavilla useilla eri vahvuuksilla. SW12-mallin saa 6-tasoisina linssikokoonpanoina ja SW09R-mallin sekä 6-tasoisilla että 8-tasoisilla linsseillä.

Malliston laseja on saatavilla vakio- ja kaksiteholinsseillä, rajattomina ja superior-luokan rajattomina linsseinä. Linssimateriaaleja on kolme: polykarbonaatti, CR39 ja karkaistu mineraalilasi. Polykarbonaatti kattaa iskunkestävyyttä koskevan EU-standardin EN166-F määräykset joka osaltaan.


SKAL: Liikennekaariesitys vetää mattoa toimivan tavaraliikenteen alta

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n mukaan tuore liikennekaariesitys uhkaa murentaa nykyisen tavaraliikenteen lupajärjestelmän, jonka liikenne- ja viestintäministeriö, valvovat viranomaiset ja lupaviranomaiset ovat yhteistyössä alan toimijoiden kanssa rakentaneet.

Liikennekaariesityksessä esitetään juuri voimaan tulleen tavaraliikennelain kumoamista, mutta esityksen vaikutusarviointi ja nykysäädösten poistamisen perustelut puuttuvat siitä miltei kokonaan. Osa esityksen sisällöstä on jopa ristiriidassa EU-asetusten kanssa ja se luo kahdet kuljetusmarkkinat eri pelisäännöillä.
SKAL:n mukaan maanteiden tavaraliikenteessä voi harmaan talouden keinoin saavuttaa merkittäviä hyötyjä ja vallata markkinoita rehellisiltä toimijoilta. Liikennekaariesitys lisäisi nykyisestään harmaan talouden toimijoiden mahdollisuuksia. Pienimuotoisen, alle 10 000 euron liiketoiminnan salliminen ilman lupaa on avaisi portin uudenlaiselle keinottelulle.

Toisaalta pakettiautojen lupavaatimuksen ja sen myötä kabotaasirajoitusten poistaminen tarkoittaisi käytännössä kansallisesta pakettiautoliikenteestä luopumista ainakin eteläisessä Suomessa. Yksistään työpaikkojen sekä verotulojen menetykset olisivat huomattavat.

Tavaraliikennelupa perustuu EU-asetukseen, jonka lupajärjestelmä antaa keinoja valvoa tavaraliikenteen harjoittamista. Lupien valvonta on tehostunut huomattavasti sähköisten järjestelmien ansiosta. Liikenneluvan menettämisen uhka sai esimerkiksi vuosina 2014 ja 2015 yhteensä yli 1 000 yritystä maksamaan verovelkansa valtiolle. Liikennekaaressa esitetään luopumista tästä toimivasta järjestelmästä.

SKAL pitää liikennekaariesityksen hyvinä puolina niitä mahdollisuuksia, joita digitaalisuuden lisääminen logistiikkaan voi tuoda Suomelle. Digitalisaation edistäminen ei kuitenkaan edellytä toimivasta lupajärjestelmästä luopumista.

SKAL:in lausunto kokonaisuudessaan: (linkki).


Oikaisu: EK hyväsyy helpotetun kabotaasin

Otsikolla "Anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä mitä tekevät" (KN-uutiskirje 20/2016, 20.5.2016) sanotaan:
 
"Suomen hallitus liikenneministeri Anne Berner etunenässä on esittänyt poistettaviksi Suomen tekemiä täsmennyksiä EU:n tulkinnanvaraiseen kabotaasisäänöstöön. SKAL, AKT ja EK panevat ankarasti vastaan. "

Jälkimmäinen lause väittää EK:n vastustavan Suomen nykyisten erityiskäytäntöjen poistamista. Näin ei ole. Kuten tekemistämme lausunnoistakin ilmenee, EK ei näe mitään estettä muuttaa lakia EU:n lainsäädännön mukaiseksi.
 
Satu Toivonen
EK:n viestintä

Kämmentietokone räjähdysalttiiseen ympäristöön

Luonnostaan vaaraton Nautiz X1 on varustettu 1 GHz:n kaksiydinsuorittimella, 512 MB RAM-muistilla sekä 5 megapikselin kameralla.

Lujitettujen älypuhelinten, kämmenlaitteiden ja kannettavien valmistaja Handheld on julkaissut yhtiön ensimmäisen luonnostaan vaarattoman kämmentietokoneen. Erikoisversio Nautiz X1:stä on suunniteltu käytettäväksi ympäristöissä, joissa voi esiintyä räjähtäviä kaasuja tai höyryjä.

Luonnostaan vaaraton Nautiz X1 on sertifioitu Etelä-Afrikassa Exia- (tila 0) ja Exib (tila 1) -tilaluokkiin. Lisäksi yhtiö odottaa saavansa laitteelle sertifikaatin IECEx-tilaluokkiin 0 ja 1 myöhemmin kesällä.

Nautiz X1 täyttää myös armeijan MIL-STD-810G -standardit kestäen kosteutta, tärähtelyjä, pudotuksia ja äärimmäisiä lämpötiloja. IP67-luokituksensa ansiosta se on myös vettä, pölyä ja hiekkaa läpäisemätön. Laite on saatavilla Android 4.0 - tai Windows Embedded Handheld 6.5 -käyttöjärjestelmällä.

