MAN - Vaihtoautot


Jeroen Verhoeven (Neste), Thomas Van De Velde (Borealis), Guido Naberfeld (Covestro) tähtäävät uusien autonosien valmistamiseen käytöstä poistetuista renkaista. Kuva: Covestro.

Neste, Borealis ja Covestro ovat allekirjoittaneet hankesopimuksen, jonka tarkoituksena on mahdollistaa käytöstä poistettujen renkaiden kierrätys korkealaatuisiksi muoveiksi autoteollisuuden tarpeisiin.

Yhteistyön tavoitteena on edistää kiertotaloutta muovien arvoketjuissa ja autoteollisuudessa. Kun renkaat eivät ole enää käyttökuntoisia, ne nesteytetään kemiallisen kierrätyksen avulla ja jalostetaan peruskemikaaleiksi sekä edelleen erittäin puhtaiksi polykarbonaateiksi.

Polykarbonaatteja voidaan käyttää erilaisissa autoteollisuuden käyttökohteissa ajovalojen osista jäähdyttimien säleikköihin.

”Kiertotalous edellyttää yhteistyötä, ja tämä yhteistyö kumppaneidemme Nesteen ja Borealiksen kanssa on osoitus käytettävissämme olevista mahdollisuuksista”, sanoo Guido Naberfeld, Senior Vice President, Head of Sales and Market Development Mobility Covestrosta.

”Luomme vaihtoehtoja, jotta vanhoista renkaista voidaan tehdä uusia autonosia. Näin tuemme autoteollisuuden asiakkaitamme ja vastaamme arvoketjussa yhä enemmän esillä olevaan kysymykseen: miten yhdistää kierrätysmateriaalit ja korkean suorituskyvyn tuotteet? Tällaiset hankkeet voivat olla vastaus siihen.”

Osana yhteistyötä Neste muuttaa nesteytetyt käytöstä poistetut renkaat korkealaatuiseksi raaka-aineeksi polymeerien ja kemikaalien valmistukseen ja toimittaa sen Borealikselle. Tämän jälkeen Borealis jalostaa Nesteen tuottaman raaka-aineen peruskemikaaleiksi – fenoliksi ja asetoniksi – jotka toimitetaan Covestrolle.

Covestro käyttää näitä materiaaleja polykarbonaattien valmistukseen. Kierrätetyn materiaalin osuus osoitetaan ISCC Plus -sertifioinnin massatasemenetelmän mukaisesti aina lopputuotteisiin asti.

Ensimmäiset yhteistyöhön perustuvat tuotteet ovat jo saatavilla, sillä kukin osapuoli on jo valmistanut hankkeessa ensimmäisen erän omaa tuotettaan.

Polykarbonaattien lisäksi hankekumppanit voivat harkita myös polyuretaania mahdollisena lopputuotteena, joka voisi päätyä myös auton sisätilojen osiin.

Yritykset korostavat, että tällaisten kehitystoimien skaalausmahdollisuudet olisi otettava huomioon, kun asetetaan kunnianhimoisia tavoitteita osana tulevaisuuden EU:n lainsäädäntöä, kuten esim. romuajoneuvoja (“End-of-Life Vehicles”) koskevassa lainsäädännössä.

”Osoitamme arvoketjuyhteistyön tärkeyden, kun luodaan uutta arvoa jätteelle”, sanoo Thomas Van De Velde, Senior Vice President Base Chemicals, Borealis.

”Olemme ylpeitä siitä, että Borealis voi yhdessä Nesteen kanssa osallistua tähän hankkeeseen ja tarjota Covestrolle ja sen asiakkaille vastuullisempia ratkaisuja polymeerisovelluksiin.”

”Tämä hanke voi toimia mallina, kun on kyse autojen muovien kiertotalouden vakiinnuttamisesta”, sanoo Jeroen Verhoeven, Nesteen polymeerien ja kemikaalien arvoketjun kehittämisestä vastaava johtaja.

”Se osoittaa, miten heikkolaatuisista jätemateriaaleista voidaan valmistaa erittäin korkealaatuisia muoveja. Tämä on hyvä uutinen polymeeri- ja autoteollisuudelle sekä ympäristölle.”

Yhteistyötä esitellään Mannheimissa, Saksassa 19.-20. kesäkuuta 2024 pidettävissä PIAE-konferensseissa.

(Autotoday)