SuperMax – Valmiina töihin!

Lahden eteläiselle kehätielle toteutetaan ajoratamerkintöihin leveät keskimerkinnät Soramäen ja Okeroisten eritasoliittymien väliselle yksiajorataiselle osuudelle.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että Soramäen ja Okeroisten välillä kehätien päällystetyt pientareet ovat hieman kapeammat ja ajosuuntien välissä, eli keskellä tietä, on kahdella keskimerkinnällä rajattu metrin leveä keskialue.

Tieosuus on leveälle keskimerkinnälle hyvin soveltuva kohde, koska sen poikkileikkaus on riittävä, ja hidas liikenne, kuten jalankulku sekä pyöräily, ovat mopoliikenteen lisäksi moottoriliikennetiellä kiellettyjä. Ajokaistat ovat leveydeltään 3,75 metriä per suunta ja keskimerkintä on metrin levyinen. Päällystettyä piennarta kavennetaan molemmin puolin keskimerkintään menevän leveyden verran niin, että piennar tulee olemaan metrin leveä, josta sorapientareen osuus on 0,25 metriä.

Testattua turvallisuutta

Vastaavaa ajoratamerkintää on käytetty aiemmin testikäytössä mm. valtatiellä 4 Lusin ja Hartolan välillä. Erilaisia leveän keskimerkinnän kokeilujaksoja löytyy myös mm. kantatiellä 43 Laitilan ja Uudenkaupungin välillä sekä E8 Laitilan kohdalla. Myös kantatieltä 54 löytyy leveän keskimerkinnän kokeilujakso, kun Soramäestä lähdetään ajelemaan kohti Riihimäkeä.

Kokeilujaksojen leveän keskimerkinnän turvallisuusvaikutuksia on tutkittu. Väyläviraston selvityksen mukaan leveä keskimerkintä vähentää kohtaamisonnettomuuksia (nokkakolareita), koska vastakkaiset ajosuunnat ovat kauempana toisistaan. Ajosuuntien välinen etäisyys antaa autoilijalle hieman enemmän aikaa reagoida, jos auto alkaa ajautua vastakkaiselle kaistalle.

Leveät keskimerkinnät Hollolan päähän kehätietä

Kouvolan suunnasta tullessa, uusi Lahden eteläinen kehätie muuttuu Okeroisten eritasoliittymän kohdalla yksiajorataiseksi moottoriliikennetieksi, oltuaan tätä ennen kaksiajoratainen moottoritie.

”Koska Soramäen ja Okeroisten välille valmistuu kuluvana vuonna moottoritien ensimmäinen vaihe, eli moottoritien ajorata Kouvolan suuntaan, ei keskikaide sovellu tieosuuden mitoitukseen. Leveä keskimerkintä sen sijaan soveltuu tieosuudelle hyvin, ja auttaa samalla parantamaan tienkäyttäjien turvallisuutta”, toteaa projektipäällikkö Juha-Pekka Hämäläinen Väylävirastosta.

Uusi tieliikennelaki tuo valkoiset sulkuviivat käyttöön

Kehätien ajoratamerkinnät toteutetaan 1.6.2020 voimaan tulevan uuden tieliikennelain mukaisina, joten esim. sulkuviivat ovat kehätiellä valkoiset. Leveä keskimerkintä toteutetaan liikenteelle otettavaan päällysteeseen, sekä vuonna 2023 toteutettavaan viimeiseen päällystekerrokseen.

Selvitykset

Väyläviraston selvitys 45/2018, Leveän keskimerkinnän liikenneturvallisuusvaikutukset valtatiellä 4 Lusin ja Hartolan välillä.