Scania-Markkinajohtaja

Talvivarautumisen toimenpidelista on mittava ja se kattaa esimerkiksi kaluston talvihuoltokampanjoita, lumitöiden suunnittelua, henkilöstön resursointisuunnitelmia, liikenteen supistamissuunnitelmia ja poikkeusviestinnän varmistamista. Tulevan talven pääosassa on yhteistyö muiden rautatietoimijoiden kanssa.

Talvivarautumista on syksyn aikana entistäkin tiiviimmin tehty isolla kokoonpanolla. Mukana on ollut henkilöstöä niin VR:ltä, Väylältä kuin liikenteenohjausyhtiö Finraililtakin. Yhteistyön merkitys korostuu myös syksyllä ja talvella järjestettävissä alueellisissa lumityöpalavereissa. Raiteilla ja rautatiealueilla tehtävät lumityöt ovat yksi talven liikenteen onnistumisen kulmakivistä, jotta raiteistot pysyvät liikennöitävässä kunnossa ja vaihteet sekä liikenteen ohjauslaitteet toimivat.

Junakalusto tarvitsee myös normaalia enemmän huomiota ennen talvea. Kalustonhuoltoprosesseja viilataan vuosittain paremmiksi. Kalustolle on jo tehty normaalit talvihuollot, ja niissä on keskitytty nimenomaan tarkastamaan talvella kovalle rasitukselle joutuvat osat.

Edellisistä talvista on pyritty ottamaan opiksi. Viime vuonna poikkeuksellisen pitkän runsaslumisen ja kovan pakkasjakson aikana kaluston jäätyminen aiheutti ongelmia kaluston saatavuuden kanssa. Jäätyminen aiheuttaa vaurioita junien paineilmajärjestelmiin aiheuttaen ongelmia esimerkiksi ovien toiminnassa ja junien kytkemisessä.  

Jäätymisen aiheuttamat ongelmat näkyvät nopeasti täsmällisyydessä, sillä yksittäisetkin myöhästymiset heijastelevat pääosin yksiraiteisella rataverkolla muuhunkin liikenteeseen.  

Kaluston sulattamiseen on varauduttu aiempaa kattavammin. Uutena asiana kaikille kalustolajeille tehty systemaattisemmat sulatussuunnitelmat. Suunnitelmien tarkoituksena on seurata kaluston sulatuksia ja huomioida kaluston huoltokierrossa myös sulatuksiin menevä aika. Varikoilla on lisätty tilaa, resursseja ja työkaluja sulatuksia varten.