MAN - Vaihtoautot

Valtioneuvosto antoi 23.5.2024 kaksi asetusta liittyen Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen (SOLAS).

Kiinteiden irtolastien aluskuljetusta koskevaan säännöstöön muutoksia

Valtioneuvosto esittää, että tasavallan presidentti hyväksyisi ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän kiinteiden irtolastien aluskuljetusta koskevaan kansainväliseen säännöstöön tehdyt muutokset. Tasavallan presidentin on määrä hyväksyä muutokset 7.6.2024. Muutokset koskevat alusturvallisuutta ja erityisesti lastien turvallista kuljettamista.

Teollisuustyöntekijöiden turvallisuussäännöstö voimaan heinäkuussa

Valtioneuvosto antoi asetuksen ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteeseen tehdyistä muutoksista sekä yleissopimukseen liittyvän teollisuustyöntekijöitä kuljettavia aluksia koskevasta kansainvälisestä turvallisuussäännöstöstä. Sopimuksen liitteeseen lisätään luku turvatoimista aluksille, jotka kuljettavat teollisuustyöntekijöitä. Nyt annetulla valtioneuvoston asetuksella saatetaan muutokset voimaan alkaen 1.7.2024.

Alusten katsastusohjelmaa ja kemikaalisäiliöaluksia koskeviin säännöstöihin muutoksia

Valtioneuvosto on antanut asetuksen ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyviin vuoden 2011 laajennettua katsastusohjelmaa koskevaan säännöstöön ja kansainväliseen kemikaalisäiliöalussäännöstöön tehdyistä muutoksista.

Nyt voimaansaatettavaksi esitettävillä muutoksilla otetaan käyttöön tiukemmat vaatimukset painolastisäiliöiden ja tyhjien tilojen katsastusta varten sekä muutetaan kansainvälisen kemikaalisäiliöalussäännöstön pelastautumiskyvyn ja lastitankkien sijainnin vaatimuksia. Muutokset ovat teknisiä.