MAN - Vaihtoautot

Liikenne- ja viestintäministeriö ehdottaa, että yksityiskäytössä olevat yli 40 vuotta vanhat ajoneuvot vapautettaisiin määräaikaiskatsastuksesta. Katsastusvelvollisuutta ei jatkossa olisi myöskään O2-luokan perävaunuilla.

Ministeriö on lähettänyt lausuntokierrokselle asiaa koskevan asetusluonnoksen. Asetus on uusi, ja sillä korvattaisiin voimassa oleva asetus. Kyse on katsastuslainsäädännön uudistamisen toisesta vaiheesta. Ensimmäisessä vaiheessa muutettiin muun muassa määräaikaiskatsastusten välejä.

Asiaa koskevassa arviomuistiossa vuonna 2017 esitettiin vapautuksen koskevan museoajoneuvoja, mutta vapaus ehdotetaan laajennettavaksi kaikkiin muussa kuin luvanvaraisessa käytössä oleviin yli 40-vuotiaisiin ajoneuvoihin.

O2-luokan perävaunun luokittelumassa on 0,75-3,5 tonnia. Nykysäädöksissä katsastusvelvollisuudesta vapaita ovat vain kevyet perävaunut, joiden massa on enintään 0,75 tonnia.

Asetusluonnoksen lausuntoaika päättyy 20.2.2019. Lausuntopyyntö on julkaistu osoitteessa www.lausuntopalvelu.fi. Lausuntokierroksen jälkeen asetuksen valmistelu jatkuu virkamiestyönä. Lausuntoja voivat antaa kaikki organisaatiot ja kansalaiset.