Handheld tuo laitteen ensimmäisenä markkinoille Etelä-Afrikassa yhteistyössä Mining Consultancy Servicen kanssa.


ELY-keskus hankkii 19 Virtain alueella ajettavaa linja-autovuoroa

Pirkanmaan ELY-keskus on kilpailuttanut joukkoliikennettä Virroilta eri suuntiin ajalle 6.6.2016– 3.6.2017. Vuoroja hankitaan Virroilta niin Kihniön, Parkanon ja Kankaanpään kuin Ruoveden ja Oriveden sekä Ähtärin suuntiin. Hankittavia vuoroja on kaikkiaan 19. Osa vuoroista on vain kesäaikana ajettavia ja osaa liikennöidään koulupäivisin.

Muutosta aiempaan on muun muassa se, että kesäaikana välillä Virrat-Kihniö ajetaan maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin. Virroilla asiointiaikaa jää vajaa kolme tuntia. Kihniössä on vaihtoyhteys Parkanoon ja Parkanosta.

Heikennyksen liikennöintiin aiheuttaa kesäkuun alussa Pori-Parkano-Virrat-Jyväskylä väliltä poistuva yksi vuoro kumpaankin suuntaan. ELY-keskuksen mukaa näin pitkämatkaisen liikenteen rahoittamiseen ei ole mahdollisuutta vähäisten määrärahojen vuoksi. Yleensä maakuntakeskusten välinen liikenne on markkinaehtoista liikennettä reittiliikenneluvilla.


Anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä mitä tekevät!

Suomen hallitus liikenneministeri Anne Berner etunenässä on esittänyt poistettaviksi Suomen tekemiä täsmennyksiä EU:n tulkinnanvaraiseen kabotaasisäänöstöön. SKAL, AKT ja EK panevat ankarasti vastaan. Suomen kabotaasin ja etenkin laittoman kabotaasin valvonta on olematonta. Sen perässä tulevat polttoainevarkaudet, rahanpesu, järjestäytynyt rikollisuus. Hallituksen esitys pahentaisi tilannetta entisestään, semminkin kun hallitus haluaa leikata jo nyt puutteellisia polisivoimia useilla sadoilla miestyövuosilla. Tilanne on kestämätön.

Lue Auto, tekniikka ja kuljetus 5/2016 laaja tilanneselvitys, niin tiedät. Onko hallitus täydessä järjessä?

 


USA:n autoteollisuus kepittää VW:llä koko maailmaa!

VW jäi USA:ssa kiinni NOx-manipulaatiosta. USA:ssa sallitun NOx-päästön raja on 32 mg/km. EU:n määräämä vastaava yläraja on 180 mg/km. VW kehitti alkujaan Audin keksimää softaa, joka haistoi laboratoriossa suoritettavan mittauksen. Kun VW:t sittemmin vietiin tien päälle, todettiin NOx-päästöjen ylittävän USA:ssa sallitun rajan moninkertaisesti. VW ei ylittänyt missään vaiheessa Euroopassa määrättyä NOx-ylärajaa. Silti USA:n mahtava autoteollisuus on saanut aikaan maailmanlaajuisen rangaistuksen VW:lle, joka on aiheuttanut VW:lle yli 16 miljardin tappiot.

Kuinka siinä niin kävi? Lue Auto, tekniikka ja kuljetus 5/2016 ensi viikolla, niin tiedät!

 


Airbus: Matkustamo/rahtitilat konttina koneeseen

Toinen maailman kahdesta suurimmasta matkustaja- ja rahtilentokoneiden valmistajista, eurooppalainen Airbus, on lämmittänyt vanhaa ideaa matkustamokontista. Uusinta kehitystä vastaava idea esiteltiin 26.11.2015. Koneen saapuessa lentoasemalle matkustaja- (tai rahti-)kontti matkustajineen nostetaan koneen selästä. Tilalle lasketaan matkustajia täynnä oleva uusi kontti, ja kone menoksi ja taivaalle! Säästyy mahdottomasti nykyistä matkustamotyhjennys- ja täyttöaikaa.

On myös matkustamokonttia, joka voidaan hätätapauksissa irroittaa koneesta ja pudotta maan kamaralle laskuvarjojen varassa. Ja lentoonlähtökelkkaa, joka säästää koneesta painavia laskutelineitä. Ja katapulttikelkkaa, joka sinkoaa koneen lyhyeltä kiitoradalta tikkana taivaalle.

Lue lentoliikenteen uusista, kehitteillä olevista huimista ratkaisuista Auto, tekniikka ja kuljetus 5/2016 tulevalla viikolla!


Beru: Uusia keraamisia hehkutulppia

Beru on tuonut markkinoille uusia keraamisia hehkutulppia CGP002, CGP003 ja CGP007 erityisesti VW:n, Opelin ja Nissan-Renaultin moottoreille. Beru ilmoittaa niiden parantavan käynnistysominaisuuksia, lyhentävän hehkutusaikaa, vähentävän haitallisia päästöjä ja pidentävän toiminta-aikaa. Ihanteellinen toimintalämpötila saavutetaan alle kolmessa sekunnissa.